Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Ime zdravilaGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
ATC kodaJ04AA01
Substancapara-aminosalicylic acid
ProizvajalecLucane Pharma

1.IME ZDRAVILA

GRANUPAS 4 g gastrorezistentna zrnca

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena vrečka vsebuje 4 g para-aminosalicilne kisline.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

gastrorezistentna zrnca

Zrnca so majhna, umazano bele/svetlorjave barve in imajo premer približno 1,5 mm.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo GRANUPAS je indicirano za uporabo v kombinaciji z drugimi ustreznimi zdravili za zdravljenje tuberkuloze, odporne proti več zdravilom, pri odraslih in pediatričnih bolnikih, starih 28 dni ali več, kadar zaradi odpornosti ali neprenašanja ni mogoče sestaviti druge učinkovite kombinacije zdravil (glejte poglavje 4.4).

Upoštevati je treba uradne smernice za ustrezno uporabo protibakterijskih zdravil.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Odrasli

4 g (ena vrečka) trikrat na dan.

Priporočena shema odmerjanja je 4 g vsakih 8 ur. Zdravilo GRANUPAS se lahko jemlje s hrano.

Največji dnevni odmerek je 12 g. Zdravljenje običajno traja 24 mesecev.

Pediatrična populacija

Optimalna shema odmerjanja pri otrocih ni določena. Omejeni farmakokinetični podatki kažejo, da med odraslimi in otroki ni bistvenih razlik.

Odmerek za dojenčke, otroke in mladostnike se bo določil glede na bolnikovo telesno maso, tako da bo ustrezal odmerku 150 mg/kg na dan, ki bo razdeljen v dva odmerka. Za odmerjanje odmerkov za majhne otroke, manjših od 4 g, je priložena merilna žlička.

Varnost in učinkovitost zdravila GRANUPAS pri novorojenčkih še ni bila dokazana. Podatki niso na voljo.

Desenzibilizacija

Desenzibilizacijo je mogoče doseči tako, da se na začetku zdravljenja daje 10 mg para-aminosalicilne kisline v enkratnem odmerku. Nato je treba odmerek vsaka dva dni podvojiti, dokler skupni odmerek ne znaša 1 g; potem je treba odmerek razdeliti tako, da se nadaljuje z dajanjem zdravila po običajni shemi odmerjanja. Če se pojavi rahlo zvišanje telesne temperature ali kožna reakcija, je treba odmerek zmanjšati za eno stopnjo nazaj ali pa ustaviti povečevanje odmerka za en ciklus. Reakcije po skupnem odmerku 1,5 g so redke.

Način uporabe

Peroralna uporaba.

Vsebino vrečke je treba stresti v kozarec pomarančnega ali paradižnikovega soka. Zrnca se ne bodo raztopila, vendar jih lahko, če se usedejo na dno, z mešanjem soka v kozarcu ponovno umešamo v raztopino. Mešanico je treba popiti naenkrat in pri tem paziti, da zrnca ne ostanejo v kozarcu. Zrnca, ki ostanejo na dnu kozarca, je treba zaužiti takoj, potem ko se doda majhna količina tekočine. Manjše odmerke za otroke je treba odmeriti z merilno žličko in jih stresti v jabolčno čežano ali jogurt.

Zdravilo je treba zaužiti takoj, ko se zmeša s pomarančnim sokom, paradižnikovim sokom, jabolčno čežano ali jogurtom, pri čemer zrnca ostanejo nespremenjena.

Zrnca se ne smejo drobiti ali žvečiti.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Huda ledvična bolezen. Bolniki s hudo okvaro ledvic ne smejo uporabljati zdravila GRANUPAS. Pri bolnikih s hudo ledvično boleznijo se bo namreč kopičil neaktivni acetilni presnovek para- aminosalicilne kisline.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Blaga do zmerna okvara ledvic

Zaradi dejstva, da se presnovki para-aminosalicilne kisline pretežno izločajo z glomerulno filtracijo, je potrebna previdnost pri bolnikih z blago do zmerno okvaro ledvic (glejte tudi poglavje 4.3).

Želodčna razjeda

Zdravilo GRANUPAS je treba previdno uporabljati pri bolnikih z želodčno razjedo.

Okvara jeter

Zdravilo GRANUPAS je treba previdno uporabljati pri bolnikih z okvaro jeter.

Toksičnost za jetra

Para-aminosalicilna kislina lahko povzroči hepatitis. Prvi simptomi se običajno pojavijo v treh mesecih od začetka zdravljenja, pri čemer se najpogosteje pojavi izpuščaj, ki mu sledijo zvišana telesna temperatura in precej manj pogosto prebavne motnje, kot so anoreksija, navzea in driska. V tem primeru je treba takoj prekiniti zdravljenje.

Preobčutljivost

Bolnika je treba natančno spremljati v prvih treh mesecih zdravljenja, ki ga je treba nemudoma prekiniti ob prvih znakih izpuščaja, vročine ali drugih zgodnjih znakih intolerance.

Za navodila o tem, kako prilagajati odmerjanje za desenzibilizacijo, glejte poglavje 4.2.

Hipotiroidizem pri bolnikih, ki so sočasno okuženi z virusom HIV

Para-aminosalicilno kislino povezujemo s povečanim tveganjem za pojav hipotiroidizma pri bolnikih, ki so sočasno okuženi z virusom HIV. Pri z virusom HIV sočasno okuženih bolnikih je treba spremaljati delovanje ščitnice že pred začetkom zdravljenja in redno med samim zdravljenjem, predvsem če bolnik prejema para-aminosalicilno kislino skupaj z etionamidom/protionamidom.

Bolnikom je treba pojasniti, da lahko v blatu opazijo lupinice zrnc.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja z zdravilom GRANUPAS niso izvedli.

Podatki iz literature kažejo naslednje:

Vitamin B12

Para-aminosalicilna kislina lahko zmanjša absorpcijo vitamina B12; ko se njegova zaloga izčrpa, pa lahko pride do klinično pomembnih sprememb eritrocitov. Pri bolnikih, pri katerih zdravljenje traja več kot en mesec, je treba razmisliti o dodajanju vitamina B12.

Malabsorpcijski sindrom

Pri bolnikih, ki se zdravijo s para-aminosalicilno kislino, se lahko razvije malabsorpcijski sindrom, ki pa se običajno ne kaže z vsemi značilnimi znaki. Popoln sindrom vključuje steatorejo, spremembe vijug tankega črevesa, vidne na rentgenskem posnetku, atrofijo črevesnih resic, prenizek holesterol ter zmanjšano absorpcijo D-ksiloze in železa. Absorpcija trigliceridov je vedno normalna.

Digoksin

Para-aminosalicilna kislina lahko zmanjša absorpcijo digoksina v prebavilih, saj zavira absorpcijsko delovanje črevesnih celic. Pri bolnikih, ki sočasno prejemajo še druga zdravila, je treba spremljati serumske koncentracije digoksina.

Etionamid

Sočasna uporaba para-aminosalicilne kisline in etionamida lahko okrepi neželene učinke para- aminosalicilne kisline, še zlasti gastrointestinalne neželene učinke, kot so zlatenica, hepatitis, navzea, bruhanje, driska, bolečine v trebuhu in anoreksija. Če so ti neželeni učinki izraziti, je treba uporabo etionamida prekiniti.

Difenilhidramin

To zdravilo zmanjša absorpcijo para-aminosalicilne kisline v prebavilih, zato se ga ne sme uporabljati sočasno z njo.

Protiretrovirusna zdravila

Študij medsebojnega delovanja zdravil na bolnikih, okuženih z virusom HIV, ki jemljejo protiretrovirusna zdravila in para-aminosalicilno kislino, niso izvedli. Glede na presnovno pot zdravila GRANUPAS, pomembnejšega medsebojnega delovanja zdravil ni pričakovati.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatki o uporabi para-aminosalicilne kisline pri nosečnicah niso na voljo ali pa so omejeni. Študije na živalih so pokazale nekaj toksičnosti za zarodek (glejte poglavje 5.3).

Poročila iz literature v zvezi z uporabo para-aminosalicilne kisline pri nosečnicah vedno navajajo sočasno uporabo drugih zdravil. Ker ni bila izvedena nobena zadovoljiva in dobro kontrolirana študija uporabe para-aminosalicilne kisline pri ljudeh, se lahko zdravilo GRANUPAS uporablja pri nosečnicah samo, če je to nujno potrebno.

Dojenje

Para-aminosalicilna kislina se izloča v materino mleko, zato ženske med zdravljenjem ne smejo dojiti.

Plodnost

Podatkov o učinku para-aminosalicilne kisline na plodnost ni na voljo.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Para-aminosalicilna kislina ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpogostejši neželeni učinki so bili povezani s prebavili. Pogoste so bile tudi preobčutljivostne kožne reakcije in neželeni učinki, povezani z živčevjem.

Preglednica z neželenimi učinki

V spodnji preglednici so navedeni vsi neželeni učinki glede na prizadeti organski sistem in pogostnost. Pogostnost je opredeljena takole: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥ 1/1000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1000), zelo redki (< 1/10.000), neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem

Pogostnost

Neželeni učinek

Bolezni krvi in limfatičnega

zelo redki

trombocitopenija, purpura, levkopenija,

sistema

anemija, metemoglobinemija, agranulocitoza

 

Presnovne in prehranske

redki

Hipotiroidizem*

motnje

zelo redki

hipoglikemija

Bolezni živčevja

zelo redki

bolečina v kitah, glavobol, nepravilnosti vida,

 

 

periferna nevropatija, omotica

 

pogosti

vrtoglavica, vestibularni sindrom

 

pogosti

bolečina v trebuhu, bruhanje, navzea,

 

napihnjenost, driska, mehko blato

 

 

Bolezni prebavil

občasni

anoreksija

 

malabsorpcijski sindrom, želodčna razjeda,

 

 

 

redki

gastrointestinalna krvavitev, zlatenica, kovinski

 

 

okus

Bolezni kože in podkožja

pogosti

preobčutljivostna kožna reakcija, kožni izpuščaj

redki

urtikarija

 

Bolezni sečil

zelo redki

kristalurija

 

 

zmanjšana koncentracija protrombina, jetrna

Preiskave

zelo redki

citoliza, zvišane ravni alkalne fosfataze in

 

 

transaminaz v krvi, zmanjšanje telesne mase

*Opis izbranih neželenih učinkov

Hipotiroidizem pri z virusom HIV sočasno okuženih bolnikih je zelo pogost; pojavi se pri ≥1/10 bolnikih, predvsem pri bolnikih, ki prejemajo PAS skupaj z etionamidom/protionamidom.

Pediatrična populacija

Pogostnost, vrste in resnost neželenih učinkov pri otrocih naj bi bile enake kot pri odraslih.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Poročali niso o nobenem primeru prevelikega odmerjanja pri odraslih ali otrocih. Zdravljenje je simptomatsko in podporno.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: učinkovine za zdravljenje infekcij z mikobakterijami, zdravila za zdravljenje tuberkuloze, oznaka ATC: J04AA01

Mehanizem delovanja

Aminosalicilna kislina je bakteriostatik, ki deluje proti bakteriji Mycobacterium tuberculosis. Kislina zavira razvoj odpornosti bakterije proti streptomicinu in izoniazidu.

Mehanizem delovanja para-aminosalicilne kisline je podoben kot pri sulfonamidih, ki tekmujejo s para-aminobenzojsko kislino (PABA) za vezavo na dihidropteroat sintetazo (DHP), ki je ključni encim za biosintezo folatov. Vendar pa se zdi, da je para-aminosalicilna kislina in vitro šibek zaviralec DHP, zato obstaja možnost, da ima drug cilj. Para-aminosalicilna kislina se acetilira v jetrih in se pretvori v neaktivni presnovek, N-acetil-para-aminosalicilno kislino, ki nima bakteriostatičnega učinka. Plazemski razpolovni čas te učinkovine je približno 1 ura, koncentracija pa ni veliko drugačna pri okvarjenem delovanju jeter. Koncentracija presnovka je lahko večja v primeru ledvične odpovedi.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Zdravilo GRANUPAS je gastrorezistenten pripravek, kar pomeni, da obloga, odporna proti kislinam,

ščiti zrnca pred razgradnjo v želodcu in tako preprečuje, da bi se tvoril meta-aminofenol (znan hepatotoksin). Majhna zrnca so zasnovana tako, da se je mogoče izogniti omejitvam, povezanim s prehajanjem velikih delcev skozi želodec. V nevtralnih pogojih, kakršni so v tankem črevesu ali nevtralni hrani, se obloga, odporna proti kislinam, raztopi v eni minuti.

Da se zaščiti obloga, odporna proti kislinam, je pri uporabi teh zrnc treba paziti, da med dajanjem odmerka zrnca ostanejo v kisli hrani.

Ker zrnca ščiti enterična obloga, se absorpcija začne šele, ko zrnca preidejo skozi želodec. Mehke lupinice zrnc se ohranijo in jih je mogoče opaziti v blatu.

V farmakokinetični študiji enkratnega odmerka (4 g) pri zdravih odraslih prostovoljcih (n = 11) je bil začetni čas do serumske koncentracije aminosalicilne kisline 2 µg/ml 2 uri z razponom od 45 minut do 24 ur; mediana časa do največje koncentracije je bila 6 ur z razponom od 1,5 ure do 24 ur; povprečna največja koncentracija je bila 20 µg/ml z razponom od 9 do 35 µg/ml: koncentracija 2 µg/ml se je v povprečju ohranila 8 ur z razponom od 5 ur do 9,5 ure, koncentracija 1 µg/ml pa se je v povprečju ohranila 8,8 ure z razponom od 6 ur do 11,5 ure.

Porazdelitev

Para-aminosalicilna kislina se porazdeli po različnih tkivih in tekočinah, vključno po pljučih, ledvicah, jetrih in peritonealni tekočini. Koncentracije v plevralni in sinovialni tekočini so približno enake kot v plazmi. Zdravilo pri bolnikih ne prehaja skozi krvno-možgansko pregrado, razen v primeru vnetja možganskih ovojnic, ko koncentracija para-aminosalicilne kisline v cerebrospinalni tekočini znaša približno 10 do 50 % plazemske. Ni znano, ali zdravilo prehaja skozi placento. Majhne količine te učinkovine se porazdelijo po mleku in žolču.

Vezava na plazemske beljakovine je približno 50 do 60-odstotna, kinetična porazdelitev ima razpolovno dobo 0,94 ure in volumen porazdelitve 1,001 l/kg.

Biotransformacija

Glavna presnovka para-aminosalicilne kisline nastaneta s konjugacijo: z glicinom v para- aminosalicilurno kislino (PASU) (do 25 % odmerka) in z N-acetilom v N-acetil-para-aminosalicilno kislino (Ac-PAS) (do 70 % odmerka). Skupaj tako predstavljata več kot 90 % vseh presnovkov para- aminosalicilne kisline v urinu.

Izločanje

V študiji enkratnega odmerka je bil plazemski razpolovni čas para-aminosalicilne kisline po dajanju zdravila GRANUPAS 1,62 ± 0,85 ure.

Para-aminosalicilna kislina in njeni presnovki se izločajo z glomerulno filtracijo in tubulno sekrecijo. Kumulativno izločanje para-aminosalicilne kisline po 24 urah znaša 84 % 4-gramskega peroralnega odmerka, od tega se 21 % izloči v obliki para-aminosalicilne kisline, 63 % pa v acetilirani obliki.

Postopek acetilacije ni genetsko določen tako kot pri izoniazidu.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti in toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

Podatki, ki so bili na voljo iz študije embriofetalnega razvoja, opravljene na podganah, ki so jim dajali natrijev aminosalicilat (od 3,85 do 385 mg/kg), so bili omejeni. Samo pri odmerku 77 mg/kg so opazili okvare kosti; pri vseh ostalih odmerkih so zabeležili zvečanje telesne mase ploda. Opazili so tudi druge nepravilnosti, vendar pa dejanska narava teh ugotovitev ni znana. Zaradi odsotnosti povezave med odmerkom in odzivom je mogoče sklepati, da ugotovitve niso klinično pomembne, vendar pa je treba izpostaviti, da so ugotovitve temeljile na odmerkih, ki so bili manjši od klinično priporočenih. Pri kuncih natrijev aminosalicilat ni vplival na embriofetalni razvoj, vendar pa so bili proučevani odmerki manjši od klinično priporočenih.

Natrijeva aminosalicilna kislina se pri Amesovem testu s sevom TA 100 ni izkazala za mutageno. Na kulturah človeških limfocitov in vitro pri 153 in 600 µg/ml niso opazili klastogenih učinkov v smislu akromatskih, kromatidnih in izokromatskih zlomov ali translokacij kromatid, pri 1500 in 3000 µg/ml pa so opazili z odmerkom povezano povečanje števila kromatidnih aberacij. Rezultati študije in vivo genotoksičnosti (preizkus mikronukleusov) para-aminosalicilne kisline niso potrdili nikakršnih klastogenih učinkov para-aminosalicilne kisline na laboratorijske miši, ki so prejele netoksične odmerke (proučevano 24 ur po 2 dnevnih vnosih po 312,5 do 1250 mg/kg).

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

koloidni silicijev dioksid dibutilsebakat

metakrilna kislina in etilakrilat, kopolimer 1 : 1, 30-odstotna disperzija hipromeloza

mikrokristalna celuloza smukec

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

2 leti.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Vrečke lahko po prvem odprtju shranjujete največ 24 ur pri temperaturi do 25 °C.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Vrečke iz papirja/polietilena nizke gostote/aluminijaste folije/prevleke/polietilena nizke gostote.

Velikost pakiranja: 30 vrečk. Priložena je umerjena merilna žlička.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Zrnca se ne smejo drobiti ali žvečiti.

NE UPORABLJAJTE zdravila, če je vrečka nabrekla ali če so zrnca izgubila svetlorjavo barvo in so postala temnorjava ali škrlatno rdeča.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Lucane Pharma, 172 rue de Charonne 75011 Pariz Francija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/13/896/001

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 07. april 2014.

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept