Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zypadhera (olanzapine pamoate) – Tikkettar - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZypadhera
Kodiċi ATCN05AH03
Sustanzaolanzapine pamoate
ManifatturEli Lilly Nederland B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kartuna ta’ Barra ZYPADHERA 210 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZYPADHERA 210 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod Olanzapine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Olanzapine pamoate monohydrate ekwivalenti għal 210 mg olanzapine. Wara r-rikostituzzjoni: 150 mg/ml olanzapine

3.LISTA TA' EĊĊIPJENTI

L-eċċipjenti tas-solvent huma carmellose sodium, mannitol, polysorbate 80, ilma għall- injezzjonijiet, hydrochloric acid, sodium hydroxide.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett wieħed ta’ trab għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod.

Kunjett wieħed ta’ 3 ml ta’ solvent

Siringa waħda Hypodermic u labra tas-sigurtà.

Tliet labar tas-sigurtà Hypodermic.

5.MOD TA' KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Għall-użu minn ġol-muskoli

M’għandux jingħata minn ġol-vini jew minn taħt il-ġilda.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA' SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

Kunjett ta’ suspensjoni wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa

Ladarba tinġibed mill-kunjett għal ġos-siringa, is-suspensjoni għandha tintuża b’mod immedjat.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIM I TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/479/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata b’riċetta ristretta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille aċċettata.

17. .IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-Kunjett ZYPADHERA 210 mg trab għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l- mediċina bil-mod

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ZYPADHERA 210 mg trab għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod olanzapine

IM

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

210 mg

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kartuna ta’ Barra ZYPADHERA 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZYPADHERA 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod Olanzapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Olanzapine pamoate monohydrate ekwivalenti għal 300 mg olanzapine. Wara r-rikostituzzjoni: 150 mg/ml olanzapine

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

L-eċċipjenti tas-solvent huma carmellose sodium, mannitol, polysorbate 80, ilma għall- injezzjonijiet, hydrochloric acid, sodium hydroxide.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett wieħed ta’ trab għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l- mediċina bil-mod. Kunjett wieħed ta’ 3 ml ta’ solvent

Siringa waħda Hypodermic u labra tas-sigurtà. Tliet labar tas-sigurtà Hypodermic.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Għall-użu minn ġol-muskoli

M’għandux jingħata minn ġol-vini jew minn taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

Kunjett ta’ suspensjoni wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa

Ladarba tinġibed mill-kunjett għal ġos-siringa, is-suspensjoni għandha tintuża b’mod immedjat.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIM I TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/479/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata b’riċetta ristretta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille aċċettata

17. .IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-Kunjett ZYPADHERA 300 mg trab għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l- mediċina bil-mod

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ZYPADHERA 300 mg trab għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod olanzapine

IM

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

300 mg

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kartuna ta’ Barra ZYPADHERA 405 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZYPADHERA 405 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod Olanzapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Olanzapine pamoate monohydrate ekwivalenti għal 405 mg olanzapine . Wara r-rikostituzzjoni: 150 mg/ml olanzapine

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

L-eċċipjenti tas-solvent huma carmellose sodium, mannitol, polysorbate 80, ilma għall- injezzjonijiet, hydrochloric acid, sodium hydroxide.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett wieħed ta’ trab għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod. Kunjett wieħed ta’ 3 ml ta’ solvent

Siringa waħda Hypodermic u labra tas-sigurtà. Tliet labar tas-sigurtà Hypodermic.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Għall-użu minn ġol-muskoli

M’għandux jingħata minn ġol-vini jew minn taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

Kunjett ta’ suspensjoni wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa

Ladarba tinġibed mill-kunjett għal ġos-siringa, is-suspensjoni għandha tintuża b’mod immedjat.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIM I TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/479/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata b’riċetta ristretta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille aċċettata

17. .IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-Kunjett ZYPADHERA 405 mg trab għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l- mediċina bil-mod

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ZYPADHERA 405 mg trab għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod olanzapine

IM

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

405 mg

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-Kunjett

Solvent għal ZYPADHERA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal ZYPADHERA

IM

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati