Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaNeuroBloc
ATC kodaM03AX01
Substancabotulinum toxin type B
ProizvajalecEisai Ltd.

1.IME ZDRAVILA

NeuroBloc 5.000 E/ml raztopina za injiciranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En ml vsebuje 5.000 E botulinskega toksina vrste B.

Ena viala po 0,5 ml vsebuje 2.500 E botulinskega toksina vrste B.

Ena viala po 1,0 ml vsebuje 5.000 E botulinskega toksina vrste B.

Ena viala po 2,0 ml vsebuje 10.000 E botulinskega toksina vrste B.

Izdelano v celicah Clostridium botulinum serotipa B (sev, izoliran iz fižola).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

raztopina za injiciranje

Bistra in brezbarvna do svetlorumena raztopina.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo NeuroBloc je indicirano za zdravljenje cervikalne distonije (tortikolisa) pri odraslih.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo NeuroBloc sme dajati le zdravnik, ki ima izkušnje z zdravljenjem cervikalne distonije in uporabo botulinskih toksinov.

Dovoljeno samo za uporabo v bolnišnici.

Odmerjanje

Začetni odmerek je 10.000 E in ga je treba razdeliti med dve do štiri najbolj prizadete mišice. Podatki iz kliničnih študij kažejo, da je učinkovitost odvisna od odmerka, vendar ta preskušanja, ker niso bila primerjalna, ne kažejo signifikantne razlike med odmerkoma s 5.000 E in 10.000 E. Zato lahko pretehtate uporabo začetnega odmerka s 5.000 E, čeprav lahko odmerek z 10.000 E poveča verjetnost ugodnega kliničnega učinka.

Injiciranje morate po potrebi tudi ponavljati, da bi zagotovili dobro delovanje in čim bolj zmanjšali bolečine. V dolgoročnih kliničnih študijah je bila povprečna pogostnost odmerjanja približno na 12 tednov, vendar se lahko to spreminja od bolnika do bolnika. Pri delu bolnikov je značilno

izboljšanje glede na izhodišče trajalo 16 tednov ali več. Zato je treba pogostnost odmerjanja prilagoditi na podlagi klinične ocene/odziva posameznega bolnika.

Pri bolnikih z zmanjšano maso mišic morate odmerek prilagoditi njihovim osebnim potrebam.

Jakost tega zdravila se izraža v enotah NeuroBloc 5.000 E/ml. Teh enot ne smete zamenjati z enotami, ki se uporabljajo za izražanje jakosti drugih pripravkov botulinskega toksina (glejte poglavje 4.4).

Starejši ljudje

V skupini starejših ljudi, starih ≥ 65 let, ni potrebno prilagajanje odmerka.

Okvarjeno delovanje ledvic in jeter

Študije pri bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter ali ledvic niso bile opravljene. Vendar farmakološke lastnosti ne kažejo na to, da bi morali odmerek prilagajati.

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila NeuroBloc pri otrocih, starih 0-18 let, še nista dokazani. Podatkov ni na voljo. Zdravilo NeuroBloc se ne priporoča pri otrocih, starih 0-18 let, dokler ne bo na voljo več podatkov.

Način uporabe

Zdravilo NeuroBloc se sme dajati samo v obliki intramuskularnih injekcij. Potrebna je posebna pozornost, da se zdravilo ne injicira v krvno žilo.

Začetni odmerek 10.000 E je treba razdeliti med dve do štiri najbolj prizadete mišice.

Da boste lahko celotni odmerek razdelili na več injekcij, lahko zdravilo NeuroBloc razredčite z 9 mg/ml (0,9 %) raztopino natrijevega klorida za injiciranje in nato raztopino porabite takoj. Za navodila glede redčenja zdravila pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Osebam z znano nevromuskularno boleznijo (npr. amiotrofično lateralno sklerozo ali periferno nevropatijo) ali znano boleznijo nevromuskularnega stika (npr. miastenijo gravis ali Eaton- Lambertovim sindromom) zdravila NeuroBloc ne smete dajati.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Zdravilo NeuroBloc je namenjeno le za intramuskularno uporabo.

Varnost zdravila NeuroBloc zunaj odobrene indikacije ni bila dokazana. To opozorilo vključuje uporabo pri otrocih in vsako drugo indikacijo, razen cervikalne distonije. Tveganje, ki lahko vključuje smrt bolnika, je lahko večje od možnih koristi.

Serokonverzija

Podobno kot pri številnih bioloških/biotehnoloških beljakovinah, ki se uporabljajo kot zdravilne učinkovine, je ponavljajoča se uporaba zdravila NeuroBloc pri nekaterih bolnikih lahko povezana z razvojem protiteles proti botulinskemu toksinu vrste B. Podatki o imunogenosti iz treh dolgoročnih kliničnih študij kažejo, da se pri približno eni tretjini bolnikov razvijejo protitelesa, kot je bilo ugotovljeno s testom nevtralizacije pri miših/zaščite miši, odvisno od trajanja izpostavljenosti (glejte poglavje 5.1).

Raziskava posledic serokonverzije je pokazala, da prisotnost protiteles ni obvezno pomenila izgube kliničnega odziva in ni vplivala na celoviti varnostni profil. Vendar je klinični pomen prisotnosti protiteles, ugotovljen s testom nevtralizacije pri miših/zaščite miši, dvomljiv.

Previdni morate biti pri bolnikih, ki imajo motnje krvavitve ali se zdravijo z antikoagulanti.

Širjenje delovanja toksina

Poročajo o učinkih na nevromuskulaturo v zvezi s širjenjem toksina na mestih, ki so oddaljena od mesta odmerjanja (glejte poglavje 4.8). To vključuje disfagijo in težave z dihanjem.

Obstoječe živčnomišične bolezni

Bolniki, zdravljeni s terapevtskim odmerkom, lahko čutijo pretirano oslabelost mišic. Bolnike z živčnomišičnimi boleznimi lahko ogrožajo klinično pomembni učinki, med drugim težka disfagija in prizadetost dihanja pri običajnih odmerkih zdravila NeuroBloc (glejte poglavje 4.3).

Po zdravljenju z botulinskim toksinom vrste A/B obstajajo spontana poročila o disfagiji, aspiracijski pljučnici in/ali potencialno usodnih obolenjih dihal.

Pri otrocih (neodobrena uporaba) in bolnikih z nevromuskulaturnimi motnjami, vključno z motnjami požiranja, je tveganje neželenih učinkov še večje. Pri bolnikih z nevromuskulaturnimi motnjami ali anamnezo disfagije in aspiracije je dovoljeno botulinski toksin uporabljati le v raziskovalnem okolju pod strogim zdravstvenim nadzorom.

Po zdravljenju z zdravilom NeuroBloc je treba vse bolnike in skrbnike obvestiti, da naj v primeru težav pri dihanju, v primeru dušenja ali pojava nove disfagije ali njenega poslabšanja poiščejo zdravniško pomoč.

O disfagiji poročajo po injiciranju v druga mesta, kot je vratno mišičje.

Nezamenljivost zdravil, ki vsebujejo botulinski toksin

Začetni odmerek 10.000 E (ali 5.000 E) velja le za zdravilo NeuroBloc (botulinski toksin vrste B). Te enote za odmerek so specifične le za zdravilo NeuroBloc, ne pa tudi za pripravke botulinskega toksina vrste A. Priporočeni odmerki botulinskega toksina vrste A so bistveno nižji od odmerkov zdravila NeuroBloc. Uporaba botulinskega toksina vrste A v odmerkih, priporočenih za zdravilo NeuroBloc, lahko povzroči sistemsko toksičnost in smrtno nevarne klinične posledice.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Učinek sočasne uporabe različnih serotipov nevrotoksina botulina ni znan. Vendar so v kliničnih študijah dajali zdravilo NeuroBloc 16 tednov po injiciranju botulinskega toksina vrste A.

Pri sočasni uporabi zdravila NeuroBloc in aminoglikozidov ali učinkovin, ki ovirajo nevromuskularni prenos (npr. spojine, podobne kurareju), morate biti previdni.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Študije o vplivu na razmnoževanje pri živalih ne zadoščajo za oceno učinkov na nosečnost in razvoj embrija/ploda. Potencialno tveganje za ljudi ni znano. Zdravila NeuroBloc ne smete uporabljati pri nosečnicah, razen če klinično stanje nosečnice zahteva zdravljenje z botulinskim toksinom vrste B.

Dojenje

Ni znano, ali se botulinski toksin vrste B izloča v materino mleko. Izločanje botulinskega toksina vrste B v mleko ni bilo preučeno na živalih. Odločiti se je treba med nadaljevanjem/prenehanjem dojenja in nadaljevanjem/prekinitvijo zdravljenja z zdravilom zdravila NeuroBloc, pri čemer je treba pretehtati prednosti dojenja za otroka in prednosti zdravljenja z zdravilom NeuroBloc za mater.

Plodnost

Študije plodnosti niso bile opravljene in ni znano, ali zdravilo NeuroBloc lahko vpliva na sposobnost razmnoževanja.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študije o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso bile izvedene. Zdravilo NeuroBloc lahko zmanjša sposobnost vožnje ali upravljanja s stroji v primeru neželenih učinkov, kot so mišična šibkost in očesne motnje (zamegljen vid, ptoza vek).

4.8Neželeni učinki

Neželeni učinki, povezani z zdravljenjem z zdravilom NeuroBloc, o katerih so najpogosteje poročali, so bili suha usta, disfagija, dispepsija in bolečina na mestu injiciranja.

Poročali so o neželenih učinkih, povezanih s širjenjem toksina distalno od mesta dajanja: zelo izrazita mišična šibkost, disfagija, dispnea, v nekaterih primerih aspiracijska pljučnica s smrtnim izidom (glejte poglavje 4.4).

Neželeni učinki iz vseh kliničnih študij so navedeni spodaj in so razdeljeni po organskih sistemih po MedDRA in pogostosti na naslednji način: zelo pogosti (≥1/10); pogosti (≥1/100 do <1/10); občasni (≥1/1000 do < 1/100).

Organski sistem

Zelo pogosti

Pogosti

Bolezni živčevja

suha usta, glavobol

tortikolis (poslabšanje od

 

 

izhodišča), popačeno

 

 

okušanje

Očesne bolezni

 

zamegljen vid

Bolezni dihal, prsnega koša in

 

disfonija

mediastinalnega prostora

 

 

Bolezni prebavil

disfagija

dispepsija

Bolezni mišično-skeletnega

 

miastenija

sistema in vezivnega tkiva

 

 

Splošne težave in spremembe na

bolečine na mestu

bolečine v vratu

mestu aplikacije

injiciranja

gripi podobna bolezen

Tako kot pri botulinskem toksinu vrste A lahko bolniki v nekaterih oddaljenih mišicah občutijo elektrofiziološke trzljaje, ki niso povezani s klinično slabotnostjo ali drugimi elektrofiziološkimi bolezenskimi spremembami.

Izkušnje po uvedbi zdravila na trg

Poročajo o neželenih učnikih, povezanih s širjenjem toksina proč od mesta injiciranja (pretirana oslabelost mišic, disfagija, dispneja, in v nekaterih primerih usodna aspiracijska pljučnica) (glejte poglavje 4.4)

V času po uvedbi zdravila na trg poročajo tudi o naslednjih učinkih: abnormalna akomodacija, ptoza, bruhanje, zaprtost, gripi podobni simptomi, astenija, angioedem, izpuščaj, urtikarija in pruritus.

Razpoložljiva poročila kažejo, da je bilo zdravilo uporabljeno pri pediatrični populaciji. Večja verjetnost je, da so poročila o primerih resnejša pri otrocih (40 %) v primerjavi z odraslimi in starejšimi ljudmi (12 %), kar je morda posledica uporabe neprimerno/neustrezno visokega odmerka pri otrocih (glejte poglavje 4.9).

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Poročali so o primerih prevelikega odmerjanja (nekaterih z znaki sistemske toksičnosti). V primeru prevelikega odmerjanja morate uporabiti splošne zdravstvene podporne ukrepe. Odmerki do 15.000 E so pri odraslih redko povzročili klinično značilno sistemsko toksičnost. Če obstaja klinični sum za botulizem, bo morda zaradi spremljanja dihalnih funkcij (začetne stopnje dihalne odpovedi) potrebna hospitalizacija.

V primeru prevelikega odmerjanja ali injiciranja v mišico, ki ponavadi kompenzira cervikalno distonijo, se lahko distonija poslabša. Kot pri drugih botulinskih toksinih čez čas pride do spontanega okrevanja.

Pediatrična uporaba (neodobrena uporaba): pri otrocih se je pri odmerkih, odobrenih za zdravljenje odraslih bolnikov, pojavila klinično pomembna sistemska toksičnost. Tveganje za širjenje učinka je večje in pogosto bolj resno kot pri odraslih. To je lahko posledica visokih odmerkov, ki se običajno uporabijo pri tej populaciji.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: mišični relaksanti s perifernim delovanjem, oznaka ATC: M03AX 01.

Zdravilo NeuroBloc je nevromuskularni blokator. Način delovanja zdravila NeuroBloc pri blokiranju nevromuskularne prevodnosti poteka v treh stopnjah:

1.zunajcelična vezava toksina na specifične akceptorje na končičih motoričnih nevronov;

2.vstop in sproščanje toksina v citosol živčnih končičev;

3.inhibicija sproščanja acetilholina iz živčnih končičev v nevromuskularno špranjo.

Po neposrednem injiciranju v mišico zdravilo NeuroBloc povzroči lokalizirano paralizo, ki se čez čas postopoma povrne v normalno stanje. Mehanizem, zaradi katerega se mišična paraliza čez čas povrne v normalno stanje, ni znan, vendar je lahko povezan z intranevralno pretvorbo (turnover - nastajanjem in razkrojem) prizadete beljakovine in/ali rastjo živčnega končiča.

Opravili so vrsto kliničnih študij, da bi ovrednotili učinkovitost in varnost zdravila NeuroBloc za zdravljenje cervikalne distonije. Te študije so dokazale delovanje zdravila NeuroBloc tako pri bolnikih, ki se z njim še niso zdravili, kot pri bolnikih, ki so se predhodno že zdravili z botulinskim toksinom vrste A, vključno s tistimi, ki so jih imeli za klinično rezistentne proti botulinskemu toksinu vrste A.

Pri bolnikih s cervikalno distonijo so izvedli dve randomizirani, multicentrični, dvojno slepi študiji III faze, kontrolirani s placebom. Obe študiji sta vključevali odrasle bolnike (stari 18 let in več), ki so v preteklosti prejemali botulinski toksin vrste A. V prvi študiji so vključili bolnike, ki so bili klinično rezistentni na toksin vrste A (A-nedovzetni), kar je bilo potrjeno s testom vrste A Frontalis. V drugi študiji so vključili bolnike, ki so se še vedno odzivali na toksin vrste A (A-dovzetni). V prvi študiji so bili bolniki, rezistentni na toksin vrste A (A-nedovzetni), naključno razporejeni v skupine, ki so prejemale placebo ali 10.000 E zdravila NeuroBloc. V drugi so bili bolniki, ki so se še vedno odzivali na toksin vrste A (A-dovzetni), naključno razporejeni v skupine, ki so prejemale placebo, 5.000 E ali 10.000 E toksina. Zdravilo so ob enem obisku injicirali v dve do štiri od naslednjih mišic: splenius capitis, sternocleidomastoideus, levator scapulae, trapezius, semispinalis capitis in scalenus. Skupni odmerek so razdelili med izbrane mišice in v posamezno dali eno do pet injekcij. V prvi študiji je bilo vključenih 77 oseb, v drugi pa 109. Bolnike so ocenjevali še 16 tednov po injiciranju.

Primarna spremenljivka izida učinkovitosti je bila pri obeh študijah skupni rezultat vrednosti Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale (TWSTRS) (možne vrednosti so v intervalu 0-87) v četrtem tednu. Sekundarni zaključki so vsebovali še vizualno analogno lestvico (VAS - Visual Analogue Scale) za kvantifikacijo bolnikove splošne ocene spremembe in zdravnikovo splošno oceno spremembe od izhodiščne vrednosti do 4. tedna. Na teh lestvicah je vrednost 50 pomenila, da ni bilo spremembe, 0 je bilo hudo poslabšanje, 100 pa veliko izboljšanje. Rezultati primerjanja primarnih in sekundarnih variabel učinkovitosti so povzeti v preglednici 1. Analiza podlestvic lestvice TWSTRS je pokazala signifikantne učinke na hudost cervikalne distonije ter z njo povezane bolečine in invalidnosti.

Preglednica 1

Rezultati učinkovitosti zdravila NeuroBloc v študijah III faze

 

1. ŠTUDIJA

 

2. ŠTUDIJA

 

 

(bolniki, rezistentni na

(bolniki, dovzetni za A)

 

 

A)

 

 

 

ocene

placebo

10.000 E

placebo

5.000 E

10.000 E

 

n = 38

n = 39

n = 36

n = 36

n = 37

TWSTRS - Skupno

 

 

 

 

 

Srednja izhodiščna

51,2

52,8

43,6

46,4

46,9

vrednost

 

 

 

 

 

Srednja vrednost - 4. teden

49,2

41,8

39,3

37,1

35,2

Sprememba od izhodiščne

-2,0

-11,1

-4,3

-9,3

-11,7

vrednosti

 

 

 

 

 

Vrednost P*

 

0,0001

 

0,0115

0,0004

Splošna ocena bolnika

 

 

 

 

 

Srednja vrednost - 4. teden

39,5

60,2

43,6

60,6

64,6

Vrednost P*

 

0,0001

 

0,0010

0,0001

Splošna ocena zdravnika

 

 

 

 

 

Srednja vrednost - 4. teden

47,9

60,6

52,0

65,3

64,2

Vrednost P*

 

0,0001

 

0,0011

0,0038

* analiza kovariance, dvostranski testi, = 0,05

Izvedena je bila dodatna randomizirana, multicentrična, dvojno slepa študija IV. faze zaradi primerjave učinkovitosti zdravila NeuroBloc (10.000 E) z botulinskim toksinom vrste A (150 E) pri bolnikih s cervikalno distonijo, ki nikoli prej niso uporabljali zdravil z botulinskim toksinom. Primarno učinkovitost so ocenjevali z lestvico celotne TWSTRS, ocenjevanje sekundarne učinkovitosti pa je vključevalo oceno spremembe lestvice VAS, ovrednoteno tako s strani bolnika kot tudi raziskovalca, opravljeno po 4, 8 in 12 tednih zdravljenja. Študija je izpolnjevala vnaprej definirana merila za neinferiornost zdravila NeuroBloc v primerjavi z botulinskim toksinom vrste A, tako glede rezultata povprečne celotne TWSTRS v 4. tednu po prvem in drugem ciklu zdravljenju, kot glede trajanja učinka.

Enakovrednost zdravila NeuroBloc glede na butulinski toksin vrste A je nadalje podprla analiza responderjev, v kateri so različni odstotni deleži bolnikov pokazali izboljšanje rezultata TWSTRS v 4. tednu 1. cikla (86 % NeuroBloc in 85 % Botox), podoben delež bolnikov pa je pokazal vsaj 20- odstotno zmanjšanje rezultata TWSTRS od izhodišča v 4. tednu 1. seje (51 % NeuroBloc, 47 % Botox).

Nadaljnje klinične študije in odprte nadaljevalne študije so pokazale, da se bolniki lahko še naprej za dolga časovna obdobja odzivajo na zdravilo NeuroBloc, pri čemer so nekateri bolniki prejeli več kot 14 sej zdravljenja v obdobju več kot 3,5 leta. Poleg izboljšanja funkcije, dokazanega z zmanjšanjem rezultata celotne TWSTRS in bolečinske VAS, je bilo zdravljenje z zdravilom NeuroBloc povezano z značilnim zmanjšanjem rezultatov bolečinske TWSTRS in bolečinske VAS pri vsakem ciklu zdravljenja v 4., 8. in 12. tednu glede na izhodišče. V teh študijah je bila povprečna pogostnost odmerjanja približno vsakih 12 tednov.

Imunogenost zdravila NeuroBloc so ocenili v dveh kliničnih študijah in odprti podaljšani študiji. Prisotnost protiteles v teh študijah so ocenjevali s testom zaščite miši (ki je znan tudi kot test nevtralizacije pri miših (MNA- Mouse Neutralization Assay).

Podatki o imunogenosti iz treh dolgoročnih kliničnih študij kažejo, da se pri približno eni tretjini bolnikov razvijejo protitelesa, kot je bilo ugotovljeno s testom nevtralizacije pri miših/zaščite miši, odvisno od trajanja izpostavljenosti. Natančneje rečeno so te študije pokazale, da je približno 19-25 % bolnikov serokonvertiralo v 18 mesecih po uvedbi zdravljenja, ta delež pa se je do 45. meseca zdravljenja zvečal na približno 33-44 %. Raziskava posledic serokonverzije je pokazala, da prisotnost

protiteles ni obvezno pomenila izgube kliničnega odziva in ni vplivala na celoviti varnostni profil. Vendar je klinični pomen prisotnosti protiteles, ugotovljen s testom nevtralizacije pri miših/zaščite miši, dvomljiv.

Obseg in časovni potek serokonverzije sta bila podobna pri bolnikih s predhodno izpostavljenostjo toksinu A in pri tistih, ki toksinu A predhodno niso bili izpostavljeni, kot tudi pri bolnikih, rezistentnih proti toksinu A, in pri bolnikih, odzivnih na toksin A.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Intramuskularno injicirano zdravilo NeuroBloc s kemično denervacijo povzroča lokalizirano šibkost mišic. Po lokalnem intramuskularnem injiciranju zdravila NeuroBloc so opazili resne neželene učinke, ki bi lahko bili posledica sistemskih učinkov botulinskega toksina vrste B, pri 12 % primerov neželenih učinkov, o katerih so poročali po uvedbi zdravila na trg (vključno z naslednjimi neželenimi učinki: suha usta, disfagija in zamegljen vid). Vendar niso bile opravljene nikakršne farmakokinetične študije ali študije absorpcije, porazdelitve, presnove in izločanja (ADME - Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion).

5.3Predklinični podatki o varnosti

Farmakološke raziskave enkratnih odmerkov na opicah vrste Macaca fascicularis niso pokazale učinkov, razen od odmerka odvisne pričakovane paralize mišic, v katere so injicirali zdravilo, ter nekaj difuzije toksina pri visokih odmerkih, kar je povzročilo podobne učinke v bližnjih mišicah, v katere zdravila niso injicirali.

Na opicah vrste Macaca fascicularis so opravili intramuskularne toksikološke raziskave enkratnih odmerkov. Sistemska raven brez vidnega učinka (NOEL - No Observed Effect Level) je bila približno 960 E/kg. Smrtni odmerek je bil 2400 E/kg.

Zaradi narave zdravila niso bile izvedene študije na živalih, ki bi pokazale karcinogene učinke zdravila NeuroBloc. Standardni testi za raziskovanje mutagenosti zdravila NeuroBloc niso bili opravljeni.

Študije razvoja pri podganah in kuncih niso pokazale deformacij ploda ali spremembe plodnosti. V študijah razvoja je bila raven brez vidnega neželenega učinka (NOAEL - No Observed Adverse Effect Dose Level) pri podganah 1.000 E/kg/dan za učinke na brejo mater in 3.000 E/kg/dan za učinke na plod. Pri kuncih je bila vrednost NOAEL 0,1 E/kg/dan za učinke na brejo mater in 0,3 E/kg/dan za učinke na plod. Pri študijah plodnosti je bila vrednost NOAEL 300 E/kg/dan za splošno toksičnost tako pri samcih kot samicah ter 1000 E/kg/dan za plodnost in sposobnost razmnoževanja.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

dinatrijev sukcinat natrijev klorid

humani serumski albumin

klorovodikova kislina (za uravnavanje pH) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

5 leta v originalni ovojnini.

Razredčeno zdravilo porabite takoj (glejte poglavje 4.2 in poglavje 6.6).

Z mikrobiološkega vidika je treba zdravilo uporabiti takoj, razen kadar način odpiranja/redčenja preprečuje tveganje onesnaženja zdravila z mikrobi.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Ne zamrzujte.

Vsebnik shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Do preteka roka uporabnosti smete vzeti zdravilo iz hladilnika za eno samo obdobje, ki ne sme biti daljše od 3 mesecev, pri temperaturi, ki ne presega 25 °C, ne da bi ga spet ohladili. Po koncu tega obdobja zdravila ne smete spraviti nazaj v hladilnik, ampak ga morate zavreči.

Za pogoje shranjevanja po redčenju zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

0,5 ml, 1 ml ali 2 ml raztopine v 3,5 ml velikih steklenih vialah vrste I, z zamaški iz butilne gume, prevlečenimi s silikonom, zaprtimi z aluminijastimi nagubanimi zaporkami.

Velikost pakiranja je po 1 vialo.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Zdravilo NeuroBloc je na voljo samo v vialah za enkratno uporabo.

Zdravilo je pripravljeno za uporabo in rekonstitucija ni potrebna. Ne stresajte.

Da boste lahko celotni odmerek razdelili na več injekcij, lahko zdravilo NeuroBloc razredčite z

9 mg/ml (0,9 %) raztopino natrijevega klorida za injiciranje (glejte poglavje 4.2). Zdravilo razredčite z natrijevim kloridom v brizgi, najprej izvlecite potrebno količino zdravila NeuroBloc v brizgo, nato pa v brizgo dodajte natrijev klorid. V predkliničnih poskusih so raztopino zdravila NeuroBloc razredčili do šestkrat, ne da bi se jakost kaj spremenila. Razredčeno zdravilo morate uporabiti takoj, ker pripravek ne vsebuje konzervansa.

Morebitno neporabljeno raztopino, vse viale zdravila NeuroBloc s pretečenim rokom uporabnosti in pripomočke, ki ste jih uporabili pri dajanju zdravila, morate skrbno zavreči kot biološko nevarne medicinske odpadke v skladu z lokalnimi predpisi. Pred uporabo viale vizualno preglejte. Če raztopina zdravila NeuroBloc ni bistra in brezbarvna/svetlorumena ali če je viala videti poškodovana, zdravila ne smete uporabiti, ampak ga zavrzite kot biološko nevaren medicinski odpadek v skladu z lokalnimi predpisi.

Sleherno izlitje dekontaminirajte z 10-odstotno kavstično raztopino ali raztopino natrijevega klorata (gospodinjsko klorovo belilo - 2 ml (0,5 %) : 1 liter vode). Nosite nepremočljive rokavice in popivnajte tekočino z ustreznim absorbentom. Absorbirani toksin dajte v vrečko za avtoklav, zaprite in obdelajte kot biološko nevaren medicinski odpadek v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Eisai Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Velika Britanija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/00/166/001 – 2.500 E

EU/1/00/166/002 – 5.000 E

EU/1/00/166/003 – 10.000 E

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 22. januar 2001

Datum zadnjega podaljšanja:

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept