Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaAflunov
ATC kodaJ07BB02
Substancainfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ProizvajalecSeqirus S.r.l.  

1.IME ZDRAVILA

AFLUNOV suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

prepandemsko cepivo proti gripi (H5N1) (s površinskimi antigeni, inaktivirano, z adjuvansom)

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Sev* virusa influence s površinskimi antigeni (hemaglutinin in nevraminidaza):

sevu A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) podoben sev (NIBRG-23) 7,5 mikrogramov** na 0,5 ml odmerek

*namnožen v oplojenih kokošjih jajcih iz jat zdravih piščancev

**izraženo v mikrogramih hemaglutinina

Adjuvans MF59C.1 vsebuje:

 

skvalen

9,75 miligrama na 0,5 ml

polisorbat 80

1,175 miligrama na 0,5 ml

sorbitantrioleat

1,175 miligrama na 0,5 ml

Pomožne snovi z znanim učinkom:

Cepivo vsebuje 1,899 miligrama natrija in 0,081 miligrama kalija na odmerek 0,5 ml.

Cepivo AFLUNOV lahko vsebuje sledi jajc in piščančjih beljakovin, ovalbuminov, kanamicina in neomicin sulfata, barijevega sulfata, formaldehida in cetiltrimetilamonijevega bromida (CTAB), ki se uporabljajo v proizvodnem procesu (glejte poglavje 4.3).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi mlečno-bela tekočina

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Aktivna imunizacija proti podtipu H5N1 virusa influence A.

Ta indikacija temelji na podatkih o imunogenosti za zdrave osebe, starejše od 18 let, po cepljenju z dvema odmerkoma cepiva, ki vsebuje sevu A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) podoben sev (glejte poglavje 5.1).

Cepivo AFLUNOV je treba uporabljati v skladu z uradnimi priporočili.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje:

Odrasli in starejši bolniki (stari več kot 18 let):

En odmerek 0,5 ml se uporabi na izbrani dan.

Drugi odmerek 0,5 ml cepiva je treba dati po presledku vsaj 3 tednov.

Cepivo AFLUNOV je bilo ovrednoteno pri zdravih odraslih (starih med 18 in 60 let) in zdravih starejših odraslih (starih več kot 60 let) po režimu primarnega cepljenja 1. in 22. dan in obnovitveno cepljenje (glejte poglavji 4.8 in 5.1).

Pri starejših od 70 let so izkušnje omejene (glejte poglavje 5.1).

V primeru uradne objave pandemije gripe zaradi virusa A/H5N1 se lahko osebam, predhodno cepljenim z enim ali dvema odmerkoma cepiva AFLUNOV, ki vsebuje hemaglutininski (HA) antigen, izpeljan iz drugačne gruče enakega podtipa gripe kot pandemski sev gripe, lahko prejmejo en odmerek cepiva AFLUNOV namesto dveh, ki sta potrebna za predhodno necepljene osebe (glejte poglavje 5.1).

Pediatrična populacija:

Varnost in učinkovitost cepiva AFLUNOV pri preiskovancih, starih do 18 let, še nista bili dokazani.

Trenutno razpoložljivi podatki pri preiskovancih, starih od 6 mesecev do 18 let,so opisani v poglavju 5.1, vendar priporočil o odmerjanju ni mogoče dati.

Podatkov pri otrocih, starih do 6 mesecev, ni na voljo.

Način uporabe

Imunizacija se opravi z intramuskularnim injiciranjem v deltoidno mišico.

4.3Kontraindikacije

Anafilaktične (tj. življenjsko nevarne) reakcije v anamnezi na katerokoli sestavino cepiva ali ostanke v sledeh (jajčne in kokošje beljakovine, ovalbumin, kanamicinsulfat in neomicinsulfat, barijev sulfat, formaldehid in cetiltrimetilamonijev bromide (CTAB)) v cepivu.

Vendar pa je lahko v pandemski situaciji, ki jo povzroči sev, vključen v to cepivo, posameznika

z anafilakso v anamnezi, kot je opredeljeno zgoraj, ustrezno cepiti, če je v takšnem primeru takoj na voljo oprema za reševanje.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Previdnost je potrebna pri cepljenju oseb z znano preobčutljivostjo (poleg anafilaktične reakcije)

na zdravilno učinkovino, katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1, ali snov v sledovi (jajčne ali piščančje beljakovine, ovalbumin, kanamicinsulfat in neomicinsulfat, barijev sulfat, formaldehid in cetiltrimetilamonijev bromid (CTAB)).

Za to cepivo H5N1 so na voljo zelo omejeni podatki za osebe s sočasnimi boleznimi, vključno z osebe z oslabljenim imunskim sistemom.

Tako kot pri vseh cepivih, ki se injicirajo, je treba zagotoviti ustrezno obliko zdravljenja in zdravniškega nadzora, ki bi bila v primeru anafilaktične reakcije na cepljenje nemudoma na voljo.

Imunizacijo pri bolnikih s povišano telesno temperaturo ali akutno okužbo je treba preložiti.

V nobenem primeru se ne sme cepiva dati intravaskularno ali intradermalno.

Podatkov o subkutani uporabi cepiva AFLUNOV ni. Zato morajo zdravstveni delavci oceniti prednosti in možna tveganja, povezana z dajanjem cepiva, pri bolnikih s trombocitopenijo ali motnjami krvavitev, ki kontraindicirajo intramuskularno injiciranje, razen kadar so možne koristi večje od tveganja krvavitev.

Pri bolnikih z endogeno ali iatrogeno zmanjšanim imunskim odzivom je protitelesni odziv lahko nezadosten. Zaščitni imunski odziv morda ne bo dosežen pri vseh cepljenih osebah

(glejte poglavje 5.1).

V kliničnih preskušanjih so opazili določeno stopnjo navzkrižne zaščite proti različicam virusa

H5N1 (glejte poglavje 5.1).

Ker je priporočljivo cepljenje z drugim odmerkom, je treba opozoriti, da ni podatkov o varnosti, imunogenosti ali učinkovitosti, ki podpirajo zamenljivost cepiva AFLUNOV z drugimi monovalentnimi cepivi H5N1.

Po katerem koli cepljenju ali celo pred njim, se lahko kot psihogeni odziv na injiciranje z iglo, pojavi sinkopa (omedlevica). Spremlja jo lahko več nevroloških znakov, kot so prehodne motnje vida, parestezija in tonično-klonični gibi udov med okrevanjem. Pomembno je, da se postopek opravi na mestu, kjer se je možno izogniti poškodbam zaradi omedlevice.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Podatki, pridobljeni pri odraslih, kažejo, da sočasno dajanje cepiva H5N1 z adjuvansom in sezonskih (površinsko inaktiviran, brez adjuvansa) antigenov ne povzroči medsebojnega delovanja niti za sezonske seve, niti za sev H5N1. Protitelesni odziv enkratne radialne hemolize (SRH- Single Radial Haemolysis) proti homolognemu viru H5N1 Vietnam je 43. dan dosegel vse kriterije po CHMP za sezonske seve in sev H5N1. Sočasne uporabe ni spremljal večji delež lokalnih ali sistemskih reakcij v primerjavi z uporabo cepiva AFLUNOV samega.

Zato podatki kažejo, da se lahko cepivo AFLUNOV daje sočasno s sezonskimi cepivi proti gripi brez adjuvansa (vendar je treba cepivi injicirati v različni okončini).

Podatkov o sočasni uporabi cepiva AFLUNOV z drugimi cepivi ni.

Če je potrebna sočasna uporaba z drugim cepivom, je treba imunizacijo opraviti na drugi okončini. Opozoriti je treba, da so lahko neželeni učinki izrazitejši.

Če bolnik prejema imunosupresivna zdravila, je lahko imunski odziv manjši.

Po cepljenju proti gripi so poročali o lažno pozitivnih rezultatih seroloških testov z metodo ELISA za odkrivanje protiteles proti virusu humane imunske pomanjkljivosti 1 (HIV-1), virusu hepatitis C in zlasti proti humanemu T-celičnemu limfotropnemu virusu tipa 1 (HTLV-1). V takšnih primerih je bil rezultat na osnovi metode Western Blot negativen. Prehodno lažni pozitivni rezultati so lahko posledica nastajanja protiteles IgM kot odziv na cepivo.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Obstajajo omejeni podatki pri ženskah, ki so v teku kliničnih preskušanj s cepivoma AFLUNOV (H5N1) ali H1N1v z adjuvansom MF59C.1 zanosile.

Ocenjuje se, da je bilo med nosečnostjo cepljenih več kot 90.000 žensk s cepivom Focetria H1N1v, ki vsebuje enako količino adjuvansa MF59C.1 kot cepivo AFLUNOV. Vendar so informacije o izidih trenutno omejene. Predhodni podatki iz spontano poročanih dogodkov iz in potekajočih študijah,

ki potekajo po začetku trženja (register nosečnosti in prospektivne intervencijske študije) ne kažejo na neposredne ali posredne škodljive vplive na cepiva proti gripi z adjuvansom MF59 glede na nosečnost, plodnost, razvoj embria/fetusa, porod ali razvoj po rojstvu.

Ker se ne pričakuje, da bi se cepivo AFLUNOV uporabljalo v nujnih situacijah, se lahko uporaba med nosečnostjo preloži kot previdnostni ukrep.

Zdravstveni delavci morajo oceniti koristi in možna tveganja cepljenja nosečih žensk ob upoštevanju uradnih priporočil.

Dojenje

Podatkov o uporabi cepiva AFLUNOV med dojenjem ni. Pred cepljenjem doječe matere s cepivom AFLUNOV je treba pretehtati možne koristi za mater in tveganja za otroka

Plodnost

Študija pri kuncih ni pokazala vpliva cepiva AFLUNOV na sposobnost razmnoževanja ali razvoja

(glejte poglavje 5.3).

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Nekateri neželeni učinki, navedeni v poglavju 4.8, lahko vplivajo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

a. Povzetek varnostnega profila

Pogostnost neželenih učinkov so ocenili v sedmih kliničnih preskušanjih pri odraslih bolnikih (starih

18 let ali več), ki so zajela čez 4.300 odraslih in starejših oseb, ki so prejele cepivo AFLUNOV

(vsaj 7,5 µg HA, z adjuvansom). 3.872 oseb je bilo starih med 18 in 60 let, 365 oseb med 61 in 70 let in 89 oseb je bilo starejših od 70 let.

Skladno s podatki, ki so jih opazili v preskušanjih pričakovanih neželenih učinkov, je splošni trend kazal upad poročil za lokalne neželene učinke po drugem cepljenju v primerjavi s prvo injekcijo.

Ne glede na odmerek antigena so o skoraj vseh sistemskih neželenih učinkih poročali na dan cepljenja (1. dan) ali v 3 dneh naslednjih dneh.

Podatki o varnosti obnovitvenega odmerka trenutne formulacije cepiva AFLUNOV so omejeni na tri preskušanja (V87P1, V87P2 in V87P1E1), v katera je bilo vključenih 116 odraslih in 56 starejših oseb. Niso poročali o povečanju števila neželenih učinkov ob dajanju tretjega

odmerka 6 mesecev-18 mesecev kasneje po seriji začetnih odmerkov. Poročali so o rahlem povečanju reakcij pri odraslih, ki so obnovitveni odmerek prejeli 18 mesecev po prvi seriji odmerkov. Pri starejših osebah je bilo pri tretjem obnovitvenem odmerku več poročil o reakcijah le v primerjavi

z drugim obnovitvenim odmerkom.

b. Seznam neželenih učinkov

Stopnje neželenih učinkov, o katerih so poročali po kateremkoli odmerku cepljenja (tj. 1, 2. ali obnovitvenem) so bile podobne in so naštete v skladu z naslednjo pogostnostjo:

Zelo pogosti (≥1/10)

Pogosti (≥1/100 do <1/10)

Občasni (≥1/1.000 do <1/100)

Redki (≥1/10.000 do <1/1.000)

Zelo redki (<1/10.000)

Bolezni živčevja

Zelo pogosti: glavobol

Redki: konvulzije

Bolezni kože in podkožja

Pogosti: znojenje

Občasni: urtikarija

Redki: otekanje oči

Bolezni mišično-skeletnega sistema, vezivnega tkiva in kosti

Zelo pogosti: mialgija

Pogosti: artralgija

Bolezni prebavil

Pogosti: navzea

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

Zelo pogosti: oteklina na mestu injiciranja, bolečina na mestu injiciranja, zatrdlina na mestu injiciranja, rdečina na mestu injiciranja, utrujenost

Pogosti: ekhimoza na mesto injiciranja, zvišana telesna temperatura, slabo počutje, tresavica Občasni: gripi podobna bolezen

Redki: anafilaksa

Večina teh neželenih učinkov običajno izzveni v 1–2 dneh brez zdravljenja.

Spremljanje v obdobju trženja

Podatkov iz spremljanja v obdobju trženja za cepivo AFLUNOV ni.

c. Opis izbranih neželenih učinkov

O naslednjih neželenih učinkih so poročali iz spremljanja v obdobju trženja s cepivom Focetria H1N1v (odobreno za uporabo pri otrocih, starih več kot 6 mesecev, odraslih in starejših bolnikih, pri

čemer je sestava podobna sestavi cepiva AFLUNOV):

Bolezni krvi in limfatičnega sistema limfadenopatija

Srčne bolezni palpitacije, tahikardija

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije astenija

Bolezni mišično-skeletnega sistema, vezivnega tkiva in kosti oslabelost mišic, bolečine v okončinah

Bolezni dihal kašelj

Bolezni kože in podkožja

generalizirane kožne reakcije vključno s pruritusom, urtikarijo ali nespecifičnim izpuščajem; angioedem

Bolezni prebavil

prebavne motnje kot so navzea, bruhanje, bolečine v trebuhu in diareja

Bolezni živčevja

glavobol, vrtoglavica, zaspanost, sinkopa. Nevrološke bolezni kot so nevralgija, parestezija, konvulzije in nevritis

Bolezni imunskega sistema

alergijske reakcije, anafilaksa vključno z dispnejo, bronhospazem, edem grla, ki v redkih primerih povzroči šok

Iz spremljanja v obdobju trženja so poročali o naslednjih neželenih učinkih s sezonskimi trivalentnimi cepivi brez adjuvansov v vseh starostnih skupinah in pri sezonskem trivalentnem cepivu z adjuvansom s podobno sestavo, kot jo ima cepivo AFLUNOV (s površinskimi antigeni, inaktivirano, z adjuvansom MF59C.1), ki je odobreno za uporabo pri osebah, starih več kot 65 let:

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

trombocitopenija (v nekaterih primerih se število trombocitov zmanjša na manj kot 5000/mm³ in je reverzibilno)

Bolezni imunskega sistema

vaskulitis s prehodno vpletenostjo ledvic in eksudativnim multiformnim eritemom

Bolezni živčevja

nevrološke bolezni kot so encefalomielitis in Guillain Barréjev sindrom

d. Pediatrična populacija

Pojavnost neželenih učinkov so ovrednotili v enem kliničnem preskušanju (študija V87P6) pri otrocih (starih od 6 mesecev do 17 let): ne glede na starost je bila reaktogenost višja po prvem kot po drugem odmerku cepljenja. Reaktogenost po tretjem odmerku, danem 12 mesecev po prvem odmerku, je bila višja kot po obeh, prvem in drugem odmerku. Odstotek oseb, ki so poročale o lokalnih reakcijah, je bil višji v skupini s starejšimi bolniki, pretežno zaradi več poročil o bolečinah. Pri malčkih so bile najpogostejše pričakovane lokalne reakcije eritem in napetost; razdražljivost in neobičajen jok sta bili najpogosteje poročani pričakovani sistemski reakciji. Pri otrocih in mladostnikih je bila najpogosteje poročana lokalna reakcija bolečina, najpogosteje poročani pričakovani sistemski reakciji pa sta bili utrujenost in glavobol. V vseh starostnih skupinah je bio odstotek poročane povišane telesne temperature nizek.

 

1. injekcija

2. injekcija

3. injekcija

 

cepivo Aflunov

cepivo Aflunov

cepivo Aflunov

Malčki (6-<36 mesecev)

n = 145

n = 138

n = 124

vsi

76 %

68 %

80 %

lokalni

47 %

46 %

60 %

sistemski

59 %

51 %

54 %

zvišana telesna temperature ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

0 %

0 %

vsi drugi neželeni učinki

54 %

49 %

35 %

Otroci (3-<9 let)

n = 96

n = 93

n = 85

vsi

72 %

68 %

79 %

lokalni

66 %

58 %

74 %

sistemski

32 %

33 %

45 %

zvišana telesna temperature ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

2 %

6 %

vsi drugi neželeni učinki

36 %

31 %

19 %

Mladostniki (9-<18 let)

n = 93

n = 91

n = 83

vsi

91 %

82 %

89 %

lokalni

81 %

70 %

81 %

sistemski

69 %

52 %

69 %

zvišana telesna temperature ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

1 %

2 %

vsi drugi neželeni učinki

30 %

27 %

22 %

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih cepiva po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji cepiva. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku cepiva na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Cepivo proti gripi, oznaka ATC: J07BB02.

To poglavje opisuje klinične izkušnje s cepivom AFLUNOV po dajanju dveh odmerkov in obnovitvenega odmerka.

Imunski odziv na homologni sev [A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) in A/turkey/Turkey/1/05 (H5NI)]:

Odrasli (18–60 let)

Pri 312 zdravih odraslih so izvedli klinično preskušanje (študija V87P1) s kombinacijo cepiva H5N1 in adjuvansa MF59C.1. V 3-tedenskem presledku so 156 zdravih odraslih oseb cepili

s cepivom, ki je vsebovalo H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/odmerek z adjuvansom).

V drugem kliničnem preskušanju (študija V87P13) so vključili 2.693 odraslih, ki je v 3-tedenskem presledku prejelo dva odmerka cepiva, ki vsebuje H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/odmerek z adjuvansom). Imunogenosti so ocenili v podskupini (n = 197) populacije v študiji. V tretjem kliničnem preskušanju (študija V87P11) je bilo vključenih 194 odraslih oseb, ki so prejele dva odmerka cepiva, ki je vsebovalo H5N1 (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05; 7,5 µg HA/odmerek

z adjuvansom), danih s tritedenskim presledkom. Imunogenost so ocenili v podskupini (n = 182)

študijske populacije.

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelo proti HA na

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 in na A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 pri odraslih, izmerjeno s testom SRH, so bili kot sledi:

 

Študija V87P1

Študija V87P13

Študija V87P11

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan

21. dan

21 dni

po 2. odmerku

po 2. odmerku

po 2. odmerku

 

 

n = 149

n = 197

n = 182

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

85 % (79–91)

91 % (87–95)

91 % (85–94)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

85 % (78–90)

78 % (: 72–84)

85 % (79–90)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

6 (5,2–6,93)

 

 

 

 

 

Študija V87P13

Study V87P13

 

Protitelo proti HA (SRH)

21. dni

21. dni

-

po 2. odmerku

po 2. odmerku

 

 

 

n = 69

n = 128

 

Serostatus ob izhodišču

< 4 mm2

≥ 4 mm2

-

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

87 % (77–94)

94 % (88–97)

-

Stopnja serokonverzije (95-odstotni IZ)*

87 % (77–94)

73 % (65–81)

-

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

-

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih srednjih vrednosti (GMR) za SRH

Rezultati MN za homologni A/Vietnam/1194/2004 kažejo na stopnjo serozaščite v razponu od 67 % (60–74) do 85 % (78–90) in stopnjo serokonverzije v razponu od 65 % (58–72) do 83 % (77–89). Imunski odziv na cepljenje, ocenjen z mikronevtralizacijskim (MN) testom, je v skladu z rezultati, pridobljenimi s testom SRH.

V študiji V87P11 kažejo rezultati MN proti homolognemu A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 na stopnjo serozaščite 85 % (79–90) in stopnjo serokonverzije 93 % (89–96).

Imunski odziv na cepljenje, ocenjeno s testom MN, je v skladu z rezultati, pridobljenimi s SRH.

Obstojnost protiteles po primarnem cepljenju v tej populaciji je bila ocenjena s testi HI, SRH in MN. V primerjavi z ravnmi protiteles, pridobljenimi 43. dan po zaključku primarnega režima cepljenja, so bile ravni protiteles 202. dan zmanjšane za 1/5 do ½ glede na predhodne ravni.

V 2. fazi kliničnega preskušanja (študija V87P3) so odrasli, stari od 18 do 65 let, ki so 6-8 let pred tem prejeli 2 primarna odmerka cepiva H5N3 virusa/A/Duck/Singapore/97 z adjuvansom MF59,

prejeli 2 obnovitvena odmerka cepiva AFLUNOV. Rezultati SRH po prvem odmerku, ki posnemajo predpandemično primarno cepljenje in enojni heterologni obnovitveni odmerek, so ustrezali vsem kriterijem CHMP.

Starejši (≥60 let)

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelo proti HA na H5N1 A/Vietnam/1194/2004 in na A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (študija V87P11) pri osebah, starih

več kot 60 let (omejeno število oseb je bilo starih nad 70 let), izmerjeno s testom SRH, ocenjeno v treh kliničnih preskušanjih, so bili kot sledi:

 

Študija V87P1

Študija V87P13

 

Študija V87P11

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan

21. dan

 

 

21. dni

po 2. odmerku

po 2. odmerku

 

po 2. odmerku

 

 

 

n = 84

n = 210

 

 

n = 132

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

80 % (70–88)

82 % (76–87)

 

82 % (74–88)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

70 % (59–80)

63 % (56–69)

 

70 % (61–77)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

4,96 (3,87–6,37)

2,9 (2,53–3,31)

 

3,97 (3,36–4,69)

 

 

 

 

 

Študija V87P13

 

Study V87P13

Protitelo proti HA (SRH)

21. dni po 2. odmerku

21. dni po 2. odmerku

 

n = 66

 

 

 

n = 143

Serostatus ob izhodišču

< 4 mm2

 

 

 

≥ 4 mm2

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

82 % (70–90)

 

82 % (75–88)

Stopnja serokonverzije (95-odstotni IZ)*

82 % (70–90)

 

54 % (45–62)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

8,58 (6,57–11)

1,91 (1,72–2,12)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**GMR za SRH

Rezultati MN za homologni A/Vietnam/1194/2004 kažejo na stopnjo serozaščite v razponu od 57 % (50–64) do 79 % (68–87) in stopnjo serokonverzije v razponu od 55 % (48–62) do 58 % (47–69). Podobno kot rezultati SRH kažejo tudi rezultati MN močan imunski odgovor po končani seriji primarnega cepljenja v populaciji starejših oseb.

V študiji V87P11 kažejo rezultati MN proti homolognemu A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 na stopnjo serozaščite 68 % (59–75) in stopnjo serokonverzije 81 % (74–87).

Imunski odziv na cepljenje, ocenjeno s testom MN, je v skladu z rezultati, pridobljenimi s SRH.

Obstojnost protiteles po primarnem cepljenju v tej populaciji je bila ocenjena s testi HI, SRH in MN. V primerjavi z ravnmi protiteles, pridobljenimi 43. dan po zaključku primarnega režima cepljenja, so bile ravni protiteles 202. dan zmanjšane za 1/5 do ½ glede na predhodne ravni, izmerjene s testi zaviranja hemaglutinacije (HI), SRH in MN. Do 50 % starejših oseb, imuniziranih s cepivom AFLUNOV, je bilo v šestem mesecu serozaščitenih.

Tretji (obnovitveni) odmerek cepiva AFLUNOV je bil dan po 6 ali več mesecih po primarnem cepljenju. Rezultati so prikazani s testom SRH.

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelo proti HA na H5N1 A/Vietnam/1194/2004, izmerjeno s testi SRH, so bili kot sledi:

 

Študija

Študija

Študija V87P1 starejše

 

V87P1 odrasli

V87P2 odrasli

osebe

 

obnovitev

obnovitev

obnovitev po 2.

 

po 2. odmerku

po 2. odmerku

odmerku

SRH

n = 71

n = 13

n = 38

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

89 % (79–95)

85 % (55–98)

84 % (69–94)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

83 % (72–91)

69 % (39–91)

63 % (46–78)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

5,96 (4,72–7,53)

2,49 (1,56–3,98)

5,15 (3,46–7,66)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**GMR za SRH

Za starejše osebe so izkušnje omejene.

Podporni podatki za odrasle

a)Križne reakcije

Imunski odziv na križne reakcije, ki jih je izzval A/H5N1/Vietnam/1194/2004 v primerjavi z A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 in A/H5N1/Indonesia/5/05

Nekaj heterolognega imunskega odziva proti sevu A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (NIBRG23; gruča 2.2) in A/H5N1/Indonesia/5/05 (gruča 2.1) so zaznali tako po drugem kot po tretjem cepljenju, kar kađe na križno reaktivnost cepiva gruče 1 proti sevom gruče 2.

Stopnja serozaščite*, stopnja serokonverzije* in factor serokonverzije** za protitelesa proti HA na sev H5N1 A/turkey/Turkey/1/05 po 2. odmerku pri odraslih, starih od 18 do 60 let, izmerjeno s testoma SRH in HI, so bili kot sledi:

 

 

Študija V87P12

Študija V87P3

Študija V87P13

 

Protitelo proti HA (SRH)

21. dni

21. dni

21. dni

 

po 2. odmerku

po 2. odmerku

po 2. odmerku

 

 

 

 

n = 60

n = 30

n = 197

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

65 % (52–77)

90 % (73–98)

59 % (52–66)

SRH

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

65 % (52–77)

86 % (68–96)

49 % (42–56)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

4,51 (3,63–5,61)

7,67 (6,09–9,67)

2,37 (2,1–2,67)

 

 

n = 60

n = 30

n = 197

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

28 % (17–41)

24 % (10–44)

23 % (18–30)

HI

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

28 % (17–41)

21 % (8–40)

19 % (14–25)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

2,3 (1,67–3,16)

1,98 (1,22–3,21)

1,92 (1,64–2,25)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**GMR za SRH

° izmerjeno s testom HI ≥ 40

°°GMR za HI

Rezultati MN za tri klinične študije v zgornji preglednici kažejo na stopnjo serozaščite proti sevu A/turkey/Turkey/05 v razponu od 10 % (2–27) do 39 % (32–46), in na stopnjo serokonverzije proti temu sevu med 10 % (2–27) in 36 % (29–43). Rezultati MN so pokazali GMR proti sevu A/turkey/Turkey/05 v razponu od 1,59 do 2,95.

Imunski odziv na križne reakcije, ki jih je izzval A/H5N1/Vietnam/1194/2004 v primerjavi z A/H5N1/Indonesia/5/05 in A/H5N1/Vietnam/1194/2004

Heterologni imunski odziv na A/H5N1/Indonesia/5/05 (gruča 2.1) so zaznali v študiji V87P11 po drugem cepljenju, kar kaže na križno reaktivnost cepiva gruče 2.2 glede na seve gruče 2.1.

Stopnja serozaščite*, stopnja serokonverzije* in factor serokonverzije** za protitelesa proti-HA na A/H5N1/Indonesia/5/05 in A/H5N1/Vietnam/1194/2004 po 2. odmerku pri odraslih (18–60 let)

in starejših (> 60 let), izmerjena s testoma SRH in HI, so bili kot sledi:

Protitelo

 

V87P11 odrasli (18–60 let)

V87P11 starejši (> 60 let)

proti HA

 

n = 186

n =142

 

 

A/Indonesia/

A/Vietnam/

A/Indonesia/

A/Vietnam/

 

 

5/05

1194/2004

5/05

1194/2004

SRH

Stopnja serozaščite

(95-odstotni IZ)*

(77–88)

(54–69)

52–69

(37–54)

 

 

Delež serokonverzije

 

(95-odstotni IZ)*

(72–85)

(53–68)

(56–73)

(35–53)

 

Faktor serokonverzije

6,24

4,45

3,87

3,03

 

(95-odstotni IZ)**

(5,44–7,16)

(3,85–5,14)

(3,31–4,53)

(2,56–3,58)

 

 

n = 194

n = 148

HI

Stopnja serozaščite

(95-odstotni IZ)°

(43–57)

(40–55)

(26–42)

(31–48)

 

 

Delež serokonverzije

 

(95-odstotni IZ)°

(42–56)

(37–51)

(25–41)

(26–42)

 

Faktor serokonverzije

4,71

4,25

2,69

2,8

 

(95-odstotni IZ)°°

(3,74–5,93)

(3,36–5,37)

(2,18–3,32)

(2,2–3,55)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH

° izmerjeno s testom ≥ 40

°° razmerja geometričnih srednjih vrednosti za HI

Rezultati MN za A/H5N1/Indonesia/5/05 so pokazali stopnjo serozaščite 38 % (31–45) za odrasle (18–60 let) in 14 % (8–20) za starejše (> 60 let); stopnjo serokonverzije 58 % (50–65) za odrasle in 30 % (23–38) za starejše ter končno GMR 4,67 (3,95–5,56) za odrasle in 2,19 (1,86–2,58) za starejše.

Rezultati MN za A/H5N1/Vietnam/1194/2004 so pokazali stopnjo serozaščite 10 % (6–16) za odrasle (18–60 let) in 6 % (3–11) za starejše (> 60 let); stopnjo serokonverzije 19 % (13–25) za odrasle

in 7 % (4–13) za starejše ter končno GMR 1,86 (1,63–2,12) za odrasle in 1,33 (1,17–1,51) za starejše.

b)Dolgoročni obnovitveni imunski spomin

Eno cepljenjem s cepivom AFLUNOV (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) je povzročilo visok in hiter serološki odziv pri osebah, ki so bile 6–8 let pred tem primarno imunizirane z dvema odmerkoma različnih nadomestnih cepiv za H5N, z enako formulacijo kot cepivo AFLUNOV, a s sevom H5N3.

c)Preskušanja z različnimi režimi cepljenja:

V kliničnem preskušanju, v katerem so ocenili 4 različne režime cepljenja pri 240 osebah,

starih 18 do 60 let, kjer je drugi odmerek sledil bodisi 1, 2, 3 ali 6 tednov po prvem odmerku cepiva

AFLUNOV, so bili kriteriji SRH po CHMP doseženi za vse režime cepljenja po 3. tednih po 2. cepljenju. Moč imunskega odziva je bila nižja v skupini, ki je prejela 2. odmerek 1 teden kasneje in višja v skupini z daljšimi režimi presledkov.

Razpoložljivi podatki za pediatrično populacijo

Opravili so klinično preskušanje (študija V87P6) za kombinacijo cepiva H5N1 in adjuvansa MF59C.1 pri 471 otrocih, starih od 6 mesecev do 17 let. V časovnem presledku treh tednov so dali dva odmerka cepiva AFLUNOV in tretji odmerek 12 mesecev po prvem odmerku. Po 3 tednih od 2. cepljenja (43. dan) so vse starostne skupine (tj. 6–35 mesecev, 3–8 let in 9–17 let) dosegle visoko raven protiteles na sev (A/Vietnam/1194/2004), ocenjeno s testoma SRH in HI, kot je predstavljeno v spodnji preglednici*. V tem preskušanju niso opazili neželenih učinkov, povezanih s cepivom.

 

 

Malčki

Otroci (3-<9 let)

Mladostniki

 

 

(6-<36 mesecev)

(9-<18 let)

 

 

 

 

 

n = 134

n = 91

n = 89

 

% SZ (95-odstotni IZ)

97 %

97 %

89 %

 

43. dan

(92–99)

(91–99)

(80–94)

HI

GMR

43. dan do 1. dan

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

 

% SK (95-odstotni IZ)

97 %

97 %

89 %

 

43. dan

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

 

n = 133

n = 91

n = 90

 

% SZ (95-odstotni IZ)

100 %

100 %

100 %

 

43. dan

(97–100)

(96–100)

(96–100)

SRH

GMR (95-odstotni IZ)

 

43. dan do 1. dan

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

% SK (95-odstotni IZ)

98 %

100 %

99 %

 

43. dan

(95–100)

(96–100)

(94–100)

*V odsotnosti kriterijev CHMP za imunogenost za otroke so bili za ocenitev seroloških podatkov po cepljenju otrok uporabljeni kriteriji CHMP za imunogenost za ocenitev sezonskih cepiv proti

gripi za odrasle.

SZ = serozaščita

SK = serokonverzija

Rezultati MN za sev A/Vietnam/1194/2004 kažejo na stopnjo serozaščite 99 % (95-odstotni IZ: 94–100), stopnjo serokonverzije v razponu od 97 % (95-odstotni IZ: 91-99) do 99% (95-odstotni IZ: 96–100) in GMR v razponu od 29 (95-odstotni IZ: 25–35) do 50 (95-odstotni IZ: 44–58).

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij s cepivom AFLUNOV za eno ali več podskupin pediatrične populacije za aktivno imunizacijo proti podtipu H5N1 virusa influence A. Za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2.

Informacije iz predkliničnih preskušanj

Sposobnost za indukcijo zaščite proti homolognim in heterolognim cepilnim sevom so ocenili predklinično s provokacijskim modelom pri belem dihurju. Preskušali so cepivo AFLUNOV, ki je vsebovalo HA seva A/Vietnam/1194/2004 (homologni na provokacijski sev) in cepivo H5N1,

podobno cepivu AFLUNOV, ki je vsebovalo hemaglutinin iz seva A/turkey/Turkey/½005 podobnega sevu (heterologni na provokacijski cev). 8 dihurjev v skupini je prejelo en (21. dan) ali dva (0. in 21. dan) odmerka cepiva, ki je vsebovalo 3,75 ali 7,5 mikrograma antigena. Živali v kontrolni skupini so prejemale samo adjuvans. Živali so intranazalno 42. dan prejele letalen odmerek virusa A/Vietnam/1203/04. Živali so spremljali 16–17 dni po provokaciji, kar je omogočilo izčrpno ocenitev napredovanja bolezni, vključno s časom od pojava simptomov, smrtnosti ali naknadnega okrevanja.

Zaščitene so bile vse živali (100 %), ki so prejele 2 odmerka cepiva AFLUNOV in 94 % živali, ki so prejele en odmerek cepiva AFLUNOV. 87 % živali, provociranih z virusom heterolognim na sev,

je bilo zaščitenih po 2 odmerkih cepiva in 56 % živali, ki so prejele en odmerek heterolognega cepiva. Vse kontrolne živali so v roku 7 dni od provokacije poginile. Cepljenje je živali zaščitilo pred letalno provokacijo z virusom, homolognim in heterolognim na cepivo.

V podobni študiji so z intranazalno provokacijo počakali približno 4 mesece po drugem odmerku cepiva, ki je vsebovalo bodisi 3,75 ali 7,5 mikrograma antigena. V tej študiji je bilo pred homologno

provokacijo zaščitenih 100 % živali in pred heterologno provokacijo 81 % živali. Cepljenje je zaščitilo živali pred letalno provokacijo tudi, ko so bili titri protitelesa HI nizki ali nedoločljivi.

Testirali so tudi učinkovitost pred provokacijo s heterolognim virusom seva A/Indonesia/5/05. Skupine 6 dihurjev so prejele en odmerek cepiva (21. dan), ki je vseboval 3,75 mikrograma antigena ali dva odmerka cepiva (0. in 21. dan), ki je vseboval bodisi 1,0 ali 3,75 mikrograma antigena (A/Vietnam/1194/2004). Živali so 49. dan prejele letalno provokacijo prejele po intratrahealni poti.

Dva odmerka cepiva sta zaščitila 92 % živali, medtem ko je en odmerek cepiva pred virusom

A/Indonesia/5/05 zaščitil 50 % živali. V primerjavi s kontrolno skupino z adjuvansom so bile poškodbe pljuč v cepljeni skupini manjše. Zmanjšali so se tudi razmnoževanje virusa in titri virusa v pljučih, kar kaže, da lahko cepivo zmanjša tveganje prenosa virusa.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki za cepivo AFLUNOV in sezonsko cepivo proti gripi, ki je vsebovalo adjuvans MF59C.1, na osnovi običajnih študij toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, lokalnega prenašanja, plodnosti pri ženskah in vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvoja (do konca obdobja dojenja) ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

natrijev klorid kalijev klorid (E508)

kalijev dihidrogenfosfat (E340) dinatrijev hidrogenfosfat (E339) magnezijev klorid heksahidrat (E511) kalcijev klorid dihidrat (E509) natrijev citrat (E331)

citronska kislina (E330) voda za injekcije

Za adjuvans glejte poglavje 2.

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti cepiva ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

2 leti

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 ºC–8 ºC).

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

0,5 ml v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa I) z zamaškom na batu (bromobutilna guma).

Pakiranja po 1 ali 10 napolnjenih injekcijskih brizg.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Pred dajanjem cepivo vizualno preglejte. Če v cepivu opazite delce in/ali je njegov videz neobičajen, ga zavrzite.

Pred uporabo počakajte, da doseže cepivo sobno temperaturo. Pred uporabo nežno pretresite.

Neuporabljeno cepivo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Italija

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/10/658/001-002

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

29. november 2010

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept