Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Constella (linaclotide) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - A06AX04

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaConstella
ATC kodaA06AX04
Substancalinaclotide
ProizvajalecAllergan Pharmaceuticals International Ltd

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

Constella 290 mikrogramov trde kapsule

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena kapsula vsebuje 290 mikrogramov linaklotida.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

trda kapsula

bela do belkasto-oranžna neprozorna kapsula (18 mm x 6,35 mm) z oznako „290“ v sivem črnilu

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Constella je indicirano pri odraslih za simptomatsko zdravljenje srednje hudega do hudega sindroma razdražljivega črevesja z zaprtostjo (IBS-C - irritable bowel syndrome with constipation).

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Priporočen odmerek je ena kapsula (290 mikrogramov) enkrat na dan.

Zdravniki morajo redno ocenjevati potrebo po nadaljevanju zdravljenja. Učinkovitost linaklotida je bila ugotovljena v dvojno slepih, s placebom kontroliranih študijah, ki so trajale do 6 mesecev. Če se pri bolnikih v 4 tednih simptomi ne izboljšajo, jih je treba ponovno pregledati in razmisliti o koristih in tveganjih nadaljevanja zdravljenja.

Posebne skupine bolnikov Bolniki z okvaro ledvic ali jeter

Odmerka za bolnike z okvaro jeter ali ledvic ni treba prilagajati (glejte poglavje 5.2).

Starejši bolniki

Kljub temu, da odmerka pri starejših bolnikih ni potrebno spreminjati, je treba pozorno spremljati zdravljenje in ga občasno ponovno oceniti (glejte poglavje 4.4).

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost linaklotida pri otrocih, starih od 0 do 18 let, nista bili dokazani. Podatkov ni na voljo.

Zdravilo Constella se ne sme uporabljati pri otrocih in mladostnikih (glejte poglavji 4.4 in 5.1).

Način uporabe

Peroralna uporaba. Kapsulo je treba vzeti vsaj 30 minut pred obrokom (glejte poglavje 4.5).

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na linaklotid ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Bolniki z znano mehanično obstrukcijo prebavil ali s sumom nanjo.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Zdravilo Constella uporabite po izključitvi organskih bolezni in po postavitvi diagnoze zmerno hudega do hudega razdražljivega črevesja z zaprtjem (glejte poglavje 5.1).

Bolniki morajo vedeti, da se lahko med zdravljenjem pojavi driska in krvavenje iz spodnjih prebavil. Če se pojavi huda ali dolgotrajna driska ali krvavenje iz spodnjih prebavil, morajo o tem obvestiti zdravnika (glejte poglavje 4.8).

Če se pojavi dolgotrajna (tj. več kot 1 teden) ali huda driska, mora bolnik poiskati zdravniški nasvet; v poštev pride začasna prekinitev jemanja linaklotida, dokler epizoda driske ni zaključena. Pri bolnikih, ki so nagnjeni k motnjam ravnovesja vode ali elektrolitov (tj. starostniki, bolniki z boleznimi srca in ožilja, sladkorno boleznijo, hipertenzijo) morate razmisliti o nadzorovanju elektrolitov.

Linaklotida niso preučevali pri bolnikih s kroničnimi vnetnimi stanji prebavil, kot so Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis, zato se uporaba zdravila Constella pri teh bolnikih ne priporoča.

Starejši bolniki

Pri starejših bolnikih so podatki omejeni (glejte poglavje 5.1). Zaradi visokega tveganja za pojav driske, ki so ga opazili pri kliničnih preskušanjih (glejte poglavje 4.8), je treba tem bolnikom posvetiti posebno pozornost, skrbno in redno pa je treba ocenjevati tudi razmerje med koristmi in tveganji zdravljenja.

Pediatrična populacija

Zdravilo Constella se ne sme uporabljati pri otrocih in mladostnikih, ker zdravila pri tej populaciji še niso preučili. Ker je znano, da so receptorji GC-C v mladih letih čezmerno izraženi, so lahko otroci do 2. leta starosti še posebej občutljivi na učinke linaklotida.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja z drugimi zdravili niso izvajali. Po uporabi priporočenega kliničnega odmerka se linaklotid v plazmi redko zazna, študije in vitro pa so pokazale, da linaklotid ni niti substrat niti inhibitor/induktor encimskega sistema citokroma P450 in ne stopa v interakcijo z vrsto običajnih izločevalnih in privzemnih prenašalcev (glejte poglavje 5.2).

Klinična študija interakcije s hrano pri zdravih osebah je pokazala, da linaklotida pri terapevtskih odmerkih ni bilo mogoče zaznati v plazmi na poln želodec ali na tešče. Jemanje zdravila Constella na poln želodec je povzročilo pogostejše odvajanje in bolj mehko blato ter več neželenih učinkov na črevesje kot pri jemanju na tešče (glejte poglavje 5.1). Kapsulo je treba vzeti vsaj 30 minut pred obrokom (glejte poglavje 4.2).

Sočasno zdravljenje z zaviralci protonske črpalke, odvajali ali nesteroidnimi protivnetnimi zdravili lahko poveča tveganje za drisko.

V primeru hude ali dolgotrajnejše driske se lahko pojavi vpliv na absorpcijo drugih peroralnih zdravil.

Zmanjša se lahko učinkovitost peroralnih kontracepcijskih sredstev, zato priporočamo uporabo dodatne kontracepcijske metode za preprečitev morebitne neuspešnosti peroralne kontracepcije (glejte navodila za predpisovanje peroralnih kontracepcijskih sredstev). Pri predpisovanju zdravil, ki se absorbirajo v črevesje in

imajo ozek terapevtski indeks, kot je levotiroksin, je potrebna previdnost, saj je lahko njihova učinkovitost zmanjšana.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatki o uporabi linaklotida pri nosečnicah so omejeni. Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3). Iz previdnostnih razlogov se je med nosečnostjo uporabi zdravila bolje izogibati.

Dojenje

Ker je sistemska izpostavitev linaklotidu minimalna, izločanje v materino mleko ni verjetno, čeprav ni bilo ocenjeno. Čeprav učinkov za dojenega novorojenca/dojenčka pri terapevtskih odmerkih ni pričakovati, zaradi odsotnosti podatkov o takšni uporabi zdravila pri ljudeh, uporabe linaklotida med dojenjem ne priporočamo.

Plodnost

Študije na živalih niso pokazale vpliva na sposobnost razmnoževanja pri moških ali ženskah.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Constella nima vpliva oziroma ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Linaklotid je bil dajan peroralno 1.166 bolnikom s sindromom razdražljivega črevesja z zaprtostjo v kontroliranih kliničnih študijah. 892 od teh bolnikov je prejemalo linaklotid v priporočenemu odmerku 290 mikrogramov na dan. Celokupna izpostavitev v načrtu kliničnega razvoja je presegala 1.500 bolnikov-let. Neželeni učinek, o katerem so pri zdravljenju z zdravilom Constella najpogosteje poročali, je bila v glavnem blaga do zmerno huda driska, ki se je pojavila pri manj kot 20 % bolnikov. V redkih in hudih primerih lahko to povzroči dehidracijo, hipokaliemijo, znižane ravni hidrogenkarbonata v krvi, omotico in ortostatsko hipotenzijo.

Druge pogoste neželene reakcije (> 1 %) so bile abdominalne bolečine, abdominalna distenzija in flatulenca.

Povzetek neželenih reakcij v obliki preglednice

V nadzorovanih kliničnih študijah so ob uporabi priporočenega odmerka 290 mikrogramov na dan poročali o spodnjih neželenih učinkih z naslednjimi pogostnostmi: zelo pogosti (≥1/10), pogosti (≥1/100 do <1/10), občasni (≥1/1.000 do <1/100), redki (≥1/10.000 do <1/1.000), zelo redki (<1/10.000) in neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Organski sistem po

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

Neznano

MedDRa

 

 

 

 

 

Infekcijske in

 

virusni

 

 

 

parazitske bolezni

 

gastroenteritis

 

 

 

 

 

 

fekalna

 

 

 

 

 

inkontinenca,

 

 

 

 

 

urgentna

 

 

 

 

 

defekacija,

 

 

 

 

abdominalne

krvavenje iz

 

 

 

 

bolečine,

spodnjih

 

 

Bolezni prebavil

driska

flatulenca,

prebavil,

 

 

 

 

abdominalna

vključno s

 

 

 

 

distenzija

krvavenjem

 

 

 

 

 

hemeroidov in iz

 

 

 

 

 

danke,

 

 

 

 

 

navzea,

 

 

 

 

 

bruhanje

 

 

Bolezni kože in

 

 

 

 

izpuščaj

podkožja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presnovne in

 

 

hipokaliemija,

 

 

 

 

dehidracija,

 

 

prehranske motnje

 

 

 

 

 

 

zmanjšan apetit

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni živčevja

 

omotica

 

 

 

Žilne bolezni

 

 

ortostatska

 

 

 

 

hipotenzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znižane

 

 

 

 

 

ravni

 

Preiskave

 

 

 

hidrogen

 

 

 

 

 

karbonata

 

 

 

 

 

v krvi

 

Opis izbranih neželenih učinkov

Driska je najpogostejši neželeni učinek in je v skladu s farmakološkim delovanjem zdravilne učinkovine. V kliničnih študijah je 2 % zdravljenih bolnikov imelo hudo drisko, 5 % bolnikov pa je zaradi driske prekinilo zdravljenje.

Večina poročanih primerov driske je bila blagih (43 %) do zmernih (47 %); 2 % zdravljenih bolnikov sta imela hudo drisko. Približno polovica epizod driske se je začela v prvem tednu zdravljenja.

Driska je pri približno eni tretjini bolnikov izzvenela v sedmih dneh, vendar pa je imelo 80 bolnikov (50 %) drisko, ki je trajala več kot 28 dni (kar predstavlja 9,9 % vseh bolnikov, zdravljenih z linaklotidom).

Pri kliničnih preskušanjih je pet odstotkov bolnikov prekinilo zdravljenje zaradi driske. Pri teh bolnikih je driska izzvenela nekaj dni po prekinitvi zdravljenja.

Starostniki (> 65 let), bolniki s povišanim krvnim tlakom in bolniki s sladkorno boleznijo, so pogosteje poročali o driski kot splošna populacija bolnikov s sindromom razdražljivega črevesja z zaprtostjo, vključenih v klinična preskušanja.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Preveliko odmerjanje lahko povzroči simptome, ki so pretirani znani farmakodinamični učinki zdravila, v glavnem driska. Pri študiji z zdravimi prostovoljci, ki so prejeli en odmerek 2.897 mikrogramov (do 10- kratnik priporočenega terapevtskega odmerka), je bil varnostni profil teh oseb skladen s profilom celotne zdravljene populacije, pri kateri so o driski poročali kot o najpogostejšem neželenem učinku.

Pri prevelikem odmerku je treba bolnike zdraviti simptomatično in uvesti podporne ukrepe.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Druga zdravila proti zaprtju, oznaka ATC: A06AX04

Mehanizem delovanja

Linaklotid je agonist receptorja gvanilat ciklaze-C (GC-C) z visceralnim analgetičnim in sekretornim delovanjem.

Linaklotid je sintetični peptid s 14 aminokislinami, ki so strukturno sorodne endogeni gvanilin peptidni družini. Linaklotid in njegov aktivni presnovek se vežeta na receptor GC-C na površini svetline črevesnega epitelija. Na živalskih modelih so dokazali, da delovanje linaklotida na GC-C zmanjša visceralne bolečine in poveča prehod skozi prebavila, pri ljudeh pa poveča prehod skozi debelo črevo. Aktiviranje GC-C povzroči povečanje zunajceličnih in znotrajceličnih koncentracij cikličnega gvanozin monofosfata (cGMP). Zunajcelični cGMP zmanjša aktivnost bolečinskih vlaken, kar na živalskih modelih zmanjša visceralno bolečino. Znotrajcelični cGMP povzroči izločanje klorida in hidrogenkarbonata v črevesno svetlino z aktiviranjem transmembranskega regulatorja cistične fibroze (CFTR – cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), kar poveča količino črevesne tekočine in pospeši prehod.

Farmakodinamični učinki

Pri navzkrižni študiji interakcij s hrano so 18 zdravim osebam 7 dni dajali zdravilo Constella

290 mikrogramov na poln želodec in na tešče. Jemanje zdravila Constella neposredno po zajtrku z visoko vsebnostjo maščob je povzročilo pogostejše odvajanje in redkejše blato ter več neželenih učinkov na črevesje, v primerjavi z jemanjem na tešče.

Klinična učinkovitost in varnost

Učinkovitost linaklotida je bila ugotovljena v dveh randomiziranih, dvojno slepih, s placebom kontroliranih kliničnih študijah 3. faze pri bolnikih s sindromom razdražljivega črevesja z zaprtostjo. V eni klinični študiji

(študija 1) so 802 bolnika 26 tednov zdravili z zdravilom Constella 290 mikrogramov ali s placebom enkrat na dan. V drugi klinični študiji (študija 2) so 800 bolnikov zdravili 12 tednov, nato pa so jih znova randomizirali za dodatno 4-tedensko obdobje zdravljenja. Med 2-tedenskim izhodiščnim obdobjem pred zdravljenjem so imeli bolniki povprečni rezultat bolečine 5,6 (lestvica 0-10) z 2,2 % dneva brez bolečine v abdomnu, povprečnim rezultatom napenjanja 6,6 (lestvica 0-10) in 1,8 spontanimi defekacijami/teden.

Lastnosti populacije bolnikov, vključenih v klinična preskušanja 3. faze, so: povprečna starost 43,9 let [razpon 18-87 let s 5,3 % ≥ 65 let starosti], 90,1 % žensk. Vsi bolniki so ustrezali merilom Rome II za sindrom razdražljivega črevesja z zaprtostjo in so morali imeti med 2-tedenskim izhodiščnim obdobjem povprečni rezultat abdominalnih bolečin ≥ 3 na numerični lestvici od 0 do 10 točk (kriterij, ki ustreza populaciji z zmernim do hudim simptomom razdražljivega črevesja), rezultat < 3 za popolno spontano defekacijo in ≤ 5 spontanih defekacij na teden.

Sočasna primarna opazovana dogodka v obeh kliničnih raziskavah sta bili delež odzivnih oseb s stopnjo olajšanja sindroma razdražljivega črevesja (IBS) pri 12 tednih in delež odzivnih oseb z olajšanjem abdominalnih bolečin/neugodja pri 12 tednih. Odzivna oseba s stopnjo olajšanja sindroma razdražljivega

črevesja pomeni bolnika z znatnim ali popolnim olajšanjem vsaj 50 odstotkov časa v obdobju zdravljenja,

odzivna oseba z olajšanjem abdominalne bolečine/nelagodja pa je bil bolnik z vsaj 30-odstotnim izboljšanjem vsaj 50 odstotkov časa v obdobju zdravljenja.

Podatki za 12 tednov v študiji 1 so pokazali, da je bila stopnja odziva olajšanja sindroma razdražljivega črevesja dosežena pri 39 % bolnikov, zdravljenih z linaklotidom, v primerjavi s 17 % bolnikov, zdravljenih s placebom (p < 0,0001), odziv olajšanja abdominalne bolečine/nelagodja pa pri 54 % bolnikov, zdravljenih z linaklotidom v primerjavi z 39 % bolnikov, zdravljenih s placebom (p<0,0001). V študiji 2 je bila stopnja odziva olajšanja sindrom razdražljivega črevesja dosežena pri 37 % bolnikov, zdravljenih z linaklotidom, v primerjavi z 19 % bolnikov, zdravljenih s placebom (p < 0,0001), odziv olajšanja abdominalne bolečine/nelagodja pa je doseglo 55 % bolnikov, zdravljenih z linaklotidom, v primerjavi z 42 % bolnikov, zdravljenih s placebom (p=0,0002).

Podatki za 26 tednov v študiji 1 so pokazali, da je je odziv olajšanja sindroma razdražljivega črevesja doseglo 37 % bolnikov, zdravljenih z linaklotidom, v primerjavi s 17 % bolnikov, zdravljenih s placebom (p < 0,0001), odziv olajšanja abdominalne bolečine/nelagodja pa je doseglo 54 % bolnikov, zdravljenih z linaklotidom, v primerjavi s 36 % bolnikov, zdravljenih s placebom (p < 0,0001).

V obeh študijah so izboljšanje opazili že v prvem tednu, nato pa so se ohranilo v celotnem obdobju zdravljenja (1. in 2. slika). Pokazalo se je, da linaklotid ne povzroči povratnega (rebound) učinka, če so zdravljenje zaustavili po 3-mesečnem neprekinjenem zdravljenju.

Odzivne osebe (%)

Sl. 1 Odzivne osebe s stopnjo olajšanja

IBS

* vrednost p < 0,0001

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Teden preskušanja

Zbrani podatki kliničnih študij učinkovitosti v 3. fazi (študija 1 in 2)

Pristop po ugotovljenih primerih (OC) (populacija, ki jo nameravajo zdraviti (ITT))

Odzivne osebe (%)

Sl. 2 Odzivne osebe z olajšanjem abdominalne bolečine/neudobja

 

 

 

 

* vrednost p < 0,0001

 

 

* *

 

 

 

 

*

*

*

* *

*

* *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

Teden preskušanja

Zbrani podatki kliničnih študij učinkovitosti v 3. fazi (študija 1 in 2)

Pristop po ugotovljenih primerih (OC) (populacija, ki jo nameravajo zdraviti (ITT))

Drugi znaki in simptomi sindroma razdražljivega črevesja z zaprtostjo, vključno z napenjanjem, pogostnostjo popolne spontane defekacije (CSBM – complete spontaneous bowel movement), naporom, konsistenco blata, so se izboljšali pri bolnikih, zdravljenih z linaklotidom v primerjavi s placebom (p<0,0001), kot je prikazano v spodnji tabeli. Ti učinki so se pokazali v 1. tednu in so se ohranili skozi celotno obdobje zdravljenja.

Učinki zdravila Constella na simptome sindroma razdražljivega črevesja z zaprtostjo prvih 12 tednov zdravljenja v združenih študijah klinične učinkovitosti 3. faze (študiji 1 in 2).

Glavni

Placebo

 

 

Linaklotid

 

 

 

parametri

(n = 797)

 

 

(n = 805)

 

 

 

sekundarne

 

 

 

 

 

 

 

Izhodišče

V 12. tednu

Sprememba

Izhodišče

V 12.

Sprememba

Povprečna

učinkovitosti

od izhodišča

tednu

od izhodišča

 

povprečje

povprečje

povprečje

povprečje

povprečje

povprečje

razlika LS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napenjanje (11-

6,5

5,4

–1,0

6,7

4,6

–1,9

–0,9*

točkovni NRS)

 

 

 

 

 

 

 

CSBM/teden

0,2

1,0

0,7

0,2

2,5

2,2

1,6*

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsistenca blata

2,3

3,0

0,6

2,3

4,4

2,0

1,4*

(rezultat BSFS)

 

 

 

 

 

 

 

Napor (5-

 

 

 

 

 

 

 

točkovna običajna

3,5

2,8

– 0,6

3,6

2,2

–1,3

–0,6*

lestvica)

 

 

 

 

 

 

 

*p < 0,0001, linaklotid v primerjavi s placebom. LS: najmanjši kvadrat

CSBM: popolne spontane defekacije

Zdravljenje z linaklotidom je povzročilo tudi znatno izboljšanje validiranih in za bolezen specifičnih meril kakovosti življenja (IBS-QoL; p < 0,0001) in EuroQoL (p = 0,001). Klinično pomemben odziv celokupnega IBS-QoL (> 14 točk razlike) je bil dosežen pri 54 % bolnikov, zdravljenih z linaklotidom, v primerjavi z 39 % bolnikov, zdravljenih s placebom.

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila obvezo za predložitev rezultatov študij z zdravilom Constella za eno ali več podskupin pediatrične populacije s funkcionalnim zaprtjem (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Na splošno je linaklotid v plazmi po terapevtskem peroralnem odmerku minimalno zaznaven, zato standardnih farmakokinetičnih parametrov ni mogoče izračunati.

Po enkratnemu odmerku do 966 mikrogramov in večkratnih odmerkih do 290 mikrogramov linaklotida v plazmi ni bilo zaznavnih ravni prvotne spojine ali aktivnega presnovka (des-tirozina). Po odmerku 2.897 mikrogramov na 8. dan, ki je sledil 7-dnevnem ciklu uporabe 290 mikrogramov/dan, so linaklotid zaznali pri samo 2 od 18 oseb v koncentracijah, ki so malo nad mejo določljivosti, in je 0,2 ng/ml (koncentracije so bile v razponu od 0,212 do 0,735 ng/ml). V dveh ključnih študijah 3. faze, pri katerih so

bolniki prejemali odmerek 290 mikrogramov linaklotida enkrat na dan, so linaklotid zaznali pri samo 2 od 162 bolnikov približno 2 uri po začetnem odmerku linaklotida (koncentracije so bile v razponu od

0,241 ng/ml do 0,239 ng/ml), in pri nobenem od 162 bolnikov po 4 tednih zdravljenja. Aktivnega presnovka ni bilo v nobeni časovni točki mogoče zaznati pri nobenem od 162 bolnikov.

Porazdelitev

Ker se linaklotid po uporabi terapevtskih odmerkov redko zazna v plazmi, standardnih študij porazdelitve niso izvajali. Pričakovati je, da je sistemska porazdelitev linaklotida neznatna ali da je ni.

Biotransformacija

Linaklotid se v prebavilih lokalno presnovi do svojega aktivnega primarnega presnovka, des-tirozina. Linaklotid in aktivni presnovek des-tirozin se v prebavilih reducirata in encimsko proteolizirata na manjše peptide in naravno prisotne aminokisline.

Morebitna zaviralna aktivnost linaklotida in njegovega primarnega presnovka MM-419447 na izločevalne prenašalce pri človeku BCRP, MRP2, MRP3 in MRP4 privzemne prenašalce pri človeku OATP1B1,

OATP1B3, OATP2B1, PEPT1 in OCTN1 je bila raziskana in vitro. Rezultati te študije so pokazali, da noben

od peptidov ne zavira splošnih izločevalnih in privzemnih prenašalcev, kar so preučili pri klinično relevantnih koncentracijah.

Učinek linaklotida in njegovih presnovkov pri zaviranju pogostih črevesnih encimov (CYP2C9 in CYP3A4) ter jetrnih encimov (CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 in 3A4) ali na indukcijo jetrnih encimov (CYP1A2, 2B6 in 3A4/5) so preučili in vitro. Rezultati teh študij so pokazali, da linaklotid in presnovek des-tirozin nista ne zaviralca ne induktorja encimskega sistema citokroma P450.

Izločanje

Po enem peroralnem odmerku 2.897 mikrogramov na 8. dan po 7-dnevnem ciklu dajanja

290 mikrogramov/dan 18 zdravim prostovoljcem so v blatu zaznali približno 3 do 5 % odmerka, skoraj v celoti v obliki aktivnega presnovka des-tirozina.

Starost in spol

Kliničnih študij za ugotavljanje vpliva starosti in spola na klinično farmakokinetiko linaklotida niso izvedli, saj je v plazmi le redko zaznaven. Ni pričakovati, da bi starost vplivala na odmerjanje. Za informacije, povezane s starostjo, glejte poglavja 4.2., 4.4. in 4.8.

Okvara ledvic

Uporabe zdravila Constella pri bolnikih z okvaro ledvic niso preučili. Linaklotid je v plazmi le redko zaznaven, zato ni pričakovati, da bi okvarjeno delovanje ledvic vplivalo na očistek prvotne spojine ali njenega presnovka.

Okvara jeter

Uporabe zdravila Constella pri bolnikih z okvaro jeter niso preučili. Linaklotid je v plazmi le redko zaznaven, encimi jetrnega citokromskega sistema P450 pa ga ne presnavljajo, zato ni pričakovati, da bi okvara jeter vplivala na presnovo ali očistek prvotnega zdravila ali njegovega presnovka.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, genotoksičnosti, kancerogenega potenciala, vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvoja ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Vsebina kapsule mikrokristalna celuloza hipromeloza

kalcijev klorid dihidrat levcin

Ovojnica kapsule titanov dioksid (E171) želatina

rdeči železov oksid (E172) rumeni železov oksid (E172)

Črnilo kapsule

šelak propilenglikol

koncentrirana raztopina amoniaka kalijev hidroksid

titanov dioksid (E171)

črni železov oksid (E172)

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

V zaprti plastenki: 3 leta

Po prvem odprtju plastenke je treba kapsule porabiti v 18 tednih.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C. Plastenko shranjujte tesno zaprto za zagotovitev zaščite pred vlago.

Plastenka vsebuje eno ali več zatesnjenih vsebnikov s silikagelom, ki ohranja kapsule suhe. Vsebnike pustite v plastenki.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Bela plastenka iz polietilena velike gostote (HDPE) s pečatom proti poseganju, z za otroke varno navojno zaporko, skupaj z enim ali več vsebniki silikagela kot sredstva za sušenje.

Velikosti pakiranja: 10, 28, 60 in 90 kapsul ter velika pakiranja s 112 (4 × 28) kapsulami. Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17

Irska

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/12/801/001

EU/1/12/801/002

EU/1/12/801/003

EU/1/12/801/004

EU/1/12/801/005

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 26. november 2012

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept