Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – Etikettering - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelSimbrinza
ATC codeS01EC54
Werkzame stofbrinzolamide / brimonidine tartrate
ProducentNovartis Europharm Limited

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BUITENVERPAKKING 5 ml FLES

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml oogdruppels, suspensie

Brinzolamide/brimonidinetartraat

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 ml suspensie bevat 10 mg brinzolamide en 2 mg brimonidinetartraat.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Benzalkoniumchloride, propyleenglycol, carbomeer 974P, boorzuur, mannitol, natriumchloride, tyloxapol, zoutzuur en/of natriumhydroxide (voor het aanpassen van de pH) en gezuiverd water.

Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oogdruppels, suspensie 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor gebruik goed schudden.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oculair gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp

4 weken na eerste opening weggooien. Geopend:

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/933/001 1 x 5 ml

EU/1/14/933/002 3 x 5 ml

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

simbrinza

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET VOOR FLES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml oogdruppels, suspensie

Brinzolamide/brimonidinetartraat

Oculair gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

5 ml

6.OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld