Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaFirazyr
ATC kodaC01EB19
Substancaicatibant
ProizvajalecShire Orphan Therapies GmbH

1.IME ZDRAVILA

Firazyr 30 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena 3 ml napolnjena injekcijska brizga vsebuje ikatibant acetat v količini, ki ustreza 30 mg ikatibanta. En mililiter raztopine vsebuje 10 mg ikatibanta.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

Raztopina je bistra in brezbarvna tekočina.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Firazyr je indicirano za simptomatsko zdravljenje akutnih napadov hereditarnega (prirojenega) angioedema (HAE) pri odraslih (s pomanjkanjem zaviralca C1-esteraze).

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravstveni delavec mora bolniku ali njegovemu negovalcu dati navodila za uporabo zdravila Firazyr.

Odmerjanje

Priporočeni odmerek je eno subkutano injiciranje 30 mg zdravila Firazyr.

V večini primerov zadošča za zdravljenje napada ena injekcija zdravila Firazyr. V primeru nezadostnega olajšanja ali ponovitve simptomov se lahko bolniku po 6 urah da druga injekcija zdravila

Firazyr. Če po drugi injekciji ni zadostnega olajšanja ali se simptomi ponovijo, se lahko bolniku po nadaljnjih 6 urah aplicira še tretja injekcija zdravila Firazyr. V 24-urnem obdobju se smejo dati največ 3 injekcije zdravila Firazyr.

V kliničnih preskušanjih so v enem mesecu aplicirali največ 8 injekcij zdravila Firazyr.

Posebne skupine bolnikov

Starostniki

O uporabi pri bolnikih, starejših od 65 let, ni na voljo zadostnih informacij.

Pri starejših bolnikih je bila dokazana večja sistemska izpostavljenost ikatibantu. Pomen tega dejstva za varnost zdravila Firazyr ni znan (glejte poglavje 5.2).

Okvara jeter

Pri bolnikih z okvaro jeter prilagoditev odmerka ni potrebna.

Okvara ledvic

Pri bolnikih z okvaro ledvic prilagoditev odmerka ni potrebna.

Pediatrična populacija

Varnosti in učinkovitosti zdravila Firazyr pri otrocih, starih od 0 do 18 let, niso ugotovili.

Na voljo ni nobenih podatkov.

Način uporabe

Zdravilo Firazyr je namenjeno subkutani uporabi, najbolje v predelu trebuha.

Zdravilo Firazyr lahko bolnik sam ali njegov negovalec uporabi, šele ko ga je zdravstveni delavec poučil o tehniki subkutanega injiciranja.

Za uvedbo samoinjiciranja zdravila Firazyr se lahko odloči samo zdravnik z izkušnjami na področju diagnosticiranja in zdravljenja hereditarnega angioedema (glejte poglavje 4.4).

Ena brizga z zdravilom Firazyr je namenjena samo enkratni uporabi.

Zaradi injicirane količine (3 ml) je treba injiciranje raztopine Firazyr izvesti počasi.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Laringealni napadi

Bolnike z laringealnimi napadi je treba po injiciranju obravnavati v ustrezni zdravstveni ustanovi, dokler zdravnik ne presodi, da je odpust varen.

Ishemična bolezen srca

Pri ishemičnih stanjih je poslabšanje srčne funkcije in zmanjšanja koronarnega pretoka teoretično lahko posledica antagonizma na receptorju za bradikinin tipa 2. Zaradi tega je pri dajanju zdravila

Firazyr bolnikom z akutno ishemično boleznijo srca ali nestabilno angino pektoris potrebna previdnost

(glejte poglavje 5.3).

Možganska kap

Kljub dokazanemu ugodnemu učinku blokade receptorja B2 neposredno po možganski kapi je teoretično mogoče, da ikatibant oslabi pozitivne zaščitne učinke bradikinina na živčne celice v pozni fazi. Zato je pri dajanju ikatibanta bolnikom v tednih po možganski kapi potrebna previdnost.

Samoinjiciranje

Pri bolnikih, ki še nikoli niso prejeli zdravila Firazyr, je treba prvo injiciranje opraviti v zdravstveni ustanovi ali pod zdravnikovim nadzorom.

Če lajšanje simptomov po samoinjiciranju ni zadostno ali se ti simptomi ponavljajo, se priporoča, da se bolnik obrne na zdravnika, v zdravstveni ustanovi pa se mu injicirajo dodatni odmerki (glejte poglavje 4.2).

Bolnik z laringealnim napadom se mora vedno obrniti na zdravnika in ga je treba opazovati v zdravstveni ustanovi, tudi če si je zdravilo injiciral že doma.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Farmakokinetične interakcije, povezane s CYP450, niso pričakovane (glejte poglavje 5.2).

Sočasno dajanje zdravila Firazyr in zaviralcev angiotenzinske konvertaze (ACE) ni bilo raziskano. Zaviralci ACE so kontraindicirani pri bolnikih s hereditarnim angioedemom zaradi možnega povišanja ravni bradikinina.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Kliničnih podatkov za nosečnice, ki so bile izpostavljene ikatibantu, ni na voljo . Študije na živalih so pokazale učinke na ugnezdenje v maternico in kotenje (glejte poglavje 5.3), vendar pa možno tveganje za ljudi ni znano.

Zdravilo Firazyr se sme uporabljati med nosečnostjo samo, če možna korist odtehta možno tveganje za plod (npr. pri zdravljenju morebitnih življenjsko ogrožajočih laringealnih napadov).

Dojenje

Ikatibant se pri podganah izloča v mleko v koncentracijah, ki so podobne koncentracijam v krvi samic. Učinkov na postnatalni razvoj podganjih mladičev niso ugotovili.

Ni znano, ali se ikatibant pri ljudeh izloča v materino mleko, vendar je priporočljivo, da doječe matere, ki želijo uporabiti zdravilo Firazyr, 12 ur po uporabi zdravila ne dojijo.

Plodnost

Pri podganah in psih je ponavljajoča se uporaba ikatibanta povzročila učinke na spolne organe.

Ikatibant ni imel nobenega učinka na plodnost mišjih in podganjih samcev (glejte poglavje 5.3). V študiji pri 39 zdravih odraslih moških in ženskah, ki so jih zdravili s 30 mg vsakih 6 ur v 3 odmerkih vsake 3 dni, kar je pomenilo skupno 9 odmerkov, niso ugotovili nobenih klinično pomembnih sprememb od izhodiščnih vrednosti pri bazalni in z GnRH stimulirani koncentraciji reproduktivnih hormonov pri nobenem od spolov. Opazili niso nobenega pomembnega učinka ikatibanta na koncentracijo progesterona v luteinski fazi in luteinsko delovanje ali na dolžino menstruacijskega cikla pri ženskah, prav tako pa ni bilo nobenih pomembnih učinkov ikatibanta na število, gibljivost in morfologijo semenčic pri moških. Režim odmerjanja, ki je bil uporabljen v tej študiji, bi bilo težko izvajati v kliničnem okolju.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Firazyr ima blag vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Po uporabi zdravila Firazyr so poročali o primerih utrujenosti, letargije, somnolence in omotice. Ti simptomi se lahko pojavijo kot posledica napada hereditarnega angioedema. Bolnike je treba opozoriti, da ne vozijo in upravljajo s stroji, če so utrujeni ali omotični.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

V kliničnih študijah za registracijo zdravila so skupno 999 napadov HAE zdravili s 30 mg zdravila Firazyr, ki so ga subkutano dajali zdravstveni delavci. Zdravstveni delavci so zdravilo Firazyr 30 mg subkutano dali 129 zdravim preskušancem in 236 bolnikom s HAE.

Skoraj pri vseh bolnikih, ki so subkutano prejemali ikatibant v kliničnih preskušanjih, so se pojavile reakcije na mestu injiciranja (za katere so značilni draženje kože, otekanje, bolečina, srbenje, eritem, pekoč občutek). Te reakcije so bile navadno blage do zmerne, prehodne in so samodejno prenehale.

Seznam neželenih učinkov v tabeli

Pogostnost neželenih učinkov, ki so navedeni v Preglednici 1, je opredeljena v skladu z naslednjim dogovorom:

Zelo pogosti (≥ 1/10); pogosti (≥ 1/100 do < 1/10); občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100); redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000); zelo redki (< 1/10.000).

Preglednica 1: Neželeni učinki, o katerih so poročali pri uporabi ikatibanta

Organski sistem

Priporočeni izraz

(kategorija incidence)

 

 

 

Bolezni živčevja

 

(pogosti, ≥ 1/100 do < 1/10)

omotica

 

glavobol

 

 

Bolezni prebavil

 

(pogosti, ≥ 1/100 do < 1/10)

navzea

 

 

Bolezni kože in podkožja

 

(pogosti, ≥ 1/100 do < 1/10)

izpuščaj

 

eritem

 

pruritus

 

 

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

 

(zelo pogosti, ≥1/10)

reakcije na mestu injiciranja*

(pogosti, ≥ 1/100 do < 1/10)

pireksija

 

 

Preiskave

 

(pogosti, ≥ 1/100 do < 1/10)

povišana raven aminotransferaze

 

* Podplutba na mestu injiciranja, hematom na mestu injiciranja, pekoč občutek na mestu injiciranja, eritem na

mestu injiciranja, hipoestezija na mestu injiciranja, draženje na mestu injiciranja, otopelost na mestu injiciranja,

edem na mestu injiciranja, bolečina na mestu injiciranja, občutek pritiska na mestu injiciranja, pruritus na mestu

injiciranja, otekanje na mestu injiciranja, urtikarija na mestu injiciranja in občutek toplote na mestu injiciranja.

 

 

Opis nekaterih neželenih učinkov

 

Imunogenost:

V nadzorovanih preskušanjih 3. faze s ponavljajočimi se zdravljenji so v redkih primerih opazili prehodno pozitivnost za protitelesa proti ikatibantu. Pri vseh bolnikih se je učinkovitost vzdrževala. En bolnik, ki se je zdravil z zdravilom Firazyr, je bil pozitiven za protitelesa proti ikatibantu pred zdravljenjem z zdravilom Firazyr in po njem. Pri tem bolniku so 5 mesecev opravljali sledenje, pri

čemer so bili nadaljnji vzorci negativni za protitelesa proti ikatibantu. Pri zdravilu Firazyr niso poročali o nobenih preobčutljivostnih ali anafilaktičnih reakcijah.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Na voljo ni kliničnih poročil o primerih prevelikega odmerjanja.

Odmerek 3,2 mg/kg intravensko (približno 8-kratni terapevtski odmerek) je pri zdravih osebah povzročil prehodne eriteme, srbečico ali hipotenzijo. Terapevtski ukrepi niso bili potrebni.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: druga krvna zdravila, zdravila za zdravljenje hereditarnega angioedema, oznaka ATC: B06AC02.

Mehanizem delovanja

Hereditarni angioedem (HAE) (avtosomna dominantna bolezen) se pojavi zaradi odsotnosti ali disfunkcije zaviralca C1-esteraze. Napade HAE spremlja povečano sproščanje bradikinina, ki je ključni posrednik pri pojavu kliničnih simptomov.

HAE se kaže v obliki občasnih napadov subkutanih in/ali submukoznih edemov, ki prizadenejo zgornja dihala, kožo in prebavila. Napad običajno traja 2 do 5 dni.

Ikatibant je selektivni kompetitivni antagonist na receptorju za bradikinin tipa 2 (B2). To je sintetični dekapeptid s podobno strukturo kot bradikinin, vendar s 5 neproteionogenimi aminokislinami. Pri HAE so povečane koncentracije bradikinina ključni posrednik pri pojavu kliničnih simptomov.

Farmakodinamični učinki

Pri zdravih mladih osebah so ikatibant dajali v odmerkih 0,8 mg/kg v 4 urah; 1,5 mg/kg/dan ali 0,15 mg/kg/dan 3 dni; pojav hipotenzije, vazodilatacije in refleksne tahikardije zaradi bradikinina je bil preprečen. Ikatibant je izkazal lastnosti kompetitivnega antagonista, ko je bil provokacijski odmerek bradikinina povečan 4-kratno.

Klinična učinkovitost in varnost

Podatki o učinkovitosti so bili pridobljeni iz začetne odprte študije faze II in iz treh kontroliranih študij faze III.

Klinične študije 3. faze (FAST-1 in FAST-2) so bila randomizirana, dvojno slepa, nadzorovana preskušanja in so imele enake načrte, razen za primerjalno zdravilo (v eni je bilo zdravilo primerjano s peroralno traneksaminsko kislino in v drugi s placebom). Randomiziranih je bilo skupno

130 bolnikov. Prejemali so ikatibant v odmerku 30 mg (63 bolnikov) ali komparator (38 bolnikov je prejemalo traneksamično kislino, 29 pa placebo). Nadaljnje epizode HAE so zdravili v odprti razširjeni študiji. Bolniki s simptomi laringealnega angioedema so prejemali zdravljenje z ikatibantom v odprti fazi. V študijah faze III je bil primarni pokazatelj učinkovitosti čas do nastopa olajšanja simptomov, določen z uporabo vizualne analogne lestvice (VAS – visual analogue scale). Tabela 2 vsebuje rezultate teh študij za učinkovitost.

Študija FAST-3 je bila randomizirana, s placebom nadzorovana študija z vzporednimi skupinami pri 98 odraslih bolnikih z mediano starostjo 36 let. Bolnike so naključno razporedili tako, da so s subkutanim injiciranjem prejeli ikatibant 30 mg ali placebo. Podskupina bolnikov v tej študiji je imela akutne napade HAE med jemanjem androgenov, antifibrinolitičnih učinkovin ali zaviralcev CI. Primarni opazovani dogodek je bil čas do pojava lajšanja simptomov. Ocenili so ga s sestavljeno vizualno analogno lestvico s tremi postavkami (VAS-3), ki je vključevala oceno otekanja na koži, bolečine na koži in bolečine v trebuhu. Tabela 3 vsebuje rezultate študije FAST-3 za učinkovitost.

V teh študijah so imeli bolniki, ki so prejemali ikatibant, krajšo mediano časa do nastopa olajšanja simptomov (2,0, 2,5 oziroma 2,0 ure) kot bolniki, ki so prejemali traneksamično kislino (12,0 ure) ali tisti, ki so prejemali placebo (4,6 oziroma 19,8 ure). Učinek zdravljenja z ikatibantom so potrdili sekundarni pokazatelji učinkovitosti.

V integrirani analizi teh nadzorovanih študij 3. faze sta bila čas do pojava lajšanja simptomov in čas do pojava lajšanja primarnega simptoma podobna ne glede na starostno skupino, spol, raso, telesno maso in ne glede na to, ali je bolnik uporabljal androgene ali antifibrinolitične učinkovine ali ne.

Tudi odziv v nadzorovanih preskušanjih 3. faze je bil podoben pri vseh ponavljajočih se napadih. Skupno 237 bolnikov so zdravili z 1386 odmerki 30 mg ikatibanta zaradi 1278 napadov akutnega HAE. Pri prvih 15 napadih, ki so jih zdravili z zdravilom Firazyr (1114 odmerkov za 1030 napadov), je bila mediana časa do pojava olajšanja simptomov podobna pri vseh napadih (od 2,0 do 2,5 ure). 92,4 % napadov HAE so zdravili z enkratnim odmerkom zdravila Firazyr.

Tabela 2: Rezultati študij FAST-1 in FAST-2 za učinkovitost

Kontrolirana klinična študija zdravila FIRAZYR v primerjavi s traneksamično kislino/placebom: rezultati učinkovitosti

 

FAST-2

 

 

FAST-1

 

 

ikatibant

traneksamična

 

ikatibant

placebo

 

kislina

 

 

 

 

 

 

Število oseb v

 

 

 

 

 

populaciji, ki so jih

 

 

Število oseb v ITT

 

 

nameravali zdraviti

populaciji

(ITT – intent-to-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

treat population)

 

 

 

 

 

Izhodiščna vrednost

63,7

61,5

Izhodiščna vrednost

69,3

67,7

po VAS (mm)

po VAS (mm)

 

 

 

 

Sprememba

 

 

Sprememba

 

 

izhodiščne

-41,6

-14,6

izhodiščne vrednosti

-44,8

-23,5

vrednosti na 4 ure

 

 

na 4 ure

 

 

Razlika med

 

 

Razlika med

 

 

zdravljenji (95 %

-27,8 (-39,4, -16,2) p < 0,001

zdravljenji (95 %

-23,3 (-37,1, -9,4) p = 0,002

CI, p-vrednost)

 

 

CI, p-vrednost)

 

 

Sprememba

 

 

Sprememba

 

 

izhodiščne

-54,0

-30,3

izhodiščne vrednosti

-54,2

-42,4

vrednosti na 12 ur

 

 

na 12 ur

 

 

Razlika med

 

 

Razlika med

 

 

zdravljenji (95 %

-24,1 (-33,6, -14,6) p < 0,001

zdravljenji (95 %

-15,2 (-28,6, -1,7) p = 0,028

CI, p-vrednost)

 

 

CI, p-vrednost)

 

 

Mediana časa do

 

 

Mediana časa do

 

 

nastopa olajšanja

 

 

nastopa olajšanja

 

 

simptomov (v urah)

 

 

simptomov (v urah)

 

 

Vse epizode

2,0

12,0

Vse epizode

2,5

4,6

(N = 74)

(N = 56)

 

 

 

 

Stopnja odziva (%,

 

 

Stopnja odziva (%,

 

 

CI) po 4 urah po

 

 

CI) po 4 urah po

 

 

začetku zdravljenja

 

 

začetku zdravljenja

 

 

Vse epizode

80,0

30,6

Vse epizode

66,7

46,4

(N = 74)

(63,1, 91,6)

(16,3, 48,1)

(N = 56)

(46,0, 83,5)

(27,5, 66,1)

Mediana časa do

 

 

Mediana časa do

 

 

nastopa olajšanja

 

 

nastopa olajšanja

 

 

simptomov: vsi

 

 

simptomov: vsi

 

 

simptomi (v urah):

 

 

simptomi (v urah):

 

 

bolečina v

1,6

3,5

bolečina v

2,0

3,3

trebuhu

 

 

trebuhu

 

 

oteklina na koži

2,6

18,1

oteklina na koži

3,1

10,2

bolečine v koži

1,5

12,0

bolečine v koži

1,6

9,0

Mediana časa do

 

 

Mediana časa do

 

 

skoraj popolnega

 

 

skoraj popolnega

 

 

olajšanja

 

 

olajšanja simptomov

 

 

simptomov (v urah)

 

 

(v urah)

 

 

Kontrolirana klinična študija zdravila FIRAZYR v primerjavi s traneksamično kislino/placebom: rezultati učinkovitosti

 

FAST-2

 

 

 

 

 

 

 

FAST-1

 

 

 

ikatibant

 

traneksamična

 

 

 

 

ikatibant

placebo

 

 

kislina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse epizode

 

10,0

 

51,0

 

 

Vse epizode

 

8,5

 

19,4

 

(N = 74)

 

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana časa do

 

 

 

 

 

 

 

Mediana časa do

 

 

 

 

zmanjšanja

 

 

 

 

 

 

 

zmanjšanja

 

 

 

 

 

simptomov, po

 

 

 

 

 

 

 

simptomov, po

 

 

 

 

 

oceni bolnika (v

 

 

 

 

 

 

 

oceni bolnika

 

 

 

 

 

urah)

 

 

 

 

 

 

 

(v urah)

 

 

 

 

 

Vse epizode

 

 

0,8

 

7,9

 

 

Vse epizode

 

0,8

 

16,9

 

(N = 74)

 

 

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana časa do

 

 

 

 

 

 

 

Mediana časa do

 

 

 

 

celokupnega

 

 

 

 

 

 

 

celokupnega

 

 

 

 

 

izboljšanja stanja

 

 

 

 

 

 

 

izboljšanja stanja

 

 

 

 

bolnika, po oceni

 

 

 

 

 

 

 

bolnika, po oceni

 

 

 

 

zdravnika (v urah)

 

 

 

 

 

 

 

zdravnika (v urah)

 

 

 

 

Vse epizode

 

 

1,5

 

6,9

 

 

Vse epizode

 

1,0

 

5,7

 

(N = 74)

 

 

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Rezultati študije FAST-3 za učinkovitost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati za učinkovitost: FAST-3; nadzorovana faza – populacija, ki so jo nameravali

 

 

 

 

 

 

zdraviti (ITT)

 

 

 

 

 

Opazovani dogodek

 

 

Statistika

 

Firazyr

 

Placebo

 

vrednost p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n = 43)

 

(n = 45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarni opazovani dogodek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas do pojava lajšanja

 

 

Mediana

 

2,0

 

19,8

 

< 0,001

 

simptomov – sestavljena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lestvica VAS (ure)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi opazovani dogodki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas do pojava lajšanja

 

 

Mediana

 

1,5

 

18,5

 

< 0,001

 

primarnega simptoma (ure)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprememba rezultata

 

 

Povprečje

 

–19,74

 

–7,49

 

< 0,001

 

sestavljenega VAS 2 uri po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravljenju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprememba sestavljenega

Povprečje

 

 

–0,53

 

–0,22

 

< 0,001

 

rezultata simptomov, ki so jih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocenjevali preskušanci, po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 urah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprememba sestavljenega

Povprečje

 

 

–0,44

 

–0,19

 

< 0,001

 

rezultata simptomov, ki jih je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocenjeval raziskovalec, po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 urah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas do skoraj popolnega

 

Mediana

 

8,0

 

36,0

 

0,012

 

lajšanja simptomov (ure)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati za učinkovitost: FAST-3; nadzorovana faza – populacija, ki so jo nameravali zdraviti (ITT)

Opazovani dogodek

Statistika

Firazyr

Placebo

vrednost p

 

 

 

 

 

 

 

(n = 43)

(n = 45)

 

 

 

 

 

 

Čas do prvotnega izboljšanja

Mediana

0,8

3,5

< 0,001

simptomov, kot so ga ocenili

 

 

 

 

preskušanci (ure)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas do prvotnega vidnega

Mediana

0,8

3,4

< 0,001

izboljšanja simptomov, kot ga

 

 

 

 

je ocenil raziskovalec (ure)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V teh nadzorovanih kliničnih preskušanjih 3. faze je bilo zdravljenih skupno 66 bolnikov s HAE, ki so prizadeli grlo. Rezultati so bili podobni kot pri bolnikih z nelaringealnimi napadi HAE glede na čas do pojava lajšanja simptomov.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Farmakokinetične lastnosti ikatibanta so bile podrobno preučene v študijah, ki so vključevale intravensko in subkutano dajanje ikatibanta zdravim prostovoljcem in bolnikom. Farmakokinetični profil ikatibanta pri bolnikih s HAE je podoben kot pri zdravih prostovoljcih.

Absorpcija

Po subkutani aplikaciji je absolutna biološka uporabnost ikatibanta 97 %. Čas do maksimalne koncentracije je približno 30 minut.

Porazdelitev

Volumen porazdelitve (Vss) ikatibanta je približno 20–25 l. Vezava na plazemske proteine je 44 %.

Izločanje

Ikatibant se izloča pretežno presnovljen, manj kot 10 % odmerka pa se izloči z urinom v nespremenjeni obliki. Očistek je približno 15–20 l/h in je neodvisen od odmerka. Končna razpolovna doba v plazmi je približno 1–2 uri.

Biotransformacija

Ikatibant obsežno presnavljajo proteolitični encimi v neaktivne presnovke, ki se primarno izločajo z urinom.

Študije in vitro so potrdile, da se ikatibant ne razgrajuje po oksidacijskih presnovnih poteh ter da ni zaviralec glavnih izoencimov citokroma P450 (CYP) (CYP 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 in 3A4) in ni induktor CYP 1A2 in 3A4.

Posebne skupine bolnikov

Podatki nakazujejo, da se očistek s starostjo zmanjšuje, kar pomeni, da je pri starejših (75–80 let) izpostavljenost za 50–60 % večja kot pri bolnikih, starih 40 let. Podatki nakazujejo, da spol in telesna masa nimata pomembnega vpliva na farmakokinetične lastnosti ikatibanta.

Sicer pomanjkljivi podatki kažejo na to, da okvara jeter ali ledvic ne vpliva na izpostavljenost ikatibantu. Vpliva rase na farmakokinetične lastnosti ikatibanta niso preučevali. Farmakokinetičnih podatkov pri otrocih ni.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Opravili so študije ponavljajočih se odmerkov, ki so trajale do 6 mesecev pri podganah in do

9 mesecev pri psih. Pri podganah in psih so pokazali znižanje ravni cirkulirajočih spolnih hormonov,

ki je bilo odvisno od odmerka, pri ponavljajoči se uporabi ikatibanta pa reverzibilno upočasnjeno spolno zorenje.

Maksimalna dnevna izpostavljenost, opredeljena kot območje pod krivuljo (AUC) pri stopnji brez opaženih neželenih učinkov (NOAEL), je bila v 9-mesečni študiji na psih 2,3-krat večja od AUC pri ljudeh po subkutanem odmerku 30 mg. Stopnje brez opaženih neželenih učinkov v študiji na podganah ni bilo mogoče oceniti, vendar so vse ugotovitve v študiji pokazale popolnoma ali delno reverzibilne učinke pri zdravljenih podganah. Opazili so, da je hipertrofija nadledvične žleze po prenehanju zdravljenja z ikatibantom reverzibilna. Klinična pomembnost ugotovitev pri nadledvični žlezi

ni znana.

Ikatibant ni imel nobenega vpliva na plodnost mišjih (največji odmerek 80,8 mg/kg/dan) in podganjih (največji odmerek 10 mg/kg/dan) samcev.

V 2-letni študiji za ugotovitev karcinogenega potenciala ikatibanta pri podganah dnevni odmerki z do približno 2-kratno stopnjo izpostavljenosti v primerjavi s stopnjo, doseženo pri terapevtskem odmerku pri ljudeh, niso imeli vpliva na pojavnost ali morfologijo tumorjev. Rezultati ne nakazujejo karcinogenega potenciala ikatibanta.

V standardnem nizu in vitro in in vivo preizkusov ikatibant ni bil genotoksičen.

Ikatibant ni bil teratogen, ko so ga dajali s subkutano injekcijo med zgodnjim embrionalnim in fetalnim razvojem pri podganah (maksimalni odmerek 25 mg/kg/dan) in zajcih (maksimalni odmerek 10 mg/kg/dan). Ikatibant je močan antagonist bradikinina, zato lahko zdravljenje z visokimi odmerki vpliva na proces ugnezdenja v maternico in nadaljnjo stabilnost v maternici v zgodnji nosečnosti. Ti učinki na maternico se kažejo tudi v poznem stadiju nosečnosti, ko ikatibant izkazuje tokolitičen učinek, kar se kaže v zakasneli kotitvi pri podganah, s povečanjem fetalnega distresa in perinatalne smrti pri visokih odmerkih (10 mg/kg/dan).

V študiji toksičnosti za razvoj mladičev, v kateri so spolno nezrele podgane zdravili s 3 mg/kg na dan 7 tednov, so opazili atrofijo testisa in epididimisa. Podobne učinke ikabitanta na reproduktivno tkivo so opazili pri spolno zrelih podganah in psih. Te ugotovitve na tkivu so bile skladne s poročanimi učinki na gonadotropine in so bile reverzibilne v poznejšem obdobju brez zdravljenja.

Ikatibant ni izzval sprememb srčne prevodnosti in vitro (kanal hERG) ali in vivo pri normalnih psih ali pri različnih modelih psov (prekatno spodbujanje, telesni napor in koronarna ligacija), kjer niso bile opažene nobene s tem povezane hemodinamske spremembe. Izkazalo se je, da je ikatibant poslabšal inducirano ishemično bolezen srca pri mnogih nekliničnih modelih, čeprav se škodljiv učinek ni vedno kazal v akutni ishemiji.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

natrijev klorid

ocetna kislina, koncentrirana (za uravnavanje pH) natrijev hidroksid (za uravnavanje pH)

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

18 mesecev.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Ne zamrzujte.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

3 ml raztopine v 3 ml napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa I) z batno zaporko (bromobutil, prevlečen s fluoroogljikovim polimerom). Igla za subkutano aplikacijo (25 G; 16 mm) je priložena pakiranju.

Posamično pakiranje z eno napolnjeno injekcijsko brizgo in eno iglo ali skupno pakiranje, ki vsebuje tri napolnjene injekcijske brizge in tri igle.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Raztopina mora biti bistra in brezbarvna ter brez vidnih delcev. Samo za enkratno uporabo.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Nemčija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/08/461/001

EU/1/08/461/002

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 11. julij 2008

Datum zadnjega podaljšanja: 13. marec 2013

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o tem zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept