Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel DURA (clopidogrel hydrochloride) – Prospectul - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiClopidogrel DURA
Cod ATCB01AC04
Substanţăclopidogrel hydrochloride
ProducătorMylan dura GmbH

Prospect: Informaţii pentru utilizator

Clopidogrel dura 75 mg comprimate filmate

Clopidogrel

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament

 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

 

-

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

 

 

-

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

-

Acest medicament a fost prescris doar pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor

 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.

-

 

 

 

autorizat

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, inclusiv orice reacţie adversănemenţionată în acest

 

prospect, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Vezi punctul 4

Ce găsiţi în acest prospect găsiţi:

 

 

 

1.

Ce este Clopidogrel dura şi pentru ce se utilizează

 

 

 

2.

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Clopidogrel dura

 

 

 

3.

Cum să luaţi Clopidogrel dura

 

 

 

4.

Reacţii adverse posibile

 

este

 

5.

Cum se păstrează Clopidogrel dura

 

 

6.

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

 

 

 

mai

 

1.

Ce este Clopidogrel dura şi pentru ce se utilizează

 

 

Clopidogrel dura conţine clopidogrel şi aparţine unei clase de

edicamente numite antiagregante

plachetare. Trombocitele (plachetele sanguine) sunt ele ente circulante foarte mici din sânge, care se alipesc (se agregă) în timpul formării unui cheag nude sânge. Prevenind această agregare, medicamentele antiagregante plachetare scad riscul de formare a cheagurilor de sânge (proces numit tromboză).

Clopidogrel dura este utilizatmedicinalde către adulţi pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge (trombilor) în vasele sanguine (artere) r g dizate. Această boală este cunoscută sub denumirea de

aterotromboză şi poate duce la apariţ a de evenimente aterotrombotice (cum sunt accidentul vascular cerebral, criza de inimă sau decesul).

Vi s-a prescris Clopidogr l dura pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge şi a reduce riscul de apariţie a acestor evenim nte s vere, deoarece:

-dumneavoastră aveţi o boală caracterizată prin rigidizarea arterelor (cunoscută şi sub numele de ateroscleroză) şi

-dumneavoastră aţi avut deja o criză de inimă, un accident vascular cerebral sau aveţi o boală cuno cută ub numele de arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare.

Produsul2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Clopidogrel dura

Nu luaţi Clopidogrel dura:

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la clopidogrel sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6;

Dacă aveţi o afecţiune care în prezent produce sângerare, cum este ulcerul gastric, sau hemoragie cerebrală;

Dacă suferiţi de insuficienţă hepatică severă;

În cazul în care credeţi că vreuna dintre acestea se aplică la dumneavoastră sau dacă nu sunteţi sigur, consultaţi-vă cu medicul dumneavoastră înainte de a lua Clopidogrel dura.

Atenţionări şi precauţii În cazul în care vă aflaţi în oricare dintre următoarele situaţii, trebuie să informaţi medicul dumneavoastră înainte de a lua Clopidogrel dura:

În timp ce urmaţi tratament cu Clopidogrel dura:

dacă aveţi risc de sângerare, ca de exemplu:

- aveţi o afecţiune care poate determina sângerare internă (cum este ulcerul gastric)

- aveţi o tulburare de coagulare, care vă predispune la sângerare internă (sângerare în interiorul oricărui ţesut, organ sau articulaţie).

- aţi suferit recent un traumatism grav

- aţi suferit recent o intervenţie chirurgicală (inclusiv stomatologică)

- veţi fi supus unei intervenţii chirurgicale (inclusiv stomatologică) în următoarele 7 zile

dacă aţi avut un cheag de sânge într-o arteră din creier (accident vascular cerebral ischemic) în ultimele 7 zile.

dacă aveţi o afecţiune hepatică sau renală.

dacă aţi făcut alergie sau aţi avut o reacţie la orice medicament utilizat pentru a trata boala

dumneavoastră.

autorizat

 

Trebuie să informaţi medicul dumneavoastră dacă urmează să fiţi supus unei in ervenţii chirurgicale (inclusiv stomatologică).

 

De asemenea, trebuie să informaţi imediat medicul dumneavoastră dacă veţi o afecţiune

 

(cunoscută, de asemenea, ca purpură trombotică trombocitopenică sau PTT) c re include febră

 

 

 

este

 

şi vânătăi sub piele, ce pot să apară sub forma unor pete roşii punc iform , asociate sau nu cu

 

oboseală pronunţată inexplicabilă, confuzie, îngălbenirea pielii au a albului ochilor (icter) (vezi

 

pct. 4 „REACŢII ADVERSE POSIBILE”).

 

Dacă vă tăiaţi sau vă răniţi, oprirea sângerării poate să nec s te mai mult timp decât de obicei.

 

Acest fapt este legat de modul în care acţionează medic mentul dumneavoastră, deoarece acesta

 

previne formarea cheagurilor de sânge. În cazul tăieturilor s u rănilor superficiale (de exemplu

 

cele din timpul bărbieritului), nu trebuie să vă îngrijoraţi. Cu toate acestea, dacă sângerarea vă

 

 

nu

 

 

îngrijorează, trebuie să vă adresaţi imediat medicmailui dumneavoastră (vezi pct. 4 „REACŢII

 

ADVERSE POSIBILE”).

 

 

Trebuie să spuneţi cumedicinalprecizie medicului dumneavoastră dacă luaţi

 

 

Medicul dumneavoastră poate cere ana ize de sânge.

 

Copii şi adolescenţi

Nu administraţi acest medicament la cop , deoarece nu are acţiune terapeutică Clopidogrel dura

împreună cu alte medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente, inclusiv intre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Anumite medicamente pot influ nţa efectele Clopidogrel dura sau invers.

-anticoag lante orale, medicamente utilizate pentru a reduce coagularea sângelui,

-un medicament antiinflamator nesteroidian, utilizat de obicei pentru a trata afecţiuni dureroase şi/sau inflamatorii ale muşchilor sau articulaţiilor,

-heparină sau orice alt medicament injectabil utilizat pentru a reduce coagularea sângelui,

-omeprazol, esomeprazol sau cimetidină, medicamente utilizate pentru a trata jena gastrică,

-fluconazol, voriconazol, ciprofloxacină sau cloramfenicol, medicamente utilizate pentru a trata infecţii bacteriene şi fungice,

-fluoxetină, fluvoxamină sau moclobemidă, medicamente utilizate pentru a trata depresia,

-carbamazepină sau oxcarbazepină, medicamente utilizate pentru a trata anumite forme de epilepsie,

-ticlopidină, alt medicament antiplachetar.Produsul

Utilizarea ocazională a acidului acetilsalicilic, o substanţă prezentă în numeroase medicamente utilizate pentru a calma durerea şi a reduce febra (nu mai mult de 1000 mg într-un interval de 24 de ore), nu ar trebui, în general, să ridice probleme, dar utilizarea în alte situaţii de acid acetilsalicilic, pe perioade prelungite, trebuie discutată cu medicul dumneavoastră.

Clopidogrel dura împreună cu alimente şi băuturi

Clopidogrel dura poate fi luat cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Este preferabil să nu luaţi acest medicament în cursul sarcinii.

Dacă sunteţi gravidă sau credeţi că sunteţi gravidă, trebuie să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a lua Clopidogrel dura. Dacă rămâneţi gravidă în timpul tratamentului cu Clopidogrel dura, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră, deoarece se recomandă să nu luaţi clopidogrel în timpul sarcinii.

Nu trebuie să alăptaţi în timpul tratamentului cu acest medicament.

autorizat

Dacă alăptaţi sau plănuiţi să alăptaţi, discutaţi cu medicul dumneavostră înainte de a lua acest

medicament.

 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua ice

medicament.

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Este puţin probabil ca Clopidogrel dura să vă afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau de a

folosi utilaje.

este

 

Clopidogrel dura conţine ulei de ricin hidrogenat.Acesta poate d t rmina tulburări gastrice şi diaree.

3.

Cum să luaţi Clopidogrel dura

 

mai

 

 

nu

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a sp s medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

 

medicinal

 

 

Doza uzuală este de un comprimat de 75 mg de Clopidogrel dura pe zi, administrat pe cale orală, cu sau fără alimente şi la aceeaşi oră în f ec re zi.

Trebuie să luaţi Clopidogrel dura atât timp cât v-a recomandat medicul dumneavoastră.

Dacă luaţi mai mult Clopidogr l ura decât trebuie

Trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau celui mai apropiat serviciu de urgenţă al unui spital, deoarece există risc crescut de sângerare.

ProdusulDacă uitaţi să l aţi Clopidogrel dura

Dacă aţi uitat ă luaţi o doză de Clopidogrel dura, dar v-aţi amintit în mai puţin de 12 ore, luaţi imediat comprimat l d mneavoastră şi apoi luaţi următorul comprimat la ora obişnuită.

Dacă v-aţi amintit după 12 ore, atunci luaţi numai doza următoare, la ora obişnuită. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat.

Dacă încetaţi să luaţi Clopidogrel dura

Nu întrerupeţi tratamentul cu excepţia cazului în care medicul vă spune să procedaţi astfel. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de întreruperea tratamentului.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă apar:

-

febră, semne de infecţie sau oboseală pronunţată. Acestea pot fi determinate de scăderea

-

numărului anumitor celule sanguine, care apare în cazuri rare.

semne de tulburări hepatice, cum sunt îngălbenirea pielii şi/sau a albului ochilor (icter), asociată

 

sau nu cu sângerare, ce poate să apară sub piele sub forma unor pete roşii punctiforme, şi/sau

-

confuzie (vezi pct. 2 „ Atenţionări şi precauţii”).

umflarea mucoasei bucale sau manifestări la nivelul pielii, ca de exemplu erupţii cutanate şi

 

autorizat

 

mâncărime, vezicule pe piele. Acestea pot fi semnele unei reacţii alergice.

Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate sunt sângerările. Sângerările pot să apară sub formă

de hemoragie gastrică sau intestinală, vânătăi, hematoame (sângerare sau vânătaie neobişnuite, sub piele), sângerare din nas, sânge în urină. De asemenea, în cazuri rare, au fost raporta e hem ragii oculare, cerebrale, pulmonare sau articulare.

Ce trebuie să faceţi dacă apar sângerări prelungite în timp ce utilizaţi Clopidogrel dura

Dacă vă tăiaţi sau vă răniţi, oprirea sângerării poate să necesite mai mult imp d cât de obicei. Acest fapt este legat de modul în care acţionează medicamentul dumneavoa tră, deoarece el previne

formarea cheagurilor de sânge. În cazul tăieturilor sau rănilor sup rficial , de exemplu cele din timpul

bărbieritului, nu trebuie să vă îngrijoraţi. Cu toate acestea, dacă sunteţi îngrijorat în legătură cu

 

 

 

este

sângerarea pe care o aveţi, trebuie să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră (vezi pct. 2

Atenţionări şi precauţii”).

 

mai

 

Alte reacţii adverse includ:

 

 

Frecvente (pot apărea la din 10 persoane):

 

 

 

 

 

Diaree, durere abdominală, indigestie sau arsuri.

 

 

 

nu

 

 

Mai puţin frecvente (pot apărea la din 100 perso ne):

 

 

Cefalee, ulcer gastric, văsrsături, greaţă, co stipaţie, gaze în exces în stomac sau intestine, erupţii

cutanate tranzitorii, mâncărimi, ameţel , senzaţie de furnicături şi amorţeli.

Rare (pot apărea la dinmedicinal1000persoane):

Vertij.

ProdusulFoarte rare (pot apărea a din 10 000 persoane):

Iicter; durere abdominală severă asociată sau nu cu durere de spate; febră; dificultăţi de respiraţie,

uneori asociate cu t se; reacţii alergice generalizate (de exemplu senzaţie generală de căldură şi disconfort apărut brusc, până la leşin); umflarea mucoasei bucale; vezicule pe piele; alergie pe piele; inflamaţia m coasei bucale (stomatită); scăderea tensiunii arteriale; confuzie; halucinaţii; dureri articulare; ureri musculare; modificări ale gustului alimentelor.

În plus, medicul dumneavoastră poate identifica modificări ale analizelor dumneavoastră de sânge şi urină.

Raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5.Cum se păstrează Clopidogrel dura

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi ferit de umiditate şi lumină.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Clopidogrel dura

autorizat

 

Substanţa activă este clopidogrelul. Fiecare comprimat filmat conţine clopidogrel 75 mg, sub fo mă de clorhidrat.

Celelalte componente sunt (vezi punctul 2 « Clopidogrel Mylan conţine ulei de ricin hidrogenat »):: - Nucleu: celuloză microcristalină, dioxid de siliciu coloidal anhidru, crospovidonă (tip A),

macrogol 6000, ulei de ricin hidrogenat,

- Film: alcool polivinilic, dioxid de titan (E171), oxid roşu de fer (E172), oxid galben de fer (E172), talc şi macrogol 3000.

 

 

 

mai

este

Cum aratăClopidogrel dura şi conţinutul ambalajului

 

Comprimate filmate sunt de culoare roz, rotunde şi uşor convexe.

 

 

Cutie cu blistere a 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 şi 100 co pri

ate filmate.

 

 

nu

 

 

 

 

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

 

 

 

medicinal

 

 

 

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

 

 

 

Mylan dura GmbH, Wittichstraße 6, D-64295 D rmstadt, Germania

 

 

Producătorul:

 

 

 

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka esta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania

 

Pentru orice informaţii despre ac st medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgiq e/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/ prl

Mylan SAS

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

Tel: +33 4 37 25 75 00 (Franţa)

БългарияMylan SAS

Luxembourg/Luxemburg

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Mylan bvba/sprl

 

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgia)

Ceská republika

Magyarország

Produsul

Mylan Kft

MylanPharmaceuticals s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Tel: 36 1 8026993

Danmark

Malta

Mylan AB

George Borg Barthet Ltd

Tel: + 46 8-555 227 50

Tel: +356 21244205

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan B.V

 

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 (0)33 2997080

 

Eesti

 

Norge

 

 

Mylan SAS

 

Mylan AB

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Greece

 

Österreich

 

 

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

 

Τηλ: +30 210 9936410

Tel: +43 1 416 24 18

 

España

 

Polska

 

autorizat

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp.z.o.o

 

tel: + 34 93 3786400

 

Tel: +48 22 5466400

France

 

Portugal

 

Mylan SAS

 

Mylan, Lda.

 

Tel: +33 4 37 25 75 00

Phone: + 00351 21 412 7200

Hrvatska

 

România

 

Generics [UK] Ltd

 

Mylan SAS

 

Tel: +44 1707 853000

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

 

Slovenija

este

 

Mc Dermott Laboratories Ltd

Mylan SAS

 

Tel: + 1800 272 272

 

 

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

 

Allphar +353 1 4041600

Slovenskámairepublika

 

Ísland

 

 

Icepharma hf

 

Mylan sr.o

 

 

Sími: + 354 540 8000

 

Tel: +421 2 32 604 901

 

Italia

 

nu

 

 

 

Suomi/Finland

 

 

Mylan S.p.A

 

Mylan OY

 

 

Tel: + +39/02-61246921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

 

Κύπρος

 

Sverige

 

 

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Mylan AB

 

 

Τηλ: +35 7 24656165

 

Tel: + 46 8-555 227 50

 

Latvija

medicinal United Kingdom

 

 

Mylan SAS

 

Generics [UK] Ltd

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Tel: +44 1707 853000

 

Produsul

 

 

 

 

Acest prospect a fost revizuit în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate