Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jentadueto (linagliptin / metformin) – Označevanje - A10BD11

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaJentadueto
ATC kodaA10BD11
Substancalinagliptin / metformin
ProizvajalecBoehringer Ingelheim International GmbH

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA S PRETISNIMI OMOTI

1.IME ZDRAVILA

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmsko obložene tablete linagliptin/metforminijev klorid

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 2,5 mg linagliptina in 850 mg metforminijevega klorida.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

10 x 1 filmsko obložena tableta

14 x 1 filmsko obložena tableta

28 x 1 filmsko obložena tableta

30 x 1 filmsko obložena tableta

56 x 1 filmsko obložena tableta

60 x 1 filmsko obložena tableta

84 x 1 filmsko obložena tableta

90 x 1 filmsko obložena tableta

98 x 1 filmsko obložena tableta

100 x 1 filmsko obložena tableta

120 x 1 filmsko obložena tableta

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Nemčija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/780/001 10 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/002 14 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/003 28 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/004 30 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/005 56 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/006 60 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/007 84 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/008 90 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/009 98 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/010 100 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/011 120 x 1 filmsko obloženih tablet

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Jentadueto 2,5 mg/850 mg

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI

1. IME ZDRAVILA

Jentadueto 2,5 mg/850 mg tablete linagliptin/metforminijev klorid

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehinger Ingelheim (logotip)

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VEČKRATNO PAKIRANJE– VMESNA ŠKATLA BREZ MODREGA OKENCA- 2,5 MG/850 MG FILMSKO OBLOŽENE TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmsko obložene tablete linagliptin/metforminijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 2,5 mg linagliptina in 850 mg metforminijevega klorida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

60 x 1 filmsko obložena tableta. Del večkratnega pakiranja, ki ni za posamično prodajo. 90 x 1 filmsko obložena tableta. Del večkratnega pakiranja, ki ni za posamično prodajo. 100 x 1 filmsko obložena tableta. Del večkratnega pakiranja, ki ni za posamično prodajo.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/780/029 (120 (2 x 60 x 1) filmsko obloženih tablet)

EU/1/12/780/030 (180 (2 x 90 x 1) filmsko obloženih tablet)

EU/1/12/780/031 (200 (2 x 100 x 1) filmsko obloženih tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Jentadueto 2,5 mg/850 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA OVOJNA NALEPKA NA VEČKRATNEM PAKIRANJU– OVITA V PROZORNO FOLIJO-VKLJUČUJE MODRO OKENCE- 2,5 MG/850 MG FILMSKO OBLOŽENE TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmsko obložene tablete linagliptin/metforminijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 2,5 mg linagliptina in 850 mg metforminijevega klorida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Večkratno pakiranje z 2 enotama, ki vsebujeta po 60 x 1 filmsko obloženo tableto. Večkratno pakiranje z 2 enotama, ki vsebujeta po 90 x 1 filmsko obloženo tableto. Večkratno pakiranje z 2 enotama, ki vsebujeta po 100 x 1 filmsko obloženo tableto.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/780/029 (120 (2 x 60 x 1) filmsko obloženih tablet)

EU/1/12/780/030 (180 (2 x 90 x 1) filmsko obloženih tablet)

EU/1/12/780/031 (200 (2 x 100 x 1) filmsko obloženih tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE<, ENOTNE OZNAKE DAROVANJA IN IZDELKOV>

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Jentadueto 2,5 mg/850 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA S PRETISNIMI OMOTI

1. IME ZDRAVILA

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg filmsko obložene tablete linagliptin/metforminijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 2,5 mg linagliptina in 1.000 mg metforminijevega klorida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

10 x 1 filmsko obložena tableta

14 x 1 filmsko obložena tableta

28 x 1 filmsko obložena tableta

30 x 1 filmsko obložena tableta

56 x 1 filmsko obložena tableta

60 x 1 filmsko obložena tableta

84 x 1 filmsko obložena tableta

90 x 1 filmsko obložena tableta

98 x 1 filmsko obložena tableta

100 x 1 filmsko obložena tableta

120 x 1 filmsko obložena tableta

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/780/015 10 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/016 14 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/017 28 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/018 30 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/019 56 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/020 60 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/021 84 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/022 90 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/023 98 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/024 100 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/025 120 x 1 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI

1. IME ZDRAVILA

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg tablete linagliptin/metforminijev klorid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehinger Ingelheim (logotip)

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VEČKRATNO PAKIRANJE– VMESNA ŠKATLA BREZ MODREGA OKENCA- 2,5 MG/1.000 MG FILMSKO OBLOŽENE TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg filmsko obložene tablete linagliptin/metforminijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 2,5 mg linagliptina in 1.000 mg metforminijevega klorida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

60 x 1 filmsko obložena tableta. Del večkratnega pakiranja, ki ni za posamično prodajo. 90 x 1 filmsko obložena tableta. Del večkratnega pakiranja, ki ni za posamično prodajo. 100 x 1 filmsko obložena tableta. Del večkratnega pakiranja, ki ni za posamično prodajo.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/780/032 (120 (2 x 60 x 1) filmsko obloženih tablet)

EU/1/12/780/033 (180 (2 x 90 x 1) filmsko obloženih tablet)

EU/1/12/780/034 (200 (2 x 100 x 1) filmsko obloženih tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA OVOJNA NALEPKA NA VEČKRATNEM PAKIRANJU– OVITA V PROZORNO FOLIJO-VKLJUČUJE MODRO OKENCE- 2,5 MG/1000 MG FILMSKO OBLOŽENE TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg filmsko obložene tablete linagliptin/metforminijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 2,5 mg linagliptina in 1.000 mg metforminijevega klorida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Večkratno pakiranje z 2 enotama, ki vsebujeta po 60 x 1 filmsko obloženo tableto. Večkratno pakiranje z 2 enotama, ki vsebujeta po 90 x 1 filmsko obloženo tableto. Večkratno pakiranje z 2 enotama, ki vsebujeta po 100 x 1 filmsko obloženo tableto.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/780/032 (120 (2 x 60 x 1) filmsko obloženih tablet)

EU/1/12/780/033 (180 (2 x 90 x 1) filmsko obloženih tablet)

EU/1/12/780/034 (200 (2 x 100 x 1) filmsko obloženih tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI IN STIČNI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA IN NALEPKA - HDPE PLASTENKA (17 IN 18 PRIMERNO SAMO ZA KARTONSKO ŠKATLO)

1. IME ZDRAVILA

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmsko obložene tablete linagliptin/metforminijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 2,5 mg linagliptina in 850 mg metforminijevega klorida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 filmsko obloženih tablet

60 filmsko obloženih tablet

180 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Plastenko shranjujte tesno zaprto za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/780/012 14 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/013 60 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/014 180 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Jentadueto 2,5 mg/850 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI IN STIČNI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA IN NALEPKA - HDPE PLASTENKA (17 IN 18 PRIMERNO SAMO ZA KARTONSKO ŠKATLO)

1. IME ZDRAVILA

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg filmsko obložene tablete linagliptin/metforminijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 2,5 mg linagliptina in 1.000 mg metforminijevega klorida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 filmsko obloženih tablet

60 filmsko obloženih tablet

180 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Plastenko shranjujte tesno zaprto za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/780/026 14 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/027 60 filmsko obloženih tablet

EU/1/12/780/028 180 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept