Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buccolam (midazolam) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - N05CD08

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaBuccolam
ATC kodaN05CD08
Substancamidazolam
ProizvajalecShire Services BVBA

1.IME ZDRAVILA

BUCCOLAM 2,5 mg oralna raztopina

BUCCOLAM 5 mg oralna raztopina

BUCCOLAM 7,5 mg oralna raztopina

BUCCOLAM 10 mg oralna raztopina

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

BUCCOLAM 2,5 mg oralna raztopina

Ena napolnjena brizga za peroralno dajanje vsebuje 2,5 mg midazolama (v obliki midazolamijevega klorida) v 0,5 ml raztopine.

BUCCOLAM 5 mg oralna raztopina

Ena napolnjena brizga za peroralno dajanje vsebuje 5 mg midazolama (v obliki midazolamijevega klorida) v 1 ml raztopine.

BUCCOLAM 7,5 mg oralna raztopina

Ena napolnjena brizga za peroralno dajanje vsebuje 7,5 mg midazolama (v obliki midazolamijevega klorida) v 1,5 ml raztopine.

BUCCOLAM 10 mg oralna raztopina

Ena napolnjena brizga za peroralno dajanje vsebuje 10 mg midazolama (v obliki midazolamijevega klorida) v 2 ml raztopine.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

oralna raztopina

bistra brezbarvna raztopina pH 2,9 do 3,7

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravljenje dalj časa trajajočih, akutnih epileptičnih napadov pri dojenčkih, malčkih, otrocih in mladostnikih (od starosti 3 mesecev do < 18 let).

Zdravilo BUCCOLAM lahko uporabljajo samo starši/negovalci pri bolnikih, ki imajo diagnozo epilepsije.

Za dojenčke stare 3 do 6 mesecev naj zdravljenje poteka v bolnišnici, kjer je možno nadziranje in je na voljo oprema za oživljanje. Glejte poglavje 4.2.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Običajni odmerki so navedeni spodaj:

Starostni razpon

Odmerek

Barva oznake

3 do 6 mesecev

2,5 mg

rumena

bolnišnica

 

 

> 6 mesecev do

2,5 mg

rumena

< 1 leto

 

 

1 leto do < 5 let

5 mg

modra

5 let do < 10 let

7,5 mg

vijolična

10 let do < 18 let

10 mg

oranžna

Negovalec naj da en odmerek midazolama. Poiskati mora nujno medicinsko pomoč, če epileptični napad ne mine v 10 minutah po dajanju midazolama, ter zdravstvenemu delavcu izročiti prazno brizgo kot informacijo o odmerku, ki ga je bolnik prejel.

Drugega odmerka ali ponavljajočega se odmerka pri ponovitvi epileptičnega napada po začetnem odzivu ne smete dati brez predhodnega zdravniškega nasveta (glejte poglavje 5.2).

Posebne populacije

Okvara ledvic

Prilagajanje odmerka ni potrebno, vendar pa je treba zdravilo BUCCOLAM uporabljati previdno pri bolnikih s kronično ledvično odpovedjo, ker se lahko izločanje midazolama zakasni, učinki pa podaljšajo (glejte poglavje 4.4).

Okvara jeter

Okvara jeter zmanjša očistek midazolama s posledičnim podaljšanjem končne razpolovne dobe. Ker so lahko klinični učinki močnejši in podaljšani, se po dajanju midazolama bolnikom z okvaro jeter priporoča skrbno nadziranje kliničnih učinkov in življenjskih znakov (glejte poglavje 4.4).

Zdravilo BUCCOLAM je kontraindicirano pri bolnikih s hudo[AP1] okvaro jeter (glejte poglavje 4.3).

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost midazolama pri otrocih, starih 0 do 3 mesece, nista dokazani. Podatkov ni na voljo.

Način uporabe

Zdravilo BUCCOLAM se daje oralno. Celotno količino raztopine počasi vbrizgajte v prostor med dlesnijo in licem. Preprečite laringotrahealno vstavitev, da ne pride do nezgodne aspiracije raztopine. Po potrebi (za večje volumne in/ali manjše bolnike) lahko polovico odmerka počasi vbrizgate na eno stran ust, nato pa drugo polovico na drugo stran.

Za podrobna navodila glede načina uporabe zdravila glejte poglavje 6.6.

Previdnostni ukrepi, potrebni pred ravnanjem z zdravilom ali dajanjem zdravila

Na peroralno brizgo ne priključite igle, intravenske cevke ali drugih pripomočkov za parenteralno dajanje.

Zdravilo BUCCOLAM ni za intravensko uporabo.

Pred uporabo z brizge za peroralno dajanje odstranite pokrovček, da preprečite nevarnost zadušitve.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost za zdravilno učinkovino, benzodiazepine ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Miastenija gravis.

Težka respiratorna insuficienca. Sindrom spalne apneje.

Težka jetrna okvara.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Respiratorna insuficienca

Pri bolnikih s kronično respiratorno insuficienco uporabljajte midazolam previdno, saj lahko midazolam povzroči dodatno depresijo dihanja.

Pediatrični bolniki, stari 3 mesece do 6 mesecev

Zaradi visokega razmerja presnovkov glede na izhodiščno zdravilo pri majhnih otrocih zakasnele respiratorne depresije kot posledice visoke koncentracije aktivnih presnovkov v skupini 3–6 mesecev ni mogoče izključiti. Zato je treba uporabo zdravila BUCCOLAM v skupini 3–6 mesecev omejiti na uporabo pod nadzorom zdravstvenega delavca v okolju kjer je na voljo oprema za oživljanje, kjer je mogoče dihalne funkcije spremljati in je po potrebi na voljo oprema za podporo pri dihanju.

Spremenjeno izločanje midazolama

Pri bolnikih s kronično ledvično odpovedjo, okvarjenim delovanjem jeter ali srca uporabljajte midazolam previdno. Midazolam se lahko pri bolnikih s kronično ledvično odpovedjo ali okvarjenem delovanju jeter kopiči, medtem ko lahko pri bolnikih z okvarjenim delovanjem srca povzroči zmanjšanje očistka midazolama.

Sočasna uporaba z drugimi benzodiazepini

Oslabeli bolniki so bolj dovzetni za učinke benzodiazepinov na osrednje živčevje, zato bodo morda potrebni manjši odmerki.

Anamneza zlorabe alkohola ali mamil

Midazolama ne uporabljajte pri bolnikih z anamnezo zlorabe alkohola ali mamil.

Amnezija

Midazolam lahko povzroči anterogradno amnezijo.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Midazolam presnavlja CYP3A4. Zaviralci in induktorji encima CYP3A4 lahko bodisi povišajo ali znižajo koncentracijo v plazmi in posledično učinke midazolama, zato je treba odmerek ustrezno prilagoditi. Farmakokinetične interakcije z zaviralci ali induktorji encima CYP3A4 so bolj izrazite pri peroralnem dajanju midazolama, kakor pa pri oralnem ali parenteralnem, saj so encimi CYP3A4 lahko prisotni v zgornjih prebavilih. Po oralni uporabi je prizadet le sistemski očistek. Po enkratnem odmerku oralnega midazolama je vpliv zaviranja CYP3A4 na največji klinični učinek midazolama manjši, medtem ko se lahko trajanje učinka podaljša. Zato se pri uporabi midazolama z zaviralci encima CYP3A4 priporoča skrbno nadziranje kliničnih učinkov in življenjskih znakov, tudi po enem samem odmerku.

Anestetiki in narkotični analgetiki

Fentanil lahko zmanjša očistek midazolama.

Antiepileptiki

Sočasno dajanje z midazolamom lahko okrepi učinek sedacije ali povzroči respiratorno ali kardiovaskularno depresijo. Midazolam lahko medsebojno deluje z drugimi zdravili, ki se presnavljajo v jetrih, npr. s fenitoinom, kar okrepi učinek.

Blokatorji kalcijevih kanalčkov

Diltiazem in verapamil zmanjšata očistek midazolama in drugih benzodiazepinov ter lahko okrepita njihovo delovanje.

Zdravila za zdravljenje razjed

Cimetidin, ranitidin in omeprazol zmanjšajo očistek midazolama in drugih benzodiazepinov ter lahko okrepijo njihovo delovanje.

Ksantini

Ksantini pospešijo presnovo midazolama in drugih benzodiazepinov.

Dopaminergična zdravila

Midazolam lahko zavre učinek levodope.

Mišični relaksanti

Npr. baklofen. Midazolam lahko okrepi učinek mišičnih relaksantov, s povečanjem učinkov zaviralca osrednjega živčevja.

Nabilon

Sočasno dajanje z midazolamom lahko okrepi učinek sedacije ali respiratorne in kardiovaskularne depresije.

Zdravila, ki zavirajo encim CYP3A4

Medsebojno delovanje zdravil po oralnem dajanju midazolama je verjetno bolj podobno medsebojnemu delovanju pri intravenskem dajanju midazolama kot pa pri peroralnem.

Hrana

Grenivkin sok zmanjša očistek midazolama in okrepi njegovo delovanje.

Azolni antimikotiki

Ketokonazol je pri intravenskem dajanju midazolama povečal njegovo koncentracijo v plazmi za 5-krat, medtem ko se je končna razpolovna doba podaljšala za približno 3-krat.

Vorikonazol je po intravenskem dajanju midazolama povečal izpostavljenost midazolamu za 3-krat, medtem ko se je razpolovna doba izločanja podaljšala za približno 3-krat.

Flukonazol in itrakonazol sta po intravenskem dajanju midazolama povečala njegovo koncentracijo v plazmi za 2- do 3-krat, kar je bilo povezano s povišanjem njegove končne razpolovne dobe za 2,4-krat pri itrakonazolu in za 1,5-krat pri flukonazolu.

Posakonazol je po intravenskem dajanju midazolama povečal njegovo koncentracijo v plazmi za približno 2-krat.

Makrolidni antibiotiki

Eritromicin je po intravenskem dajanju midazolama povečal njegovo koncentracijo v plazmi za približno 1,6 do 2-krat, kar je bilo povezano s povišanjem končne razpolovne dobe midazolama za 1,5- do 1,8-krat.

Klaritromicin je po intravenskem dajanju midazolama povečal njegovo koncentracijo v plazmi za do 2,5-krat, kar je bilo povezano s povišanjem končne razpolovne dobe midazolama za 1,5- do 2-krat.

Zaviralci proteaze virusa HIV

Sočasno dajanje z zaviralci proteaze (npr. s sakvinavirom in z drugimi zaviralci proteaze virusa HIV) lahko povzroči veliko povečanje koncentracije midazolama. Ob sočasnem dajanju z ritonavirom ojačanega lopinavira in midazolama, ki ga apliciramo intravensko, se je plazemska koncentracija midazolama povečala za 5,4-krat, kar je bilo povezano s podobnim povečanjem njegove končne razpolovne dobe.

Blokatorji kalcijevih kanalčkov

Enkratni odmerek diltiazema je po intravenskem dajanju midazolama povečal njegovo koncentracijo v plazmi za približno 25 %, končna razpolovna doba pa se je podaljšala za 43 %.

Različna zdravila

Atorvastatin je po intravenskem dajanju midazolama v primerjavi s kontrolno skupino povečal njegovo koncentracijo v plazmi za 1,4-krat.

Zdravila, ki inducirajo encim CYP3A4

Rifampicin

7 dni po 600 mg enkrat na dan je po intravenskem dajanju midazolama zmanjšal njegovo koncentracijo v plazmi za približno 60 %. Končna razpolovna doba se je zmanjšala za približno 50-60 %.

Zelišča

Šentjanževka je zmanjšala koncentracijo midazolama v plazmi za približno 20-40 %, kar je bilo povezano z zmanjšanjem končne razpolovne dobe za približno 15-17 %. Rezultati induciranja encima CYP3A4 se lahko razlikujejo glede na specifične izvlečke šentjanževke.

Farmakodinamične interakcije med zdravili

Sočasno dajanje midazolama z drugimi sedativnimi/hipnotičnimi zdravili in zaviralci osrednjega živčevja, vključno z alkoholom, bo verjetno okrepilo sedacijo in respiratorno depresijo.

Primeri vključujejo derivate opija (uporabljajo se kot analgetiki, antitusiki ali za nadomestno zdravljenje), antipsihotike, druge benzodiazepine, ki se uporabljajo kot anksiolitiki ali hipnotiki, barbiturate, propofol, ketamin, etomidat; sedativne antidepresive, starejše generacije H1- antihistamikov in centralno delujoča antihipertenzivna zdravila.

Alkohol (vključno z zdravili, ki vsebujejo alkohol), lahko znatno okrepi sedativni učinek midazolama. Uživanju alkohola se je treba pri dajanju midazolama močno izogibati (glejte poglavje 4.4).

Midazolam zmanjša minimalno alveolarno koncentracijo (MAC) inhalacijskih anestetikov.

Učinki zaviralcev CYP3A4 so lahko pri dojenčkih večji, saj verjetno del oralnega odmerka pogoltnejo in se absorbira v prebavilih.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi midazolama pri nosečnicah ni oziroma so omejeni. Študije na živalih ne kažejo na teratogeno delovanje glede sposobnosti razmnoževanja, vendar so, tako kakor že pri drugih benzodiazepinih, pri ljudeh opazili fetotoksičnost. Za prvi dve trimesečji nosečnosti ni podatkov o izpostavljenosti med nosečnostjo.

Poročajo, da je dajanje visokih odmerkov midazolama v zadnjem trimesečju nosečnosti ali med porodom povzročilo neželene dogodke za mater ali plod (tveganje aspiracije tekočine in vsebine želodca med porodom pri materi, nepravilnosti srčnega utripa pri plodu, hipotonijo, slabo sesanje, hipotermijo in respiratorno depresijo pri novorojencih).

Midazolam se lahko uporablja med nosečnostjo, če je nujno potrebno. Pri dajanju midazolama v tretjem trimesečju nosečnosti je treba upoštevati tveganje za novorojence.

Dojenje

Midazolam se v majhnih količinah (0,6 %) izloča v materino mleko. Zato po enojnem odmerku midazolama morda ne bo treba prenehati z dojenjem.

Plodnost

Študije na živalih niso pokazale vpliva na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3).

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Midazolam ima pomemben vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Sedacija, amnezija, poslabšanje pozornosti in poslabšanje mišičnega delovanja lahko vplivajo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Bolnika je treba po prejemu midazolama opozoriti, da naj ne vozi in ne upravlja s stroji, dokler povsem ne okreva.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Objavljene klinične študije kažejo, da so oralni midazolam dajali približno 443 otrokom z epileptičnimi napadi. Respiratorna depresija se je pojavila s stopnjo do 5 %, čeprav je to znani zaplet konvulzijskih napadov, ki je hkrati povezan z uporabo midazolama. Oralni uporabi midazolama je morda mogoče pripisati tudi eno epizodo pruritusa.

Seznam neželenih učinkov v obliki preglednice

V spodnji preglednici so našteti neželeni učinki, o katerih so poročali po oralnem dajanju midazolama otrokom v kliničnih študijah.

Pogostnost neželenih učinkov je razvrščena kot sledi:

Pogosti:

≥ 1/100 do < 1/10

Občasni:

≥ 1/1.000 do < 1/100

Zelo redki:

< 1/10.000

Znotraj vsake skupine pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti:

Organski sistem

Pogostnost: neželeni učinek

Psihiatrične motnje

Zelo redki:

 

agresija**, vznemirjenost**, jeza**, stanje

 

zmedenosti**, evforično razpoloženje**,

 

halucinacije**, sovražnost**, motnje gibanja**,

 

fizični napad**

Bolezni živčevja

Pogosti:

 

sedacija, somnolenca, zmanjšana raven zavedanja,

 

respiratorna depresija

 

Zelo redki:

 

anterogradna amnezija**, ataksija**, omotičnost**,

 

glavobol**, epileptični napad**, paradoksalne

 

reakcije**

Srčne bolezni

Zelo redki:

 

bradikardija**, srčni zastoj**, hipotenzija**,

 

vazodilatacija**

Bolezni dihal, prsnega koša in

Zelo redki:

mediastinalnega prostora

apneja**, dispneja**, laringospazem**, dihalni

 

zastoj**

Bolezni prebavil

Pogosti:

 

navzea in bruhanje

 

Zelo redki:

 

zaprtost**, suha usta**

Bolezni kože in podkožja

Občasni:

 

pruritus, izpuščaj in urtikarija

Splošne težave in spremembe na mestu

Zelo redki:

aplikacije

utrujenost**, kolcanje**

**Poročali so, da se ti neželeni učinki pojavljajo ob injiciranju midazolama otrokom in/ali odraslim, kar je morda pomembno za oralno dajanje.

Opis izbranih neželenih učinkov

Pri starejših uporabnikih benzodiazepinov so poročali o večjem tveganju za padce in zlome.

Življenjsko nevarni dogodki so bolj verjetni pri bolnikih z obstoječo respiratorno insuficienco ali okvarjenim delovanjem srca, zlasti pri odmerjanju velikih odmerkov (glejte poglavje 4.4).

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Simptomi

Preveliki odmerki midazolama lahko ogrožajo življenje, če ima bolnik obstoječo respiratorno ali srčno insuficienco, ali v kombinaciji z drugimi depresorji osrednjega živčevja (vključno z alkoholom).

Preveliko odmerjanje benzodiazepinov se običajno kaže s stopnjami depresije osrednjega živčevja, ki segajo od dremavosti do kome. V blagih primerih simptomi vključujejo dremavost, duševno zmedenost in letargijo, pri težjih primerih pa lahko simptomi vključujejo ataksijo, hipotonijo, hipotenzijo, respiratorno depresijo, redko komo in zelo redko smrt.

Zdravljenje

Pri obravnavanju prevelikega odmerka kakršnegakoli zdravila je treba pomisliti na možnost, da je oseba zaužila različna zdravila.

Po prevelikem odmerjanju oralnega midazolama je treba izzvati bruhanje (v roku ene ure), če je bolnik pri zavesti, ali izprati želodec ob zaščitenih dihalnih poteh, če je bolnik nezavesten. Če praznjenje želodca ne pokaže učinka, je treba dati aktivno oglje za zmanjšanje absorpcije. Posebno pozornost je treba pri intenzivni negi posvetiti dihalnim in kardiovaskularnim funkcijam.

Kot antidot se lahko uporabi flumazenil.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Psiholeptiki; Benzodiazepini. Oznaka ATC: N05CD08.

Mehanizem delovanja

Midazolam je derivat skupine imidazobenzodiazepinov. Prosta baza je lipofilna snov z nizko vodotopnostjo. Bazični dušik na 2. mestu obročnega sistema imidazobenzodiazepina omogoča midazolamu, da s kislinami tvori hidrokloridne soli. Tako nastane stabilna raztopina, primerna za oralno apliciranje.

Farmakodinamični učinki

Farmakološko delovanje midazolama je kratkotrajno, ker se midazolam hitro presnavlja. Midazolam deluje antikonvulzivno. Deluje tudi močno sedativno in uspavalno, kakor tudi anksiolitično in kot mišični relaksant.

Klinična učinkovitost in varnost

V 4 študijah kontroliranih z rektalno apliciranim diazepamom in v eni študiji kontrolirani z intravenskim diazepamom pri skupaj 688 otrocih so v roku 10 minut opazili prenehanje vidnih znakov epileptičnega napada pri 65 % do 78 % otrok, ki so oralno prejeli midazolam. Dodatno so v 2 od teh študij opazili, da so pri 56 % do 70 % otrok prenehali vidni znaki epileptičnih napadov v 10 minutah in da se v roku 1 ure po aplikaciji niso ponovili. Pogostnost in resnost neželenih učinkov, o katerih so poročali za oralno apliciran midazolam, sta bili podobni neželenim učinkom, o katerih so poročali v primerjalni skupini, v kateri so bolnikom rektalno aplicirali diazepam.

Evropska agencija za zdravila je odstopila od zahteve za predložitev rezultatov študij z zdravilom BUCCOLAM za vse skupine pediatrične populacije < 3 mesece starosti, saj to zdravilo ne kaže značilnih terapevtskih koristi glede na obstoječa zdravljenja teh pediatričnih bolnikov.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Simulirani farmakokinetični parametri za priporočeno dajanje otrokom starim od 3 mesece do manj kot 18 let na podlagi farmakokinetičnih študij populacije so navedeni spodaj v obliki preglednice:

Odmerek

Starost

Parameter

Povprečje

SD (standardna

 

 

 

 

deviacija)

2,5 mg

3 mesece < 1 leto

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

5 mg

1 leto < 5 let

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

7,5 mg

5 let <10 let

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

10 mg

10 let < 18 let

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

Absorpcija

Po oralnem dajanju se midazolam hitro absorbira. Največjo koncentracijo v plazmi pri otrocih doseže v roku 30 minut. Absolutna biološka razpoložljivost oralnega midazolama je pri odraslih približno 75 %. Biološka uporabnost oralnega midazolama je bila ocenjena pri 87 % otrok s težko malarijo in konvulzijami.

Porazdelitev

Midazolam je zelo lipofilen in se obširno porazdeli. Ocenjeno je, da je volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnovesja po oralnem dajanju 5,3 l/kg.

Približno 96–98% midazolama se veže na beljakovine plazme. Največji del vezave na beljakovine plazme pripisujemo albuminu. Prehajanje midazolama v cerebrospinalno tekočino je počasno in nepomembno. Pri ljudeh midazolam počasi prehaja skozi placento in vstopa v obtok fetusa. V mleku najdemo majhne količine midazolama.

Biotransformacija

Midazolam se skoraj v celoti izloča z biotransformacijo. Del odmerka, ki se izloči skozi jetra, je ocenjen na 30–60 %. Midazolam hidroksilira izocim citokroma P4503A4; glavni presnovek v urinu in plazmi je alfa-hidroksi-midazolam. Po oralnem dajanju otrokom je razmerje površine pod krivuljo med alfa-hidroksi-midazolamom in midazolamom 0,46.

V farmakokinetičnih študijah populacije so bile ravni presnovkov višje pri mlajših kot pri starejših pediatričnih bolnikih, zato so verjetno pomembnejše za otroke kot za odrasle.

Izločanje

Očistek midazolama v plazmi pri otrocih po oralnem dajanju je 30 ml/kg/min. Začetna razpolovna doba je 27 minut in končna 204 minut. Midazolam se izloča predvsem skozi ledvice (60–80 % injiciranega odmerka) v obliki glukurokonjugiranega alfa-hidroksi-midazolama. Manj kot 1 % odmerka se pojavi v urinu v nespremenjeni obliki.

Farmakokinetika pri posebnih skupinah bolnikov

Bolniki s prekomerno telesno maso

Srednja razpolovna doba je pri bolnikih s prekomerno telesno maso daljša kot pri bolnikih z normalno telesno maso (5,9 ur v primerjavi z 2,3 urama). To je posledica zvišanja porazdelitvenega volumna za približno 50 %, korigiranega za skupno telesno maso. Očistek se med bolniki s prekomerno telesno maso in med tistimi z normalno telesno maso značilno ne razlikuje.

Okvarjeno delovanje jeter

Razpolovna doba pri bolnikih s cirozo jeter je lahko v primerjavi z zdravimi prostovoljci daljša in očistek manjši (glejte poglavje 4.4).

Okvarjeno delovanje ledvic

Razpolovna doba izločanja pri bolnikih s kronično odpovedjo ledvic je podobna kot pri zdravih prostovoljcih.

Razpolovna doba izločanja midazolama se pri kritično bolnih podaljša za do šestkrat.

Srčno popuščanje

V primerjavi z zdravimi osebami je razpolovna doba izločanja daljša pri bolnikih s kongestivnim srčnim popuščanjem (glejte poglavje 4.4).

Izpostavljenost po drugem odmerku v isti epizodi epileptičnih napadov

Simulirani podatki o izpostavljenosti kažejo, da se celokupni AUC približno podvoji, če damo drugi odmerek 10, 30 ali 60 minut po prvem. Prejem drugega odmerka po 10 minutah povzroči znatno povečanje povprečnega Cmax v razponu med 1,7- do 1,9-krat. Po 30 in 60 minutah je že prišlo do precejšnjega izločanja midazolama, zato je povečanje povprečnega Cmax manj izrazito: 1,3- do 1,6-krat in 1,2- do 1,5-krat (glejte poglavje 4.2).

5.3Predklinični podatki o varnosti

V študiji vpliva na sposobnost razmnoževanja pri podganah, v katerih so živalim dajali do desetkrat večje odmerke od kliničnih, niso opazili neželenih vplivov na sposobnost razmnoževanja.

Poleg podatkov, ki so že vključeni v druga poglavja povzetka glavnih značilnosti zdravila, ni drugih predkliničnih podatkov o varnosti, ki bi bila pomembna za zdravnika, ki zdravilo predpiše.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

natrijev klorid voda za injekcije

klorovodikova kislina (za uravnavanje pH in pretvorbo midazolama v kloridno sol) natrijev hidroksid (za uravnavanje pH)

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

18 mesecev

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Brizgo za peroralno dajanje hranite v zaščitnem plastičnem ovitku.

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Napolnjene brizge (polipropilen) brez igle za peroralno dajanje z batom (polipropilen) in pokrovčkom (polietilen visoke gostote) jantarne barve, pakirane v zaščitnem plastičnem ovitku s pokrovom.

Jakost

Volumen

Volumen

Starostni razpon

Barva oznake

 

raztopine

brizge

 

 

2,5 mg

0,5 ml

1 ml

3 mesece do

rumena

 

 

 

< 1 leto

 

5 mg

1 ml

3 ml

1 leto do < 5 let

modra

7,5 mg

1,5 ml

3 ml

5 let do < 10 let

vijolična

10 mg

2 ml

3 ml

10 let do < 18 let

oranžna

Zdravilo BUCCOLAM je na voljo v škatlah, ki vsebujejo 4 napolnjene brizge.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Uporaba zdravila BUCCOLAM

Zdravilo BUCCOLAM ni za intravensko uporabo.

1. korak

Primite plastični ovitek, prelomite pečat na enem koncu in odstranite pokrovček. Vzemite brizgo iz ovitka.

2. korak

Potegnite rdeči pokrovček s konice brizge in ga varno zavrzite.

3. korak

S palcem in kazalcem nežno primite in potegnite nazaj otrokovo lice. Vtaknite konico brizge v zadnji del prostora med notranjostjo lica in dlesnijo spodnje čeljusti.

4. korak

Počasi pritiskajte na bat brizge, dokler se ne ustavi.

Vso raztopino počasi spravite v prostor med dlesnijo in licem (bukalna votlina).

Po potrebi (za večje volumne in/ali manjše bolnike) lahko polovico odmerka počasi vbrizgate na eno stran ust, nato pa drugo polovico na drugo stran.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Bruselj

Belgija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

BUCCOLAM 2,5 mg oralna raztopina

EU/1/11/709/001

BUCCOLAM 5 mg oralna raztopina

EU/1/11/709/002

BUCCOLAM 7,5 mg oralna raztopina

EU/1/11/709/003

BUCCOLAM 10 mg oralna raztopina

EU/1/11/709/004

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 05. september 2011

Datum zadnjega podaljšanja:

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept