Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eurartesim (piperaquine tetraphosphate / dihydroartemisinin) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - P01BF05

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaEurartesim
ATC kodaP01BF05
Substancapiperaquine tetraphosphate / dihydroartemisinin
ProizvajalecSigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

Eurartesim 160 mg/20 mg filmsko obložene tablete

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 160 mg piperakin tetrafosfata (v obliki tetrahidrata; PKP) in 20 mg artenimola.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

filmsko obložena tableta (tableta)

Bele podolgovate bikonveksne filmsko obložene tablete (dimenzije 11,5 x 5,5 mm/debelina 4,4 mm) z razdelilno zarezo in oznako na eni strani s črkama „S“ in „T“.

Tableta se lahko deli na enake odmerke.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Eurartesim je indicirano za zdravljenje nezapletene malarije Plasmodium falciparum pri odraslih, mladostnikih, otrocih in dojenčkih, starih 6 mesecev in več in težkih 5 kg ali več.

Upoštevati je treba uradna navodila glede ustrezne uporabe antimalarikov.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Zdravilo Eurartesim je treba dajati tri zaporedne dni ob isti uri, torej skupno tri odmerke.

Odmerjanje naj temelji na telesni masi, kot je prikazano v spodnji tabeli:

Telesna

Dnevni odmerek (mg)

Jakost tablete in število tablet na odmerek

 

 

masa (kg)

PKP

Artenimol

 

 

 

 

 

 

 

5 do <7

½ x 160 mg / 20 mg tablete

 

 

 

 

7 do <13

1 x 160 mg / 20 mg tableta

 

 

 

 

13 do <24

1 x 320 mg / 40 mg tableta

 

 

 

 

24 do <36

2 x 320 mg / 40 mg tableti

 

 

 

 

36 do <75

3 x 320 mg / 40 mg tablete

 

 

 

 

75 do 100

1.280

4 x 320 mg / 40 mg tablete

 

 

 

 

>100

Ni podatkov, na katerih bi temeljila priporočila o odmerku pri bolnikih s telesno maso

 

>100 kg.

 

 

 

 

 

 

Če bolnik v 30 minutah po uporabi zdravila Eurartesim bruha, je treba odmerek dati ponovno; če bolnik bruha v 30–60 minutah, je treba ponovno dati polovico odmerka. Zdravila Eurartesim ne poskušajte dajati ponovno več kot enkrat. Če bolnik drugi odmerek izbruha, je treba uvesti zdravljenje z alternativnim antimalarikom.

Če bolnik izpusti odmerek, ga mora vzeti takoj, ko se to opazi, nato pa naj s priporočenim režimom jemanja nadaljuje do zaključka celotnega poteka zdravljenja.

Ni podatkov o ponovitvi zdravljenja.

V 12-mesečnem obdobju se bolnika ne sme zdraviti z zdravilom Eurartesim več kot dvakrat (glejte poglavji 4.4 in 5.3).

Zdravljenja z zdravilom Eurartesim ni dovoljeno ponoviti v roku 2 mesecev od prvega zdravljenja zaradi dolge razpolovne dobe piperakina (glejte poglavji 4.4 in 5.2).

Posebne skupine bolnikov

Starejši bolniki

Bolniki, stari 65 let in več, niso bili vključeni v klinične študije z zdravilom Eurartesim, zato priporočil za odmerjanje ni mogoče dati. Ob upoštevanju možnosti s starostjo povezanega zmanjšanja delovanja jeter in ledvic ter možnosti za bolezni srca (glejte poglavji 4.3 in 4.4) je potrebna pri dajanju tega zdravila starejšim bolnikom previdnost.

Okvarjeno delovanje jeter in ledvic

Zdravilo Eurartesim ni bilo ovrednoteno v študijah pri osebah z zmerno ali hudo okvaro delovanja ledvic ali jeter. Zato je potrebna previdnost pri dajanju zdravila Eurartesim tem bolnikom (glejte poglavje 4.4).

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila Eurartesim pri dojenčkih, starih manj kot 6 mesecev, in pri otrocih s telesno maso, manjšo kot 5 kg, nista bili dokazani. Podatki za ti pediatrični podskupini niso na voljo.

Način uporabe

Zdravilo Eurartesim se jemlje z vodo in brez hrane.

Vsak odmerek je treba vzeti vsaj 3 ure po zadnjem zaužitju hrane.

Tri ure po uporabi vsakega odmerka se ne sme uživati hrane.

Za bolnike, ki tablet ne morejo pogoltniti, zlasti za dojenčke in majhne otroke, se lahko zdravilo Eurartesim zdrobi in zmeša z vodo. Pripravljeno mešanico je treba takoj porabiti.

4.3Kontraindikacije

-Preobčutljivost na zdravilni učinkovini ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

-Huda malarija po definiciji SZO.

-Nenadna smrt ali prirojeno podaljšanje intervala QTc v družinski anamnezi.

-Znano prirojeno podaljšanje intervala QTc ali katero koli klinično stanje, za katerega je znano, da podaljšuje interval QTc.

-Anamneza simptomatskih srčnih aritmij, klinično pomembne bradikardije.

-Kakršna koli bolezen srca, ki povečuje dovzetnost za razvoj aritmij, kot je huda hipertenzija, hipertrofija levega prekata (vključno s hipertrofično kardiomiopatijo) ali kongestivno srčno popuščanje, ki ga spremlja zmanjšan iztisni delež levega prekata.

-Motnje elektrolitov, zlasti hipokaliemija, hipokalciemija ali hipomagneziemija.

-Jemanje zdravil, za katera je znano, da podaljšujejo interval QTc. Ta zdravila vključujejo (a nanje niso omejena):

antiaritmike (npr. amiodaron, dizopiramid, dofetilid, ibutilid, prokainamid, kinidin, hidrokinidin, sotalol),

nevroleptike, (npr. fenotiazin, sertindol, sultoprid, klorpromazin, haloperidol, mesoridazin, pimozid ali tioridazin), antidepresive,

nekatera antimikrobna zdravila, vključno z zdravili naslednjih skupin:

makrolidi (npr. eritromicin, klaritromicin),

fluorokinoloni (npr. moksifloksacin, sparfloksacin),

antimikotika imidazol in triazol

ter tudi pentamidin in sakvinavir.

nekatere nesedativne antihistaminike (npr. terfenadin, astemizol, mizolastin),

cisaprid, droperidol, domperidon, bepridil, difemanil, probukol, levometadil, metadon, vinka alkaloide, arzenov trioksid.

-Nedavno zdravljenje z zdravili, za katera je znano, da podaljšujejo interval QTc, ki lahko še vedno cirkulirajo v času uvedbe zdravila Eurartesim (npr. meflokin, halofantrin, lumefantrin, klorokinin, kinin in drugi antimalariki), ob upoštevanju njihovega razpolovnega časa izločanja.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Zdravilo Eurartesim se ne sme uporabljati za zdravljenje hude oblike malarije, ki jo povzroča plazmodij P. falciparum (glejte poglavje 4.3), zaradi nezadostnih podatkov pa se prav tako ne sme uporabljati za zdravljenje malarije, povzročene s plazmodiji Plasmodium vivax, Plasmodium malariae ali Plasmodium ovale.

V primeru, da se začne zdravljenje z drugim zdravilom proti malariji, če prvotno zdravljenje ni uspešno ali zaradi nove okužbe z malarijo, upoštevajte dolgo razpolovno doba piperakina (približno

22 dni) (glejte spodaj in poglavji 4.3 in 4.5).

Piperakin je blag zaviralec encima CYP3A4. Previdnost je potrebna pri kombiniranju zdravila Eurartesim z zdravili, ki kažejo različne vzorce zaviranja, induciranja ali tekmovanja za encim

CYP3A4, saj se lahko s tem spremenijo terapevtski in/ali toksični učinki nekaterih sočasno uporabljenih zdravil.

Piperakin je tudi substrat CYP3A4. Ugotovili so zmerno (za < 2-krat) zvišanje koncentracij piperakina v plazmi, kadar so ga dajali sočasno z močnimi zaviralci CYP3A4, kar je povzročilo možno zvečanje učinka na podaljšanje intervala QTc (glejte poglavje 4.5).

Izpostavljenost piperakinu se lahko zveča tudi, kadar ga dajemo sočasno z blagimi ali zmernimi zaviralci CYP3A4 (n.pr. peroralnimi kontraceptivi). Zato je pri sočasnem dajanju zdravila Eurartesim s katerim koli zaviralcem CYP3A4 potrebna previdnost in v poštev pride spremljanje EKG.

Zaradi pomanjkanja FK podatkov o večkratnih odmerkih piperakina ni priporočljiva uporaba katerih koli močnih zaviralcev CYP3A4 po uvedbi (t.j. po prvem odmerku) zdravila Eurartesim (glejte poglavji 4.5 in 5.2).

Zdravilo Eurartesim se ne sme uporabljati v nosečnosti v situacijah, kjer so na voljo drugi ustrezni in učinkoviti antimalariki (glejte poglavje 4.6).

Zaradi pomanjkanja podatkov študij kancerogenosti in zaradi pomanjkanja kliničnih izkušenj s ponavljanjem ciklov zdravljenja pri ljudeh ni mogoče priporočiti več kot dva cikla zdravljenja z zdravilom Eurartesim v 12-mesečnem obdobju (glejte poglavji 4.2 in 5.3).

Učinki na repolarizacijo srca

V kliničnih preskušanjih zdravila Eurartesim so med zdravljenjem pridobili malo EKG posnetkov. Pokazali so, da se je interval QTc pogosteje in v večjem obsegu podaljšal v povezavi z zdravljenjem z zdravilom Eurartesim v primerjavi s primerjalnim zdravilom (za podrobnejše informacije o primerjalnih zdravilih glejte poglavje 5.1). Analiza srčnih neželenih učinkov v teh kliničnih preskušanjih je pokazala, da so bili poročani pogosteje pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Eurartesim, kot pri bolnikih, zdravljenih s primerljivimi antimalariki (glejte poglavje 4.8). Pred tretjim odmerkom zdravila Eurartesim so v eni od dveh študij 3. faze pri 3/767 bolnikov (0,4 %) poročali o vrednosti QTcF > 500 ms v primerjavi z nobenim v primerjalni skupini.

Potencial zdravila Eurartesim, da podaljša interval QTc, so preučili v vzporednih skupinah zdravih prostovoljcev, ki so vzeli vsak odmerek z visoko (~1000 Kcal) ali nizko (~400 Kcal) vsebnostjo maščob/kalorij ali na tešče. V primerjavi s placebom so bila največja povprečna podaljšanja v QTcF

3. dan po dajanju zdravila Eurartesim 45,2, 35,5 in 21,0 msek pod opisanimi pogoji odmerjanja.

Podaljšanje QTcF, ki so ga opazili na tešče, je trajalo med 4 in 11 ur po dajanju zadnjega odmerka

3. dne. Povprečno podaljšanje QTcF v primerjavi s placebom se je zmanjšalo na 11,8 msek po 24 urah in na 7,5 msek po 48 urah. Pri nobenem zdravem prostovoljcu na tešče ni bil QTcF daljši od 480 msek in nobeno povečanje nad izhodiščno točko večje od 60 msek. Število oseb s QTcF, višjim od

480 msek, po odmerjanju z obroki z nizko vsebnostjo maščob je bil 3/64, medtem ko jih je imelo

10/64 vrednosti QTcF nad tem pragom po odmerjanju z obroki z visoko vsebnostjo maščob/kalorij. Nobena od oseb ni imela vrednosti QTcF nad 500 msek pod nobenimi pogoji odmerjanja.

EKG posnetek je treba pridobiti kar se da zgodaj med zdravljenjem z zdravilom Eurartesim in pa je treba uvesti nadziranje EKG pri bolnikih, pri katerih je tveganje za nastanek aritmije v povezavi s podaljšanjem intervala QTc večje (glejte spodaj).

Če je klinično ustrezno, je treba razmisliti o pridobitvi EKG posnetka od vseh bolnikov pred uporabo zadnjega od treh dnevnih odmerkov in v približno 4-6 urah po zadnjem odmerku, saj je lahko tveganje za podaljšanje intervala QTc v tem obdobju največje (glejte poglavje 5.2). Intervali QTc, višji od

500 ms, so povezani z izrazitim tveganjem ventrikularne tahiaritmije, ki so lahko življenjsko nevarne. Zato je treba pri bolnikih, pri katerih so ugotovili podaljšanje v taki meri, uvesti nadziranje z EKG v obdobju naslednjih 24–48 ur. Ti bolniki ne smejo prejeti še drugega odmerka zdravila Eurartesim, temveč se naj začnejo zdraviti z alternativnim antimalarikom.

V primerjavi z odraslimi moškimi imajo ženske bolnice in starejši bolniki daljše intervale QTc. Zato so morda bolj občutljivi na učinke zdravil, ki podaljšujejo interval QTc, kot je zdravilo Eurartesim, zaradi česar je potrebna posebna pozornost.

Pediatrična populacija

Posebna pozornost se priporoča pri majhnih otrocih, ki bruhajo, saj obstaja večja možnost, da se razvijejo motnje elektrolitov. To lahko poveča učinke zdravila Eurartesim na podaljšanje intervala

QTc (glejte poglavje 4.3).

Okvara jeter in ledvic

Zdravilo Eurartesim ni bilo ovrednoteno pri bolnikih z zmerno ali hudo ledvično ali jetrno insuficienco (glejte poglavje 4.2). Zaradi možnosti višjih koncentracij piperakina v plazmi je potrebna previdnost pri dajanju zdravila Eurartesim bolnikom z zlatenico in/ali zmerno ali hudo ledvično ali jetrno insuficienco, priporoča pa se tudi spremljanje EKG in kalija v krvi.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Zdravilo Eurartesim je kontraindicirano pri bolnikih, ki že jemljejo druga zdravila, za katera je znano, da podaljšujejo interval QTc, zaradi tveganja farmakodinamičnega medsebojnega delovanja, ki bi vodilo v dodatni učinek na interval QTc (glejte poglavji 4.3 in 4.4).

Pri zdravih odraslih preiskovancih so izvedli omejeno število študij farmakokinetičnega medsebojnega delovanja med zdravili in zdravilom Eurartesim. Zato ocene pojava možnosti medsebojnega delovanja med zdravili temeljijo tako na študijah in vivo kot na študijah in vitro.

Učinki zdravila Eurartesim na sočasno uporabljena zdravila

Piperakin se presnavlja z encimom CYP3A4 in je pa hkrati zaviralec tega encima. Sočasno peroralno dajanje zdravila Eurartesim s 7,5 mg peroralnega midazolama, ki je testni substrat CYP3A4, je povzročilo zmerno (≤ 2-kratno) zvečanje izpostavljenosti midazolamu in njegovim presnovkom pri zdravih odraslih preiskovancih. Ta zaviralni učinek en teden po zadnjem odmerku zdravila Eurartesim ni bil več viden. Zato je potrebna posebna pozornost, kadar se sočasno z zdravilom Eurartesim dajejo zdravila, ki imajo ozek terapevtski indeks (npr. antiretrovirusna zdravila in ciklosporin).

Sodeč po podatkih in vitro se piperakin v majhni meri presnavlja z encimom CYP2C19 in je hkrati zaviralec tega encima. Ima potencial za zmanjšanje stopnje presnavljanja drugih substratov tega encima, na primer omeprazola, s posledičnim zvišanjem njihovih koncentracij v plazmi in s tem njihove toksičnosti.

Piperakin ima potencial za zviševanje stopnje presnove za substrate encima CYP2E1, kar povzroči zmanjšanje koncentracij v plazmi za substrate kot so paracetamol ali teofilin in plini za anestezijo enfluran, halotan in izofluran. Glavna posledica tega medsebojnega delovanja bi lahko bila zmanjšanje učinkovitosti sočasno uporabljenih zdravil.

Dajanje artenimola lahko povzroči rahlo zmanjšanje aktivnosti encima CYP1A2. Pozornost je zato potrebna pri dajanju zdravila Eurartesim sočasno z zdravili, ki jih ta encim presnavlja, in imajo ozek terapevtski indeks, na primer teofilin. Ni verjetno, da bi kateri od učinkov trajal dalj kot 24 ur po zadnji uporabi artenimola.

Učinki sočasno uporabljenih zdravil na zdravilo Eurartesim

Encim CYP3A4 in vitro presnavlja piperakin. Sočasno dajanje enkratnega peroralnega odmerka klaritromicina (ki je močan testni zaviralec CYP3A4) z enkratnim peroralnim odmerkom zdravila Eurartesim je pri zdravih odraslih preiskovancih povzročilo zmerno (≤ 2-kratno) zvečanje izpostavljenosti piperakinu. To zvečanje izpostavljenosti protimalarični kombinaciji zdravil lahko poslabša učinek na interval QTc (glejte poglavje 4.4). Zato je potrebna posebna pozornost, ko se zdravilo Eurartesim daje pri bolnikih, ki že jemljejo močne zaviralce CYP3A4 (npr. nekateri zaviralci proteaze [amprenavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir], nefazodon ali verpamil), pomisliti pa

je treba na spremljanje EKG zaradi tveganja višjih koncentracij piperakina v plazmi (glejte poglavje

4.4).

Verjetno je, da bodo zdravila, ki inducirajo encime, kot so rifampicin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, šentjanževka (Hypericum perforatum), zmanjšala koncentracije piperakina v plazmi. Zmanjšajo se lahko tudi koncentracije artenimola. Sočasno zdravljenje s temi zdravili se ne priporoča.

Pediatrična populacija

Študije medsebojnega delovanja med zdravili so izvedli le pri odraslih. Obseg medsebojnega delovanja v pediatrični populaciji ni znan. Pri pediatrični populaciji je treba upoštevati zgoraj omenjena medsebojna delovanja pri odraslih in opozorila v poglavju 4.4.

Peroralna kontracepcijska sredstva

Ko so sočasno dajali zdravilo Eurartesim zdravim ženskam, je le minimalno vplivalo na kombinirano peroralno kontracepcijsko terapijo z estrogenom in progestinom, tako da je zvečalo hitrost absorpcije etinilestradiola (izraženo z geometrično sredino Cmax) za okrog 28 %, a ni značilno spremenilo izpostavljenosti etinilestradiolu in levonorgestrelu in ni vplivalo na kontracepcijsko aktivnost, kot so pokazale podobne plazemske koncentracije folikle stimulirajočega hormona (FSH), luteinizirajočega hormona (LH) in progesterona, ki so jih ugotavljali po peroralni kontracepcijski terapiji s sočasnim dajanjem zdravila Eurartesim ali brez njega.

Medsebojno delovanje s hrano

Absorpcija piperakina se poveča v prisotnosti mastne hrane (glejte poglavji 4.4 in 5.2), kar lahko poveča njegov učinek na interval QTc. Zato je treba zdravilo Eurartesim jemati z vodo, kot je opisano v poglavju 4.2. Zdravilo Eurartesim se ne sme dajati s sokom grenivke, saj lahko to povzroči višje koncentracije piperakina v plazmi.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Ni dovolj podatkov o uporabi artenimola in piperakina pri nosečnicah. Na podlagi podatkov iz poskusov na živalih se sumi, da povzroča zdravilo Eurartesim hude prirojene okvare, če se daje v prvem trimesečju nosečnosti (glejte poglavji 4.4 in 5.3). Študije razmnoževanja z derivati artemizinina so pokazale teratogeni potencial z zvečanjem tveganja v zgodnji nosečnosti (glejte poglavje 5.3). Piperakin ni bil teratogen pri podganah ali kuncih. V perinatalnih in postnatalnih študijah pri podganah so piperakin povezali z zapleti med kotenjem. Vendar pa ni bilo zakasnitve v neonatalnem razvoju po izpostavitvi in utero ali z mlekom.

Zdravilo Eurartesim se ne sme uporabljati v nosečnosti v situacijah, kjer so na voljo drugi ustrezni in učinkoviti antimalariki (glejte poglavje 4.4).

Dojenje

Podatki na živalih kažejo, da se piperakin izloča v mleko, vendar za ljudi ni na voljo podatkov. Ženske, ki jemljejo zdravilo Eurartesim, naj med zdravljenjem ne dojijo.

Plodnost

Ni posebnih podatkov o učinkih piperakina na plodnost, vendar pa v klinični uporabi niso poročali o neželenih učinkih. Podatki, zbrani iz študij na živalih, kažejo, da artenimol ne vpliva na plodnost niti pri ženskah niti pri moških.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Podatki o neželenih učinkih, zbrani v kliničnih preskušanjih, kažejo, da zdravilo Eurartesim nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev, ko enkrat bolnik okreva od akutne okužbe.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Varnost zdravila Eurartesim so ocenili v dveh odprtih študijah faze III, ki sta vključevali 1.239 pediatričnih bolnikov, starih do 18 let, in 566 odraslih bolnikov, starih več kot 18 let, zdravljenih z zdravilom Eurartesim.

V randomizirani študiji, v kateri je bilo 767 odraslih in otrok z nezapleteno malarijo P. falciparum izpostavljenih zdravilu Eurartesim, so ocenili, da je imelo 25 % oseb neželene učinke na zdravilo Eurartesim. Nobeni neželeni učinki posamezne vrste se niso pojavili z incidenco ≥ 5 %. Najpogostejši neželeni učinki, ki so jih opazili z incidenco ≥ 1,0 %, so bili: glavobol (3,9 %), podaljšanje intervala

QTc na elektrokardiogramu (3,4 %), okužba s P. falciparum (3,0 %), anemija (2,8 %), eozinofilija (1,7 %), znižanje hemoglobina (1,7 %), sinusna tahikardija (1,7 %), astenija (1,6 %), znižanje hematokrita (1,6 %), pireksija (1,5 %), znižanje števila eritrocitov (1,4 %). Skupaj 6 (0,8 %) oseb je imelo v študiji hude neželene učinke.

V drugem randomiziranem preskušanju je bilo zdravilu Eurartesim izpostavljenih 1.038 otrok, starih med 6 meseci in 5 let, in ocenjeno je bilo, da je imelo 71 % preiskovancev neželene učinke. Naslednje neželene učinke so opazili z incidenco ≥ 5,0 %: kašelj (32 %), pireksija (22,4 %), gripa (16,0 %), okužba s P. falciparum (14,1 %), driska (9,4 %), bruhanje (5,5 %) in anoreksija (5,2 %). Skupaj

15 (1,5 %) oseb je imelo v študiji hude neželene učinke.

Neželeni učinki v obliki tabele

V spodnjih tabelah so neželeni učinki našteti po organskih sistemih in razvrščeni po pogostnosti. Znotraj vsake pogostnostne skupine so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti v skladu z naslednjim dogovorom: zelo pogosti (≥1/10), pogosti (≥1/100 do <1/10), občasni (≥1/1.000 do <1/100), redki (≥1/10.000 do <1/1.000), zelo redki (<1/10.000), neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). Tabela v tem poglavju velja samo za odrasle bolnike. Ustrezna tabela za pediatrične bolnike je predstavljena v specifičnem poglavju spodaj.

Pogostnost neželenih učinkov pri odraslih bolnikih, ki so bili vključeni v klinično preskušanje z zdravilom Eurartesim:

Organski sistem

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Infekcijske in parazitske

 

okužba s

okužba dihal

bolezni

 

P. falciparum

gripa

Bolezni krvi in

 

anemija

 

limfatičnega sistema

 

 

 

 

 

Presnovne in prehranske

 

 

anoreksija

motnje

 

 

 

 

 

Bolezni živčevja

 

glavobol

konvulzije

 

omotičnost

 

 

 

 

 

podaljšanje QTc

motnje srčne prevodnosti

Srčne bolezni

 

sinusne aritmije

 

tahikardija

 

 

bradikardija

 

 

 

Bolezni dihal, prsnega

 

 

 

koša in mediastinalnega

 

 

kašelj

prostora

 

 

 

 

 

 

bruhanje

Bolezni prebavil

 

 

driska

 

 

navzea

 

 

 

 

 

 

bolečina v trebuhu

 

 

 

hepatitis

Bolezni jeter, žolčnika

 

 

hepatomegalija

in žolčevodov

 

 

nenormalni izvidi testov

 

 

 

delovanja jeter

 

 

 

Organski sistem

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Bolezni kože in

 

 

pruritus

podkožja

 

 

 

 

 

Bolezni mišično-

 

 

artralgija

skeletnega sistema in

 

 

 

 

mialgija

vezivnega tkiva

 

 

 

 

 

Splošne težave in

 

astenija

 

spremembe na mestu

 

 

 

pireksija

 

aplikacije

 

 

 

 

 

Opis izbranih neželenih učinkov

Neželeni učinki, ki so jih opazili pri jemanju zdravila Eurartesim, so bili na splošno blagi in večinoma niso bili resni. Reakcije, kot so kašelj, pireksija, glavobol, okužba s P. falciparum, anemija, astenija, anoreksija in opažene spremembe parametrov krvnih celic so bile konsistentne s pričakovanimi za bolnike z akutno malarijo. Učinek na podaljšanje intervala QTc so opazili 2. dan, do 7. dne pa so izzveneli (naslednja časovna točka izvajanja EKG).

Pediatrična populacija

Pregled neželenih učinkov za pediatrične bolnike v obliki tabele je naveden spodaj. Večina pediatričnih izkušenj je izpeljanih iz afriških otrok, starih 6 mesecev do 5 let.

Pogostnost neželenih učinkov pri pediatričnih bolnikih, ki so bili vključeni v klinično preskušanje z zdravilom Eurartesim:

Organski sistem

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Infekcijske in parazitske

gripa

okužba dihal

 

okužba s

 

bolezni

okužba ušesa

 

P. falciparum

 

 

 

 

 

 

trombocitopenija

 

 

 

levkopenije/

trombocitemija

Bolezni krvi in

 

nevtropenija

splenomegalija

limfatičnega sistema

 

nespecificirane

limfadenopatija

 

 

levkocitoze

hipokromazija

 

 

anemija

 

Presnovne in prehranske

 

anoreksija

 

motnje

 

 

 

 

 

Bolezni živčevja

 

 

konvulzije

 

 

glavobol

 

 

 

Očesne bolezni

 

konjunktivitis

 

 

 

 

 

Srčne bolezni

 

podaljšanje QT/QTc

motnje srčne prevodnosti

 

nepravilen srčni utrip

šum na srcu

 

 

Bolezni dihal, prsnega

 

 

rinoreja

koša in mediastinalnega

kašelj

 

 

epistaksa

prostora

 

 

 

 

 

 

 

bruhanje

stomatitis

Bolezni prebavil

 

driska

 

navzea

 

 

bolečina v trebuhu

 

 

 

 

 

 

hepatitis

Bolezni jeter, žolčnika

 

 

hepatomegalija

 

 

nenormalni izvidi testov

in žolčevodov

 

 

 

 

delovanja jeter

 

 

 

 

 

 

zlatenica

Bolezni kože in

 

dermatitis

akantoza

podkožja

 

izpuščaj

pruritus

 

 

 

 

 

 

 

Organski sistem

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Bolezni mišično-

 

 

 

skeletnega sistema in

 

 

artralgija

vezivnega tkiva

 

 

 

Splošne težave in

 

 

 

spremembe na mestu

pireksija

astenija

 

aplikacije

 

 

 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

V kliničnih preskušanjih je devet bolnikov prejelo dvojni kumulativni predvideni odmerek zdravila

Eurartesim. Varnostni profil teh bolnikov se ni razlikoval od tistega pri bolnikih, ki so prejeli priporočeni odmerek, pri čemer ni noben bolnik poročal o neželenih učinkih.

V primeru suma na preveliko odmerjanje je treba nuditi ustrezno simptomatsko in podporno zdravljenje, vključno s spremljanjem EKG zaradi možnosti podaljšanja intervala QTc (glejte poglavje 4.4).

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antiprotozoiki, antimalariki, artemizinin in derivati, kombinacije, oznaka ATC: P01BF05

Farmakodinamični učinki

Artenimol lahko dosega visoke koncentracije znotraj parazitiranih eritrocitov. Prevladuje mnenje, da je njegov endoperoksidni most bistven za njegovo antimalarično aktivnost, ker s prostimi radikali poškoduje membranski sistem parazita, vključno s/z:

zaviranjem kalcijeve ATPaze sarkoplazemskega-endoplazemskega retikuluma plazmodija falciparum,

motnjami prenosa elektronov v mitohondriju,

motnjami prenosa beljakovin v parazitu,

prekinitvijo delovanja mitohondrija parazita.

Natančen mehanizem delovanja piperakina ni znan, vendar verjetno posnema delovanje klorokina, bližnjega analoga po zgradbi. Klorokin se veže na toksične heme (izpeljane iz bolnikovega hemoglobina) znotraj malaričnega parazita, kar preprečuje njegovo detoksifikacijo s polimerizacijskim korakom.

Piperakin je biskinolon in ta razred kaže in vitro dobro antimalarično aktivnost proti sevom plazmodija, odpornim na klorokin. Obsežna zgradba biskinolona je morda pomembna pri aktivnosti proti sevom, odpornim na klorokin, in lahko deluje preko naslednjih mehanizmov:

zaviranje transporterjev, ki izlivajo klorokine iz vakuole hrane parazita,

zaviranje prebavne poti hema v vakuoli hrane parazita.

Poročali so o odpornosti na piperakin (če se uporablja kot monoterapija).

Učinkovitost in varnost zdravila Eurartesim so preskušali v dveh velikih odprtih randomiziranih kliničnih preskušanjih.

Študija DM040010 je potekala z odraslimi in pediatričnimi bolniki azijskega porekla z nezapleteno malarijo P. falciparum. Zdravljenje z zdravilom Eurartesim so primerjali z zdraviloma

Artesunate + Mefloquine (AS + MQ). Primarni končni opazovani dogodek je bila stopnja ozdravljenja, popravljena za PCR, na 63. dan.

Študija DM040011 je potekala z odraslimi in pediatričnimi bolniki afriškega porekla z nezapleteno malarijo P. falciparum. Zdravljenje z zdravilom Eurartesim so primerjali z zdraviloma

Artemether + Lumefantrine (A + L). Primarni končni opazovani dogodek je bila stopnja ozdravljenja, popravljena za PCR, na 28. dan.

Rezultati primarnega končnega opazovanega dogodka za modificirane populacije z namenom zdravljenja (m-ITT – modified Intent to Treat) (opredeljene kot vsi randomizirani bolniki, ki so prejeli vsaj en odmerek študijskega zdravila, brez bolnikov, ki so bili izgubljeni za spremljanje zaradi neznanega razloga), so bili naslednji:

 

Stopnja ozdravljenja, popravljena za PCR (m-ITT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95-% dvostranski IZ

Študija

Zdravilo

 

 

razlike zdravljenja

AS + MQ

A + L

(zdravilo Eurartesim –

 

 

Eurartesim

 

 

 

primerjano zdravilo);

 

 

 

 

 

 

 

 

vrednost p

 

 

 

 

 

DM040010 (n = 1.087)

97,0 %

95,3 %

-

(-0,84; 4,19) %; p = 0,161

 

 

 

 

 

DM040011 (n = 1.524)

92,7 %

-

94,8 %

(-4,59; 0,45) %; p = 0,128

V obeh primerih so rezultati potrdili, da zdravljenje z zdravilom Eurartesim ni slabše kot s primerjanim zdravilom. V obeh študijah je bila stopnja neuspešnosti zdravljenja pod 5-odstotnim pragom učinkovitosti, kot ga določa SZO.

Za starost specifične stopnje ozdravljenja, popravljene za PCR, v populacijah m-ITT za študiji v Aziji in Afriki, so predstavljene v spodnji tabeli:

 

Stopnja ozdravljenja, popravljena za PCR (m-ITT)

 

 

 

 

 

Študija

 

 

 

95-% dvostranski IZ razlike

Zdravilo

AS + MQ

A + L

zdravljenja (zdravilo

 

 

Eurartesim

Eurartesim – primerjano

 

 

 

 

 

 

 

zdravilo); vrednost p

 

 

 

 

 

DM040010 (n = 1.087)

 

 

 

 

≤ 5 let

100,0 %

100,0 %

-

-

> 5 do ≤ 12 let

98,2 %

96,5 %

-

(-3,67; 7,09) %; 0,605

> 12 do ≤ 18 let

97,3 %

100,0 %

-

(-6,40; 0,99) %; 1,000

> 18 do ≤ 64 let

96,6 %

94,4 %

-

(-0,98; 5,30) %; 0,146

 

 

 

 

 

DM040011 (n = 1.524)

 

 

 

 

≤ 1 leto

91,5 %

-

98,5 %

(-12,66; -1,32) %(1); 0,064

> 1 do ≤ 2 leti

92,6 %

-

94,6 %

(-6,76; 2,63) %; 0,413

> 2 do ≤ 5 let

93,0 %

-

94,0 %

(-4,41; 2,47) %; 0,590

(1) Ta IZ je asimptotičen, ker natančnega IZ ni bilo mogoče izračunati.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Farmakokinetična profila artenimola in piperakina so preučili na živalskih modelih in pri različnih populacijah ljudi (zdravi prostovoljci, odrasli bolniki in pediatrični bolniki).

Absorpcija

Artenimol se zelo hitro absorbira. Tmax je približno 1–2 uri po enkratnem in večkratnem odmerjanju. Pri bolnikih sta bila povprečni Cmax (CV %) in AUCINF za artenimol (opazovano po prvem odmerku zdravila Eurartesim) 752 (47 %) ng/ml oz. 2.002 (45 %) ng/ml*h.

Kaže, da je biološka razpoložljivost artenimola višja pri bolnikih z malarijo kot pri zdravih prostovoljcih, morda zato, ker ima malarija sama po sebi učinek na razporeditev artenimola. To se lahko odraža z malarijo povezano okvaro delovanja jeter, ki povzroči povečanje biološke razpoložljivosti artenimola (zmanjšanje prvega jetrnega učinka), ne da bi to vplivalo na navidezno razpolovno dobo izločanja, ki je omejena z absorpcijsko stopnjo. Pri zdravih moških prostovoljcih je bil razpon povprečnega Cmax in AUCINF za artenimol med 180–252 ng/ml oz. 516-684 ng/ml*h v pogojih na tešče.

Sistemska izpostavljenost artenimolu je bila nekoliko nižja po zadnjem odmerku zdravila Eurartesim

(nižja kot po prvem odmerku za do 15 %). Ugotovili so, da so parametri farmakokinetike artenimola podobni pri zdravih prostovoljcih azijskega porekla in belcih. Sistemska izpostavljenost artenimolu zadnji dan zdravljenja je bila višja pri ženskah kot pri moških, pri čemer je bila razlika 30 %.

Pri zdravih prostovoljcih se je izpostavljenost artenimolu pri dajanju z obroki z visoko vsebnostjo maščob/kalorij povečala za 43 %.

Piperakin, visoko lipofilna spojina, se absorbira počasi. Pri ljudeh ima piperakin Tmax približno 5 ur po enkratnem in ponavljajočem odmerku. Pri bolnikih sta bila povprečni (CV%) Cmax in AUC0-24

(opazovano po prvem odmerku zdravila Eurartesim) 179 (62 %) ng/ml oz. 1.679 (47 %) ng/ml*h.

Zaradi počasnega izločanja se piperakin kopiči v plazmi po večkratnem odmerjanju s faktorjem akumulacije približno 3. Ugotovili so, da so parametri farmakokinetike piperakina podobni pri zdravih prostovoljcih azijskega porekla in belcih. Po drugi strani je bila zadnji dan zdravljenja z zdravilom

Eurartesim največja koncentracija piperakina v plazmi višja pri ženskih kot pri moških zdravih prostovoljcih, pri čemer je razlika v razponu od 30 do 50 %.

Pri zdravih prostovoljcih se izpostavljenost piperakinu poveča približno za 3-krat, če se daje z obrokom z visoko vsebnostjo maščob/visokokaloričnim obrokom. Ta farmakokinetični učinek spremlja večji učinek na podaljšanje intervala QT. Ustrezno je treba zdravilo Eurartesim dajati z vodo vsaj 3 ure po zadnjem vnosu hrane, nato pa se hrana ne sme uživati 3 ure po vsakem obroku (glejte poglavje 4.2).

Porazdelitev

Tako piperakin kot artenimol se močno vežeta na beljakovine v človeški plazmi: vezava na beljakovine, ki so jo opazili v študijah in vitro, je bila 44–93 % za artenimol in > 99 % za piperakin.

Poleg tega kažejo podatki in vitro in in vivo pri živalih, da se piperakin in artenimol nagibata h kopičenju v eritrocitih.

Opazili so, da ima artenimol majhen volumen porazdelitve pri ljudeh (0,8 l/kg; CV 35,5 %).

Farmakokinetični parametri, ki so jih opazili za piperakin pri ljudeh, kažejo, da ima ta učinkovina velik volumen porazdelitve (730 l/kg; CV 37,5 %).

Biotransformacija

Artenimol se v glavnem pretvori v α-artenimol-β-glukuronid (α-artenimol-G). Študije na mikrosomih človeških jeter so pokazale, da je artenimol presnavljala UDP-glukuronosiltransferaza (UGT1A9 in UGT2B7) v α-artenimol-G brez presnove, v kateri sodeluje citokrom P450. Študije medsebojnega delovanja zdravila z zdravili in vitro so pokazale, da je artenimol zaviralec encima CYP1A2, zato

obstaja možnost, da artenimol zvišuje koncentracije substratov encima CYP1A2 v plazmi (glejte poglavje 4.5).

Študije presnove in vitro so pokazale, da piperakin človeški hepatociti presnavljajo (približno 85 % piperakina se po 2 urah inkubacije pri 37 °C ohrani). Piperakin presnavlja pretežno encim CYP3A4, manj pa encima CYP2C9 in CYP2C19. Ugotovili so, da je piperakin zaviralec encima CYP3A4 (tudi v odvisnosti od časa) in manj encima CYP2C19, aktivnost encima CYP2E1 pa je stimuliral.

Učinkov na profil presnovkov piperakina pri človeških hepatocitih pri sočasni inkubaciji piperakina z artenimolom niso opazili. Glavni presnovki piperakina so bili produkt cepljenja karboksilne kisline in mono-N-oksidiran produkt.

V študijah na ljudeh so ugotovili, da je piperakin blag zaviralec encima CYP3A4, medtem ko so močni zaviralci aktivnosti CYP3A4 blago zavirali presnovo piperakina (glejte poglavje 4.5).

Izločanje

Razpolovna doba izločanja artenimola je približno 1 ura. Povprečni peroralni očistek za odrasle bolnike z malarijo je bil 1,34 l/h/kg. Povprečni peroralni očistek je bil nekoliko višji za pediatrične bolnike, vendar so bile razlike po velikosti majhne (< 20 %). Artenimol se izloča s presnovo (pretežno glukurokonjugacijo). Ugotovili so, da je očistek nekoliko manjši pri ženskih zdravih prostovoljkah kot pri moških zdravih prostovoljcih. Podatki o izločanju artenimola pri ljudeh so redki. Vendar pa viri navajajo, da je izločanje nespremenjene učinkovine v človeškem urinu in blatu zanemarljivo za derivative artemizinina.

Razpolovna doba izločanja piperakina je približno 22 dni za odrasle bolnike in približno 20 dni za pediatrične bolnike. Povprečni peroralni očistek za odrasle bolnike z malarijo je bil 2,09 l/h/kg, medtem ko je bil za pediatrične bolnike 2,43 l/h/kg. Zaradi svoje dolge razpolovne dobe izločanja se piperakin po večkratnem odmerjanju kopiči.

Študije na živalih so pokazale, da se radioaktivno označen piperakin izloča prek žolča, medtem ko je izločanje v urinu zanemarljivo.

Farmakokinetika pri posebnih skupinah bolnikov

Specifičnih študij farmakokinetike pri bolnikih z jetrnim ali ledvičnim popuščanjem ter pri starejših bolnikih niso izvajali.

V pediatrični študiji farmakokinetike in na podlagi majhnega vzorca so opazili manjše razlike za farmakokinetiko artenimola med pediatrično in odraslo populacijo. Povprečni očistek (1,45 l/h/kg) je bil nekoliko večji očistek za pediatrično populacijo kot za odrasle bolnike (1,34 l/h/kg), medtem ko je bil povprečni volumen porazdelitve za pediatrične bolnike (0,705 l/kg) nižji kot pri odraslih

(0,801 l/kg).

Enaka primerjava je pokazala, da je konstanta hitrosti absorpcije piperakina in končna razpolovna doba pri otrocih v glavnem podobna kot pri odraslih. Vendar pa je bil navidezni očistek hitrejši (1,30 v primerjavi z 1,14 l/h/kg) in navidezni skupni volumen porazdelitve nižji v pediatrični populaciji (623 v primerjavi s 730 l/kg).

5.3Predklinični podatki o varnosti

Splošna toksičnost

Podatki iz literature glede kronične toksičnosti piperakina pri psih in opicah kažejo na hepatotoksičnost in blago reverzibilno depresijo skupnega števila levkocitov in nevtrofilcev.

Najpomembnejši predklinični izsledek o varnosti po ponavljajočem se odmerjanju je bila infiltracija makrofagov z intracitoplazemskim bazofilnim granularnim materialom, konsistentna s fosfolipidozo in degenerativnimi lezijami številnih organov in tkiva. Te neželene učinke so opazili v študijah na živalih pri stopnjah izpostavljenosti, ki so bile podobne stopnjam klinične izpostavljenosti in z možnim pomenom za klinično uporabo. Ni znano, ali so ti toksični učinki reverzibilni.

Artenimol in piperakin nista bila genotoksična/klastogena v preskušanjih in vitro in in vivo.

Študij kancerogenosti niso izvedli.

Artenimol povzroča smrtnost zarodkov in teratogenost pri podganah in kuncih.

Piperakin ni induciral malformacij pri podganah in kuncih. V študijah perinatalnega in ponatalnega razvoja (segment III) pri podganjih samicah, ki so jim dajali 80 mg/kg, se je pri nekaterih živalih pojavila zakasnitev kotenja, kar je induciralo smrtnost rojenih goličev. Pri samicah, ki so normalno kotile, so razvoj, vedenje in rast preživele zalege po izpostavljenosti in utero ali z mlekom potekali normalno.

Študij vpliva na sposobnost razmnoževanja s kombinacijo artenimola in piperakina niso izvajali.

Toksičnost za osrednji živčni sistem (OŽS)

Obstaja možnost za nevrotoksičnost derivatov artemizinina pri ljudeh in živalih, ki je močno odvisen od odmerka, poti uporabe in formulacije različnih predzdravil artenimola. Pri ljudeh je možnost nevrotoksičnosti peroralno uporabljenega artenimola zelo malo verjetna, ob upoštevanju hitrega očistka artenimola in kratke izpostavljenosti (3 dni za zdravljenje bolnikov z malarijo). Ni dokazov o lezijah, induciranih z artenimolom, v specifičnih jedrih podgan ali psov, tudi ob smrtnih odmerkih.

Kardiovaskularna toksičnost

Učinke na krvni tlak in trajanje PR in QRS so opazili samo pri visokih odmerkih piperakina. Najpomembnejši možni srčni učinek je bil povezan s srčno prevodnostjo.

V testu hERG je bil IC50 0,15 µmol za piperakin in 7,7 µmol za artenimol. Povezava artenimola in piperakina ne povzroči večjega zaviranja hERG kot pri eni sami sestavini.

Fototoksičnost

Ni pomislekov glede fototoksičnosti, povezane z artenimolom, saj se v razponu 290–700 nm ne absorbira.

Največja absorpcija piperakina je pri 352 nm. Ker je piperakin prisoten v koži (približno 9 % v nepigmentiranih podganah in le 3 % v pigmentiranih podganah), so opazili rahle fototoksične reakcije (oteklost in eritem) 24 ur po peroralnem dajanju mišim, izpostavljenim UV-žarkom.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete: predgeliran škrob dekstrin hipromeloza (E464)

premrežen natrijev karmelozat magnezijev stearat (E572)

Filmska obloga: hipromeloza (E464) titanov dioksid (E171) makrogol 400

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

2 leti

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Tablete zdravila Eurartesim so pakirane v pretisne omote iz PVC/PVDC/aluminija, ki vsebujejo 3 tablete.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A

Viale Shakespeare 47

00144 Rim

Italija

Tel.: +39 06 5926443

Faks: +39 06 5926600

E-pošta: sigmatauinfo@sigma-tau.it

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z

ZDRAVILOM

EU/1/11/716/005

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z

ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 27. oktober 2011

Datum zadnjega podaljšanja: 09. September 2016

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1. IME ZDRAVILA

Eurartesim 320 mg/40 mg filmsko obložene tablete

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 320 mg piperakin tetrafosfata (v obliki tetrahidrata; PKP) in 40 mg artenimola.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

filmsko obložena tableta (tableta)

Bele podolgovate bikonveksne filmsko obložene tablete (dimenzije 16 x 8 mm/debelina 5,5 mm) z razdelilno zarezo in oznako na eni strani z dvema črkama „σ“.

Tableta se lahko deli na enake odmerke.

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo Eurartesim je indicirano za zdravljenje nezapletene malarije Plasmodium falciparum pri odraslih, mladostnikih, otrocih in dojenčkih, starih 6 mesecev in več in težkih 5 kg ali več.

Upoštevati je treba uradna navodila glede ustrezne uporabe antimalarikov.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Zdravilo Eurartesim je treba dajati tri zaporedne dni ob isti uri, torej skupno tri odmerke.

Odmerjanje naj temelji na telesni masi, kot je prikazano v spodnji tabeli:

Telesna

Dnevni odmerek (mg)

Jakost tablete in število tablet na odmerek

 

 

masa (kg)

PKP

Artenimol

 

 

 

 

 

 

 

5 do <7

½ x 160 mg / 20 mg tablete

 

 

 

 

7 do <13

1 x 160 mg / 20 mg tableta

 

 

 

 

13 do <24

1 x 320 mg / 40 mg tableta

 

 

 

 

24 do <36

2 x 320 mg / 40 mg tableti

 

 

 

 

36 do <75

3 x 320 mg / 40 mg tablete

 

 

 

 

75 do 100

1.280

4 x 320 mg / 40 mg tablete

 

 

 

 

>100

Ni podatkov, na katerih bi temeljila priporočila o odmerku pri bolnikih s telesno maso

 

>100 kg.

 

 

 

 

 

 

Če bolnik v 30 minutah po uporabi zdravila Eurartesim bruha, je treba odmerek dati ponovno; če bolnik bruha v 30–60 minutah, je treba ponovno dati polovico odmerka. Zdravila Eurartesim ne poskušajte dajati ponovno več kot enkrat. Če bolnik drugi odmerek izbruha, je treba uvesti zdravljenje z alternativnim antimalarikom.

Če bolnik izpusti odmerek, ga mora vzeti takoj, ko se to opazi, nato pa naj s priporočenim režimom jemanja nadaljuje do zaključka celotnega poteka zdravljenja.

Ni podatkov o ponovitvi zdravljenja.

V 12-mesečnem obdobju se bolnika ne sme zdraviti z zdravilom Eurartesim več kot dvakrat (glejte poglavji 4.4 in 5.3).

Zdravljenja z zdravilom Eurartesim ni dovoljeno ponoviti v roku 2 mesecev od prvega zdravljenja zaradi dolge razpolovne dobe piperakina (glejte poglavji 4.4 in 5.2).

Posebne skupine bolnikov

Starejši bolniki

Bolniki, stari 65 let in več, niso bili vključeni v klinične študije z zdravilom Eurartesim, zato priporočil za odmerjanje ni mogoče dati. Ob upoštevanju možnosti s starostjo povezanega zmanjšanja delovanja jeter in ledvic ter možnosti za bolezni srca (glejte poglavji 4.3 in 4.4) je potrebna pri dajanju tega zdravila starejšim bolnikom previdnost.

Okvarjeno delovanje jeter in ledvic

Zdravilo Eurartesim ni bilo ovrednoteno v študijah pri osebah z zmerno ali hudo okvaro delovanja ledvic ali jeter. Zato je potrebna previdnost pri dajanju zdravila Eurartesim tem bolnikom (glejte poglavje 4.4).

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila Eurartesim pri dojenčkih, starih manj kot 6 mesecev, in pri otrocih s telesno maso, manjšo kot 5 kg, nista bili dokazani. Podatki za ti pediatrični podskupini niso na voljo.

Način uporabe

Zdravilo Eurartesim se jemlje z vodo in brez hrane.

Vsak odmerek je treba vzeti vsaj 3 ure po zadnjem zaužitju hrane.

Tri ure po uporabi vsakega odmerka se ne sme uživati hrane.

Za bolnike, ki tablet ne morejo pogoltniti, zlasti za dojenčke in majhne otroke, se lahko zdravilo Eurartesim zdrobi in zmeša z vodo. Pripravljeno mešanico je treba takoj porabiti.

4.3 Kontraindikacije

-Preobčutljivost na zdravilni učinkovini ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

-Huda malarija po definiciji SZO.

-Nenadna smrt ali prirojeno podaljšanje intervala QTc v družinski anamnezi.

-Znano prirojeno podaljšanje intervala QTc ali katero koli klinično stanje, za katerega je znano, da podaljšuje interval QTc.

-Anamneza simptomatskih srčnih aritmij, klinično pomembne bradikardije.

-Kakršna koli bolezen srca, ki povečuje dovzetnost za razvoj aritmij, kot je huda hipertenzija, hipertrofija levega prekata (vključno s hipertrofično kardiomiopatijo) ali kongestivno srčno popuščanje, ki ga spremlja zmanjšan iztisni delež levega prekata.

-Motnje elektrolitov, zlasti hipokaliemija, hipokalciemija ali hipomagneziemija.

-Jemanje zdravil, za katera je znano, da podaljšujejo interval QTc. Ta zdravila vključujejo (a nanje niso omejena):

antiaritmike (npr. amiodaron, dizopiramid, dofetilid, ibutilid, prokainamid, kinidin, hidrokinidin, sotalol),

nevroleptike (npr. fenotiazine, sertindol, sultoprid, klorpromazin, haloperidol, mesoridazin, pimozid ali tioridazin), antidepresive,

nekatera antimikrobna zdravila, vključno z zdravili naslednjih skupin:

makrolidi (npr. eritromicin, klaritromicin),

fluorokinoloni (npr. moksifloksacin, sparfloksacin),

antimikotika imidazol in triazol

ter tudi pentamidin in sakvinavir.

nekatere nesedativne antihistaminike (npr. terfenadin, astemizol, mizolastin),

cisaprid, droperidol, domperidon, bepridil, difemanil, probukol, levometadil, metadon, vinka alkaloide, arzenov trioksid.

-Nedavno zdravljenje z zdravili, za katera je znano, da podaljšujejo interval QTc, ki lahko še vedno cirkulirajo v času uvedbe zdravila Eurartesim (npr. meflokin, halofantrin, lumefantrin, klorokinin, kinin in drugi antimalariki), ob upoštevanju njihovega razpolovnega časa izločanja.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Zdravilo Eurartesim se ne sme uporabljati za zdravljenje hude oblike malarije, ki jo povzroča plazmodij P. falciparum (glejte poglavje 4.3), zaradi nezadostnih podatkov pa se prav tako ne sme uporabljati za zdravljenje malarije, povzročene s plazmodiji Plasmodium vivax, Plasmodium malariae ali Plasmodium ovale.

V primeru, da se začne zdravljenje z drugim zdravilom proti malariji, če prvotno zdravljenje ni uspešno ali zaradi nove okužbe z malarijo, upoštevajte dolgo razpolovno doba piperakina (približno

22 dni) (glejte spodaj in poglavji 4.3 in 4.5).

Piperakin je blag zaviralec encima CYP3A4. Previdnost je potrebna pri kombiniranju zdravila Eurartesim z zdravili, ki kažejo različne vzorce zaviranja, induciranja ali tekmovanja za encim

CYP3A4, saj se lahko s tem spremenijo terapevtski in/ali toksični učinki nekaterih sočasno uporabljenih zdravil.

Piperakin je tudi substrat CYP3A4. Ugotovili so zmerno (za < 2-krat) zvišanje koncentracij piperakina v plazmi, kadar so ga dajali sočasno z močnimi zaviralci CYP3A4, kar je povzročilo možno zvečanje učinka na podaljšanje intervala QTc (glejte poglavje 4.5).

Izpostavljenost piperakinu se lahko zveča tudi, kadar ga dajemo sočasno z blagimi ali zmernimi zaviralci CYP3A4 (n.pr. peroralnimi kontraceptivi). Zato je pri sočasnem dajanju zdravila Eurartesim s katerim koli zaviralcem CYP3A4 potrebna previdnost in v poštev pride spremljanje EKG.

Zaradi pomanjkanja FK podatkov o večkratnih odmerkih piperakina ni priporočljiva uporaba katerih koli močnih zaviralcev CYP3A4 po uvedbi (t.j. po prvem odmerku) zdravila Eurartesim (glejte poglavji 4.5 in 5.2).

Zdravilo Eurartesim se ne sme uporabljati v nosečnosti v situacijah, kjer so na voljo drugi ustrezni in učinkoviti antimalariki (glejte poglavje 4.6).

Zaradi pomanjkanja podatkov študij kancerogenosti in zaradi pomanjkanja kliničnih izkušenj s ponavljanjem ciklov zdravljenja pri ljudeh ni mogoče priporočiti več kot dva cikla zdravljenja z zdravilom Eurartesim v 12-mesečnem obdobju (glejte poglavji 4.2 in 5.3).

Učinki na repolarizacijo srca

V kliničnih preskušanjih zdravila Eurartesim so med zdravljenjem pridobili malo EKG posnetkov. Pokazali so, da se je interval QTc pogosteje in v večjem obsegu podaljšal v povezavi z zdravljenjem z zdravilom Eurartesim v primerjavi s primerjalnim zdravilom (za podrobnejše informacije o primerjalnih zdravilih glejte poglavje 5.1). Analiza srčnih neželenih učinkov v teh kliničnih preskušanjih je pokazala, da so bili poročani pogosteje pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Eurartesim, kot pri bolnikih, zdravljenih s primerljivimi antimalariki (glejte poglavje 4.8). Pred tretjim odmerkom zdravila Eurartesim so v eni od dveh študij 3. faze pri 3/767 bolnikov (0,4 %) poročali o vrednosti QTcF > 500 ms v primerjavi z nobenim v primerjalni skupini.

Potencial zdravila Eurartesim, da podaljša interval QTc, so preučili v vzporednih skupinah zdravih prostovoljcev, ki so vzeli vsak odmerek z visoko (~1000 Kcal) ali nizko (~400 Kcal) vsebnostjo maščob/kalorij ali na tešče. V primerjavi s placebom so bila največja povprečna podaljšanja v QTcF

3. dan po dajanju zdravila Eurartesim 45,2, 35,5 in 21,0 msek pod opisanimi pogoji odmerjanja.

Podaljšanje QTcF, ki so ga opazili na tešče, je trajalo med 4 in 11 ur po dajanju zadnjega odmerka

3. dne. Povprečno podaljšanje QTcF v primerjavi s placebom se je zmanjšalo na 11,8 msek po 24 urah in na 7,5 msek po 48 urah. Pri nobenem zdravem prostovoljcu na tešče ni bil QTcF daljši od 480 msek in nobeno povečanje nad izhodiščno točko večje od 60 msek. Število oseb s QTcF, višjim od

480 msek po odmerjanju z obroki z nizko vsebnostjo maščob je bil 3/64, medtem ko jih je imelo

10/64 vrednosti QTcF nad tem pragom po odmerjanju z obroki z visoko vsebnostjo maščob/kalorij. Nobena od oseb ni imela vrednosti QTcF nad 500 msek pod nobenimi pogoji odmerjanja.

EKG posnetek je treba pridobiti kar se da zgodaj med zdravljenjem z zdravilom Eurartesim in pa je treba uvesti nadziranje EKG pri bolnikih, pri katerih je tveganje za nastanek aritmije v povezavi s podaljšanjem intervala QTc večje (glejte spodaj).

Če je klinično ustrezno, je treba razmisliti o pridobitvi EKG posnetka od vseh bolnikov pred uporabo zadnjega od treh dnevnih odmerkov in v približno 4-6 urah po zadnjem odmerku, saj je lahko tveganje za podaljšanje intervala QTc v tem obdobju največje (glejte poglavje 5.2). Intervali QTc, višji od

500 ms, so povezani z izrazitim tveganjem ventrikularne tahiaritmije, ki so lahko življenjsko nevarne. Zato je treba pri bolnikih, pri katerih so ugotovili podaljšanje v taki meri, uvesti nadziranje z EKG v obdobju naslednjih 24–48 ur. Ti bolniki ne smejo prejeti še drugega odmerka zdravila Eurartesim, temveč se naj začnejo zdraviti z alternativnim antimalarikom.

V primerjavi z odraslimi moškimi imajo ženske bolnice in starejši bolniki daljše intervale QTc. Zato so morda bolj občutljivi na učinke zdravil, ki podaljšujejo interval QTc, kot je zdravilo Eurartesim, zaradi česar je potrebna posebna pozornost.

Pediatrična populacija

Posebna pozornost se priporoča pri majhnih otrocih, ki bruhajo, saj obstaja večja možnost, da se razvijejo motnje elektrolitov. To lahko poveča učinke zdravila Eurartesim na podaljšanje intervala

QTc (glejte poglavje 4.3).

Okvara jeter in ledvic

Zdravilo Eurartesim ni bilo ovrednoteno pri bolnikih z zmerno ali hudo ledvično ali jetrno insuficienco (glejte poglavje 4.2). Zaradi možnosti višjih koncentracij piperakina v plazmi je potrebna previdnost pri dajanju zdravila Eurartesim bolnikom z zlatenico in/ali zmerno ali hudo ledvično ali jetrno insuficienco, priporoča pa se tudi spremljanje EKG in kalija v krvi.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Zdravilo Eurartesim je kontraindicirano pri bolnikih, ki že jemljejo druga zdravila, za katera je znano, da podaljšujejo interval QTc, zaradi tveganja farmakodinamičnega medsebojnega delovanja, ki bi vodilo v dodatni učinek na interval QTc (glejte poglavji 4.3 in 4.4).

Pri zdravih odraslih preiskovancih so izvedli omejeno število študij farmakokinetičnega medsebojnega delovanja med zdravili in zdravilom Eurartesim. Zato ocene pojava možnosti medsebojnega delovanja med zdravili temeljijo tako na študijah in vivo kot na študijah in vitro.

Učinki zdravila Eurartesim na sočasno uporabljena zdravila

Piperakin se presnavlja z encimom CYP3A4 in je pa hkrati zaviralec tega encima. Sočasno peroralno dajanje zdravila Eurartesim s 7,5 mg peroralnega midazolama, ki je testni substrat CYP3A4, je povzročilo zmerno (≤ 2-kratno) zvečanje izpostavljenosti midazolamu in njegovim presnovkom pri zdravih odraslih preiskovancih. Ta zaviralni učinek en teden po zadnjem odmerku zdravila Eurartesim ni bil več viden. Zato je potrebna posebna pozornost, kadar se sočasno z zdravilom Eurartesim dajejo zdravila, ki imajo ozek terapevtski indeks (npr. antiretrovirusna zdravila in ciklosporin).

Sodeč po podatkih in vitro se piperakin v majhni meri presnavlja z encimom CYP2C19 in je hkrati zaviralec tega encima. Ima potencial za zmanjšanje stopnje presnavljanja drugih substratov tega encima, na primer omeprazola, s posledičnim zvišanjem njihovih koncentracij v plazmi in s tem njihove toksičnosti.

Piperakin ima potencial za zviševanje stopnje presnove za substrate encima CYP2E1, kar povzroči zmanjšanje koncentracij v plazmi za substrate kot so paracetamol ali teofilin in plini za anestezijo enfluran, halotan in izofluran. Glavna posledica tega medsebojnega delovanja bi lahko bila zmanjšanje učinkovitosti sočasno uporabljenih zdravil.

Dajanje artenimola lahko povzroči rahlo zmanjšanje aktivnosti encima CYP1A2. Pozornost je zato potrebna pri dajanju zdravila Eurartesim sočasno z zdravili, ki jih ta encim presnavlja, in imajo ozek terapevtski indeks, na primer teofilin. Ni verjetno, da bi kateri od učinkov trajal dalj kot 24 ur po zadnji uporabi artenimola.

Učinki sočasno uporabljenih zdravil na zdravilo Eurartesim

Encim CYP3A4 in vitro presnavlja piperakin. Sočasno dajanje enkratnega peroralnega odmerka klaritromicina (ki je močan testni zaviralec CYP3A4) z enkratnim peroralnim odmerkom zdravila Eurartesim je pri zdravih odraslih preiskovancih povzročilo zmerno (≤ 2-kratno) zvečanje izpostavljenosti piperakinu. To zvečanje izpostavljenosti protimalarični kombinaciji zdravil lahko poslabša učinek na interval QTc (glejte poglavje 4.4). Zato je potrebna posebna pozornost, ko se zdravilo Eurartesim daje pri bolnikih, ki že jemljejo močne zaviralce CYP3A4 (npr. nekateri zaviralci

proteaze [amprenavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir], nefazodon ali verpamil), pomisliti pa je treba na spremljanje EKG zaradi tveganja višjih koncentracij piperakina v plazmi (glejte poglavje

4.4).

Verjetno je, da bodo zdravila, ki inducirajo encime, kot so rifampicin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, šentjanževka (Hypericum perforatum), zmanjšala koncentracije piperakina v plazmi. Zmanjšajo se lahko tudi koncentracije artenimola. Sočasno zdravljenje s temi zdravili se ne priporoča.

Pediatrična populacija

Študije medsebojnega delovanja med zdravili so izvedli le pri odraslih. Obseg medsebojnega delovanja v pediatrični populaciji ni znan. Pri pediatrični populaciji je treba upoštevati zgoraj omenjena medsebojna delovanja pri odraslih in opozorila v poglavju 4.4.

Peroralna kontracepcijska sredstva

Ko so sočasno dajali zdravilo Eurartesim zdravim ženskam, je le minimalno vplivalo na kombinirano peroralno kontracepcijsko terapijo z estrogenom in progestinom, tako da je zvečalo hitrost absorpcije etinilestradiola (izraženo z geometrično sredino Cmax) za okrog 28 %, a ni značilno spremenilo izpostavljenosti etinilestradiolu in levonorgestrelu in ni vplivalo na kontracepcijsko aktivnost, kot so pokazale podobne plazemske koncentracije folikle stimulirajočega hormona (FSH), luteinizirajočega hormona (LH) in progesterona, ki so jih ugotavljali po peroralni kontracepcijski terapiji s sočasnim dajanjem zdravila Eurartesim ali brez njega.

Medsebojno delovanje s hrano

Absorpcija piperakina se poveča v prisotnosti mastne hrane (glejte poglavji 4.4 in 5.2), kar lahko poveča njegov učinek na interval QTc. Zato je treba zdravilo Eurartesim jemati z vodo, kot je opisano v poglavju 4.2. Zdravilo Eurartesim se ne sme dajati s sokom grenivke, saj lahko to povzroči višje koncentracije piperakina v plazmi.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Ni dovolj podatkov o uporabi artenimola in piperakina pri nosečnicah. Na podlagi podatkov iz poskusov na živalih se sumi, da povzroča zdravilo Eurartesim hude prirojene okvare, če se daje v prvem trimesečju nosečnosti (glejte poglavji 4.4 in 5.3). Študije razmnoževanja z derivati artemizinina so pokazale teratogeni potencial z zvečanjem tveganja v zgodnji nosečnosti (glejte poglavje 5.3). Piperakin ni bil teratogen pri podganah ali kuncih. V perinatalnih in postnatalnih študijah pri podganah so piperakin povezali z zapleti med kotenjem. Vendar pa ni bilo zakasnitve v neonatalnem razvoju po izpostavitvi in utero ali z mlekom.

Zdravilo Eurartesim se ne sme uporabljati v nosečnosti v situacijah, kjer so na voljo drugi ustrezni in učinkoviti antimalariki (glejte poglavje 4.4).

Dojenje

Podatki na živalih kažejo, da se piperakin izloča v mleko, vendar za ljudi ni na voljo podatkov. Ženske, ki jemljejo zdravilo Eurartesim, naj med zdravljenjem ne dojijo.

Plodnost

Ni posebnih podatkov o učinkih piperakina na plodnost, vendar pa v klinični uporabi niso poročali o neželenih učinkih. Podatki, zbrani iz študij na živalih, kažejo, da artenimol ne vpliva na plodnost niti pri ženskah niti pri moških.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Podatki o neželenih učinkih, zbrani v kliničnih preskušanjih, kažejo, da zdravilo Eurartesim nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev, ko enkrat bolnik okreva od akutne okužbe.

4.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Varnost zdravila Eurartesim so ocenili v dveh odprtih študijah faze III, ki sta vključevali 1.239 pediatričnih bolnikov, starih do 18 let, in 566 odraslih bolnikov, starih več kot 18 let, zdravljenih z zdravilom Eurartesim.

V randomizirani študiji, v kateri je bilo 767 odraslih in otrok z nezapleteno malarijo P. falciparum izpostavljenih zdravilu Eurartesim, so ocenili, da je imelo 25 % oseb neželene učinke na zdravilo Eurartesim. Nobeni neželeni učinki posamezne vrste se niso pojavili z incidenco ≥ 5 %. Najpogostejši neželeni učinki, ki so jih opazili z incidenco ≥ 1,0 %, so bili: glavobol (3,9 %), podaljšanje QTc na elektrokardiogramu (3,4 %), okužba s P. falciparum (3,0 %), anemija (2,8 %), eozinofilija (1,7 %), znižanje hemoglobina (1,7 %), sinusna tahikardija (1,7 %), astenija (1,6 %), znižanje hematokrita (1,6 %), pireksija (1,5 %), znižanje števila eritrocitov (1,4 %). Skupaj 6 (0,8 %) oseb je imelo v študiji hude neželene učinke.

V drugem randomiziranem preskušanju je bilo zdravilu Eurartesim izpostavljenih 1.038 otrok, starih med 6 meseci in 5 let, in ocenjeno je bilo, da je imelo 71 % preiskovancev neželene učinke. Naslednje neželene učinke so opazili z incidenco ≥ 5,0 %: kašelj (32 %), pireksija (22,4 %), gripa (16,0 %), okužba s P. falciparum (14,1 %), driska (9,4 %), bruhanje (5,5 %) in anoreksija (5,2 %). Skupaj

15 (1,5 %) oseb je imelo v študiji hude neželene učinke.

Neželeni učinki v obliki tabele

V spodnjih tabelah so neželeni učinki našteti po organskih sistemih in razvrščeni po pogostnosti. Znotraj vsake pogostnostne skupine so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti v skladu z naslednjim dogovorom: zelo pogosti (≥1/10), pogosti (≥1/100 do <1/10), občasni (≥1/1.000 do <1/100), redki (≥1/10.000 do <1/1.000), zelo redki (<1/10.000), neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). Tabela v tem poglavju velja samo za odrasle bolnike. Ustrezna tabela za pediatrične bolnike je predstavljena v specifičnem poglavju spodaj.

Pogostnost neželenih učinkov pri odraslih bolnikih, ki so bili vključeni v klinično preskušanje z zdravilom Eurartesim:

Organski sistem

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Infekcijske in parazitske

 

okužba s

okužba dihal

bolezni

 

P. falciparum

gripa

Bolezni krvi in

 

anemija

 

limfatičnega sistema

 

 

 

 

 

Presnovne in prehranske

 

 

anoreksija

motnje

 

 

 

 

 

Bolezni živčevja

 

glavobol

konvulzije

 

omotičnost

 

 

 

 

 

podaljšanje QTc

motnje srčne prevodnosti

Srčne bolezni

 

sinusne aritmije

 

tahikardija

 

 

bradikardija

 

 

 

Bolezni dihal, prsnega

 

 

 

koša in mediastinalnega

 

 

kašelj

prostora

 

 

 

 

 

 

bruhanje

Bolezni prebavil

 

 

driska

 

 

navzea

 

 

 

 

 

 

bolečina v trebuhu

Organski sistem

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

 

 

 

hepatitis

Bolezni jeter, žolčnika

 

 

hepatomegalija

in žolčevodov

 

 

nenormalni izvidi testov

 

 

 

delovanja jeter

Bolezni kože in

 

 

pruritus

podkožja

 

 

 

 

 

Bolezni mišično-

 

 

artralgija

skeletnega sistema in

 

 

 

 

mialgija

vezivnega tkiva

 

 

 

 

 

Splošne težave in

 

astenija

 

spremembe na mestu

 

 

 

pireksija

 

aplikacije

 

 

 

 

 

Opis izbranih neželenih učinkov

Neželeni učinki, ki so jih opazili pri jemanju zdravila Eurartesim, so bili na splošno blagi in večinoma niso bili resni. Reakcije, kot so kašelj, pireksija, glavobol, okužba s P. falciparum, anemija, astenija, anoreksija in opažene spremembe parametrov krvnih celic so bile konsistentne s pričakovanimi za bolnike z akutno malarijo. Učinek na podaljšanje intervala QTc so opazili 2. dan, do 7. dne pa so izzveneli (naslednja časovna točka izvajanja EKG).

Pediatrična populacija

Pregled neželenih učinkov za pediatrične bolnike v obliki tabele je naveden spodaj. Večina pediatričnih izkušenj je izpeljanih iz afriških otrok, starih 6 mesecev do 5 let.

Pogostnost neželenih učinkov pri pediatričnih bolnikih, ki so bili vključeni v klinično preskušanje z zdravilom Eurartesim:

Organski sistem

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Infekcijske in parazitske

gripa

okužba dihal

 

okužba s

 

bolezni

okužba ušesa

 

P. falciparum

 

 

 

 

 

 

trombocitopenija

 

 

 

levkopenije/

trombocitemija

Bolezni krvi in

 

nevtropenija

splenomegalija

limfatičnega sistema

 

nespecificirane

limfadenopatija

 

 

levkocitoze

hipokromazija

 

 

anemija

 

Presnovne in prehranske

 

anoreksija

 

motnje

 

 

 

 

 

Bolezni živčevja

 

 

konvulzije

 

 

glavobol

 

 

 

Očesne bolezni

 

konjunktivitis

 

 

 

 

 

Srčne bolezni

 

podaljšanje QT/QTc

motnje srčne prevodnosti

 

nepravilen srčni utrip

šum na srcu

 

 

Bolezni dihal, prsnega

 

 

rinoreja

koša in mediastinalnega

kašelj

 

 

epistaksa

prostora

 

 

 

 

 

 

 

bruhanje

stomatitis

Bolezni prebavil

 

driska

 

navzea

 

 

bolečina v trebuhu

 

 

 

Organski sistem

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

 

 

 

hepatitis

Bolezni jeter, žolčnika

 

 

hepatomegalija

 

 

nenormalni izvidi testov

in žolčevodov

 

 

 

 

delovanja jeter

 

 

 

 

 

 

zlatenica

Bolezni kože in

 

dermatitis

akantoza

podkožja

 

izpuščaj

pruritus

 

 

 

 

Bolezni mišično-

 

 

 

skeletnega sistema in

 

 

artralgija

vezivnega tkiva

 

 

 

Splošne težave in

 

 

 

spremembe na mestu

pireksija

astenija

 

aplikacije

 

 

 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

V kliničnih preskušanjih je devet bolnikov prejelo dvojni kumulativni predvideni odmerek zdravila

Eurartesim. Varnostni profil teh bolnikov se ni razlikoval od tistega pri bolnikih, ki so prejeli priporočeni odmerek, pri čemer ni noben bolnik poročal o neželenih učinkih.

V primeru suma na preveliko odmerjanje je treba nuditi ustrezno simptomatsko in podporno zdravljenje, vključno s spremljanjem EKG zaradi možnosti podaljšanja intervala QTc (glejte poglavje 4.4).

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antiprotozoiki, antimalariki, artemizinin in derivati, kombinacije, oznaka ATC: P01BF05

Farmakodinamični učinki

Artenimol lahko dosega visoke koncentracije znotraj parazitiranih eritrocitov. Prevladuje mnenje, da je njegov endoperoksidni most bistven za njegovo antimalarično aktivnost, ker s prostimi radikali poškoduje membranski sistem parazita, vključno s/z:

zaviranjem kalcijeve ATPaze sarkoplazemskega-endoplazemskega retikuluma plazmodija falciparum,

motnjami prenosa elektronov v mitohondriju,

motnjami prenosa beljakovin v parazitu,

prekinitvijo delovanja mitohondrija parazita.

Natančen mehanizem delovanja piperakina ni znan, vendar verjetno posnema delovanje klorokina, bližnjega analoga po zgradbi. Klorokin se veže na toksične heme (izpeljane iz bolnikovega hemoglobina) znotraj malaričnega parazita, kar preprečuje njegovo detoksifikacijo s polimerizacijskim korakom.

Piperakin je biskinolon in ta razred kaže in vitro dobro antimalarično aktivnost proti sevom plazmodija, odpornim na klorokin. Obsežna zgradba biskinolona je morda pomembna pri aktivnosti proti sevom, odpornim na klorokin, in lahko deluje preko naslednjih mehanizmov:

zaviranje transporterjev, ki izlivajo klorokine iz vakuole hrane parazita,

zaviranje prebavne poti hema v vakuoli hrane parazita.

Poročali so o odpornosti na piperakin (če se uporablja kot monoterapija).

Učinkovitost in varnost zdravila Eurartesim so preskušali v dveh velikih odprtih randomiziranih kliničnih preskušanjih.

Študija DM040010 je potekala z odraslimi in pediatričnimi bolniki azijskega porekla z nezapleteno malarijo P. falciparum. Zdravljenje z zdravilom Eurartesim so primerjali z zdraviloma

Artesunate + Mefloquine (AS + MQ). Primarni končni opazovani dogodek je bila stopnja ozdravljenja, popravljena za PCR, na 63. dan.

Študija DM040011 je potekala z odraslimi in pediatričnimi bolniki afriškega porekla z nezapleteno malarijo P. falciparum. Zdravljenje z zdravilom Eurartesim so primerjali z zdraviloma

Artemether + Lumefantrine (A + L). Primarni končni opazovani dogodek je bila stopnja ozdravljenja, popravljena za PCR, na 28. dan.

Rezultati primarnega končnega opazovanega dogodka za modificirane populacije z namenom zdravljenja (m-ITT – modified Intent to Treat) (opredeljene kot vsi randomizirani bolniki, ki so prejeli vsaj en odmerek študijskega zdravila, brez bolnikov, ki so bili izgubljeni za spremljanje zaradi neznanega razloga), so bili naslednji:

 

Stopnja ozdravljenja, popravljena za PCR (m-ITT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95-% dvostranski IZ

Študija

Zdravilo

 

 

razlike zdravljenja

AS + MQ

A + L

(zdravilo Eurartesim –

 

 

Eurartesim

 

 

 

primerjano zdravilo);

 

 

 

 

 

 

 

 

vrednost p

 

 

 

 

 

DM040010 (n = 1.087)

97,0 %

95,3 %

-

(-0,84; 4,19) %; p = 0,161

 

 

 

 

 

DM040011 (n = 1.524)

92,7 %

-

94,8 %

(-4,59; 0,45) %; p = 0,128

 

 

 

 

 

V obeh primerih so rezultati potrdili, da zdravljenje z zdravilom Eurartesim ni slabše kot s primerjanim zdravilom. V obeh študijah je bila stopnja neuspešnosti zdravljenja pod 5-odstotnim pragom učinkovitosti, kot ga določa SZO.

Za starost specifične stopnje ozdravljenja, popravljene za PCR, v populacijah m-ITT za študiji v Aziji in Afriki, so predstavljene v spodnji tabeli:

 

Stopnja ozdravljenja, popravljena za PCR (m-ITT)

 

 

 

 

 

Študija

 

 

 

95-% dvostranski IZ razlike

Zdravilo

AS + MQ

A + L

zdravljenja (zdravilo

 

 

Eurartesim

Eurartesim – primerjano

 

 

 

 

 

 

 

zdravilo); vrednost p

 

 

 

 

 

DM040010 (n = 1.087)

 

 

 

 

≤ 5 let

100,0 %

100,0 %

-

-

> 5 do ≤ 12 let

98,2 %

96,5 %

-

(-3,67; 7,09) %; 0,605

> 12 do ≤ 18 let

97,3 %

100,0 %

-

(-6,40; 0,99) %; 1,000

> 18 do ≤ 64 let

96,6 %

94,4 %

-

(-0,98; 5,30) %; 0,146

 

 

 

 

 

DM040011 (n = 1.524)

 

 

 

 

≤ 1 leto

91,5 %

-

98,5 %

(-12,66; -1,32) %(1); 0,064

> 1 do ≤ 2 leti

92,6 %

-

94,6 %

(-6,76; 2,63) %; 0,413

> 2 do ≤ 5 let

93,0 %

-

94,0 %

(-4,41; 2,47) %; 0,590

(1) Ta IZ je asimptotičen, ker natančnega IZ ni bilo mogoče izračunati.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Farmakokinetična profila artenimola in piperakina so preučili na živalskih modelih in pri različnih populacijah ljudi (zdravi prostovoljci, odrasli bolniki in pediatrični bolniki).

Absorpcija

Artenimol se zelo hitro absorbira. Tmax je približno 1–2 uri po enkratnem in večkratnem odmerjanju. Pri bolnikih sta bila povprečni Cmax (CV %) in AUCINF za artenimol (opazovano po prvem odmerku zdravila Eurartesim) 752 (47 %) ng/ml oz. 2.002 (45 %) ng/ml*h.

Kaže, da je biološka razpoložljivost artenimola višja pri bolnikih z malarijo kot pri zdravih prostovoljcih, morda zato, ker ima malarija sama po sebi učinek na razporeditev artenimola. To se lahko odraža z malarijo povezano okvaro delovanja jeter, ki povzroči povečanje biološke razpoložljivosti artenimola (zmanjšanje prvega jetrnega učinka), ne da bi to vplivalo na navidezno razpolovno dobo izločanja, ki je omejena z absorpcijsko stopnjo. Pri zdravih moških prostovoljcih je bil razpon povprečnega Cmax in AUCINF za artenimol med 180–252 ng/ml oz. 516-684 ng/ml*h v pogojih na tešče.

Sistemska izpostavljenost artenimolu je bila nekoliko nižja po zadnjem odmerku zdravila Eurartesim

(nižja kot po prvem odmerku za do 15 %). Ugotovili so, da so parametri farmakokinetike artenimola podobni pri zdravih prostovoljcih azijskega porekla in belcih. Sistemska izpostavljenost artenimolu zadnji dan zdravljenja je bila višja pri ženskah kot pri moških, pri čemer je bila razlika 30 %.

Pri zdravih prostovoljcih se je izpostavljenost artenimolu pri dajanju z obroki z visoko vsebnostjo maščob/kalorij povečala za 43 %.

Piperakin, visoko lipofilna spojina, se absorbira počasi. Pri ljudeh ima piperakin Tmax približno 5 ur po enkratnem in ponavljajočem odmerku. Pri bolnikih sta bila povprečni (CV%) Cmax in AUC0-24

(opazovano po prvem odmerku zdravila Eurartesim) 179 (62 %) ng/ml oz. 1.679 (47 %) ng/ml*h.

Zaradi počasnega izločanja se piperakin kopiči v plazmi po večkratnem odmerjanju s faktorjem akumulacije približno 3. Ugotovili so, da so parametri farmakokinetike piperakina podobni pri zdravih prostovoljcih azijskega porekla in belcih. Po drugi strani je bila zadnji dan zdravljenja z zdravilom

Eurartesim največja koncentracija piperakina v plazmi višja pri ženskih kot pri moških zdravih prostovoljcih, pri čemer je razlika v razponu od 30 do 50 %.

Pri zdravih prostovoljcih se izpostavljenost piperakinu poveča približno za 3-krat, če se daje z obrokom z visoko vsebnostjo maščob/visokokaloričnim obrokom. Ta farmakokinetični učinek

spremlja večji učinek na podaljšanje intervala QT. Ustrezno je treba zdravilo Eurartesim dajati z vodo vsaj 3 ure po zadnjem vnosu hrane, nato pa se hrana ne sme uživati 3 ure po vsakem obroku (glejte poglavje 4.2).

Porazdelitev

Tako piperakin kot artenimol se močno vežeta na beljakovine v človeški plazmi: vezava na beljakovine, ki so jo opazili v študijah in vitro, je bila 44–93 % za artenimol in > 99 % za piperakin. Poleg tega kažejo podatki in vitro in in vivo pri živalih, da se piperakin in artenimol nagibata h kopičenju v eritrocitih.

Opazili so, da ima artenimol majhen volumen porazdelitve pri ljudeh (0,8 l/kg; CV 35,5 %).

Farmakokinetični parametri, ki so jih opazili za piperakin pri ljudeh, kažejo, da ima ta učinkovina velik volumen porazdelitve (730 l/kg; CV 37,5 %).

Biotransformacija

Artenimol se v glavnem pretvori v α-artenimol-β-glukuronid (α-artenimol-G). Študije na mikrosomih človeških jeter so pokazale, da je artenimol presnavljala UDP-glukuronosiltransferaza (UGT1A9 in UGT2B7) v α-artenimol-G brez presnove, v kateri sodeluje citokrom P450. Študije medsebojnega delovanja zdravila z zdravili in vitro so pokazale, da je artenimol zaviralec encima CYP1A2, zato obstaja možnost, da artenimol zvišuje koncentracije substratov encima CYP1A2 v plazmi (glejte poglavje 4.5).

Študije presnove in vitro so pokazale, da piperakin človeški hepatociti presnavljajo (približno 85 % piperakina se po 2 urah inkubacije pri 37 °C ohrani). Piperakin presnavlja pretežno encim CYP3A4, manj pa encima CYP2C9 in CYP2C19. Ugotovili so, da je piperakin zaviralec encima CYP3A4 (tudi v odvisnosti od časa) in manj encima CYP2C19, aktivnost encima CYP2E1 pa je stimuliral.

Učinkov na profil presnovkov piperakina pri človeških hepatocitih pri sočasni inkubaciji piperakina z artenimolom niso opazili. Glavni presnovki piperakina so bili produkt cepljenja karboksilne kisline in mono-N-oksidiran produkt.

V študijah na ljudeh so ugotovili, da je piperakin blag zaviralec encima CYP3A4, medtem ko so močni zaviralci aktivnosti CYP3A4 blago zavirali presnovo piperakina (glejte poglavje 4.5).

Izločanje

Razpolovna doba izločanja artenimola je približno 1 ura. Povprečni peroralni očistek za odrasle bolnike z malarijo je bil 1,34 l/h/kg. Povprečni peroralni očistek je bil nekoliko višji za pediatrične bolnike, vendar so bile razlike po velikosti majhne (< 20 %). Artenimol se izloča s presnovo (pretežno glukurokonjugacijo). Ugotovili so, da je očistek nekoliko manjši pri ženskih zdravih prostovoljkah kot pri moških zdravih prostovoljcih. Podatki o izločanju artenimola pri ljudeh so redki. Vendar pa viri navajajo, da je izločanje nespremenjene učinkovine v človeškem urinu in blatu zanemarljivo za derivative artemizinina.

Razpolovna doba izločanja piperakina je približno 22 dni za odrasle bolnike in približno 20 dni za pediatrične bolnike. Povprečni peroralni očistek za odrasle bolnike z malarijo je bil 2,09 l/h/kg, medtem ko je bil za pediatrične bolnike 2,43 l/h/kg. Zaradi svoje dolge razpolovne dobe izločanja se piperakin po večkratnem odmerjanju kopiči.

Študije na živalih so pokazale, da se radioaktivno označen piperakin izloča prek žolča, medtem ko je izločanje v urinu zanemarljivo.

Farmakokinetika pri posebnih skupinah bolnikov

Specifičnih študij farmakokinetike pri bolnikih z jetrnim ali ledvičnim popuščanjem ter pri starejših bolnikih niso izvajali.

V pediatrični študiji farmakokinetike in na podlagi majhnega vzorca so opazili manjše razlike za farmakokinetiko artenimola med pediatrično in odraslo populacijo. Povprečni očistek (1,45 l/h/kg) je

bil nekoliko večji očistek za pediatrično populacijo kot za odrasle bolnike (1,34 l/h/kg), medtem ko je bil povprečni volumen porazdelitve za pediatrične bolnike (0,705 l/kg) nižji kot pri odraslih

(0,801 l/kg).

Enaka primerjava je pokazala, da je konstanta hitrosti absorpcije piperakina in končna razpolovna doba pri otrocih v glavnem podobna kot pri odraslih. Vendar pa je bil navidezni očistek hitrejši (1,30 v primerjavi z 1,14 l/h/kg) in navidezni skupni volumen porazdelitve nižji v pediatrični populaciji (623 v primerjavi s 730 l/kg).

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Splošna toksičnost

Podatki iz literature glede kronične toksičnosti piperakina pri psih in opicah kažejo na hepatotoksičnost in blago reverzibilno depresijo skupnega števila levkocitov in nevtrofilcev.

Najpomembnejši predklinični izsledek o varnosti po ponavljajočem se odmerjanju je bila infiltracija makrofagov z intracitoplazemskim bazofilnim granularnim materialom, konsistentna s fosfolipidozo in degenerativnimi lezijami številnih organov in tkiva. Te neželene učinke so opazili v študijah na živalih pri stopnjah izpostavljenosti, ki so bile podobne stopnjam klinične izpostavljenosti in z možnim pomenom za klinično uporabo. Ni znano, ali so ti toksični učinki reverzibilni.

Artenimol in piperakin nista bila genotoksična/klastogena v preskušanjih in vitro in in vivo.

Študij kancerogenosti niso izvedli.

Artenimol povzroča smrtnost zarodkov in teratogenost pri podganah in kuncih.

Piperakin ni induciral malformacij pri podganah in kuncih. V študijah perinatalnega in ponatalnega razvoja (segment III) pri podganjih samicah, ki so jim dajali 80 mg/kg, se je pri nekaterih živalih pojavila zakasnitev kotenja, kar je induciralo smrtnost rojenih goličev. Pri samicah, ki so normalno kotile, so razvoj, vedenje in rast preživele zalege po izpostavljenosti in utero ali z mlekom potekali normalno.

Študij vpliva na sposobnost razmnoževanja s kombinacijo artenimola in piperakina niso izvajali.

Toksičnost za osrednji živčni sistem (OŽS)

Obstaja možnost za nevrotoksičnost derivatov artemizinina pri ljudeh in živalih, ki je močno odvisen od odmerka, poti uporabe in formulacije različnih predzdravil artenimola. Pri ljudeh je možnost nevrotoksičnosti peroralno uporabljenega artenimola zelo malo verjetna, ob upoštevanju hitrega očistka artenimola in kratke izpostavljenosti (3 dni za zdravljenje bolnikov z malarijo). Ni dokazov o lezijah, induciranih z artenimolom, v specifičnih jedrih podgan ali psov, tudi ob smrtnih odmerkih.

Kardiovaskularna toksičnost

Učinke na krvni tlak in trajanje PR in QRS so opazili samo pri visokih odmerkih piperakina. Najpomembnejši možni srčni učinek je bil povezan s srčno prevodnostjo.

V testu hERG je bil IC50 0,15 µmol za piperakin in 7,7 µmol za artenimol. Povezava artenimola in piperakina ne povzroči večjega zaviranja hERG kot pri eni sami sestavini.

Fototoksičnost

Ni pomislekov glede fototoksičnosti, povezane z artenimolom, saj se v razponu 290–700 nm ne absorbira.

Največja absorpcija piperakina je pri 352 nm. Ker je piperakin prisoten v koži (približno 9 % v nepigmentiranih podganah in le 3 % v pigmentiranih podganah), so opazili rahle fototoksične reakcije (oteklost in eritem) 24 ur po peroralnem dajanju mišim, izpostavljenim UV-žarkom.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete: predgeliran škrob dekstrin hipromeloza (E464)

premrežen natrijev karmelozat magnezijev stearat (E572)

Filmska obloga: hipromeloza (E464) titanov dioksid (E171) makrogol 400

6.2 Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3 Rok uporabnosti

2 leti

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Tablete zdravila Eurartesim so pakirane v pretisne omote iz PVC/PVDC/aluminija, ki vsebujejo 3, 6, 9 ali 12 tablet.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A

Viale Shakespeare 47

00144 Rim

Italija

Tel.: +39 06 5926443

Faks: +39 06 5926600

E-pošta: sigmatauinfo@sigma-tau.it

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z

ZDRAVILOM

EU/1/11/716/001

EU/1/11/716/002

EU/1/11/716/003

EU/1/11/716/004

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z

ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 27. oktober 2011

Datum zadnjega podaljšanja: 09. September 2016

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept