Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ioa (nomegestrol acetate / estradiol) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - G03AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaIoa
ATC kodaG03AA14
Substancanomegestrol acetate / estradiol
ProizvajalecN.V. Organon
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1. IME ZDRAVILA

IOA 2,5 mg/1,5 mg filmsko obložene tablete

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Bele filmsko obložene tablete z zdravilno učinkovino: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 2,5 g nomegestrolacetata in 1,5 mg estradiola (v obliki hemihidrata).

Rumene placebo filmsko obložene tablete: Te tablete ne vsebujejo zdravilnih učinkovin.

Pomožne snovi z znanim učinkom:

 

Ena bela filmsko obložena tableta z zdravilno učinkovino vsebuje 57,71 mg laktoze monohidrata.promet

Ena rumena placebo filmsko obložena tableta vsebuje 61,76 mg laktoze monohidr ta.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

za

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

filmsko obložena tableta (tableta)

dovoljenja

 

Filmsko obložene tablete z zdravilno učinkovino: bele, kr gle, z oznako "ne" na obeh straneh Filmsko obložene placebo tablete: rumene, okrogle, z oznako "p" na obeh straneh

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

ā

peroralna kontracepcija

ve

 

nima

 

Pri odločitvi, da predpišete zdr vilo IOA, je treba upoštevati trenutne dejavnike tveganja pri

posameznici, zlasti za vensko trombembolijo (VTE) in kakšno je tveganje za VTE pri zdravilu IOA v

primerjavi z drugimi ko biniranimi hormonskimi kontraceptivi (CHC – combined hormonal

contraceptives) (glejte poglavji 4.3 in 4.4).

Zdravilo

 

 

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Ženska naj 28 zaporednih dni jemlje po eno tableto na dan. Vsak pretisni omot se začne s 24 belimi tabletami z zdravilno učinkovino, nato sledijo 4 rumene placebo tablete. Tablete iz naslednjega omota naj začne ženska jemati takoj, ko konča s prejšnjim, brez premora v vsakodnevnem jemanju tablet in neodvisno od tega, ali ima odtegnitveno krvavitev ali ne. Odtegnitvena krvavitev se običajno pojavi na 2. do 3. dan po zaužitju zadnje bele tablete in morda še ne bo končana, ko bo ženska že začela jemati tablete iz naslednjega pretisnega omota. Glejte tudi "Nadzor ciklusa" v poglavju 4.4.

Posebne populacije

Ledvična okvara

Čeprav podatki o bolnicah z ledvično okvaro niso na voljo, je malo verjetno, da bi ledvična okvara vplivala na izločanje nomegestrolacetata in estradiola.

Jetrna okvara

 

Klinične študije pri bolnicah z jetrno insuficienco niso bile opravljene. Ker je lahko pri ženskah s

hudo jetrno boleznijo okvarjena presnova steroidnih hormonov, pri njih uporaba zdravila IOA ni

 

promet

indicirana, dokler se vrednosti izvidov za oceno delovanja jeter ne povrnejo na normalne vrednosti

(glejte poglavje 4.3).

 

Način uporabe

 

peroralna uporaba

Kako jemati zdravilo IOAza

Tableto mora ženska vzeti vsak dan ob približno istem času, ne glede na obroke. Po potrebi naj jo zaužije z nekaj tekočine in po vrstnem redu, ki je označen na pretisnem omotu. Zdravilu so priložene nalepke, označene s posameznimi dnevi tedna. Ženska naj izbere nalepko z dnevom v tednu, ko začne jemati tablete, in jo prilepi na pretisni omot.

Kako začeti z jemanjem zdravila IOA

Če ženska pred tem ni uporabljala hormonskega kontraceptiva (v pr teklem mesecu)

Z jemanjem tablet mora ženska začeti na prvi dan svojega naravnega ciklusa (t.j. na prvi dan menstruacije) in v tem primeru ji ni treba uporabljati d datnih kontracepcijskih sredstev.

Prehod z drugega kombiniranega hormonskega k ntraceptiva (kombinirane peroralne

kontracepcijske tablete (KPK), vaginalnega obr čka ali transdermalnega obliža)

Najbolje je, da ženska začne z jemanjem zdravila IOA dan potem, ko je vzela zadnjo tableto z

zdravilnimi učinkovinami prejšnjih KPK, vendardovoljenjanajpozneje na dan po običajnem premoru brez

jemanja tablet oziroma po jemanju plac bo tablet od prejšnjih KPK. Če je uporabljala vaginalni

 

ā

obroček ali transdermalni obliž, je najbolj , da z jemanjem zdravila IOA začne še isti dan, ko odstrani

obroček ali obliž, vendar najpozneje na dan, ko bi morala začeti uporabljati naslednji obroček ali

obliž.

ve

Prehod z jemanja nimaizključno progestogenske metode (mini tabletke, vsadka, injekcij) ali materničnega sistema s hormoni (IUS)

Mini tabletko lahko že ska preneha jemati kateri koli dan in začne jemati zdravilo IOA naslednji dan.

Vsadek ali IUS se lahko odstrani kateri koli dan in ženska začne jemati zdravilo IOA na dan njegove

Zdraviloodstranitve. Pri prehodu z injekcij naj začne ženska jemati zdravilo IOA na dan, ko bi bila na vrsti naslednja njekcija. V vseh teh primerih ženski svetujte, da dodatno uporablja pregradno metodo

kontracepc je, dokler ne zaključi 7-dnevnega obdobja neprekinjenega jemanja belih tablet z zdravilno učinko ino.

Po splavu v prvem trimesečju

Z jemanjem zdravila lahko ženska začne takoj in v tem primeru niso potrebna dodatna kontracepcijska sredstva.

Po porodu ali splavu v drugem trimesečju

Ženski svetujte, naj začne tablete jemati med 21. in 28. dnevom po porodu ali splavu v drugem trimesečju. Če začne tablete jemati pozneje, ji svetujte, naj uporablja tudi pregradno metodo, dokler ne zaključi 7-dnevnega obdobja neprekinjenega jemanja belih tablet z zdravilno učinkovino. Če pa je vmes že imela spolni odnos, je treba najprej izključiti nosečnost, preden lahko ženska začne jemati kombinirane peroralne kontraceptive, oziroma mora ženska počakati na prvo menstruacijo.

Za doječe matere glejte poglavje 4.6.

Ravnanje v primeru pozabljenih tablet

Spodnji nasveti se nanašajo le na pozabljene bele tablete z zdravilno učinkovino:

Če ženska zamuja z jemanjem katere koli tablete z zdravilno učinkovino manj kot 12 ur, kontracepcijska zaščita ni zmanjšana. Tableto naj vzame takoj, ko se spomni, naslednje tablete pa naj jemlje ob običajnem času.

Če pa z jemanjem katere koli tablete z zdravilno učinkovino zamuja več kot 12 ur, je kontracepcijska zaščita lahko zmanjšana. Za ravnanje v primeru pozabljene tablete veljata naslednji dve osnovni pravili:

za doseganje zadostne zavore hipotalamo-hipofizno-ovarijske osi je potrebnih 7 dni

 

neprekinjenega jemanja belih tablet z zdravilno učinkovino,

 

več belih tablet z zdravilno učinkovino, ko je ženska pozabila vzeti, in bližje ko so le-te 4 umenim

 

placebo tabletam, večje je tveganje za zanositev.

promet

1. do 7. dan

 

Zadnjo pozabljeno belo tableto naj ženska vzame takoj, ko se spomni, tudi če to pomeni, da bo vzela

dve tableti hkrati. Potem naj nadaljuje z jemanjem tablet ob običajnem č su. Polegzatega naj naslednjih

7 dni uporablja tudi pregradno metodo kontracepcije, na primer kondom. Če je imela v preteklih

7 dneh spolni odnos, je treba upoštevati možnost, da je zanosila.

 

8. do 17. dan

 

 

Zadnjo pozabljeno belo tableto naj ženska vzame takoj, ko se spomni, tudi če to pomeni, da bo vzela

dve tableti hkrati. Potem naj nadaljuje z jemanjem tablet ob običa nem času. Če je ženska pravilno

jemala tablete 7 dni preden je izpustila prvo tableto, d datni k ntracepcijski ukrepi niso potrebni.

Vendar pa ji je treba svetovati, naj v primeru, da je izpustila več kot 1 tableto, uporablja dodatno

kontracepcijsko metodo.

 

18. do 24. dan

 

 

Tveganje za zmanjšano zanesljivost kontracepcije je večje zaradi bližajočega se obdobja jemanja

 

 

 

dovoljenja

rumenih placebo tablet, vendar lahko ženska s prilagoditvijo režima jemanja tablet še vedno prepreči

zmanjšano kontracepcijsko zaščito. Ob upoštevanju ene izmed spodnjih dveh možnosti dodatni

 

 

 

ā

kontracepcijski ukrepi niso potrebni, pod pogojem, da je ženska 7 dni, preden je izpustila prvo tableto,

vse tablete pravilno zaužila. V nasprotnem primeru se mora držati prve od obeh možnosti in

naslednjih 7 dni uporabljati še dodatno kontracepcijsko metodo.

1.

 

 

ve

Zadnjo pozabljeno belo t bleto naj ženska vzame takoj, ko se spomni, tudi če to pomeni, da bo

 

vzela dve tableti hkrati. Nato naj nadaljuje z jemanjem tablet ob običajnem času, dokler ne

 

porabi vseh tablet z zdravilno učinkovino. 4 placebo tablete iz zadnje vrste mora zavreči in

 

takoj začeti z jemanjem tablet iz naslednjega pretisnega omota. Verjetno ne bo imela

 

odtegnitve e krvavitve, dokler ne bo zaključila z jemanjem tablet z zdravilno učinkovino iz

 

 

nima

 

 

drugega pretisnega omota, lahko pa bo imela vmesne krvavitve ali krvave madeže med

 

jemanjem tablet.

 

2.

Ženski lahko svetujete tudi, da preneha z jemanjem tablet z zdravilno učinkovino iz trenutnega

 

pretisnega omota. Vzeti mora placebo tablete iz zadnje vrste. Jemlje naj jih do 4 dni, vključno z

 

dnevi, ko je pozabila vzeti tablete, potem pa naj nadaljuje s tabletami iz naslednjega pretisnega

 

omota.

 

 

Zdravilo

 

 

Če je ženska izpustila tablete in zato ni imela odtegnitvene krvavitve v fazi jemanja placebo tablet, je treba upoštevati možnost, da je zanosila.

Pozabljene rumene placebo tablete

Kontracepcijska zaščita ni zmanjšana. Rumene tablete iz zadnje (4.) vrste pretisnega omota se lahko izpusti. Te pozabljene placebo tablete mora zavreči, da ne bi kdaj pozneje nenamerno podaljšala faze jemanja placebo tablet.

Nasvet v primeru prebavnih težav

V primeru hudih prebavnih težav (npr. bruhanja ali driske) absorpcija zdravilnih učinkovin morda ne bo popolna in bo morala ženska uporabljati dodatne kontracepcijske metode.

Če ženska bruha v času 3 do 4 ur po zaužitju bele tablete, mora čim prej vzeti novo tableto. Če je mogoče, mora novo tableto vzeti v 12 urah po običajnem času za zaužitje tablete. Če preteče več kot 12 ur, pridejo v poštev nasveti v poglavju 4.2 "Ravnanje v primeru pozabljenih tablet". Če ženska ne želi spremeniti svojega običajnega režima jemanja tablet, naj vzame dodatno belo tableto (oziroma tablete) iz drugega pretisnega omota.

lahko traja tako dolgo, kot ženska želi, vse do konca jemanja belih tablet z zdravilno učinkovino iz

Kako prestaviti ali odložiti menstruacijo

 

 

Če želi ženska odložiti menstruacijo, naj nadaljuje z jemanjem tablet iz drugega pretisnega

m ta

zdravila IOA ne da bi jemala rumene placebo tablete iz trenutnega pretisnega omota. To p

daljšanje

 

promet

drugega pretisnega omota. Po končanem jemanju rumenih placebo tablet iz drugega retisnega omota

 

za

naj ženska nadaljuje z običajnim jemanjem zdravila IOA. V času podaljšanja ima l hko ženska

vmesne krvavitve ali krvave madeže.

dovoljenja

Če želi ženska prestaviti menstruacijo na drug dan v tednu, kot je bila n v jena pri obstoječem režimu jemanja tablet, ji lahko svetujete, naj skrajša prihajajočo fazo jeman a rumenih placebo tablet za največ 4 dni. Krajši ko je ta čas, večje je tudi tveganje, da ne bo imela odtegnitvene krvavitve in bo lahko imela vmesne krvavitve in krvave madeže med jemanjem tabl t iz aslednjega pretisnega omota (enako kot pri odložitvi menstruacije).

4.3Kontraindikacije

Kombiniranih hormonskih kontraceptivov (KHK) se ne sme uporabljati pri naslednjih stanjih. Ker še

ni na voljo epidemioloških podatkov o KHK, ki vsebujejo 17β-estradiol, se razume, da

kontraindikacije za uporabo KHK, ki vsebujejo etinilestradiol, veljajo tudi za uporabo zdravila IOA.

 

 

 

ā

Če se katera od naštetih bolezni ali motenj prvič pojavi prav med jemanjem zdravila IOA, mora ženska

 

 

 

ve

nemudoma prenehati z uporabo tega zdravila:

Prisotna venska trombembolija (VTE) ali tveganje zanjo.

 

o

Venska trombembolija - obstoječa VTE (zdravljena z antikoagulanti) ali VTE v

 

 

nima

 

 

 

anamnezi (npr. globoka venska tromboza [DVT – deep venous thrombosis] ali pljučna

 

o

embolija [PE – pulmonary embolism]).

 

Znana dedna ali pridobljena nagnjenost k venski trombemboliji, kot so rezistenca na

 

 

aktivirani protein C (APC; vključno s faktorjem V Leiden), pomanjkanje

 

o

antitrombi a-III, pomanjkanje proteina C, pomanjkanje proteina S.

 

Večji kirurški poseg z dolgotrajno imobilizacijo (glejte poglavje 4.4).

Zdravilov anamnezi (npr. miokardni infarkt) ali prodromalna stanja (npr. angina pektoris).

 

o

Veliko tveganje za vensko trombembolijo zaradi prisotnosti večih dejavnikov tveganja

 

 

(g ejte poglavje 4.4).

 

Pr sotna arterijska trombembolija (ATE) ali tveganje zanjo

 

o

Arterijska trombembolija - obstoječa arterijska trombembolija, arterijska trombembolija

oCerebrovaskularna bolezen - obstoječa možganska kap, možganska kap v anamnezi ali prodromalna stanja (npr. tranzitorna ishemična ataka, TIA).

oZnana dedna ali pridobljena nagnjenost k arterijski trombemboliji, kot so hiperhomocisteinemija in antifosfolipidna protitelesa (protitelesa proti kardiolipinu,

lupusni antikoagulant).

o Migrena s fokalnimi nevrološkimi simptomi v anamnezi.

oVeliko tveganje za arterijsko trombembolijo zaradi večih dejavnikov tveganja (glejte poglavje 4.4) ali prisotnosti enega resnega dejavnika tveganja, kot je:

sladkorna bolezen s simptomi na ožilju

huda hipertenzija

• huda dislipoproteinemija.

• Pankreatitis ali pankreatitis v anamnezi, če je povezan s hudo hipertrigliceridemijo.

• Obstoječa huda jetrna bolezen ali huda jetrna bolezen v anamnezi, pri kateri se izvidi delovanja jeter niso povrnili na normalne vrednosti.

• Jetrni tumorji ali jetrni tumorji v anamnezi (benigni ali maligni).

• Znane maligne bolezni ali sum nanje (npr. genitalnih organov ali dojk), zaradi vpliva steroidnih spolnih hormonov.

Nediagnosticirana vaginalna krvavitev.

 

 

 

Preobčutljivost na zdravilni učinkovini ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

 

 

Opozorila

 

 

 

 

Če je prisotno katero od spodaj navedenih stanj ali dejavnikov tveganja, se je treba z žensko

pogovoriti o ustreznosti zdravila IOA.

 

 

promet

 

 

 

 

 

Ženski je treba svetovati, da naj se v primeru poslabšanja ali prvega pojava katerega od navedenih

stanj ali dejavnikov tveganja posvetuje z zdravnikom, ki bo presodil, ali je treba uporabo zdravila IOA

 

 

 

 

za

 

prekiniti. Vsi navedeni podatki temeljijo na epidemioloških podatkih, zbr nih pri uporabi KHK, ki

vsebujejo etinilestradiol. Zdravilo IOA vsebuje 17β-estradiol. Ker še ni na voljo epidemioloških

podatkov za KHK, ki vsebujejo estradiol, veljajo zadevna opozorila tudi za uporabo zdravila IOA.

Tveganje za vensko trombembolijo (VTE)

 

 

 

Uporaba katerega koli kombiniranega hormonskega k ntraceptiva (KPK) poveča tveganje za

 

nastanek venske trombembolije (VTE) v primerja i z ženskami, ki KPK ne uporabljajo.

 

Zdravila, ki vsebujejo levonorgestrel, norgestimat ali noretisteron, so povezana z

 

najmanjšim tveganjem za VTE. Ni še znan , kakšno je tveganje pri zdravilu IOA v

 

primerjavi s temi zdravili, pri katerih je tveganje manjše. Za uporabo katerega koli

 

zdravila razen tistih, ki imajo najmanjše tveganje za VTE, se je treba odločiti le po

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

pogovoru z žensko, da razume tveganje za VTE med uporabo CHC, kako njeni trenutni

 

dejavniki tveganja vplivajo na toātveganje in da je njeno tveganje za VTE največje v

 

prvem letu uporabe. Obstajajo tudi nekateri dokazi, da se tveganje poveča v primeru

 

ponovnega začetka uporabe CHC po presledku, ki je trajal 4 tedne ali več.

 

 

ve

 

 

 

Med ženskami, ki ne upor bljajo CHC in niso noseče, se v obdobju enega leta VTE pojavi pri

 

približno 2 od 10.000. Kljub temu je pri vsaki posamezni ženski tveganje lahko veliko večje,

 

odvisno od njen h osnovnih dejavnikov tveganja (glejte spodaj).

 

 

Epidemiološke študije pri ženskah, ki jemljejo nizkoodmerne kombinirane peroralne

 

kontraceptive (< 50 µg etinilestradiola), so pokazale, da se VTE v enem letu pojavi pri 6 do 12

od 10.000 žensk.nima

 

 

 

 

Ocenjujej , da se VTE v enem letu pojavi pri približno 61 od 10.000 žensk, ki uporabljajo

 

CHC, ki vsebujejo levonorgestrel.

 

 

 

Ni še znano, kakšno je tveganje za VTE pri CHC, ki vsebujejo nomegestrolacetat v kombinaciji

 

z estradiolom, v primerjavi s tveganjem pri CHC, ki vsebujejo majhen odmerek levonorgestrela.

Število VTE na leto je z nizkoodmernimi CHC manjše, kot je pričakovano število VTE pri

 

ženskah med nosečnostjo in v obdobju po porodu.

 

 

VTE se lahko v 1-2 % primerov konča s smrtjo.

 

 

Pri uporabnicah KPK so izredno redko poročali o nastanku tromboze tudi v drugih krvnih žilah,

Zdravilo

 

 

 

 

 

npr. v jetrnih, mezenteričnih, ledvičnih, mrežničnih venah in arterijah.

 

 

1 Srednja točka razpona 5-7 na 10.000 žensk-let glede na relativno tveganje za CHC, ki vsebujejo levonorgestrel v primerjavi s približno 2,3 do 3,6 za neuporabo

Dejavniki tveganja za VTE

Tveganje za venske trombembolične zaplete pri uporabnicah CHC se lahko bistveno poveča pri ženski z dodatnimi dejavniki tveganja, zlasti, če je dejavnikov tveganja več (glejte preglednico).

Zdravilo IOA je kontraindicirano, če ima ženska več dejavnikov tveganja, zaradi katerih je njeno tveganje za vensko trombozo veliko (glejte poglavje 4.3). Če ima ženska več kot en dejavnik tveganja, je lahko povečanje tveganja večje od seštevka posameznih dejavnikov - v takšnem primeru je treba upoštevati njeno celotno tveganje za VTE. Če je ocenjeno razmerje med koristmi in tveganji negativno, se CHC ne sme predpisati (glejte poglavje 4.3).

Preglednica: Dejavniki tveganja za VTE

 

Dejavnik tveganja

 

 

Opomba

 

 

 

 

Debelost (indeks telesne mase nad 30 kg/m2)

 

Tveganje se z višanjem ITM bistveno p večuje.

 

 

 

 

 

 

Posebej pomembno je upoštevati, če obstajajo še

 

 

 

 

 

 

drugi dejavniki tveganja.

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolgotrajna imobilizacija, večji kirurški poseg,

V takšnih okoliščinah je upor bo

 

 

 

vsak kirurški poseg na nogah ali v predelu

 

kontracepcijskih tablet priporočljivo prekiniti (v

 

 

medenice, nevrokirurška operacija ali večja

 

 

za

 

 

 

 

primeru elektivne oper cije vsaj štiri tedne prej)

 

 

poškodba

 

 

in jo ponovno začeti šele dva tedna po popolni

 

 

Opomba: Tudi začasna imobilizacija, vključno s

remobilizaciji. Za preprečitev neželene

 

 

nosečnosti je tr ba uporabiti drug način

 

 

potovanjem z letalom, ki traja > 4 ure, je lahko

kontracepci .

 

 

 

 

dejavnik tveganja za VTE zlasti pri ženskah, ki

Če up raba zdravila IOA ni predhodno

 

 

imajo še druge dejavnike tveganja.

 

 

 

 

 

 

 

prekinjena, je treba razmisliti o antitrombotičnem

 

 

 

 

 

 

zdravljenju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivna družinska anamneza (venska

 

Če obstaja sum na dedno nagnjenost, je treba

 

trombembolija kadar koli pri sorojencu ali staršu,

dovoljenja

 

 

 

 

žensko pred odločitvijo za uporabo katerih koli

 

 

še zlasti v razmeroma zgodnji starosti, npr.āpred

CHC napotiti po nasvet k specialistu.

 

 

50. letom)

 

 

 

 

 

 

 

Druga klinična stanja, povezana z VTE

 

Rak, sistemski eritematozni lupus, hemolitično-

 

 

 

 

ve

 

uremični sindrom, kronična vnetna bolezen

 

 

 

 

 

 

črevesja (Crohnova bolezen ali ulcerozni kolitis)

 

 

 

 

 

 

in bolezen srpastih celic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naraščajoča starost

 

 

Zlasti nad 35 let

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

O možni vlogi varikoznih ven in povrhnjega tromboflebitisa pri pojavu in napredovanju venske

 

 

tromboze ni soglasja.

 

 

 

 

 

 

 

Upoštevati je treba povečano tveganje za trombembolijo med nosečnostjo in še zlasti v

 

 

6-tedenskem obdobju po porodu (za informacije o nosečnosti in dojenju glejte poglavje 4.6).

Zdravilodelavcu pove, da jemlje CHC.

 

 

 

 

 

 

Simptomi VTE (globoke venske tromboze in pljučne embolije)

Ženski je treba naročiti, naj v primeru simptomov poišče nujno zdravniško pomoč in zdravstvenemu

Med simptomi globoke venske tromboze (DVT) so lahko:

-enostranska oteklost noge in/ali stopala ali vzdolž vene na nogi,

-bolečina ali občutljivost v nogi, ki je lahko prisotna le stoje ali med hojo,

-večja toplota prizadete noge, pordelost ali spremenjena barva kože na nogi.

Med simptomi pljučne embolije (PE) so lahko:

-nenaden pojav nepojasnjene kratke sape ali hitrega dihanja,

-nenaden kašelj, ki je lahko povezan s hemoptizo,

-ostra bolečina v prsih,

-huda vrtoglavica ali omotica,

-hitro ali neredno bitje srca.

Nekateri od teh simptomov (npr. "kratka sapa", "kašelj") niso specifični in jih je mogoče zmotno

razlagati kot običajne in manj hude dogodke (npr. okužbo dihal).

promet

Drugi znaki zapore žile lahko vključujejo: nenadno bolečino, oteklost ali modrikavost uda.

Če se zapora pojavi v očesu, se simptomi lahko kažejo kot neboleča zameglitev vida, ki lahko

napreduje vse do izgube vida. Včasih se lahko izguba vida pojavi skoraj takoj.

 

Tveganje za arterijsko trombembolijo (ATE)

Epidemiološke študije so povezale uporabo CHC s povečanim tveganjem za arterijsko t ombembolijo (miokardni infarkt) ali cerebrovaskularni dogodek (npr. tranzitorna ishemična ataka, možganska kap). Arterijski trombembolični dogodki so lahko smrtni.za

Dejavniki tveganja za ATE

Tveganje za arterijske trombembolične zaplete ali cerebrovaskularni dogodek je med uporabnicami CHC večje pri ženskah z dejavniki tveganja (glejte preglednico). Zdravilo IOA je kontraindicirano, če ima ženska en resen ali več dejavnikov tveganja za ATE, zaradi katerih ima veliko tveganje za arterijsko trombozo (glejte poglavje 4.3). Če ima ženska več kot d jav ik tveganja, je lahko povečanje tveganja večje od seštevka posameznih dejavnikov - v takšnem primeru je treba upoštevati njeno celotno tveganje. Če je ocenjeno razmerje med koristmi in tveganji negativno, se CHC ne sme predpisati (glejte poglavje 4.3).

Preglednica: Dejavniki tveganja za ATE

 

Dejavnik tveganja

 

 

Opomba

 

Naraščajoča starost

 

 

Zlasti nad 35 let

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

Kajenje

 

ā

 

Ženskam je treba svetovati, naj, če želijo

 

 

 

 

uporabljati CHC, ne kadijo. Ženskam, ki so

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

starejše od 35 let in še naprej kadijo, je treba

 

 

 

 

odločno svetovati, naj uporabljajo drugačen način

 

 

 

 

kontracepcije.

 

 

 

 

 

 

Hipertenzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debelost (indeks teles e mase nad 30 kg/m2)

 

Tveganje se z naraščanjem ITM bistveno

 

 

nima

 

 

povečuje.

 

 

 

 

Posebno pomembno pri ženskah z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dodatnimi dejavniki tveganja

 

 

 

 

 

Pozitivna družinska anamneza (arterijska

 

Če obstaja sum na dedno nagnjenost, je treba

 

t ombembolija pri sorojencu ali staršu, zlasti v

 

žensko pred odločitvijo za uporabo CHC napotiti

 

sorazmerno zgodnji starosti, npr. pred 50. letom)

po nasvet k specialistu.

 

 

 

 

 

 

 

Migrena

 

 

 

Povečanje pogostnosti ali izrazitosti migrene med

Zdravilo

 

 

 

uporabo CHC (to je lahko prodrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cerebrovaskularnega dogodka) je lahko razlog za

 

 

 

 

 

takojšnjo prekinitev uporabe.

 

 

 

 

 

 

Druga klinična stanja, povezana z neželenimi žilnimi dogodki

Sladkorna bolezen, hiperhomocisteinemija, bolezen srčnih zaklopk in atrijska fibrilacija, dislipoproteinemija in sistemski eritematozni lupus

Simptomi ATE

Ženski je treba naročiti, naj v primeru simptomov poišče nujno zdravniško pomoč in zdravstvenemu delavcu pove, da jemlje CHC.

Med simptomi miokardnega infarkta (MI) so lahko:

Med simptomi cerebrovaskularnega dogodka so lahko:

 

promet

- nenadna omrtvelost ali šibkost obraza, roke ali noge, zlasti na eni strani telesa,

- nenadne težave s hojo, omotica, izguba ravnotežja ali koordinacije,

 

- nenadna zmedenost, težave z govorom ali razumevanjem,

 

- nenadna motnja vida na enem ali obeh očesih,

 

- nenaden, hud ali dolgotrajen glavobol brez znanega vzroka,

za

- izguba zavesti ali omedlevica, z napadi krčev ali brez njih.

 

 

Začasni simptomi kažejo, da gre za tranzitorno ishemično atako (TIA).

 

 

dovoljenja

 

Tumorji

 

 

- bolečina, nelagodje, tiščanje, teža, občutek stiskanja ali pol osti v prsih, roki ali za prsnico, - nelagodje, ki se širi v hrbet, čeljust, žrelo, roko ali proti ž lodcu,

- občutek polnosti, prebavne motnje ali dušenje,

- znojenje, navzea, bruhanje ali omotica, - skrajna šibkost, tesnoba ali kratka sapa, - hitro ali neredno bitje srca.

V nekaterih epidemioloških študijah so pri ženskah, ki so dalj časa (> 5 let) uporabljale KPK, poročali o povečanem tveganju za nastanek raka materničnega vratu, vendar pa še teče polemika o tem, v kolikšni m ri je to odkritje pripisati sočasnim dejavnikom spolnega obnašanja in drugim deja nikom, kot je na primer humani papiloma virus (HPV).

Epidemiološki podatki o t eganju za nastanek raka materničnega vratu pri uporabnicah zdravila IOA niso na voljo.

Pri uporabi visoko odmernih KPK (50 g etinilestradiola) je tveganje za rak endometrija ali jajčnikov zmanjšano. Če to velja tudi za KPK, ki vsebujejo 17β-estradiol, je treba še potrditi.

Po meta-anal zi 54 epidemioloških študij so poročali o rahlo povečanem relativnem tveganju (RR = 1,24), da bodo pri ženski, ki trenutno jemlje KPK, odkrili rak dojke. V času 10 let po prenehanju uporabe KPK to dodatno tveganje postopoma izginja. Ker je pri ženskah, mlajših od 40 et, rak dojke redka bolezen, je dodatno število diagnoz raka dojke pri ženskah, ki trenutno uporab jajo KPK oz. so jih uporabljale pred kratkim, v resnici majhno glede na celokupno

t eganje za rak dojke. Primeri raka dojke, odkriti pri ženskah, ki so kadar koli uporabljale KPK, so običajno v manj napredovalem kliničnem stadiju kot pri tistih, ki jih nikoli niso uporabljale. Opaženo povečano tveganje bi lahko bilo posledica zgodnejše diagnoze raka dojke pri uporabnicah KPK, bioloških učinkov KPK ali pa kombinacije obeh dejavnikov.

V redkih primerih so pri uporabnicah KPK poročali o nastanku benignih jetrnih tumorjev, še redkeje pa o malignih jetrnih tumorjih. V osamljenih primerih so ti tumorji vodili do pojava smrtno nevarnih intraabdominalnih krvavitev. Če se pri ženski, ki uporablja KPK, pojavijo

hude bolečine v zgornjem delu trebuha, povečanje jeter ali znaki krvavitve v trebuhu, je treba v diferencialni diagnozi upoštevati tudi morebitne jetrne tumorje.Zdravilo

Druge bolezni

Ženske s hipertrigliceridemijo ali hipertrigliceridemijo v družinski anamnezi imajo lahko med jemanjem KPK povečano tveganje za nastanek pankreatitisa.

• Čeprav so pri mnogih ženskah, ki jemljejo KPK, poročali o majhnem povečanju krvnega tlaka, pa je klinično pomembno povečanje redko. Povezava med uporabo KPK in klinično hipertenzijo še ni bila ugotovljena. Če pa se med uporabo KPK pojavi trajna, klinično pomembna hipertenzija, potem je smiselno, da zdravnik pri ženski ustavi uporabo tablet in ji začne zdraviti hipertenzijo. Ko so z antihipertenzivno terapijo dosežene normotenzivne vrednosti, lahko ženska nadaljuje z uporabo KPK, seveda če zdravnik meni, da je to ustrezno.

Poročali so, da se naslednje bolezni ali motnje pojavijo ali poslabšajo med nosečnostjo in med

 

uporabo KPK, vendar dokazi o povezavi s KPK niso dokončni: zlatenica in/ali pruritus povezan s

 

holestazo, nastanek žolčnih kamnov, porfirija, sistemski eritematozni lupus, hemolitično uremični

 

sindrom, Sydenhamova horeja, herpes gestationis, izguba sluha zaradi otoskleroze.

Pri ženskah z dednim angioedemom lahko eksogeni estrogeni sprožijo ali poslabšajo simptome

 

angioedema.

 

Pri akutnih ali kroničnih motnjah delovanja jeter je lahko potrebna ukinitev uporabe KPK,

 

dokler se kazalci delovanja jeter ne povrnejo na normalo. V primeru ponovitve holestatske

 

zlatenice, ki se je prvič pojavila med nosečnostjo ali med predhodno uporabo steroidnih spolnih

 

hormonov, mora ženska prenehati z uporabo KPK.

 

Čeprav lahko KPK vplivajo na odpornost perifernih tkiv na insulin in glukozno toleranco,prometni

 

nobenih dokazov, da bi bilo treba pri sladkornih bolnicah, ki jemljejo ni ko odmerne KPK

 

(z < 0,05 mg etinilestradiola), kakor koli spremeniti režim zdravljenja, vendar je treba

 

 

za

 

sladkorne bolnice skrbno spremljati med jemanjem KPK, še posebej v prvih mesecih njihove

 

uporabe.

 

Z uporabo KPK je bilo povezano poslabšanje depresije, Croh ove bolezni in ulceroznega

 

kolitisa.

 

Občasno se lahko pojavi kloazma, še posebej pri ženskah, ki imajo v anamnezi nosečnostno

 

kloazmo. Ženske, ki so nagnjene k pojavu kloazme, se morajo med jemanjem KPK izogibati

 

izpostavljenosti soncu ali ultravijoličnemu se anju.

 

Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze

 

ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila.

 

Zdravniški pregled/posvet

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

Pred začetkom ali ponovno uvedbo zdravilaāIOA se je treba seznaniti s celotno anamnezo (vključno z

družinsko) in izključiti nosečnost. Izm riti je treba krvni tlak in opraviti klinični pregled, ki naj ga

usmerjajo kontraindikacije (glejte poglavje 4.3) in opozorila (glejte poglavje 4.4). Žensko je treba

 

 

 

 

ve

 

opozoriti na informacije o venski in arterijski trombozi, vključno s tveganjem, ki spremlja zdravilo

IOA v primerjavi z drugimi CHC, s simptomi VTE in ATE, znanimi dejavniki tveganja in z

ukrepanjem v primeru su a na trombozo.

 

Ženski je treba

aročiti tudi, naj natančno prebere navodilo za uporabo in naj upošteva dobljena

navodila. P

g

stn st in naravo pregledov je treba določiti po uveljavljenih smernicah za prakso in ju

prilagod ti p

 

 

nima

 

 

samezni ženski.

 

 

Zdravilo

 

 

 

Ženskam je treba pojasniti, da hormonski kontraceptivi ne varujejo pred okužbo s HIV (aidsom) in drugimi spolno prenosljivimi boleznimi.

Zmanjšana učinkovitost

Učinkovitost KPK je lahko zmanjšana v primeru npr. pozabljenih tablet (glejte poglavje 4.2), prebavnih težav med jemanjem tablet z zdravilno učinkovino (glejte poglavje 4.2) ali sočasne uporabe drugih zdravil (glejte poglavje 4.5).

Nadzor menstrualnega ciklusa

Pri vseh KPK lahko nastopijo neredne krvavitve (krvavi madeži ali vmesne krvavitve), še posebej v prvih mesecih uporabe. Zato je ocena vseh nerednih krvavitev smiselna šele po končanem obdobju

prilagajanja telesa na zdravilo, ki traja približno 3 cikluse. Odstotek žensk, ki jemljejo zdravilo IOA in imajo krvavitve v času posameznega ciklusa tudi po tem obdobju prilagajanja na zdravilo, se je gibal med 15 % in 20 %.

Če neredne krvavitve ne prenehajo ali če se pojavijo po predhodno rednih ciklusih, je treba pomisliti na nehormonske vzroke in opraviti ustrezne diagnostične preiskave za izključitev rakave bolezni ali nosečnosti, na primer kiretažo.

Trajanje odtegnitvene krvavitve pri ženskah, ki jemljejo zdravilo IOA, je v povprečju 3 do 4 dni.

je bila v tej podskupini velika in je znašala od 76 % do 87 % žensk. 28 % žensk je odsotnostpromet odtegnitvene krvavitve doživelo v vsaj enem od ciklusov 2, 3 in 4, kar je bilo povezano z večjo

Uporabnice zdravila IOA včasih lahko tudi nimajo odtegnitvenih krvavitev, čeprav niso noseče. V kliničnih preskušanjih je bila odsotnost odtegnitvene krvavitve v ciklusih 1-12 od 18 % do 32 %. V teh primerih odsotnost odtegnitvenih krvavitev ni bila povezana z večjo pogostnostjo vmesnih

krvavitev ali krvavih madežev v naslednjih ciklusih. 4,6 % žensk ni imelo odtegnitvene krvavitve v prvih treh ciklusih uporabe. Pojavnost odsotnosti odtegnitvene krvavitve v poznejših ciklusih up rabe

Če ženska nima odtegnitvene krvavitve, čeprav je zdravilo IOA jemala v skladuzanavodili iz poglavja 4.2, je malo verjetno, da bi bila noseča. Če pa zdravila IOA ni jemala v skl du z navodili ali če ni imela dveh zaporednih odtegnitvenih krvavitev, je treba izključiti nosečnost, preden lahko nadaljuje z jemanjem zdravila IOA.

pojavnostjo odsotnosti odtegnitvene krvavitve v poznejših ciklusih uporabe in sicer od 51 % do 62 %.

Pediatrična populacija

 

dovoljenja

 

 

Ni znano, če količina estradiola v zdravilu IOA zadostuje za vzdrževanje ustrezne ravni estradiola pri

mladostnikih, še posebej za prirastek kostne mase (glejte p glavje 5.2).

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Interakcije

 

ā

Vpliv drugih zdravil na zdravilo IOA

 

 

Interakcije med peroralnimi kontrac ptivi in zdravili, ki inducirajo encime, lahko vodijo do pojava

vmesnih krvavitev in celo do neučinko itosti kontracepcije.

 

ve

Med primere zdravilnih učinkovin, ki inducirajo jetrne encime in tako povzročijo povečan očistek

spolnih hormonov,nimasodijo: fenitoin, fenobarbital, primidon, bosentan, karbamazepin, rifampicin in zdravila ali zeliščni pr pravki, ki vsebujejo šentjanževko, v manjši meri pa tudi okskarbazepin, topiramat, felbamat gr zeofulvin. Tudi zaviralci proteaz HIV, ki lahko inducirajo encime (npr.

ritonavir in nelfi avir), ter nenukleozidni zaviralci reverzne transkriptaze (npr. nevirapin in evafirenz) Zdravilolahko vp ivajo na jetrno presnovo.

Med sočasno up rabo zdravil, ki vsebujejo zdravilne učinkovine, ki inducirajo jetrne encime, in še

28 dni po uk nitvi teh zdravil mora ženska uporabljati pregradno metodo kontracepcije. V primeru dolgotr jnega zdravljenja z učinkovinami, ki inducirajo jetrne encime, je bolje uporabiti drugo metodo kontracepcije.

Študij medsebojnih delovanj zdravila IOA z drugimi zdravili niso izvedli, opravljeni pa sta bili dve študiji z rifampicinom oziroma ketokonazolom ter uporabo kombinacije nomegestrolacetata in estradiola v večjih odmerkih (3,75 mg nomegestrolacetata + 1,5 mg estradiola) pri ženskah po menopavzi. Sočasna uporaba rifampicina zmanjša vrednost AUC0-∞ nomegestrolacetata za 95 % in poveča vrednost AUC0-tlast estradiola za 25 %. Sočasna uporaba ketokonazola (200 mg v enkratnem odmerku) ne vpliva na presnovo estradiola, so pa opažali povečanji največje koncentracije (85 %) in vrednosti AUC0-∞ (115 %) nomegestrolacetata, ki nista bili klinično pomembni. Podobne zaključke pričakujemo pri ženskah v rodni dobi.

Vpliv zdravila IOA na druga zdravila

Peroralni kontraceptivi lahko vplivajo na presnovo drugih zdravil. Posebej je treba biti pozoren na interakcijo z lamotriginom.

Laboratorijske preiskave

Uporaba kontracepcijskih steroidov lahko vpliva na izvide določenih laboratorijskih preiskav, vključno z biokemičnimi parametri delovanja jeter, ščitnice, nadledvične žleze in ledvic ter plazemskimi koncentracijami proteinov (prenašalcev), npr. globulinom, ki veže kortikosteroide, in lipidno/lipoproteinsko frakcijo, parametri presnove ogljikovih hidratov ter parametri koagulacije in fibrinolize. Te spremembe običajno ostanejo v okviru razpona normalnih laboratorijskih vrednosti.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

promet

Zdravilo IOA ni indicirano za uporabo med nosečnostjo.

 

Če ženska zanosi v času jemanja zdravila IOA, mora takoj prenehati z njegovo upor bo. Večina

epidemioloških študij ni pokazala niti povečanega tveganja za prirojene napake pri dojenčkih žensk,

ki so pred nosečnostjo uporabljale KPK z etinilestradiolom, niti teratogenih učzainkov pri tistih

ženskah, ki so nevede uporabljale KPK z etinilestradiolom na začetku nosečnosti.

 

Klinični podatki na majhnem številu zdravilu izpostavljenih nos č ic iso pokazali nobenega

neželenega učinka zdravila IOA na plod ali novorojenčka.

 

V študijah na živalih so opažali vpliv na sposobnost razmn ževanja pri uporabi kombinacije nomegestrolacetata in estradiola (glejte predklinične podatke o varnosti v poglavju 5.3).

Dojenje

 

ā

dovoljenja

 

 

 

 

 

V materino mleko se lahko izločajo majhne količine kontracepcijskih steroidov in/ali njihovih

presnovkov, vendar ni nobenih dokazo , da bi to negativno vplivalo na zdravje dojenčka.

 

 

ve

 

KPK bi lahko vplivali na dojenje, ker lahko zmanjšajo količino materinega mleka in spremenijo

Plodnost

nima

 

 

Pri ponovni uvedbi zdravila IOA je treba upoštevati p večano tveganje za VTE v obdobju po porodu (glejte poglavji 4.2 in 4.4).

njegovo sestavo. Zato se uporabe KPK ženskam ne sme priporočiti, dokler popolnoma ne prenehajo dojiti, ženskam, ki žel jo dojiti svojega otroka, pa je treba priporočiti kakšno drugo metodo kontracepcije.

ZdraviloZdravilo IOA je indicirano za preprečevanje zanositve. Za informacije glede ponovne plodnosti glejte pogla je 5.1.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij vpliva zdravila IOA na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli. Pri uporabnicah KPK niso opažali nobenega vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Za ovrednotenje varnosti zdravila IOA so izvedli šest multicentričnih kliničnih preskušanj v trajanju do enega leta. Vanje je bilo vključenih skupaj 3.434 žensk v starosti od 18 do 50 let, ki so zaključile skupaj 33.828 ciklusov.

Opis izbranih neželenih učinkov

Pri uporabnicah CHC so opazili povečano tveganje za arterijske in venske trombotične in trombembolične dogodke, vključno z miokardnim infarktom, možgansko kapjo, tranzitornimi ishemičnimi atakami, vensko trombozo in pljučno embolijo, ki so podrobneje obravnavani v poglavju 4.4.

Tabelarični pregled neželenih učinkov

Možno z zdravilom povezani neželeni učinki, o katerih so poročali v kliničnih preskušanjih ali v obdobju trženja zdravila IOA, so podani v spodnji preglednici.

Vsi neželeni učinki so navedeni po organskim sistemih in pogostnosti; zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (1/100 do <1/10), občasni (1/1.000 do <1/100) in redki (1/10.000 do <1/1.000).

 

Organski sistem

 

 

Neželeni učinki v skladu z MedDRA1 terminologijo

 

Zelo pogosti

 

Pogosti

Občasni

Redki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

 

Presnovne in

 

 

 

 

 

povečan tek,

za

zmanjšan tek

 

prehranske motnje

 

 

 

 

zadrževanje

 

 

 

 

 

 

 

 

tekočine

 

 

Psihiatrične motnje

 

 

zmanjšan libido,

 

 

povečan libido

 

 

 

 

 

depresija oziroma

 

 

 

 

 

 

 

 

depresivno

 

 

 

 

 

 

 

 

razpoloženje,

 

 

 

 

 

 

 

 

spremembe

 

 

 

 

 

 

 

 

razpoloženja

 

 

 

 

Bolezni živčevja

 

 

 

glavobol,

 

 

cerebrovaskularni

 

 

 

 

 

migrena

 

 

dogodek,

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

tranzitorna

 

 

 

 

 

 

 

ishemična ataka,

 

 

 

 

 

 

 

motnje pozornosti

 

Očesne bolezni

 

 

 

ā

 

 

 

neprenašanje

 

 

 

 

 

 

 

 

kontaktnih leč oz.

 

 

 

 

 

 

 

 

suho oko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žilne bolezni

 

 

ve

 

navali vročine

venska

 

 

 

 

 

 

 

tromboembolija

 

Bolezni prebavil

 

 

 

navzea

napihnjenost

 

suha usta

 

 

 

 

 

 

 

trebuha

 

 

 

Bolezni jeter,

nima

 

 

 

 

 

žolčni kamni,

 

žolčnika in

 

 

 

 

 

vnetje žolčnika

 

žolčevod v

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni k že in

 

akne

 

 

 

hiperhidroza,

 

kloazma,

 

podkožja

 

 

 

 

 

alopecija, pruritus,

hipertrihoza

 

 

 

 

 

 

 

suha koža, seboreja

 

 

Bolezni mišično-

 

 

 

 

občutek teže

 

 

 

skeletnega sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

in vezivnega tkiva

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

Organski sistem

 

Neželeni učinki v skladu z MedDRA1 terminologijo

Zelo pogosti

 

 

Pogosti

 

Občasni

Redki

 

 

 

 

 

 

 

 

Motnje

nenormalne

 

 

metroragija,

 

hipomenoreja,

izrazit vonj iz

reprodukcije in

odtegnitvene

 

 

menoragija,

 

otekanje dojk,

nožnice,

dojk

krvavitve

 

 

bolečine v dojkah,

 

galaktoreja,

neprijeten občutek

 

 

 

 

bolečine v

 

krč maternice,

v vulvi in nožnici

 

 

 

 

medenici

 

predmenstrualni

 

 

 

 

 

 

 

sindrom,

 

 

 

 

 

 

 

bulica v dojkah,

 

 

 

 

 

 

 

disparevnija,

 

 

 

 

 

 

 

suhost vulve in

 

 

 

 

 

 

 

nožnice

 

Splošne težave in

 

 

 

 

 

razdražljivost,

lak ta

spremembe na

 

 

 

 

 

edem

promet

mestu aplikacije

 

 

 

 

 

 

Preiskave

 

 

 

zvečana telesna

 

zvišane vrednosti

 

 

 

 

 

masa

 

jetrnih encimov

 

1Za opis določenega neželenega učinka je uporabljen najprimernejši izraz v skladu z MedDRA

terminologijo.

Čeprav sopomenke ali sorodna stanja niso navedeni, jih je prav tako treba upoštev ti. za

 

Poleg zgoraj navedenih neželenih učinkov so pri uporabnicah zdravila IOA poročali tudi o

preobčutljivostnih reakcijah (neznana pogostnost).

 

 

 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

 

 

 

 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji d

voljenja za promet je pomembno.

 

 

 

 

dovoljenja

 

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli d mne nem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

 

 

 

ā

 

 

 

ve

Pri ženskah, ki so zaužile več odm rkov do petkratnika dnevnega odmerka zdravila IOA, oziroma pri

tistih, ki so enkrat zaužile do 40-kratnik dnevnega odmerka samega nomegestrolacetata, ni bilo težav

 

 

nima

 

glede varnosti. Glede na splošne izkušnje z uporabo kombiniranih peroralnih kontraceptivov pa se

lahko pojavijo naslednji simptomi: navzea, bruhanje in pri mlajših deklicah tudi šibke krvavitve iz

nožnice. Antidotov ni in nadaljnje zdravljenje mora biti simptomatsko.

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

Zdravilo

 

 

5.1

Farmak dinamične lastnosti

F rm koterapevtska skupina: spolni hormoni in zdravila za uravnavanje delovanja spolovil, p ogestogeni in estrogeni, enofazni pripravki, oznaka ATC: G03A A14

Nomegestrolacetat je visoko selektiven progestogen, ki je derivat naravnega steroidnega hormona progesterona. Nomegestrolacetat ima veliko afiniteto za človeške progesteronske receptorje. Kaže proti-gonadotropno delovanje, s progesteronskim receptorjem posredovano proti-estrogeno delovanje, zmerno protiandrogeno delovanje, nima pa nikakršnega estrogenskega, androgenega, glukokortikoidnega ali mineralokortikoidnega delovanja.

Estrogen v zdravilu IOA je 17β-estradiol. To je naravni estrogen, ki je popolnoma enak endogenemu humanemu 17β-estradiolu.

Kontracepcijski učinek zdravila IOA temelji na medsebojnem vplivu različnih dejavnikov, od katerih so najpomembnejše zavora ovulacije in spremembe sekrecije iz materničnega vratu.

V dveh randomiziranih, odprtih primerjalnih preskušanjih učinkovitost in varnosti je več kot

3.200 žensk v obdobju do 13 zaporednih ciklusov jemalo zdravilo IOA, več kot 1.000 žensk pa drospirenon 3 mg – etinilestradiol 30 μg (21/7 režim). V skupini, ki je jemala zdravilo IOA, je o aknah poročalo 15,4 % žensk (proti 7,9 % v primerjalni skupini), o povečanju telesne mase 8,6 % žensk (proti 5,7 % v primerjalni skupini) in o nenormalnih odtegnitvenih krvavitvah (predvsem o odsotnosti odtegnitvene krvavitve) 10,5 % žensk (proti 0,5 % v primerjalni skupini).

V kliničnem preskušanju, opravljenem z zdravilom IOA v Evropski uniji, so izračunali naslednje

Pearlove indekse za starostno skupino 18 do 35 let:

Neuspešnost metode: 0,40 (zgornja meja 95 % intervala zaupanja 1,03)

Neuspešnost metode in napaka uporabnice: 0,38 (zgornja meja 95 % intervala zaupanja 0,97)

promet

 

za

V kliničnem preskušanju, opravljenem z zdravilom IOA v Združenih državah, so izr čunali naslednje

Pearlove indekse za starostno skupino 18 do 35 let:

 

Neuspešnost metode: 1,22 (zgornja meja 95 % intervala zaupanja 2,18)

Neuspešnost metode in napaka uporabnice: 1,16 (zgornja meja 95 % interv la zaupanja 2,08)

V randomiziranem, odprtem preskušanju je 32 žensk jemalo zdravilo IOA v času 6 ciklusov.

Po prekinitvi jemanja zdravila IOA so pri 79 % žensk opazi i povrnit v ovulacije v prvih 28 dneh po zaužitju zadnje tablete.

V eni od kliničnih študij so proučevali rezultate histološke preiskave endometrija pri podskupini

žensk (n=32) po 13 ciklusih zdravljenja. Nenormalnih rezultatov ni bilo.

Pediatrična populacija

 

Podatkov o učinkovitosti in varnosti pri mladostnicah,dovoljenjamlajših od 18 let, ni na voljo. Razpoložljivi

farmakokinetični podatki so opisani v poglavju 5.2.

 

ā

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Nomegestrolacetat

ve

Absorpcija nima

Peroralno uporabljen omegestrolacetat se hitro absorbira.

Največjo plazemsko ko centracijo približno 7 ng/ml doseže nomegestrolacetat 2 h po enkratnem Zdraviloodmerku. Abs lutna biološka uporabnost nomegestrolacetata po enkratnem odmerku je 63 %. Opazili

niso nobenega klinično pomembnega vpliva hrane na biološko uporabnost nomegestrolacetata.

Por zdelitev

Nomegestrolacetat se obsežno veže na albumin (od 97 do 98 %), ne pa tudi na globulin, ki veže spolne hormone (SHBG), ali globulin, ki veže kortikosteroide (CBG). Navidezni porazdelitveni volumen nomegestrolacetata v stanju dinamičnega ravnovesja je 1.645 ± 576 l.

Biotransformacija

Nomegestrolacetat se presnovi v več neaktivnih hidroksiliranih presnovkov z encimi jetrnega citokroma P450, predvsem s CYP3A4 in CYP3A5 z morebitnim prispevkom CYP2C19 in CYP2C8. Nomegestrolacetat in njegovi hidroksilirani presnovki so podvrženi obsežni presnovi druge faze in tvorijo glukuronidne in sulfatne konjugate. Navidezni očistek zdravila v stanju dinamičnega ravnovesja je 26 l/h.

Izločanje

Razpolovna doba izločanja zdravila (t1/2) v stanju dinamičnega ravnovesja je 46 h (razpon je od 28 do 83 h), razpolovne dobe izločanja presnovkov pa niso določili.

Nomegestrolacetat se izloča prek urina in blata. V 4 dneh se z urinom in blatom izloči približno 80 % odmerka. Izločanje nomegestrolacetata je bilo skoraj popolno po 10 dneh, njegove izločene količine pa so bile večje v blatu kot v urinu.

Linearnost

 

Linearno odvisnost so opazili v razponu od 0,625 do 5 mg (merjeno pri plodnih ženskah in pri

ženskah po menopavzi).

promet

 

Stanje dinamičnega ravnovesja

SHBG (globulin, ki veže spolne hormone) ne vpliva na farmakokinetiko nomegestrolacetata.

Stanje dinamičnega ravnovesja je doseženo po 5 dneh. Največja plazemska koncentracija nomegestrolacetata približno 12 ng/ml je dosežena 1,5 h po njegovem zaužitju. Povprečna lazemska koncentracija zdravila v stanju dinamičnega ravnovesja je 4 ng/ml.

Medsebojna delovanja z drugimi zdravili

Nomegestrolacetat in vitro ne povzroča opazne indukcije ali inhibicije nobenega encima citokroma

telesu in so običajno v večjih koncentracijah navzočidovoljenjav tarčnih organih za spolne hormone. Estradiol

P450 in nima klinično pomembnih interakcij s prenašalcem P-gp.

za

Estradiol

Absorpcija

Po peroralni uporabi je estradiol podvržen obsežni presnovi ob prvem prehodu skozi jetra. Njegova absolutna biološka uporabnost je približno 1 %. Opazili niso n benega klinično pomembnega vpliva hrane na biološko uporabnost estradiola.

Porazdelitev

 

 

Porazdelitev eksogenega in endogenega estra iola je podobna. Estrogeni se obsežno porazdelijo po

 

 

 

ā

kroži v krvi vezan na SHBG (globulin, ki v že spolne hormone) (37 %) in na albumin (61 %), le

približno 1 do 2 % ga je nevezanega.

 

Biotransformacija

ve

Peroralno uporabljen eksogeni estradiol se obsežno presnovi. Presnova eksogenega in endogenega

estradiola je podobna. Estradiol se v črevesju in v jetrih hitro pretvori v več presnovkov, predvsem

estron, ki se potem konjugirajo in gredo v enterohepatični obtok. Med estradiolom, estronom in estron

sulfatom obstaja di

am čno ravnovesje zaradi delovanja različnih encimov, na primer estradiol

dehidrogenaz, sulfotra sferaz in aril sulfataz. Pri oksidaciji estrona in estradiola sodelujejo encimi

Zdravilo

 

 

citokroma P450, predvsemnimaCYP1A2, CYP1A2 (zunaj jeter), CYP3A4, CYP3A5 in CYP1B1 ter

CYP2C9.

 

 

Izloč

nje

 

 

Est

diol se hitro odstranjuje iz krvnega obtoka. Zaradi presnove in enterohepatičnega obtoka kroži po

telesu velika količina estrogen sulfatov in glukuronidov. To vodi do zelo spremenljive razpolovne obe izločanja estradiola, korigirane glede na začetno vrednost. Po intravenski uporabi so izračunali, da znaša 3,6 ± 1,5 h.

Stanje dinamičnega ravnovesja

Največja serumska koncentracija estradiola znaša približno 90 pg/ml in je dosežena 6 h po zaužitju zdravila. Povprečna serumska koncentracija je 50 pg/ml in ta koncentracija estradiola ustreza zgodnji in pozni fazi menstruacijskega ciklusa pri ženski.

Posebne populacije

Pediatrična populacija

Farmakokinetika nomegestrolacetata (primarni cilj) po enkratnem peroralnem odmerku zdravila IOA pri zdravih mladostnicah po menarhi je bila podobna kot pri odraslih preiskovankah. Vendar pa je bila po enkratnem peroralnem odmerku izpostavljenost estradiolni komponenti (sekundarni cilj) pri mladostnicah za 36 % manjša kot pri odraslih osebah. Klinični pomen tega rezultata ni znan.

Vpliv ledvične okvare

promet

Študij za oceno vpliva ledvičnih bolezni na farmakokinetiko zdravila IOA niso izvedli.

 

Vpliv jetrne okvare

Študij za oceno vpliva jetrnih bolezni na farmakokinetiko zdravila IOA niso izvedli, vendar se pri ženskah z motnjami delovanja jeter steroidni hormoni lahko slabo presnavljajo.

Etnične skupine

Uradnih študij za oceno farmakokinetike pri posameznih etničnih skupinah niso izvedli.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

za

 

Študije toksičnosti večkratnih odmerkov z estradiolom, nomegestrolacet tom li kombinacijo obeh so

pokazale pričakovane estrogenske in gestagenske učinke.

Študije vpliva na sposobnost razmnoževanja, opravljene s kombi acijo obeh učinkovin, so pokazale fetotoksičnost, ki je ustrezala stopnji izpostavljenosti estradio u.

Študije genotoksičnosti in kancerogenosti s to kombinacijo niso bile opravljene. Nomegestrolacetat ni genotoksičen.

Treba pa je upoštevati, da lahko spolni steroidni hormoni spodbujajo rast določenih hormonsko odvisnih tkiv in tumorjev.

dovoljenja

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

ā

 

Jedro tablete (bele filmsko obložene tablete z zdravilno učinkovino in rumene placebo filmsko

obložene tablete)

ve

 

laktoza monohidrat

 

mikrokristalna celuloza (E460)

 

krospovidon (E1201)

 

smukec (E553b)

 

magnezijev stearatnima(E572)

 

silicijev d ksid, koloidni, brezvodni

Obloga tablete (bele filmsko obložene tablete z zdravilno učinkovino)

polivinilalkohol (E1203)

 

titanov dioksid (E171)

 

makrogol 3350

 

smukec (E553b)

 

Zdravilo

 

Obloga tablete (rumene placebo filmsko obložene tablete) polivinilalkohol (E1203)

titanov dioksid (E171) makrogol 3350 smukec (E553b)

rumeni železov oksid (E 172)

črni železov oksid (E 172)

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

6.2 Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3 Rok uporabnosti

3 leta

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

6.5

Vrsta ovojnine in vsebina

 

promet

 

 

 

Pretisni omot iz PVC in aluminija, ki vsebuje 28 filmsko obloženih tablet (24 belih filmsko obloženih

tablet in 4 rumene filmsko obložene tablete).

za

 

 

 

Velikosti pakiranj: 28 in 84 filmsko obloženih tablet

 

 

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

 

 

6.6

dovoljenja

 

 

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

 

 

KPK tablet (vključno s tabletami IOA), ki jih ne uporabljate v č, smete odvreči v odpadne vode ali v sistem javne kanalizacije. Hormonsko aktivne učinkovine v tabl ti imajo lahko škodljiv učinek, če pridejo v okoljske vode. Tablete je treba vrniti v lekarno a i ih odstraniti na kak drug varen način v skladu z lokalnimi zahtevami. Taki ukrepi pomagajo var vati kolje.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merck Sharp & Dohme Limited

ā

Hertford Road, Hoddesdon

ve

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

8.ŠTEVILKAnima(ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOMEU/1/11/689/001EU/1/11/689/002

Zdravilo

9.

DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z

 

ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 16. november 2011

10.

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept