Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cinryze (C1 inhibitor (human)) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - B06AC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaCinryze
ATC kodaB06AC01
SubstancaC1 inhibitor (human)
ProizvajalecShire Services BVBA

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

Cinryze 500 enot prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena viala s praškom za enkratno uporabo vsebuje 500 enot zaviralca C1 (humanega), izdelanega iz plazme humanih dajalcev.

Po rekonstituciji vsebuje ena viala 500 enot zaviralca C1 (humanega) na 5 ml, kar ustreza koncentraciji 100 enot/ml. Ena enota ustreza povprečni količini zaviralca C1 v 1 ml normalne humane plazme.

Celotna vsebnost beljakovin rekonstituirane raztopine je 15 ± 5 mg/ml.

Pomožna snov z znanim učinkom:

Ena viala zdravila Cinryze vsebuje približno 11,5 mg natrija.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje bel prašek.

Vehikel je bistra, brezbarvna raztopina.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravljenje in predoperativno preprečevanje napadov angioedema pri odraslih, mladostnikih in otrocih (starih 2 leti in več) z dednim angioedemom (HAE-hereditary angioedema).

Rutinsko preprečevanje napadov angioedema pri odraslih, mladostnikih in otrocih (starih 6 let in več) s hudimi in ponavljajočimi se napadi dednega angioedema (HAE), ki ne prenašajo peroralnih zdravil za preprečevanje ali jih ta zdravila ne zaščitijo dovolj, ali pri bolnikih, pri katerih ponavljajoče se akutno zdravljenje ne zadostuje.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje z zdravilom Cinryze se mora uvesti pod nadzorstvom zdravnika, ki ima izkušnje z zdravljenjem bolnikov z dednim angioedemom (HAE).

Odmerjanje

Odrasli

Zdravljenje napadov angioedema

1000 enot zdravila Cinryze pri prvem znaku začetka napada angioedema.

Drugi odmerek po 1000 enot smemo dati, če se bolnik 60 minut po prvem odmerku ne odzove primerno.

Pri bolnikih, ki imajo laringealne napade, in v primerih, ko je zdravljenje uvedeno z zamudo, smemo dati drugi odmerek prej kot po 60 minutah.

Preprečevanje napadov angioedema

1000 enot zdravila Cinryze vsake 3 ali 4 dni je priporočeni začetni odmerek za preprečevanje napadov angioedema; presledek med odmerki po potrebi prilagodite individualnemu odzivu. Stalno potrebo po redni profilaksi z zdravilom Cinryze morate redno preverjati.

Predoperativno preprečevanje napadov angioedema

1000 enot zdravila Cinryze 24 ur pred internističnim, stomatološkim ali kirurškim posegom.

Pediatrična populacija

Mladostniki

Odmerek za zdravljenje, preprečevanje in predoperativno preprečevanje pri mladostnikih, starih 12 do 17 let, je enak kot pri odraslih.

Otroci

Varnost in učinkovitost zdravila Cinryze pri otrocih, mlajših od 2 let, še nista bili dokazani. Podatkov, ki podpirajo priporočila za odmerjanje pri otrocih, mlajših od 6 let, je zelo malo. Trenutno razpoložljivi podatki so opisani v poglavjih 4.8, 5.1 in 5.2.

Zdravljenje napadov angioedema

Predoperativno

Rutinsko preprečevanje

 

preprečevanje napadov

napadov angioedema

 

angioedema

 

Od 2 do 11 let, > 25 kg:

Od 2 do 11 let, > 25 kg:

Od 6 do 11 let:

1000 enot zdravila Cinryze pri prvem

1000 enot zdravila

500 enot zdravila Cinryze

znaku začetka akutnega napada.

Cinryze 24 ur pred

vsake 3 ali 4 dni je

 

internističnim,

priporočeni začetni odmerek

Drugi odmerek 1000 enot se sme

stomatološkim ali

za rutinsko preprečevanje

aplicirati, če se bolnik v 60 minutah po

kirurškim posegom.

napadov angioedema.

prvem odmerku ne odzove primerno.

 

Presledek med odmerki in

Od 2 do 11 let, 10–25 kg:

 

odmerek po potrebi

Od 2 do 11 let, 10–25 kg:

prilagodite odzivu

500 enot zdravila Cinryze pri prvem

posameznika. Stalno potrebo

znaku začetka akutnega napada.

500 enot zdravila Cinryze

po redni profilaksi z

 

24 ur pred internističnim,

zdravilom Cinryze morate

Drugi odmerek 500 enot se sme

stomatološkim ali

redno preverjati.

aplicirati, če se bolnik v 60 minutah po

kirurškim posegom.

 

prvem odmerku ne odzove primerno.

 

 

 

 

 

Starejši bolniki

Posebne raziskave niso bile opravljene. Odmerek za zdravljenje, preprečevanje in predoperativno preprečevanje pri starejših bolnikih, starih 65 let in starejših, je enak kot pri odraslih.

Bolniki z okvarami ledvic ali jeter

Posebne raziskave niso bile opravljene. Odmerek za zdravljenje, preprečevanje in predoperativno preprečevanje pri bolnikih z okvarami ledvic ali jeter je enak kot pri odraslih.

Način uporabe

Za intravensko uporabo.

Za navodila glede rekonstitucije zdravila pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

Rekonstituirano zdravilo injicirajte intravensko s hitrostjo 1 ml na minuto.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Trombotični dogodki

O trombotičnih dogodkih so poročali pri novorojenčkih in dojenčkih, ki so za neodobrene indikacije prejemali velike odmerke kakega drugega zaviralca C1 (do 500 enot/kg) za preprečevanje sindroma zvečane prepustnosti kapilar med posegi na srcu z zunajtelesnim krvnim obtokom. Sodeč po študiji na živalih je možen trombogeni prag pri odmerkih nad 200 enot/kg. Bolnike z znanimi dejavniki tveganja za trombotične dogodke (vključno s stalnimi katetri) moramo skrbno spremljati.

Prenosljivi povzročitelji bolezni

Standardni ukrepi za preprečevanje infekcij, ki nastanejo zaradi uporabe zdravil, pripravljenih iz humane krvi ali plazme, vključujejo izbiro dajalcev, presejalno testiranje krvi posameznih dajalcev in zalog plazme na specifične označevalce okužb in vključitev učinkovitih izdelavnih standardov za inaktivacijo/odstranitev virusov. Kljub temu pri uporabi zdravil, pripravljenih iz humane krvi in plazme, ni mogoče popolnoma izključiti možnosti prenosa povzročiteljev bolezni. To velja tudi za neznane ali nove viruse in druge patogene.

Izvedeni ukrepi veljajo za učinkovite za viruse z ovojnico, na primer HIV, HBV in HCV, in za gola virusa HAV in parvovirus B19.

Primerno cepljenje (proti hepatitisu A in B) pride v poštev za bolnike, ki redno/ponovno prejemajo zdravilo z zaviralcem C1, izdelanim iz humane plazme.

Vsakič, ko date bolniku zdravilo Cinryze, morate zapisati ime in številko serije zdravila, s čimer se vzpostavi povezava med bolnikom in serijo zdravila.

Preobčutljivost

Podobno kot pri drugih bioloških zdravilih lahko nastopijo preobčutljivostne reakcije. Simptomi preobčutljivostnih reakcij so lahko podobni simptomom napadov angioedema. Bolnike moramo poučiti o začetnih znakih preobčutljivostnih reakcij, vključno s koprivnico, generalizirano urtikarijo, stiskanjem v prsih, sopenjem, hipotenzijo in anafilaksijo. Če se ti simptomi pojavijo po uporabi zdravila, mora bolnik to nemudoma povedati zdravniku. V primeru anafilaktične reakcije ali šoka je potrebno nujno medicinsko zdravljenje.

Zdravljenje na domu in samozdravljenje

Podatkov o uporabi tega zdravila na domu ali o samozdravljenju je malo. Možne nevarnosti, povezane z zdravljenjem na domu, so povezane s samo uporabo zdravila, pa tudi z ukrepanjem pri neželenih učinkih, posebno pri preobčutljivosti. Odločitev o uporabi zdravljenja posameznega bolnika na domu mora sprejeti lečeči zdravnik, ki mora zagotoviti, da je na voljo ustrezno izobraževanje in da se uporaba ocenjuje v rednih presledkih.

Pediatrična populacija

O trombotičnih dogodkih so poročali pri novorojenčkih in dojenčkih, ki so za neodobrene indikacije prejemali velike odmerke kakega drugega zaviralca C1 (do 500 enot/kg) za preprečevanje sindroma zvečane prepustnosti kapilar med posegi na srcu z zunajtelesnim krvnim obtokom.

Natrij

Ena viala zdravila Cinryze vsebuje približno 11,5 mg natrija. To morajo upoštevati bolniki, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatki, pridobljeni na omejenem številu izpostavljenih nosečnosti, ne kažejo, da bi imel zaviralec C1 neželene učinke na nosečnost ali na zdravje ploda/novorojenčka. Drugih relevantnih epidemioloških podatkov trenutno ni na voljo. V retrospektivnih študijah na podganah pri odmerkih, ki so bili 28-krat večji od priporočenega odmerka za ljudi (1000 enot) na podlagi povprečne odrasle telesne mase 70 kg, niso opazili učinkov zdravljenja na mater, zarodek ali plod. Možno tveganje za ljudi ni znano.

Zato smemo dati zdravilo Cinryze nosečnicam samo ob nedvomni indikaciji.

Dojenje

Ni znano, ali se zaviralec C1 izloča v materino mleko. Tveganja za dojenega novorojenca/otroka ne moremo izključiti. Odločiti se je treba med prenehanjem dojenja in prenehanjem/prekinitvijo zdravljenja z zdravilom Cinryze, pri čemer je treba pretehtati prednosti dojenja za otroka in prednosti zdravljenja za mater.

Plodnost

Posebne študije glede plodnosti, zgodnjega embrionalnega in postnatalnega razvoja ali študije kancerogenosti niso bile izvedene (glejte poglavje 5.3).

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Na podlagi kliničnih podatkov, ki so trenutno na voljo, ima zdravilo Cinryze blag vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Edini pogosti neželeni učinek, ki so ga opazili po infuziji zdravila Cinryze v kliničnih študijah, je bil izpuščaj; njegove značilnosti so bile po opisih sodeč nespecifične, so ga pa značilno opisovali po zgornjih udih, prsih, trebuhu ali mestu injiciranja. Noben primer izpuščaja ni bil resen in ni povzročil ukinitve zdravila. Lahko se pojavijo preobčutljivostne reakcije (glejte poglavje 4.4).

Seznam neželenih učinkov v obliki preglednice

Pogostnost neželenih učinkov so ocenili predvsem na podlagi povzetka različnih neželenih učinkov, povezanih z zdravilom Cinryze, o katerih so poročali v 8 dokončanih kliničnih študijah pri osebah s

HAE. Zajeti so podatki iz dveh študij, kontroliranih s placebom, treh odprtih študij, treh bolnikov, ki so prejeli zdravilo za dobrodelno uporabo, in poročil po začetku trženja. Vsega skupaj je bilo v teh študijah 385 izpostavljenih bolnikov, ki so prejeli več kot 14.500 infuzij zdravila Cinryze.

Neželeni učinki zdravljenja z zdravilom so v preglednici 1 razvrščeni po organskih sistemih po MedDRA in po absolutni pogostnosti. V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti. Njihova pogostnost je določena kot: zelo pogosti (≥1/10), pogosti (≥1/100 do <1/10), občasni (≥1/1.000 do <1/100), redki (≥1/10.000 do <1/1.000), zelo redki (<1/10.000), in neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Preglednica 1. Neželeni učinki, o katerih so poročali v kliničnih študijah in v poročilih v obdobju trženja

Organski sistem

Pogostnost:

Neželeni učinek zdravila

Bolezni imunskega sistema

neznana:

preobčutljivost

Presnovne in prehranske motnje

občasni:

hiperglikemija

Bolezni živčevja

občasni:

omotičnost, glavobol

Žilne bolezni

občasni:

venska tromboza, flebitis, občutek

 

 

pečenja v veni, vročinski oblivi

Bolezni dihal, prsnega koša in

občasni:

kašelj

mediastinalnega prostora

 

 

Bolezni prebavil

občasni:

navzea, bruhanje, driska, bolečine v

 

 

trebuhu

Bolezni kože in podkožja

pogosti:

izpuščaj

 

občasni:

kontaktni dermatitis, eritem, pruritus

Bolezni mišično-skeletnega sistema in

občasni:

otekanje sklepov, artralgija, mialgija

vezivnega tkiva

 

 

Splošne težave in spremembe na mestu

občasni:

izpuščaj/eritem na mestu injiciranja,

aplikacije

 

bolečina na mestu infundiranja,

 

 

nelagodje v prsih, zvišana telesna

 

 

temperatura

Opis izbranih neželenih učinkov

Med poročili o venski trombozi je bil najpogostejši osnovni dejavnik tveganja prisotnost stalnega katetra.

Lokalne reakcije na mestu injiciranja so bile občasne. V kliničnih študijah so se lokalne reakcije (opisane kot bolečina, modrica ali izpuščaj na mestu injiciranja/katetra, občutek pečenja v veni ali flebitis) pojavile v povezavi s približno 0,2 % infuzij.

Pediatrična populacija

V klinične študije je bilo vključenih 61 različnih pediatričnih bolnikov, ki so bili izpostavljeni več kot

2500 infuzijam zdravila Cinryze (2-5 let, n=3; 6-11 let, n=32; 12-17 let, n=26). Pri teh otrocih so bili edini neželeni učinki zdravila Cinryze glavobol, navzea, zvišana telesna temperatura in eritem na mestu injiciranja. Nobeden od teh neželenih učinkov ni bil hud in nobeden ni povzročil ukinitve zdravila.

V celoti gledano sta varnost in prenašanje zdravila Cinryze pri otrocih, mladostnikih in odraslih podobna.

Za varnost v zvezi s prenosljivimi povzročitelji bolezni glejte poglavje 4.4.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Poročali niso o nobenem primeru prevelikega odmerjanja.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: zdravila, ki se uporabljajo za dedni angioedem, zaviralci C1, izpeljani iz plazme, oznaka ATC: B06AC01.

Mehanizem delovanja

Zaviralec C1 spada v veliko skupino zaviralcev serinske proteaze ali serpinsko veliko skupino beljakovin. Glavna funkcija serpinov je uravnavanje aktivnosti serinskih proteaz. Zaviralec C1 je glikoprotein iz ene same verige, najdemo ga v plazmi, v svojem zrelem stanju pa je sestavljen iz 478 aminokislin z navidezno molekulsko maso 105 kD.

Zaviralec C1 zavira sistem komplementa, tako da veže C1r in C1s, dve od aktivnih encimskih podenot prve komponente sistema komplementa (C1) v klasični presnovni poti, pa tudi z lektinom povezane serinske proteaze, ki vežejo manozo, v lektinski presnovni poti. Primarni substrat aktiviranega encima

C1 je C4; nezavrt C1 povzroči zanižano raven C4. C1 je najpomembnejši zaviralec kontaktne aktivacije in uravnava kontaktni sistem in intrinzično koagulacijsko presnovno pot, tako da se veže na kalikrein in faktor XIIa in ju inaktivira. Ker so te presnovne poti del encimskih ojačevalnih kaskad, lahko spontana ali s sprožilcem povzročena aktivacija teh presnovnih poti brez zaviralca C1 povzroči neovirano aktivacijo in otekanje.

Farmakodinamični učinki

V kliničnih študijah je intravenska uporaba zdravila Cinryze v eni uri po uporabi povzročila signifikantno zvišanje sistemskih ravni antigenskega in funkcionalnega zaviralca C1. Uporaba zaviralca C1 zviša serumsko raven aktivnosti zaviralca C1 in začasno obnovi naravno uravnavanje kontaktnega, komplementnega in fibrinolitičnega sistema, s čimer obvlada tudi otekanje oziroma nagnjenje k otekanju.

Nizke serumske ravni C4 so pogosto v korelaciji z napadi HAE. Zdravljenje z zdravilom Cinryze je po

12 urah povzročilo zvišanje ravni C4. Razlika med spremembami povprečnih vrednosti od izhodišča med zdravljenima skupinama po 12 urah je bila statistično značilna (p=0,0017), kar dokazuje povezavo med zdravljenjem z zdravilom Cinryze in zvišanjem aktivnosti C4 (Cinryze + 2,9 mg/dl proti placebu + 0,1 mg/dl).

Klinična učinkovitost in varnost

Podatki iz dveh randomiziranih, dvojno slepih, s placebom kontroliranih študij (LEVP 2005-1/A in LEVP 2005-1/B), podatki iz dveh odprtih študij (LEVP 2006-1 in LEVP 2006-4) in 2 pediatričnih kliničnih študij (0624-203 in 0624-301) so pokazali učinkovitost zdravila Cinryze za zdravljenje in preprečevanje napadov angioedema pri osebah s HAE.

Zdravilo Cinryze za zdravljenje napadov HAE

V študiji LEVP 2005-1/A so uporabili randomiziran, dvojno slep, s placebom kontroliran načrt z vzporednimi skupinami; randomizirali so 71 preiskovancev z akutnimi napadi HAE (36 je prejemalo zdravilo Cinryze, 35 placebo). Študija je dokazala, da zdravljenje z zdravilom Cinryze v 4 urah po začetku napada HAE v primerjavi s placebom za več kot dvakrat skrajša čas do začetka nedvomnega olajšanja simptoma, ki opredeljuje napad HAE (mediana 2 uri za zdravilo Cinryze proti >4 uram za placebo, p=0,048). Zdravljenje z zdravilom Cinryze je tudi za več kot dvakrat skrajšalo čas do popolnega prenehanja in izginotja napada HAE v primerjavi s placebom (mediana 12,3 ure proti 31,6 ure, p=0,001). Odstotni delež preiskovancev, pri katerih se je začelo nedvomno olajšanje simptoma, ki opredeljuje napad HAE, v 4 urah po odmerku, je bil za zdravilo Cinryze 60 %, za placebo pa 42 % (p=0,062). Pri nobenem od 15 preiskovancev, zdravljenih z odprtim zdravilom Cinryze za laringealne napade HAE, ni bila potrebna intubacija.

V odprti študiji LEVP 2006-1 je bil 101 preiskovanec zdravljen zaradi vsega skupaj 609 akutnih napadov HAE (mediana 3 napadi na preiskovanca; razpon: 1-57). V štirih urah po odmerku zdravila Cinryze je pri 87 % napadov nastopilo nedvomno olajšanje opredeljujočega simptoma. Pri 95 % napadov je bilo ugotovljeno klinično olajšanje in/ali so bili preiskovanci odpuščeni iz bolnišnice v 4 urah. Pri preiskovancih z več kot enim napadom sta bila delež napadov, ki so se odzvali v štirih urah po odmerku zdravila Cinryze, in čas do odziva primerljiva ne glede na število zdravljenih napadov. Od 84 posameznih laringealnih napadov HAE ni bila po zdravljenju z zdravilom Cinryze pri nobenem potrebna intubacija.

Zdravilo Cinryze za preprečevanje napadov HAE

V študiji LEVP 2005-1/B so uporabili randomiziran, dvojno slep, s placebom kontroliran navzkrižen načrt; 22 preiskovancev so ovrednotili glede učinkovitosti (randomizirane in zdravljene v obeh navzkrižnih obdobjih). Študija je pokazala, da profilaksa z zdravilom Cinryze v primerjavi s placebom za več kot dvakrat zmanjša število napadov HAE (povprečje 6,3 napada za zdravilo Cinryze proti 12,8 napada za placebo, p<0,0001). Med profilaktičnim zdravljenjem z zdravilom Cinryze so bili napadi angioedema tudi manj hudi v primerjavi s placebom (povprečna ocena teže napada 1,3 proti 1,9 oziroma zmanjšanje za 32 %, p=0,0008) in so trajali krajši čas (povprečje 2,1 dni proti 3,4 dni oziroma skrajšanje za 38 %, p=0,0004). Celotno število dni otekanja med profilaktičnim zdravljenjem z zdravilom Cinryze je bilo v primerjavi s placebom manjše (povprečje 10,1 dni proti 29,6 dni ali zmanjšanje za 66 %, p<0,0001). Poleg tega je bilo potrebnih manj odprtih infuzij zdravila Cinryze za zdravljenje napadov HAE med zdravljenjem z zdravilom Cinryze v primerjavi s placebom (povprečno 4,7 infuzije proti 15,4 infuzije ali 70-odstotno zmanjšanje, p<0,0001).

V odprti študiji LEVP 2006-4 je 146 preiskovancev prejelo zdravilo Cinryze za profilakso HAE za čas od 8 dni do približno 32 mesecev (mediana 8 mesecev). Pred vključitvijo v študijo so preiskovanci poročali o mediani mesečni pogostnosti napadov HAE 3,0 (razpon: 0,08-28,0); med profilakso z zdravilom Cinryze je bila ta pogostnost 0,21 (razpon: 0-4,56), 86 % preiskovancev pa je imelo povprečno ≤1 napad na mesec. Pri preiskovancih, ki so prejemali profilakso z zdravilom najmanj eno leto, je bila pogostnost napadov na mesec na preiskovanca ves čas dosledno majhna (0,34 napada na mesec) v primerjavi s pogostnostjo pred študijo.

Zdravilo Cinryze za preoperativno preprečevanje napadov HAE

Odprto zdravilo Cinryze so uporabili največ 24 ur pred vsega skupaj 91 medicinskimi, stomatološkimi ali operativnimi posegi v spektru kliničnega programa (40 posegov pri otrocih in 51 posegov pri odraslih). Pri 98 % posegov niso poročali o nobenem napadu HAE znotraj 72 ur po odmerku zdravila

Cinryze.

Pediatrična populacija

Starostna skupina 6–11 let:

Zdravljenje:

Študija LEVP 2006-1: Dvaindvajset pediatričnih preiskovancev se je zdravilo zaradi 121 akutnih napadov HAE. Delež napadov HAE, pri katerih je bilo doseženo nedvomno olajšanje opredeljujočega simptoma v največ 4 urah po zdravljenju z zdravilom Cimryze, je bil primerljiv pri 22 otrocih, vključenih v študijo (razpon starosti: 2-17), in odraslih. Olajšanje je bilo doseženo pri 89 % oziroma 86 % napadov.

Študija 0624-203: Vključenih je bilo devet preiskovancev (starostna skupina 6–11 let), ki so prejeli enkraten odmerek zdravila Cinryze: 3 preiskovanci (10–25 kg) so prejeli 500 enot; 3 preiskovanci (> 25 kg) 1000 enot in 3 preiskovanci (> 25 kg) 1500 enot. Vseh 9 (100 %) preiskovancev je v 4 urah po začetku zdravljenja z zdravilom Cinryze doseglo nedvoumen nastop olajšanja simptoma, ki

opredeljuje napad HAE. Mediani interval je bil 0,5 ure (razpon: 0,25–2,5 ure): 1,25, 0,25 in 0,5 ure pri 500 enotah, 1000 enotah oziroma 1500 enotah zdravila Cinryze. Mediani interval do popolnega izginotja napada HAE pri 9 preiskovancih je bil 13,6 ure (razpon: 1,6–102,3 ure).

Preprečevanje:

Študija LEVP 2006-4: Pred vključitvijo v študijo je 23 otrok (razpon starosti: 3 do 17 let) poročalo o mediani mesečni pogostnosti napadov HAE 3,0 (razpon: 0,5-28,0). Otroci v različnih starostnih podskupinah so med študijo, ko so prejemali profilakso z zdravilom Cinryze (1000 enot na vsake 3 do 7 dni, z izjemo 3-letnega otroka, ki je prejemal po 500 enot vsake 3 do 7 dni), imeli mediano mesečno pogostnost napadov HAE 0,4 (razpon: 0-3,4), 87 % otrok pa je poročalo o povprečno ≤1 napadu na mesec; ti rezultati so bili primerljivi s tistimi pri odraslih.

Študija 0624-301: sodelovalo je šest pediatričnih preiskovancev (starih od 6 do 11 let), ki so bili randomizirani za odmerjanje dvakrat tedensko v trajanju 12 tednov v 2 zaporedjih zdravljenja (500/1000 enot ali 1000/500 enot zdravila Cinryze). Oba odmerka sta povzročila podobno zmanjšanje

pogostosti napadov in izkazala klinično korist glede na resnost, trajanje in potrebo po akutnem zdravljenju napadov.

Starostna skupina <6 let:

Pri 3 preiskovancih, mlajših od 6 let, je bila uporaba zdravila Cinryze (500 enot ali 1000 enot) povezana s povišanjem ravni C1 INH in klinično učinkovitostjo pri akutnem zdravljenju in preprečevanju napadov. Na splošno so preiskovanci dobro prenašali zdravilo Cinryze.

V vseh študijah je uporaba zdravila Cinryze zvečala ravni antigenskega in funkcionalnega inhibitorja

C1 po infuzijah v primerjavi z vrednostmi pred infuzijami pri otrocih in odraslih.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Pri preiskovancih z asimptomatskim HAE so opravili randomizirano odprto farmakokinetično študijo zdravila Cinryze s paralelnimi skupinami. Preiskovanci so prejeli bodisi enkraten intravenski odmerek 1000 enot bodisi odmerek 1000 enot, ki mu je čez 60 minut sledil še en odmerek 1000 enot. Povprečni farmakokinetični parametri za funkcionalni zaviralec C1, izračunani iz podatkov o koncentracijah, popravljenih na izhodišče, so navedeni v preglednici 2.

Preglednica 2. Povprečni farmakokinetični parametri za funkcionalni zaviralec C1 po uporabi zdravila Cinryze

Parametri

Enkraten odmerek

Dvojni odmerek

 

(1000 enot*)

(odmerek 1000 enot, čez 60

 

 

 

minut še en odmerek 1000 enot)

Cizhodišče (e/ml)

0,31 ± 0,20 (n = 12)

0,33 ± 0,20 (n = 12)

Cmaks (e/ml)

0,68 ± 0,08 (n = 12)

0,85 ± 0,12 (n = 13)

na izhodišče popravljena Cmaks

0,37

± 0,15 (n=12)

0,51

± 0,19 (n=12)

(e/ml)

 

 

 

 

tmaks (h) [mediana (razpon)]

[1,2 (0,3 – 26,0)] (n = 12)

[2,2 (1,0 – 7,5)] (n = 13)

AUC(0-t) (e*h/ml)

74,5 ± 30,3 (n = 12)

95,9 ± 19,6 (n = 13)

na izhodišče popravljena

24,5

± 19,1 (n=12)

39,1

± 20,0 (n=12)

AUC(0-t) (e*h/ml)

 

 

 

 

očistek (CL) (ml/min)

0,85

± 1,07 (n = 7)

1,17

± 0,78 (n = 9)

razpolovni čas odstranjevanja

± 35 (n = 7)

± 38 (n = 9)

iz telesa (h)

 

 

 

 

n= število ocenjenih preiskovancev.

 

 

 

 

*Ena enota je enaka povprečni količini zaviralca C1 v 1 ml normalne humane plazme.

Po intravenski aplikaciji enkratnega odmerka zdravila Cinryze preiskovancem s HAE se je serumska koncentracija funkcionalnega zaviralca C1 v 1 do 2 urah podvojila. Zdelo se je, da sta se najvišja serumska koncentracija (Cmaks) in površina pod krivuljo serumska koncentracija-čas (AUC) od enojnega do dvojnega odmerka zvišali, čeprav zvišanje ni bilo sorazmerno odmerku. Povprečni razpolovni čas odstranjevanja funkcionalnega zaviralca C1 iz telesa po aplikaciji zdravila Cinryze je bil 56 ur pri enkratnem odmerku in 62 ur pri dvojnem odmerku.

Ker je zaviralec C1 endogena humana plazemska beljakovina, ni izpostavljen presnavljanju z izoencimi citokroma P450, izločanju ali farmakokinetičnim interakcijam med zdravili, kot so številne spojine z majhno molekulsko maso. Za glikoprotein pričakujemo, da se presnavlja z degradacijo v majhne peptide in posamezne aminokisline. Zato ne pričakujemo, da bi se farmakokinetika in izločanje zdravila Cinryze spremenila zaradi okvare ledvic ali jeter.

Pediatrična populacija

Aktivnost funkcionalnega zaviralca C1 so merili pri otrocih v dveh odprtih študijah (glejte poglavje 5.1). Povprečno zvečanje aktivnosti funkcionalnega zaviralca C1 od izhodišča, izmerjeno 1 uro po odmerku pri otrocih, starih 2 do <18 let, je bilo med 20 % in 88 % v študiji LEVP 2006-1 (zdravljenje)

in med 22 % in 46 % v študiji LEVP 2006-4 (preprečevanje) v primerjavi z 21 % do 66 % in 25 % do 32% pri odraslih. V dveh dodatnih študijah so ocenili plazemske koncentracije pri otrocih (6–11 let).

V študiji 0624-203 so preverili plazemske ravni antigena in funkcionalno aktivnost C1 INH pri 9 preiskovancih po enkratnem intravenskem odmerku 500 enot, 1000 enot ali 1500 enot zdravila Cinryze glede na telesno maso (glejte poglavje 5.1). Ugotovili so zvišanje ravni antigena in funkcionalno aktivnost C1 INH nad izhodiščnimi vrednostmi 1 uro in 24 ur po odmerku.

V študiji 0624-301 so pri 6 preiskovancih merili plazemske ravni antigena in funkcionalno aktivnost C1 INH pred odmerkom in 1 h po intravenski aplikaciji dveh različnih odmerkov zdravila Cinryze (500 enot in 1000 enot) vsake 3 ali 4 dni v trajanju 12 tednov. Oba odmerka zdravila Cinryze sta povzročila pomembne plazemske koncentracije antigena in funkcionalno aktivnost C1 INH.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij splošne toksičnosti in toksičnosti za razmnoževanje ne kažejo posebnega tveganja za človeka. Študije genotoksičnosti niso bile opravljene, ker ni verjetno, da bi zdravilna učinkovina vzajemno delovala neposredno z DNK ali drugim kromosomskim materialom. Študije plodnosti, zgodnjega razvoja zarodka in ploda ter študije kancerogenosti niso bile opravljene, ker je pričakovati, da bo kronično odmerjanje živalim povezano z razvojem nevtralizirajočih protiteles proti humani beljakovini.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Prašek: natrijev klorid saharoza natrijev citrat L-valin L-alanin L-treonin

Vehikel:

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili, razen s tistimi, ki so omenjena v poglavju 6.6.

Za dajanje zdravila uporabljajte samo injekcijske brizge brez silikona (na voljo v pakiranju).

6.3Rok uporabnosti

2 leti

Zdravilo je treba uporabiti takoj po rekonstituciji. Vendar pa so kemijsko in fizikalno stabilnost med uporabo dokazali za 3 ure pri sobni temperaturi (15 °C – 25 °C).

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Ne zamrzujte. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. Za pogoje shranjevanja po rekonstituciji zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

500 enot zaviralca C1 v viali iz neobarvanega stekla (tipa I), neprodušno zaprti z gumijastim zamaškom (tipa I) in aluminijasto zaporko s plastičnim pokrovčkom.

5 ml vode za injekcije v viali iz neobarvanega stekla (tipa I), neprodušno zaprti z gumijastim zamaškom (tipa I) in aluminijasto zaporko s plastičnim pokrovčkom.

Eno pakiranje vsebuje:

dve viali s praškom;

dve viali z vehiklom;

2 pripravi za prenos s filtrom, 2 10-mililitrski brizgi za enkratno uporabo, 2 kompleta za punkcijo vene in 2 zaščitni podlogi.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Vsak komplet vsebuje material za en odmerek 1000 enot ali dva odmerka 500 enot.

Rekonstituiranje in dajanje zdravila Cinryze

Pri rekonstituciji, uporabi zdravila in ravnanju s kompletom za dajanje zdravila in iglami je potrebna pazljivost.

Uporabite bodisi pripravo za prenos s filtrom, ki je priložena zdravilu Cinryze, bodisi iglo z dvema koncema, ki je komercialno na voljo.

Priprava in ravnanje z zdravilom

Zdravilo Cinryze je namenjeno za intravensko uporabo po rekonstituciji z vodo za injekcije. Viala zdravila Cinryze je samo za enkratno uporabo.

Rekonstitucija

Za pripravo enega odmerka 500 enot potrebujete 1 vialo s praškom, 1 vialo z vehiklom, 1 pripravo za prenos s filtrom, 1 10-mililitrsko brizgo za enkratno uporabo, 1 komplet za punkcijo vene in 1 zaščitno podlogo.

Za pripravo enega odmerka 1000 enot potrebujete 2 viali s praškom, 2 viali z vehiklom, 2 pripravi za prenos s filtrom, 1 10-mililitrsko brizgo za enkratno uporabo, 1 komplet za punkcijo vene in 1 zaščitno podlogo.

Vsako vialo z zdravilom rekonstituirajte s 5 ml vode za injekcije.

Ena viala rekonstituiranega zdravila Cinryze ustreza odmerku 500 enot.

Dve viali rekonstituiranega zdravila Cinryze ustrezata odmerku 1000 enot. Zato za en odmerek 1000 enot združite dve viali.

1.Delo opravite na priloženi zaščitni podlogi, pred opravljanjem naslednjih postopkov si umijte roke.

2.Med postopkom rekonstituiranja uporabljajte aseptično tehniko.

3.Poskrbite, da bosta viala s praškom in viala z vehiklom segreti na sobno temperaturo (15 ºC - 25 ºC).

4.Z viale s praškom strgajte perforirani trak, kot nakazuje obrnjen trikotnik, da postane vidna oznaka.

5.Odstranite plastična pokrovčka z vial s praškom in vehiklom.

6.Obrišite zamaška z zložencem za dezinfekcijo in ju pustite, da se pred uporabo posušita.

7.Odstranite zaščitno pokrivalo z vrha pakiranja priprave za prenos. Ne vzemite priprave iz pakiranja.

8.Opozorilo: pripravo za prenos morate pritrditi na vialo z vehiklom, preden jo pritrdite na vialo s praškom, da se ne izgubi vakuum v viali s praškom. Položite vialo z vehiklom na ravno površino in zabodite modri konec priprave za prenos v vialo z vehiklom. Pritiskajte navzdol, dokler konica ne prodre skozi sredino zamaška viale z vehiklom in priprava ne zdrsne na svoje mesto. Preden priprava predre zamašek, mora biti v navpični legi.

9.Odstranite plastični omot s priprave za prenos in ga zavrzite. Pazite, da se ne boste dotaknili nezaščitenega konca priprave za prenos.

10.Položite vialo s praškom na ravno površino. Zasukajte pripravo za prenos in vialo z vehiklom, ki vsebuje vodo za injekcije, na glavo in zapičite prozorni konec priprave za prenos v vialo s praškom. Pritiskajte navzdol, dokler konica ne prodre skozi gumijasti zamašek in priprava ne zdrsne na svoje mesto. Preden priprava predre zamašek viale z vehiklom, mora biti v navpični legi. Vakuum v viali s praškom bo vsrkal vehikel. Če v viali ni vakuuma, ne uporabite zdravila.

11.Nežno sukajte vialo s praškom, dokler se ne raztopi ves prašek. Viale s praškom ne stresajte. Prepričajte se, da je ves prašek popolnoma raztopljen.

12.Ločite vialo z vehiklom od priprave za prenos, tako da jo zasukate v nasprotni smeri urnega kazalca. Ne odstranite prozornega konca priprave za prenos z viale z vehiklom.

Ena viala rekonstituiranega zdravila Cinryze vsebuje 500 enot zaviralca C1 v 5 ml, koncentracija je 100 enot/ml. Nadaljujte s postopkom dajanja zdravila, če bolniki prejmejo odmerek 500 enot.

Za en odmerek (1000 enot/10 ml) morate rekonstituirati dve viali praška Cinryze. Zato ponovite zgornje korake 1 do 12 in uporabite dodatno pakiranje s pripravo za prenos, da boste rekonstituirali drugo vialo s praškom. Ne uporabite še enkrat že uporabljene priprave za prenos. Ko sta viali rekonstituirani, nadaljujte s postopkom dajanja zdravila za odmerek 1000 enot

Postopek dajanja zdravila za odmerek 500 enot

1.Med postopkom dajanja zdravila uporabljajte aseptično tehniko.

2.Po rekonstituciji je raztopina zdravila Cinryze brezbarvna do rahlo modra in bistra. Ne uporabite zdravila, če je katera od raztopin motna ali obarvana.

3.Povlecite bat sterilne 10-militrske brizge za enkratno uporabo nazaj, da bo v brizgo vstopilo približno 5 ml zraka.

4.Pritrdite brizgo na vrh prozornega konca priprave za prenos tako, da jo zasukate v smeri urnega kazalca.

5.Nežno zasukajte vialo na glavo, vbrizgajte zrak v raztopino in nato počasi vsrkajte rekonstituirano raztopino zdravila Cinryze v brizgo.

6.Ločite brizgo od viale tako, da jo zasukate v smeri urnega kazalca in jo snamete s prozornega konca priprave za prenos.

7.Pred dajanjem rekonstituirano raztopino zdravila Cinryze preglejte, ali vsebuje delce, in je ne uporabite, če opazite delce.

8.Na brizgo, ki vsebuje raztopino zdravila Cinryze, pritrdite komplet za punkcijo vene in intravensko injicirajte vsebino brizge bolniku. Bolniku dajte 500 enot (rekonstituiranih v 5 ml vode za injekcije) zdravila Cinryze intravensko s hitrostjo 1 ml na minuto v 5 minutah.

Postopek dajanja zdravila za odmerek 1000 enot

1.Med postopkom dajanja zdravila uporabljajte aseptično tehniko.

2.Po rekonstituciji je raztopina zdravila Cinryze brezbarvna do rahlo modra in bistra. Ne uporabite zdravila, če je katera od raztopin motna ali obarvana.

3.Povlecite bat sterilne 10-militrske brizge za enkratno uporabo nazaj da bo v brizgo vstopilo približno 5 ml zraka.

4.Pritrdite brizgo na vrh prozornega konca priprave za prenos, tako da jo zasukate v smeri urnega kazalca.

5.Nežno zasukajte vialo na glavo, vbrizgajte zrak v raztopino in nato počasi vsrkajte rekonstituirano raztopino zdravila Cinryze v brizgo.

6.Ločite brizgo od viale, tako da jo zasukate v smeri urnega kazalca in jo snamete s prozornega konca priprave za prenos.

7.Z isto brizgo ponovite korake 3 do 6 z drugo vialo rekonstituiranega zdravila Cinryze, da boste dobili kompleten 10-mililitrski odmerek.

8.Pred dajanjem rekonstituirano raztopino zdravila Cinryze preglejte, ali vsebuje delce, in je ne uporabite, če opazite delce.

9.Na brizgo, ki vsebuje raztopino zdravila Cinryze, pritrdite komplet za punkcijo vene in intravensko injicirajte vsebino brizge bolniku. Bolniku dajte 1000 enot (rekonstituiranih v 10 ml vode za injekcije) zdravila Cinryze intravensko s hitrostjo 1 ml na minuto v 10 minutah.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgija

8.ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/11/688/001

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 15. junij 2011

Datum zadnjega podaljšanja: 26 maj 2016

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept