Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizamyl (flutemetamol (18F)) - V09AX04

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnVizamyl
ATC-kodeV09AX04
Stoffflutemetamol (18F)
ProdusentGE Healthcare Ltd

Artikkelinnhold

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

1.LEGEMIDLETS NAVN

VIZAMYL 400 MBq/ml injeksjonsvæske, oppløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml oppløsning inneholder 400 MBq flutemetamol (18F) ved referansetidspunktet.

Aktiviteten per hetteglass varierer fra 400 MBq til 4000 MBq eller fra 400 MBq til 6000 MBq ved referansetidspunktet.

Fluor (18F) brytes ned til stabilt oksygen (18O) med en halveringstid på omtrent 110 minutter ved emisjon av en positronstråling på 634 keV som etterfølges av annihilering med et elektron og emmisjon av 2 fotoner, hver med en energi på 511 keV.

Hjelpestoff(er) med kjent effekt:

Hver ml oppløsning inneholder 55,2 mg etanol og 4,1 mg natrium.Les mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter