Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Matever (levetiracetam) – Etichetare - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiMatever
Cod ATCN03AX14
Substanţălevetiracetam
ProducătorPharmathen S.A.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE CU 20, 30, 50, 60, 100

componenta unui ambalaj colectiv conţinând 200 (2 x 100) [CU CHENARUL ALBASTRU]

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Matever 250 mg, comprimate filmate

Levetiracetam

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine levetiracetam 250 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine galben amurg FCF (E110) şi propilenglicol (E1520). A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

20 comprimate filmate

30 comprimate filmate

50 comprimate filmate

60 comprimate filmate

100 comprimate filmate

Ambalaj colectiv: 200 (2 ambalaje, fiecare conţinând 100) comprimate filmate

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grecia Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/711/001

EU/1/11/711/002

EU/1/11/711/003

EU/1/11/711/004

EU/1/11/711/005

EU/1/11/711/006

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Matever 250 mg

17. EXCLUSIV IDENTIFIER - COD DE BARE 2D

cod de bare 2D purtând identificatorul unic inclus.

18. EXCLUSIV IDENTIFIER - DATE DE CITIRE UMANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Ambalaj intermediar pentru 100 comprimate filmate pentru ambalaj colectiv cu 200 (2 x 100) comprimate filmate [FĂRĂ CHENARUL ALBASTRU]

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Matever 250 mg, comprimate filmate

Levetiracetam

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine levetiracetam 250 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine galben amurg FCF (E110) şi propilenglicol (E1520). A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

100 comprimate filmate. Componenta unui ambalaj multiplu nu poate fi comercializată separat.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grecia Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/711/006

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Matever 250 mg

17. EXCLUSIV IDENTIFIER - COD DE BARE 2D

18. EXCLUSIV IDENTIFIER - DATE DE CITIRE UMANE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATǍ

BLISTER aluminiu/ PVC/PE/PVDC

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Matever 250 mg, comprimate filmate

Levetiracetam

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmathen S.A.

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR SAU, ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂ AMBALAJ SECUNDAR, PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE CU 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120

componenta unui ambalaj colectiv conţinând 200 (2 x 100) [CU CHENARUL ALBASTRU]

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Matever 500 mg, comprimate filmate

Levetiracetam

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine levetiracetam 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine propilenglicol (E1520). A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

10 comprimate filmate

20 comprimate filmate

30 comprimate filmate

50 comprimate filmate

60 comprimate filmate

100 comprimate filmate

120 comprimate filmate

Ambalaj colectiv: 200 (2 ambalaje, fiecare conţinând 100) comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grecia Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/711/007

EU/1/11/711/008

EU/1/11/711/009

EU/1/11/711/010

EU/1/11/711/011

EU/1/11/711/012

EU/1/11/711/013

EU/1/11/711/014

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Matever 500 mg

17. EXCLUSIV IDENTIFIER - COD DE BARE 2D

cod de bare 2D purtând identificatorul unic inclus.

18. EXCLUSIV IDENTIFIER - DATE DE CITIRE UMANE

PC:

SN: NN

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Ambalaj intermediar pentru 100 comprinate filmate pentru ambalaj colectiv cu 200 (2 x 100) comprimate filmate [FĂRĂ CHENARUL ALBASTRU]

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Matever 500 mg, comprimate filmate

Levetiracetam

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine levetiracetam 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine propilenglicol (E1520). A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

100 comprimate filmate. Componenta unui ambalaj multiplu nu poate fi comercializată separat.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grecia Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/711/014

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Matever 500 mg

17.EXCLUSIV IDENTIFIER - cod de bare 2D

18. EXCLUSIV IDENTIFIER - DATE DE CITIRE UMANE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIETERMOSUDATǍ

BLISTER aluminiu / PVC/PE/PVDC

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Matever 500 mg, comprimate filmate

Levetiracetam

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmathen S.A.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR SAU, ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂ AMBALAJ SECUNDAR, PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE CU 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120

componenta unui ambalaj colectiv conţinând 200 (2 x 100) [CU CHENARUL ALBASTRU]

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Matever 750 mg, comprimate filmate

Levetiracetam

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine levetiracetam 750 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine galben amurg FCF (E110). A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

20 comprimate filmate

30 comprimate filmate

50 comprimate filmate

60 comprimate filmate

80 comprimate filmate

100 comprimate filmate

120 comprimate filmate

Ambalaj colectiv: 200 (2 ambalaje, fiecare conţinând 100) comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grecia Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/711/015

EU/1/11/711/016

EU/1/11/711/017

EU/1/11/711/018

EU/1/11/711/019

EU/1/11/711/020

EU/1/11/711/021

EU/1/11/711/022

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Matever 750 mg

17. EXCLUSIV IDENTIFIER - COD DE BARE 2D

cod de bare 2D purtând identificatorul unic inclus.

18. EXCLUSIV IDENTIFIER - DATE DE CITIRE UMANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Ambalaj intermediar pentru 100 comprimate filmate pentru ambalaj colectiv cu 200 (2 x 100) comprimate filmate [FĂRĂ CHENARUL ALBASTRU]

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Matever 750 mg, comprimate filmate

Levetiracetam

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine levetiracetam 750 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine galben amurg FCF (E110). A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

100 comprimate filmate. Componenta unui ambalaj multiplu nu poate fi comercializată separat.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grecia Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/711/022

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Matever 750 mg

17. EXCLUSIV IDENTIFIER - cod de bare 2D

18. EXCLUSIV IDENTIFIER - DATE DE CITIRE UMANE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATǍ

BLISTER aluminiu / PVC/PE/PVDC

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Matever 750 mg, comprimate filmate

Levetiracetam

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmathen S.A.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR SAU, ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂ AMBALAJ SECUNDAR, PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE CU 10, 20, 30, 50, 60, 100

componenta unui ambalaj colectiv conţinând 200 (2 x 100) [CU CHENARUL ALBASTRU]

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Matever 1000 mg, comprimate filmate

Levetiracetam

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine levetiracetam 1000 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

10 comprimate filmate

20 comprimate filmate

30 comprimate filmate

50 comprimate filmate

60 comprimate filmate

100 comprimate filmate

Ambalaj colectiv: 200 (2 ambalaje, fiecare conţinând 100) comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grecia Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/711/023

EU/1/11/711/024

EU/1/11/711/025

EU/1/11/711/026

EU/1/11/711/027

EU/1/11/711/028

EU/1/11/711/029

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Matever 1000 mg

17. EXCLUSIV IDENTIFIER - COD DE BARE 2D

cod de bare 2D purtând identificatorul unic inclus.

18. EXCLUSIV IDENTIFIER - DATE DE CITIRE UMANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Ambalaj intermediar pentru 100 comprimate filmate pentru ambalaj colectiv cu 200 (2 x 100) comprimate filmate [FĂRĂ CHENARUL ALBASTRU]

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Matever 1000 mg, comprimate filmate

Levetiracetam

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine levetiracetam 1000 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

100 comprimate filmate. Componenta unui ambalaj multiplu nu poate fi comercializată separat.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grecia Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/711/029

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Matever 1000 mg

17. EXCLUSIV IDENTIFIER - COD DE BARE 2D

18. EXCLUSIV IDENTIFIER - DATE DE CITIRE UMANE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATǍ

BLISTER aluminiu / PVC/PE/PVDC

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Matever 1000 mg, comprimate filmate

Levetiracetam

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmathen S.A.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE CU 10 FLACOANE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Matever 100 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilǎ

Levetiracetam

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un flacon conţine 500mg/5ml levetiracetam.

Fiecare ml conţine levetiracetam 100 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine acid acetic glacial, apă pentru preparate injectabile, acetat de sodiu trihidrat, clorură de sodiu. A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

500 mg/5ml

10 flacoane conţinând concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza imediat după diluare.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Nu necesită precauţii speciale pentru păstrare înainte de reconstituire. După diluare, soluţia perfuzabilă este stabilă 24 ore la 2 ° C - 8 ° C (la frigider).

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Grecia Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/711/030

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Matever 100 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilǎ

17. EXCLUSIV IDENTIFIER - COD DE BARE 2D

cod de bare 2D purtând identificatorul unic inclus.

18. EXCLUSIV IDENTIFIER - DATE DE CITIRE UMANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON A 5 ML

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Matever 100 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilǎ Levetiracetam

i.v.

2.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza imediat după diluare.

4. SERIA DE FABRICAŢIE

5.sal

500 mg/5 ml

6.ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate