Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cetrotide (cetrorelix) – Rezumatul caracteristicilor produsului - H01CC02

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiCetrotide
Cod ATCH01CC02
Substanţăcetrorelix
ProducătorMerck Serono Europe Ltd.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cetrotide 0,25 mg pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine cetrorelix (sub formă de acetat) 0,25 mg.

După reconstituire cu solventul furnizat, fiecare ml de soluţie conţine cetrorelix 0,25 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

Aspectul pulberii: liofilizat de culoare albă

Aspectul solventului: soluţie incoloră şi limpede

pH-ul soluţiei reconstituite este 4,0-6,0.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Prevenirea ovulaţiei premature la pacientele aflate în perioada stimulării ovariene controlate, în vederea prelevării ovocitelor în cadrul tehnicilor de reproducere asistată.

În studiile clinice Cetrotide s-a administrat în asociere cu gonadotrofina umană de menopauză (HMG), dar experienţa clinică limitată cu hormonul foliculostimulant (FSH) recombinant sugerează o eficacitate similară.

4.2Doze şi mod de administrare

Cetrotide trebuie prescris numai de un specialist cu experienţă în acest domeniu.

Doze

Prima administrare de Cetrotide trebuie efectuată sub supravegherea unui medic şi în condiţii care permit instituirea de urgenţă a tratamentului în cazul apariţiei posibilelor reacţii alergice/pseudo- alergice (inclusiv anafilaxie cu risc letal). Următoarele injecţii pot fi autoadministrate dacă pacienta este avertizată asupra semnelor şi simptomelor care pot indica hipersensibilitate, consecinţele acesteia şi necesitatea unei intervenţii medicale imediate.

Conţinutul unui flacon (cetrorelix 0,25 mg) se administrează injectabil o dată pe zi, la interval de 24 ore, fie dimineaţa fie seara. După prima administrare se recomandă ţinerea sub observaţie a pacientei timp de 30 minute pentru a se asigura că nu apar reacţii alergice/pseudo-alergice.

Persoane în vârstă

Nu există indicaţii speciale cu privire la utilizarea Cetrotide la vârstnici.

Copii şi adolescenţi

Cetrotide nu prezintă utilizare relevantă la copii şi adolescenţi.

Mod de administrare

Cetrotide se administrează injectabil subcutanat în peretele abdominal inferior.

Reacţiile la nivelul locului injectării pot fi reduse alternând locurile injectării, întârziind administrarea injecţiei în acelaşi loc şi injectând lent medicamentul, pentru a facilita absorbţia progresivă a medicamentului.

Administrarea matinală: Tratamentul cu Cetrotide trebuie început în ziua a 5-a sau a 6-a a stimulării ovariene (aproximativ la 96 până la 120 ore după iniţierea stimulării ovariene) cu gonadotrofine urinare sau recombinante şi se continuă pe tot parcursul tratamentului cu gonadotrofine inclusiv în ziua de inducere a ovulaţiei.

Administrarea de seară: Tratamentul cu Cetrotide trebuie început în ziua a 5-a a stimulării ovariene (aproximativ la 96 până la 108 ore după iniţierea stimulării ovariene) cu gonadotrofine urinare sau recombinante şi se continuă pe tot parcursul tratamentului cu gonadotrofine până în seara precedentă zilei de inducere a ovulaţiei.

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3Contraindicaţii

Cetrorelixul nu se utilizează în cazul existenței oricăreia dintre situațiile de mai jos:

Hipersensibilitate la substanţa activă sau oricare analog structural al hormonului eliberator de gonadotrofine (GnRH), hormoni exogeni peptidici sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct. 6.1.

În timpul sarcinii şi alăptării.

Paciente cu afectare renală severă.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Afecţiuni alergice

S-au raportat cazuri de reacții alergice/pseudo-alergice, incluzând anafilaxie cu risc letal, la administrarea primei doze (vezi pct. 4.8).

O atenţie specială trebuie acordată femeilor cu semne şi simptome ale unei stări alergice active sau cu predispoziţie la alergie în antecedente. Tratamentul cu Cetrotide nu este recomandat la femei cu stări alergice severe.

Sindromul de hiperstimulare ovariană (SHSO)

În timpul sau după tratamentul de stimulare ovariană poate să apară un sindrom de hiperstimulare ovariană. Acesta trebuie considerat un risc intrinsec al procedurii de stimulare cu gonadotrofine.

Sindromul de hiperstimulare ovariană trebuie tratat simptomatic, de exemplu prin repaus, electroliți/soluții coloidale administrate intravenos și terapie cu heparină.

Trebuie furnizat tratament de susținere în faza luteală, conform practicii centrului medicalde reproducere.

Repetarea procedurii de stimulare ovariană

Până în prezent există o experiență limitată privind administrarea cetrorelixului în timpul repetării procedurii de stimulare ovariană. Prin urmare, cetrorelixul trebuie utilizat în cicluri repetate numai după o evaluare atentă a raportului risc-beneficiu.

Anomalii congenitale

Prevalența anomaliilor congenitale în urma utilizării tehnicilor de reproducere asistată (TRA) cu sau fără antagoniști ai GnRH poate fi ușor mai crescută decât cea observată în urma concepției spontane, însă nu este clar dacă acest lucru are legătură cu factori inerenți infertilității cuplului sau cu procedurile TRA. Date limitate din studii clinice de urmărire efectuate la 316 nou-născuți ai unor

femei cărora li s-a administrat cetrorelix pentru tratamente de infertilitate sugerează că cetrorelixul nu determină creșterea riscului de anomalii congenitale la copii.

Insuficiență hepatică

Cetrorelix nu a fost studiat la pacienți cu insuficiență hepatică și, ca urmare, este necesară prudență.

Insuficiență renală

Cetrorelix nu a fost studiat la pacienți cu insuficiență renală și, ca urmare, este necesară prudență. Cetrorelix este contraindicat la pacienți cu insuficiență renală severă (vezi pct. 4.3).

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii formale cu cetrorelix privind interacțiunile medicamentoase. Cercetările efectuate in vitro au arătat că interacţiunile sunt puţin probabile în cazul asocierii cu medicamente care sunt metabolizate la nivelul citocromului P450 sau sunt glucuronate/conjugate pe altă cale. Cu toate acestea, posibilitatea interacțiunilor cu gonadotrofine sau medicamente care pot induce eliberarea de histamină la subiecţii susceptibili nu poate fi complet exclusă.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina și alăptarea

Nu se recomandă administrarea Cetrotide în perioada sarcinii şi alăptării (vezi pct. 4.3).

Fertilitatea

Studiile la animale au arătat că cetrorelix influenţează, în funcţie de doză, fertilitatea, performanţele de reproducere şi sarcina. Nu s-au observat efecte teratogene atunci când medicamentul s-a administrat în timpul perioadei cu risc crescut a gestaţiei.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Cetrotide nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranță

Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate sunt reacţii la nivelul locului injectării, cum sunt eritem, tumefiere şi prurit, care sunt de obicei tranzitorii şi de intensitate uşoară. În studiile clinice, aceste efecte au fost observate cu o frecvenţă de 9,4%, după injecţii multiple cu Cetrotide 0,25 mg.

Sindromul de hiperstimulare ovariană (SHSO) de intensitate uşoară până la moderată (grad I sau II conform OMS) a fost raportat frecvent şi trebuie considerat un risc intrinsec al procedurii de stimulare. În schimb, SHSO de intensitate severă rămâne mai puţin frecvent.

S-au raportat cazuri mai puţin frecvente de reacţii de hipersensibilitate, inclusiv reacţii pseudo- alergice/anafilactoide.

Lista reacțiilor adverse

Reacţiile adverse raportate mai jos sunt clasificate în funcţie de frecvenţa de apariţie, după cum urmează: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 și <1/10), mai puțin frecvente (≥1/1000 și <1/100), rare (≥1/10000 și <1/1000), foarte rare (<1/10000).

Tulburări ale sistemului imunitar

Mai puțin frecvente: Reacţii alergice/pseudo-alergice generalizate, inclusiv anafilaxie cu risc letal.

Tulburări ale sistemului nervos

Mai puţin frecvente: Cefalee

Tulburări gastro-intestinale

Mai puţin frecvente: Greaţă

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

Frecvente: Poate să apară un sindrom de hiperstimulare ovariană (grad I sau II conform OMS) de intensitate uşoară până la moderată; acesta trebuie considerat un risc intrinsec al procedurii de stimulare (vezi pct. 4.4)

Mai puţin frecvente: Sindrom sever de hiperstimulare ovariană (grad III conform OMS)

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:

Frecvente: Reacţii locale la locul injectării (de exemplu eritem, tumefiere şi prurit).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat înAnexa V.

4.9Supradozaj

Supradozajul la om poate determina o prelungire a duratei de acţiune, dar este puţin probabil să apară efecte toxice acute.

În cadrul studiilor de toxicitate acută efectuate la rozătoare s-au observat simptome toxice nespecifice după administrarea intraperitoneală a unei doze de cetrorelix de 200 ori mai mare decât doza eficace administrată subcutanat.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antagonişti ai hormonilor de eliberare a gonadotrofinelor, codul ATC:

H01CC02

Mecanism de acţiune

Cetrorelix este un antagonist al hormonului de eliberare a hormonului luteinizant (LHRH). LHRH se leagă de receptorii membranari ai celulelor hipofizare. Cetrorelix acţionează competitiv la nivelul receptorilor membranari ai celulelor hipofizare împiedicând legarea LHRH endogen de aceşti receptori. Prin acest mod de acţiune, cetrorelix controlează secreţia de gonadotrofine (LH şi FSH ).

Cetrorelix inhibă secreţia hipofizară de LH şi FSH, dependent de doză. Efectul supresiv se instalează imediat şi este menţinut prin tratament continuu, fără un efect stimulator iniţial.

Eficacitate şi siguranţă clinică

La femei, cetrorelix întârzie creşterea secreţiei de LH endogen şi, în consecinţă, ovulaţia. La pacientele la care se efectuează stimulare ovariană, durata de acţiune a cetrorelixului este dependentă de doză. O doză de 0,25 mg pe cale injectabilă repetată la fiecare 24ore menţine efectul supresiv al cetrorelixului.

La animale, ca şi la om, efectele hormonale antagoniste ale cetrorelixului au fost total reversibile după terminarea tratamentului.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Biodisponibilitatea absolută a cetrorelixului după administrare subcutanată este de aproximativ 85%.

Distribuţie

Volumul aparent de distribuţie (Vd) este de 1,1 l/kg.

Eliminare

Clearance-ul total plasmatic şi cel renal au valoarea de 1,2 ml/min x kg, respectiv 0,1 ml/min x kg.

Timpul mediu de înjumătăţire plasmatică terminal după administrare intravenoasă şi subcutanată este de aproximativ 12 ore, respectiv 30 ore, ceea ce demonstrează rolul procesului de absorbţie de la locul injectării.

Linearitate

Atât în administrarea subcutanată de doze unice (0,25-3 mg cetrorelix) cât şi în administrările repetate zilnice peste 14 zile, cetrorelixul a arătat o cinetică lineară.

5.3Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea, toxicitatea asupra funcţiei de reproducere.

Studiile de toxicitate acută, subacută şi cronică efectuate prin administrarea subcutanată de cetrorelix la şobolani şi câini nu au evidenţiat efecte toxice asupra organelor ţintă. Nu s -au observat semne de iritaţie locală după injectarea intravenoasă, intraarterială şi paravenoasă la câini a unor doze mai mari decât cele propuse pentru om.

Testele genetice efectuate au demonstrat că cetrorelixul nu are potenţial mutagen sau clastogen.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Pulbere:

Manitol

Solvent:

Apă pentru preparate injectabile

6.2Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la pct. 6.6.

6.3Perioada de valabilitate

2 ani.

Soluţia reconstituită se va utiliza imediat după preparare.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

A se ţine flaconul (flacoanele) în cutie pentru a fi protejat(e) de lumină.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Pulberea: flacoane de 2 ml (sticlă de tip I) cu dop (cauciuc bromobutilic) și capac fără filet, detașabil, din aluminiu.

1 flacon conține 0,25 mg cetrorelix.

Solventul: Seringă preumplută (sticlă de tip I) cu dop al pistonului (cauciuc bromobutilic siliconizat) și capac fără filet pentru vârf (polipropilenă și cauciuc stiren-butadienic).

1 seringă preumplută conține 1 ml de apă pentru preparate injectabile.

În plus, pentru fiecare flacon, ambalajul mai conţine următoarele:

1 ac pentru injecție (calibru 20)

1 ac pentru injecție pentru administrare hipodermică (calibru 27)

2 tampoane cu alcool pentru dezinfectare.

Mărimi de ambalaj de 1 flacon și 1 seringă preumplută sau 7 flacoane și 7 seringi preumplute.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Cetrotide trebuie reconstituit numai cu solventul furnizat, printr-o mişcare uşoară, de răsucire. Se va evita agitarea puternică pentru a nu se forma bule de aer .

Soluţia reconstituită este limpede şi nu conţine particule. Nu utilizaţi soluţia dacă conţine particule sau dacă nu este limpede.

Extrageţi întregul conţinut din flacon. Astfel, doza administrată pacientei este de cel puţin 0,23 mg cetrorelix.

Soluţia trebuie utilizată imediat după reconstituire.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Marea Britanie

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/100/001

EU/1/99/100/002

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 13 aprilie 1999

Data primei reînnoiri a autorizaţiei: 15 aprilie 2004

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 13 aprilie 2009

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate