Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abraxane (paclitaxel) – Rezumatul caracteristicilor produsului - L01CD01

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAbraxane
Cod ATCL01CD01
Substanţăpaclitaxel
ProducătorCelgene Europe Ltd  

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Abraxane 5 mg/ml pulbere pentru suspensie perfuzabilă.

2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conține paclitaxel 100 mg legat de albumină sub formă de nanoparticule. Fiecare flacon conține paclitaxel 250 mg legat de albumină sub formă de nanoparticule.

După reconstituire, fiecare ml de suspensie conține paclitaxel 5 mg legat de albumină sub formă de nanoparticule.

Excipienți cu efect cunoscut

Fiecare ml de concentrat conține 0,183 mmol sodiu, care corespund la 4,2 mg sodiu. Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru suspensie perfuzabilă.

Suspensia reconstituită are un pH de 6-7,5 și o osmolalitate de 300-360 mOsm/kg. Pulberea este de culoare albă până la galbenă.

4.DATE CLINICE

4.1Indicații terapeutice

Monoterapia cu Abraxane este indicată pentru tratamentul cancerului de sân metastatic la pacienți adulți la care tratamentul de primă linie pentru boala metastatică nu a fost eficace și pentru care tratamentul standard conținând antraciclină nu este indicat (vezi pct. 4.4).

Abraxane în asociere cu gemcitabina este indicat în tratamentul de primă linie la pacienți adulți cu adenocarcinom pancreatic metastatic.

Abraxane în asociere cu carboplatina este indicat în tratamentul de primă linie al cancerului pulmonar altul decât cel cu celule mici la pacienții adulți care nu sunt eligibili pentru intervenția chirurgicală și/sau radioterapia cu potențial curativ.

4.2Doze și mod de administrare

Abraxane trebuie administrat numai sub supravegherea unui medic specialist oncolog, în unități specializate în administrarea medicamentelor citotoxice. Abraxane nu trebuie utilizat în locul sau substituit cu alte forme farmaceutice ale paclitaxelului.

Doze

Cancer de sân

Doza de Abraxane recomandată este de 260 mg/m2, administrată intravenos în decurs de 30 de minute, o dată la 3 săptămâni.

Ajustarea dozei în timpul tratamentului cancerului de sân

La pacienții care prezintă neutropenie severă (număr de neutrofile < 500 celule/mm3 timp de o săptămână sau mai mult) sau neuropatie senzorială severă în timpul tratamentului cu Abraxane, doza trebuie redusă la 220 mg/m2 pentru administrările ulterioare. În urma reapariției neutropeniei severe sau a neuropatiei senzoriale severe trebuie efectuată o nouă reducere a dozei, la 180 mg/m2. Abraxane

nu trebuie administrat până când numărul de neutrofile nu revine la >1500 celule/mm3. Pentru neuropatia senzorială de Gradul 3, se întrerupe tratamentul până la revenirea la Gradul 1 sau 2, urmată de o reducere a dozei pentru toate administrările ulterioare.

Adenocarcinom pancreatic

Doza recomandată de Abraxane în asociere cu gemcitabină este de 125 mg/m2, administrată intravenos în decurs de 30 minute, în zilele 1, 8 și 15 ale fiecărui interval de 28 zile. Doza recomandată de gemcitabină, administrată în asociere, este de 1000 mg/m2 administrată intravenos în decurs de 30 minute, imediat după terminarea administrării Abraxane în zilele 1, 8 și 15 ale fiecărui interval de 28 zile.

Ajustări ale dozei în timpul tratamentului pentru adenocarcinom pancreatic

Tabelul 1: Reducerea nivelului de dozare la pacienți cu adenocarcinom pancreatic

Nivel de dozare

Doza de Abraxane (mg/m2)

Doza de gemcitabină

(mg/m2)

 

 

Doza completă

 

 

 

Prima reducere a nivelului

de dozare

 

 

 

 

 

A doua reducere a nivelului de

dozare

 

 

 

 

 

Dacă este necesară reducerea

 

 

suplimentară a nivelului de

Se întrerupe tratamentul

Se întrerupe tratamentul

dozare

 

 

 

 

 

Tabelul 2: Modificări ale dozei pentru neutropenie și/sau trombocitopenie la începutul unui interval sau în timpul unui interval la pacienți cu adenocarcinom pancreatic

Ziua

 

Numărătoare

 

Număr de

Doza de

Doza de

 

NAN

 

trombocite

Abraxane

intervalului

 

gemcitabină

(celule/mm3)

 

(celule/mm3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua 1

 

< 1500

SAU

< 100000

Întârzierea administrării dozelor

 

până la refacerea numărului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua 8

 

≥ 500 dar < 1000

SAU

≥ 50000 dar < 75000

Se reduc dozele cu 1 nivel de

 

dozare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 500

SAU

< 50000

Oprirea administrării dozelor

 

 

 

 

 

 

 

Ziua 15:

Dacă dozele din ziua 8 s-au administrat fără modificări:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se administrează tratament cu

 

 

 

 

 

nivelul de dozare din ziua 8 și se

 

 

 

 

 

continuă cu factori de creștere

Ziua 15

 

≥ 500 dar < 1000

SAU

≥ 50000 dar < 75000

leucocitari (LEU)

 

 

 

 

 

SAU

 

 

 

 

 

Se reduc dozele cu 1 nivel de

 

 

 

 

 

dozare de la dozele din ziua 8

 

 

 

 

 

 

 

 

< 500

SAU

< 50000

Oprirea administrării dozelor

 

 

 

 

 

 

 

Ziua 15:

Dacă dozele din ziua 8 au fost reduse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se revine la nivelurile de dozare

Ziua 15

 

≥ 1000

ȘI

≥ 75000

din ziua 1 și se continuă cu factori

 

de creștere leucocitari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se administrează tratament cu

 

 

 

 

 

aceleași doze ca în ziua 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se administrează tratament cu

 

 

 

 

 

aceleași niveluri de dozare ca în

 

 

 

 

 

ziua 8 și se continuă cu factori de

 

 

≥ 500 dar < 1000

SAU

≥ 50000 dar < 75000

creștere leucocitari

 

 

 

 

 

SAU

 

 

 

 

 

Se reduc dozele cu 1 nivel de

 

 

 

 

 

dozare de la dozele din ziua 8

 

 

 

 

 

 

 

 

< 500

SAU

< 50000

Oprirea administrării dozelor

 

 

 

 

 

 

Ziua 15:

Dacă dozele din ziua 8 au fost întrerupte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se revine la nivelurile de dozare

 

 

 

 

 

din ziua 1 și se continuă cu factori

Ziua 15

 

≥ 1000

ȘI

≥ 75000

de creștere leucocitari

 

SAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reduc dozele cu 1 nivel de

 

 

 

 

 

dozare de la dozele din ziua 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reduc dozele cu 1 nivel de

 

 

 

 

 

dozare și se continuă cu factori de

 

 

≥ 500 dar < 1000

SAU

≥ 50000 dar < 75000

creștere leucocitari

 

 

SAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reduc dozele cu 2 nivele de

 

 

 

 

 

dozare de la dozele din ziua 1

 

 

 

 

 

 

 

 

< 500

SAU

< 50000

Oprirea administrării dozelor

 

 

 

 

 

 

Abrevieri: NAN=număr absolut de neutrofile; LEU=leucocite

Tabelul 3: Modificări ale dozelor pentru alte reacții adverse la medicament la pacienții cu adenocarcinom pancreatic

 

Reacții adverse la

Doza de Abraxane

Doza de gemcitabină

 

medicament (RAM)

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutropenie febrilă:

Se oprește administrarea dozelor până la dispariția febrei și NAN ≥

 

de gradul 3 sau 4

1500; se reia la următorul nivel inferior de dozarea

 

 

Se oprește administrarea dozei

 

 

Neuropatie periferică:

până când apare o ameliorare

 

 

până la ≤ Gradul 1;

Se tratează cu aceeași doză

 

de gradul 3 sau 4

 

se reia la următorul nivel inferior

 

 

 

 

 

 

de dozarea

 

 

Toxicitate cutanată:

Se reduce până la următorul nivel inferior de dozarea;

 

de gradul 2 sau 3

se întrerupe tratamentul dacă RAM persistă

 

 

 

 

 

Toxicitate

Se oprește administrarea dozei până când apare o ameliorare până la

 

gastrointestinală:

 

≤ Gradul 1;

 

Mucozită de gradul 3

 

se reia la următorul nivel inferior de dozarea

 

sau diaree

 

 

 

a

 

 

 

Vezi tabelul 1 pentru reducerile nivelurilor

de dozare

 

Cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici:

Doza recomandată de Abraxane este de 100 mg/m2, administrată sub formă de perfuzie intravenoasă pe parcursul a 30 de minute în Zilele 1, 8 și 15 ale fiecărui ciclu de 21 de zile. Doza recomandată de

carboplatină este de ASC = 6 mg•min/ml numai în Ziua 1 a fiecărui ciclu de 21 de zile, administrarea începând imediat după terminarea administării de Abraxane.

Ajustarea dozei în timpul tratamentului cancerului pulmonar altul decât cel cu celule mici:

Abraxane nu trebuie să se administreze în Ziua 1 a unui ciclu până când numărul absolut de neutrofile (NAN) nu este ≥1500 celule/mm3 și numărul de trombocite nu este ≥100.000 celule/mm3. Pentru fiecare doză săptămânală ulterioară de Abraxane, pacienții trebuie să aibă NAN ≥500 celule/mm3 și trombocitele >50.000 celule/mm3; în caz contrar, administrarea dozei va fi oprită până la recuperarea valorilor. La recuperarea valorilor, administrarea dozei se va relua în săptămâna următoare, conform criteriilor din Tabelul 4. Doza ulterioară se va reduce numai în cazul în care criteriile din Tabelul 4 sunt întrunite.

Tabelul 4: Reduceri ale dozelor pentru toxicități hematologice la pacienții cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici

Toxicitate hematologică

Apariție

Doza de Abraxane

Doza de

 

 

(mg/m2)1

carboplatină

 

 

 

(ASC mg•min/ml)1

Nivel minim NAN <500/mm3 cu febră

Prima

4,5

neutropenică > 38 °C

 

 

 

SAU

 

 

 

A doua

3,0

Întârzierea următorului ciclu din cauza

 

 

 

neutropeniei persistente2 (Nivel minim

 

 

 

NAN <1500/mm3)

A treia

Se întrerupe tratamentul

SAU

 

 

 

Nivel minim NAN <500/mm3 timp de >

 

 

 

1 săptămână

 

 

 

Nivel minim trombocite <50.000/mm3

Prima

4,5

A doua

Se întrerupe tratamentul

 

1În Ziua 1 a ciclului de 21 zile, se reduce doza de Abraxane și carboplatină simultan. În Zilele 8 și 15 ale ciclului de 21 zile, se reduce doza de Abraxane; doza de carboplatină se reduce în ciclul următor.

2Maxim 7 zile după doza programată pentru Ziua 1 a ciclului următor.

Pentru toxicitatea cutanată de Gradul 2 sau 3, diareea de Gradul 3 sau mucozita de Gradul 3, se întrerupe tratamentul până la ameliorarea toxicității ≤ Gradul 1, apoi se reîncepe tratamentul conform îndrumărilor din Tabelul 5. Pentru neuropatia periferică ≥ Gradul 3, se oprește tratamentul până la rezolvarea la ≤ Gradul 1. Tratamentul poate fi reluat la următorul nivel de doză inferior în ciclurile ulterioare, conform îndrumărilor din Tabelul 5. Pentru orice altă toxicitate non-hematologică de Gradul 3 sau 4, se întrerupe tratamentul până la ameliorarea toxicității ≤ Gradul 2, apoi se reîncepe tratamentul conform îndrumărilor din Tabelul 5.

Tabelul 5: Reduceri ale dozelor pentru toxicități non-hematologice la pacienții cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici

Toxicitate non-hematologică

Apariție

Doza de Abraxane

Doza de

 

 

(mg/m2)1

carboplatină

 

 

 

(ASC mg•min/ml)1

Toxicitate cutanată de Gradul 2 sau 3

Prima

4,5

Diaree de Gradul 3

 

 

 

A doua

3,0

Mucozită de Gradul 3

Neuropatie periferică ≥ Gradul 3

 

 

 

A treia

Se întrerupe tratamentul

Orice altă toxicitate non-hematologică de

 

 

 

Gradul 3 sau 4

 

 

 

Toxicitate cutanată, diaree sau mucozită

Prima

Se întrerupe tratamentul

de Gradul 4

 

 

 

1În Ziua 1 a ciclului de 21 zile, se reduce doza de Abraxane și carboplatină simultan. În Zilele 8 și 15 ale ciclului de 21 zile, se reduce doza de Abraxane; doza de carboplatină se reduce în ciclul următor.

Grupe speciale de pacienți

Pacienți cu insuficiență hepatică

Pentru pacienții cu insuficiență hepatică ușoară (valori ale bilirubinei totale > 1 și ≤ 1,5 x LSN și ale aspartat aminotransferazei [AST] ≤ 10 x LSN), nu sunt necesare ajustări ale dozei, indiferent de indicația terapeutică. Tratamentul este similar cu cel al pacienților cu funcție hepatică normală.

Pentru pacienții cu cancer de sân metastatic și cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici și insuficiență hepatică moderată până la severă (valori ale bilirubinei totale > 1,5 și ≤ 5 x LSN și AST ≤ 10 x LSN) se recomandă o scădere cu 20 % a dozei. Doza redusă poate fi apoi crescută până la doza pentru pacienții cu funcție hepatică normală, dacă pacientul tolerează tratamentul timp de cel puțin două cicluri (vezi pct. 4.4 și 5.2).

Pentru pacienții cu adenocarcinom pancreatic metastatic și insuficiență hepatică moderată până la severă, nu sunt disponibile date suficiente pentru a permite recomandări privind doza (vezi pct. 4.4 și

5.2).

Pentru pacienții cu valori ale bilirubinei totale > 5 x LSN sau AST > 10 x LSN, nu sunt disponibile date suficiente pentru a permite recomandări privind doza, indiferent de indicația terapeutică (vezi pct. 4.4. și 5.2).

Pacienți cu insuficiență renală

Ajustarea dozei inițiale de Abraxane nu este necesară la pacienții cu insuficiență renală ușoară până la moderată (clearance-ul creatininei estimat ≥ 30 și < 90 ml/min). Nu sunt disponibile date suficiente pentru a recomanda modificări ale dozei de Abraxane la pacienții cu insuficiență renală severă sau cu boală renală în stadiul terminal (clearance-ul creatininei estimat < 30 ml/min). (vezi pct. 5.2).

Vârstnici

La pacienții cu vârsta de 65 ani și peste nu se recomandă reduceri suplimentare ale dozelor, altele decât cele specifice tuturor pacienților.

Dintre cei 229 pacienți cărora li s-a administrat monoterapie cu Abraxane pentru cancerul de sân, în cadrul unui studiu randomizat, 13% aveau vârsta de cel puțin 65 ani și < 2% aveau vârsta de 75 ani și peste. Nicio reacție toxică nu a apărut considerabil mai frecvent la pacienții cu vârsta de cel puțin 65 ani la care s-a administrat Abraxane. Cu toate acestea, o analiză ulterioară realizată la 981 de pacienți cărora li s-a administrat monoterapie cu Abraxane pentru cancerul de sân metastatic, dintre care 15% aveau vârsta 65 ani și 2% aveau vârsta 75 ani, a arătat o incidență mai ridicată a epistaxisului, diareei, deshidratării, epuizării și edemului periferic la pacienții cu vârsta 65 ani.

Dintre cei 421 pacienți cu adenocarcinom pancreatic cărora li s-a administrat Abraxane în asociere cu gemcitabină în cadrul unui studiu randomizat, 41% aveau vârsta de 65 ani și peste și 10% aveau vârsta de 75 ani și peste. La pacienții cu vârsta de 75 ani și peste, cărora li s-a administrat Abraxane și gemcitabină a existat o incidență mai mare a reacțiilor adverse grave și a reacțiilor adverse care au determinat întreruperea tratamentului (vezi pct. 4.4). Pacienții cu adenocarcinom pancreatic cu vârsta de 75 ani și peste trebuie evaluați cu atenție înainte ca tratamentul să fie luat în considerare (vezi pct.

4.4).

Dintre cei 514 pacienți cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici cărora li s-a administrat Abraxane în asociere cu carboplatină în cadrul studiului randomizat, 31% aveau vârsta de 65 ani și peste și 3,5% aveau vârsta de 75 ani și peste. Evenimentele de mielosupresie, evenimentele de neuropatie periferică și artralgia au fost mai frecvente la pacienții cu vârsta de 65 ani și peste, comparativ cu pacienții cu vârsta mai mică de 65 ani. Există o experiență limitată privind utilizarea de Abraxane/carboplatină la pacienți cu vârsta de 75 ani și peste.

Modelul farmacocinetic/farmacodinamic utilizând date provenite de la 125 de pacienți cu tumori solide avansate indică faptul că pacienții cu vârsta 65 ani pot fi mai susceptibili să dezvolte neutropenie în cadrul primului ciclu de tratament.

Copii și adolescenți

Siguranța și eficacitatea Abraxane la copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 0 și 17 ani nu au fost încă stabilite. Abraxane nu prezintă utilizare relevantă la copii și adolescenți în indicația de cancer de sân metastatic sau adenocarcinom pancreatic ori cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici.

Mod de administrare

Suspensia reconstituită de Abraxane se administrează pe cale intravenoasă utilizând un set de perfuzie prevăzut cu un filtru de 15 µm. După administrare, se recomandă ca linia intravenoasă să fie spălată cu soluție injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), pentru a asigura administrarea dozei complete.

Pentru instrucțiuni privind reconstituirea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3Contraindicații

Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.

Alăptarea (vezi pct. 4.6).

Pacienți cu valori inițiale ale numărului de neutrofile <1500 celule/mm3.

4.4Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Abraxane este o formulare a paclitaxelului legat de albumină sub formă de nanoparticule care ar putea avea proprietăți farmacologice substanțial diferite față de alte forme farmaceutice ale paclitaxelului (vezi pct. 5.1 și 5.2). Abraxane nu trebuie utilizat în locul sau substituit cu alte forme farmaceutice ale paclitaxelului.

Hipersensibilitate

Au fost raportate rareori cazuri de reacții severe de hipersensibilitate, inclusiv evenimente foarte rare de reacții anafilactice cu consecințe letale. Dacă apare vreo reacție de hipersensibilitate, administrarea medicamentului trebuie întreruptă imediat, trebuie inițiat tratamentul simptomatic, iar pacientului nu trebuie să i se reinițieze tratamentul cu paclitaxel.

Hematologie

Abraxane determină frecvent supresia măduvei osoase (în principal neutropenie). Neutropenia este dependentă de doză și reprezintă toxicitatea care limitează doza. În timpul tratamentului cu Abraxane trebuie efectuată monitorizarea frecventă a numărului de celule sanguine. Pacienții nu trebuie retratați cu cicluri ulterioare de Abraxane până când neutrofilele nu revin la >1500 celule/mm3, iar trombocitele nu revin la >100000 celule/mm3 (vezi pct. 4.2).

Neuropatie

Abraxane determină frecvent neuropatie senzitivă, deși apariția de simptome severe este mai puțin frecventă. În general, apariția neuropatiei senzitivă de Gradul 1 sau 2 nu necesită reducerea dozei. Atunci când Abraxane este administrat în monoterapie, dacă apare neuropatie senzitivă de Gradul 3, tratamentul trebuie întrerupt până la revenirea la Gradul 1 sau 2, după care se recomandă reducerea dozei pentru toate administrările ulterioare de Abraxane (vezi pct. 4.2). Pentru administrarea asociată a Abraxane și a gemcitabinei, dacă apare neuropatie periferică de Gradul 3 sau peste, se întrerupe administrarea Abraxane; se continuă tratamentul cu gemcitabină în aceeași doză. Administrarea Abraxane se reia în doză scăzută când neuropatia periferică se ameliorează până la Gradul 0 sau 1 (vezi pct. 4.2). Pentru utilizarea de Abraxane în asociere cu carboplatină, dacă pacientul manifestă neuropatie periferică de Gradul 3 sau mai mare, tratamentul trebuie oprit până la ameliorarea acesteia la Gradul 0 sau 1, continuându-se cu o reducere a dozelor pentru toate cursurile ulterioare de tratament cu Abraxane și carboplatină (vezi pct. 4.2).

Sepsis

Sepsisul a fost raportat cu o frecvență de 5% la pacienții cu sau fără neutropenie cărora li s-a administrat Abraxane în asociere cu gemcitabină. Complicațiile cauzate de cancerul pancreatic subiacent, în special obstrucție biliară sau prezența unui stent biliar, au fost identificate drept factori care contribuie semnificativ la apariția sepsisului. Dacă pacientul devine febril (indiferent de numărul de neutrofile) se începe tratamentul cu antibiotice cu spectru larg. În cazul neutropeniei febrile, se oprește administrarea Abraxane și a gemcitabinei până când febra dispare și NAN ≥ 1500 celule/mm3, apoi se reia tratamentul la niveluri de dozare reduse (vezi pct. 4.2).

Pneumonită

Pneumonita apare la 1% dintre pacienți, atunci când Abraxane este administrat în monoterapie și la 4% dintre pacienți, atunci când Abraxane se administrează în asociere cu gemcitabină. Se impune monitorizarea atentă a tuturor pacienților în vedere depistării semnelor și simptomelor de pneumonită. După excluderea etiologiei infecțioase și după efectuarea diagnosticului de pneumonită, se oprește permanent tratamentul cu Abraxane și gemcitabină și se începe imediat administrarea tratamentului adecvat și a măsurilor de susținere (vezi pct. 4.2).

Insuficiență hepatică

Deoarece toxicitatea paclitaxelului poate fi crescută în prezența insuficienței hepatice, administrarea Abraxane la pacienții cu insuficiență hepatică trebuie efectuată cu precauție. La pacienții cu insuficiență hepatică poate exista un risc mai mare de toxicitate, mai ales de tipul mielosupresiei, și la astfel de pacienți trebuie monitorizată atent dezvoltarea mielosupresiei profunde.

Abraxane nu este recomandat la pacienții cu valori ale bilirubinei totale >5 x LSN sau AST >10 x LSN). În plus, Abraxane nu este recomandat la pacienții cu adenocarcinom pancreatic

metastatic care prezintă insuficiență hepatică moderată până la severă (valori ale bilirubinei totale > 1,5 x LSN și AST ≤ 10 x LSN) (vezi pct. 5.2.).

Cardiotoxicitate

În rândul persoanelor aflate în tratament cu Abraxane au fost raportate rare cazuri de insuficiență cardiacă congestivă și disfuncție ventriculară stângă. Majoritatea acestor persoane au fost anterior expuse la medicamente cardiotoxice cum sunt antraciclinele sau aveau antecedente patologice cardiace. Ca urmare, pacienții cărora li se administrează Abraxane trebuie monitorizați cu atenție de către medici în eventualitatea apariției de evenimente cardiace.

Metastaze la nivelul SNC

Eficacitatea și siguranța Abraxane la pacienții cu metastaze la nivelul sistemului nervos central (SNC) nu a fost stabilită. În general, metastazele la nivelul SNC nu sunt bine controlate de chimioterapia sistemică.

Simptome gastro-intestinale

Dacă pacienții manifestă greață, vărsături și diaree după administrarea Abraxane, pot fi tratați cu medicamente antiemetice și antidiareice utilizate în mod obișnuit.

Pacienți cu vârsta de 75 ani și peste

La pacienții cu vârsta de 75 ani și peste, nu a fost demonstrat niciun beneficiu al tratamentului asociat cu Abraxane și gemcitabină în comparație cu monoterapia cu gemcitabină. La pacienții foarte vârstnici (≥75 ani), cărora li s-a administrat Abraxane și gemcitabină, a existat o incidență mai mare a reacțiilor adverse grave și a reacțiilor adverse care au dus la întreruperea tratamentului, inclusiv reacții toxice hematologice, neuropatie periferică, scăderea apetitului alimentar și deshidratare. Pacienții cu adenocarcinom pancreatic cu vârsta de 75 ani și peste trebuie evaluați cu atenție în ceea ce privește capacitatea acestora de a tolera administrarea Abraxane în asociere cu gemcitabină, acordându-se o atenție specială statusului de performanță, comorbidităților și riscului crescut de infecții (vezi pct. 4.2 și 4.8).

Altele

Cu toate că sunt disponibile date limitate, nu a fost demonstrat niciun beneficiu clar în ceea ce privește supraviețuirea globală prelungită la pacienții cu adenocarcinom pancreatic, care au concentrații normale ale CA 19-9 înainte de începerea tratamentului cu Abraxane și gemcitabină (vezi pct. 5.1).

Erlotinib nu trebuie administrat concomitent cu Abraxane în asociere cu gemcitabină (vezi pct. 4.5).

Excipienți

Când este reconstituit, fiecare ml de Abraxane concentrat conține 0,183 mmol sodiu, care corespunde la 4,2 mg de sodiu. Acest fapt trebuie luat în considerare de pacienții ce urmează o dietă cu restricție de sodiu.

4.5Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Metabolizarea paclitaxelului este catalizată parțial de izoenzimele citocromului P450, CYP2C8 și CYP3A4 (vezi pct. 5.2). Prin urmare, în absența unui studiu farmacocinetic privind interacțiunea medicament-medicament, administrarea paclitaxelului concomitent cu medicamente despre care se știe că inhibă CYP2C8 sau CYP3A4 (de exemplu ketoconazol și alte antimicotice imidazolice, eritromicină, fluoxetină, gemfibrozil, clopidogrel, cimetidină, ritonavir, saquinavir, indinavir și nelfinavir) deoarece toxicitatea paclitaxelului poate fi crescută d in cauza unei expuneri mai mari la paclitaxel. Nu este recomandată administrarea paclitaxelului concomitent cu medicamente despre care se știe că stimulează CYP2C8 sau CYP3A4 (de exemplu rifampicină, carbamazepină, fenitoină, efavirenz, nevirapină) deoarece eficacitatea poate fi compromisă din cauza unei expuneri mai mici la paclitaxel.

Paclitaxelul și gemcitabina nu au o cale metabolică comună. Eliminarea paclitaxelului este determinată în principal prin metabolizare mediată de CYP2C8 și CYP3A4 urmată de excreție biliară, în timp ce gemcitabina este inactivată prin citidin deaminază urmată de excreție urinară. Interacțiunile farmacocinetice între Abraxane și gemcitabină nu au fost evaluate la om.

S-a efectuat un studiu farmacocinetic privind Abraxane și carboplatina în indicația de cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici. Nu au existat interacțiuni farmacocinetice relevante din punct de vedere clinic între Abraxane și carboplatină.

Abraxane este indicat în monoterapie pentru tratamentul cancerului de sân, în asociere cu gemcitabină pentru tratamentul adenocarcinomului pancreatic sau în asociere cu carboplatina pentru tratamentul cancerului pulmonar altul decât cel cu celule mici (vezi pct. 4.1). Abraxane nu trebuie utilizat în asociere cu alte medicamente anticanceroase.

4.6Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Contracepția la bărbați și femei

Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace în timpul tratamentului cu Abraxane și până la 1 lună după tratament. Pacienților de sex masculin tratați cu Abraxane li se recomandă să nu conceapă un copil în timpul tratamentului și până la 6 luni după tratament.

Sarcina

Datele privind utilizarea paclitaxelului în timpul sarcinii la femei sunt foarte limitate. Se suspectează că paclitaxelul determină defecte congenitale grave când este administrat în timpul sarcinii. Studiile la animale au evidențiat efecte toxice asupra funcției de reproducere (vezi pct. 5.3). Abraxane nu trebuie utilizat în timpul sarcinii și la femeile aflate la vârsta fertilă care nu utilizează măsuri contraceptive eficace, cu excepția cazului în care starea clinică a mamei impune tratament cu paclitaxel.

Alăptarea

Nu se cunoaște dacă paclitaxelul se excretă în laptele uman. Din cauza posibilității apariției de reacții adverse grave la sugarii alăptați la sân, Abraxane este contraindicat în timpul alăptării. Alăptarea trebuie întreruptă pe durata tratamentului.

Fertilitatea

Abraxane a determinat infertilitate la șobolanii masculi (vezi pct. 5.3). Pacienții de sex masculin trebuie să ceară sfatul în privința conservării spermei, anterior tratamentului, datorită posibilității de apariție a infertilității ireversibile determinate de tratamentul cu Abraxane.

4.7Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Abraxane are influență mică sau moderată asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Abraxane poate determina reacții adverse, cum ar fi oboseala (foarte frecvent) și amețeli (frecvent), care pot afecta capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Pacienții trebuie sfătuiți să nu conducă și să nu folosească utilaje dacă se simt obosiți sau amețiți.

4.8Reacții adverse

Rezumatul profilului de siguranță

Reacțiile adverse cele mai frecvente, semnificative din punct de vedere clinic, asociate cu administrarea Abraxane, au fost neutropenie, neuropatie periferică, artralgie/mialgie și tulburări gastro-intestinale.

Frecvențele reacțiilor adverse asociate cu administrarea Abraxane sunt enumerate în Tabelul 6 (Abraxane sub formă de monoterapie) și în Tabelul 7 (Abraxane în asociere cu gemcitabină), precum și în Tabelul 9 (Abraxane în asociere cu carboplatină).

Frecvențele sunt definite astfel: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 și <1/10); mai puțin frecvente (≥ 1/1000 și <1/100); rare (≥1/10000 și <1/1000); foarte rare (<1/10000). În cadrul fiecărei grupe de frecvență, reacțiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravității.

Cancer de sân (Abraxane administrat sub formă de monoterapie)

Lista reacțiilor adverse prezentată sub formă de tabel

Tabelul 6 enumeră reacții adverse asociate cu administrarea de Abraxane la pacienții din studii în care Abraxane a fost administrat în monoterapie, în orice doză, pentru orice indicație (N = 789).

Tabelul 6: Reacții adverse raportate în timpul monoterapiei cu Abraxane în orice doză, în studiile clinice

Infecții și infestări

Frecvente: Infecții, infecții ale tractului urinar, foliculită, infecții ale căilor

 

respiratorii superioare, candidoză, sinuzită

 

Mai puțin frecvente: Candidoză orală, rinofaringită, celulită, herpes

 

simplex, infecții virale, pneumonie, infecții corelate cu cateterul, infecții

 

micotice, herpes zoster, infecție la locul injectării, sepsis2, sepsis

 

neutropenic2

Tabelul 6: Reacții adverse raportate în timpul monoterapiei cu Abraxane în orice doză, în studiile clinice

Tumori benigne, maligne

Mai puțin frecvente: Dureri metastatice, necroză tumorală

și nespecificate

 

(incluzând chisturi și

 

polipi)

 

Tulburări hematologice

Foarte frecvente: Neutropenie, anemie, leucopenie, trombocitopenie,

și limfatice

limfopenie, supresia măduvei osoase

 

Frecvente: Neutropenie febrilă

 

Rare: Pancitopenie

Tulburări ale sistemului

Mai puțin frecvente1: Hipersensibilitate

imunitar

Rare: Hipersensibilitate severă

 

Tulburări metabolice și

Foarte frecvente: Anorexie

de nutriție

Frecvente: Deshidratare, reducerea apetitului alimentar, hipopotasemie

 

 

Mai puțin frecvente: Hipofosfatemie, retenție hidrică, hipoalbuminemie,

 

polidipsie, hiperglicemie, hipocalcemie, hipoglicemie, hiponatremie

Tulburări psihice

Frecvente: Insomnie, depresie, anxietate

 

Mai puțin frecvente: Stare de neliniște

Tulburări ale sistemului

Foarte frecvente: Neuropatie periferică, neuropatie, hipoestezie, parestezie

nervos

Frecvente: Neuropatie senzorială periferică, cefalee, disgeuzie, amețeli,

 

 

neuropatie motorie periferică, ataxie, tulburări senzoriale, somnolență

 

Mai puțin frecvente: Polineuropatie, areflexie, dischinezie, hiporeflexie,

 

nevralgie, deficit senzorial, sincopă, amețeală posturală, durere

 

neuropatică, tremor

Tulburări oculare

Frecvente: Lacrimație crescută, vedere încețoșată, xeroftalmie,

 

keratoconjunctivită sicca, madaroză

 

Mai puțin frecvente: Iritație oculară, dureri oculare, anomalii de vedere,

 

reducerea acuității vizuale, conjunctivită, tulburări ale vederii, prurit

 

ocular, cheratită

 

Rare: Edem macular cistoid2

Tulburări acustice și

Frecvente: Vertij

vestibulare

Mai puțin frecvente: Otalgie, tinitus

 

Tulburări cardiace

Frecvente: Tahicardie, aritmie, tahicardie supraventriculară

 

Rare: bradicardie, stop cardiac, disfuncție ventriculară stângă, insuficiență

 

cardiacă congestivă, bloc atrioventricular2

Tulburări vasculare

Frecvente: Hiperemie facială, bufeuri, hipertensiune arterială, edem

 

limfatic

 

Mai puțin frecvente: Hipotensiune arterială, extremități reci, hipotensiune

 

arterială ortostatică

 

Rare: Tromboză

Tabelul 6: Reacții adverse raportate în timpul monoterapiei cu Abraxane în orice doză, în studiile clinice

Tulburări respiratorii,

Frecvente: Pneumonie interstițială3, dispnee, epistaxis, dureri faringo-

toracice și mediastinale

laringeale, tuse, rinită, rinoree

 

Mai puțin frecvente: Tuse productivă, dispnee la efort, congestie a

 

sinusurilor, diminuarea zgomotelor respiratorii, efuziune pleurală, rinită

 

alergică, răgușeală, congestie nazală, uscăciune nazală, wheezing, embolie

 

pulmonară, tromboembolie pulmonară

Tulburări gastro-

Foarte frecvente: Greață, diaree, vărsături, constipație, stomatită

intestinale

Frecvente: Dureri abdominale, distensie abdominală, durere în etajul

 

 

abdominal superior, dispepsie, boală de reflux gastro-esofagian,

 

hipoestezie orală

 

Mai puțin frecvente: Disfagie, flatulență, glosodinie, xerostomie, dureri

 

gingivale, scaune moi, esofagită, dureri în etajul abdominal inferior,

 

ulcerații bucale, dureri bucale, hemoragie rectală

Tulburări hepatobiliare

Mai puțin frecvente: Hepatomegalie

Afecțiuni cutanate și ale

Foarte frecvente: Alopecie, erupții cutanate

țesutului subcutanat

Frecvente: Afecțiuni ale unghiilor, prurit, uscăciune a pielii, eritem,

 

 

pigmentare/modificări de culoare a unghiilor, hiperpigmentarea pielii,

 

onicoliză, modificări la nivelul unghiilor

 

Mai puțin frecvente: Sensibilitate la baza unghiilor, urticarie, durere

 

cutanată, reacție de fotosensibilitate, tulburări de pigmentație, erupție

 

cutanată pruriginoasă, afecțiuni cutanate, hiperhidroză, onicomadeză,

 

erupție cutanată eritematoasă, erupție cutanată generalizată, dermatită,

 

transpirație nocturnă, erupție cutanată maculo-papulară, vitiligo,

 

hipotricoză, jenă la nivelul unghiilor, prurit generalizat, erupție cutanată

 

maculară, erupție cutanată papulară, leziuni cutanate, inflamația feței

 

Foarte rare: Sindrom Stevens-Johnson2, necroliză epidermică toxică2

Tulburări musculo-

Foarte frecvente: Artralgie, mialgie

scheletice și ale țesutului

Frecvente: Durere la nivelul extremităților, dureri ale oaselor, dureri de

conjunctiv

 

spate, crampe musculare, dureri la nivelul membrelor

 

Mai puțin frecvente: Durere la nivelul peretelui toracic, slăbiciune

 

musculară, durere cervicală, dureri inghinale, spasme musculare, dureri

 

musculo-scheletice, durere în flanc, disconfort la nivelul membrelor,

 

slăbiciune musculară

Tulburări renale și ale

Mai puțin frecvente: Disurie, polakiurie, hematurie, nicturie, poliurie,

căilor urinare

incontinență urinară

Tulburări ale aparatului

Mai puțin frecvente: Mastodinie

genital și sânului

 

Tulburări generale și la

Foarte frecvente: Epuizare, astenie, pirexie

nivelul locului de

Frecvente: Edem periferic, inflamarea mucoaselor, durere, frisoane, edem,

administrare

 

senzație de slăbiciune, status de performanță deteriorat, dureri toracice,

 

afecțiune asemănătoare gripei, stare generală de rău, letargie, hiperpirexie

 

Mai puțin frecvente: Disconfort toracic, mers anormal, inflamație, reacție la

 

locul injectării

 

Rare: Edem

Frecvente: Greutate corporală scăzută, creșterea valorilor alanin aminotransferazei, creșterea valorilor aspartat aminotransferazei, scăderea hematocritului, scăderea numărului de hematii, creșterea temperaturii corporale, creșterea valorilor gama-glutamiltransferazei, creșterea valorilor sanguine ale fosfatazei alcaline
Mai puțin frecvente: Hipertensiune arterială, greutate corporală crescută, creșterea valorilor sanguine ale lactat dehidrogenazei, creșterea creatininemiei, creșterea glicemiei, creșterea valorilor sanguine ale fosforului , scăderea potasemiei, creșterea bilirubinei
Mai puțin frecvente: Contuzii
Rare: Fenomenul de inflamație acută la timp îndelungat după radioterapie, pneumonită de iradiere

Tabelul 6: Reacții adverse raportate în timpul monoterapiei cu Abraxane în orice doză, în studiile clinice

Investigații diagnostice

Leziuni, intoxicații și complicații legate de procedurile utilizate

MedDRA = Dicționar medical pentru activități de reglementare

SMQ = interogare standard MedDRA; SMQ reprezintă un grup de mai mulți termeni preferați MedDRA pentru a cuprinde un concept medical.

1Frecvența reacțiilor de hipersensibilitate este calculată pe baza unui caz sigur în legătură cu tratamentul la un grup de 789 pacienți.

2După cum s-a raportat în cadrul urmăririi ulterioare punerii pe piață a medicamentului Abraxane.

3Frecvența de apariție a pneumoniei se calculează pe baza datelor grupate provenite de la 1310 pacienți în studiile clinice, cărora li s-a administrat Abraxane în monoterapie pentru cancer de sân și pentru alte indicații, utilizând MedDRA SMQ pentru pneumopatia interstițială.

Vezi pct. 4.4.

Descrierea reacțiilor adverse selectate

Următoarele sunt reacțiile adverse cele mai frecvente și mai relevante din punct de vedere clinic, raportate la 229 pacienți cu cancer de sân metastatic cărora li s-a administrat tratament cu Abraxane 260 mg/m2 o dată la trei săptămâni, în cadrul unui studiu clinic pivot de fază III.

Tulburări hematologice și limfatice

Neutropenia a fost cea mai însemnată reacție toxică hematologică (raportată la 79% dintre pacienți) și a fost rapid reversibilă și dependentă de doză; leucopenia a fost raportată la 71% dintre pacienți. Neutropenia de gradul 4 (< 500 celule/mm3) a apărut la 9% dintre pacienții tratați cu Abraxane. Neutropenia febrilă a apărut la patru pacienți tratați cu Abraxane. Anemia (Hb <10 g/dl) a fost constatată la 46% dintre pacienții tratați cu Abraxane și a fost severă (Hb <8 g/dl) în trei cazuri. Limfopenia a fost constatată la 45% dintre pacienți.

Tulburări ale sistemului nervos

În general, frecvența și severitatea neurotoxicității au fost dependente de doză la pacienții cărora li s-a administrat Abraxane. Neuropatia periferică (în principal neuropatie senzorială de gradul 1 sau 2) a fost constatată la 68% dintre pacienții tratați cu Abraxane, 10% fiind cazuri de gradul 3 și niciun caz de gradul 4.

Tulburări gastro-intestinale

Greața a apărut la 29% dintre pacienți, iar diareea, la 25% dintre pacienți.

Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat

Alopecia a fost observată la > 80% dintre pacienții tratați cu Abraxane. Majoritatea cazurilor de alopecie au apărut la mai puțin de o lună după inițierea tratamentului cu Abraxane. La majoritatea pacienților care prezintă alopecie, este de așteptat o cădere pronunțată a părului (≥ 50%).

Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv

Artralgia a apărut la 32% dintre pacienții tratați cu Abraxane și a fost severă în 6% din cazuri. Mialgia a apărut la 24% dintre pacienții tratați cu Abraxane și a fost severă în 7% din cazuri. Simptomele au fost, de obicei, trecătoare, au apărut de obicei la trei zile după administrarea de Abraxane și au dispărut în interval de o săptămână.

Tulburări generale și la nivelul locului de administrare

Astenia/oboseala a fost raportată la 40% dintre pacienți.

Adenocarcinom pancreatic (Abraxane administrat în asociere cu gemcitabină)

Lista reacțiilor adverse prezentată sub formă de tabel

Reacțiile adverse au fost evaluate la 421 pacienți tratați cu Abraxane în asociere cu gemcitabină și la 402 pacienți tratați cu gemcitabină în monoterapie, cărora li s-a administrat tratament sistemic de primă linie pentru adenocarcinomul pancreatic metastatic, în cadrul unui studiu de fază III; randomizat, controlat, deschis. Tabelul 7 enumeră reacțiile adverse evaluate la pacienții cu adenocarcinom pancreatic tratați cu Abraxane în asociere cu gemcitabină.

Tabelul 7: Reacțiile adverse raportate în cazul administrării Abraxane în asociere cu gemcitabină (N =421)

Infecții și infestări

Frecvente: Sepsis, pneumonie, candidoză orală

 

 

 

 

Foarte frecvente: Neutropenie, anemie, trombocitopenie

Tulburări hematologice

Frecvente: Pancitopenie

și limfatice

Mai puțin frecvente: Purpură trombotică trombocitopenică

 

 

Tulburări metabolice și

Foarte frecvente: Deshidratare, scădere a apetitului alimentar,

hipokaliemie

de nutriție

 

 

 

Tulburări psihice

Foarte frecvente: Insomnie, depresie

Frecvente: Anxietate

 

Tulburări ale sistemului

Foarte frecvente: Neuropatie periferică1, disgeuzie, cefalee, amețeli

Mai puțin frecvente: paralizie a nervului VII cranian

nervos

 

 

 

Tulburări oculare

Frecvente: Hiperlacrimație

Mai puțin frecvente: Edem macular cistoid

 

 

 

Tulburări cardiace

Frecvente: Insuficiență cardiacă congestivă, tahicardie

 

 

 

Tulburări vasculare

Frecvente: Hipotensiune arterială, hipertensiune arterială

 

 

 

 

Foarte frecvente: Dispnee, epistaxis, tuse

Tulburări respiratorii,

Frecvente: Pneumonită2, congestie nazală

toracice și mediastinale

Mai puțin frecvente: Uscăciune a gâtului, uscăciune nazală

 

 

 

Foarte frecvente: Greață, diaree, vărsături, constipație, durere abdominală,

Tulburări gastro-

durere la nivelul părții superioare a abdomenului

intestinale

Frecvente: Stomatită, obstrucție intestinală, colită, xerostomie

 

 

Tulburări hepato-biliare

Frecvente: Colangită

 

 

 

 

Foarte frecvente: Alopecie, erupție cutanată tranzitorie

Afecțiuni cutanate și ale

Frecvente: Prurit, uscăciune a pielii, tulburări la nivelul unghiilor,

hiperemie facială tranzitorie

țesutului subcutanat

 

 

 

Tabelul 7: Reacțiile adverse raportate în cazul administrării Abraxane în asociere cu gemcitabină (N =421)

Tulburări musculo-

Foarte frecvente: Durere la nivelul extremităților, artralgie, mialgie

 

scheletice și ale țesutului

Frecvente: Slăbiciune musculară, durere osoasă

conjunctiv

 

 

 

Tulburări renale și ale

Frecvente: Insuficiență renală acută

Mai puțin frecvente: Sindrom hemolitic uremic

căilor urinare

 

 

 

Tulburări generale și la

Foarte frecvente: Oboseală, edem periferic, pirexie, astenie, frisoane

nivelul locului de

Frecvente: Reacție la locul de perfuzie

administrare

 

 

Foarte frecvente: Scădere ponderală, creștere a valorilor alanin

Investigații diagnostice

aminotransferazei

Frecvente: Creștere a valorilor serice ale aspartat aminotransferazei,

 

 

bilirubinei, creatininei

 

 

MedDRA = Dicționar medical pentru activități de reglementare; SMQ = interogare standardizată MedDRA (un grup de mai mulți termeni preferați MedDRA pentru a cuprinde un concept medical)

1Neuropatie periferică, evaluată prin utilizarea SMQ (obiectiv extins).

2Pneumonita este evaluată prin utilizarea SMQ pentru boala pulmonară interstițială (obiectiv extins).

În acest studiu de fază III randomizat, controlat, deschis, reacțiile adverse care au dus la deces în interval de 30 zile de la administrarea ultimei doze de medicament al studiului au fost raportate la 4% dintre pacienții cărora li s-a administrat Abraxane în asociere cu gemcitabină și la 4% dintre pacienții cărora li s-a administrat monoterapie cu gemcitabină.

Descrierea reacțiilor adverse selectate

Următoarele reprezintă reacțiile adverse cele mai frecvente și mai importante, raportate la 421 pacienți cu adenocarcinom pancreatic metastatic, cărora li s-a administrat tratament cu Abraxane 125 mg/m2 în asociere cu gemcitabină în doză de 1000 mg/m2 în zilele 1, 8 și 15 ale fiecărui interval de 28 zile în cadrul unui studiu clinic de fază III.

Tulburări hematologice și limfatice

Tabelul 8 prezintă frecvența și severitatea modificărilor hematologice detectate de laborator, la pacienții tratați cu Abraxane în asociere cu gemcitabină sau cu gemcitabină.

Tabelul 8: Modificări hematologice detectate de laborator, în studiul privind adenocarcinomul pancreatic

 

Abraxane(125 mg/m2)/

Gemcitabină

 

gemcitabină

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

(%)

(%)

(%)

 

 

 

 

 

Anemiea,b

Neutropenie a,b

Trombocitopenieb,c

a405 pacienți evaluați în grupul tratat cu Abraxane/gemcitabină

b388 pacienți evaluați în grupul tratat cu gemcitabină

c404 pacienți evaluați în grupul tratat cu Abraxane/gemcitabină

Neuropatie periferică

Pentru pacienții tratați cu Abraxane în asociere cu gemcitabină, timpul median până la prima apariție a neuropatiei periferice de Gradul 3 a fost de 140 zile. Timpul median până la o ameliorare cu cel puțin 1 grad a fost de 21 zile, iar timpul median până la ameliorare de la neuropatia periferică de Gradul 3

până la gradul 0 sau 1 a fost de 29 zile. Dintre pacienții la care s-a întrerupt tratamentul din cauza neuropatiei periferice, 44% (31/70 pacienți) au putut relua administrarea Abraxane în doză redusă. Niciunul dintre pacienții tratați cu Abraxane în asociere cu gemcitabină nu a prezentat neuropatie periferică de Gradul 4.

Sepsis

Sepsisul a fost raportat cu o frecvență de 5% la pacienții cu sau fără neutropenie, cărora li s-a administrat Abraxane în asociere cu gemcitabină în cadrul unui studiu privind adenocarcinomul pancreatic. Complicațiile cauzate de cancerul pancreatic subiacent, în special obstrucție biliară sau prezența unui stent biliar, au fost identificate drept factori care contribuie la apariția sepsisului. Dacă pacientul devine febril (indiferent de numărul de neutrofile) se începe tratamentul cu antibiotice cu spectru larg. În cazul neutropeniei febrile, se oprește administrarea Abraxane și a gemcitabinei până când febra dispare și NAN ≥ 1500 celule/mm3, apoi se reia tratamentul la niveluri de dozare reduse (vezi pct. 4.2).

Pneumonită

Pneumonita a fost raportată la 4% dintre pacienți atunci când Abraxane se administrează în asociere cu gemcitabină. Dintre cele 17 cazuri de pneumonită raportate la pacienți tratați cu Abraxane în asociere cu gemcitabină, 2 au avut evoluție letală. Se impune monitorizarea atentă a tuturor pacienților în vederea depistării semnelor și simptomelor de pneumonită. După excluderea etiologiei infecțioase și după efectuarea diagnosticului de pneumonită, se oprește permanent tratamentul cu Abraxane și gemcitabină și se începe imediat administrarea tratamentului adecvat și a măsurilor de susținere (vezi pct. 4.2).

Cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici (Abraxane administrat în asociere cu carboplatină)

Lista reacțiilor adverse prezentată sub formă de tabel

Tabelul 9 enumeră reacțiile adverse asociate cu administrarea de Abraxane în asociere cu carboplatină.

Tabelul 9: Reacțiile adverse raportate în cazul administrării Abraxane în asociere cu carboplatină (N = 514)

Infecții și infestări

Frecvente: Pneumonie, bronșită, infecții ale tractului respirator superior,

 

infecții ale tractului urinar

 

Mai puțin frecvente: Sepsis, candidoză orală

Tulburări hematologice

Foarte frecvente: Neutropenie1, trombocitopenie1, anemie1, leucopenie1

și limfatice1

Frecvente: Neutropenie febrilă, limfopenie

 

 

Mai puțin frecvente: Pancitopenie

Tulburări ale sistemului

Mai puțin frecvente: Hipersensibilitate la medicament, hipersensibilitate

imunitar

 

Tulburări metabolice și

Foarte frecvente: Scăderea apetitului alimentar

de nutriție

Frecvente: Deshidratare

 

Tulburări psihice

Frecvente: Insomnie

Tulburări ale sistemului

Foarte frecvente: Neuropatie periferică2

nervos

Frecvente: Disgeuzie, cefalee, amețeală

 

 

 

Tulburări oculare

Frecvente: Vedere încețoșată

Tulburări vasculare

Frecvente: Hipotensiune arterială, hipertensiune arterială

 

Mai puțin frecvente: Hiperemie facială

Tulburări respiratorii,

Foarte frecvente: Dispnee

toracice și mediastinale

Frecvente: Hemoptizie, epistaxis, tuse

 

 

Mai puțin frecvente: Pneumonită3

Tulburări gastro-

Foarte frecvente: Diaree, vărsături, greață, constipație

intestinale

Frecvente: Stomatită, dispepsie, durere abdominală, disfagie

 

 

 

Tulburări hepatobiliare

Frecvente: Hiperbilirubinemie

Afecțiuni cutanate și ale

Foarte frecvente: Erupție cutanată tranzitorie, alopecie

țesutului subcutanat

Frecvente: Prurit, afecțiuni ale unghiilor

 

 

Mai puțin frecvente: Exfolierea pielii, dermatită alergică, urticarie

 

 

Tulburări musculo-

Foarte frecvente: Artralgie, mialgie

scheletice și ale țesutului

Frecvente: Durere de spate, durere la nivelul extremităților, durere

conjunctiv

 

musculo-scheletică

Tulburări generale și la

Foarte frecvente: Oboseală, astenie, edem periferic

nivelul locului de

Frecvente: Pirexie, durere toracică

administrare

 

Mai puțin frecvente: Inflamație a membranelor mucoase, extravazare la

 

locul perfuziei, inflamație la locul perfuziei, erupție cutanată la locul

 

perfuziei

Investigații diagnostice

Frecvente: Creșterea alanin aminotransferazei, creșterea aspartat

 

aminotransferazei, creșterea fosfatazei alcaline sanguine, scădere în greutate

 

 

MedDRA = Dicționar medical pentru activități de reglementare: SMQ = interogare standard MedDRA

1Pe baza evaluărilor de laborator: grad maximal de mielosupresie (populație tratată)

2Neuropatia periferică este evaluată prin utilizarea SMQ pentru neuropatie (obiectiv extins)

3Pneumonita este evaluată prin utilizarea SMQ pentru boala pulmonară interstițială (obiectiv extins)

La pacienții cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici tratați cu Abraxane și carboplatină, timpul median până la prima apariție a neuropatiei periferice de Gradul 3 legate de tratament a fost de 121 zile, iar timpul median până la ameliorarea de la neuropatia periferică de Gradul 3 legată de tratament la Gradul 1 a fost de 38 zile. Niciun pacient tratat cu Abraxane și carboplatină nu a manifestat neuropatie periferică de Gradul 4.

Anemia și trombocitopenia au fost raportate mai frecvent în grupul cu Abraxane decât în grupul cu Taxol (54% comparativ cu 28% și, respectiv, 45% comparativ cu 27%).

Toxicitatea la taxan raportată de către pacient a fost evaluată utilizând 4 subscale ale Evaluării funcționale a terapiei pentru cancer (FACT) – chestionarul referitor la taxan. Utilizând analiza cu măsurători repetate, 3 din 4 subscale (neuropatie periferică, durere la nivelul mâinilor/picioarelor și auz) au favorizat tratamentul cu Abraxane și carboplatină (p ≤ 0,002). În cazul celeilalte subscale (edem), nu a existat nicio diferență între grupurile de tratament.

Experiența după punerea pe piață

Paralizia nervilor cranieni, pareza corzilor vocale și cazuri rare de reacții severe de hipersensibilitate au fost raportate în timpul urmăririi după punerea pe piață a Abraxane.

În timpul tratamentului cu Abraxane au existat, rareori, raportări cu privire la reducerea acuității vizuale din cauza edemului macular cistoid. În momentul diagnosticării edemului macular cistoid, tratamentul cu Abraxane trebuie întrerupt.

La unii pacienți expuși anterior la capecitabină, au fost raportate cazuri de eritrodizestezie palmo- plantară în cadrul urmăririi continue a Abraxane. Întrucât aceste evenimente au fost raportate voluntar în cadrul practicii clinice, nu se poate face o estimare reală a frecvențelor și nu s-a putut stabili o relație cauză-efect.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului

național de raportare, astfel cum este menționat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu există un antidot cunoscut pentru supradozajul cu paclitaxel. În cazul unui supradozaj, pacientul trebuie monitorizat cu atenție. Tratamentul trebuie îndreptat către principalele reacții toxice anticipate, care sunt supresia măduvei osoase, mucozita și neuropatia periferică.

5.PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: medicamente antineoplazice, alcaloizi din plante și alte produse naturale, taxani, codul ATC: L01CD01

Mecanism de acțiune

Paclitaxel este un medicament antimicrotubulic care stimulează gruparea microtubulilor din dimerii de tubulină și stabilizează microtubulii, împiedicând depolimerizarea. Această stabilitate determină inhibarea reorganizării dinamice normale a rețelei de microtubuli, esențială pentru funcțiile celulare vitale din interfază și mitoză. În plus, paclitaxelul induce formarea de mănunchiuri sau „grămezi” anormale de microtubuli pe tot parcursul ciclului celular și multiple ochiuri de rețea de microtubuli în timpul mitozei.

Abraxane conține nanoparticule de paclitaxel - albumină serică umană cu dimensiuni de aproximativ 130 nm, în care paclitaxel este prezent în stare amorfă, necristalină. După administrarea intravenoasă, nanoparticulele se disociază rapid în complexe solubile de paclitaxel legat de albumină, cu dimensiuni de aproximativ 10 nm. Se știe că albumina mediază transcitoza caveolară endotelială a constituenților plasmatici, iar studiile in vitro au demonstrat că prezența albuminei în Abraxane îmbunătățește transportul paclitaxelului prin celulele endoteliale. S-a avansat ipoteza că acest transport caveolar trans-endotelial îmbunătățit este mediat de receptorul de albumină gp-60 și că în zona tumorii există o acumulare crescută de paclitaxel datorat proteinei acide secretate, bogată în cisteină (secreted protein acidic rich in cysteine (SPARC)), cu rol de legare a albuminei.

Eficacitate și siguranță clinică

Cancer mamar

Sunt disponibile date de la 106 pacienți acumulate din două studii deschise, cu un singur braț de tratament și de la 454 pacienți tratați într-un studiu comparativ randomizat de fază III care susțin utilizarea Abraxane în cancerul de sân metastatic. Aceste informații sunt prezentate mai jos.

Studii deschise, cu un singur braț de tratament

Într-un studiu, Abraxane a fost administrat ca perfuzie cu durata de 30 de minute în doză de

175 mg/m2, la 43 de pacienți cu cancer de sân metastatic. Al doilea studiu clinic a utilizat o doză de 300 mg/m2 ca perfuzie cu durata de 30 de minute la 63 pacienți cu cancer mamar metastatic. Pacienții au fost tratați fără medicație anterioară cu steroizi sau susținere planificată cu G-CSF (Ciclurile au fost administrate la intervale de 3 săptămâni. Ratele de răspuns la totalul pacienților au fost de 39,5% (IÎ 95%: 24,9% – 54,2%) și respectiv 47,6% (IÎ 95%: 35,3% – 60,0%). Valoarea mediană a timpului până

la progresia bolii a fost de 5,3 luni (175 mg/m2; IÎ 95%: 4,6 – 6,2 luni) și 6,1 luni (300 mg/m2; IÎ 95%: 4,2 – 9,8 luni).

Studiu comparativ randomizat

Acest studiu clinic multicentric a inclus pacienți cu cancer de sân metastatic, care au fost tratați o dată la 3 săptămâni cu paclitaxel în monoterapie, fie ca paclitaxel pe bază de solvent, 175 mg/m2, administrat ca perfuzie cu durata de 3 ore, cu medicație prealabilă pentru a împiedica hipersensibilitatea (N = 225), fie ca Abraxane 260 mg/m2 administrat ca perfuzie cu durata de 30 de minute, fără medicație prealabilă (N = 229).

Șaizeci și patru la sută dintre pacienți aveau statusul de performanță deteriorat (ECOG 1 sau 2) la intrarea în studiu; 79% aveau metastaze viscerale, iar 76% aveau >3 zone cu metastaze. Paisprezece la sută dintre pacienți nu beneficiaseră de chimioterapie anterioară; 27% beneficiaseră de chimioterapie doar ca adjuvant, 40% doar în contextul metastatic, iar 19% atât în contextul metastatic, cât și ca adjuvant. Cincizeci și nouă la sută au beneficiat de medicamentul de studiu ca tratament de a doua intenție sau mai mult. Șaptezeci și șapte la sută dintre pacienți fuseseră expuși anterior la antracicline.

Rezultatele pentru rata de răspuns global și intervalul de timp până la progresia bolii precum și durata de supraviețuire fără progresie a bolii și supraviețuirea pentru pacienții la care se administrează tratament > decât cel de primă intenție, sunt indicate mai jos.

Tabelul 10: Rezultate pentru rata de răspuns global, valoarea mediană a intervalului de timp până la progresia bolii și a supraviețuirii fără progresie a bolii, după cum au fost evaluate de investigator

Parametru de

Abraxane

Paclitaxel, pe bază de solvent

valoare p

eficacitate

(260 mg/m2)

(175 mg/m2)

 

Rată de răspuns [IÎ 95%] (%)

 

 

 

> Tratament de primă

26,5 [18,98; 34,05] (n = 132)

13,2

[7,54; 18,93] (n = 136)

0,006a

intenție

 

 

 

 

 

 

 

 

*Valoarea mediană a intervalului de timp până la progresia bolii [IÎ 95%] (săptămâni)

 

> Tratament de primă

20,9 [15,7; 25,9] (n = 131)

16,1

[15,0; 19,3] (n = 135)

0,011b

intenție

 

 

 

 

 

 

 

 

* Valoarea mediană a

supraviețuirii fără progresia bolii

[IÎ 95%] (săptămâni)

 

> Tratament de primă

20,6 [15,6; 25,9] (n = 131)

16,1

[15,0; 18,3] (n = 135)

0,010b

intenție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Supraviețuire [IÎ 95%] (săptămâni)

 

 

 

> Tratament de primă

56,4 [45,1; 76,9] (n = 131)

46,7

[39,0; 55,3] (n = 136)

0,020b

intenție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aceste date se bazează pe Raportul de studiu clinic: CA012-0 Adendă datată finală (23 martie 2005)

aTest chi-pătrat

bTest logaritmic

Două sute douăzeci și nouă de pacienți tratați cu Abraxane în studiul clinic controlat randomizat au fost evaluați în privința siguranței. Neurotoxicitatea la paclitaxel a fost evaluată prin ameliorarea cu un grad pentru pacienți care suferă de neuropatie periferică de Gradul 3 oricând în timpul tratamentului. Evoluția naturală a neuropatiei periferice datorată toxicității cumulative a Abraxane după >6 cursuri de tratament, de a se remite la valorile inițiale, nu a fost evaluată și rămâne necunoscută.

Adenocarcinom pancreatic

S-a efectuat un studiu multicentric, multinațional, randomizat, deschis, la care au participat 861 pacienți, cu scopul de a compara administrarea în asociere Abraxane/gemcitabină față de monoterapia cu gemcitabină ca primă linie de tratament la pacienți cu adenocarcinom pancreatic metastatic.

Pacienților (N = 431) li s-a administrat Abraxane sub formă de perfuzie intravenoasă în decurs de 30- 40 minute, în doză de 125 mg/m2, urmat de gemcitabină sub formă de perfuzie intravenoasă în decurs de 30-40 minute în doză de 1000 mg/m2 în zilele 1, 8 și 15 ale fiecărui interval de 28 zile. În grupul de tratament comparator, s-a administrat pacienților (N = 430) monoterapie cu gemcitabină, în conformitate cu doza și schema de tratament recomandate. Tratamentul a fost administrat până la progresia bolii sau apariția unor efecte toxice inacceptabile. Dintre cei 431 pacienți cu adenocarcinom pancreatic care au fost repartizați randomizat pentru a li se administra Abraxane în asociere cu gemcitabină, majoritatea (93%) erau de rasă albă, 4% de rasă neagră și 2% erau asiatici. 16% au avut un status de performanță Karnofsky (SPK) de 100; 42% au avut un SPK de 90, 35% au avut un SPK de 80, 7% au avut un SPK de 70 și < 1% dintre pacienți au avut SPK sub 70. Pacienții cu risc cardiovascular mare, cu antecedente de arteriopatie periferică și/sau cu tulburări ale țesutului conjunctiv și/sau cu boală pulmonară interstițială au fost excluși din studiu.

Pacienților li s-a administrat tratament pe o durată mediană de timp de 3,9 luni în grupul cu Abraxane/gemcitabină și 2,8 luni în grupul cu gemcitabină. 32% dintre pacienții din grupul cu Abraxane/gemcitabină comparativ cu 15% dintre pacienții din grupul cu gemcitabină au primit tratament timp de 6 luni sau peste. Pentru populația tratată, intensitatea relativă mediană a dozei de gemcitabină a fost de 75% în grupul cu administrare în asociere Abraxane/gemcitabină și de 85% în grupul cu administrare de gemcitabină. Intensitatea relativă mediană a dozei de Abraxane a fost de 81%. O doză cumulativă mediană mai mare de gemcitabină a fost administrată în grupul cu administrare în asociere Abraxane/gemcitabină (11400 mg/m2) comparativ cu grupul cu administrare de gemcitabină (9000 mg/m2).

Criteriul final principal de evaluare a eficacității a fost supraviețuirea globală (SG). Criteriile finale secundare cheie de evaluare au fost supraviețuirea fără progresia bolii (SFPB) și rata de răspuns global (RRG), ambele evaluate printr-o analiză independentă, centrală, în regim orb din punct de vedere al radiologiilor, utilizând ghidurile RECIST (Versiunea 1.0).

Tabelul 11: Rezultate privind eficacitatea provenite din studiul randomizat la pacienți cu adenocarcinom pancreatic (Populație cu intenție de tratament)

 

Abraxane(125 mg/m2)/gemcitabină

 

Gemcitabină

 

(N=431)

 

 

(N=430)

Supraviețuire globală

 

 

 

 

Număr de decese (%)

333 (77)

 

 

359 (83)

Supraviețuire mediană

8,5 (7,89; 9,53)

 

 

6,7 (6,01; 7,23)

globală, luni (IÎ 95%)

 

 

 

 

 

 

IRA+G/G (IÎ 95%)a

 

0,72 (0,617;

0,835)

 

valoare pb

 

<0,0001

 

Rata de supraviețuire %

 

 

 

 

(IÎ95%) la

 

 

 

 

1 an

35% (29,7; 39,5)

 

22% (18,1; 26,7)

2 an

9% (6,2; 13,1)

 

 

4% (2,3; 7,2)

Supraviețuirea globală 75-

14,8

 

 

11,4

a percentilă (luni)

 

 

 

 

 

 

Supraviețuirea fără progresia bolii

 

 

 

Deces sau progresie, n (%)

277 (64)

 

 

265 (62)

Supraviețuirea mediană

5,5 (4,47; 5,95)

 

 

3,7 (3,61; 4,04)

fără progresie (IÎ95%)

 

 

 

 

 

 

HRA+G/G (IÎ95%)a

 

0,69 (0,581;

0,821)

 

valoare pb

 

<0,0001

 

Rata de răspuns global

 

 

 

 

Răspunsul global

99 (23)

 

 

31 (7)

confirmat complet sau

 

 

parțial, n (%)

 

 

 

 

IÎ95%

19,1; 27,2

 

 

5,0; 10,1

pA+G/pG (IÎ95%)

 

3,19 (2,178;

4,662)

 

valoare p (testul chi-

<0,0001

pătrat)

IÎ = interval de încredere, IRA+G/G = indice de risc pentru Abraxane+gemcitabină/gemcitabină, pA+G/pG=rată de răspuns raportul Abraxane+gemcitabină/gemcitabină

amodelul de risc proporțional Cox

btestul log-rank stratificat, stratificat în funcție de regiune geografică (America de Nord față de celelalte regiuni), SPK (70 - 80 față de 90 - 100) și prezența metastazelor hepatice (da față de nu).

A existat o ameliorare a SG, semnificativă din punct de vedere statistic, pentru pacienții cărora li s-a administrat tratament cu Abraxane/gemcitabină față de monoterapia cu gemcitabină, cu o creștere mediană a SG de 1,8 luni, o reducere globală a riscului de deces cu 28%, ameliorarea supraviețuirii la 1 an cu 59% și ameliorarea ratelor de supraviețuire la 2 ani cu 125%.

Figura 1: Curba Kaplan-Meier a supraviețuirii globale (populația cu intenție de tratament)

Procentul supraviețuirilor

(PT

1,0

 

ABRAXANE+ gemcitabină

0,9

Gemcitabină

 

0,8

 

0,7

 

0,6

 

0,5

 

0,4

 

0,3

 

0,2

 

0,1

 

0,0

 

la risc)

 

ABX/GEM:

GEM:

Timp (luni)

Efectele tratamentului asupra SG au favorizat grupul cu Abraxane/gemcitabină în majoritatea subgrupurilor pre-specificate (incluzând sexul, SPK, regiunea geografică, localizarea principală a cancerului pancreatic, stadiul în momentul diagnosticului, prezența metastazelor hepatice, prezența carcinomatozei peritoneale, procedură Whipple efectuată anterior, prezența unui stent biliar la momentul inițial, prezența metastazelor pulmonare și numărul locurilor cu metastaze). Pentru pacienții cu vârsta 75 ani din grupurile cu Abraxane/gemcitabină și gemcitabină, indicele de risc (IR) privind supraviețuirea a fost de 1,08 (IÎ95% 0,653; 1,797). Pentru pacienții cu concentrații normale ale CA 19- 9 la momentul inițial, IR privind supraviețuirea a fost de 1,07 (IÎ95% 0,692; 1,661).

A existat o ameliorare semnificativă statistic a SFPB la pacienții tratați cu Abraxane/gemcitabină comparativ cu monoterapia cu gemcitabină, cu o creștere a SFPB mediane de 1,8 luni.

Cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici

S-a efectuat un studiu multicentric, randomizat, în regim deschis, la 1052 de pacienți cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici în Stadiul IIIb/IV, la care nu s-a administrat chimioterapie.

Studiul a comparat Abraxane în asociere cu carboplatină cu paclitaxelul pe bază de solvent în asociere cu carboplatină, pentru tratamentul de primă linie la pacienții cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici avansat. Peste 99% din pacienți aveau un status de performanță ECOG (Eastern

Cooperative Oncology Group [Grupul Estic de Cooperare în Oncologie]) de 0 sau 1. Pacienții cu neuropatie preexistentă de Gradul ≥ 2 sau factori de risc medical gravi, care implicau orice organ sau sistem major, au fost excluși. Abraxane a fost administrat pacienților (N = 521) sub forma unei perfuzii intravenoase pe parcursul a 30 de minute, la o doză de 100 mg/m2, în Zilele 1, 8 și 15 ale fiecărui ciclu de 21 de zile, fără nicio medicație pe bază de steroizi administrată în prealabil și fără profilaxie cu factori de stimulare a coloniilor granulocitare. Începând imediat după terminarea administrării de Abraxane, carboplatina a fost administrată intravenos, la o doză de ASC = 6 mg•min/ml, numai în Ziua 1 a fiecărui ciclu de 21 de zile. Paclitaxelul pe bază de solvent a fost administrat pacienților (N = 531) la o doză de 200 mg/m2, sub forma unei perfuzii intravenoase pe parcursul a 3 ore, cu medicația standard administrată în prealabil, fiind urmat imediat de carboplatină, administrată intravenos la ASC = 6 mg•min/ml. Fiecare medicament a fost administrat în Ziua 1 a fiecărui ciclu de 21 de zile. În ambele grupuri de studiu, tratamentul a fost administrat până la progresia bolii sau până la manifestarea unei toxicități inacceptabile. Pacienților li s-a administrat un număr median de 6 cicluri de tratament, în ambele grupuri de studiu.

Criteriul de evaluare primar privind eficacitatea a fost rata de răspuns global, definită drept procentajul de pacienți care au obținut un răspuns complet sau un răspuns parțial confirmat obiectiv, pe baza unei evaluări independente, în regim orb, efectuate la nivel central utilizând RECIST (Version 1.0). Pacienții din grupul cu Abraxane/carboplatină au prezentat o rată de răspuns global semnificativ mai mare, comparativ cu pacienții din grupul de control: 33% comparativ cu 25%, p = 0,005 (Tabelul 12). S-a înregistrat o diferență semnificativă privind rata de răspuns global în cadrul grupului cu Abraxane/carboplatină comparativ cu grupul de control, la pacienții cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici cu histologie scuamoasă (N=450, 41% comparativ cu 24%, p<0,001); cu toate acestea, diferența menționată nu s-a tradus într-o diferență în ceea ce privește SFP sau SG. Nu a existat nicio diferență între grupurile de tratament în ceea ce privește RSG la pacienții cu histologie nescuamoasă

(N=602, 26% comparativ cu 25%, p=0,808).

Tabelul 12: Rata de răspuns global în cadrul studiului randomizat privind cancerul pulmonar altul decât cel cu celule mici (populația cu intenție de tratament)

 

Abraxane

 

Paclitaxel pe bază de

 

(100 mg/m2/săptămână)

 

solvent

 

+ carboplatină

 

(200 mg/m2 o dată la

 

(N=521)

 

3 săptămâni)

 

 

 

+ carboplatină

Parametru de eficacitate

 

 

(N=531)

Rata de răspuns global (evaluare independentă)

 

 

 

Răspuns global complet sau parțial confirmat, n (%)

170 (33%)

 

132 (25%)

IÎ 95% (%)

28,6; 36,7

 

21,2; 28,5

pA/pT (IÎ 95,1%)

1,313 (1,082; 1,593)

Valoare pa

0,005

 

IÎ = interval de încredere; IRA/T = indice de risc pentru Abraxane/carboplatină față de paclitaxel pe bază de solvent/carboplatină; pA/pT = rată de răspuns raportul Abraxane/carboplatină față de paclitaxel pe bază de solvent/carboplatină.

a Valoarea p se bazează pe un test chi-pătrat.

Între cele două grupuri de tratament, nu a existat nicio diferență semnificativă din punct de vedere statistic în ceea ce privește supraviețuirea fără progresia bolii (conform evaluării efectuate de radiologul în regim orb) și supraviețuirea globală. O analiză de non-inferioritate pentru SFP și SG, cu o marjă de non-inferioritate specificată în prealabil de 15%. Criteriul de non-inferioritate a fost întrunit atât pentru SFP, cât și pentru SG, limita superioară a intervalului de încredere de 95% pentru indicii de risc asociați fiind mai mică de 1,176 (Tabelul 13).

Tabelul 13: Analizele de non-inferioritate cu privire la supraviețuirea fără progresia bolii și supraviețuirea globală care s-au efectuat în cadrul studiului randomizat privind cancerul pulmonar altul decât cel cu celule mici (populația cu intenție de tratament)

 

Abraxane

Paclitaxel pe bază de

 

(100 mg/m2/săptămână)

solvent

 

+ carboplatină

(200 mg/m2 o dată la

 

(N=521)

3 săptămâni)

 

 

+ carboplatină

Parametru de eficacitate

 

(N=531)

Supraviețuirea fără progresia boliia (evaluare independentă)

 

Deces sau progresie, n (%)

429 (82%)

442 (83%)

SFP mediană (IÎ 95%) (luni)

6,8 (5,7; 7,7)

6,5 (5,7; 6,9)

IRA/T (IÎ 95%)

0,949 (0,830; 1,086)

Supraviețuirea globală

 

 

Număr de decese, n (%)

360 (69%)

384 (72%)

SG mediană (IÎ 95%) (luni)

12,1 (10,8; 12,9)

11,2 (10,3; 12,6)

IRA/T (IÎ 95,1%)

0,922 (0,797; 1,066)

IÎ = interval de încredere; IRA/T = indice de risc pentru Abraxane/carboplatină față de paclitaxel pe bază de solvent/carboplatină; pA/pT = rată de răspuns raportul Abraxane/carboplatină față de paclitaxel pe bază de solvent/carboplatină.

a Conform considerațiilor metodologice ale EMA privind criteriul de evaluare SFP, nu s-au utilizat observațiile lipsă sau inițierea unei noi terapii ulterioare pentru cenzurarea datelor.

Copii și adolescenți

Agenția Europeană pentru Medicamente a acordat o derogare de la obligația de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Abraxane la toate subgrupele de copii și adolescenți în cancerul de sân metastatic, adenocarcinomul pancreatic și cancerul pulmonar altul decât cel cu celule mici (vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți).

5.2Proprietăți farmacocinetice

Caracteristicile farmacocinetice ale paclitaxelului total în urma perfuziilor cu Abraxane cu durata de

30 și 180 minute în doze cuprinse între 80 și 375 mg/m2 au fost stabilite în studii clinice. Expunerea la paclitaxel (ASC) a crescut liniar de la 2653 la 16736 ng.oră/ml în urma administrării de doze cuprinse între 80 și 300 mg/m2.

Într-un studiu la pacienți cu tumori compacte în stadiu avansat, caracteristicile farmacocinetice ale paclitaxelului după administrarea intravenoasă a Abraxane în doză de 260 mg/m2 în decurs de 30 de minute au fost comparate cu cele evidențiate după administrarea injectabilă în decurs de 3 ore a paclitaxelului pe bază de solvent în doză de 175 mg/m2. Pe baza analizei farmacocinetice non- compartimentale, clearance-ul plasmatic al paclitaxelului în cazul Abraxane a fost mai mare (43%) decât cel după injectarea de paclitaxel pe bază de solvent, iar volumul său de distribuție a fost de asemenea mai mare (53%). Nu au existat diferențe în privința timpului de înjumătățire plasmatică prin eliminare.

Într-un studiu cu doze repetate la 12 pacienți cărora li s-a administrat Abraxane pe cale intravenoasă în doză de 260 mg/m2, variabilitatea între pacienți privind ASC a fost de 19% (cu limite între 3,21% -

37,70%). Nu au existat dovezi privind acumularea paclitaxelului în timpul ciclurilor multiple de tratament.

Distribuție

În urma administrării Abraxane la pacienții cu tumori solide, paclitaxelul este distribuit în mod uniform în celule sangvine și în plasmă și se leagă în procent crescut (94%) de proteinele plasmatice.

Legarea paclitaxelului de proteinele plasmatice în urma administrării de Abraxane a fost evaluată prin ultrafiltrare în cadrul unui studiu comparativ intra-pacient. Fracțiunea liberă a paclitaxelului a fost semnificativ mai mare în cazul Abraxane (6,2%) decât în cazul paclitaxelului pe bază de solvent (2,3%). Aceasta a determinat o expunere mai mare la paclitaxel liber în cazul administrării Abraxane în comparație cu paclitaxelul pe bază de solvent, chiar dacă expunerea totală este comparabilă. Acest lucru este posibil datorită faptului că paclitaxelul nu este blocat în micelele Cremophor EL, așa cum se întâmplă în cazul paclitaxelului pe bază de solvent.

Pe baza datelor din literatură publicate, studiile in vitro asupra legării de proteinele serice umane (folosind paclitaxel în concentrații care variau de la 0,1 la 50 µg/ml) au indicat faptul că prezența cimetidinei, ranitidinei, dexametazonei sau difenhidraminei nu a afectat legarea paclitaxelului de proteine.

Pe baza analizei farmacocinetice populaționale, volumul total de distribuție este de aproximativ

1741 l; volumul mare de distribuție indică distribuția extravasculară extinsă și/sau legarea tisulară a paclitaxelului.

Metabolizare și eliminare

Pe baza datelor din literatură publicate, studiile in vitro folosind microzomi hepatici umani și secțiuni de țesut arată că din metabolizarea paclitaxelului rezultă în principal 6α-hidroxipaclitaxel, precum și doi metaboliți secundari, 3’-p-hidroxipaclitaxel și 6α-3’-p-dihidroxipaclitaxel. Formarea acestor metaboliți hidroxilați este catalizată de CYP2C8, CYP3A4 și, de asemenea, de izoenzimele CYP2C8 și respectiv CYP3A4.

La pacienții cu cancer de sân metastatic, după o perfuzie de 30 de minute cu Abraxane în doză de 260 mg/m2, valoarea medie a excreției urinare cumulative a substanței active nemodificate a reprezentat 4% din doza totală administrată, din care mai puțin de 1% sub forma metaboliților 6α-hidroxipaclitaxel și 3’-p-hidroxipaclitaxel, ceea ce indică un clearance non-renal extensiv. Paclitaxel este eliminat în principal prin metabolizare hepatică și excreție biliară.

La intervalul de doze clinic cuprins între 80 mg/m2 și 300 mg/m2, clearance-ul plasmatic mediu al paclitaxelului este cuprins între 13 și 30 l/oră și m2, iar timpul de înjumătățire plasmatică prin eliminare mediu este cuprins între 13 și 27 ore.

Insuficiență hepatică

Efectul insuficienței hepatice asupra farmacocineticii populaționale a Abraxane a fost studiat la pacienți cu tumori solide în stadiu avansat. Această analiză a inclus pacienți cu funcție hepatică normală (n=130) și insuficiență hepatică ușoară (n=8), moderată (n=7), sau severă (n=5) pre-existentă (conform criteriilor grupului de lucru cu privire la disfuncții organice NCI). Rezultatele demonstrează faptul că insuficiența hepatică ușoară (valori ale bilirubinei totale >1 și ≤1,5 x LSN) nu prezintă un efect important din punct de vedere clinic asupra farmacocineticii paclitaxelului. Pacienții cu insuficiență hepatică moderată (valori ale bilirubinei totale >1,5 și ≤3 x LSN) sau severă (valori ale bilirubinei totale >3 și ≤5 x LSN) au prezentat o scădere cuprinsă între 22% și 26% a ratei de eliminare maximă a paclitaxelului și o creștere cu aproximativ 20% a ASC medii a paclitaxelului comparativ cu pacienții cu funcție hepatică normală. Insuficiența hepatică nu prezintă efect asupra valorii medii a Cmax. a paclitaxelului. În plus, eliminarea paclitaxelului prezintă o corelație inversă cu valorile bilirubinei totale și o corelație pozitivă cu valorile albuminei serice.

Modelul farmacocinetic/farmacodinamic indică faptul că nu există corelație între funcția hepatică (așa cum este indicată de valorile inițiale ale albuminei sau bilirubinei totale) și neutropenie după ajustarea pentru expunerea la Abraxane.

Datele farmacocinetice nu sunt disponibile pentru pacienți cu valori ale bilirubinei totale >5 x LSN sau pentru pacienți cu adenocarcinom pancreatic metastatic (vezi pct. 4.2).

Insuficiență renală

Analiza farmacocinetică populațională a inclus pacienți cu funcție renală normală (n=65) și insuficiență renală ușoară (n=61), moderată (n=23), sau severă (n=l) pre-existentă (conform criteriilor proiectului de ghid FDA 2010). Insuficiența renală ușoară până la moderată (clearance-ul creatininei ≥ 30 ml/min și <90 ml/min) nu prezintă un efect important din punct de vedere clinic asupra expunerii sistemice (ASC și Cmax) a paclitaxelului. Datele farmacocinetice sunt insuficiente pentru pacienții cu insuficiență renală severă și nu sunt disponibile pentru pacienții cu boală renală în stadiu terminal.

Vârstnici

Analiza farmacocinetică populațională pentru Abraxane a inclus pacienți cu vârsta cuprinsă între 24 și 85 ani și demonstrează faptul că vârsta nu influențează în mod semnificativ, rata de eliminare maximă și expunerea sistemică (ASC și Cmax) a paclitaxelului.

Modelul farmacocinetic/farmacodinamic utilizând date provenite de la 125 de pacienți cu tumori solide avansate indică faptul că pacienții cu vârsta 65 ani pot fi mai susceptibili să dezvolte neutropenie în cadrul primului ciclu de tratament, cu toate că expunerea plasmatică a paclitaxelului nu este afectată de vârstă.

Alți factori intrinseci

Analizele farmacocinetice populaționale pentru Abraxane indică faptul că sexul, rasa (asiatică comparativ cu cea caucaziană) și tipul tumorii solide nu influențează în mod semnificativ din punct de vedere clinic expunerea sistemică (ASC și Cmax) a paclitaxelului. Pacienții cu greutatea de 50 kg au înregistrat o ASC a paclitaxelului cu aproximativ 25% mai mică decât cei cu greutatea de 75 kg. Relevanța clinică a acestei constatări este incertă.

5.3Date preclinice de siguranță

Potențialul carcinogen al paclitaxelului nu a fost studiat. Totuși, pe baza datelor din literatură publicate, paclitaxelul în doze clinice este un medicament cu potențial carcinogen și genotoxic, pe baza mecanismelor sale farmacodinamice de acțiune. S-a demonstrat că paclitaxelul este clastogen in vitro (aberații cromozomiale la nivelul limfocitelor umane) și in vivo (testul micronucleilor la șoareci). S-a demonstrat că paclitaxelul este genotoxic in vivo (testul micronucleilor la șoareci), dar nu a determinat mutații genetice în testul Ames sau în analiza pentru mutații genetice pe celule ovariene de hamster chinezesc/hipoxantin-guanină fosforibozil transferază (CHO/HGPRT [chinese hamster ovary/hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase]).

În doze mai mici decât doza terapeutică pentru om, paclitaxelul a fost asociat cu fertilitate scăzută și toxicitate fetală la șobolani. Studiile la animale cu Abraxane au demonstrat efecte toxice nereversibile asupra organelor de reproducere masculine la nivelurile de expunere relevante clinic.

6.PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienților

Soluție de albumină umană (conținând sodiu, caprilat de sodiu și N-acetil DL triptofanat).

6.2Incompatibilități

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepția celor menționate la pct.6.6.

6.3Perioada de valabilitate

Flacoane nedeschise 3 ani

Stabilitatea suspensiei reconstituite în flacon

După prima reconstituire, suspensia trebuie transferată imediat într-o pungă de perfuzie. Totuși, s-a demonstrat stabilitatea chimică și fizică în regim de utilizare pentru un interval de 8 ore, la 2°C-8°C, în ambalajul original și protejată de lumina puternică. În camera sterilă se poate utiliza un sistem alternativ de protecție față de lumină.

Stabilitatea suspensiei reconstituite în punga de perfuzie

După reconstituire, suspensia reconstituită din punga de perfuzie trebuie utilizată imediat. Totuși, s-a demonstrat stabilitatea chimică și fizică în regim de utilizare pentru un interval de 8 ore, la temperaturi ce nu depășesc 25°C.

6.4Precauții speciale pentru păstrare

Flacoane nedeschise

A se păstra flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină. Nici congelarea, nici refrigerarea nu afectează negativ stabilitatea medicamentului. Acest medicament nu necesită condiții de temperatură speciale de păstrare.

Suspensia reconstituită

Pentru condițiile de păstrare ale medicamentului după reconstituire, vezi pct. 6.3.

6.5Natura și conținutul ambalajului

Flacon cu capacitate de 50 ml (sticlă tip 1) cu un dop (cauciuc butilic) și sigiliu (aluminiu), conținând paclitaxel 100 mg legat de albumină sub formă de nanoparticule.

Flacon cu capacitate de 100 ml (sticlă tip 1) cu un dop (cauciuc butilic) și sigiliu (aluminiu), conținând paclitaxel 250 mg legat de albumină sub formă de nanoparticule.

Mărimea ambalajului este de un flacon.

6.6Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare

Precauții pentru preparare și administrare

Paclitaxel este un medicament citotoxic împotriva cancerului; la fel ca în cazul altor compuși cu potențial toxic, manevrarea Abraxane necesită precauție. Se recomandă utilizarea de mănuși, ochelari și îmbrăcăminte de protecție. Dacă suspensia intră în contact cu pielea, spălați imediat pielea bine cu apă și săpun. Dacă intră în contact cu mucoasele, mucoasele trebuie clătite bine cu apă din abundență. Abraxane trebuie preparat și administrat doar de personal cu instruire adecvată în manevrarea medicamentelor citotoxice. Angajatele gravide nu trebuie să manevreze Abraxane.

Dată fiind posibilitatea de apariție a edemului postinjecțional, se recomandă să monitorizați atent locul de administrare a perfuziei pentru a detecta posibilele infiltrări în timpul administrării medicamentului. Limitarea la 30 de minute a duratei perfuziei cu Abraxane, după cum este indicat, reduce probabilitatea apariției de reacții la locul de administrare a perfuziei.

Reconstituirea și administrarea medicamentului

Abraxane este furnizat ca pulbere sterilă liofilizată pentru reconstituire înainte de utilizare. După reconstituire, fiecare ml de suspensie conține paclitaxel 5 mg legat de albumină sub formă de nanoparticule.

Flacon de 100 mg: Folosind o seringă sterilă, trebuie injectați încet 20 ml de soluție de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru perfuzie într-un flacon de Abraxane pe o perioadă de cel puțin 1 minut.

Flacon de 250 mg: Folosind o seringă sterilă, trebuie injectați încet 50 ml de soluție de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru perfuzie într-un flacon de Abraxane pe o perioadă de cel puțin 1 minut.

Soluția trebuie îndreptată către peretele interior al flaconului. Soluția nu trebuie injectată direct peste pulbere, întrucât aceasta va determina apariția spumei.

După ce se încheie adăugarea, flaconul trebuie lăsat să stea vertical minimum 5 minute pentru a se asigura umezirea adecvată a substanței solide. Apoi, flaconul trebuie răsucit încet și ușor și/sau răsturnat pentru cel puțin 2 minute, până când are loc reconstituirea completă a întregii cantități de

pulbere. Trebuie evitată producerea spumei. Dacă apare spumă sau precipitate, lăsați soluția să stea în poziție verticală timp de cel puțin 15 minute, până când spuma dispare.

Suspensia reconstituită trebuie să fie lăptoasă și omogenă, fără precipitate vizibile. Poate surveni o oarecare sedimentare a suspensiei reconstituite. Dacă sunt vizibile precipitate sau sedimente, flaconul trebuie răsturnat iarăși, încet, cu gura în jos, pentru a asigura reconstituirea completă a suspensiei

înainte de utilizare.

Inspectați suspensia din flacon pentru a depista eventualele particule în suspensie. Nu administrați suspensia reconstituită dacă se observă particule în flacon.

Volumul exact de suspensie de 5 mg/ml necesar pentru administrarea la pacient trebuie calculat și cantitatea adecvată de Abraxane reconstituit trebuie injectată într-o pungă de tip perfuzie, goală, sterilă, din PVC sau alt material decât PVC-ul.

Utilizarea dispozitivelor medicale care conțin ulei de silicon drept lubrifiant (adică, seringi și pungi de perfuzie) pentru reconstituirea și administrarea Abraxane poate determina formarea de filamente proteinacee. Administrați Abraxane utilizând un set de perfuzie prevăzut cu un filtru de 15 µm pentru a evita administrarea acestor filamente. Utilizarea unui filtru de 15 µm elimină filamentele și nu modifică proprietățile fizice sau chimice ale produsului reconstituit.

Utilizarea filtrelor cu o dimensiune a porilor mai mică de 15 µm poate determina blocarea filtrului.

Pentru a prepara sau administra perfuziile cu Abraxane nu este necesară utilizarea de flacoane pentru soluție fără di (2-etilhexilftalat) (DEHP) sau seturi de administrare specializate.

După administrare, se recomandă ca linia intravenoasă să fie spălată cu soluție injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), pentru a asigura administrarea dozei complete.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Celgene Europe Limited

1 Longwalk Road

Stockley Park

Uxbridge

UB11 1DB

Marea Britanie

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/07/428/001

EU/1/07/428/002

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

Data primei autorizări: 11 ianuarie 2008

Data ultimei reînnoiri a autorizației: 14 ianuarie 2013

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenției Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate