Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Označevanje - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Ime zdravilaGardasil
ATC kodaJ07BM01
Substancahuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ProizvajalecMSD VACCINS

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI BESEDILO NA ŠKATLI

Gardasil suspenzija za injiciranje – enoodmerna viala, pakiranje po 1, 10, 20

1.IME ZDRAVILA

Gardasil suspenzija za injiciranje

adsorbirano rekombinantno cepivo proti humanim papilomavirusom [tipom 6, 11, 16 in 18]

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 odmerek (0,5 ml) vsebuje:

 

L1 protein HPV tipa 6

20 μg

L1 protein HPV tipa 11

40 μg

L1 protein HPV tipa 16

40 μg

L1 protein HPV tipa 18

20 μg

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,225 mg Al)

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

natrijev klorid, L-histidin, polisorbat 80, natrijev borat in voda za injekcije

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

suspenzija za injiciranje

1 enoodmerna viala, 0,5 ml

10 enoodmernih vial, vsaka 0,5 ml

20 enoodmernih vial, vsaka 0,5 ml

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Intramuskularna (i.m.) uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/357/001 – pakiranje po 1

EU/1/06/357/002 – pakiranje po 10

EU/1/06/357/018 – pakiranje po 20

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

BESEDILO NA NALEPKI VIALE

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Gardasil suspenzija za injiciranje i.m. uporaba

2.POSTOPEK UPORABE

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

1 odmerek, 0,5 ml

6.DRUGI PODATKI

MSD VACCINS

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI BESEDILO NA ŠKATLI

Gardasil suspenzija za injiciranje – napolnjena injekcijska brizga brez igle, pakiranje po 1, 10, 20

1. IME ZDRAVILA

Gardasil suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

adsorbirano rekombinantno cepivo proti humanim papilomavirusom [tipom 6, 11, 16 in 18]

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 odmerek (0,5 ml) vsebuje:

 

L1 protein HPV tipa 6

20 μg

L1 protein HPV tipa 11

40 μg

L1 protein HPV tipa 16

40 μg

L1 protein HPV tipa 18

20 μg

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,225 mg Al)

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

natrijev klorid, L-histidin, polisorbat 80, natrijev borat in voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

1 odmerek, 0,5 ml napolnjena injekcijska brizga brez igle

10 enkratnih odmerkov, 0,5 ml napolnjene injekcijske brizge brez igle 20 enkratnih odmerkov, 0,5 ml napolnjene injekcijske brizge brez igle

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Intramuskularna (i.m.) uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku. Ne zamrzujte.

Injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/357/003 – pakiranje po 1

EU/1/06/357/004 – pakiranje po 10

EU/1/06/357/019 – pakiranje po 20

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI BESEDILO NA ŠKATLI

Gardasil suspenzija za injiciranje – napolnjena injekcijska brizga z 1 iglo, pakiranje po 1, 10, 20

1. IME ZDRAVILA

Gardasil suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

adsorbirano rekombinantno cepivo proti humanim papilomavirusom [tipom 6, 11, 16 in 18]

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 odmerek (0,5 ml) vsebuje:

 

L1 protein HPV tipa 6

20 μg

L1 protein HPV tipa 11

40 μg

L1 protein HPV tipa 16

40 μg

L1 protein HPV tipa 18

20 μg

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,225 mg Al)

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

natrijev klorid, L-histidin, polisorbat 80, natrijev borat in voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi 1 odmerek, 0,5 ml napolnjena injekcijska brizga z 1 iglo

10 enkratnih odmerkov, 0,5 ml napolnjene injekcijske brizge, vsaka z 1 iglo 20 enkratnih odmerkov, 0,5 ml napolnjene injekcijske brizge, vsaka z 1 iglo

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Intramuskularna (i.m.) uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku. Ne zamrzujte.

Injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/357/005 – pakiranje po 1

EU/1/06/357/006 – pakiranje po 10

EU/1/06/357/020 – pakiranje po 20

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI BESEDILO NA ŠKATLI

Gardasil suspenzija za injiciranje – napolnjena injekcijska brizga z 2 iglama, pakiranje po 1, 10, 20

1. IME ZDRAVILA

Gardasil suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

adsorbirano rekombinantno cepivo proti humanim papilomavirusom [tipom 6, 11, 16 in 18]

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 odmerek (0,5 ml) vsebuje:

 

L1 protein HPV tipa 6

20 μg

L1 protein HPV tipa 11

40 μg

L1 protein HPV tipa 16

40 μg

L1 protein HPV tipa 18

20 μg

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,225 mg Al)

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

natrijev klorid, L-histidin, polisorbat 80, natrijev borat in voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

1 odmerek, 0,5 ml napolnjena injekcijska brizga z 2 iglama

10 enkratnih odmerkov, 0,5 ml napolnjene injekcijske brizge, vsaka z 2 iglama 20 enkratnih odmerkov, 0,5 ml napolnjene injekcijske brizge, vsaka z 2 iglama

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Intramuskularna (i.m.) uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku. Ne zamrzujte.

Injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/357/007 – pakiranje po 1

EU/1/06/357/008 – pakiranje po 10

EU/1/06/357/021 – pakiranje po 20

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Besedilo na nalepki injekcijske brizge

1. IME ZDRAVILA

Gardasil suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

i.m. uporaba

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

1 odmerek, 0,5 ml

6. DRUGI PODATKI

MSD VACCINS

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept