Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adrovance (alendronate sodium trihydrate / colecalciferol) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - M05BB03

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaAdrovance
ATC kodaM05BB03
Substancaalendronate sodium trihydrate / colecalciferol
ProizvajalecMerck Sharp

1.IME ZDRAVILA

ADROVANCE 70 mg/2.800 i.e. tablete

ADROVANCE 70 mg/5.600 i.e. tablete

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

ADROVANCE 70 mg/2.800 i.e. tablete

Ena tableta vsebuje 70 mg alendronske kisline (v obliki natrijevega trihidrata) in 70 mikrogramov (2.800 i.e.) holekalciferola (vitamina D3).

Pomožne snovi z znanim učinkom

Ena tableta vsebuje 62 mg laktoze (v obliki brezvodne laktoze) in 8 mg saharoze.

ADROVANCE 70 mg/5.600 i.e. tablete

Ena tableta vsebuje 70 mg alendronske kisline (v obliki natrijevega trihidrata) in 140 mikrogramov (5.600 i.e.) holekalciferola (vitamina D3).

Pomožne snovi z znanim učinkom

Ena tableta vsebuje 63 mg laktoze (v obliki brezvodne laktoze) in 16 mg saharoze.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

tableta

ADROVANCE 70 mg/2.800 i.e. tablete

tablete v obliki modificirane kapsule, bele do skoraj bele barve, ki imajo na eni strani vtisnjen obris kosti, na drugi pa oznako '710'

ADROVANCE 70 mg/5.600 i.e. tablete

tablete v obliki modificiranega pravokotnika, bele do skoraj bele barve, ki imajo na eni strani vtisnjen obris kosti, na drugi pa oznako '270'

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo ADROVANCE je indicirano za zdravljenje pomenopavzalne osteoporoze pri ženskah s tveganjem za pomanjkanje vitamina D. Zdravilo zmanjša tveganje za vertebralne zlome in za zlome kolka.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Priporočeni odmerek je ena tableta enkrat tedensko.

Bolnikom je treba naročiti, naj v primeru, da pozabijo vzeti odmerek zdravila ADROVANCE, vzamejo eno tableto zjutraj potem, ko se spomnijo. Ne smejo vzeti dveh tablet na isti dan. Nadaljevati morajo z jemanjem ene tablete enkrat na teden na izbrani dan, tako kot so prvotno načrtovali.

Zaradi narave bolezenskega procesa osteoporoze je zdravilo ADROVANCE namenjeno za dolgotrajno uporabo. Optimalno trajanje zdravljenja osteoporoze z bisfosfonati še ni določeno. Potrebo po nadaljevanju zdravljenja z zdravilom ADROVANCE je treba ponovno periodično oceniti glede na koristi in tveganja za posameznega bolnika, še posebno po 5 letih ali več uporabe.

V kolikor je vnos s hrano nezadosten, morajo bolniki prejemati dodatke kalcija (glejte poglavje 4.4). O jemanju dodatkov vitamina D je treba presoditi pri vsakem bolniku posebej, pri tem pa upoštevati vnos vitamina D z vitamini in prehrano.

ADROVANCE 70 mg/2.800 i.e. tablete

Ekvivalentnost vnosa 2.800 i.e. vitamina D3 tedensko z zdravilom ADROVANCE in 400 i.e. vitamina D pri dnevnemu odmerjanju ni bila preučevana.

ADROVANCE 70 mg/5.600 i.e. tablete

Ekvivalentnost vnosa 5.600 i.e. vitamina D3 tedensko z zdravilom ADROVANCE in 800 i.e. vitamina D pri dnevnemu odmerjanju ni bila preučevana.

Starejši bolniki

V kliničnih študijah ni bilo nobenih od starosti odvisnih razlik v učinkovitosti in varnosti alendronata. Zato pri starejših prilagoditev odmerkov ni potrebna.

Okvara ledvic

Bolnikom z okvaro ledvic, pri katerih je kreatininski očistek manjši od 35 ml/min, zdravila ADROVANCE zaradi pomanjkanja izkušenj ne priporočamo. Pri bolnikih, pri katerih je kreatininski očistek večji od 35 ml/min, prilagoditev odmerka ni potrebna.

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila ADROVANCE pri otrocih, mlajših od 18 let, nista bili dokazani. Ker podatkov o uporabi kombinacije alendronske kisline/holekalciferola ni na voljo, otroci, mlajši od

18 let, tega zdravila ne smejo jemati. Trenutno razpoložljivi podatki o uporabi alendronske kisline pri pediatrični populaciji so opisani v poglavju 5.1.

Način uporabe

peroralna uporaba

Za zadostno absorpcijo alendronata:

Zdravilo ADROVANCE je treba vzeti izključno z navadno vodo (ne z mineralno vodo) najmanj 30 minut pred prvim dnevnim obrokom hrane in pijače ali zaužitjem drugih zdravil (vključno z antacidi, pripravki kalcija in vitamini). Druge pijače (vključno z mineralno vodo), hrana in nekatera zdravila lahko zmanjšajo absorpcijo alendronata (glejte poglavje 4.5 in poglavje 4.8).

Dosledno je treba upoštevati naslednja navodila, da se zmanjša tveganje za draženje požiralnika in s tem povezane neželene učinke (glejte poglavje 4.4):

Bolnik mora zdravilo ADROVANCE pogoltniti zjutraj, ko vstane, s polnim kozarcem vode (ne manj kot 200 ml).

Bolnik mora pogoltniti celo tableto ADROVANCE. Bolnik tablete ne sme zdrobiti, žvečiti ali je raztopiti v ustih, ker obstaja nevarnost razjede v ustih in žrelu.

Bolnik se ne sme uleči še vsaj 30 minut po zaužitju tablete ADROVANCE in dokler ne zaužije prvega dnevnega obroka hrane.

Bolnik zdravila ADROVANCE ne sme vzeti pred spanjem ali preden zjutraj vstane.

4.3Kontraindikacije

-Preobčutljivost na učinkovini ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

-Nenormalnosti požiralnika in drugi dejavniki, ki upočasnjujejo praznjenje požiralnika, kot sta zožitev ali ahalazija.

-Nesposobnost stati ali sedeti vzravnano vsaj 30 minut.

-Hipokalciemija.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Alendronat

Neželeni učinki v zgornjem delu prebavil

Alendronat lahko povzroči lokalno draženje sluznice zgornjega dela prebavil. Zaradi možnega poslabšanja osnovne bolezni, je potrebna previdnost pri dajanju alendronata bolnikom z aktivnimi težavami zgornjega dela prebavil, kot so disfagija, bolezen požiralnika, gastritis, duodenitis in razjede. Previdnost je potrebna tudi pri bolnikih, ki so imeli v zadnjem obdobju (v preteklem letu) hujše bolezni prebavil, kot na primer peptično razjedo, aktivno krvavitev iz prebavil ali kirurški poseg (razen piloroplastike) v zgornjem delu prebavil (glejte poglavje 4.3). Pri bolnikih z Barrettovim požiralnikom morajo zdravniki pretehtati koristi in možna tveganja alendronata pri vsakem bolniku posebej.

Pri bolnikih, ki so jemali alendronat, so poročali o neželenih pojavih v požiralniku, kot so ezofagitis, razjede in erozije požiralnika, ki jim je redko sledila striktura požiralnika. V nekaterih primerih so bili ti neželeni pojavi hujši in so zahtevali zdravljenje v bolnišnici. Zdravnik mora biti zato pozoren na kakršne koli znake ali simptome, ki opozarjajo na možno reakcijo v požiralniku. Bolniku mora naročiti, naj v primeru simptomov draženja požiralnika, kot so disfagija, bolečine pri požiranju ali retrosternalna bolečina, pojav zgage ali poslabšanje le-te, prekine zdravljenje z alendronatom in poišče zdravniško pomoč (glejte poglavje 4.8).

Kaže, da je tveganje za resne neželene učinke v požiralniku večje pri bolnikih, ki alendronata ne jemljejo pravilno in/ali nadaljujejo z jemanjem tudi po pojavu simptomov, ki kažejo na razdraženost požiralnika. Zelo pomembno je, da se bolnika natančno pouči, kako naj jemlje alendronat, in da bolnik navodila tudi razume (glejte poglavje 4.2). Bolnikom je treba povedati, da neupoštevanje teh navodil lahko poveča tveganje za težave s požiralnikom.

Čeprav v obsežnih kliničnih preskušanjih z alendronatom povečanega tveganja niso opazili, so v obdobju trženja zdravila v redkih primerih poročali o razjedah v želodcu in dvanajstniku (nekatere so bile resne in s komplikacijami) (glejte poglavje 4.8).

Osteonekroza čeljusti

O osteonekrozi čeljusti, navadno povezani z ekstrakcijo zoba in /ali lokalno okužbo (vključno z osteomielitisom), so poročali pri bolnikih z rakom, ki so kot del zdravljenja prejemali predvsem intravensko aplicirane bisfosfonate. Veliko teh bolnikov je prejemalo tudi kemoterapijo in kortikosteroide. O osteonekrozi čeljusti so poročali tudi pri bolnikih z osteoporozo, ki so prejemali peroralne bisfosfonate.

Pri oceni posameznikovega tveganja za razvoj osteonekroze čeljusti je treba upoštevati naslednje dejavnike tveganja:

jakost bisfosfonatov (največja pri zoledronski kislini), pot uporabe (glejte zgoraj) in kumulativni odmerek,

rak, kemoterapijo, radioterapijo, kortikosteroide, zaviralce angiogeneze, kajenje,

anamnezo bolezni zob, slabo ustno higieno, bolezen dlesni, invazivni zobozdravniški poseg in slabo prilegajočo zobno protezo.

Pred začetkom zdravljenja s peroralnimi bisfosfonati naj bolniki s slabim stanjem zob po potrebi opravijo preventivni zobozdravniški pregled.

Med zdravljenjem naj se ti bolniki, če je mogoče, izognejo invazivnim zobozdravniškim posegom. Bolnikom, pri katerih med zdravljenjem z bisfosfonati pride do osteonekroze čeljusti, lahko zobozdravniški kirurški poseg stanje še poslabša. Za bolnike, ki zobozdravniški poseg potrebujejo, ni na voljo podatkov, ki bi kazali, ali prekinitev zdravljenja z bisfosfonati zmanjša tveganje za osteonekrozo čeljusti. Lečeči zdravnik naj zdravljenje prilagodi vsakemu posameznemu bolniku glede na njegovo oceno razmerja koristi/tveganja.

Med zdravljenjem z bisfosfonati je treba bolnike spodbujati, da vzdržujejo dobro ustno higieno, da redno hodijo na zobozdravniške preglede in da poročajo o kakršnih koli simptomih v ustih, kot so majavost zob, bolečina ali otekanje.

Osteonekroza zunanjega slušnega kanala

Pri zdravljenju z bisfosfonati so poročali o osteonekrozi zunanjega slušnega kanala, večinoma pri dolgoročnem zdravljenju. Med možne dejavnike tveganja za osteonekrozo zunanjega slušnega kanala spadajo uporaba steroidov in kemoterapija in/ali lokalni dejavniki tveganja, kot sta okužba in poškodba. Možnost osteonekroze zunanjega slušnega kanala je treba upoštevati pri bolnikih, ki prejemajo bisfosfonate in pri katerih se pojavljajo simptomi bolezni ušesa, kot sta bolečina ali izcedek, ali kronična vnetja ušesa.

Mišično-skeletne bolečine

Pri bolnikih, ki so jemali bisfosfonate, so poročali o bolečinah v kosteh, sklepih in/ali mišicah. Po izkušnjah v obdobju trženja zdravila so bili ti simptomi le redko hudi in/ali onesposabljajoči (glejte poglavje 4.8). Čas do pojava simptomov je bil od enega dneva do več mesecev po začetku zdravljenja. Pri večini bolnikov so se težave zmanjšale po prenehanju zdravljenja. Pri delu bolnikov so se simptomi ponovili ob ponovni uvedbi istega zdravila ali drugega bisfosfonata.

Atipičen zlom stegnenice

Pri zdravljenju z bisfosfonati, še posebej pri dolgotrajnem zdravljenju osteoporoze, so poročali o atipičnih subtrohanternih zlomih stegnenice in zlomih diafize stegnenice. Ti prečni ali kratki poševni zlomi se lahko pojavljajo kjerkoli na stegnenici, od mesta tik pod malim trohanterjem do tik nad suprakondilarno grčo. Zlomi so se pojavljali po minimalni poškodbi ali brez nje. Nekateri bolniki občutijo bolečino v stegnu ali dimljah, ki je pogosto povezana z značilnostmi stresnega zloma in se pojavi več tednov ali mesecev pred pojavom popolnega zloma stegnenice. Zlomi so pogosto obojestranski; zato je treba pri bolnikih, ki so utrpeli zlom srednjega dela stegnenice in se zdravijo z bisfosfonati, pregledati tudi kontralateralno stegnenico. Poročali so tudi o slabem celjenju teh zlomov. Pri bolnikih, pri katerih obstaja sum na atipičen zlom stegnenice, je treba razmisliti o prekinitvi zdravljenja z bisfosfonati do pregleda, na katerem bo ovrednoteno razmerje med koristmi in tveganji za posameznega bolnika.

Bolnikom je treba svetovati, naj v času zdravljenja z bisfosfonati sporočijo kakršne koli bolečine v stegnu, kolku ali dimljah, vsakega bolnika z navedenimi simptomi pa je treba pregledati glede nepopolnega zloma stegnenice.

Okvara ledvic

Bolnikom, pri katerih je kreatininski očistek manjši od 35 ml/min, zdravila ADROVANCE ne priporočamo (glejte poglavje 4.2).

Presnova kosti in mineralov

Poleg pomanjkanja estrogena in staranja je treba upoštevati tudi druge vzroke za osteoporozo.

Hipokalciemijo je treba korigirati pred začetkom zdravljenja z zdravilom ADROVANCE (glejte poglavje 4.3). Pred začetkom jemanja tega zdravila je treba učinkovito zdraviti tudi ostale bolezni, ki vplivajo na presnovo mineralov (kot npr. pomanjkanje vitamina D in hipoparatiroidizem). Količina vitamina D v zdravilu ADROVANCE ne zadošča za odpravo pomanjkanja vitamina D. Pri bolnikih s

temi boleznimi je treba med zdravljenjem z zdravilom ADROVANCE spremljati vrednost kalcija v serumu in simptome hipokalciemije.

Ker ima alendronat pozitiven vpliv na povečanje mineralov v kosteh, se lahko pojavijo znižanja serumskega kalcija in fosfata, predvsem pri bolnikih, ki jemljejo glukokortikoide in imajo lahko zmanjšano absorpcijo kalcija. Običajno so ta znižanja majhna in asimptomatska. Obstajajo pa redka poročila o simptomatski hipokalciemiji, ki je bila občasno huda in do katere je pogosto prišlo pri bolnikih s predisponirajočimi motnjami (npr. hipoparatiroidizem, pomanjkanje vitamina D in malabsorpcija kalcija) (glejte poglavje 4.8).

Holekalciferol

Vitamin D3 lahko poveča hiperkalciemijo in/ali hiperkalciurijo, če ga jemljejo bolniki z boleznimi, povezanimi z neuravnoteženim prekomernim izločanjem kalcitriola (npr. levkemijo, limfomom, sarkoidozo). Pri teh bolnikih je treba nadzorovati kalcij v urinu in serumu.

Absorpcija vitamina D3 je pri bolnikih z malabsorpcijo lahko premajhna.

Pomožne snovi

To zdravilo vsebuje laktozo in saharozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za fruktozo, intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze, malabsorpcijo glukoze/galaktoze ali insuficienco saharaze-izomaltaze ne smejo jemati tega zdravila.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Alendronat

Če jih bolnik vzame sočasno z alendronatom, lahko hrana in pijače (vključno z mineralno vodo), dodatki kalcija, antacidi in nekatera peroralna zdravila vplivajo na njegovo absorpcijo. Zato morajo bolniki po zaužitju alendronata vsaj 30 minut počakati, preden peroralno vzamejo katero koli drugo zdravilo (glejte poglavji 4.2 in 5.2).

Ker so nesteroidna protivnetna zdravila (NSAR-i) povezana z draženjem prebavil, moramo biti pri sočasni uporabi z alendronatom previdni.

Holekalciferol

Olestra, mineralna olja, orlistat in izmenjevalci žolčnih kislin (npr. holestiramin, holestipol) lahko motijo absorpcijo vitamina D. Antikonvulzivi, cimetidin in tiazidi lahko povečajo razgradnjo vitamina D. Pri posameznih bolnikih lahko pride v poštev še dodatno jemanje vitamina D.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Zdravilo ADROVANCE je namenjeno le ženskam po menopavzi, zato se ga ne sme uporabljati v času nosečnosti ali dojenja.

Nosečnost

Podatkov o uporabi alendronata pri nosečnicah ni oziroma jih je malo. Študije na živalih so pokazale škodljiv vpliv na sposobnost razmnoževanja. Alendronat, ki so ga dajali brejim podganam, je povzročil distocijo, povezano s hipokalciemijo (glejte poglavje 5.3). Študije na živalih so pri velikih odmerkih vitamina D pokazale hiperkalciemijo in škodljiv vpliv na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3). Zdravila ADROVANCE se med nosečnostjo ne sme uporabljati.

Dojenje

Ni znano, ali se alendronat/presnovki izločajo v materino mleko. Tveganja za dojenega novorojenca/otroka ne moremo izključiti. Holekalciferol in nekateri njegovi aktivni presnovki se izločajo v materino mleko. Zdravila ADROVANCE se med dojenjem ne sme uporabljati.

Plodnost

Bisfosfonati se vgradijo v kostni matriks, iz katerega se nato postopoma sproščajo v obdobju nekaj let. Količina bisfosfonata, vgrajenega v kostnino odraslega, in zato tudi količina, ki je na voljo za sprostitev nazaj v sistemsko cirkulacijo, sta neposredno odvisni od odmerka in časa uporabe bisfosfonatov (glejte poglavje 5.2). Podatki o tveganju za človeški plod niso na voljo. Vendar pa obstaja teoretično tveganje za poškodbo ploda, predvsem njegovega skeleta, če ženska zanosi po končanem zdravljenju z bisfosfonati. Vpliva spremenljivk, kot so čas od prenehanja zdravljenja z bisfosfonati do zanositve, kateri bisfosfonat se jemlje ter način uporabe (intravenska oz. peroralna), na tveganje niso preučevali.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Zdravilo ADROVANCE nima neposrednega vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Pri bolnikih se lahko pojavijo določeni neželeni učinki (npr. zamegljen vid, omotica in hude bolečine v kosteh, mišicah ali sklepih (glejte poglavje 4.8)), ki lahko vplivajo na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najbolj pogosto so poročali o neželenih učinkih v zgornjem delu prebavil, vključno z bolečino v trebuhu, dispepsijo, razjedo požiralnika, disfagijo, napetim trebuhom in refluksom kisline (> 1 %).

Seznam neželenih učinkov v preglednici

Iz kliničnih študij in/ali v obdobju trženja alendronata so poročali o naslednjih neželenih učinkih.

Pri kombinaciji alendronata in holekalciferola niso ugotovili dodatnih neželenih učinkov.

Pogostnost je opredeljena kot: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000), zelo redki (< 1/10.000).

Organski

Pogostnost

Neželeni učinki

sistem

 

 

Bolezni

Redki

preobčutljivostne reakcije, vključno s koprivnico in

imunskega

 

angioedemom

sistema

 

 

Presnovne in

Redki

simptomatska hipokalciemija, pogosto v povezavi s

prehranske

 

predisponirajočimi stanji§

motnje

 

 

Bolezni

Pogosti

glavobol, omotica

živčevja

Občasni

disgevzija

Očesne

Občasni

vnetje oči (uveitis, skleritis ali episkleritis)

bolezni

 

 

Ušesne

Pogosti

vrtoglavica

bolezni

 

 

vključno z

 

 

Zelo redki

osteonekroza zunanjega slušnega kanala (neželeni učinek

motnjami

 

skupine bisfosfonatov)

labirinta

 

 

 

Bolezni

Pogosti

bolečine v trebuhu, dispepsija, zaprtje, driska, vetrovi, razjeda

prebavil

 

požiralnika*, disfagija*, abdominalna distenzija, refluks kisline

 

Občasni

navzea, bruhanje, gastritis, ezofagitis*, erozije požiralnika*,

 

 

melena

 

Redki

striktura požiralnika*, razjede ust in žrela*; PUK (perforacije,

 

 

ulkusi ali krvavitve) v zgornjem delu prebavil§

Bolezni kože

Pogosti

alopecija, pruritus

in podkožja

Občasni

izpuščaj, eritem

 

Redki

izpuščaj z občutljivostjo na svetlobo, hude kožne reakcije,

 

 

vključno s Stevens-Johnsonovim sindromom in toksično

 

 

epidermalno nekrolizo

Bolezni

Zelo pogosti

mišično-skeletne bolečine (v kosteh, mišicah ali sklepih), ki so

mišično-

 

včasih hude†§

skeletnega

Pogosti

otekli sklepi

sistema in

Redki

osteonekroza čeljusti‡§, atipični subtrohanterni zlomi stegnenice

vezivnega

 

in zlomi diafize stegnenice (za bisfosfonate značilen neželeni

tkiva

 

učinek)

Splošne

Pogosti

astenija, periferni edemi

težave in

Občasni

prehodni simptomi kot pri akutni reakciji (mialgija, oslabelost in

spremembe

 

redko zvišana telesna temperatura), značilno za začetek

na mestu

 

zdravljenja

aplikacije

 

 

§Glejte poglavje 4.4

V kliničnih preskušanjih je bila pogostnost v skupini, ki je prejemala zdravilo, podobna kot v skupini, ki je prejemala placebo.

*Glejte poglavji 4.2 in 4.4

Ta neželeni učinek so opažali v obdobju trženja. Pogostnost redko je bila ocenjena na podlagi ustreznih kliničnih preskušanj.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Alendronat

Simptomi

Zaradi prekomernih peroralnih odmerkov lahko pride do hipokalciemije, hipofosfatemije in neželenih učinkov v zgornjem delu prebavil, kot so razdraženost želodca, zgaga, ezofagitis, gastritis ali razjeda.

Obvladovanje

Posebnih napotkov o ukrepih pri prekomernem odmerjanju alendronata ni na voljo. Če bolnik vzame prekomeren odmerek zdravila ADROVANCE, naj pije mleko ali vzame antacid, ki vežeta alendronat. Zaradi nevarnosti draženja požiralnika se bruhanja ne sme izzvati. Bolnik mora ostati v popolnoma vzravnanem položaju.

Holekalciferol

Toksičnega učinka vitamina D pri sicer na splošno zdravih odraslih, ki so dlje časa dobivali odmerke manj kot 10.000 i.e. dnevno, niso zabeležili. V klinični študiji pri zdravih odraslih vitamin D3, ki so ga preiskovanci jemali do 5 mesecev v odmerku 4.000 i.e. dnevno, ni bil povezan s hiperkalciurijo ali hiperkalciemijo.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Zdravila za zdravljenje bolezni kosti, Difosfonati, kombinacije, oznaka ATC: M05BB03

Mehanizem delovanja

Alendronat

Natrijev alendronat je bisfosfonat, ki zavira delovanje osteoklastov in s tem kostno resorpcijo, nima pa neposrednega vpliva na proces tvorbe kosti. Predklinične študije so pokazale, da se alendronat porazdeljuje predvsem v predelih, kjer poteka aktivna resorpcija. Zavrto je delovanje osteoklastov, ne pa tudi njihovo zbiranje ali vezava. Kost, ki se tvori med zdravljenjem z alendronatom, je normalne kakovosti.

Holekalciferol (vitamin D3)

Vitamin D3 se tvori v koži s pretvorbo 7-dehidroholesterola v vitamin D3 z ultravijolično svetlobo. V primeru nezadostne izpostavljenosti soncu, je vitamin D3 treba vnesti s hrano. Vitamin D3 se v jetrih pretvori v 25-hidroksivitamin D3, nato pa se uskladišči, dokler ni potreben. Pretvorba v aktivni 1,25-dihidroksivitamin D3 (kalcitriol), ki mobilizira kalcij, poteka v ledvicah in je natančno nadzorovana. Glavni učinek 1,25-dihidroksivitamina D3 je povečanje absorpcije kalcija in fosfata v črevesju, uravnava pa tudi količino kalcija v serumu, izločanje kalcija in fosfata skozi ledvice ter tvorbo in resorpcijo kosti.

Vitamin D3 je potreben za normalno tvorbo kosti. Pomanjkanje vitamina D se pojavi, kadar sta premajhna tako izpostavljenost soncu, kot tudi vnos s hrano. Pri pomanjkanju pride do negativne bilance kalcija, izgube kostnine in povečanja tveganja za zlome kosti. Pri hudem pomanjkanju se pojavi sekundarni hiperparatiroidizem, hipofosfatemija, oslabelost proksimalnih mišic in osteomalacija, kar še bolj poveča tveganje za padce in zlome pri bolnikih z osteoporozo. Dodatek vitamina D zmanjša našteta tveganja in njihove posledice.

Osteoporoza je opredeljena z zmanjšanjem mineralne kostne gostote (MKG) hrbtenice ali kolka za 2,5 standardni deviaciji (SD) pod povprečje za normalno mlado populacijo ali populacijo s predhodnimi zlomi krhkih kosti ne glede na MKG.

Klinična učinkovitost in varnost

Študije z zdravilom ADROVANCE

Vpliv manjšega odmerka zdravila ADROVANCE (alendronat 70 mg/vitamin D3 2.800 i.e.) na status vitamina D so ugotavljali v 15-tedenski, mednarodni študiji, v katero je bilo vključenih 682 žensk s pomenopavzalno osteoporozo (serumski 25-hidroksivitamin D ob začetku študije: povprečna vrednost 56 nmol/l [22,3 ng/ml]; obseg vrednosti 22,5–225 nmol/l [9–90 ng/ml]). Bolnice so enkrat tedensko dobivale manjšo jakost (70 mg/2.800 i.e.) zdravila ADROVANCE (n = 350) ali zdravilo FOSAMAX (alendronat) 70 mg (n = 332); jemanje dodatkov vitamina D je bilo prepovedano. Po 15 tednih zdravljenja so bile povprečne vrednosti 25-hidroksivitamina D v serumu v skupini, ki je dobivala zdravilo ADROVANCE (70 mg/2.800 i.e.), pomembno višje (26 %) (56 nmol/l [23 ng/ml]) kot v skupini, ki je jemala samo alendronat (46 nmol/l [18,2 ng/ml]). Delež bolnic s pomanjkanjem vitamina D (serumski 25-hidroksivitamin D < 37,5 nmol/l [< 15 ng/ml]) je bil v skupini, ki je prejemala zdravilo ADROVANCE (70 mg/2.800 i.e.), v 15. tednu pomembno nižji (za 62,5 %) kot v skupini, ki je prejemala le alendronat (12 % oz. 32 %). Delež bolnic s pomanjkanjem vitamina D (serumski 25-hidroksivitamin D < 22,5 nmol/l [<9 ng/ml]) je bil v skupini, ki je prejemala zdravilo ADROVANCE (70 mg/2.800 i.e.), pomembno nižji (za 92 %) kot v skupini, ki je prejemala le alendronat (1 % oz. 13 %). V tej študiji so se povprečne vrednosti 25-hidroksivitamina D pri bolnicah s pomanjkanjem vitamina D na začetku študije (25-hidroksivitamin D, 22,5 do 37,5 nmol/l

[9 do <15 ng/ml]) v skupini, ki je prejemala zdravilo ADROVANCE (70 mg/2.800 i.e.) (n = 75), v 15. tednu zvišale s 30 nmol/l (12,1 ng/ml) na 40 nmol/l (15,9 ng/ml), v skupini, ki je prejemala le alendronat (n = 70) pa v 15. tednu znižale s 30 nmol/l (12,0 ng/ml) na 26 nmol/l (10,4 ng/ml). Med skupinama ni bilo razlik v povprečni vrednosti serumskega kalcija, serumskega fosfata ali kalcija v 24-urnem urinu.

Vpliv manjšega odmerka zdravila ADROVANCE (alendronat 70 mg/vitamin D3 2.800 i.e.) in dodatnih 2.800 i.e. vitamina D3, kar pomeni skupaj 5.600 i.e. (količina vitamina D3 v večjem odmerku zdravila ADROVANCE), enkrat tedensko, so ugotavljali v 24-tedenski podaljšani študiji, v katero je

bilo vključenih 619 žensk s pomenopavzalno osteoporozo. Bolnice v skupini "Vitamin D3 2.800" so prejemale zdravilo ADROVANCE (70 mg/2.800 i.e.) (n = 299), bolnice v skupini "Vitamin D3 5.600" pa so prejemale zdravilo ADROVANCE (70 mg/2.800 i.e.) in dodatnih 2.800 i.e. vitamina D3

(n = 309) enkrat tedensko; dovoljeni so bili tudi drugi dodatki vitamina D. Po 24 tednih zdravljenja so bile povprečne vrednosti 25-hidroksivitamina D v serumu v skupini "Vitamin D3 5.600" pomembno višje (69 nmol/l [27,6 ng/ml]) kot v skupini "Vitamin D3 2.800" (64 nmol/l [25,5 ng/ml]). Tekom 24-tedenske podaljšane študije je bil delež bolnic s pomanjkanjem vitamina D v skupini "Vitamin D3 2.800" 5,4 % in v skupini "Vitamin D3 5.600" 3,2 %. Delež bolnic s pomanjkanjem vitamina D je bil v skupini "Vitamin D3 2.800" 0,3 % in v skupini "Vitamin D3 5.600" 0 %. Med skupinama ni bilo razlik v povprečni vrednosti serumskega kalcija, serumskega fosfata ali kalcija v 24-urnem urinu. Po koncu 24-tedenskega podaljška deleža bolnic s hiperkalciurijo v obeh skupinah nista bila statistično različna.

Študije z alendronatom

Terapevtsko ekvivalenco alendronata 70 mg enkrat tedensko (n = 519) in alendronata 10 mg enkrat dnevno (n = 370) so dokazali v enoletni multicentrični študiji pri ženskah s pomenopavzalno osteoporozo. Po enem letu se je v skupini, ki je jemala 70 mg odmerek enkrat tedensko, MKG ledvene hrbtenice glede na izhodiščno vrednost zvišala povprečno za 5,1 % (95 % interval zaupanja: 4,8 %, 5,4 %), v skupini, ki je jemala 10 mg odmerek enkrat dnevno, pa povprečno za 5,4 % (95 % interval zaupanja: 5,0 %, 5,8 %). Povprečno zvišanje MKG na vratu stegnenice je bilo v skupini, ki je jemala 70 mg odmerek enkrat tedensko, 2,3 %, v skupini, ki je jemala 10 mg odmerek enkrat dnevno, pa

2,9 %. MKG celotnega kolka se je v prvi skupini povprečno zvišala za 2,9 %, v drugi skupini pa za 3,1 %. Obe skupini sta si bili podobni tudi glede zvišanja MKG na drugih mestih skeleta.

Učinek alendronata na kostno maso in pojavnost zlomov pri ženskah po menopavzi so raziskovali v dveh začetnih enako zasnovanih študijah učinkovitosti (n = 994), kot tudi v študiji FIT (Fracture Intervention Trial, n = 6.459).

V začetnih študijah učinkovitosti se je povprečna MKG hrbtenice, vratu stegnenice oz. trohantra pri zdravljenju z alendronatom 10 mg/dan v primerjavi s placebom po treh letih zvišala za 8,8 %, 5,9 % oz. 7,8 %. Pomembno se je zvišala tudi MKG celotnega telesa. Delež bolnic, ki so se zdravile z alendronatom in so doživele enega ali več zlomov vretenc, se je v primerjavi s tistimi, ki so dobivale placebo, znižal za 48 % (alendronat 3,2 % v primerjavi s placebom 6,2 %). V dvoletnem podaljšku teh študij se je MKG hrbtenice in trohantra še naprej zviševala, MKG vratu stegnenice in celotnega telesa pa sta se vzdrževali.

FIT je zajemala dve s placebom nadzorovani študiji, v katerih so bolnice jemale alendronat vsak dan (2 leti po 5 mg dnevno in 10 mg dnevno nadaljnje leto ali dve leti):

FIT 1: Triletna študija pri 2.027 bolnicah, ki so imele ob začetku študije vsaj en (kompresijski) zlom vretenca. V tej študiji je dnevno zdravljenje z alendronatom zmanjšalo pojavnost enega ali več novih zlomov vretenc za 47 % (alendronat 7,9 % v primerjavi s placebom 15,0 %). Statistično značilno zmanjšanje je bilo ugotovljeno tudi za pojavnost zlomov kolka (1,1 % v primerjavi z

2,2 %, 51 % zmanjšanje).

FIT 2: Štiriletna študija pri 4.432 bolnicah z nizko kostno maso, vendar na začetku brez zloma vretenca. V tej študiji so pri analizi podskupine žensk z osteoporozo (37 % svetovne populacije, ki ustreza že omenjeni definiciji osteoporoze) opazili pomembno razliko v pojavnosti zlomov kolka (alendronat 1,0 % v primerjavi s placebom 2,2 %, 56 % zmanjšanje) in v pojavnosti ≥ 1 zlomov vretenc (2,9 % v primerjavi s 5,8 %, 50 % zmanjšanje).

Izvidi laboratorijskih preiskav

V kliničnih študijah so opazili asimptomatska, blaga in prehodna znižanja serumskega kalcija in fosfata: pri bolnikih, ki so jemali alendronat 10 mg/dan, za približno 18 % oz. 10 %, pri bolnikih, ki so jemali placebo, pa za približno 12 % oz. 3 %. Pojavnosti znižanja serumskega kalcija na < 8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) in serumskega fosfata na ≤ 2,0 mg/dl (0,65 mmol/l) pa sta bili v obeh skupinah podobni.

Pediatrična populacija

Natrijev alendronat so preučevali na majhnem številu bolnikov z imperfektno osteogenezo, mlajših od 18 let. Rezultati, ki bi podprli uporabo natrijevega alendronata pri pediatričnih bolnikih z imperfektno osteogenezo, so pomanjkljivi.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Alendronat

Absorpcija

Po peroralni uporabi (zjutraj na tešče in dve uri pred standardiziranim zajtrkom) je bila pri ženskah povprečna biološka uporabnost alendronata za odmerke od 5 do 70 mg v primerjavi z intravenskim referenčnim odmerkom 0,64 %. Biološka uporabnost se je pri zaužitju alendronata eno uro ali pol ure pred standardiziranim zajtrkom podobno zmanjšala na ocenjenih 0,46 % oz. 0,39 %. V študijah osteoporoze je bil alendronat učinkovit pri jemanju vsaj 30 minut pred prvim dnevnim obrokom hrane ali pijače.

Alendronat v kombinirani tableti ADROVANCE (70 mg/2.800 i.e.) in kombinirani tableti ADROVANCE (70 mg/5.600 i.e.) je bioekvivalenten alendronatu v 70 mg tableti.

Pri jemanju alendronata skupaj s standardiziranim zajtrkom ali do dve uri po njem je bila biološka uporabnost zanemarljiva. Zaradi sočasnega zaužitja alendronata in kave ali pomarančnega soka se je biološka uporabnost zmanjšala za približno 60 %.

Pri zdravih preiskovancih peroralni prednizon (20 mg trikrat dnevno, pet dni) ni povzročil klinično pomembne spremembe v biološki uporabnosti po peroralni uporabi alendronata (povprečni porast od 20 % do 44 %).

Porazdelitev

Študije pri podganah kažejo, da se alendronat po intravenski aplikaciji 1 mg/kg prehodno porazdeljuje v mehka tkiva, nato pa se hitro prerazporedi v kosti ali se izloči z urinom. Povprečni volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnovesja (brez kosti), je pri ljudeh vsaj 28 litrov. Plazemske koncentracije alendronata po peroralnih terapevtskih odmerkih so za analitsko določitev prenizke

(< 5 ng/ml). Vezava na plazemske proteine je pri ljudeh približno 78 %.

Biotransformacija

Ni dokazov, da se alendronat presnavlja v človeškem ali živalskem organizmu.

Izločanje

Po enkratnem intravenskem odmerku [14C]alendronata se je približno 50 % radioaktivnosti izločilo z urinom v 72 urah; v blatu so našli le malo ali nič radioaktivnosti. Po enkratnem 10 mg intravenskem odmerku je bil ledvični očistek alendronata 71 ml/min, sistemski očistek pa ni presegel 200 ml/min. Za več kot 95 % so plazemske koncentracije padle v 6 urah po intravenski aplikaciji. Terminalni razpolovni čas pri ljudeh po oceni presega 10 let, kar odraža sproščanje alendronata iz okostja. Alendronat se ne izloča preko kislinskih ali bazičnih transportnih sistemov v ledvicah podgan in zato ni pričakovati, da bi pri ljudeh vplival na izločanje drugih zdravil po tej poti.

Holekalciferol

Absorpcija

Pri zdravih odraslih preiskovancih (moških in ženskah) je po zaužitju ADROVANCE 70 mg/2.800 i.e. tablet zjutraj na tešče in dve uri pred obrokom povprečna površina pod krivuljo serumska koncentracija-čas (AUC0-120 ur) za vitamin D3 (neprilagojen endogenim vrednostim vitamina D3) znašala 296,4 ngh/ml. Povprečna maksimalna serumska koncentracija (Cmax) vitamina D3 je znašala 5,9 ng/ml, mediana časa do maksimalne serumske koncentracije (Tmax) pa je bila 12 ur. Biološka uporabnost 2.800 i.e. vitamina D3 v zdravilu ADROVANCE je podobna kot pri zaužitju 2.800 i.e. vitamina D3 samega.

Pri zdravih odraslih preiskovancih (moških in ženskah) je po zaužitju ADROVANCE 70 mg/5.600 i.e. tablet zjutraj na tešče in dve uri pred obrokom povprečna površina pod krivuljo serumska koncentracija-čas (AUC0-80 ur) za vitamin D3 (neprilagojen endogenim vrednostim vitamina D3) znašala 490,2 ngh/ml. Povprečna maksimalna serumska koncentracija (Cmax) vitamina D3 je znašala

12,2 ng/ml, mediana časa do maksimalne serumske koncentracije (Tmax) pa je bila 10,6 ur. Biološka uporabnost 5.600 i.e. vitamina D3 v zdravilu ADROVANCE je podobna kot pri zaužitju 5.600 i.e. vitamina D3 samega.

Porazdelitev

Po absorpciji vitamin D3 vstopi v kri kot del hilomikronov. Vitamin D3 se hitro porazdeli večinoma v jetra, kjer se presnovi v 25-hidroksivitamin D3, glavno skladiščno obliko. Manjše količine se porazdelijo v maščevje in mišičje, kjer se kot vitamin D3 uskladiščijo za poznejše sproščanje v obtok. Vitamin D3 v obtoku je vezan na vitamin D-vezavno beljakovino.

Biotransformacija

Vitamin D3 se v jetrih s hidroksilacijo hitro presnovi v 25-hidroksivitamin D3, nato pa se v ledvicah presnovi v 1,25-dihidroksivitamin D3, ki je biološko aktivna oblika. Pred izločanjem pride še do nadaljnje hidroksilacije. Pri majhnem deležu vitamina D3 pred izločanjem pride do glukuronidacije.

Izločanje

Pri zdravih preiskovancih, ki so dobili radioaktivni vitamin D3, se je z urinom po 48 urah izločilo povprečno 2,4 % radioaktivnosti, povprečno izločanje radioaktivnosti z blatom po 4 dneh pa je bilo 4,9 %. V obeh primerih je bila izločena radioaktivnost skoraj v celoti v obliki presnovkov. Povprečni razpolovni čas vitamina D3 v serumu po peroralnem odmerku zdravila ADROVANCE

(70 mg/2.800 i.e.) je približno 24 ur.

Okvara ledvic

Predklinične študije kažejo, da se alendronat, ki se ne odlaga v kosti, hitro izloči z urinom. Po kroničnem odmerjanju kumulativnih intravenskih odmerkov do 35 mg/kg pri živalih niso našli nobenih dokazov o nasičenju privzema v kosti. Čeprav kliničnih informacij ni na voljo, je verjetno, da se, kot pri živalih, izločanje alendronata preko ledvic pri bolnikih z okvaro ledvične funkcije zmanjša. Zato se pri bolnikih z okvaro ledvične funkcije pričakuje nekoliko večje kopičenje alendronata v kosteh (glejte poglavje 4.2).

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinične študije s kombinacijo alendronata in holekalciferola niso bile izvedene.

Alendronat

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, genotoksičnosti in kancerogenega potenciala ne kažejo posebnega tveganja za človeka. Študije na podganah so pokazale, da je bila distocija med porodom zaradi hipokalciemije povezana z zdravljenjem z alendronatom. Študije na podganah, ki so prejemale velike odmerke, so pokazale zvišano pojavnost nepopolne osifikacije pri plodu. Pomen le-tega za ljudi ni znan.

Holekalciferol

Pri odmerkih, ki daleč presegajo terapevtsko območje pri ljudeh, so v študijah na živalih opazili škodljiv vpliv na sposobnost razmnoževanja.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

mikrokristalna celuloza (E460) brezvodna laktoza

srednjeverižni trigliceridi želatina

premreženi natrijev karmelozat saharoza

koloidni silicijev dioksid magnezijev stearat (E572) butilhidroksitoluen (E321) modificiran škrob (koruzni) aluminijev natrijev silikat (E554)

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

18 mesecev

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v originalnem pretisnem omotu za zagotovitev zaščite pred vlago in svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

ADROVANCE 70 mg/2.800 i.e. tablete

Pretisni omoti (aluminij/aluminij) v škatlah, ki vsebujejo 2, 4, 6 ali 12 tablet.

ADROVANCE 70 mg/5.600 i.e. tablete

Pretisni omoti (aluminij/aluminij) v škatlah, ki vsebujejo 2, 4 ali 12 tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ADROVANCE 70 mg/2.800 i.e. tablete

EU/1/06/364/001 – 2 tableti

EU/1/06/364/002 – 4 tablete

EU/1/06/364/003 – 6 tablet

EU/1/06/364/004 – 12 tablet

ADROVANCE 70 mg/5.600 i.e. tablete

EU/1/06/364/006 – 2 tableti

EU/1/06/364/007 – 4 tablete

EU/1/06/364/008 – 12 tablet

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 4. januar 2007

Datum zadnjega podaljšanja: 21. november 2011

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept