Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) – Označevanje - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaChampix
ATC kodaN07BA03
Substancavarenicline
ProizvajalecPfizer Limited

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Pakiranje za vzdrževalno zdravljenje

Toplotno zavarjeno pakiranje, ki vsebuje bodisi 2 pretisna omota s po 14 filmsko obloženimi tabletami po 0,5 mg vareniklina bodisi 2 pretisna omota s po 28 filmsko obloženimi tabletami po 0,5 mg vareniklina – notranje in zunanje označevanje

1.IME ZDRAVILA

CHAMPIX 0,5 mg filmsko obložene tablete vareniklin

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 0,5 mg vareniklina (v obliki vareniklinijevega tartrata).

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Pakiranje za vzdrževalno zdravljenje vsebuje 28 filmsko obloženih tablet

56 filmsko obloženih tablet

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Številke od 1 do 14 Številke od 1 do 28 sonce kot simbol luna kot simbol

Če so vidni znaki odprtja, zdravila ne smete uporabiti.

Pretisnih omotov ne ločujte od toplotno zavarjenega pakiranja.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Velika Britanija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/360/006

EU/1/06/360/007

EU/1/06/360/017

EU/1/06/360/018

13.ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

CHAMPIX 0,5 mg

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot s 14 in 28 filmsko obloženimi tabletami po 0,5 mg vareniklina v toplotno zavarjenem pakiranju

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 0,5 mg vareniklin

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd (kot logo imetnika dovoljenja za promet)

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

4.ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

5.DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Pakiranje za vzdrževalno zdravljenje

Toplotno zavarjeno pakiranje, ki vsebuje bodisi 2 pretisna omota s po 14 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina bodisi 2 pretisna omota s po 28 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina – notranje in zunanje označevanje

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 1 mg filmsko obložene tablete vareniklin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 1 mg vareniklina (v obliki vareniklinijevega tartrata).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Pakiranje za vzdrževalno zdravljenje vsebuje 28 filmsko obloženih tablet

56 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Številke od 1 do 14 Številke od 1 do 28 sonce kot simbol luna kot simbol

Če so vidni znaki odprtja, zdravila ne smete uporabiti.

Pretisnih omotov ne ločujte od toplotno zavarjenega pakiranja.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/360/004

EU/1/06/360/005

EU/1/06/360/015

EU/1/06/360/016

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

CHAMPIX 1 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot s 14 in 28 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina v toplotno zavarjenem pakiranju

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd (kot logo imetnika dovoljenja za promet)

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Pakiranje za vzdrževalno zdravljenje

Škatla, ki vsebuje 2 pretisna omota s po 14 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina ali 4 pretisne omote s po 14 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina ali 8 pretisnih omotov s po 14 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina ali 10 pretisnih omotov s po 14 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 1 mg filmsko obložene tablete vareniklin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 1 mg vareniklina (v obliki vareniklinijevega tartrata).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

28 filmsko obloženih tablet

56 filmsko obloženih tablet

112 filmsko obloženih tablet

140 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Če so vidni znaki odprtja, zdravila ne smete uporabiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/360/009

EU/1/06/360/010

EU/1/06/360/011

EU/1/06/360/013

EU/1/06/360/020

EU/1/06/360/021

EU/1/06/360/022

EU/1/06/360/024

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

CHAMPIX 1 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot s 14 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd (kot logo imetnika dovoljenja za promet)

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

5. DRUGI PODATKI

sonce kot simbol luna kot simbol

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Dvotedensko začetno pakiranje (začetek zdravljenja)

Toplotno zavarjeno pakiranje, ki vsebuje 1 pretisni omot z 11 filmsko obloženimi tabletami po 0,5 mg vareniklina in 1 pretisni omot s 14 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina – notranje in zunanje označevanje

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg filmsko obložene tablete vareniklin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 0,5 mg ali 1 mg vareniklina (v obliki vareniklinijevega tartrata).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Začetno pakiranje vsebuje filmsko obložene tablete 11 x 0,5 mg in 14 x 1 mg

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Začnite na 1. dan

Dan, ko nehate kaditi, mora biti običajno med 8. in 14. dnem.

Za postopno prenehanje kajenja glejte navodila za odmerjanje v navodilu za uporabo.

1.teden

2.teden

Številke od 1 do 14 sonce kot simbol luna kot simbol

Če so vidni znaki odprtja, zdravila ne smete uporabiti.

Pretisnih omotov ne ločujte od toplotno zavarjenega pakiranja.

Ne vsebuje tablete.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/360/003

EU/1/06/360/014

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot z 11 filmsko obloženimi tabletami po 0,5 mg vareniklina v toplotno zavarjenem pakiranju

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 0,5 mg vareniklin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd (kot logo imetnika dovoljenja za promet)

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

5. DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot s 14 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina v toplotno zavarjenem pakiranju

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd (kot logo imetnika dovoljenja za promet)

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Začetno pakiranje (začetek zdravljenja)

Škatla z 1 pretisnim omotom, ki vsebuje 11 filmsko obloženih tablet po 0,5 mg vareniklina in 1 pretisnim omotom, ki vsebuje 14 filmsko obloženih tablet po 1 mg vareniklina

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg filmsko obložene tablete vareniklin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 0,5 mg ali 1 mg vareniklina (v obliki vareniklinijevega tartrata).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložene tablete 11 x 0,5 mg in 14 x 1 mg

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Če so vidni znaki odprtja, zdravila ne smete uporabiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/360/008

EU/1/06/360/019

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot z 11 filmsko obloženimi tabletami po 0,5 mg vareniklina

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 0,5 mg vareniklin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd (kot logo imetnika dovoljenja za promet)

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

5. DRUGI PODATKI

sonce kot simbol luna kot simbol

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot s 14 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd (kot logo imetnika dovoljenja za promet)

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

5. DRUGI PODATKI

sonce kot simbol luna kot simbol

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Štiritedensko začetno pakiranje (začetek zdravljenja)

Toplotno zavarjeno pakiranje, ki vsebuje 1 pretisni omot z 11 filmsko obloženimi tabletami po 0,5 mg vareniklina ter 14 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina in 1 pretisni omot z 28 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina – notranje in zunanje označevanje

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg filmsko obložene tablete vareniklin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 0,5 mg ali 1 mg vareniklina (v obliki vareniklinijevega tartrata).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Štiritedensko začetno pakiranje, ki vsebuje: 11 x 0,5 mg filmsko obloženih tablet

in

42 x 1 mg filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Začnite na 1. dan

Dan, ko nehate kaditi, mora biti običajno med 8. in 14. dnem.

Za postopno prenehanje kajenja glejte navodila za odmerjanje v navodilu za uporabo.

1. teden

2.-4. teden

Številke od 1 do 28 sonce kot simbol luna kot simbol

Če so vidni znaki odprtja, zdravila ne smete uporabiti.

Pretisnih omotov ne ločujte od toplotno zavarjenega pakiranja.

Ne vsebuje tablet.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/360/012

EU/1/06/360/023

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot z 11 filmsko obloženimi tabletami po 0,5 mg vareniklina ter 14 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina v toplotno zavarjenem pakiranju

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd (kot logo imetnika dovoljenja za promet)

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

5. DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot z 28 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina v toplotno zavarjenem pakiranju

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd (kot logo imetnika dovoljenja za promet)

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Pakiranje s plastenko iz polietilena velike gostote (HDPE) s 56 filmsko obloženimi tabletami po 0,5 mg vareniklina

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 0,5 mg filmsko obložene tablete vareniklin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 0,5 mg vareniklina (v obliki vareniklinijevega tartrata).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

56 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/360/001

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

CHAMPIX 0,5 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

Nalepka za plastenko iz polietilena velike gostote (HDPE) s 56 filmsko obloženimi tabletami po 0,5 mg vareniklina

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 0,5 mg filmsko obložene tablete vareniklin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 0,5 mg vareniklina (v obliki vareniklinijevega tartrata).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

56 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd (kot logotip imetnika DzP)

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/360/001

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Pakiranje s plastenko iz polietilena velike gostote (HDPE) s 56 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 1 mg filmsko obložene tablete vareniklin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 1 mg vareniklina (v obliki vareniklinijevega tartrata).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

56 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/360/002

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

CHAMPIX 1 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

Nalepka za plastenko iz polietilena velike gostote (HDPE) s 56 filmsko obloženimi tabletami po 1 mg vareniklina

1. IME ZDRAVILA

CHAMPIX 1 mg filmsko obložene tablete vareniklin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 1 mg vareniklina (v obliki vareniklinijevega tartrata).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

56 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: MM/LLLL

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd (kot logotip imetnika DzP)

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/360/002

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept