Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dynastat (parecoxib sodium) – Označevanje - M01AH04

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaDynastat
ATC kodaM01AH04
Substancaparecoxib sodium
ProizvajalecPfizer Limited

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA: 40 mg viale

1.IME ZDRAVILA

Dynastat 40 mg prašek za raztopino za injiciranje

parekoksib

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 40 mg parekoksiba v obliki natrijevega parekoksibata (42,36 mg). Po pripravi z 2 ml vehikla znaša koncentracija parekoksiba 20 mg/ml. Tako 2 ml pripravljene raztopine vsebuje 40 mg parekoksiba.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi natrijev hidrogenfosfat, fosforjevo kislino in natrijev hidroksid.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek za raztopino za injiciranje

10 vial

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! samo za enkratno uporabo

za intravensko ali intramuskularno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Pripravljeno zdravilo je treba uporabiti takoj (v roku 24 ur, če je bilo pripravljeno z uporabo aseptične tehnike) in se ga ne sme zamrzovati ali shranjevati v hladilniku.

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Za shranjevanje zdravila pred pripravo niso potrebna posebna navodila.

Za več podatkov o shranjevanju glejte navodilo za uporabo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/209/005

13.ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dynastat 40 mg

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA VIALI: 40 mg

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Dynastat 40 mg prašek za injiciranje

parekoksib i.v./i.m.

2.POSTOPEK UPORABE

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

6.DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI ZUNANJA ŠKATLA: 40 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

1. IME ZDRAVILA

Dynastat 40 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

parekoksib

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 40 mg parekoksiba v obliki natrijevega parekoksibata (42,36 mg). Po pripravi z 2 ml vehikla znaša koncentracija parekoksiba 20 mg/ml. Tako 2 ml pripravljene raztopine vsebuje 40 mg parekoksiba.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi natrijev hidrogenfosfat, fosforjevo kislino in natrijev hidroksid.

2 ml ampula vehikla vsebuje natrijev klorid, klorovodikovo kislino, natrijev hidroksid in vodo za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

1 viala s praškom in 1 ampula z vehiklom

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! samo za enkratno uporabo

za intravensko ali intramuskularno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Pripravljeno zdravilo je treba uporabiti takoj (v roku 24 ur, če je bilo pripravljeno z uporabo aseptične tehnike) in se ga ne sme zamrzovati ali shranjevati v hladilniku.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Za shranjevanje zdravila pred pripravo niso potrebna posebna navodila.

Za več podatkov o shranjevanju glejte navodilo za uporabo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/209/006

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dynastat 40 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI ZUNANJA ŠKATLA: 40 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

1. IME ZDRAVILA

Dynastat 40 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

parekoksib

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 40 mg parekoksiba v obliki natrijevega parekoksibata (42,36 mg). Po pripravi z 2 ml vehikla znaša koncentracija parekoksiba 20 mg/ml. Tako 2 ml pripravljene raztopine vsebuje 40 mg parekoksiba.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi natrijev hidrogenfosfat, fosforjevo kislino in natrijev hidroksid.

2 ml ampula vehikla vsebuje natrijev klorid, klorovodikovo kislino, natrijev hidroksid in vodo za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

3 viale s praškom in 3 ampule z vehiklom

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! samo za enkratno uporabo

za intravensko ali intramuskularno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Pripravljeno zdravilo je treba uporabiti takoj (v roku 24 ur, če je bilo pripravljeno z uporabo aseptične tehnike) in se ga ne sme zamrzovati ali shranjevati v hladilniku.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Za shranjevanje zdravila pred pripravo niso potrebna posebna navodila.

Za več podatkov o shranjevanju glejte navodilo za uporabo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/209/007

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dynastat 40 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI ZUNANJA ŠKATLA: 40 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

1. IME ZDRAVILA

Dynastat 40 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

parekoksib

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 40 mg parekoksiba v obliki natrijevega parekoksibata (42,36 mg). Po pripravi z 2 ml vehikla znaša koncentracija parekoksiba 20 mg/ml. Tako 2 ml pripravljene raztopine vsebuje 40 mg parekoksiba.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi natrijev hidrogenfosfat, fosforjevo kislino in natrijev hidroksid.

2 ml ampula vehikla vsebuje natrijev klorid, klorovodikovo kislino, natrijev hidroksid in vodo za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

5 vial s praškom in 5 ampul z vehiklom

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! samo za enkratno uporabo

za intravensko ali intramuskularno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Pripravljeno zdravilo je treba uporabiti takoj (v roku 24 ur, če je bilo pripravljeno z uporabo aseptične tehnike) in se ga ne sme zamrzovati ali shranjevati v hladilniku.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Za shranjevanje zdravila pred pripravo niso potrebna posebna navodila.

Za več podatkov o shranjevanju glejte navodilo za uporabo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/209/008

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dynastat 40 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA AMPULI Z VEHIKLOM: 2 ml

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Raztopina natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %)

2. POSTOPEK UPORABE

vehikel za Dynastat 40 mg

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

2 ml

6. DRUGI PODATKI

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept