Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Methylthioninium chloride Proveblue (methylthioninium chloride) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - V03AB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaMethylthioninium chloride Proveblue
ATC kodaV03AB17
Substancamethylthioninium chloride
ProizvajalecProvepharm SAS

1.IME ZDRAVILA

Metiltioninijev klorid Proveblue 5 mg/ml raztopina za injiciranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En ml raztopine vsebuje 5 mg metiltioninijevega klorida.

Ena 10 ml ampula vsebuje 50 mg metiltioninijevega klorida.

Ena 2 ml ampula vsebuje 10 mg metiltioninijevega klorida.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

raztopina za injiciranje (injekcija)

Bistra temnomodra raztopina s pH vrednostjo med 3,0 in 4,5. Osmolalnost je običajno med 10 in 15 mOsm/kg.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Akutno simptomatsko zdravljenje methemoglobinemije, povzročene z zdravili in kemikalijami. Zdravilo Metiltioninijev klorid Proveblue je indicirano pri odraslih, otrocih in mladostnikih (starih 0 do 17 let).

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo Metiltioninijev klorid Proveblue sme dati samo zdravstveni delavec.

Odmerjanje

Odrasli

Običajni odmerek je 1 do 2 mg na kg telesne mase, tj. 0,2–0,4 ml na kg telesne mase, čas trajanja injiciranja pa 5 minut.

Ponovni odmerek (1 do 2 mg/kg telesne mase, tj. 0,2–0,4 ml/kg telesne mase) se lahko aplicira eno uro po prvem odmerku v primeru perzistentnih ali ponavljajočih se simptomov ali če ravni methemoglobina ostanejo znatno višje od običajnih kliničnih vrednosti.

Zdravljenje običajno ne traja dlje kot en dan.

Največji priporočeni kumulativni odmerek v celotnem zdravljenju je 7 mg/kg in se ga ne sme preseči, saj lahko zdravilo Metiltioninijev klorid v količini, ki je večja od največjega odmerka, pri dovzetnih bolnikih povzroči methemoglobinemijo.

V primeru methemoglobinemije, povzročene z anilinom ali dapsonom, je največji priporočeni kumulativni odmerek za celotno zdravljenje 4 mg/kg (glejte poglavje 4.4).

Za priporočanje odmerka za kontinuirano infuzijo ni na voljo dovolj podatkov.

Posebne populacije

Starejši

Prilagoditev odmerka ni potrebna.

Ledvična okvara

Zdravilo Metiltioninijev klorid Proveblue je treba uporabljati s previdnostjo pri bolnikih z zmerno do hudo boleznijo ledvic, saj je na voljo malo podatkov in se metiltioninijev klorid izloča predvsem skozi ledvice. Morda bodo potrebni nižji odmerki (<1 mg/kg).

Jetrna okvara

Pri bolnikih s hudo jetrno okvaro ni izkušenj.

Pediatrična populacija

Dojenčki, starejši od 3 mesecev, otroci in mladostniki: enako odmerjanje kot za odrasle.

Dojenčki, stari 3 mesece ali mlajši, in novorojenčki:

priporočeni odmerek je 0,3–0,5 mg na kg telesne mase, tj. 0,06 do 0,1 ml/kg telesne mase, čas trajanja injiciranja pa 5 minut.

Ponovni odmerek (0,3 do 0,5 mg/kg telesne mase, tj. 0,06–0,1 ml/kg telesne mase) se lahko aplicira eno uro po prvem odmerku v primeru trdovratnih ali ponavljajočih se simptomov ali če ravni methemoglobina ostanejo znatno višje od običajnih kliničnih vrednosti (za posebna opozorila in previdnostne ukrepe glejte poglavje 4.4).

Zdravljenje običajno ne traja dlje kot en dan.

Način uporabe

Za intravensko uporabo.

Zdravilo Metiltioninijev klorid Proveblue je hipotonično in se ga lahko razredči v 50 ml glukoze 50 mg/ml (5 %) raztopina za injiciranje, da se izognemo lokalni bolečini, zlasti pri pediatrični populaciji.

Injicirati ga je treba zelo počasi v obdobju 5 minut. Ne sme se ga injicirati podkožno ali intratekalno.

Za navodila za ravnanje z zdravilom in redčenje pred uporabo glejte poglavje 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na učinkovino (učinkovine) ali katerokoli tiazinsko barvilo.

Bolniki s pomanjkanjem glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze (G6PD) zaradi tveganja hemolitične anemije.

Bolniki z methemoglobinemijo, povzročeno z nitritom med zdravljenjem zastrupitve s cianidom.

Bolniki z methemoglobinemijo zaradi zastrupitve s kloratom.

Pomanjkanje NADPH (nikotinamid adenin dinukleotid fosfat) reduktaze.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Splošno

Zdravilo Metiltioninijev klorid Proveblue je treba injicirati zelo počasi v obdobju 5 minut, da bi preprečili, da visoke lokalne koncentracije spojine povzročijo nastanek dodatnega methemoglobina.

Povzroči modrozeleno obarvanje urina, blata in modro obarvanje kože, ki lahko ovira diagnosticiranje cianoze.

Pri bolnikih z methemoglobinemijo, povzročeno z anilinom, bodo morda potrebni ponavljajoči odmerki metiltioninijevega klorida. Med zdravljenjem z metiltioninijevim kloridom je potrebna previdnost, saj lahko ta poslabša nastajanje Heinzovih telesc in hemolitično anemijo. Zato je treba uporabiti nižje odmerke, kumulativni odmerek pa ne sme preseči 4 mg/kg.

Zdravilo Metiltioninijev klorid Proveblue lahko poslabša hemolitično anemijo, povzročeno z dapsonom, zaradi nastanka reaktivnega presnovka dapsona hidroksilamina, ki oksidira hemoglobin. Pri bolnikih z methemoglobinemijo, povzročeno z dapsonom, se priporoča, da se ne preseže kumulativnega odmerka celotnega zdravljenja 4 mg/kg.

V primerih suma na methemoglobinemijo je priporočljivo preveriti nasičenost s kisikom s CO- oksimetrijo, če je na razpolago, saj lahko pulzna oksimetrija med dajanjem metiltioninijevega klorida da napačne ocene nasičenosti s kisikom.

Anesteziologi morajo biti pozorni na methemoglobinemijo pri bolnikih, zdravljenih z dapsonom, in na interferenco BIS (bispektralni indeks) pri dajanju zdravila Metiltioninijev klorid Proveblue.

Med zdravljenjem z zdravilom Metiltioninijev klorid Proveblue in po njem sta potrebna ektrokardiogram (EKG) nadzor in nadzor krvnega tlaka, saj sta hipotenzija in srčna aritmija možna neželena učinka (glejte poglavje 4.8).

Neodzivanje na metiltioninijev klorid kaže na pomanjkanje citokrom-b5-reduktaze, pomanjkanje glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze ali sulfhemoglobinemijo. Proučiti je treba druge možnosti zdravljenja.

Bolniki s hiperglikemijo ali diabetesom mellitusom

Če se metiltioninijev klorid uporablja razredčen v raztopini glukoze 50 mg/ml (5 %) za injiciranje, ga je treba s previdnostjo uporabljati pri bolnikih s hiperglikemijo ali diabetesom mellitusom, saj lahko raztopina glukoze poslabša ta stanja.

Pediatrična populacija

Posebna previdnost je potrebna pri dajanju novorojenčkom in dojenčkom, mlajšim od 3 mesecev, zaradi manjših koncentracij NADPH-methemoglobin reduktaze, ki je potrebna za pretvorbo methemoglobina v hemoglobin, zaradi česar so ti dojenčki dovzetnejši za methemoglobinemijo, ki jo povzročijo visoki odmerki metiltioninijevega klorida.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Metiltioninijevemu kloridu se je treba izogniti pri bolnikih, ki prejemajo zdravila, ki povečujejo serotonergični prenos, vključno s SSRI (selektivnimi zaviralci ponovnega privzema serotonina), burpropionom, buspironom, klomipraminom, mirtazapinom in venlafaksinom. Če se intravenski uporabi metiltioninijevega klorida pri bolnikih, zdravljenih s serotonergičnimi zdravili, ni mogoče izogniti, je treba izbrati najnižji odmerek in bolnika do 4 ure po aplikaciji skrbno spremljati glede učinkov na osrednje živčevje.

Metiltioninijev klorid je in vitro zaviralec CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 in 3A4/5. Ni mogoče izključiti kliničnih posledic povečanja plazemske koncentracije sočasno uporabljenih učinkovin, ki so občutljivi substrati CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 in 3A.

Metiltioninijev klorid je in vitro induktor CYP1A2. Klinične posledice niso znane.

Uporaba zdravila Metiltioninijev klorid Proveblue lahko prehodno poveča ali zmanjša očistek zdravil, ki se primarno presnavljajo s temi encimi. Vendar pa se smatra, da so klinične posledice minimalne,

saj se zdravilo Metiltioninijev klorid Proveblue pogosto uporabi le enkrat in to v okoliščinah akutne nujnosti.

Metiltioninijev klorid je močan zaviralec prenašalcev OCT2, MATE1 in MATE2-K. Klinične posledice zaviranja niso znane. Uporaba zdravila Metiltioninijev klorid Proveblue lahko prehodno poveča izpostavljenost zdravilom, ki se v glavnem izločajo prek ledvičnega prenosa po poti OCT2/MATE, vključno s cimetidinom, metforminom in aciklovirjem.

Metiltioninijev klorid je substrat P-glikoproteina (P-gp). Smatra se, da so klinične posledice verjetno minimalne zaradi prehodnega in enkratnega odmerka, ki se običajno uporabi v nujnih okoliščinah.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Ni zadostnih podatkov o uporabi metiltioninijevega klorida pri nosečnicah. Študije na živalih so pokazale vpliv na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3). Možno tveganje za človeka ni znano. Zdravila Metiltioninijev klorid Proveblue se ne sme uporabljati med nosečnostjo, če ni to nujno potrebno, tj. pri življenjsko nevarni methemoglobinemiji.

Dojenje

Ni podatkov o tem, ali se metiltioninijev klorid izloča v materino mleko. Izločanje metiltioninijevega klorida v mleko pri živalih ni bilo proučeno. Tveganja za dojenega otroka ni mogoče izključiti. Na podlagi kinetičnih podatkov je treba dojenje prekiniti za 8 dni po zdravljenju z zdravilom Metiltioninijev klorid Proveblue.

Plodnost

Študija in vitro je pokazala, da metiltioninijev klorid v odvisnosti od odmerka zmanjša gibljivost človeškega semena.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Metiltioninijev klorid ima zmeren vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Na vožnjo lahko vpliva zaradi stanja zmedenosti, omotice in morebitnih motenj vida.

Vendar pa je tveganje omejeno, saj je zdravilo namenjeno za akutno uporabo samo v nujnih primerih v bolnišnici.

4.84.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Med kliničnimi preskušanji so najpogosteje poročali o naslednjih neželenih učinkih: omotica, parestezija, disgevzija, navzea, obarvanje kože, kromaturija, čezmerno znojenje, bolečina na mestu injiciranja in bolečina v udu.

Tabelarični seznam neželenih učinkov

Intravenska injekcija metiltioninijevega klorida je občasno povzročila hipotenzijo in srčne aritmije, takšne motnje pa so lahko v redkih primerih smrtne.

Neželeni učinki, navedeni v spodnji preglednici, poročani pri odraslih, otrocih in mladostnikih (v starosti od 0 do 17 let) po intravenski uporabi. Pogostnost ni znana (iz razpoložljivih podatkov je ni mogoče oceniti). Kjer je tako navedeno, pogostnost temelji na zelo majhni velikosti vzorca.

Organski sistemi

Neželeni učinki

Pogostnost

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

methemoglobinemija,

neznana

 

hiperbilirubinemija1

neznana

 

hemolitična anemija

neznana

Bolezni imunskega sistema

anafilaktične reakcije

neznana

Psihiatrične motnje

stanje zmedenosti

neznana

 

vznemirjenost

neznana

Bolezni živčevja

omotica

zelo pogosti

 

glavobol

pogosti

 

tesnoba

pogosti

 

tremor

neznano

 

zvišana telesna temperatura

neznano

 

afazija

neznano

 

parestezija

zelo pogosti

 

disgevzija

zelo pogosti

Očesne bolezni

midriaza

neznana

Srčne bolezni

srčna aritmija

neznana

 

tahikardija

neznana

Žilne bolezni

hipertenzija

neznana

 

hipotenzija

neznana

Bolezni dihal, prsnega koša in

dispneja

neznana

mediastinalnega prostora

tahipneja

neznana

 

 

hipoksija

neznana

Bolezni prebavil

navzea

zelo pogosti

 

 

 

 

bruhanje

pogosti

 

bolečine v trebuhu

pogosti

 

 

 

 

sprememba barve blata

neznana

 

(modrozeleno)

 

Bolezni kože in podkožja

sprememba barve kože (modra)

zelo pogosti

 

potenje

zelo pogosti

 

koprivnica

neznana

Bolezni sečil

kromaturija (modrozeleno)

zelo pogosti

Splošne težave in spremembe na mestu

bolečine v prsih

pogosti

aplikacije

nekroza lokalnega tkiva na mestu

neznana

 

 

aplikacije

 

 

bolečina na mestu injiciranja

pogosti

Preiskave

znižan hemoglobin

neznana

Bolezni mišično-skeletnega sistema in

bolečina v udu

zelo pogosti

vezivnega tkiva

 

 

1 Samo pri dojenčkih

 

 

Pediatrična populacija

Neželeni učinki so enaki kot pri odraslih (razen hiperbilirubinemije, o kateri so poročali samo pri dojenčkih).

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Osebe brez methemoglobinemije

Dajanje velikih intravenskih odmerkov (≥ 7 mg/kg) zdravila Metiltioninijev klorid Proveblue osebam brez methemoglobinemije povzroči siljenje na bruhanje in bruhanje, stiskanje v prsih, bolečine v prsih, tahikardijo, strah, močno potenje, tresenje, midriazo, modrozeleno obarvanost urina, modro obarvanost kože in sluznic, bolečine v trebuhu, omotico, parestezije, glavobol, zmedenost, hipertenzijo, blago methemoglobinemijo (do 7 %) in spremembe elektrokardiograma (ploski valovi T ali inverzija). Ta stanja na splošno izzvenijo v 2–12 urah po injiciranju.

Osebe z methemoglobinemijo

Kumulativni odmerki metiltioninijevega klorida lahko povzročijo dispnejo in tahipnejo, ki sta domnevno povezani z zmanjšano razpoložljivostjo kisika zaradi methemoglobinemije, bolečine v prsih, tresenje, cianozo in hemolitično anemijo.

O hemolitični anemiji so poročali tudi v primeru znatno prevelikega odmerjanja (20–30 mg/kg) pri dojenčkih in odraslih z methemoglobinemijo, povzročeno z anilinom ali klorati. Hemodializo se lahko uporabi pri bolnikih s hudo hemolizo.

Pediatrična populacija

Hiperbilirubinemija je bila opažena pri dojenčkih po aplikaciji 20 mg/kg metiltioninijevega klorida.

Pri 2 dojenčkih je nastopila smrt po aplikaciji 20 mg/kg metiltioninijevega klorida. Pri obeh dojenčkih so bile zdravstvene okoliščine zapletene in je bil metiltioninijev klorid samo delno odgovoren.

Bolnika je treba opazovati, spremljati je treba raven methemoglobina in po potrebi uporabiti ustrezne podporne ukrepe.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: druga nerazvrščena zdravila za zdravljenje različnih bolezni, antidoti, oznaka ATC: V03AB17

Metiltioninijev klorid in vivo v nizkih koncentracijah pospeši pretvorbo methemoglobina v hemoglobin.

Opaženo je bilo, da zdravilo Metiltioninijev klorid Proveblue selektivno obarva tkiva. Njegova sočasna uporaba s serotogeničnimi zdravili pri operaciji obščitnične žleze (za kar zdravilo ni indicirano) je povzročila neželene učinke na osrednjem živčevju (glejte poglavje 4.5).

Pediatrična populacija

Učinkovitost metiltioninijevega klorida za zdravljenje methemoglobinemije pri pediatrični populaciji je bila dokazana v dveh retrospektivnih študijah in enem odprtem, randomiziranem kliničnem preskušanju. Posamezna poročila o učinkovitosti so opisana tudi v literaturi.

Za posebna opozorila in previdnostne ukrepe glejte poglavje 4.4.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Po intravenski aplikaciji tkiva hitro absorbirajo zdravilo Metiltioninijev klorid Proveblue. Tudi po peroralni poti se dobro absorbira. Večina odmerka se izloči z urinom, običajno v obliki levkometiltioninijevega klorida.

Ocenjeni končni razpolovni čas metiltioninijevega klorida po intravenski aplikaciji je 26,7 ur.

Zdravilo Metiltioninijev klorid Proveblue ni in vitro induktor CYP2B6 in CYP3A4.

Zdravilo Metiltioninijev klorid Proveblue je in vitro zaviralec P-gp.

Zdravilo Metiltioninijev klorid Proveblue ni in vitro substrat BCRP ali OCT2 in ni in vitro zaviralec BCRP, OAT1 ali OAT3.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Toksičnost pri ponavljajočih se odmerkih

Toksičnost pri enomesečnih ponavljajočih se odmerkih pri psih ni pokazala makroskopskih toksičnih učinkov.

Neželeni učinki, ugotovljeni pri stopnjah izpostavljenosti, ki so bile podobne stopnjam klinične izpostavljenosti in z morebitno relevantnostjo za klinično uporabo, so bili zmerna regenerativna anemija, povezana s povečanjem povprečnega števila trombocitov in ravni fibrinogena, majhno povečanje povprečnih vrednosti bilirubina v krvi in povečanje pogostnosti zmernih ravni bilirubina v urinu.

Genotoksičnost

Metiltioninijev klorid je bil mutagen pri preskušanju genske mutacije bakterij in limfomskih celic miši, vendar ne pri preskušanju mikronukleusa miši in vivo pri intravenski uporabi 62 mg/kg.

Kancerogenost

Obstaja nekaj dokazov o kancerogeni aktivnosti metiltioninijevega klorida pri samcih miši in podgan. Nezanesljiv dokaz kancerogene aktivnosti je bil opažen pri samicah miši. Pri samicah podgan ni bilo opaziti dokazov kancerogene aktivnosti.

Vpliv na sposobnost razmnoževanja

Študija in vitro je pokazala, da metiltioninijev klorid v odvisnosti od odmerka zmanjša gibljivost človeškega semena. Pokazalo se je tudi, da zavira rast vzgojenih dvoceličnih zarodkov miši in proizvodnjo progesterona pri vzgojenih lutealnih celicah človeka.

Pri podganah in kuncih so poročali o teratogenih učinkih s toksičnostjo za plod in mater. Pri podganah so bile opažene povečane stopnje resorpcije.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili, razen s tistimi, ki so navedena v poglavju 6.6. Zlasti se ga ne sme mešati z raztopino natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) za injiciranje, ker je bilo dokazano, da kloridni ioni zmanjšajo topnost metiltioninijevega klorida.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

Po odprtju ali redčenju: Z mikrobiološkega vidika je treba zdravilo uporabiti takoj, če način odpiranja/redčenja ne preprečuje tveganja mikrobne kontaminacije. Če se zdravila ne uporabi takoj, je za čas shranjevanja in pogoje med uporabo odgovoren uporabnik.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte.

Ampulo shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Za pogoje shranjevanja razredčenega zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Steklene ampule tipa I.

Ena škatla vsebuje podstavek s 5 ampulami po 10 ml.

Ena škatla vsebuje podstavek s 5 ali 20 ampulami po 2 ml.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Samo za enkratno uporabo.

Zdravilo Metiltioninijev klorid Proveblue se lahko razredči v 50 ml raztopine glukoze 50 mg/ml (5 %) za injiciranje, da se izognemo lokalni bolečini, zlasti pri pediatrični populaciji.

Pred dajanjem je priporočljivo pregledati parenteralne raztopine, da bi se prepričali, da ne vsebujejo delcev. Zdravila Metiltioninijev klorid Proveblue ne uporabljajte, če je raztopina spremenjene barve, motna, gosta ali vsebuje precipitat ali delce.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

PROVEPHARM SAS

22 rue Marc Donadille, 13013 Marseille, Francija

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/11/682/001

EU/1/11/682/002

EU/1/11/682/003

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum prve odobritve: 6 maj 2011

Datum zadnjega podaljšanja: 8 februar 2016

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept