Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altargo (retapamulin) – Prospectul - D06AX13

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAltargo
Cod ATCD06AX13
Substanţăretapamulin
ProducătorGlaxo Group Ltd

Prospect: Informaţii pentru pacient

Altargo 10 mg/g unguent

Retapamulin

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament deoarece acesta conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

-Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

-Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

-Acest medicament a fost prescris doar pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală cu ale dumneavoastră.

-Dacă aveţi orice reacţii adverse spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse care nu sunt prezentate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce conţine acest prospect:

1.Ce este Altargo şi pentru ce se utilizează

2.Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Altargo

3.Cum să utilizaţi Altargo

4.Reacţii adverse posibile

5.Cum se păstrează Altargo

6.Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1.Ce este Altargo şi pentru ce se utilizează

Altargo unguent conţine un antibiotic denumit retapamulin, care se foloseşte pentru administrare la nivelul pielii.

Altargo se utilizează pentru tratamentul infecţiilor bacteriene care afectează mici zone ale pielii. Infecţiile care pot fi tratate includ impetigo (care determină apariţia unor cruste pe zonele infectate), tăieturile, zgârieturile şi plăgile suturate - infectate.

Altargo se utilizează la adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta de 9 luni şi peste.

2.Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Altargo

Nu utilizaţi Altargo

Dacă sunteţi alergic la retapamulin sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (detaliate la pct. 6).

Atenţionări şi precauţii

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte să utilizaţi Altargo.

Dacă observaţi agravarea infecţiei sau intensificarea roşeţei, a iritaţiei sau alte semne şi simptome la locul de aplicare, trebuie să opriţi utilizarea Altargo şi să vă anunţaţi medicul. A se vedea şi pct. 4 din acest prospect.

Contactaţi-vă medicul dacă după două sau trei zile de tratament nu observaţi nici o ameliorare a infecţiei.

Copii

Altargo nu trebuie administrat la copii cu vârsta mai mică de nouă luni.

Alte medicamente şi Altargo

Nu aplicaţi alte unguente, creme sau loţiuni pe zona tratată cu Altargo, exceptând cazul în care medicul dumneavoastră vă recomandă acest lucru.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau e posibil să utilizaţi alte medicamente. Dacă pacientul este un copil cu vârsta mai mică de doi ani este deosebit de important să spuneţi medicului dumneavoastră ce medicamente îi sunt administrate copilului, inclusiv medicamente care se eliberează fără prescripţie medicală. Este posibil ca la folosirea Altargo la copiii care iau anumite medicamente (cum ar fi unele medicamente folosite în tratarea infecţiilor fungice), să apară concentraţii plasmatice de Altargo mai mari ca de obicei. Acest lucru ar putea duce la reacţii adverse.

Medicul dumneavoastră va decide dacă Altargo poate fi folosit pentru un copil cu vârsta mai mică de 2 ani, care ia şi alte medicamente.

Sarcina şi alăptarea

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi sau credeţi că aţi putea fi gravidă sau dacă plănuiţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Medicul dumneavoastră va decide dacă acest tratament este potrivit pentru dumneavoastră.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Este puţin probabil ca Altargo să afecteze capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Altargo conţine butilat de hidroxitoluen (E 321)

Acesta poate provoca reacţii cutanate locale (de exemplu dermatită de contact), sau iritaţii ale ochilor şi mucoaselor.

3.Cum să utilizaţi Altargo

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Cum se administrează Altargo

De obicei, se aplică pe pielea infectată un strat subţire de unguent, de două ori pe zi, timp de cinci zile.

După aplicarea unguentului, puteţi acoperi zona tratată cu un bandaj sau o compresă de tifon sterilă, exceptând cazul în care medicul dumneavoastră v-a recomandat să lăsaţi zona respectivă neacoperită. Continuaţi să utilizaţi Altargo, cât timp vă recomandă medicul dumneavoastră.

Altargo este doar pentru administrare la nivelul pielii. Nu trebuie aplicat în ochi, în gură sau pe buze, în nas sau la nivelul zonei genitale feminine. În cazul aplicării accidentale a unguentului pe aceste zone, spălaţi zona cu apă şi contactaţi medicul în cazul în care apare o senzaţie de disconfort. Dacă aplicaţi accidental Altargo în interiorul nasului dumneavoastră, aţi putea avea o sângerare nazală.

Spălaţi-vă pe mâini înainte şi după ce aplicaţi unguentul.

Dacă utilizaţi mai mult Altargo decât trebuie

Ştergeţi cu atenţie excesul de unguent.

Dacă uitaţi să utilizaţi Altargo

Aplicaţi unguentul imediat ce vă amintiţi, apoi aplicaţi doza următoare la ora obişnuită.

Dacă înghiţiţi accidental Altargo

Contactaţi medicul sau farmacistul pentru recomandări.

Dacă încetaţi să utilizaţi Altargo

Dacă încetaţi să utilizaţi Altargo prea devreme, bacteria poate începe să se dezvolte din nou şi infecţia poate reveni. Nu întrerupeţi administrarea acestui medicament înainte de a vorbi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4.Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că acestea nu apar la toate persoanele.

Condiţii în care trebuie să aveţi grijă deosebită

Reacţii cutanate severe sau alergii (cu frecvenţă necunoscută)

Dacă apare o reacţie severă la nivelul pielii sau o alergie: (de exemplu mâncărime intensă sau o erupţie cutanată severă, umflarea feţei, buzelor sau limbii):

opriţi utilizarea Altargo

ştergeţi cu grijă unguentul

luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul

Următoarele reacţii adverse au apărut la nivelul zonei de piele pe care a fost aplicat Altargo:

Reacţii adverse frecvente (acestea pot afecta până la 1 din 10 persoane):

iritaţia pielii

Reacţii adverse mai puţin frecvente (acestea pot afecta până la 1 din 100 de persoane):

durere, mâncărime, roşeaţă sau erupţii (dermatită de contact)

Alte reacţii adverse (frecvenţa lor nu poate fi estimată din datele disponibile):

senzaţie de arsură

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5.Cum se păstrează Altargo

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

Aruncaţi tuburile care au fost deschise în urmă cu 7 zile, chiar dacă nu sunt goale. Nu le păstraţi pentru utilizări viitoare.

Nu aruncaţi medicamentele pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Altargo

Substanţa activă este retapamulin. Fiecare gram de unguent conţine 10 miligrame de retapamulin.

Celelalte componente sunt: parafină moale albă şi butilat de hidroxitoluen (E321), un conservant.

Cum arată Altargo şi conţinutul ambalajului

Altargo este un unguent de culoare aproape albă, cu consistenţă uşoară.

Este disponibil într-un tub din aluminiu cu dop de plastic, a 5 grame, 10 grame sau 15 grame de unguent sau într-un plic de folie de aluminiu a 0,5 grame unguent.

Ambalaj cu un tub.

Ambalaj cu 12 plicuri.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate în ţara dumneavoastră.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Glaxo Group Ltd 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Marea Britanie

Fabricantul

Glaxo Operations UK, Ltd, (trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle, County Durham

DL12 8DT,

Marea Britanie

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

Stiefel Farma, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Simi: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Acest prospect a fost revizuit în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a

Medicamentului: http://www.ema.europa.eu/.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate