Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Rezumatul caracteristicilor produsului - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
Cod ATCJ04AA01
Substanţăpara-aminosalicylic acid
ProducătorLucane Pharma

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

GRANUPAS 4 g granule gastrorezistente

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare plic conţine acid para-aminosalicilic 4 g.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Granule gastrorezistente

Granulele sunt de dimensiuni mici, de culoare albicioasă/maro deschis, cu diametrul de aproximativ 1,5 mm.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

GRANUPAS este indicat pentru a fi utilizat ca parte a unei scheme de tratament combinat adecvate pentru tuberculoza rezistentă la mai multe medicamente la pacienţi adulţi şi copii de la vârsta de 28 de zile şi mai mari atunci când nu poate fi constituită o altă schemă de tratament din motive de rezistenţă sau de tolerabilitate (vezi pct. 4.4).

Trebuie avute în vedere ghidurile oficiale referitoare la utilizarea adecvată a medicamentelor antibacteriene.

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

Adulţi

4 g (un plic) de trei ori pe zi.

Schema de tratament recomandată este de 4 g la fiecare 8. GRANUPAS poate fi luat cu alimente.

Doza zilnică maximă este de 12 g. Durata obişnuită a tratamentului este de 24 de luni.

Copii şi adolescenţi

Doza optimă la copii şi adolescenţi nu a fost stabilită. Datele farmacocinetice limitate nu sugerează diferenţe semnificative între adulţi şi copii.

Pentru sugari, copii şi adolescenţi, doza va fi adaptată la greutatea pacientului la 150 mg/kg/zi, divizată în două prize. Este furnizată o linguriţă pentru dozare în vederea măsurării dozelor mici, de 4 g, pentru copiii mici.

Siguranţa şi eficacitatea administrării GRANUPAS la nou-născuţi nu a fost stabilită. Nu sunt disponibile date.

Desensibilizare

Desensibilizarea se poate realiza prin începerea cu o doză de acid para-aminosalicilic 10 mg administrată ca doză unică. Doza se dublează din două în două zile până la atingerea cantităţii de 1 gram, după care doza este divizată pentru a urma schema de administrare obişnuită. Dacă se produce o uşoară creştere a temperaturii sau apar reacţii alergice, creşterea dozei trebuie redusă cu un nivel sau amânată pe perioada unui interval de administrare. Reacţiile sunt rare după o doză totală de 1,5 g.

Mod de administrare

Administrare orală.

Conţinutul unui plic trebuie adăugat într-un pahar cu suc de portocale sau de roşii. Acesta nu se va dizolva, însă amestecarea sucului în pahar va readuce granulele în suspensie în cazul în care acestea se depun pe fundul paharului. Conţinutul trebuie băut dintr-o dată, asigurându-se că nu rămân granule în pahar. Orice granule rămase pe fundul paharului trebuie înghiţite imediat prin adăugarea unei cantităţi mici de lichid. La copii, dozele mai mici trebuie măsurate cu ajutorul linguriţei de dozare şi administrate prin presărare pe piure de mere sau iaurt.

Medicamentul trebuie înghiţit imediat după ce este amestecat cu sucul de portocale, sucul de roşii, piureul de mere sau cu iaurtul, în timp ce granulele sunt intacte.

Granulele nu trebuie sfărâmate sau mestecate.

4.3Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

Insuficienţă renală severă. GRANUPAS nu trebuie administrat la pacienţii cu insuficienţă renală severă. Aceşti pacienţi vor acumula metabolitul acetil inactiv al acidului para-aminosalicilic.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Insuficienţă renală uşoară până la moderată

Dat fiind faptul că metaboliţii acidului para-aminosalicilic sunt eliminaţi în mare măsură prin filtrare glomerulară, se impune atenţie la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată (vezi şi punctul 4.3).

Ulcer gastric

GRANUPAS trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu ulcer gastro-duodenal.

Insuficienţă hepatică

GRANUPAS trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Toxicitate hepatică

Acidul para-aminosalicilic poate produce hepatită. Primele simptome apar de obicei în decurs de trei luni de la iniţierea tratamentului, reacţia adversă cea mai frecventă fiind erupţia cutanată tranzitorie urmată de febră şi, mult mai rar, de tulburări gastrointestinale cum sunt anorexia, greaţa sau diareea. În această situaţie, tratamentul trebuie oprit imediat.

Hipersensibilitate

Pacientul trebuie monitorizat cu atenţie în primele trei luni de tratament, iar tratamentul trebuie întrerupt imediat la primele semne de erupţie cutanată tranzitorie, febră sau alte semne premonitorii de intoleranţă.

Vezi pct. 4.2 pentru ajustările dozei în vederea desensibilizării.

Hipotiroidism la pacienţii coinfectaţi cu HIV

Acidul para-aminosalicilic poate fi asociat cu un risc crescut de hipotiroidism la pacienţii coinfectaţi cu HIV. Funcţia tiroidei trebuie monitorizată la pacienţii coinfectaţi cu HIV înainte de a începe tratamentul şi periodic în timpul tratamentului, mai ales atunci când acidul para-aminosalicilic este administrat împreună cu etionamidă/protionamidă.

Pacienţii trebuie informaţi că este posibil ca structura granulelor să fie observată în materiile fecale.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile cu GRANUPAS.

Rezultatele din literatura de specialitate sugerează următoarele:

Vitamina B12

Absorbţia vitaminei B12 poate fi redusă de acidul para-aminosalicilic cu apariţia de anomalii eritrocitare semnificative din punct de vedere clinic după depleţie; pentru pacienţii aflaţi sub tratament de mai mult de o lună trebuie luată în considerare menţinerea vitaminei B12.

Sindromul de malabsorbţie

La pacienţii aflaţi sub tratament cu acid para-aminosalicilic poate apărea sindromul de malabsorbţie însă, de obicei, acesta este incomplet. Sindromul complet include steatoree, o prezentare anormală a intestinului subţire la examinarea radiologică, atrofie vilară, colesterol scăzut, absorbţie redusă a D-xilozei şi fierului. Absorbţia trigliceridelor este întotdeauna normală.

Digoxină

Acidul para-aminosalicilic poate reduce absorbţia gastrointestinală a digoxinei, prin inhibarea funcţiei de absorbţie a celulelor intestinale. Concentraţia digoxinei serice trebuie monitorizată la pacienţii aflaţi sub tratament concomitent.

Etionamidă

Administrarea concomitentă a acidului para-aminosalicilic şi a etionamidei poate intensifica reacţiile adverse ale acidului para-aminosalicilic, în special efectele gastrointestinale, inclusiv icterul, hepatita, greaţa, vărsăturile, diareea, durerea abdominală sau anorexia. În cazul în care aceste efecte sunt semnificative, tratamentul cu etionamidă trebuie întrerupt.

Difenilhidramină

Acest medicament reduce absorbţia gastrointestinală a acidului para-aminosalicilic şi nu trebuie administrat concomitent.

Antiretrovirale

Nu au fost realizate studii la pacienţi infectaţi cu HIV care luau medicamente antiretrovirale şi acid para-aminosalicilic. Dată fiind calea de metabolizare a GRANUPAS, nu este anticipată nicio interacţiune între medicamente.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Datele privind utilizarea acidului para-aminosalicilic la femeile gravide sunt inexistente sau limitate. Studiile la animale au evidenţiat unele efecte toxice asupra embrionului (vezi pct. 5.3).

Raportările din literatura de specialitate privind acidul para-aminosalicilic la femeile gravide au informat întotdeauna despre administrarea concomitentă a altor medicamente. Deoarece nu există studii adecvate şi bine controlate privind acidul para-aminosalicilic la om, GRANUPAS trebuie administrat la femeile gravide numai dacă este absolut necesar.

Alăptarea

Acidul para-aminosalicilic se excretă în laptele matern, prin urmare mamele care alăptează trebuie să întrerupă alăptarea pe perioada tratamentului.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile dovezi privind efectul acidului para-aminosalicilic asupra fertilităţii.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Acidul para-aminosalicilic are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Cele mai frecvente reacţii adverse au fost legate de sistemul gastrointestinal. De asemenea, au fost frecvente reacţiile de hipersensibilitate cutanată, precum şi reacţiile adverse legate de sistemul nervos.

Lista reacţiilor adverse sub formă de tabel

În tabelul de mai jos sunt prezentate toate reacţiile adverse, clasificate în funcţie de aparate, sisteme şi organe şi de frecvenţă. Frecvenţa este definită ca foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10 000 şi <1/1 000), foarte rare (<1/10 000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasificare pe aparate,

Frecvenţă

Reacţii adverse

sisteme şi organe

 

 

Tulburări hematologice şi

Foarte rare

Trombocitopenie, purpură, leucopenie, anemie,

limfatice

methemoglobinemie, agranulocitoză

 

Tulburări metabolice şi de

Rare

Hipotiroidism*

nutriţie

Foarte rare

Hipoglicemie

Tulburări ale sistemului

Foarte rare

Tendinită, cefalee, tulburări de vedere,

neuropatie periferică, ameţeală

nervos

 

Frecvente

Ameţeli, sindrom vestibular

 

 

Frecvente

Durere abdominală, vărsături, greaţă, balonare,

 

diaree, scaune moi

 

 

Tulburări gastro-intestinale

Mai puţin

Anorexie,

frecvente

 

 

 

Rare

Sindrom de malabsorbţie, ulcer gastro-duodenal,

 

sângerare gastrointestinală, icter, gust metalic

 

 

Afecţiuni cutanate şi ale

Frecvente

Hipersensibilitate cutanată, erupţie cutanată

tranzitorie

ţesutului subcutanat

 

Rare

Urticarie

 

Tulburări renale şi ale căilor

Foarte rare

Cristalurie

urinare

 

 

 

 

Nivel scăzut de protrombină, hepatocitoliză.

Investigaţii diagnostice

Foarte rare

Creşterea valorii sanguine a fosfatazei alcaline,

 

 

a transaminazelor. Scădere ponderală

*Descrierea reacţiilor adverse selectate

Hipotiroidismul la pacienţii coinfectaţi cu HIV este un eveniment foarte frecvent şi apare la ≥1/10 subiecţi, mai ales atunci când PAS este administrat împreună cu etionamidă/protionamidă.

Copii şi adolescenţi

Se preconizează că frecvenţa, tipul şi severitatea reacţiilor adverse la copii şi adolescenţi vor fi identice cu cele observate la adulţi.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj la adulţi sau la copii şi adolescenţi. Tratamentul este simptomatic şi de susţinere.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antimicobacteriene, medicamente pentru tratamentul tuberculozei, cod

ATC: J04AA01

Mecanism de acţiune

Acidul aminosalicilic este un bacteriostatic cu acţiune împotriva Mycobacterium tuberculosis. Acesta inhibă debutul rezistenţei bacteriene la streptomicină şi izoniazidă.

Mecanismul de acţiune al acidului para-aminosalicilic este asemănător celui al sulfonamidelor, concurând cu acidul paraaminobenzoic (PABA) pentru inhibarea dihidropteroat sintetazei (DHP), o enzimă esenţială în biosinteza folaţilor. Cu toate acestea, acidul para-aminosalicilic pare a fi un inhibitor slab al DHP in vitro, apărând posibilitatea de a avea o altă ţintă. Acidul para-aminosalicilic este acetilat la nivel hepatic şi transformat în metabolitul inactiv acid N-acetil-para-aminosalicilic, care nu prezintă activitate bacteriostatică. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al acestui agent este de aproximativ o oră, iar concentraţia nu este modificată semnificativ în disfuncţia hepatică. Concentraţia metabolitului poate creşte în caz de insuficienţă renală.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

GRANUPAS este un preparat gastrorezistent şi, prin urmare, învelişul rezistent la acid al granulelor protejează împotriva descompunerii în stomac prevenind formarea meta-aminofenolului (o hepatotoxină cunoscută). Granulele de mici dimensiuni sunt concepute pentru a trece de restricţia golirii gastrice a particulelor mari. În condiţiile neutre existente la nivelul intestinului subţire sau în alimentele neutre, învelişul rezistent la acid se dizolvă în decurs de un minut.

La administrarea acestor granule trebuie avut grijă ca învelişul rezistent la acid să fie protejat prin menţinerea granulelor într-un aliment acid în timpul administrării dozei.

Deoarece granulele sunt protejate de un înveliş enteric, absorbţia nu poate începe înainte ca acestea să părăsească stomacul. Structura moale a granulelor rămâne şi poate fi observată în materiile fecale.

Într-un studiu farmacocinetic cu doză unică (4 grame) la voluntari adulţi sănătoşi (N=11), timpul iniţial până la o concentraţie serică de acid aminosalicilic 2 µg/ml a fost de 2 ore, cu un interval de 45 de minute până la 24 de ore; timpul mediu până la atingerea concentraţiei maxime a fost de 6 ore, cu un interval de 1,5-24 de ore; concentraţia medie maximă a fost de 20 µg/ml, cu un interval de 9-35 µg/ml: concentraţia de 2 µg/ml a fost menţinută în medie 8 ore, cu un interval de 5-9,5, iar concentraţia de 1 µg/ml a fost menţinută în medie timp de 8,8 ore, cu un interval de 6-11,5 ore.

Distribuţie

Acidul para-aminosalicilic se distribuie în diferite ţesuturi şi fluide, inclusiv în plămâni, rinichi, ficat şi în lichidul peritoneal. Concentraţiile în lichidul pleural şi cel sinovial sunt aproximativ egale cu cele plasmatice. Medicamentul nu traversează bariera hemato-encefalică a pacienţilor, cu excepţia cazului în care meningele este inflamat, când concentraţia acidului para-aminosalicilic în lichidul cerebrospinal ajunge la aproximativ 10-50% din valoarea celei plasmatice. Nu se cunoaşte dacă trece prin bariera placentară. Cantităţi reduse din acest medicament se distribuie în lapte şi în bilă.

Capacitatea de legare a proteinelor plasmatice este de aproximativ 50-60%, distribuţia cinetică are un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare de 0,94 ore şi un volum de distribuție de 1,001 l/kg.

Metabolizare

Principalii metaboliţi ai PAS sunt produşi prin conjugare: în glicină, din acidul para-aminosaliciluric (PASU), pentru până la 25 % din doză şi în N-acetil, din acidul N-acetil para-aminosalicilic (Ac-PAS), pentru până la 70 % din doză. Împreună, aceştia constituie mai mult de 90 % din totalul metaboliţilor PAS identificaţi în urină.

Eliminare

Într-un studiu cu doză unică, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al acidului para- aminosalicilic administrat sub formă de GRANUPAS a fost de 1,62±0,85 h.

Acidul para-aminosalicilic şi metaboliţii acestuia sunt eliminaţi prin filtrare glomerulară şi secreţie tubulară. Eliminarea cumulată a acidului para-aminosalicilic după 24 de ore este de 84 % pentru o doză orală de 4 g, 21 % ca acid para-aminosalicilic şi 63 % sub forma acetilată. Procesul de acetilare nu este determinat genetic ca în cazul izoniazidei.

5.3Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei şi toxicitatea la doză repetată.

Datele disponibile dintr-un studiu de dezvoltare embriofetală efectuat la şobolani, în care animalelor li s-a administrat aminosalicilat de sodiu (3,85-385 mg/kg) au fost limitate. Au fost observate defecte ale oaselor numai la doza de 77 mg/kg, iar la celelalte doze s-a remarcat o creştere a greutăţii fetale. Au fost observate alte malformaţii; cu toate acestea, natura exactă a acestor rezultate nu este cunoscută. Lipsa unei relaţii doză-răspuns sugerează că rezultatele nu au relevanţă clinică, însă trebuie remarcat faptul că aceste rezultate au fost observate la doze sub cele propuse pentru utilizare clinică. La iepuri, aminosalicilatul de sodiu nu a avut efecte asupra dezvoltării embriofetale; cu toate acestea, dozele evaluate s-au situat sub cele propuse pentru utilizare clinică.

Acidul aminosalicilic nu a fost mutagen în testul Ames al tulpinii TA 100. În culturile de limfocite umane, nu au fost observate efecte clastogene in-vitro ale rupturilor zonelor acromatice, cromatidelor, zonelor izocromatice sau ale translocării cromatidelor la concentraţii de 153 sau de 600 µg /ml, însă la concentraţii de 1 500 şi 3 000 µg/ml s-a observat o creştere dependentă de doză a aberaţiilor cromatidelor. S-a efectuat un studiu de genotoxicitate in vivo (test de micronucleu) cu acidul para- aminosalicilic. Rezultatele indică faptul că acidul para-aminosalicilic nu a produs nici un fel de efecte clastogenice la şoarecii trataţi cu doze non-toxice (examinare la 24 de ore după 2 administrări zilnice de 312,5 până la 1.250 mg/kg).

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Dioxid de siliciu coloidal

Sebacat de dibutil

Copolimer acid metacrilic-acrilat de etil (1:1) Dispersie 30 %

Hipromeloză

Celuloză microcristalină

Talc

6.2Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

2 ani.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

Plicurile pot fi păstrate la temperaturi sub 25 °C timp de până la 24 de ore după prima deschidere.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Plicuri din hârtie/polietilenă de joasă densitate/folie de aluminiu/primer/polietilenă de joasă densitate.

Mărimea ambalajului este de 30 de plicuri. Cutia conţine şi o linguriţă gradată pentru dozare.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Granulele nu trebuie sfărâmate sau mestecate.

A NU SE UTILIZA dacă plicul este umflat sau dacă granulele nu mai au culoarea maro deschis şi s-au colorat în maro închis sau purpuriu.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Lucane Pharma, 172 rue de Charonne 75011 Paris

Franţa

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/13/896/001

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 07 aprilie 2014.

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru

Medicamente: http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate