Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva (Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop) (irbesartan / hydrochlorothiazide) – Označevanje - C09DA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaIrbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva (Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop)
ATC kodaC09DA04
Substancairbesartan / hydrochlorothiazide
Proizvajalecsanofi-aventis groupe  

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 150 mg irbesartana in 12,5 mg hidroklorotiazida.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: vsebuje tudi laktozo monohidrat.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet

28 tablet

56 tablet

56 x 1 tableta

98 tablet

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

6.POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francija

12.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/1/06/377/001 - 14 tablet

EU/1/06/377/002 - 28 tablet

EU/1/06/377/003 - 56 tablet

EU/1/06/377/004 - 56 x 1 tableta

EU/1/06/377/005 - 98 tablet

13.ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

1. IME ZDRAVILA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

sanofi-aventis groupe

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

5 DRUGI PODATKI

14 - 28 - 56 - 98 tablet: Pon

Tor

Sre

Čet

Pet

Sob

Ned

56 x 1 tableta

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 300 mg irbesartana in 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: vsebuje tudi laktozo monohidrat.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet

28 tablet

56 tablet

56 x 1 tableta

98 tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francija

12. ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/1/06/377/006 - 14 tablet

EU/1/06/377/007 - 28 tablet

EU/1/06/377/008 - 56 tablet

EU/1/06/377/009 - 56 x 1 tableta

EU/1/06/377/010 - 98 tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

1. IME ZDRAVILA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

sanofi-aventis groupe

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

5 DRUGI PODATKI

14 - 28 - 56 - 98 tablet: Pon

Tor

Sre

Čet

Pet

Sob

Ned

56 x 1 tableta

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 150 mg irbesartana in 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: vsebuje tudi laktozo monohidrat.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet

28 tablet

30 tablet

56 tablet

56 x 1 tableta

84 tablet

90 tablet

98 tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francija

12. ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/1/06/377/011 - 14 tablet

EU/1/06/377/012 - 28 tablet

EU/1/06/377/029 - 30 tablet

EU/1/06/377/013 - 56 tablet

EU/1/06/377/014 - 56 x 1 tableta

EU/1/06/377/015 - 84 tablet

EU/1/06/377/030 - 90 tablet

EU/1/06/377/016 - 98 tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

1. IME ZDRAVILA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

sanofi-aventis groupe

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

5.DRUGI PODATKI

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tablet: Pon

Tor

Sre

Čet

Pet

Sob

Ned

30 - 56 x 1 - 90 tablet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 300 mg irbesartana in 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: vsebuje tudi laktozo monohidrat.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet

28 tablet

30 tablet

56 tablet

56 x 1 tableta

84 tablet

90 tablet

98 tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francija

12. ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/1/06/377/017 - 14 tablet

EU/1/06/377/018 - 28 tablet

EU/1/06/377/031 - 30 tablet

EU/1/06/377/019 - 56 tablet

EU/1/06/377/020 - 56 x 1 tableta

EU/1/06/377/021 - 84 tablet

EU/1/06/377/032 - 90 tablet

EU/1/06/377/022 - 98 tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

1. IME ZDRAVILA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

sanofi-aventis groupe

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

5. DRUGI PODATKI

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tablet: Pon

Tor

Sre

Čet

Pet

Sob

Ned

30 - 56 x 1 - 90 tablet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/25 mg filmsko obložene tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 300 mg irbesartana in 25 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: vsebuje tudi laktozo monohidrat.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet

28 tablet

30 tablet

56 tablet

56 x 1 tableta

84 tablet

90 tablet

98 tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francija

12. ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/1/06/377/023 - 14 tablet

EU/1/06/377/024 - 28 tablet

EU/1/06/377/033 - 30 tablet

EU/1/06/377/025 - 56 tablet

EU/1/06/377/026 - 56 x 1 tableta

EU/1/06/377/027 - 84 tablet

EU/1/06/377/034 - 90 tablet

EU/1/06/377/028 - 98 tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/25 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

1. IME ZDRAVILA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/25 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

sanofi-aventis groupe

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

5. DRUGI PODATKI

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tablet: Pon

Tor

Sre Čet Pet Sob Ned

30 - 56 x 1 - 90 tablet

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept