Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zyclara (imiquimod) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - D06BB10

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZyclara
Kodiċi ATCD06BB10
Sustanzaimiquimod
ManifatturMeda AB

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zyclara 3.75% krema

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull qartas fih 9.375 mg ta’ imiquimod f’250 mg ta’ krema (3.75 %).

Kull gramma ta’ krema fiha 37.5 mg ta’ imiquimod.

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Methyl parahydroxybenzoate (E 218) 2.0 mg /g krema

Propyl parahydroxybenzoate (E 216) 0.2 mg /g krema

Cetyl alcohol 22.0 mg /g krema

Stearyl alcohol 31.0 mg /g krema

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Krema.

Krema bajda sa kemmxejn safra b’dehra uniformi.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Zyclara huwa indikat għall-kura topika ta’ keratosi aktinika (AK) viżibbli jew palpabbli, klinikament tipika, mhux iperkeratotika u mhux ipertrofika, tal-wiċċ kollu jew tal-qorriegħa li qed tiqriegħ f’adulti immunokompetenti meta għażliet oħra ta’ kura topika huma kontra-indikati jew inqas xierqa.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Zyclara (kull applikazzjoni: sa 2 qratas, 250 mg krema imiquimod kull qartas) għandu jiġi applikat darba kuljum qabel l-irqad lill-ġilda tal-parti affetwata li għandha tiġi kkurata (erja) għal żewġ ċikli ta’ kura ta’ ġimagħtejn kull wieħed separati minn ċiklu ta’ ġimagħtejn bla kura, jew kif ordnat mit- tabib.

L-erja li għandha tiġi kkurata huwa l-wiċċ kollu jew il-qorriegħa li qed tiqriegħ.

Reazzjonijiet lokali tal-ġilda fl-erja kkurata huma parzjalment mistennija u komuni minħabba l-mod ta’ azzjoni tiegħu (ara sezzjoni 4.4). Jista’ jkun hemm perijodu ta’ diversi ġranet mingħajr mediċina jekk ikun hemm bżonn minħabba l-iskumdità tal-pazjent jew is-severità tar-reazzjoni lokali tal-ġilda. Madankollu, l-ebda wieħed miż-żewġ ċikli ta’ kura ta’ ġimagħtejn m’għandu jiġi estiż minħabba dożi maqbuża jew perijodi ta’ mistrieħ.

Żjieda temporanja fl-għadd ta’ keratosi aktinika tista’ tiġi osservata waqt il-kura minħabba l-effett probabbli ta’ imiquimod li jiżvela u jikkura leżjonijiet sottokliniċi. Rispons għall-kura ma jistax jiġi evalwat b’mod adegwat qabel ma jkun hemm riżoluzzjoni tar-reazzjonijiet lokali tal-ġilda. Il-pazjenti għandhom ikomplu l-kura kif preskritt. Il-kura għandha titkompla tul il-kors ta’ kura kollu anke jekk il-keratosi aktinika kollha jidher li tkun għaddiet.

Ir-riżultat kliniku tat-terapija għandu jiġi determinat wara r-riġenerazzjoni tal-ġilda kkurata, madwar 8

ġimgħat wara t-tmiem tal-kura u minn hemm ’l quddiem f’intervalli xierqa ibbażat fuq ġudizzju kliniku. Leżjonijiet li ma jirrispondux għal kollox għall-kura wara 8 ġimgħat wara t-tieni ċiklu ta’ kura għandhom jerġgħu jiġu evalwati mill-ġdid b’attenzjoni u l-immaniġġar ikkunsidrat mill-ġdid.

Indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi ma kinux inklużi fil-provi kliniċi. Dawn il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati taħt superviżjoni mill-viċin ta’ tabib b’esperjenza.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ imiquimod f’keratosi aktinika fit-tfal u adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa. M’hemm l-ebda data disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Zyclara huwa għal użu estern biss. Kuntatt mal-għajnejn, xufftejn, u l-imnifsejn għandu jiġi evitat. L-erja kkurata m’għandhiex tiġi infaxxata jew mgħottija b’xi mod ieħor.

Min qed jippreskrivi għandu juri t-teknika xierqa ta’ applikazzjoni lill-pazjent biex jimmassimizza l- benefiċċju tat-terapija ta’ Zyclara.

Zyclara għandu jiġi applikat darba kuljum qabel l-irqad mal-ġilda taż-żona (erja) affettwata li għandha tiġi kkurata u għandu jibqa’ fuq il-ġilda għal madwar 8 sigħat. Matul dan il-perijodu, doċċa u banju għandhom jiġu evitati. Qabel ma tiġi applikata l-krema, il-pazjent għandu jaħsel l-erja li għandha tiġi kkurata b’sapun delikat u ilma u jħalli l-erja tinxef sewwa. Zyclara għandu jiġi applikat bħala lega rqiqa fuq l-erja kollha li għandha tiġi kkurata u jingħorok sakemm il-krema tisparixxi. Sa 2 qratas ta’ Zyclara jistgħu jiġu applikati fuq l-erja li għandha tiġi kkurata (wiċċ kollu jew qorriegħa, iżda mhux it-tnejn) f’kull applikazzjoni ta’ kuljum. Qratas parzjalment użati għandhom jintremew u mhux jerġgħu jintużaw. Zyclara għandu jitħalla fuq il-ġilda għal madwar 8 sigħat; u wara huwa essenzjali li l-krema titneħħa billi l-erja u l-idejn jinħaslu b’sapun delikat u ilma.

L-idejn għandhom jinħaslu b’attenzjoni qabel u wara applikazzjoni tal-krema.

Doża maqbuża

F’każ li tinqabeż doża, il-pazjenti għandhom jistennew sal-lejl li jmiss biex japplikaw Zyclara u wara għandhom ikomplu bil-kors tas-soltu. Il-krema m’għandhiex tiġi applikata aktar minn darba kuljum. Kull ċiklu ta’ kura m’għandux jiġi estiż għal aktar minn ġimagħtejn minħabba dożi maqbuża jew perijodi ta’ mistrieħ.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Istruzzjonijiet ġenerali għall-kura

Leżjonijiet klinikament mhux tipiċi għal AK jew b’suspett li jistgħu jkunu tumur malinn għandha ssirilhom bijopsija biex tiġi determinata kura xierqa.

Kuntatt mal-għajnejn, xufftejn u imnifsejn għandu jiġi evitat għax imiquimod ma ġiex evalwat għall- kura ta’ keratosi aktinika fil-kpiepel tal-għajn, ġewwa l-imnifsejn jew il-widnejn, jew fiż-żona tax- xoffa ’l ġewwa mill-vermilju.

Terapija bil-krema imiquimod mhix irrakkomandata qabel ma l-ġilda tkun fieqet wara kwalunkwe kura bi prodotti mediċinali jew kirurġija. Applikazzjoni fuq ġilda maqsuma tista’ twassal għal assorbiment sistemiku akbar ta’ imiquimod li jwassal għal riskju akbar ta’ avvenimenti avversi (ara sezzjoni 4.8 u 4.9).

Minħabba tħassib dwar suxxettibilità akbar għall-ħruq mix-xemx, l-użu ta’ krema ta’ protezzjoni mix- xemx huwa mħeġġeġ, u l-pazjenti għandhom inaqqsu jew jevitaw espożizzjoni għal dawl tax-xemx naturali jew artifiċjali (sodod biex tismar jew kura b’UVA/B) waqt l-użu ta’ Zyclara. L-erja tas- superfiċje tal-ġilda kkurata għandha tiġi protetta mill-espożizzjoni għax-xemx.

Imiquimod mhux irrakkomandat għall-kura ta’ leżjonijiet ta’ AK b’iperkeratosi jew ipertrofija evidenti kif osservat meta jkun hemm kallijiet tal-ġilda.

Reazzjonijiet lokali fil-ġilda

Waqt it-terapija u sal-fejqan, il-ġilda affettwata x’aktarx li tidher b’mod notevoli differenti minn ġilda normali. Reazzjonijiet lokali fil-ġilda huma komuni iżda dawn ir-reazzjonijiet ġeneralment jonqsu fl- intensità waqt it-terapija jew jgħaddu wara l-waqfien ta’ terapija bi krema imiquimod. Rari, reazzjonijiet ta’ infjammazzjoni lokali intensa inkluż ġilda li tnixxi jew tittiekel jistgħu jseħħu wara biss ftit applikazzjonijiet tal-krema imiquimod.

Hemm assoċjazzjoni bejn ir-rata ta’ tneħħija kompluta u l-intensità tar-reazzjonijiet lokali fil-ġilda (eż. eritema). Dawn ir-reazzjonijiet lokali fil-ġilda jistgħu jkunu relatati ma’ stimulazzjoni ta’ rispons immuni lokali. Barra dan, imiquimod għandu l-potenzjal li jaggrava kondizzjonijiet infjammatorji tal- ġilda. Jekk ikun meħtieġ minħabba l-iskumdità tal-pazjent jew l-intensità tar-reazzjoni lokali fil-ġilda, jista’ jkun hemm perijodu ta’ diversi ġranet mingħajr mediċina. Kura bi krema imiquimod tista’ titkompla wara li r-reazzjoni tal-ġilda tkun taffiet. L-intensità tar-reazzjonijiet lokali fil-ġilda għandha tendenza li tkun aktar baxxa fit-tieni ċiklu meta mqabbel mal-ewwel ċiklu ta’ kura b’Zyclara.

Reazzjonijiet sistemiċi

Sinjali u sintomi sistemiċi li jixbħu l-influwenza jistgħu jakkumpanjaw, jew saħansitra jidhru qabel reazzjonijiet lokali qawwija fil-ġilda u jistgħu jinkludu għeja, tqalligħ, deni, mijalġja, artralġja, u sirdat. Waqfien tad-dożaġġ jew aġġustament fid-doża għandu jiġi kkunsidrat (ara sezzjoni 4.8). Pazjenti b’riserva ematoloġika mnaqqsa għandhom jiġu mmonitorjati taħt superviżjoni mill-viċin ta’ tabib b’esperjenza (ara sezzjoni 4.8).

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-qalb, tal-fwied jew tal-kliewi ma kienux inklużi fil-provi kliniċi. Dawn il- pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati taħt superviżjoni mill-viċin ta’ tabib b’esperjenza

Użu f’pazjenti immunokompromessi u/jew f’pazjenti b’kondizzjonijiet awtoimmuni

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Zyclara f’pazjenti immunokompromessi (eż. pazjenti li kellhom trapjant ta’ organu) u/jew pazjenti b’kondizzjonijiet awtoimmuni ma ġewx determinati s’issa. Għalhekk, krema imiquimod għandha tintuża b’kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.5). Għandu jkun hemm konsiderazzjoni għall-ibbilanċjar tal-benefiċċju ta’ kura b’imiquimod għal dawn il-pazjenti mar-riskju assoċjat ta’ possibbiltà ta’ rifjut tal-organu jew tal-marda tat-trapjant kontra l-persuna li rċivietu jew tal-possibbiltà li tirkadi l-kondizzjoni awtoimmuni.

Kura mill-ġdid

M’hemmx dejta disponibbli dwar kura mill-ġdid ta’ keratosi aktinika li għaddiet wara żewġ ċikli ta’ kura u wara reġgħet tfaċċat.

Eċċipjenti

Stearyl alcohol u cetyl alcohol jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet lokali fil-ġilda (eż. dermatite tal- kuntatt).

Methyl parahydroxybenzoate (E 218), u propyl parahydroxybenzoate (E 216) jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet allerġiċi (possibilment ittardjati).

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni. Dan jinkludi studji bi prodotti mediċinali immunosoppressivi. Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali sistemiċi jkunu limitati minħabba assorbiment minimu mill-ġilda tal-krema imiquimod.

Minħabba l-karatteristiċi immunostimulanti tagħha, krema imiquimod għandha tintuża b’kawtela f’pazjenti li jkunu qed jirċievu prodotti mediċinali immunosoppressivi (ara sezzjoni 4.4).

L-użu ta’ Zyclara flimkien ma’ kwalunkwe krema oħra li fiha imiquimod fl-ambitu tal-istess kura għandu jiġi evitat peress li fihom l-istess sustanza attiva (imiquimod) u jistgħu jżidu r-riskju u s- severità ta’ reazzjonijiet lokali fil-ġilda.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta klinika dwar tqala esposta għal imiquimod. Studji fuq l-annimali ma jindikawx effetti

ħżiena diretti jew indiretti fuq it-tqala, l-iżvilupp tal-embriju/fetu, ħlas jew żvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3).

Wieħed għandu joqgħod attent meta Zyclara jiġi preskritt lil nisa tqal. Zyclara għandu jintuża fit-tqala biss jekk il-benefiċċju potenzjali jiġġustifika r-riskju potenzjali għall-fetu.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk imiquimod/metaboliti jiġux eliminati fil-ћalib tas-sider tal-bniedem.

Riskju għat-trabi tat-twelid/trabi ma jistax jiġi eskluż.

Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk jitwaqqafx it-treddigћ jew titwaqqafx it-terapija b’Zyclara wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju tat-treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat-terapija gћall-mara.

Fertilità

Peress li m’hemmx dejta klinika disponibbli, ir-riskju potenzjali għall-bniedem mhux magħruf.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Zyclara m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà:

Id-dejta deskritta taħt tirrifletti esponiment għal Zyclara jew għall-krema mingħajr mediċina f’319 individwu irreġistrati f’żewġ studji double-blind. L-individwi applikaw sa żewġ qratas ta’ krema

Zyclara 3.75% jew ta’ krema mingħajr mediċina kuljum fuq il-ġilda taż-żona affettwata (wiċċ kollu jew qorriegħa li qed tiqriegħ, iżda mhux it-tnejn) għal żewġ ċikli ta’ kura ta’ ġimagħtejn separati minn ciklu mingħajr kura ta’ ġimagħtejn.

Fi provi kliniċi l-biċċa l-kbira tal-pazjenti (159/160) li jużaw Zyclara għall-kura ta’ AK ikollhom esperjenza ta’ reazzjonijiet lokali fil-ġilda fis-sit ta’ applikazzjoni (l-aktar frekwenti eritema, qoxra, u tqaxxir/nixfa fis-sit tal-applikazzjoni). Madankollu, fil-provi kliniċi b’Zyclara 11% (17/160) tal- pazjenti biss kellhom bżonn perijodi mingħajr mediċina (interruzzjoni tal-kura) minħabba reazzjonijiet avversi lokali. Xi reazzjonijiet avversi sistemiċi, inkluż uġigħ ta’ ras 6% (10/160), għeja

4% (7/160), kienu rrappurtati minn pazjenti kkurati b’Zyclara fi provi kliniċi.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella

Dejta ppreżentata fit-tabella taħt tirrifletti:

-esponiment għal Zyclara jew għall-krema mingħajr mediċina fl-istudji msemmija fuq (frekwenzi minn komuni ħafna sa mhux komuni u bi frekwenza akbar wara l-krema mingħajr mediċina).

-esperjenza bi krema imiquimod 5%

Il-frekwenzi huma definiti bħala:

Komuni ħafna (≥ 1/10); Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10);

Mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); Rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000);

Rari ħafna (<1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli)

Sistema tal-klassifika tal-organi

Frekwenza

Reazzjonijiet avversi

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Komuni

Herpes simplex (xlieqa)

 

Mhux komuni

Infezzjoni

 

 

Infafet bil-materja

 

Frekwenza

Infezzjoni fil-ġilda

 

mhux magħrufa

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Komuni

Limfadenopatija

limfatika

Frekwenza

Tnaqqis fl-emoglobina

 

mhux magħrufa

Tnaqqis fl-għadd ta’ ċelluli bojod tad-

 

 

demm

 

 

Tnaqqis fl-għadd ta’ newtrofili

 

 

Tnaqqis fl-għadd ta’ plejtlits

Disturbi fis-sistema immuni

Rari

Irkadar ta’ kondizzjonijiet awtoimmuni

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

Komuni

Anoreksja

nutrizzjoni

 

Żjieda ta’ glucose fid-demm

Disturbi psikjatriċi

Komuni

Insomnja

 

Mhux komuni

Depressjoni

 

 

Irritabilità

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni

Uġigħ ta’ ras

 

 

Sturdament

Disturbi fl-għajnejn

Mhux komuni

Irritazzjoni tal-konġuntiva

 

 

Edima fil-kappell tal-għajn

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Mhux komuni

Konġestjoni fl-imnieħer

medjastinali

 

Uġigħ fil-farinġi u fil-larinġi

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Frekwenza

Żjieda fl-enżimi tal-fwied

 

mhux magħrufa

 

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

Tqalligħ

 

 

Dijarea

 

 

Rimettar

 

Mhux komuni

Ħalq xott

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt

Komuni ħafna

Eritema

il-ġilda

 

Qoxra

 

 

Tqaxxir tal-ġilda

 

 

Edima tal-ġilda

 

 

Ulċera fil-ġilda

 

 

Ipopigmentazzjoni tal-ġilda

 

Komuni

Dermatite

 

Mhux komuni

Edima fil-wiċċ

 

Rari

Reazzjoni dermatoloġika f’sit il-bogħod

 

 

miż-żona kkurata

 

Frekwenza

Alopeċja

 

mhux magħrufa

 

 

 

Erythema multiforme

 

 

Sindrome Stevens Johnson

 

 

Lupus erythematosus tal-ġilda

 

 

Iperpigmentazzjoni tal-ġilda

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-

Komuni

Majalġja

tessuti konnettivi

 

Artralġja

 

Mhux komuni

Uġigħ fid-dahar

 

 

Uġigħ fl-estremitajiet

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’

Komuni ħafna

Eritema fis-sit tal-applikazzjoni

mnejn jingħata

 

Qoxra fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Tqaxxir fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Sit tal-applikazzjoni xotta

 

 

Edima fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Ulċera fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Tnixxija mis-sit tal-applikazzjoni

 

Komuni

Reazzjoni fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Ħakk fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Uġigħ fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Nefħa fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Ħruq fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Irritazzjoni fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Raxx fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Għeja

 

 

Deni

 

 

Marda li tixbaħ l-influwenza

 

 

Uġigħ

 

 

Uġigħ fis-sider

 

Mhux komuni

Dermatite fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Fsada fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Ponot fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Parasteżija fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Iperesteżija fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Infjammazzjoni fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Ċikatriċi fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

Indeboliment tal-ġilda fis-sit tal-

 

 

applikazzjoni

 

 

Infafet/bżieżaq żgħar fis-sit tal-

 

 

applikazzjoni

 

 

Is-sit tal-applikazzjoni tinħass sħuna

 

 

Astenja

 

 

Sirdat

 

 

Letarġija

 

 

Skomdu

 

 

Infjammazzjoni

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Disturbi fis-sistema tad-demm

Tnaqqis fl-emoglobina, fl-għadd ta’ ċelluli bojod tad-demm, newtrofili assoluti u plejtlits kien osservat fi provi kliniċi li nvestigaw l-użu ta’ krema imiquimod 5%. Dan it-tnaqqis mhux ikkunsidrat bħala klinikament sinifikanti f’pazjenti b’riżerva ematoloġika normali. Pazjenti b’riżerva ematoloġika mnaqqsa ma ġewx studjati fi provi kliniċi. Tnaqqis fil-parametri ematoloġiċi li jeħtieġu intervent kliniku ġew irrappurtati mill-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Infezzjonijiet fil-ġilda

Waqt kura b’imiquimod ġew osservati infezzjonijiet fil-ġilda. Filwaqt li ma kienx hemm riżultati serji, il-possibbiltà ta’ infezzjoni f’ġilda maqsuma dejjem għandha tiġi kkunsidrata.

Ipopigmentazzjoni u iperpigmentazzjoni

Intbagħtu rapporti ta’ ipopigmentazzjoni u iperpigmentazzjoni lokalizzata wara l-użu ta’ krema imiquimod 5%. Informazzjoni minn visti ta’ wara tissuġġerixxi li f’xi pazjenti dawn il-bidliet fil-kulur tal-ġilda jistgħu jkunu permanenti.

Reazzjonijiet dermatoloġiċi f’siti l-bogħod miż-żona kkurata

Każijiet rari ta’ reazzjonijiet dermatoloġiċi f’siti l-bogħod miż-żona kkurata, inkluż eritema multiforme, ġew irrappurtati minn provi kliniċi b’terapija bi krema imiquimod 5%.

Alopeċja

Studji kliniċi li nvestigaw l-użu ta’ krema imiquimod 5% għall-kura ta’ keratosi aktinika sabu frekwenza ta’ 0.4% (5/1214) ta’ alopeċja fis-sit ikkurata jew fl-erja tal-madwar.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Meta applikat lokalment, doża eċċessiva sistemika b’krema imiquimod hija improbabbli minħabba assorbiment minimu mill-ġilda. Studji fuq il-fniek żvelaw doża letali fil-ġilda ta’ imiquimod ta’ aktar minn 5 g/kg. Dożaġġ topiku eċċessiv u persistenti ta’ krema imiquimod jista’ jwassal għal reazzjonijiet lokali severi fil-ġilda u jista’ jżid ir-riskju ta’ reazzjonijiet sistemiċi.

Wara teħid aċċidentali mill-ħalq, jistgħu jseħħu tqalligħ, rimettar, uġigħ ta’ ras, uġigħ fil-muskoli u deni wara doża waħda ta’ 200 mg imiquimod li tikkorrispondi għall-kontenut ta’ aktar minn 21 qartas ta’ Zyclara. L-aktar avveniment avvers klinikament serju rrappurtat wara dożi orali multipli ta’

200 mg kien pressjoni baxxa li għaddiet wara għoti ta’ fluwidu orali jew fil-vini.

Immaniġġjar ta’ doża eċċessiva għandu jikkonsisti minn trattament ta’ sintomi kliniċi.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antibijotiċi u kimoterapewtiċi għall-użu dermatoloġiku, antivirali, Kodiċi ATC: D06BB10

Effetti farmakodinamiċi

Imiquimod huwa modifikatur tar-rispons immuni. Huwa l-kompost maġġuri tal-familja imidazoline. Studji dwar twaħħil saturabbli jissuġġerixxu li jeżistu riċetturi fil-membrana għal imiquimod fuq iċ- ċelluli li jirrispondu; dawn jissejħu riċettur toll-like 7 u 8. Imiquimod jinduċi r-reħa ta’ interferon alpha (IFN-α) u ta’ ċitokini oħra minn varjetà ta’ ċelluli tal-bnedmin u tal-annimali (eż. minn monoċiti/makrofaġi u keratinoċiti tal-bniedem). Applikazzjoni topika in vivo ta’ krema imiquimod fuq il-ġilda ta’ ġrieden wasslet għal żjieda fil-konċentrazzjonijiet ta’ IFN u tal-fattur tan-nekrosi tat-tumur (TNF) meta mqabbel ma’ ġilda ta’ ġrieden mhux ikkurati. Il-firxa ta’ ċitokini indotti tvarja skont l- oriġini tat-tessut taċ-ċellula. Barra minn hekk, ir-reħa ta’ ċitokini kienet indotta wara l-applikazzjoni fuq il-ġilda u l-għoti orali ta’ imiquimod f’diversi annimali tal-laboratorju u fi studji fuq il-bniedem.

F’mudelli ta’ annimali imiquimod huwa effettiv kontra infezzjonijiet virali u jaġixxi bħala sustanza kontra t-tumuri prinċipalment permezz tal-induzzjoni tar-reħa ta’ alpha interferon u ta’ ċitokini oħra.

Żjidiet fil-livelli sistemiċi ta’ alpha interferon u ta’ ċitokini oħra wara applikazzjoni topika ta’ imiquimod kienu osservati wkoll fid-dejta dwar il-bniedem.

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effikaċja ta’ Zyclara ġiet studjata f’żewġ studji kliniċi double-blind, randomised, u kkontrollati bi krema mingħajr mediċina. Il-pazjenti kellhom 5-20 ferita tipika viżibbli jew palpabbli ta’ AK f’żona li ma taqbisx 25 cm2 fuq il-wiċċ jew il-qorriegħa li qed tiqriegħ. 319 individwu b’AK kienu kkurati b’mhux aktar minn 2 qratas darba kuljum ta’ krema imiquimod 3.75%, jew krema mingħajr mediċina li tixbħu għal żewġ ċikli ta’ kura ta’ ġimagħtejn separati minn ċiklu ta’ ġimagħtejn mingħajr kura. Għall-provi kkombinati r-rata ta’ tneħħija kompluta għall-wiċċ kollu jew qorriegħa li qed tiqriegħ taħt krema imiquimod 3.75% kienet ta’ 35.6% (57/160 pazjent, CI 28.2%, 43.6%) u taħt krema mingħajr mediċina kienet ta’ 6.3% (10/159 pazjent, CI 3.1%, 11.3%) fil-vista ta’ wara 8 ġimgħat wara l-kura. Ma kienux osservati differenzi globali fis-sigurtà jew fl-effettività bejn pazjenti ta’ 65 sena jew akbar u pazjenti iżgħar. Karċinoma taċ-ċellula skwamuża (SCC) kienet irrappurtata f’1.3% (2/160) tal- pazjenti kkurati b’imiquimod u f’0.6% (1/159) tal-pazjenti kkurati bi krema mingħajr mediċina. Din id-differenza ma kinitx statistikament sinifikanti.

Fi studju ta’ segwitu fejn pazjenti li inizjalment għaddielhom b’imiquimod 3.75% kienu segwiti għal mill-inqas 14-il xahar mingħajr aktar kura għal AK, 40.5% tal-pazjenti wrew fejqan komplut sostenut tal-erja kollha li kienet ikkurata (wiċċ kollu jew qorriegħa). M’hemm l-ebda dejta dwar fejqan għal tul aktar minn dan il-perijodu.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat għall-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Zyclara f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika f’keratosi aktinika (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Inqas minn 0.9% ta’ doża waħda applikata b’mod topiku ta’ imiquimod radjutikkettjat kienet assorbita mill-ġilda ta’ individwi umani.

Esponiment sistemiku (penetrazzjoni minn ġol-ġilda) kien ikkalkulat mill-irkupru ta’ carbon-14 minn [14C] imiquimod fl-awrina u fl-ippurgar.

Waqt studju dwar il-farmakokinetika bi krema imiquimod 3.75% wara applikazzjoni ta’ 2 qratas darba kuljum (18.75 mg imiquimod/kuljum) għal mhux aktar minn tliet ġimgħat fuq il-wiċċ kollu u/jew qorriegħa (madwar 200 cm2), assorbiment sistemiku baxx ta’ imiquimod kien osservat f’pazjenti b’AK. Livelli fi stat fiss intlaħqu fi żmien ġimagħtejn u l-ħin sa konċentrazzjonijiet massimi (Tmax) varja minn 6 sa 9 sigħat wara l-aħħar applikazzjoni.

Distribuzzjoni

Il-konċentrazzjoni massima medja fis-serum ta’ imiquimod fit-tmiem tal-istudju dwar il- farmakokinetika kienet ta’ 0.323 ng/mL.

Bijotrasformazzjoni

Imiquimod mogħti mill-ħalq jiġi metabolizzat b’mod rapidu u estensiv f’żewġ metaboliti prinċipali.

Eliminazzjoni

L-ammont żgħir ta’ prodott mediċinali li kien assorbit fiċ-ċirkolazzjoni sistemika kien imneħħi minnufih mir-rotot tal-awrina u tal-ippurgar bi proporzjon medju ta’ madwar 3 għal 1. Il-half-life apparenti wara dożaġġ topiku ta’ krema imiquimod 3.75% fl-istudju dwar il- farmakokinetika kienet ikkalkulata bħala madwar 29 siegħa.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, mutaġeniċità u teratoġeniċità ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Fi studju dwar tossiċità dermali fuq il-far fuq perijodu ta’ erba’ xhur, kien osservat tnaqqis sinifikanti fil-piż tal-ġisem u fil-piż tal-milsa b’0.5 u 2.5 mg/kg; effetti simili ma kienux osservati fi studju dermali fuq il-ġurdien fuq perijodu ta’ erba’ xhur. Irritazzjoni dermali lokali, speċjalment b’dożi ogħla, kienet osservata fiż-żewġ speċi.

Fi studju dwar il-karċinoġeniċità fuq il-ġurdien fuq perijodu ta’ 18-il xahar permezz ta’ użu fuq il- ġilda fuq tlitt ijiem fil-ġimgħa ma kkawżax tumuri fis-sit tal-applikazzjoni. Fi ġrieden femminili biss, l-inċidenza ta’ adenomi epatoċellulari kienet ftit aktar minn dik għall-kontroll. L-inċidenza tikkorrispondi sew mal-firxa ta’ tumuri spontanji, kif huwa magħruf fil-ġrieden f’korrispondenza mal- età tagħhom. Għalhekk, dawn is-sejbiet huma kkunsidrati bħala inċidentali. Peress li imiquimod għandu assorbiment sistemiku baxx mill-ġilda tal-bniedem, u mhux mutaġeniku, kwalunkwe riskju għall-bnedmin minn esponiment sistemiku x’aktarx li huwa baxx. Barra dan, it-tumuri ma dehru fl- ebda sit fi studju orali dwar il-karċinoġeniċità fuq perijodu ta’ sentejn fuq il-firien.

Krema imiquimod kienet evalwata f’bioassay għall-fotokarċinoġeniċità fi ġrieden albini bla pil esposti għal radjazzjoni solari ultravjola simulata (UVR). L-annimali ġew mogħtija krema imiquimod tliet darbiet fil-ġimgħa u kienu rradjati ħamest ijiem fil-ġimgħa għal 40 ġimgħa. Il-ġrieden inżammu għal 12-il ġimgħa oħra. Tumuri seħħew qabel u f’għadd akbar fil-grupp ta’ ġrieden li ngħataw krema mingħajr mediċina meta mqabbel mal-grupp ta’ kontroll b’UVR baxxa. Is-sinifikanza għall-bniedem mhix magħrufa. Applikazzjoni topika ta’ krema imiquimod ma rriżultat fl-ebda tkabbir ta’ tumuri fl- ebda doża, meta mqabbla mal-grupp bi krema mingħajr mediċina

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Isostearic acid

Benzyl alcohol

Cetyl alcohol

Stearyl alcohol

Paraffin abjad artab

Polysorbate 60

Sorbitan stearate

Glycerol

Methyl parahydroxybenzoate (E 218)

Propyl parahydroxybenzoate (E 216)

Xanthan gum

Ilma ppurifikat

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Il-qratas m’għandhomx jerġgħu jintużaw la darba jinfetħu.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kaxxi ta’ 14, 28, u 56 qartas tal-fojl għall-użu ta’ darba magħmul minn polyester/polyethylene abjad ta’ densità baxxa/aluminju, li fihom 250 mg ta’ krema.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Meda AB Pipers väg 2A 170 73 Solna L-Isvezja

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/783/001-003

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23/08/2012

Data tal-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati