Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HyQvia (human normal immunoglobulin) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J06BA

Updated on site: 07-Oct-2017

Ime zdravilaHyQvia
ATC kodaJ06BA
Substancahuman normal immunoglobulin
ProizvajalecBaxalta Innovations GmbH

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

HyQvia 100 mg/ml raztopina za infundiranje za subkutano uporabo

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

HyQvia je enota z dvema vialama, ena viala vsebuje humani polispecifični imunoglobulin (imunoglobulin 10 % ali IG 10 %), druga viala pa vsebuje rekombinantno humano hialuronidazo (rHuPH20).

Humani polispecifični imunoglobulin (SCIg)

1 ml vsebuje:

humani polispecifični imunoglobulin 100 mg (čistost najmanj 98 % IgG)

Ena viala po 25 ml vsebuje: 2,5 g humanega polispecifičnega imunoglobulina Ena viala po 50 ml vsebuje: 5 g humanega polispecifičnega imunoglobulina Ena viala po 100 ml vsebuje: 10 g humanega polispecifičnega imunoglobulina Ena viala po 200 ml vsebuje: 20 g humanega polispecifičnega imunoglobulina Ena viala po 300 ml vsebuje: 30 g humanega polispecifičnega imunoglobulina

Porazdelitev podrazredov IgG (pribl. vrednosti):

IgG1 ≥ 56,9 %

IgG2 ≥ 26,6 %

IgG3 ≥ 3,4 %

IgG4 ≥ 1,7 %

Največja vsebnost IgA je 140 mikrogramov/ml.

Izdelano iz darovane človeške plazme.

Pomožne snovi z znanimi učinki:

Rekombinantna humana hialuronidaza (rHuPH20)

Rekombinantna humana hialuronidaza je prečiščen glikoprotein iz 447 aminokislin, pridobljen iz celic jajčnika kitajskega hrčka (CHO) s tehnologijo rekombinantne DNA.

Natrij (v obliki natrijevega klorida in natrijevega fosfata)

Skupna vsebnost natrija v rekombinantni humani hialuronidazi je 4,03 mg/ml.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za infundiranje (infuzijo).

IG 10 % je bistra ali rahlo opalescentna in brezbarvna ali bledo rumena raztopina. Rekombinantna humana hialuronidaza je bistra, brezbarvna raztopina.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Nadomestno zdravljenje odraslih, otrok in mladostnikov (0-18 let) pri:

katerem od sindromov primarne imunske pomanjkljivosti z okvarjeno tvorbo protiteles (glejte poglavje 4.4),

hipogamaglobulinemiji in ponavljajočih se bakterijskih okužbah pri bolnikih s kronično limfocitno levkemijo (KLL), pri katerih je bilo profilaktično zdravljenje z antibiotiki neuspešno ali je kontraindicirano,

hipogamaglobulinemiji in ponavljajočih se bakterijskih okužbah pri bolnikih z multiplim mielmom (MM),

hipogamaglobulinemiji pri bolnikih pred alogensko presaditvijo krvotvornih matičnih celic (HSCT) in po njej.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Nadomestno zdravljenje mora uvesti in spremljati zdravnik, ki ima izkušnje z zdravljenjem imunskih pomanjkljivosti.

Odmerjanje

Odmerek in shema odmerjanja sta odvisna od indikacije.

Nadomestno zdravljenje

Zdravilo morate dajati subkutano.

Pri nadomestnem zdravljenju boste odmerek morda morali prilagoditi vsakemu bolniku na podlagi farmakokinetičnega in kliničnega odziva. V nadaljevanju so navedene priporočene sheme odmerjanja.

Bolniki, ki še niso prejemali imunoglobulinskega zdravljenja

Odmerek, s katerim dosežete najnižjo koncentracijo 6 g/l, je razreda velikosti od 0,4 do 0,8 g/kg telesne mase na mesec. Presledek med odmerki za ohranjanje koncentracije

v stanju dinamičnega ravnovesja je od 2 do 4 tedne.

Meriti morate najnižje koncentracije zdravila v krvi in jih vrednotiti skupaj s pojavnostjo okužb. Za zmanjšanje stopnje okužb boste morda morali povečati odmerek in doseči višje najnižje koncentracije zdravila v krvi (> 6 g/l).

Priporočljivo je, da ob začetku zdravljenja presledke med prvimi infundiranji postopno podaljšujete od enotedenskega odmerka do tri-ali štiritedenskega odmerka. Kumulativni mesečni odmerek IG 10 % razdelite v enotedenske, dvotedenske itn. odmerke po načrtovanih presledkih med odmerki

zdravila HyQvia.

Bolniki, ki so bili predhodno zdravljeni z imunoglobulini, uporabljenimi intravensko

Pri bolnikih, ki prehajajo neposredno z intravenske uporabe imunoglobulina ali so predhodno prejeli znan intravenski odmerek imunoglobulina, je treba zdravilo uporabiti v enakem odmerku in z enako pogostnostjo kakor prejšnje intravensko imunoglobulinsko zdravljenje. Če so bili bolniki predhodno na tritedenski shemi odmerjanja, lahko podaljšanje presledka na štiri tedne opravite z dajanjem enakih tedenskih ekvivalentov.

Bolniki, ki so bili predhodno zdravljeni z imunoglobulini, uporabljenimi subkutano

Pri bolnikih, ki trenutno prejemajo imunoglobuline subkutano, je začetni odmerek zdravila

HyQvia enak kot za subkutano zdravljenje, vendar se lahko prilagodi na tri-ali štiritedenski presledek. Prvo infundiranje zdravila HyQvia opravite en teden po dajanju prejšnjega imunoglobulina.

Pediatrična populacija

Odmerjanje pri otrocih in mladostnikih (0-18 let) se ne razlikuje od odmerjanja pri odraslih, saj je odmerek odvisen od telesne mase in se prilagaja glede na klinične rezultate zgoraj opisane bolezni. Trenutno razpoložljivi podatki so opisani v poglavjih 4.8, 5.1 in 5.2.

Način uporabe

Zdravilo je namenjeno samo za subkutano uporabo, ne dajajte ga intravensko.

Pred dajanjem vizualno preglejte obe komponenti zdravila HyQvia, da nimata spremenjene barve in prisotnih delcev.

Ohlajeno zdravilo pred uporabo segrejte na sobno temperaturo. Ne uporabljajte grelnih naprav, vključno z mikrovalovnimi pečicami.

Ne stresajte.

To zdravilo je sestavljeno iz dveh vial. Komponent tega zdravila ne mešajte.

Vsaka viala IG 10 % je na voljo z ustrezno količino rekombinantne humane hialuronidaze, kot je navedeno v spodnji preglednici. Aplicirati morate celotno vsebino viale z rekombinantno humano hialuronidazo, ne glede na to, ali aplicirate tudi celotno vsebino viale z IG 10 %. Obe komponenti zdravila je treba dati zaporedno skozi isto iglo: najprej rekombinantno humano hialuronidazo, nato pa še IG 10 %, kakor je opisano v nadaljevanju.

Shema uporabe zdravila HyQvia

Rekombinantna humana hialuronidaza

Humani polispecifični imunoglobulin 10 %

Volumen (ml)

Beljakovine (grami)

Volumen (ml)

1,25

2,5

2,5

Med ali po subkutanen dajanju imunoglobulina, vključno z zdravilom HyQvia, lahko pride do iztekanja na mestu infundiranja. Razmislite o uporabi daljših igel in/ali več kot enem mestu infundiranja. Vsako spremembo velikosti igle mora nadzorovati lečeči zdravnik.

Subkutano infundiranje zdravila HyQvia pri zdravljenju doma naj uvede in spremlja zdravnik z izkušnjami v vodenju bolnikov pri zdravljenju na domu. Bolnika je treba poučiti o tehnikah

infundiranja, uporabi infuzijske črpalke ali pripomočka, vodenju dnevnika zdravljenja, prepoznavanju morebitnih hudih neželenih učinkov in ukrepih ob pojavu teh učinkov.

Zdravilo HyQvia se lahko uporablja za dajanje celotnega terapevtskega odmerka na eno ali dve mesti enkrat na do štiri tedne. Pogostnost in število infuzijskih mest prilagodite glede na volumen, skupni čas infundiranja in prenašanje, tako da bolnik prejme enak tedenski enakovredni odmerek. Če bolnik izpusti odmerek, mu izpuščeni odmerek aplicirajte čim prej, nato pa nadaljujte z načrtovanim razporedom zdravljenja.

Komponenti tega zdravila je treba infundirati s spremenljivo hitrostjo, črpalko s subkutano iglo, ki je velikosti vsaj 24 in ima zmožnost titracije pretoka navzgor in navzdol. Pri velikosti viale z rekombinantno humano hialuronidazo 1,25 ml za odvzem vsebine iz viale uporabite iglo

velikosti 18−22, da preprečite prebitje in luščenje zamaška; pri vseh ostalih velikostih vial lahko za odvzem vsebine iz viale uporabite pripomoček z iglo ali brez igle.

Priporočena mesta infundiranje zdravila so srednji do zgornji del trebuha in stegna. Če uporabljate dve mesti, naj bosta mesti infundiranja na nasprotnih lateralnih straneh telesa. Izognite se koščenim izboklinam in brazgotinam. Zdravila se ne sme infundirati v okuženo oz. akutno vneto področje ali v njegovo bližino zaradi nevarnosti širjenja lokalizirane okužbe.

Priporočljivo je, da komponento z rekombinantno humano hialuronidazo uporabite s stalno hitrostjo in da hitrosti dajanja IG 10 % ne povečujete preko priporočenih hitrosti, zlasti če je bolnik šele začel zdravljenje z zdravilom HyQvia.

Najprej infundirajte celotni odmerek raztopine rekombinantne humane hialuronidaze s hitrostjo

od 1 do 2 ml/minuto na mesto infundiranja ali kolikor bolnik prenese. Celoten odmerek IG 10 % na mesto infundirajte skozi isti komplet igel v 10 minutah po opravljenem infundiranju rekombinantne humane hialuronidaze.

Priporočene hitrosti infundiranja IG 10 % so naslednje:

 

Bolniki <40 kg

Bolniki ≥40 kg

 

 

 

 

 

 

Prvi dve

Naslednje

Prvi dve

Naslednje

Interval/Minute

infuziji

2−3 infuzije

infuziji

2−3 infuzije

 

(ml/uro)

(ml/uro)

(ml/uro)

(ml/uro)

10 minut

 

 

 

 

 

10 minut

10 minut

10 minut

Preostanek infuzije

Če bolnik prenaša začetne infuzije celotnega odmerka na mesto in pri največji hitrosti, se hitrost naslednjih infuzij po presoji zdravnika in bolnika lahko poveča.

Za navodila o uporabi zdravila glejte poglavje 6.6.

4.3Kontraindikacije

Zdravila HyQvia ne smete dajati intravensko ali intramuskularno.

Preobčutljivost na učinkovino (IgG) ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1 (glejte poglavje 4.4).

Preobčutljivost na humane imunoglobuline, zlasti v zelo redkih primerih pomanjkljivosti IgA, ko ima bolnik razvita protitelesa proti IgA.

Znana sistemska preobčutljivost na hialuronidazo ali rekombinantno humano hialuronidazo.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Če zdravilo HyQvia nenamerno aplicirate v žilo, se pri bolniku lahko pojavi šok.

Upoštevati morate priporočeno hitrost infundiranja, ki je navedena v poglavju 4.2. Bolnike, zlasti tiste, ki začenjajo zdravljenje, je treba natančno spremljati skozi ves čas trajanja infuzije.

Določeni neželeni učinki so lahko pogostejši pri bolnikih, ki prvič prejemajo humani polispecifični imunoglobulin, v redkih primerih, ko bolnik preide z drugega zdravila s humanim polispecifičnim imunoglobulinom in če je od zadnje infuzije minilo dolgo časa.

Možnim zapletom se lahko pogosto izognemo tako, da:

zdravilo najprej infundiramo počasi (glejte poglavje 4.2).

poskrbimo, da se bolniki skrbno spremljajo glede pojava morebitnih simptomov ves čas trajanja infuzij. Bolnike, ki še niso prejeli humanega polispecifičnega imunoglobulina, bolnike,

pri katerih opravljamo prehod z drugega zdravila, in bolnike, pri katerih je od prejšnje infuzije minilo dolgo časa, pa je še zlasti treba spremljati med prvo infuzijo in v prvi uri po prvi infuziji, da bi ugotovili znake morebitnih neželenih učinkov.

Vse druge bolnike je treba opazovati najmanj 20 minut po prejemu infuzije.

Če se zdravljenje izvaja doma, mora biti na voljo druga odgovorna oseba za zdravljenje neželenih reakcij ali klicanje pomoči, če bi prišlo do hudega neželenega učinka. Bolnike, ki se zdravijo sami doma, in/ali njihove skrbnike morate poučiti o tem, kako spoznati zgodnje znake preobčutljivostnih reakcij.

V primeru neželenega učinka je treba zmanjšati hitrost dajanja ali prekiniti infundiranje. Potrebno zdravljenje je odvisno od narave in resnosti neželenega učinka. V primeru šoka je treba takoj prekiniti infundiranje in začeti standardno zdravljenje za šok.

V kliničnih študijah niso opazili kroničnih sprememb kože. Bolnike je treba opozoriti, da poročajo o morebitnem kroničnem vnetju, vozličih ali vnetju, ki se pojavi na mestu infundiranja in traja dlje kot nekaj dni.

Preobčutljivost na IG 10 %

Prave preobčutljivostne reakcije so redke. Zlasti se lahko pojavijo pri bolnikih s protitelesi proti IgA, ki jih morate zdraviti še posebej previdno. Bolniki s protitelesi proti IgA, pri katerih je zdravljenje s subkutanimi zdravili z IgG edina možnost, morate z zdravilom HyQvia zdraviti pod skrbnim zdravniškim nadzorom.

V redkih primerih lahko humani polispecifični imunoglobulin povzroči zmanjšanje krvnega tlaka z anafilaktično reakcijo, celo pri bolnikih, ki so dobro prenašali predhodno zdravljenje s humanim polispecifičnim imunoglobulinom.

Bolnikom z velikim tveganjem za kakršno koli alergijsko reakcijo je treba zdravilo dajati le če je na voljo podporno zdravljenje v primeru smrtno nevarne reakcije.

Bolnike morate poučiti o zgodnjih znakih anafilaksije/preobčutljivosti (koprivnica, srbenje, generalizirana urtikarija, tiščanje v prsih, sopenje in hipotenzija).

Tovrstno reakcijo lahko prepreči premedikacija, kar je odvisno od resnosti povezane reakcije in zdravstvene prakse.

Dokazano anafilaksijo ali hudo preobčutljivost na humane imunoglobuline je treba zabeležiti v bolnikovo kartoteko.

Preobčutljivost na rekombinantno humano hialuronidazo

Pri sumu na alergijsko ali anafilaktično reakcijo po infundiranju rekombinantne humane hialuronidaze je potrebna takojšnja ustavitev infundiranja in po potrebi uvedba standardnega medicinskega zdravljenja.

Imunogenost rekombinantne humane hialuronidaze

Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo HyQvia v kliničnih študijah, so poročali o pojavu nenevtralizirajočih protiteles proti komponenti z rekombinantno humano hialuronidazo. Ta protitelesa imajo potencial, da navzkrižno reagirajo z endogenim PH20, za katerega je znano, da je izražen v testisih, epididmisu in spermi odraslih. Ni znano, ali so ta protitelesa pri ljudeh klinično pomembna.

Tromboembolija

Z uporabo imunoglobulinov so povezani arterijski in venski tromboembolični dogodki, vključno z miokardnim infarktom, možgansko kapjo, globoko vensko trombozo in pljučno embolijo. Pred uporabo imunoglobulinov morajo biti bolniki zadostno hidrirani. Previdnost je potrebna pri bolnikih z obstoječimi dejavniki tveganja za tromboembolične dogodke (kot so visoka starost, hipertenzija, sladkorna bolezen in žilna bolezen ali trombotični dogodek v anamnezi, bolniki s pridobljeno ali prirojeno trombofilijo, bolniki po daljšem obdobju imobilizacije, zelo hipovolemični bolniki, bolniki z boleznimi, ki povečajo viskoznost krvi). Pri bolnikih s tveganjem za hiperviskoznost spremljajte znake in simptome tromboze in ocenjujte viskoznost krvi. Tromboza se lahko pojavi tudi v odsotnosti znanih dejavnikov tveganja.

Bolnike je treba poučiti o prvih simptomih tromboemboličnih dogodkov, vključno z zasoplostjo, bolečinami v okončinah in otekanjem okončin, žariščnimi nevrološkimi deficiti in bolečinami

v prsnem košu, ter jim naročiti, da se ob pojavu simptomov nemudoma posvetujejo s svojim zdravnikom.

Hemolitična anemija

Imunoglobulinska zdravila vsebujejo protitelesa proti krvnim skupinam (npr. A, B, D), ki lahko delujejo kot hemolizini. Ta protitelesa se vežejo na epitope eritrocitov (kar lahko zaznamo kot pozitivni neposredni protiglobulinski test [direct antiglobulin test, DAT (Coombsov test)]) in v redkih primerih lahko povzročajo hemolizo. Prejemnike imunoglobulinskega zdravila morate spremljati za klinične znake in simptome hemolize.

Akutna ledvična odpoved

Pri bolnikih, ki prejemajo intravensko zdravljenje z imunoglobulini, zlasti z zdravili, ki vsebujejo saharozo (zdravilo HyQvia ne vsebuje saharoze), so poročali o hudih neželenih učinkih na ledvice.

Sindrom aseptičnega meningitisa (AMS)

Poročali so o pojavu sindroma aseptičnega meningitisa v povezavi z intravenskim in subkutanim imunoglobulinskim zdravljenjem; ti simptomi se po navadi začnejo v nekaj urah do 2 dneh po imunoglobulinskem zdravljenju. Bolnike je treba poučiti o prvih simptomih, ki vključujejo hud glavobol, tog vrat, zaspanost, povišano telesno temperaturo, fotofobijo, slabost in bruhanje. Prekinitev imunoglobulinskega zdravljenja lahko privede do remisije AMS v nekaj dneh brez posledic. Preiskave likvorja so pogosto pozitivne s pleocitozo, ki doseže nekaj tisoč celic na mm3, predvsem iz granulocitne vrste, in zvišanimi ravnmi beljakovin do nekaj sto mg/dL.

AMS se lahko pojavlja pogosteje v povezavi z velikimi odmerki (2 g/kg) intravenskih imunoglobulinskih zdravil. Podatki iz obdobja trženja ne kažejo jasne povezave AMS z velikimi odmerki. Višjo pojavnost AMS so ugotovili pri ženskah.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila HyQvia

To zdravilo ne vsebuje sladkorjev.

Komponenta IG 10 % vsebuje natrij v sledovih. Rekombinantna humana hialuronidaza

vsebuje 4,03 mg natrija na ml, največji dnevni odmerek pa je približno 120 mg. To morajo upoštevati bolniki z nadzorovanim vnosom natrija.

Motnje seroloških preiskav

Po infundiranju imunoglobulinov lahko prehodno povečanje vrednosti različnih pasivno prenesenih protiteles v bolnikovi krvi povzroči lažno pozitivne izvide seroloških preiskav.

Pasivni prenos protiteles proti eritrocitnim površinskim antigenom (npr. A, B in D) lahko moti nekatere serološke preiskave za protitelesa proti eritrocitom, npr. direktni antiglobulinski test (DAT, direktni Coombsov test).

Uporaba zdravil z imunoglobulini lahko povzroči lažno pozitivne rezultate testov, ki temeljijo na zaznavanju betaDglukanov za diagnostiko glivnih okužb. Ta učinek lahko vztraja več tednov po infundiranju zdravila.

Povzročitelji nalezljivih bolezni

Humani polispecifični imunoglobulin in humani serumski albumin (stabilizator rekombinantne humane hialuronidaze) sta pripravljena iz človeške plazme. Standardni ukrepi za preprečevanje okužb zaradi uporabe zdravil, pripravljenih iz človeške krvi ali plazme, so med drugim: selekcija darovalcev, presejalno testiranje posameznih enot darovane krvi in združene plazme na specifične markerje okužbe ter vključitev učinkovitih proizvodnih postopkov za inaktivacijo/odstranitev virusov. Kljub temu pri dajanju zdravil, pripravljenih iz človeške krvi ali plazme, ni mogoče popolnoma izključiti prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni. To se nanaša tudi na doslej še neznane ali porajajoče se viruse in druge povzročitelje bolezni.

Opravljeni postopki štejejo za učinkovite proti virusom z ovojnico, kot so virus imunske pomanjkljivosti pri človeku (HIV) in virusa hepatitisa B (HBV) in C (HCV), in proti virusoma brez ovojnice, virusu hepatitisa A (HAV) in parvovirusu B19.

Obstajajo spodbudne klinične izkušnje o tem, da se virusi hepatitisa A in parvovirusa B19 ne prenašajo z imunoglobulini. Prav tako domnevamo, da vsebnost protiteles pomembno prispeva k varnosti pred virusi.

Zelo priporočljivo je, da vsakič, ko bolniku date zdravilo HyQvia, zabeležite ime in serijo zdravila, da se ohrani povezava med bolnikom in serijo zdravila.

Pediatrična populacija

Našteta opozorila in previdnostni ukrepi veljajo tako za odrasle kot za otroke.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Živa oslabljena virusna cepiva

Dajanje imunoglobulinov lahko zmanjša učinkovitost cepiv z živimi oslabljenimi virusi, kot so cepiva proti ošpicam, rdečkam, mumpsu in noricam, za najmanj 6 tednov in do 3 mesece. Po dajanju tega zdravila morajo preteči 3 meseci, preden lahko bolnika cepite z živimi oslabljenimi virusnimi cepivi. V primeru ošpic lahko opisano zmanjšanje traja celo do 1 leta, zato morate pri bolnikih, ki bodo dobili cepivo proti ošpicam, najprej preveriti količino protiteles v krvi.

Pediatrična populacija

Našteta opozorila in previdnostni ukrepi veljajo tako za odrasle kot za otroke.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Varnost tega zdravila za uporabo med nosečnostjo pri človeku ni bila ugotovljena v nadzorovanih kliničnih preskušanjih, zato se sme nosečnicam in doječim materam dajati samo s previdnostjo. Dokazali so, da zdravila z imunoglobulini prehajajo placento, kar se še stopnjuje v tretjem trimestru. Klinične izkušnje z imunoglobulini kažejo, da ni pričakovati neugodnih učinkov na potek nosečnosti ali na plod ali novorojenčka.

Z rekombinantno humano hialuronidazo so opravili študije strupenosti za razvoj in razmnoževanje na miših in kuncih. Z anti-rHuPH20 protitelesi niso bili povezani nobeni neželeni učinki na nosečnost in razvoj plodu. V teh študijah so se maternalna protitelesa proti rekombinantni humani hialuronidazi v maternici prenašala na potomce. Učinki protiteles proti komponenti z rekombinantno hialuronidazo zdravila HyQvia na človeški zarodek ali razvoj človeškega plodu trenutno še niso znani (glejte poglavje 5.3).

Če bolnica zanosi, naj jo lečeči zdravnik spodbudi k vključitvi v register nosečnosti.

Dojenje

Imunoglobulini se izločajo v materino mleko in lahko prispevajo k zaščiti novorojenčka pred patogeni, ki vstopajo prek sluznic.

Plodnost

Trenutno podatki o klinični varnosti zdravila HyQvia za plodnost niso na razpolago.

Klinične izkušnje z imunoglobulini kažejo, da ni pričakovati škodljivih učinkov IG 10 % na plodnost.

Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov rekombinantne humane hialuronidaze na sposobnost razmnoževanja v odmerkih, ki se uporabljajo za pospešeno dajanje IG 10 % (glejte poglavje 5.3).

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Nekateri neželeni učinki, povezani z zdravilom HyQvia, lahko poslabšajo sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Bolniki, pri katerih se med zdravljenjem pojavijo neželeni učinki, morajo pred vožnjo ali upravljanjem strojev počakati, da ti izzvenijo.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Neželeni učinki zdravila HyQvia, o katerih so poročali najpogosteje, so bile lokalne reakcije. Najpogosteje navedeni sistemski neželeni učinki so bili glavobol, utrujenost in pireksija. Večina teh neželenih učinkov je bila blagih do zmernih.

Humani polispecifični imunoglobulin

Občasno se lahko pojavijo neželeni učinki, kot so mrzlica, glavobol, omotica, zvišana telesna temperatura, bruhanje, alergijske reakcije, navzea, artralgija, nizek krvni tlak in zmerna bolečina v križu.

V redkih primerih lahko humani polispecifični imunoglobulin povzroči nenadno zmanjšanje krvnega tlaka in v posameznih primerih tudi anafilaktični šok, celo pri bolnikih, ki pri predhodnem zdravljenju niso pokazali znakov preobčutljivosti.

Lokalne reakcije na mestu infundiranja: otekanje, bolečnost, pordelost, zatrdlina, lokalni občutek toplote, srbenje, pojav podplutb in izpuščaj.

Pri uporabi humanega polispecifičnega imunoglobulina so ugotovili primere prehodnega aseptičnega meningitisa, prehodnih hemolitičnih reakcij, zvišanja serumske ravni kreatinina in/ali akutne ledvične odpovedi. Glejte poglavje 4.4.

Pri intravenski in subkutani uporabi imunoglobulinskih zdravil so v redkih primerih ugotovili tromboembolične reakcije, kot so miokardni infarkt, možganska kap, pljučna embolija in globoka venska tromboza.

Rekombinantna humana hialuronidaza

Neželeni učinki, o katerih so najpogosteje poročali po pridobitvi dovoljenja za promet

z rekombinantno humano hialuronidazo v podobnih formulacijah, ki se dajejo subkutano za razširitev in absorpcijo subkutano danih tekočin ali zdravil, so bile blage lokalne reakcije na mestu infundiranja, kot sta eritem in bolečina. V povezavi z subkutanim dajanjem tekočin velikih volumnov so najpogosteje poročali o edemu.

Protitelesa proti rekombinantni humani hialuronidazi

Pri skupno 13 od 83 preiskovancev, ki so sodelovali v ključni študiji, so se vsaj enkrat med klinično študijo pojavila protitelesa, zmožna vezave na rekombinantno humano hialuronidazo (rHuPH20). Ta protitelesa niso bila zmožna nevtralizacije rekombinantne humane hialuronidaze. Časovne povezave med neželenimi učinki in prisotnostjo protiteles proti rHuPH20 niso dokazali. Pri bolnikih s protitelesi proti rekombinantni humani hialuronidazi ni bilo povečane pojavnosti ali resnosti neželenih učinkov.

Preglednica neželenih učinkov

Varnost zdravila HyQvia je bila ocenjena v kliničnih študijah (160602, 160603, 160902 in 161101) pri 124 edinstvenih bolnikih s PID, ki so prejeli 3.202 infuziji.

Spodnja tabela prikazuje razvrstitev glede na organske sisteme po MedDRA (SOC-System Organ Class in raven prednostnega profila).

Pogostnost na infuzijo so bile ocenjene z naslednjimi konvencijami: Zelo pogosti (≥1/10), pogosti (≥1/100 do <1/10), občasni (≥1/1.000 do <1/100), redki (≥1/10.000 do <1/1.000), zelo redki (<1/10.000), neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Pogostnost neželenih učinkov zdravila HyQvia

Organski sistem,

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

 

MedDRA (SOC)

 

(≥1/10)

(≥1/100 do

(≥1/1.000 do <1/100)

(≥1/10.000 do

 

 

 

 

<1/10)

 

<1/1.000)

Bolezni prebavil

 

bruhanje,

 

 

 

 

 

 

navzea, bolečine

napihnjenost v trebuhu

 

 

 

 

 

v trebuhu

 

 

 

 

 

 

(vključno z

 

 

 

 

 

 

bolečinami v

 

 

 

 

 

 

zgornjem in

 

 

 

 

 

 

spodnjem delu

 

 

 

 

 

 

trebuha in

 

 

 

 

 

 

občutljivostjo),

 

 

 

 

 

 

driska

 

 

Pogostnost neželenih učinkov zdravila HyQvia

Organski sistem,

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

 

MedDRA (SOC)

 

(≥1/10)

(≥1/100 do

(≥1/1.000 do <1/100)

(≥1/10.000 do

 

 

 

 

<1/10)

 

<1/1.000)

Splošne težave

lokalne

lokalne reakcije:

lokalne reakcije

pekoč občutek

in spremembe na

reakcije

(skupne):

(skupne):

 

mestu aplikacije

(skupne) a:

eritem na mestu

razbarvanje kože na

 

 

 

 

bolečina na

infundiranja,

mestu infundiranja,

 

 

 

 

mestu

oteklina na

podplutbe na mestu

 

 

 

 

infundiranja

mestu

infundiranja (vključno s

 

 

 

 

(vključno z

infundiranja

hematomom,

 

 

 

 

nelagodjem,

(vključno z

krvavitvijo), zatrdlina na

 

 

 

 

občutljivostjo,

lokalno oteklino

mestu infundiranja

 

 

 

 

bolečino v

in edemom),

(vključno z vozličem),

 

 

 

 

dimljah)

pruritus na

toplota na mestu

 

 

 

 

 

mestu

infundiranja, zatrdlina na

 

 

 

 

 

infundiranja

mestu infundiranja,

 

 

 

 

 

(vključno z

gravitacijski

 

 

 

 

 

vulvovaginalnim

edem/otekanje genitalijb

 

 

 

 

 

pruritusom)

(vključno z genitalnim

 

 

 

 

 

pireksija,

edemom, otekanje

 

 

 

 

 

skrotuma in

 

 

 

 

 

astenična stanja

vulvovaginalnim

 

 

 

 

 

(vključno z

otekanjem)

 

 

 

 

 

astenijo,

 

 

 

 

 

 

utrujenostjo,

Edem (vključno s

 

 

 

 

 

letargijo,

perifernim, otekanje),

 

 

 

 

 

splošnim slabim

mrzlica, hiperhidroza

 

 

 

 

 

počutjem)

 

 

 

 

 

 

 

Preiskave

 

 

pozitiven direkten

 

 

 

 

 

 

Coombsov test

 

Bolezni

 

mialgija,

artralgija, bolečine v

 

mišično-skeletnega

 

bolečine v

hrbtu, bolečine v

 

sistema in

 

mišicah in

okončinah

 

vezivnega tkiva

 

kosteh prsnega

 

 

 

 

 

 

koša

 

 

Bolezni živčevja

 

glavobol

migrena, omotica

parestezija

 

 

 

 

 

Bolezni kože

 

 

eritem, izpuščaj

 

in podkožja

 

 

(vključno z

 

 

 

 

 

 

eritematoznim,

 

 

 

 

 

 

papularnim in

 

 

 

 

 

 

makulopapularnim),

 

 

 

 

 

 

pruritus, urtikarija

 

Žilne bolezni

 

 

hipertenzija

 

 

 

 

 

 

zvišan krvni tlak

 

Bolezni sečil

 

 

 

hemosiderinurija

a Naslednji neželeni učinki niso navedeni, a so upoštevani pri pogostnosti lokalnih reakcij: občutek vročine, parestezija na mestu infundiranja.

b Po infundiranju v spodnja trebušna kvadranta so opazili gravitacijski edem/otekanje genitalij.

Poleg stranskih učinkov, ki so jih opazili v kliničnih preskušanjih, so v obdobju trženja zdravila poročali o naslednjih stranskih učinkih (pogostnost teh učinkov ni znana (je ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov)):

Bolezni imunskega sistema: preobčutljivost

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije: bolezen, podobna gripi, iztekanje na mestu infundiranja

Poleg zgoraj navedenih stranskih učinkov so pri subkutani uporabi imunoglobulinskih zdravil poročali o naslednjih stranskih učinkih:

anafilaktični šok, anafilaktična/anafilaktoidna reakcija, tremor, tahikardija, hipotenzija, rdečica, bledica, mrzle dlani ali stopala, dispneja, oralna parestezija, otekanje obraza, alergijski dermatitis, mišično-skeletna togost, koprivnica na mestu infundiranja, izpuščaj na mestu infundiranja, zvišana raven alanin-aminotransferaze.

Opis izbranih neželenih učinkov

Lokalne reakcije, ki so bile ugotovljene med ključno klinično študijo, so obsegale blago otekanje mesta (za večino infuzij) zaradi velikih infundiranih volumnov, vendar se običajno niso štele za neželeni učinek, če niso povzročile nelagodja. Samo dva primera lokalnih neželenih učinkov sta bila huda, bolečina na mestu infundiranja in oteklina na mestu infundiranja. Ugotovili so dva primera prehodnega genitalnega edema (eden se je štel za resnega), ki sta bila posledica difuzije zdravila iz mesta infundiranja v abdomen. Niso odkrili kožnih sprememb, ki niso izzvenele med klinično študijo.

Pediatrična populacija

Rezultati kliničnih študij nakazujejo podoben varnostni profil pri odraslih in pediatrični populaciji, vključno z naravo, pogostnostjo, resnostjo in reverzibilnostjo neželenih učinkov.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Posledice prekomernega odmerjanja niso znane.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina (humani polispecifični imunoglobulin): imunski serumi in imunoglobulini: imunoglobulini humanega izvora, oznaka ATC: J06BA

Mehanizem delovanja

Komponenta IG 10 % zagotavlja terapevtski učinek tega zdravila. Rekombinantna humana hialuronidaza pospeši širjenje in absorpcijo IG 10 %.

Humani polispecifični imunoglobulin vsebuje predvsem imunoglobulin G (IgG) s široko paleto opsonizirajočih in nevtralizirajočih protiteles proti povzročiteljem nalezljivih bolezni.

Humani polispecifični imunoglobulin vsebuje protitelesa IgG, ki so prisotna v normalni populaciji. Ponavadi se pripravlja iz združene človeške plazme od najmanj 1000 darovanih enot. Porazdelitev podrazredov IgG je zelo podobna porazdelitvi teh podskupin v nativni človeški plazmi. Z ustreznimi odmerki polispecifičnega imunoglobulina lahko obnovimo nenormalno nizko koncentracijo IgG

do normalnega razpona.

Rekombinantna humana hialuronidaza je topna rekombinantna oblika humane hialuronidaze,

ki poveča permeabilnost subkutanega tkiva, tako da začasno depolimerizira hialuronan. Hialuronan je polisaharid, ki ga najdemo v medceličnem matriksu vezivnega tkiva. Depolimerizira ga naravno prisotni encim hialuronidaza. V nasprotju s stabilnimi strukturnimi komponentami intersticijskega matriksa se hialuronan zelo hitro pretvarja, z razpolovno dobo približno 0,5 dneva. Rekombinantna humana hialuronidaza v zdravilu HyQvia deluje lokalno. Učinki hialuronidaze so reverzibilni in permeabilnost subkutanega tkiva se povrne v 24 do 48 urah.

Klinična učinkovitost in varnost

Učinkovitost in varnost zdravila HyQvia je bila ocenjena v študiji 3. faze (160603) pri 83 bolnikih s PID. Bolniki, zdravljeni z zdravilom HyQvia bodisi s tri-bodisi s štiritedenskimi presledki

skupno 12 mesecev (po kratkem obdobju titriranja). Odmerek zdravila HyQvia je temeljil na predhodnem zdravljenju z intravenskim IG 10 % (od 320 do 1.000 mg/kg telesne mase/4 tedne) in je bil prilagojen posamezniku, tako da so bile zagotovljene zadostne ravni IgG skozi celo študijo.

Rezultati študije so pokazali stopnjo potrjenih akutnih resnih bakterijskih okužb na leto med zdravljenjem z zdravilom HyQvia 0,025 (zgornja meja enostranskega 99-% intervala zaupanja 0,046). Med dajanjem zdravila HyQvia je bila skupna stopnja okužb nižja kot v treh mesecih intravenskega dajanja IG 10 %: točkovna ocena letne stopnje vseh okužb je bila 2,97 (95-% IZ: od 2,51 do 3,47)

za zdravilo HyQvia in 4,51 (95-% IZ: od 3,50 do 5,69) za intravenske infuzije IG 10 %.

Pri skoraj vseh preiskovancih je bilo možno doseči enak presledek odmerjanja zdravila HyQvia kot pri intravenskem dajanju. Oseminsedemdeset (78) od 83 (94 %) preiskovancev je ohranilo enako tri-oz. štiritedensko odmerjanje, odmerjanje se je zmanjšalo v enem primeru iz štiritedenskega na tritedensko, v enem primeru iz štiritedenskega na dvotedensko in v enem primeru iz tritedenskega na dvotedensko (2 preiskovanca sta prekinila sodelovanja v obdobju titriranja).

Mediana mest infundiranja na mesec je bila za zdravilo HyQvia 1,09 in je nekoliko manjša od mediane mest infundiranja intravenskega IG 10 % v tej študiji (1,34) in bistveno manjša od mediane mest subkutanega dajanja IG 10 % (21,43).

66 bolnikov, ki so zaključili ključno študijo 3. faze, je sodelovalo v podaljšani študiji (160902) za oceno dolgoročne varnosti, prenašanja in učinkovitosti zdravila HyQvia pri PID. V obeh študijah je bila celotna skupna izpostavljenost bolnikov s PID 187,69 bolnikovih let; najdaljša izpostavljenost odraslih je bila 3,8 let, pri pediatričnih bolnikih pa 3,3 leta.

Pediatrična populacija

Zdravilo HyQvia je bilo ocenjeno pri 24 pediatričnih bolnikih, vključno s 13 bolniki, starimi

od 4 do <12 let, in 11 bolniki, starimi od 12 do <18 let, ki so bili zdravljeni do 3,3 leta, s splošno izkušnjo glede varnosti enakovredni 48,66 bolnikovih let (kakor je opisano v poglavju Klinična učinkovitost in varnost). Pomembnih razlik v farmakodinamičnih učinkih, učinkovitosti ali varnosti zdravila HyQvia med pediatričnimi bolniki in odraslimi bolniki niso opazili. Glejte poglavji 4.2 in 4.8.

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila obvezo za predložitev rezultatov študij

z zdravilom HyQvia za eno ali več podskupin pediatrične populacije za zdravljenje primarne imunske pomanjkljivosti kot modela za nadomestno zdravljenje. Za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Po subkutanem dajanju zdravila HyQvia se najvišje serumske koncentracije IgG v krvnem obtoku pojavijo po približno 3 do 5 dneh.

Podatki iz kliničnih preskušanj zdravila HyQvia kažejo, da se lahko najnižje serumske koncentracije IgG ohranjajo s shemo odmerjanja od 320 do 1.000 mg/kg telesne mase/4 tedne, ki se daje v tri-ali štiritedenskih presledkih.

Farmakokinetika zdravila HyQvia je bila ocenjena v klinični študiji pri bolnikih s PID, ki so bili

stari 12 let in več. Rezultati farmakokinetike so predstavljeni v spodnji preglednici skupaj s podatki za intravensko dajanje IG 10 %, ki so bili dobljeni v isti študiji.

IgG in kompleksi IgG se razgrajujejo v celicah retikuloendotelijskega sistema.

Farmakokinetični parametri zdravila HyQvia v primerjavi z intravenskim dajanjem IG 10 %

Parameter

 

 

HyQvia

 

IVIG 10 %

 

Mediana (95-odstotni IZ)

Mediana (95-odstotni IZ)

 

 

 

N=60

 

N=68

Cmax [g/l]

15,5

(14,5; 17,1)

21,9

(20,7; 23,9)

Cmin [g/l]

10,4

(9,4 do 11,2)

10,1

(9,5 do 10,9)

AUC na teden [g*dni/l]

90,52 (83,8 do 98,4)

93,9

(89,1 do 102,1)

Tmax [dni]

5,0

(3,3 do 5,1)

0,1 (0,1 do 0,1)

Navidezni očistek ali očistek [ml/kg/dan]

1,6

(1,4 do 1,79)

1,4 (1,2 do 1,4)

Končna razpolovna doba [dni].

45,3

(41,0 do 60,2)

35,7

(32,4 do 40,4)

Pediatrična populacija

V klinični študiji zdravila HyQvia niso ugotovili razlik v najnižjih plazemskih koncentracijah IgG med pediatričnimi bolniki in odraslimi bolniki.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Imunoglobulini so normalne sestavine v človeškem telesu.

Varnost IG 10 % so dokazali v več predkliničnih študijah. Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti in toksičnosti ne kažejo posebnega tveganja za človeka. Študije toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, genotoksičnosti in vpliva na sposobnost razmnoževanja niso izvedljive zaradi indukcije razvoja protiteles proti heterolognim beljakovinam in njihove interference.

Dolgoročne študije na živalih za vrednotenje kancerogenega ali mutagenega potenciala rekombinantne humane hialuronidaze niso bile opravljene. Pri miših, kuncih in opicah vrste cynomolgus, izpostavljenih protitelesom, ki se vežejo na rekombinantno humano hialuronidazo in vrstno specifično hialuronidazo, niso opazili neželenih učinkov na plodnost. Pri budrah moškega in ženskega spola, ki so bile cepljene, da so se tvorila protitelesa proti hialuronidazi, so opazili reverzibilno neplodnost. Vendar protitelesa proti hialuronidazi niso vplivala na razmnoževanje po imunizaciji pri miših, kuncih, ovcah in opicah vrste cynomolgus. Učinki protiteles, ki se vežejo na rekombinantno humano hialuronidazo, na plodnost pri ljudeh niso znani.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Viala humanega polispecifičnega imunoglobulina (IG 10 %) glicin

voda za injekcije

Viala rekombinantne humane hialuronidaze (rHuPH20) natrijev klorid

dinatrijev fosfat humani albumin dinatrijev edetat kalcijev klorid

natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) klorovodikova kislina (za uravnavanje pH) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C).

Ne zamrzujte.

Viali shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Viala humanega polispecifičnega imunoglobulina (IG 10 %)

25, 50, 100, 200 ali 300 ml raztopine v viali (iz stekla tipa I) z zamaškom (iz bromobutilne gume).

Viala rekombinantne humane hialuronidaze (rHuPH20)

1,25; 2,5; 5; 10 ali 15 ml raztopine v viali (iz stekla vrste I) z zamaškom (iz klorobutilne gume).

Velikost pakiranja:

Ena viala IG 10 % in ena viala rekombinantne humane hialuronidaze v enoti z dvema vialama.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Pred uporabo morate zdravilo segreti na sobno temperaturo. Ne uporabljajte grelnih naprav, vključno z mikrovalovnimi pečicami.

IG 10 % je bistra ali rahlo opalescentna in brezbarvna ali bledo rumena raztopina. Rekombinantna humana hialuronidaza je bistra, brezbarvna raztopina.

Pred dajanjem vialo vizualno preglejte glede spremenjene barve in prisotnosti delcev. Ne uporabljajte raztopin, ki so motne ali vsebujejo delce.

Ne stresajte.

Komponent zdravila HyQvia pred uporabo ne zmešajte.

Rekombinantne humane hialuronidaze ne odvzemajte iz vial s pomočjo pripomočkov za dostop v viale z odzračevanjem.

Pri pripravi zdravila HyQvia in dajanju zdravila uporabljajte aseptično tehniko. Če je za doseganje želenega odmerka infuzije potrebna več kot ena viala zdravila IG 10 % ali rekombinantne humane hialuronidaze, IG 10 % in/ali rekombinantno humano hialuronidazo pred dajanjem pripravite ločeno v primernih vsebnikih za tekočine. Delno uporabljene viale morate zavreči.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Dunaj, Avstrija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/13/840/001

EU/1/13/840/002

EU/1/13/840/003

EU/1/13/840/004

EU/1/13/840/005

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 16 Maj 2013

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept