Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brimica Genuair (aclidinium / formoterol fumarate dihydrate) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - R03AL05

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaBrimica Genuair
ATC kodaR03AL05
Substancaaclidinium / formoterol fumarate dihydrate
ProizvajalecAstraZeneca AB

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

Brimica Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov prašek za inhaliranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En dostavljen odmerek (odmerek, ki pride iz ustnika) vsebuje 396 mikrogramov aklidinijevega bromida (kar ustreza 340 mikrogramom aklidinija) in 11,8 mikrogramov formoterolijevega fumarat dihidrata. To ustreza izmerjenemu odmerku 400 mikrogramov aklidinijevega bromida (kar ustreza 343 mikrogramov aklidinija) in izmerjenemu odmerku 12 mikrogramov formoterolijevega fumarat dihidrata.

Pomožne snovi z znanim učinkom:

En dostavljen odmerek vsebuje približno 11 mg laktoze (v obliki monohidrata).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

prašek za inhaliranje

Bel ali skoraj bel prašek v belem inhalatorju z vgrajenim indikatorjem odmerka in oranžnim gumbom za odmerjanje.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Brimica Genuair je indicirano za vzdrževalno bronhodilatacijsko zdravljenje za lajšanje simptomov pri odraslih bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB).

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Priporočen odmerek je en vdih 340 mikrogramov/12 mikrogramov zdravila Brimica Genuair dvakrat na dan.

Če se odmerek izpusti, ga je treba uporabiti čim prej, naslednji odmerek pa ob običajnem času. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Starejši

Pri starejših bolnikih ni potrebno prilagajanje odmerka (glejte poglavje 5.2).

Okvara ledvic

Pri bolnikih z okvaro ledvic odmerka ni treba prilagajati (glejte poglavje 5.2).

Okvara jeter

Pri bolnikih z okvaro jeter odmerka ni treba prilagajati (glejte poglavje 5.2).

Pediatrična populacija

Zdravilo Brimica Genuair ni primerno za uporabo pri otrocih in mladostnikih (do 18. leta starosti) za indikacijo KOPB.

Način uporabe

Za inhalacijsko uporabo.

Bolnike je treba poučiti o tem, kako pravilno vzamejo zdravilo. Za podrobnejša navodila glejte navodila za uporabo. Bolnikom je potrebno svetovati, naj jih natančno preberejo.

Pregled navodil za uporabo zdravila Brimica Genuair

Indikator

Oranžni gumb

odmerka

 

Zaščitni

pokrovček

Obarvano kontrolno okence

Ustnik

Inhalator Genuair se uporablja v 2 korakih, ki ju morajo bolniki izvesti po odstranitvi pokrovčka. Bolniki naj inhalator Genuair držijo vodoravno, tako da bo ustnik obrnjen proti njim, oranžni gumb pa bo obrnjen naravnost navzgor.

KORAK 1: Bolniki naj oranžni gumb PRITISNEJO do konca (glejte sliko 1) in ga nato SPROSTIJO (glejte sliko 2).

Bolnike opomnite, NAJ ORANŽNEGA GUMBA NE DRŽIJO PRITISNJENEGA ŠE NAPREJ.

Bolniki morajo preveriti, ali se je obarvano kontrolno okence spremenilo v zelenega. Zeleno kontrolno okence potrdi, da je zdravilo pripravljeno za inhaliranje (glejte sliko 3).

Zelena – pripravljeno za uporabo

ZELENA

SLIKA 1

SLIKA 2

SLIKA 3

ČE OSTANE BARVNO KONTROLNO OKENCE RDEČE, MORAJO BOLNIKI ZNOVA PRITISNITI IN SPROSTITI GUMB (GLEJTE KORAK 1).

KORAK 2: Bolniki morajo MOČNO in GLOBOKO vdihniti skozi ustnik (glejte sliko 4). Bolniki morajo z vdihovanjem nadaljevati, tudi če že zaslišijo »klik« inhalatorja.

Bolniki morajo preveriti, ali se je kontrolno okence iz zelenega spremenilo v rdečega. S tem potrdijo, da so celoten odmerek vdihnili na pravilen način (glejte sliko 5).

Rdeča – pravilno uporabljeno

RDEČA

SLIKA 4

SLIKA 5

ČE JE OBARVANO KONTROLNO OKENCE ŠE VEDNO ZELENO, NAJ BOLNIKI PONOVIJO MOČNO IN GLOBOKO VDIHAVANJE SKOZI USTNIK (GLEJTE KORAK 2).

Bolnike opomnite, naj po odstranitvi inhalatorja Genuair iz ust zadržujejo dih, kolikor je mogoče oziroma udobno, nato pa naj počasi izdihnejo skozi nos.

Po vdihu naj bolniki ne pozabijo ponovno namestiti zaščitnega pokrovčka. Nekateri bolniki, odvisno od bolnika, lahko med inhaliranjem tega zdravila začutijo blag sladek ali rahlo grenak okus. Če bolnik po inhaliranju ne okuša ničesar, naj ne vdihne še enega odmerka.

Inhalator Genuair je opremljen z indikatorjem odmerka, ki kaže približno število odmerkov, ki so še ostali v njem. En inhalator Genuair vsebuje vsaj 30 ali 60 odmerkov, odvisno od velikosti pakiranja. Če se na indikatorju odmerka pojavi rdeča oznaka, to pomeni, da se približuje zadnji odmerek in da je potreben nov inhalator Genuair. Ko je za inhalacijo pripravljen zadnji odmerek, se oranžni gumb ne vrne v popolnoma sproščen položaj, temveč ostane zaklenjen v srednjem položaju. Tudi če je oranžni gumb zaklenjen, lahko bolnik še vedno vdihne zadnji odmerek. Po tem bolnik inhalatorja Genuair ne more več uporabljati, zato naj začne uporabljati nov inhalator Genuair.

Inhalatorja Genuair ni treba čistiti, vendar pa lahko bolnik po potrebi obriše zunanjost ustnika s suhim robčkom ali papirnato brisačo. Opomnite bolnika, da naj za čiščenje inhalatorja Genuair NIKOLI ne uporablja vode, ker lahko s tem škoduje zdravilu.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilni učinkovini ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Astma

Zdravilo Brimica Genuair ni namenjeno uporabi pri astmi; klinične študije z zdravilom Brimica Genuair pri astmi niso bile izvedene.

Paradoksni bronhospazem

V kliničnih študijah z zdravilom Brimica Genuair v priporočenem odmerku niso opazili paradoksnega bronhospazma. Paradoksni bronhospazem pa so opazili pri drugih vrstah inhalacijskih terapij. Če pride do tega, je treba zdravljenje z zdravilom prekiniti in razmisliti o drugačnem zdravljenju.

Ni za akutno uporabo

Zdravilo Brimica Genuair ni indicirano za zdravljenje akutnih epizod bronhospazma.

Kardiovaskularni učinki

Zdravilo Brimica Genuair je treba pri bolnikih, ki so imeli v zadnjih 6 mesecih miokardni infarkt, nestabilno angino pektoris, na novo diagnosticirano aritmijo v zadnjih 3 mesecih, interval QTc (metoda po Bazettu) nad 470 ms ali so bili v zadnjih 12 mesecih hospitalizirani zaradi srčnega popuščanja funkcijskega razreda III in IV po razvrstitvi Newyorškega združenja za srce [New York Heart Association, NYHA], uporabljati previdno. Ti bolniki so bili izključeni iz kliničnih študij.

Agonisti β2-adrenergičnih receptorjev lahko pri nekaterih bolnikih zvišajo srčni utrip in krvni tlak, povzročijo spremembe v elektrokardiogramu (EKG), kot so sploščitev vala T, depresija spojnice ST in podaljšanje intervala QTc. Če se pojavijo ti učinki, je treba razmisliti o prekinitvi zdravljenja. Agoniste β2-adrenergičnih receptorjev z dolgotrajnim delovanjem je treba uporabljati previdno pri bolnikih z anamnezo podaljšanja intervala QTc ali znanim podaljšanjem tega intervala in pri bolnikih, ki se zdravijo z zdravili, ki vplivajo na interval QTc (glejte poglavje 4.5).

Sistemski učinki

Zdravilo Brimica Genuair je treba pri bolnikih s hudimi srčno-žilnimi boleznimi, konvulzivnimi motnjami, tirotoksikozo in feokromocitomom uporabljati previdno.

Pri visokih odmerkih agonistov β2-adrenergičnih receptorjev se lahko pojavijo presnovni učinki hiperglikemije in hipokaliemije. V kliničnih študijah 3. faze zdravila Brimica Genuair je bila pogostost pomembnega povečanja glukoze v krvi nizka (0,1 %) in podobna ravni s placebom. Hipokaliemija je po navadi prehodna, zato ne zahteva dodatnega zdravljenja. Hipoksija in sočasno zdravljenje lahko stopnjujeta hipokaliemijo pri bolnikih s hudo KOPB (glejte poglavje 4.5). Hipokaliemija povečuje dovzetnost za srčne aritmije.

Zaradi njegovega antiholinergičnega delovanja je treba zdravilo Brimica Genuair uporabljati previdno pri bolnikih s simptomatično hiperplazijo prostate, zastajanjem urina ali glavkomom zaprtega zakotja (čeprav neposreden stik zdravila z očmi ni zelo verjeten). Suha usta, učinek, ki ga opažajo pri zdravljenju z antiholinergiki, so lahko dolgoročno povezana z zobno gnilobo.

Pomožne snovi

Bolniki z redko dedno intoleranco na galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze, ne smejo jemati tega zdravila.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Zdravila za zdravljenje KOPB

Sočasno dajanje zdravila Brimica Genuair z drugimi zdravili, ki vsebujejo antiholinergike in/ali dolgo delujoče agoniste β2-adrenergičnih receptorjev, ni bilo raziskano, zato ni priporočeno.

Čeprav formalnih študij o medsebojnem delovanju in vivo niso izvedli, so zdravilo Brimica Genuair sočasno uporabljali z drugimi zdravili za KOPB, vključno s kratko delujočimi agonisti β2-adrenergičnih receptorjev (bronhodilatatorjev), metilksantini ter steroidi za peroralno jemanje in inhalacijo, pri čemer niso zasledili kliničnih znakov medsebojnega delovanja zdravil.

Presnovno medsebojno delovanje

V študijah in vitro so pokazali, da se za aklidinij ali presnovke aklidinija v terapevtskem odmerku ne pričakuje medsebojnega delovanja z zdravili, ki so substrati P-glikoproteina (P-gp), ali zdravili, ki jih presnavljajo encimi citokroma P450 (CYP450) in esteraze. Formoterol v terapevtsko pomembnih koncentracijah ne zavira delovanja encimov CYP450 (glejte poglavje 5.2).

Hipokaliemično zdravljenje

Sočasno hipokaliemično zdravljenje z metilksantinskimi derivati, steroidi ali diuretiki, ki ne varčujejo s kalijem, lahko stopnjuje možni hipokaliemični učinek agonistov β2-adrenergičnih receptorjev, zato je pri sočasni uporabi potrebna previdnost (glejte poglavje 4.4).

Antagonisti β-adrenergičnih receptorjev

Zdravila, ki vsebujejo antagoniste β-adrenergičnih receptorjev, lahko oslabijo ali antagonizirajo učinek agonistov β2-adrenergičnih receptorjev. Če je potrebno zdravljenje z antagonisti β-adrenergičnih receptorjev (vključno s kapljicami za oči), je priporočena uporaba kardioselektivnih antagonistov β-adrenergičnih receptorjev, vendar jih je treba uporabljati previdno.

Farmakodinamične interakcije z drugimi zdravili

Zdravilo Brimica Genuair je treba pri bolnikih, ki prejemajo zdravila, ki dokazano podaljšujejo interval QTc, kot so zaviralci monoaminooksidaze, triciklični antidepresivi, antihistaminiki ali makrolidi, uporabljati previdno zaradi njihove možne okrepitve delovanja formoterola, učinkovine zdravila Brimica Genuair, na srčno-žilni sistem. Zdravila, ki dokazano podaljšujejo interval QTc, so povezana s povečanim tveganjem za prekatne aritmije.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi zdravila Brimica Genuair pri nosečnicah ni.

Študije na živalih so pokazale fetotoksičnost samo pri odmerkih, ki so bili veliko višji od največje izpostavljenosti človeka aklidiniju, in neželene učinke pri reprodukcijskih študijah formoterola pri zelo visoki sistemski izpostavljenosti (glejte poglavje 5.3).

Zdravilo Brimica Genuair se lahko uporablja med nosečnostjo samo, če se pričakuje, da koristi odtehtajo morebitna tveganja.

Dojenje

Ni znano, ali se aklidinij (in/ali njegovi presnovki) ali formoterol izločata v materino mleko. Študije na podganah so pokazale izločanje majhnih količin aklidinija (in/ali presnovkov) in formoterola v materino mleko, zato je treba o nadaljevanju zdravljenja z zdravilom Brimica Genuair pri doječih materah razmišljati samo, če se pričakuje, da koristi za mater odtehtajo morebitna tveganja za novorojenca.

Plodnost

Študije na podganah so pokazale rahlo zmanjšanje plodnosti samo pri odmerkih, ki so bili veliko višji od največje izpostavljenosti človeka aklidiniju in formoterolu (glejte poglavje 5.3). Ni verjetno, da bi dajanje priporočenih odmerkov zdravila Brimica Genuair vplivalo na plodnost pri ljudeh.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Brimica Genuair nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Pojav zamegljenega vida ali omotice lahko vpliva na sposobnost vožnje ali upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Prikaz varnostnega profila temelji na izkušnjah z zdravilom Brimica Genuair in njegovima posameznima učinkovinama.

Povzetek varnostnega profila

Izkušnje o varnosti z zdravilom Brimica Genuair vključujejo izpostavljenost do 12 mesecev pri priporočenem terapevtskem odmerku.

Neželeni učinki zdravila Brimica Genuair so bili podobni kot pri uporabi posameznih sestavin zdravila. Ker zdravilo Brimica Genuair vsebuje aklidinij in formoterol, je mogoče pri njegovi uporabi pričakovati enako vrsto in izraženost neželenih učinkov kot pri uporabi posameznih sestavin.

Najpogosteje poročana neželena učinka zdravila Brimica Genuair sta bila nazofaringitis (7,9 %) in glavobol (6,8 %).

Povzetek neželenih učinkov v preglednici

Klinični razvojni program zdravila Brimica Genuair je bil izveden pri bolnikih z zmerno ali hudo KOPB. Zdravilo Brimica Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov je skupaj prejemalo 1.222 bolnikov. Pogostnosti spodaj navedenih neželenih učinkov temeljijo na grobih stopnjah pojavnosti neželenih učinkov, ki so jih opazili pri zdravilu Brimica Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov v zbirni analizi vsaj 6-mesečne randomizirane, s placebom nadzorovane klinične študije 3. faze.

Pogostnost neželenih učinkov je opredeljena po naslednjem dogovoru: zelo pogosti (≥1/10), pogosti (≥1/100 do <1/10), občasni (≥1/1.000 do <1/100), redki (≥1/10.000 do <1/1.000), zelo redki (<1/10.000) in neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Organski sistem

Izbrani izraz

 

Pogostnost

 

nazofaringitis3

 

 

Infekcijske in parazitske

okužba sečil1

 

pogosti

bolezni

sinusitis2

 

 

zobni absces1

 

 

Bolezni imunskega sistema

preobčutljivost2

redki

angioedem4

 

neznana

 

anafilaktična reakcija2

Presnovne in prehranske

hipokaliemija3

 

občasni

 

 

 

motnje

hiperglikemija

občasni

 

 

 

 

 

 

 

nespečnost2

 

pogosti

Psihiatrične motnje

tesnoba2

 

vznemirjenost3

občasni

 

 

glavobol3

 

 

 

omotica3

 

pogosti

Bolezni živčevja

tresavica2

 

 

disgevzija3

 

občasni

 

 

 

 

 

Očesne bolezni

zamegljen vid2

občasni

 

 

 

 

 

tahikardija2

 

 

 

podaljšan interval QTc na

 

Srčne bolezni

elektrokardiogramu2

občasni

 

palpitacije3

 

 

 

angina pektoris3

 

 

kašelj3

 

pogosti

Bolezni dihal, prsnega koša

 

 

 

disfonija2

 

 

in mediastinalnega prostora

draženje žrela3

občasni

 

 

 

 

bronhospazem, vključno s

redki

 

paradoksnim4

 

 

 

 

 

Organski sistem

Izbrani izraz

Pogostnost

 

diareja3

 

 

Bolezni prebavil

navzea3

pogosti

suha usta

 

 

 

 

 

stomatitis3

občasni

Bolezni kože in podkožja

izpuščaj3

 

občasni

 

pruritus3

 

 

 

 

 

Bolezni mišično-skeletnega

mialgija2

 

pogosti

sistema in vezivnega tkiva

mišični krči2

 

 

 

Bolezni sečil

zastajanje urina3

občasni

 

 

 

 

Splošne težave in

periferni edem3

 

spremembe na mestu

pogosti

aplikacije

 

 

 

 

zvišana vrednost kreatin fosfokinaze v

pogosti

Preiskave

krvi1

 

 

zvišan krvni tlak3

občasni

1Neželeni učinki, ki so jih opazili pri uporabi zdravila Brimica Genuair, niso pa bili omenjeni v Povzetku glavnih značilnosti zdravila posamezne učinkovine.

2Neželeni učinki, ki so jih opažali pri uporabi zdravila Brimica Genuair in so bili omenjeni v Povzetku glavnih značilnosti zdravila vsaj ene posamezne učinkovine.

3Neželeni učinki, omenjeni v Povzetku glavnih značilnosti zdravila vsaj ene posamezne učinkovine, vendar je bila njihova pogostnost pri zdravilu Brimica Genuair 340/12 mikrogramov nižja od placeba ali primerljiva z njim.

4Neželeni učinki, ki so omenjeni v Povzetku glavnih značilnosti zdravila vsaj ene posamezne učinkovine, niso pa jih opažali pri uporabi zdravila Brimica Genuair 340/12 mikrogramov; kategorija pogostnosti je povzeta po poglavju 4.8 v Povzetku glavnih značilnosti zdravila posamezne učinkovine.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

O obvladovanju prevelikega odmerjanja zdravila Brimica Genuair so na voljo omejeni podatki. Veliki odmerki zdravila Brimica Genuair lahko povzročijo pretirane antiholinergične znake in simptome in/ali znake in simptome β2-adrenergičnih receptorjev. Najpogostejši znaki in simptomi vključujejo zamegljen vid, suha usta, navzeo, mišične krče, tresavico, glavobol, palpitacije in hipertenzijo.

Zdravljenje z zdravilom Brimica Genuair je treba v primeru prevelikega odmerjanja prekiniti. V primeru prevelikega odmerjanja je treba bolnika zdraviti podporno in simptomatsko.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: zdravila za obstruktivne pljučne bolezni, adrenergiki v kombinaciji z antiholinergiki, oznaka ATC: R03AL05

Mehanizem delovanja

Zdravilo Brimica Genuair vsebuje dva bronhodilatatorja: aklidinij, dolgo delujoči muskarinski antagonist (poznan tudi pod imenom antiholinergik), in formoterol, dolgo delujoči agonist β2-adrenergičnih receptorjev. Kombinacija teh učinkovin z različnima mehanizmoma delovanja je dodatno prispevala k učinkovitosti v primerjavi z učinkovitostjo posamezne učinkovine. Zaradi različne gostote muskarinskih receptorjev in β2-adrenergičnih receptorjev v centralnih in perifernih pljučnih dihalnih poteh bi morali biti muskarinski antagonisti učinkovitejši pri sproščanju centralnih dihalnih poti, agonisti β2-adrenergičnih receptorjev pa pri sproščanju perifernih dihalnih poti. Sprostitev centralnih in perifernih dihalnih poti s kombiniranim zdravljenjem lahko koristno vpliva na pljučno funkcijo. Več informacij o teh dveh učinkovinah je na voljo v nadaljevanju.

Aklidinij je kompetitivni, selektivni antagonist muskarinskih receptorjev z daljšim časom zadrževanja na receptorjih M3 kot receptorjih M2. Receptorji M3 posredno vplivajo na krčenje gladkih mišic dihalnih poti. Vdihani aklidinijev bromid deluje lokalno v pljučih kot antagonist receptorjev M3 gladkih mišic dihalnih poti in sproži bronhodilatacijo. Aklidinij ima dokazane koristi za bolnike s KOPB, saj zmanjšuje simptome, izboljšuje od bolezni odvisno zdravstveno stanje, upočasnjuje poslabšanje bolezni in izboljšuje toleranco na telesno vadbo. Aklidinijev bromid se hitro razgrajuje v plazmi, zato je raven sistemskih antiholinergičnih neželenih učinkov nizka.

Formoterol je močan selektivni agonist β2-adrenergičnih receptorjev. Bronhodilatacijo inducira neposredna sprostitev gladkih mišic dihalnih poti, ki je posledica zvišane ravni cikličnega adenozinmonofosfata zaradi aktivacije adenilat-ciklaze. Formoterol poleg izboljšanja pljučne funkcije dokazano izboljšuje simptome in kakovost življenja bolnikov s KOPB.

Farmakodinamični učinki

V študijah klinične učinkovitosti so dokazali, da zdravilo Brimica Genuair povzroča klinično pomembno izboljšanje delovanja pljuč (kot je bilo izmerjeno s forsiranim ekspiratornim volumnom v 1 sekundi [FEV1]) v času 12 ur po dajanju.

Pri zdravilu Brimica Genuair je bilo opaženo hitro začetno delovanje v petih minutah po prvi inhalaciji v primerjavi s placebom (p < 0,0001). Začetek delovanja zdravila Brimica Genuair je primerljiv z učinkom hitro delujočega agonista β2 formoterola 12 mikrogramov. Največji učinki bronhodilatacije (največja vrednost FEV1) glede na izhodiščno vrednost so bili očitni od prvega dne (304 ml) in so ostali prisotni celotno 6-mesečno obdobje zdravljenja (326 ml).

Elektrofiziologija srca

V 6- do 12-mesečnih študijah 3. faze pri približno 4.000 bolnikih s KOPB niso opazili nobenih klinično pomembnih učinkov zdravila Brimica Genuair na parametre elektrokardiograma (vključno z intervalom QT) v primerjavi z aklidinijem, formoterolom in placebom. Poleg tega niso opazili nobenih klinično pomembnih učinkov zdravila Brimica Genuair na srčni ritem v 24-urnem spremljanju z napravo Holter v podskupini 551 bolnikov, od katerih jih je 114 prejemalo zdravilo Brimica Genuair dvakrat na dan.

Klinična učinkovitost in varnost

V 3. fazo kliničnega razvojnega programa so vključili 4.000 bolnikov s klinično diagnosticirano KOPB, ki je vključevala 6-mesečni randomizirani, aktivno in s placebom nadzorovani študiji (ACLIFORM-COPD in AUGMENT), 6-mesečno podaljšanje študije AUGMENT in nadaljnjo 12-mesečno randomizirano, nadzorovano študijo. Med trajanjem teh študij so lahko bolniki nadaljevali stalno zdravljenje s kortikosteroidi za vdihavanje, nizkimi odmerki peroralnih kortikosteroidov, zdravljenjem s kisikom (če je krajše od 15 ur/dan) ali metilksantini in uporabo salbutamola kot reševalnega zdravila.

Učinkovitost so ocenjevali z merjenjem pljučne funkcije, simptomatskimi izidi, od bolezni odvisnim zdravstvenim stanjem, uporabo reševalnega zdravila in pojavom poslabšanj. V dolgotrajnih študijah varnosti je bilo zdravilo Brimica Genuair povezano s trajno učinkovitostjo brez pojava tahifilaksije, tudi če so bolnike z njim zdravili eno leto.

Vpliv na pljučno funkcijo

Zdravilo Brimica Genuair 340/12 mikrogramov, dano dvakrat na dan, v primerjavi s placebom dosledno kaže klinično pomembno izboljšanje pljučne funkcije (kakor so pokazale meritve forsiranega ekspiratornega volumna v prvi sekundi (FEV1), forsirane vitalne kapacitete in inspiratorne kapacitete). V študijah 3. faze so klinično pomemben bronhodilatoren učinek opažali v prvih petih minutah po prvem odmerku, pri čemer se je učinek ohranil v celotnem intervalu po prvem odmerku. V šestmesečnih in enoletnih študijah 3. faze se ta učinek s časom ni zmanjševal.

Vrednost FEV1 v eni uri po odmerku in najnižja vrednost FEV1 (v primerjavi z aklidinijem

400 mikrogramov in formoterolom 12 mikrogramov) sta bili opredeljeni kot primarna cilja opazovanja v 6-mesečnih ključnih študijah 3. faze za dokazovanje bronhodilatornega učinka formoterola in aklidinija v zdravilu Brimica Genuair.

V študiji ACLIFORM-COPD so pri zdravilu Brimica Genuair opazili izboljšave v vrednosti FEV1 eno uro po odmerku v primerjavi s placebom 299 ml in aklidinijem 125 ml (oba p < 0,0001) ter izboljšave v najnižji vrednosti FEV1 v primerjavi s placebom 143 ml in formoterolom 85 ml (oba p < 0,0001). V študiji AUGMENT so pri zdravilu Brimica Genuair opazili izboljšave v vrednosti FEV1 eno uro po odmerku v primerjavi s placebom 284 ml in aklidinijem 108 ml (oba p < 0,0001) ter izboljšave v najnižji vrednosti FEV1 v primerjavi s placebom 130 ml (p < 0,0001) in formoterolom 45 ml

(p = 0,01).

Od bolezni odvisno zdravstveno stanje in simptomatične koristi

Zadihanost in drugi simptomski izidi:

Zdravilo Brimica Genuair je v primerjavi s placebom klinično pomembno izboljšalo zadihanost (ocenjeno s pomočjo indeksa ocene dispneje skozi čas [TDI – Transition Dyspnoea Index]) z izboljšanjem skupne ocene TDI po 6 mesecih z rezultatom 1,29 enote v študiji ACLIFORM-COPD (p<0,0001) in 1,44 enote v študiji AUGMENT (p<0,001). Odstotki bolnikov s klinično pomembnim izboljšanjem skupne ocene TDI (določene kot povečanje za vsaj 1 enoto) so bili višji pri uporabi zdravila Brimica Genuair kot pri uporabi placeba v študiji ACLIFORM-COPD (64,8 % v primerjavi s 45,5 %; p<0,001) in študiji AUGMENT (58,1 % v primerjavi s 36,6 %; p<0,0001).

V zbirni analizi učinkovitosti teh dveh študij je zdravilo Brimica Genuair pokazalo povezavo s statistično značilnim izboljšanjem skupne ocene indeksa TDI v primerjavi z aklidinijem (0,4 enote, p = 0,016) ali formoterolom (0,5 enote, p = 0,009). Delež bolnikov, pri katerih je prišlo do klinično pomembnega izboljšanja skupne ocene indeksa TDI, je bil večji pri tistih, ki so prejemali zdravilo

Brimica Genuair, v primerjavi s tistimi, ki so prejemali aklidinij ali formoterol (61,9 % v primerjavi s 55,7 % in 57,0 %; p = 0,056 in p = 0,100).

Zdravilo Brimica Genuair je v primerjavi s placebom, aklidinijem in formoterolom (vsi p < 0,05) izboljšalo tudi dnevne simptome KOPB, kot so »zasoplost«, »simptomi v prsnem košu«, »kašelj in sputum«, (ocenjene na osnovi celokupne ocene E-RS) ter nočne in zgodnje jutranje simptome ter simptome, ki bolnika omejujejo pri zgodnjih jutranjih aktivnostih, vendar izboljšanja niso bila vedno statistično značilna. Aklidinij/formoterol ni statistično pomembno zmanjšal povprečnega števila zbujanj ponoči zaradi KOPB v primerjavi s placebom ali formoterolom.

Z zdravjem povezana kakovost življenja:

Zdravilo Brimica Genuair je omogočalo tudi bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja, specifičnega za bolezen (kot se ocenjuje z respiratornim vprašalnikom bolnišnice St. George [SGRQ]) v študiji AUGMENT, z izboljšanjem v skupni oceni SGRQ v primerjavi s placebom za -4,35 enote (p<0,0001). Odstotek bolnikov, vključenih v študijo AUGMENT, pri katerih je prišlo do klinično pomembnega izboljšanja od izhodiščne vrednosti skupne ocene SGRQ (opredeljena kot zmanjšanje za vsaj 4 enote), je bila višja pri uporabi zdravila Brimica Genauir kot pri uporabi placeba (58,2 % v primerjavi s

38,7 %; p<0,001). V študiji ACLIFORM-COPD opazili zgolj rahlo zmanjšanje skupne ocene SGRQ v primerjavi s placebom zaradi nepričakovano visokega odziva na placebo (p = 0,589), odstotki bolnikov, pri katerih je prišlo do klinično pomembnega izboljšanja od izhodiščne vrednosti, pa je znašalo 55,3 % ob uporabi zdravila Brimica Genauir in 53,2 % pri uporabi placeba (p = 0,669).

V zbirni analizi teh dveh študij je uporaba zdravila Brimica Genuair v primerjavi s formoterolom

(-1,7 enote; p = 0,018) ali aklidinijem (-0,79 enote, p = 0,273) pokazala večje izboljšanje skupne ocene SGRQ. Delež bolnikov, pri katerih je prišlo do klinično pomembnega izboljšanja skupne ocene SGRQ, je bil poleg tega večji pri tistih, ki so prejemali zdravilo Brimica Genuair, v primerjavi s tistimi, ki so prejemali aklidinij ali formoterol (56,6 % v primerjavi s 53,9 % in 52,2 %; p = 0,603 in

p = 0,270).

Zmanjšanje poslabšanja KOPB

Zbirna analiza učinkovitosti v 6-mesečni študiji 3. faze je pokazala statistično značilno 29-odstotno zmanjšanje v razmerju do zmernih ali hudih poslabšanj (ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotiki ali kortikosteroidi ali zaradi katerega je bila potrebna hospitalizacija) z zdravilom Brimica Genuair v primerjavi s placebom (razmerje na bolnika na leto: 0,29 v. 0,42; p = 0,036).

Zdravilo Brimica Genuair je statistično pomembno podaljšalo čas do prvega zmernega ali hudega poslabšanja v primerjavi s placebom (razmerje tveganja = 0,70; p = 0,027).

Uporaba reševalnega zdravila

V 6 mesecih zdravljenja je zdravilo Brimica Genuair zmanjšalo uporabo reševalnega zdravila v primerjavi s placebom (za 0,9 vpiha na dan [p < 0,0001]), aklidinijem (za 0,4 vpiha/dan [p < 0.001]) in formoterolom (za 0,2 vpiha/dan [p = 0,062]).

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je odstopila od zahteve za predložitev rezultatov študij z zdravilom Brimica Genuair za vse podskupine pediatrične populacije s KOPB (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Če sta bila aklidinij in formoterol uporabljena skupaj v inhalaciji, je bila farmakokinetika vsakega od njiju podobna, kot če sta bila uporabljena vsak posamezno.

Absorpcija

Po inhalaciji enega odmerka zdravila Brimica Genuair 340/12 mikrogramov se aklidinij in formoterol hitro absorbirata v plazmo in dosežeta največjo koncentracijo v plazmi v 5 minutah po inhalaciji pri zdravih ljudeh in v 24 minutah po inhalaciji pri bolnikih s KOPB. Največje plazemske koncentracije aklidinija 128 pg/ml in formoterola 17 pg/ml v stanju dinamičnega ravnovesja so bile dosežene v

5 minutah po inhalaciji pri bolnikih s KOPB, ki so pet zaporednih dni prejemali zdravilo Brimica Genuair dvakrat na dan.

Porazdelitev

Odlaganje inhaliranega aklidinija s pomočjo inhalatorja Genuair v celih pljučih je znašalo približno 30 % izmerjenega odmerka. Vezava aklidinija na plazemske proteine, ki je bila ugotovljena in vitro, je najverjetneje ustrezala vezavi presnovkov na proteine zaradi hitre hidrolize aklidinija v plazmi; vezanje na plazemske proteine je znašalo 87 % za karboksikislinski presnovek in 15 % za alkoholni presnovek. Glavni plazemski protein, ki veže aklidinijev bromid, je albumin.

Vezava formoterola na plazemske proteine je znašala med 61 % in 64 % (na albumin v osnovi znaša 34 %). V razponu koncentracij pri terapevtskih odmerkih ni prišlo do nasičenja vezavnih mest.

Biotransformacija

Aklidinij se hitro in obširno hidrolizira v farmakološko neaktivne derivate alkohola in karboksilne kisline. Koncentracije kislinskega presnovka v plazmi so približno 100-krat večje kot koncentracije alkoholnega presnovka in koncentracije nespremenjene zdravilne učinkovine po inhalaciji. Do hidrolize pride tako kemično (neencimsko) kot tudi encimsko z esterazami, kjer je butirilholinesteraza glavna esteraza pri človeku, ki je vključena v hidrolizo. Nizka absolutna biološka razpoložljivost inhaliranega aklidinija (< 5 %) je posledica obširne sistemske in predsistemske hidrolize aklidinija, odloženega v pljuča ali zaužitega. Biološka transformacija prek encimov CYP450 igra manjšo vlogo pri skupnem presnovnem očistku aklidinija. V študijah in vitro so pokazali, da aklidinij ali njegovi presnovki pri terapevtskem odmerku ne zavirajo ali inducirajo nobenega od encimov citokroma P450 (CYP450), kot tudi ne zavirajo esteraz (karboksilesteraza, acetilholinesteraza in butirilholinesteraza). V študijah in vitro so dokazali, da aklidinij ali presnovki aklidinija niso substrati ali zaviralci glikoproteina P.

Formoterol se v osnovi izloča s presnovo. Najpomembnejša presnovna pot vključuje glukuronidacijo z O-demetilacijo, ki ji nadalje sledi konjugacija z glukuronsko kislino. Izoencimi citokroma P450 (CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9 in CYP2A6) so vpleteni v proces O-demetilacije formoterola. Formoterol ne zavira encimov CYP450 pri terapevtsko pomembnih koncentracijah.

Izločanje

Končni razpolovni čas izločanja po inhalaciji zdravila Brimica Genuair 340/12 mikrogramov znaša približno 5 ur za aklidinij in 8 ur za formoterol.

Po intravenskem dajanju 400 mikrogramov radiološko označenega aklidinija zdravim osebam se je približno 1 % odmerka izločil v obliki nespremenjenega aklidinijevega bromida z urinom. Do 65 % odmerka se je izločilo v obliki presnovkov z urinom, do 33 % pa v obliki presnovkov v blatu. Ko so zdrave osebe ali bolniki s KOPB inhalirali 200 mikrogramov in 400 mikrogramov aklidinija, je bila mera nespremenjenega aklidinija, izločenega z urinom, zelo nizka, približno 0,1 % danega odmerka, kar kaže, da ima ledvični očistek majhno vlogo pri celotnem očistku aklidinija iz plazme.

Pretežni delež odmerka formoterola se presnovi v jetrih, temu pa sledi izločanje skozi ledvice. Po inhalaciji se od 6 % do 9 % dostavljenega odmerka formoterola izloči v urinu v nespremenjeni obliki ali v obliki njegovega konjugata.

Posebne skupine bolnikov

Starejši

Pri starejših bolnikih farmakokinetične študije aklidinija/formoterola niso bile izvedene. Ker prilagajanje odmerka zdravil, ki vsebujejo aklidinij ali formoterol, pri starejših bolnikih ni potrebno, pri tej skupini bolnikov tudi ni potrebno prilagajanje odmerkov aklidinija/formoterola.

Bolniki z ledvično in jetrno okvaro

Na voljo ni nobenih podatkov o specifični uporabi aklidinija/formoterola pri bolnikih z ledvično ali jetrno okvaro. Ker prilagajanje odmerka zdravil, ki vsebujejo aklidinij ali formoterol, pri bolnikih z ledvično ali jetrno okvaro ni potrebno, pri tej skupini bolnikov tudi ni potrebno prilagajanje odmerkov aklidinija/formoterola.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, genotoksičnosti, kancerogenega potenciala, vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvoja pri aklidiniju in formoterolu ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

V nekliničnih študijah so učinke aklidinija, povezane z reprodukcijsko toksičnostjo (fetotoksični učinki) in plodnostjo (rahlo zmanjšanje v stopnji spočetij, številu rumenih teles ter pred- in poimplantacijskih izgub), opazili samo pri izpostavljenostih, ki bistveno presegajo največjo indikacijo za izpostavljenost ljudi, kar je za klinično uporabo majhnega pomena.

Pri formoterolu so opazili zmanjšano plodnost (implantacijske izgube) pri podganah ter zmanjšanje zgodnjega postnatalnega preživetja in mase ob rojstvu z visoko sistemsko izpostavljenostjo formoterolu. Pri podganah in miših so opazili rahlo povečanje pogostosti leiomiomatoze maternice, učinek, ki naj bi bil učinek razreda pri glodavcih po dolgotrajni izpostavljenosti agonistom β2-adrenergičnih receptorjev.

V nekliničnih študijah so učinke aklidinija/formoterola, povezane s kardiovaskularnimi parametri, kot so pospešen srčni utrip in aritmije, opazili samo pri izpostavljenostih, ki znatno presegajo največjo indikacijo za izpostavljenost ljudi, kar je za klinično uporabo majhnega pomena. Ti učinki so znani pretirani farmakološki odzivi, opaženi pri agonistih β2.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

laktoza monohidrat

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

Uporabite v 60 dneh od odprtja vrečke.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila ni posebnih temperaturnih omejitev.

Inhalator Genuair hranite do uporabe zaščiten v zavarjeni vrečki.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Inhalator Genuair sestavlja več kosov, izdelanih iz plastike (polikarbonata, akrilonitril-butadien-stirena, polioksimetilena, poliester-butilen-tereftalata, polipropilena, polistirena) in nerjavnega jekla. Je bele barve z vgrajenim indikatorjem odmerka ter oranžnim gumbom za odmerjanje. Ustnik je prekrit z odstranljivim oranžnim zaščitnim pokrovčkom. Inhalator je zavarjen v zaščitni vrečki iz aluminijevega laminata s sušilnim sredstvom, ki je pakirana v kartonsko škatlo.

Škatla, ki vsebuje 1 inhalator s 30 odmerki. Škatla, ki vsebuje 1 inhalator s 60 odmerki. Škatla, ki vsebuje 3 inhalatorje s po 60 odmerki. Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Za navodila za uporabo glejte poglavje 4.2.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Švedska

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/14/963/001

EU/1/14/963/002

EU/1/14/963/003

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 19. november 2014

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept