Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levemir (insulin detemir) – Označevanje - A10AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaLevemir
ATC kodaA10AE05
Substancainsulin detemir
ProizvajalecNovo Nordisk A/S

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA (VLOŽEK Penfill)

1.IME ZDRAVILA

Levemir 100 enot/ml

raztopina za injiciranje v vložku insulin detemir

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 vložek s 3 ml vsebuje 300 enot. 1 ml raztopine vsebuje 100 enot insulina detemir (kar ustreza 14,2 mg),

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

glicerol, fenol, metakrezol, cinkov acetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, klorovodikovo kislino/natrijev hidroksid za uravnavanje pH in vodo za injekcije.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje v vložku Penfill

1 x 3 ml vložek

5 x 3 ml vložki

10 x 3 ml vložki

5.POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo. za subkutano uporabo

6.POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Raztopino uporabite le, če je povsem bistra, brezbarvna in vodna.

Izključno za uporabo pri enem samem bolniku.

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do/

Med uporabo: porabite v 6 tednih.

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred odprtjem: shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C).

Med uporabo: ne shranjujte v hladilniku. Shranjujte pri temperaturi do 30 °C. Ne zamrzujte.

Vložek shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Iglo po vsakem injiciranju zavrzite.

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd

Danska

12.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/1/04/278/001 1 vložek s 3 ml

EU/1/04/278/002 5 vložkov s 3 ml

EU/1/04/278/003 10 vložkov s 3 ml

13.ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Levemir Penfill

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

NALEPKA (VLOŽEK Penfill)

1. IME ZDRAVILA IN POT UPORABE

Levemir 100 enot/ml raztopina za injiciranje insulin detemir

za s.c. uporabo

2.POSTOPEK UPORABE

Penfill

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

3 ml

6.DRUGI PODATKI

Novo Nordisk A/S

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA (NAPOLNJEN INJEKCIJSKI PERESNIK FlexPen)

1. IME ZDRAVILA

Levemir 100 enot/ml

raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku insulin detemir

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 napolnjen injekcijski peresnik s 3 ml vsebuje 300 enot. 1 ml raztopine vsebuje 100 enot insulina detemir (kar ustreza 14,2 mg),

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

glicerol, fenol, metakrezol, cinkov acetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, klorovodikovo kislino/natrijev hidroksid za uravnavanje pH in vodo za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku FlexPen

1 x 3 ml napolnjen injekcijski peresnik

5 x 3 ml napolnjeni injekcijski peresniki

10 x 3 ml napolnjeni injekcijski peresniki

1 x 3 ml napolnjen injekcijski peresnik + 7 igel NovoFine 1 x 3 ml napolnjen injekcijski peresnik + 7 igel NovoTwist

5. POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Igle niso priložene.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo. za subkutano uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Raztopino uporabite le, če je povsem bistra, brezbarvna in vodna. Izključno za uporabo pri enem samem bolniku.

Namenjen je za uporabo z iglami NovoFine ali NovoTwist za enkratno uporabo, dolžine do 8 mm.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do/

Med uporabo: porabite v 6 tednih.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred odprtjem: shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C).

Med uporabo: shranjujte pri temperaturi do 30 °C. Shranjujete lahko tudi v hladilniku (2 °C – 8 °C). Ne zamrzujte.

Injekcijski peresnik naj bo pokrit s pokrovčkom za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Iglo po vsakem injiciranju zavrzite.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd

Danska

12. ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/1/04/278/004 1 injekcijski peresnik s 3 ml

EU/1/04/278/005 5 injekcijskih peresnikov s 3 ml

EU/1/04/278/006 10 injekcijskih peresnikov s 3 ml

EU/1/04/278/010 1 injekcijski peresnik s 3 ml in 7 igel NovoFine

EU/1/04/278/011 1 injekcijskih peresnik s 3 ml in 7 igel NovoTwist

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Levemir FlexPen

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

NALEPKA INJEKCIJSKEGA PERESNIKA (NAPOLNJEN INJEKCIJSKI PERESNIK

FlexPen)

1. IME ZDRAVILA IN POT UPORABE

Levemir 100 enot/ml raztopina za injiciranje insulin detemir

za s.c. uporabo

2. POSTOPEK UPORABE

FlexPen

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

3 ml

6. DRUGI PODATKI

Novo Nordisk A/S

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA (NAPOLNJEN INJEKCIJSKI PERESNIK InnoLet)

1. IME ZDRAVILA

Levemir 100 enot/ml

raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku insulin detemir

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 napolnjen injekcijski peresnik s 3 ml vsebuje 300 enot. 1 ml raztopine vsebuje 100 enot insulina detemir (kar ustreza 14,2 mg),

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

glicerol, fenol, metakrezol, cinkov acetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, klorovodikovo kislino/natrijev hidroksid za uravnavanje pH in vodo za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku InnoLet

1 x 3 ml napolnjen injekcijski peresnik

5 x 3 ml napolnjeni injekcijski peresniki

10 x 3 ml napolnjeni injekcijski peresniki

5. POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Igle niso priložene.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo. za subkutano uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Raztopino uporabite le, če je povsem bistra, brezbarvna in vodna. Izključno za uporabo pri enem samem bolniku.

Namenjen je za uporabo z iglami NovoFine ali NovoTwist za enkratno uporabo, dolžine do 8 mm.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do/

Med uporabo: porabite v 6 tednih.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred odprtjem: shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C).

Med uporabo: ne shranjujte v hladilniku. Shranjujte pri temperaturi do 30 °C. Ne zamrzujte.

Injekcijski peresnik naj bo pokrit s pokrovčkom za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Iglo po vsakem injiciranju zavrzite.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd

Danska

12. ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/1/04/278/007 1 injekcijski peresnik s 3 ml

EU/1/04/278/008 5 injekcijskih peresnikov s 3 ml

EU/1/04/278/009 10 injekcijskih peresnikov s 3 ml

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Levemir InnoLet

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

NALEPKA INJEKCIJSKEGA PERESNIKA (NAPOLNJEN INJEKCIJSKI PERESNIK

InnoLet)

1. IME ZDRAVILA IN POT UPORABE

Levemir 100 enot/ml raztopina za injiciranje insulin detemir

za s.c. uporabo

2. POSTOPEK UPORABE

InnoLet

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

3 ml

6. DRUGI PODATKI

Novo Nordisk A/S

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA (NAPOLNJEN INJEKCIJSKI PERESNIK FlexTouch)

1. IME ZDRAVILA

Levemir 100 enot/ml

raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku insulin detemir

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 napolnjen injekcijski peresnik s 3 ml vsebuje 300 enot. 1 ml raztopine vsebuje 100 enot insulina detemir (kar ustreza 14,2 mg),

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

glicerol, fenol, metakrezol, cinkov acetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, klorovodikovo kislino/natrijev hidroksid za uravnavanje pH in vodo za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku FlexTouch

1 x 3 ml napolnjen injekcijski peresnik

5 x 3 ml napolnjeni injekcijski peresniki

2 x (5 x 3 ml) napolnjeni injekcijski peresniki

1 x 3 ml napolnjen injekcijski peresnik + 7 igel NovoFine 1 x 3 ml napolnjen injekcijski peresnik + 7 igel NovoTwist

5. POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Igle niso priložene.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo. za subkutano uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Raztopino uporabite le, če je povsem bistra, brezbarvna in vodna. Izključno za uporabo pri enem samem bolniku.

Namenjen je za uporabo z iglami NovoFine ali NovoTwist za enkratno uporabo, dolžine do 8 mm.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do/

Med uporabo: porabite v 6 tednih.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred odprtjem: shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C).

Med uporabo: shranjujte pri temperaturi do 30 °C. Shranjujete lahko tudi v hladilniku (2 °C – 8 °C). Ne zamrzujte.

Injekcijski peresnik naj bo pokrit s pokrovčkom za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Iglo po vsakem injiciranju zavrzite.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd

Danska

12. ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/1/04/278/012

1 injekcijski peresnik s 3 ml

 

 

 

 

 

EU/1/04/278/013

5 injekcijskih peresnikov s 3 ml

 

 

 

 

EU/1/04/278/014

5 injekcijskih peresnikov s 3 ml.

To je del skupnega pakiranja 10 injekcijskih

peresnikov in ni namenjeno za izdajanje posameznih injekcijskih peresnikov

 

EU/1/04/278/015

1 injekcijski peresnik s 3 ml in 7 igel NovoFine

 

 

 

EU/1/04/278/016

1 injekcijski peresnik s 3 ml in 7 igel NovoTwist

 

 

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Levemir FlexTouch

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA NALEPKI ZUNANJEGA OVOJA SKUPNIH PAKIRANJ, OVITIH V PROSOJNO FOLIJO

NALEPKA ZUNANJEGA OVOJA SKUPNEGA PAKIRANJA (FlexTouch)

1. IME ZDRAVILA

Levemir 100 enot/ml

raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku insulin detemir

za subkutano uporabo

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 napolnjen injekcijski peresnik s 3 ml vsebuje 300 enot. 1 ml raztopine vsebuje 100 enot insulina detemir (kar ustreza 14,2 mg),

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

glicerol, fenol, metakrezol, cinkov acetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, klorovodikovo kislino/natrijev hidroksid za uravnavanje pH in vodo za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku FlexTouch

2 x (5 x 3 ml) To skupno pakiranje 10 napolnjenih injekcijskih peresnikov ni namenjeno za izdajanje posameznih napolnjenih injekcijskih peresnikov.

5. POSTOPEK IN POT UPORABE ZDRAVILA

Igle niso priložene.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo. za subkutano uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Raztopino uporabite le, če je povsem bistra, brezbarvna in vodna. Izključno za uporabo pri enem samem bolniku.

Namenjen je za uporabo z iglami NovoFine ali NovoTwist za enkratno uporabo, dolžine do 8 mm.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do/

Med uporabo: porabite v 6 tednih.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred odprtjem: shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C).

Med uporabo: shranjujte pri temperaturi do 30 °C. Shranjujete lahko tudi v hladilniku (2 °C – 8 °C). Ne zamrzujte.

Injekcijski peresnik naj bo pokrit s pokrovčkom za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Iglo po vsakem injiciranju zavrzite.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd

Danska

12.ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/1/04/278/014

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Levemir FlexTouch

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

NALEPKA INJEKCIJSKEGA PERESNIKA (NAPOLNJEN INJEKCIJSKI PERESNIK

FlexTouch)

1. IME ZDRAVILA IN POT UPORABE

Levemir 100 enot/ml raztopina za injiciranje insulin detemir

za s.c. uporabo

2. POSTOPEK UPORABE

FlexTouch

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

3 ml

6. DRUGI PODATKI

Novo Nordisk A/S

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept