Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic acid Actavis (zoledronic acid monohydrate) - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnZoledronic acid Actavis
ATC-kodeM05BA08
Stoffzoledronic acid monohydrate
ProdusentActavis Group PTC ehf  

Artikkelinnhold

1.LEGEMIDLETS NAVN

Zoledronic acid Actavis 4 mg/5 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Ett hetteglass med 5 ml konsentrat inneholder 4 mg zoledronsyre (som monohydrat). 1 ml konsentrat inneholder 0,8 mg zoledronsyre (som monohydrat).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning (sterilt konsentrat).

Klart, fargeløst konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1

Indikasjoner

-

Forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon,

 

bestråling eller kirurgisk behandling av skjelettmetastaser, eller tumorindusert hyperkalsemi)

 

hos voksne pasienter med utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet.

-

Behandling av voksne pasienter med tumorindusert hyperkalsemi (TIH).

4.2

Dosering og administrasjonsmåteLes mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter