Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) – Oznakowanie opakowań - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Nazwa lekarstwaChampix
Kod ATCN07BA03
Substancjavarenicline
ProducentPfizer Limited

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Opakowanie kontynuacyjne

Pudełko uszczelnione na gorąco zawierające 2 blistry po 14 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 0,5 mg lub 2 blistry po 28 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 0,5 mg – oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 0,5 mg

Tabletki powlekane

Wareniklina

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera 0,5 mg warenikliny (w postaci winianu).

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie kontynuacyjne zawierające 28 tabletek powlekanych

56 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. liczby od 1 do 14

liczby od 1 do 28 symbol słońca symbol księżyca

Nie stosować leku, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Opakowanie przechowywać w całości.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP): MM/RRRR

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Wielka Brytania

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/360/006

EU/1/06/360/007

EU/1/06/360/017

EU/1/06/360/018

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

CHAMPIX 0,5 mg

17.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister zawierający 14 i 28 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 0,5 mg, w zewnętrznym opakowaniu tekturowym uszczelnionym na gorąco

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 0,5 mg

Wareniklina

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd (w postaci logo podmiotu odpowiedzialnego)

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP: MM/RRRR

4.NUMER SERII

Lot:

5.INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Opakowanie kontynuacyjne

Pudełko uszczelnione na gorąco zawierające 2 blistry po 14 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg lub 2 blistry po 28 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg– oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 1 mg

Tabletki powlekane

Wareniklina

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera 1 mg warenikliny (w postaci winianu).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie kontynuacyjne zawierające 28 tabletek powlekanych

56 tabletek powlekanych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. liczby od 1 do 14

liczby od 1 do 28 symbol słońca symbol księżyca

Nie stosować leku, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Opakowanie przechowywać w całości.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP): MM/RRRR

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Wielka Brytania

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/360/004

EU/1/06/360/005

EU/1/06/360/015

EU/1/06/360/016

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

CHAMPIX 1 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister zawierający 14 lub 28 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg, w zewnętrznym opakowaniu tekturowym uszczelnionym na gorąco

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 1 mg

Wareniklina

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd (w postaci logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP: MM/RRRR

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Opakowanie kontynuacyjne

Pudełko zawierające 2 blistry po 14 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg lub 4 blistry po 14 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg, lub 8 blistrów po 14 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg, lub 10 blistrów po 14 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 1 mg

Tabletki powlekane

Wareniklina

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera 1 mg warenikliny (w postaci winianu).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

28 tabletek powlekanych

56 tabletek powlekanych

112 tabletek powlekanych

140 tabletek powlekanych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Nie stosować leku, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP): MM/RRRR

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Wielka Brytania

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/360/009

EU/1/06/360/010

EU/1/06/360/011

EU/1/06/360/013

EU/1/06/360/020

EU/1/06/360/021

EU/1/06/360/022

EU/1/06/360/024

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

CHAMPIX 1 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister po 14 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 1 mg

Wareniklina

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd (w postaci logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP: MM/RRRR

4. NUMER SERII

Lot :

5. INNE

symbol słońca symbol księżyca

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

2-tygodniowe opakowanie rozpoczynające leczenie

Pudełko uszczelnione na gorąco zawierające jeden blister z 11 tabletkami powlekanymi warenikliny o mocy 0,5 mg oraz jeden blister z 14 tabletkami powlekanymi warenikliny o mocy 1 mg – oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Tabletki powlekane

Wareniklina

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera 0,5 mg lub 1 mg warenikliny (w postaci winianu).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie rozpoczynające leczenia zawierające tabletki powlekane 11 x 0,5 mg i 14 x 1 mg

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Rozpoczęcie leczenia: dzień 1

Dzień zaprzestania palenia tytoniu przez pacjenta powinien zazwyczaj przypaść pomiędzy 8. a 14. dniem leczenia.

Instrukcje dawkowania umożliwiającego stopniowe zaprzestanie palenia zawiera ulotka dołączona do opakowania.

Tydzień 1

Tydzień 2

Liczby od 1 do 14 symbol słońca symbol księżyca

Nie stosować leku, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Opakowanie przechowywać w całości.

Nie zawiera tabletki.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP): MM/RRRR

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Wielka Brytania

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/360/003

EU/1/06/360/014

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister zawierający 11 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 0,5 mg, w zewnętrznym opakowaniu tekturowym uszczelnionym na gorąco

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 0,5 mg

Wareniklina

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd (w postaci logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP: MM/RRRR

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister zawierający 14 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg, w zewnętrznym opakowaniu tekturowym uszczelnionym na gorąco

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 1 mg

Wareniklina

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd. (w postaci logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP: MM/RRRR

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Opakowanie rozpoczynające leczenie

Pudełko zawierające jeden blister po 11 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 0,5 mg i jeden blister po 14 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Tabletki powlekane

Wareniklina

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera 0,5 mg lub 1 mg warenikliny (w postaci winianu).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane

11 x 0,5 mg i 14 x 1 mg

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Nie stosować leku, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP): MM/RRRR

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Wielka Brytania

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/360/008

EU/1/06/360/019

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister po 11 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 0,5 mg

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 0,5 mg

Wareniklina

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd (w postaci logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP: MM/RRRR

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

symbol słońca symbol księżyca

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister po 14 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 1 mg

Wareniklina

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd (w postaci logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP: MM/RRRR

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

symbol słońca symbol księżyca

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

4-tygodniowe opakowanie rozpoczynające leczenie

Pudełko uszczelnione na gorąco zawierające jeden blister z 11 tabletkami powlekanymi warenikliny o mocy 0,5 mg i 14 tabletkami powlekanymi warenikliny o mocy 1 mg i jeden blister z 28 tabletkami powlekanymi warenikliny o mocy 1 mg – oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Tabletki powlekane

Wareniklina

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera 0,5 mg lub 1 mg warenikliny (w postaci winianu).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

4-tygodniowe opakowania rozpoczynające leczenie zawierające tabletki powlekane:

11 x 0,5 mg i 42 x 1 mg

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Rozpoczęcie leczenia: dzień 1

Dzień zaprzestania palenia tytoniu przez pacjenta powinien zazwyczaj przypaść pomiędzy 8. a 14. dniem leczenia.

Instrukcje dawkowania umożliwiającego stopniowe zaprzestanie palenia zawiera ulotka dołączona do opakowania.

Tydzień 1

Tydzień 2–4

Liczby od 1 do 28 symbol słońca symbol księżyca

Nie stosować leku, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Opakowanie przechowywać w całości.

Nie zawiera tabletek.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JESLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP): MM/RRRR

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Wielka Brytania

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/360/012

EU/1/06/360/023

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister zawierający 11 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 0,5 mg i 14 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg w zewnętrznym opakowaniu tekturowym uszczelnionym na gorąco

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Wareniklina

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd (w postaci logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister zawierający 28 tabletek powlekanych warenikliny 1 mg w zewnętrznym opakowaniu tekturowym uszczelnionym na gorąco

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 1 mg

Wareniklina

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd (w postaci logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Butelka z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) zawierająca 56 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 0,5 mg

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 0,5 mg

Tabletki powlekane

Wareniklina

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera 0,5 mg warenikliny (w postaci winianu).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

56 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP): MM/RRRR

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Wielka Brytania

12.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/360/001

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

CHAMPIX 0,5 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Etykieta butelki z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) zawierającej 56 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 0,5 mg

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 0,5 mg

Tabletki powlekane

Wareniklina

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera 0,5 mg warenikliny (w postaci winianu).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

56 tabletek powlekanych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP: MM/RRRR

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd (w postaci logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/360/001

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Butelka z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) zawierająca 56 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 1 mg

Tabletki powlekane

Wareniklina

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera 1 mg warenikliny (w postaci winianu).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

56 tabletek powlekanych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP): MM/RRRR

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Wielka Brytania

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/360/002

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

CHAMPIX 1 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Etykieta butelki z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) zawierającej 56 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHAMPIX 1 mg

Tabletki powlekane

Wareniklina

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera 1 mg warenikliny (w postaci winianu).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

56 tabletek powlekanych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP: MM/RRRR

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd (w postaci logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/360/002

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę