Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimenrix (Neisseria meningitidis serogroup A polysaccharide...) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J07AH08

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaNimenrix
ATC kodaJ07AH08
SubstancaNeisseria meningitidis serogroup A polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria meningitidis serogroup C polysaccharide conjugated to tetanus toxoid /Neisseria meningitidis serogroup W-135 polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria
ProizvajalecPfizer Limited

1.IME ZDRAVILA

Nimenrix prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi cepivo proti meningokokom skupin A, C, W-135 in Y, konjugirano

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Po rekonstituciji en odmerek (0,5 ml) vsebuje:

 

Polisaharid Neisseria meningitidis skupine A1

5 mikrogramov

Polisaharid Neisseria meningitidis skupine C1

5 mikrogramov

Polisaharid Neisseria meningitidis skupine W-135 1

5 mikrogramov

Polisaharid Neisseria meningitidis skupine Y1

5 mikrogramov

1konjugiran na nosilno beljakovino tetanusnega toksoida

44 mikrogramov

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje.

Prašek ali pogača je bele barve.

Vehikel je bister in brezbarven.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Cepivo Nimenrix je indicirano za aktivno imunizacijo posameznikov starejših od 6 tednov proti invazivnim meningokoknim boleznim, ki jih povzroča Neisseria meningitidis skupin A, C, W-135 in Y.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Cepivo Nimenrix je treba uporabljati v skladu z razpoložljivimi uradnimi priporočili.

Dojenčki, stari od 6 do 12 tednov

Priporočeno shemo cepljenja sestavljajo trije odmerki po 0,5 ml. Shemo osnovnega cepljenja za dojenčke sestavljata dva odmerka. Cepljenje s prvim odmerkom se opravi po dopolnjenem 6. tednu starosti, med odmerkoma pa morata miniti 2 meseca. Cepljenje s tretjim (obnovitvenim) odmerkom je priporočljivo pri starosti 12 mesecev (glejte poglavje 5.1).

Otroci, starejši od 12 mesecev, mladostniki in odrasli

Uporabiti je treba en 0,5-ml odmerek.

Za nekatere posameznike je lahko primeren drugi odmerek cepiva Nimenrix (glejte poglavje 4.4).

Predhodno cepljeni otroci, starejši od 12 mesecev, mladostniki in odrasli

Cepivo Nimenrix je mogoče uporabiti kot obnovitveni odmerek pri posameznikih, ki so predhodno prejeli osnovno cepljenje s konjugiranim ali navadnim polisaharidnim meningokoknim cepivom (glejte poglavji 4.4 in 5.1).

Način uporabe

Imunizacijo se sme opraviti le z intramuskularnim injiciranjem.

Pri dojenčkih je priporočeno mesto injiciranja anterolateralni predel stegna. Pri posameznikih, starejših od 1 leta, je priporočeno mesto injiciranja anterolateralni predel stegna ali deltoidna mišica (glejte poglavji 4.4 in 4.5).

Za navodila glede rekonstitucije cepiva pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

4.3 Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilne učinkovine ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Cepiva Nimenrix se nikakor ne sme dajati intravaskularno, intradermalno ali subkutano.

Dobra klinična praksa je, da se pred cepljenjem vzame zdravstvena anamneza (zlasti glede prejšnjih cepljenj in morebitnih neželenih učinkov) in opravi klinični pregled.

Vedno morata biti na voljo ustrezna medicinska oskrba in nadzor za primer, da se po dajanju cepiva pojavi anafilaktična reakcija, ki pa je redka.

Sočasna bolezen

Cepljenje s cepivom Nimenrix je treba odložiti pri osebah z akutno, hudo febrilno boleznijo. Blažja okužba, npr. prehlad, pa ni razlog za odložitev cepljenja.

Sinkopa

Po vsakem cepljenju ali celo pred njim se lahko pojavi sinkopa (omedlevica), zlasti pri mladostnikih, kot psihološki odziv na injiciranje z iglo. To lahko spremljajo različni nevrološki znaki, npr. prehodna motnja vida, parestezije in tonično-klonični gibi udov med okrevanjem. Pomembno je zagotoviti ukrepe za preprečitev poškodb v primeru omedlevice.

Trombocitopenija in motnje koagulacije

Previdnost pri dajanju cepiva Nimenrix je potrebna pri osebah s trombocitopenijo ali kakšno koagulacijsko motnjo, ker se jim lahko po intramuskularnem injiciranju pojavi krvavitev.

Imunska pomanjkljivost

Pričakuje se lahko, da pri bolnikih, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje ali pri bolnikih z imunsko pomanjkljivostjo, ustrezen imunski odziv morda ne bo dosežen.

Pri bolnikih z zvečano dovzetnostjo za meningokokne okužbe zaradi motenj, kot so pomanjkanja terminalnega komplementa in anatomska ali funkcijska asplenija, varnost in imunogenost nista bili ocenjeni. Pri teh posameznikih ustrezen imunski odziv morda ne bo dosežen.

Zaščita pred meningokokno boleznijo

Cepivo Nimenrix ščiti le pred Neisseria meningitidis skupin A, C, W-135 in Y, ne pa pred drugimi skupinami Neisseria meningitidis.

Zaščitni imunski odziv morda ne bo dosežen pri vseh cepljenih osebah.

Vpliv predhodnega cepljenja z navadnim polisaharidnim meningokoknim cepivom

Osebe, predhodno cepljene z navadnim polisaharidnim meningokoknim cepivom, od 30 do 42 mesecev pozneje pa s cepivom Nimenrix, so imele nižje geometrične sredine titrov (GMT – Geometric Mean Titre), določene s presusom baktericidnosti v serumu s kunčjim komplementom (rSBA - rabbit complement Serum Bactericidal Assay), kot osebe, ki v zadnjih 10 letih niso prejele nobenega cepiva proti meningokokom (glejte poglavje 5.1). Klinični pomen tega ni znan.

Vpliv predvakcinacijskega protitelesa na tetanusni toksoid

Varnost in imunogenost cepiva Nimenrix so ocenili med zaporedno ali sočasno uporabo cepiva z davičnim in tetanusnim toksoidom, acelularnim cepivom proti oslovskemu kašlju, neaktiviranimi poliovirusi (1, 2 in 3), površinskim antigenom hepatitisa B in poliribozil riboza fosfatom bakterije Haemophilus influenzae tipa b, konjugiranim na tetanusni toksoid (DTaP-HBV-IPV/Hib), v drugem letu življenja. Z uporabo cepiva Nimenrix en mesec po cepivu DTaP-HBV-IPV/Hib so bile dosežene nižje GMT rSBA proti skupinam A, C in W-135 v primerjavi s sočasno uporabo (glejte poglavje 4.5). Klinični pomen tega ni znan.

Imunski odzivi pri malčkih, starih od 12 do 14 mesecev

Malčki, stari od 12 do 14 mesecev, so imeli en mesec po enem odmerku cepiva Nimenrix ali en mesec po dveh odmerkih cepiva Nimenrix, danih v presledku 2 mesecev, podobne odzive rSBA proti skupinam A, C, W-135 in Y.

V preskusu baktericidnosti v serumu s humanim komplementom (hSBA - human complement Serum Bactericidal Assay) je bil enkratni odmerek povezan z nižjimi titri proti skupinama W-135 in Y v primerjavi z dvema odmerkoma, danima v presledku 2 mesecev. Proti skupinama A in C so opazili podobne odzive po enem ali dveh odmerkih (glejte poglavje 5.1). Klinični pomen teh ugotovitev ni znan. Če ima malček posebej veliko tveganje za invazivno meningokokno bolezen zaradi izpostavljenosti skupinama W-135 in Y, se lahko razmisli o drugem odmerku cepiva v razmiku 2 mesecev po prvem odmerku. Glede upadanja protiteles proti skupini A ali C po prvem odmerku cepiva Nimenrix pri otrocih, starih od 12 do 23 mesecev, glejte Vztrajanje titrov serumskih baktericidnih protiteles, spodaj.

Vztrajanje titrov serumskih baktericidnih protiteles

Pri uporabi preskusa s humanim komplementom (hSBA) so po uporabi cepiva Nimenrix opazili upadanje titrov serumskih baktericidnih protiteles proti skupini A (glejte poglavje 5.1). Klinični pomen upadanja titrov protiteles hSBA proti skupini A ni znan. Toda če pri posamezniku obstaja posebej veliko tveganje za izpostavljenost skupini A in je odmerek cepiva Nimenrix prejel pred več kot približno enim letom, se lahko razmisli o uporabi obnovitvenega odmerka.

Upadanje titrov protiteles s časom so opazili pri skupinah A, C, W-135 in Y. Klinični pomen upadanja titrov protiteles ni znan. Pri posameznikih, ki so bili kot malčki cepljeni in pri katerih še vedno obstaja veliko tveganje za izpostavljenost meningokokni bolezni, ki jo povzročajo skupine A, C, W-135 ali Y, se lahko razmisli o obnovitvenem odmerku (glejte poglavje 5.1).

Vpliv cepiva Nimenrix na koncentracijo protiteles proti tetanusu

Po cepljenju s cepivom Nimenrix so sicer opažali porast koncentracije protiteles proti tetanusnemu toksoidu (TT), vendar cepivo Nimenrix ne nadomešča imunizacije proti tetanusu.

Dajanje cepiva Nimenrix skupaj s cepivom, ki vsebuje TT, ali en mesec pred takim cepivom v drugem letu življenja ne poslabša odziva na TT in ne vpliva pomembno na varnost. Za otroke po 2. letu starosti ni podatkov.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Pri dojenčkih lahko cepivo Nimenrix dajemo sočasno s kombiniranimi cepivi DTaP-HBV-IPV/Hib in 10-valentnim konjugiranim pnevmokoknim cepivom.

Cepivo Nimenrix lahko po dopolnjenem prvem letu dajemo sočasno z vsemi naslednjimi cepivi: s cepivi proti hepatitisu A (HAV) in hepatitisu B (HBV), cepivom proti ošpicam-mumpsu-rdečkam (MMR), cepivom proti ošpicam-mumpsu-rdečkam-noricam (MMRV), z 10-valentnim konjugiranim pnevmokoknim cepivom in cepivom proti sezonski gripi brez adjuvansa.

V drugem letu življenja lahko cepivo Nimenrix dajemo sočasno s kombiniranimi cepivi proti davici- tetanusu-oslovskemu kašlju (acelularno) (DTaP), vključno s kombinacijo cepiv DTaP in cepiv proti hepatitisu B, otroški paralizi (inaktivirano) ali Haemophilusu influenzae tipa b (HBV, IPV ali Hib), npr. cepivom DTaP-HBV-IPV/Hib, in 13-valentnim pnevmokoknim konjugiranim cepivom.

Kadar je le mogoče, je treba cepivo Nimenrix in cepivo s TT, npr. cepivo DTaP-HBV-IPV/Hib, dati hkrati, ali pa je treba cepivo Nimenrix dati vsaj en mesec pred cepivom s TT.

En mesec po sočasni uporabi z 10-valentnim konjugiranim pnevmokoknim cepivom so ugotovili nižje geometrične sredine koncentracije protiteles (GMC – Geometric Mean antibody Concentration) in nižje z opsonofagocitnim preskusom (OPA – OpsonoPhagocytic Assay) določene GMT protiteles proti enemu pnevmokoknemu serotipu (18C konjugiran na nosilno beljakovino tetanusnega toksoida). Klinični pomen tega ni znan. Na imunske odzive na drugih devet pnevmokoknih serotipov ni bilo vpliva.

Če je treba cepivo Nimenrix dati sočasno s kakšnim drugim cepivom za injiciranje, je treba cepivi vedno injicirati na različni mesti.

Pričakovati je mogoče, da cepivo ne bo izzvalo ustreznega odziva pri bolnikih, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Pri nosečnicah je malo izkušenj z uporabo cepiva Nimenrix.

Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov v zvezi z nosečnostjo, embrionalnim/fetalnim razvojem, porodom ali poporodnim razvojem (glejte poglavje 5.3).

Cepivo Nimenrix se sme med nosečnostjo uporabiti le, če je jasno potrebno in če možne koristi odtehtajo možna tveganja za plod.

Dojenje

Ni znano, ali se cepivo Nimenrix pri človeku izloča v materinem mleku.

Cepivo Nimenrix se sme med obdobjem dojenja uporabiti le, če možne koristi odtehtajo možna tveganja.

Plodnost

Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na sposobnost razmnoževanja.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij o vplivih cepiva Nimenrix na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli.

Toda nekateri učinki, omenjeni v poglavju 4.8 "Neželeni učinki", lahko poslabšajo sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Varnost cepiva Nimenrix so ocenjevali v kliničnih študijah, kot sledi:

9.621 preskušancev je prejelo en odmerek cepiva. Med vsemi vključenimi je bilo 3.079 malčkov (od 12 do 23 mesecev), 909 otrok, starih med 2 in 5 let, 990 otrok, starih med 6 in 10 let, 2.317 mladostnikov (od 11 do 17 let) in 2.326 odraslih (od 18 do 55 let).

V ločeni študiji je en odmerek cepiva Nimenrix prejelo 274 posameznikov, starih 56 let in več.

V študiji pri dojenčkih, ki so bili v času prvega odmerka stari od 6 do 12 tednov, je vsaj en odmerek iz osnovne sheme 2 ali 3 odmerkov cepiva Nimenrix prejelo 1.052 preskušancev,

1.008 pa jih je prejelo obnovitveni odmerek pri približno 12 mesecih starosti.

V starostnih skupinah od 6 do 12 tednov in od 12 do 14 mesecev, ki sta prejeli 2 odmerka cepiva Nimenrix v presledku 2 mesecev, sta bila prvi in drugi odmerek povezana s podobnimi lokalnimi in sistemskimi reakcijami.

Profil lokalnih in splošnih neželenih učinkov obnovitvenega odmerka cepiva Nimenrix, po osnovnem cepljenju s cepivom Nimenrix ali drugimi konjugiranimi ali navadnimi polisaharidnimi meningokoknimi cepivi, je bil podoben profilu lokalnih in splošnih neželenih učinkov, opaženem po osnovnem cepljenju s cepivom Nimenrix, razen gastrointestinalnih simptomov (vključno z diarejo, bruhanjem in navzeo), ki so bili zelo pogosti.

Preglednica neželenih učinkov

Opisani neželeni učinki so navedeni po naslednjih kategorijah pogostnosti:

Zelo pogosti:

(≥ 1/10)

Pogosti:

(≥ 1/100 do < 1/10)

Občasni:

(≥ 1/1.000 do < 1/100)

Redki:

(≥ 1/10.000 do < 1/1.000)

Zelo redki:

(< 1/10.000)

Preglednica 1 prikazuje neželene učinke, o katerih so poročali v študijah pri preskušancih, starih od 6 tednov do 55 let, ter v obdobju trženja cepiva. Neželeni učinki, o katerih so poročali pri preskušancih, starih > 55 let, so bili podobni tistim, ki so jih opazili pri mlajših starostnih skupinah.

Preglednica 1 Tabelarični povzetek neželenih učinkov po organskih sistemih

Organski sistem

Pogostnost

Neželeni učinki

Presnovne in prehranske motnje

zelo pogosti

izguba apetita

Psihiatrične motnje

zelo pogosti

razdražljivost

 

občasni

nespečnost

 

 

jok

Bolezni živčevja

zelo pogosti

zaspanost

 

 

glavobol

 

občasni

hipestezija

 

 

omotica

Bolezni prebavil

pogosti

diareja

 

 

bruhanje

 

 

navzea*

Bolezni kože in podkožja

občasni

srbenje

 

 

izpuščaj**

Bolezni mišično-skeletnega

občasni

mialgija

sistema in vezivnega tkiva

 

bolečina v okončinah

Splošne težave in spremembe

zelo pogosti

zvišana telesna temperatura

na mestu aplikacije

 

oteklina na mestu injiciranja

 

 

bolečina na mestu injiciranja

 

 

pordelost na mestu injiciranja

 

 

utrujenost

 

pogosti

hematom na mestu injiciranja*

 

občasni

splošno slabo počutje

 

 

zatrdlina na mestu injiciranja

 

 

srbenje na mestu injiciranja

 

 

toplota na mestu injiciranja

 

 

anestezija na mestu injiciranja

 

neznana***

obsežna oteklina okončine na mestu injiciranja,

 

 

ki včasih zajame sosednji sklep in je pogosto

 

 

povezana z eritemom ali oteklina celotne

 

 

okončine v katero je bilo injicirano cepivo

*pri dojenčkih sta se navzea in hematom na mestu injiciranja pojavljala s pogostnostjo ''občasni''

**pri dojenčkih se je izpuščaj pojavljal s pogostnostjo ''pogosti''

***neželeni učinki, ugotovljeni v obdobju trženja cepiva

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o kateremkoli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Ni opisanih primerov prevelikega odmerjanja.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: cepiva, cepiva proti meningokokom, oznaka ATC: J07AH08

Mehanizem delovanja

Antikapsularna protitelesa proti meningokokom ščitijo pred meningokoknimi boleznimi z baktericidnim delovanjem preko komplementa. Cepivo Nimenrix povzroči nastanek baktericidnih protiteles proti kapsularnim polisaharidom Neisseria meningitidis skupin A, C, W-135 in Y, merjenih s preskusi, ki uporabljajo bodisi kunčji (rSBA) bodisi humani (hSBA) komplement.

Imunogenost pri dojenčkih

V klinični študiji pri dojenčkih (MenACWY-TT-083) so jim prvi odmerek dali pri starosti od 6 do 12 tednov, drugi odmerek 2 meseca po prvem odmerku in tretji (obnovitveni) odmerek pri starosti približno 12 mesecev. Cepivo DTaP-HBV-IPV/Hib in 10-valentno pnevmokokno cepivo so dajali sočasno. Cepivo Nimenrix je povzročilo odziv baktericidnih protiteles na štiri meningokokne skupine. Odziv proti skupini C je bil neinferioren tistemu, ki sta ga izzvali odobreni cepivi MenC-CRM in MenC-TT kar zadeva odstotke s titri rSBA ≥ 8 en mesec po drugem odmerku. Glejte preglednico 2.

Preglednica 2: Odzivi baktericidnih protiteles (rSBA*) in (hSBA**) pri dojenčkih po dveh odmerkih, danih v presledku 2 mesecev, in po obnovitvenem odmerku pri 12 mesecih starosti (študija MenACWY-TT-083)

Meningoko

Skupina, ki

 

 

rSBA*

 

hSBA**

 

 

 

 

 

 

 

kna

je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT

 

GMT

prejemala

 

 

 

skupina

cepivo

 

n

(95 %

(95 % IZ)

n

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

 

 

 

IZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po 2.

 

97,4 %

 

96,5 %

 

 

(95,4;

 

 

odmerku(1)

(182; 227)

(93,0; 98,6)

(131; 188)

A

Nimenrix

po

 

98,6)

 

 

 

 

 

99,6 %

 

 

 

 

 

 

obnovitven

 

1.561

 

99,5 %

1.007

 

 

(98,4;

 

 

em

(1.412; 1.725)

(97,4; 100)

(836; 1.214)

 

 

odmerku(1)

 

99,9)

 

 

 

 

 

 

po 2.

 

98,7 %

 

98,6 %

1.308

 

 

(97,2;

 

 

odmerku(1)

(540; 693)

(96,0; 99,7)

(1.052; 1.627)

 

Nimenrix

po

 

99,5)

 

 

 

 

 

 

99,8 %

 

 

 

 

 

 

obnovitven

 

1.177

 

99,5 %

4.992

 

 

(98,8;

 

 

em

(1.059; 1.308)

(97,5; 100)

(4.086; 6.100)

 

 

odmerku(1)

 

100)

 

 

 

 

 

 

po 2.

 

99,6 %

 

100 %

3.188

 

 

(98,4;

 

cepivo

odmerku(1)

(850; 1.079)

(98,2; 100)

(2.646; 3.841)

 

 

 

99,9)

 

 

 

 

C

MenC-

po

 

98,4 %

 

 

 

 

 

CRM

obnovitven

 

1.051

 

100 %

5.438

 

(96,8;

 

 

em

(920; 1.202)

(98,3; 100)

(4.412; 6.702)

 

 

 

99,4)

 

 

 

odmerku(1)

 

 

 

 

 

 

 

po 2.

 

100 %

1.188

 

100 %

2.626

 

 

(99,2;

 

 

odmerku(1)

(1.080; 1.307)

(98,4; 100)

(2.219; 3.109)

 

cepivo

po

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MenC-TT

 

100 %

 

 

 

 

 

obnovitven

 

1.960

 

100 %

5.542

 

 

em

(99,2;

(1.776; 2.163)

(98,3; 100)

(4.765; 6.446)

 

 

odmerku(1)

 

100)

 

 

 

 

 

 

po 2.

 

99,1 %

1.605

 

100 %

 

 

(97,8;

 

 

odmerku(1)

(1.383; 1.862)

(98,3; 100)

(644; 882)

W

Nimenrix

po

 

99,8)

 

 

 

 

 

99,8 %

 

 

 

 

 

 

obnovitven

 

2.777

 

100 %

5.123

 

 

(98,8;

 

 

em

(2.485; 3.104)

(98,3; 100)

(4.504; 5.826)

 

 

odmerku(1)

 

100)

 

 

 

 

 

 

po 2.

 

98,2 %

 

97,7 %

 

 

(96,6;

 

 

odmerku(1)

(419; 558)

(94,6; 99,2)

(276; 390)

Y

Nimenrix

po

 

99,2)

 

 

 

 

 

99,4 %

 

 

 

 

 

 

obnovitven

 

 

100 %

2.954

 

 

(99,1;

 

 

em

(787; 986)

(98,3; 100)

(2.498; 3.493)

 

 

 

99,9)

 

 

 

odmerku(1)

 

 

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na primarni kohorti ATP (ATP – According-to-Protocol) za imunogenost.

*testiranje rSBA so opravili v laboratorijih PHE (Public Health England) v Veliki Britaniji

**hSBA so testirali v laboratorijih družbe GSK

(1) odvzem krvi so opravili od 21 do 48 dni po cepljenju

Imunogenost pri malčkih, starih od 12 do 23 mesecev

V kliničnih študijah MenACWY-TT-039 in MenACWY-TT-040 je en odmerek cepiva Nimenrix povzročil odzive rSBA proti štirim meningokoknim skupinam; odziv proti skupini C je bil (kar zadeva odstotke s titri rSBA ≥ 8) primerljiv odzivu na odobreno cepivo MenC-CRM (preglednica 3).

Preglednica 3: Odziv baktericidnih protiteles (rSBA*) pri malčkih, starih od 12 do 23 mesecev

Meningokokna

Skupina, ki je

Študija MenACWY-TT-039(1)

Študija MenACWY-TT-040(2)

 

≥ 8

GMT

 

≥ 8

GMT

skupina

prejemala cepivo

n

n

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

 

 

 

A

Nimenrix

99,7 %

2.205

98,4 %

3.170

(98,4; 100)

(2.008;

2.422)

(95,3; 99,7)

(2.577; 3.899)

 

 

 

 

 

Nimenrix

99,7 %

97,3 %

C

(98,4; 100)

(437;

522)

(93,7; 99,1)

(672; 1.021)

 

 

 

cepivo MenC-CRM

97,5 %

98,2 %

 

 

(92,9; 99,5)

(170;

265)

(93,8; 99,8)

(521; 918)

 

 

 

 

W-135

Nimenrix

100 %

2.682

98,4 %

4.022

(99,0; 100)

(2.453;

2.932)

(95,4; 99,7)

(3.269; 4.949)

 

 

 

 

Y

Nimenrix

100 %

2.729

97,3 %

3.168

(99,0; 100)

(2.473;

3.013)

(93,8; 99,1)

(2.522; 3.979)

 

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohortah ATP (ATP – According-to-Protocol) za imunogenost.

(1)odvzem krvi so opravili od 42 do 56 dni po cepljenju

(2)odvzem krvi so opravili od 30 do 42 dni po cepljenju * testirano v laboratorijih družbe GSK

V študiji MenACWY-TT-039 so kot sekundarni opazovani dogodek merili tudi baktericidno aktivnost v serumu, in sicer s človeškim serumom kot virom komplementa (hSBA) (preglednica 4).

Preglednica 4: Odziv baktericidnih protiteles (hSBA*) pri malčkih, starih od 12 do 23 mesecev

Meningokokna

Skupina, ki je

n

Študija MenACWY-TT-039(1)*

≥ 8

GMT

skupina

prejemala cepivo

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

 

 

A

Nimenrix

77,2 %

19,0

(72,4; 81,6)

(16,4;

22,1)

 

 

 

 

Nimenrix

98,5 %

C

(96,6; 99,5)

(175;

219)

 

 

cepivo MenC-CRM

81,9 %

40,3

 

 

(73,7; 88,4)

(29,5;

55,1)

 

 

 

W-135

Nimenrix

87,5 %

48,9

(83,5; 90,8)

(41,2;

58,0)

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3 %

30,9

(74,5; 83,6)

(25,8;

37,1)

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za imunogenost.

(1)odvzem krvi so opravili od 42 do 56 dni po cepljenju

*testirano v laboratorijih družbe GSK

V študiji Men ACWY-TT-104 so imunski odziv po enem ali dveh odmerkih cepiva Nimenrix, danih v presledku 2 mesecev, ocenili en mesec po zadnjem cepljenju. Cepivo Nimenrix je povzročilo baktericidne odzive proti vsem štirim skupinam, ki so bili (kar zadeva odstotke s titri rSBA ≥ 8 in GMT) podobni po enem ali dveh odmerkih (preglednica 5).

Preglednica 5: Odziv baktericidnih protiteles (rSBA*) pri malčkih, starih od 12 do 14 mesecev

 

Skupina, ki

 

 

Študija MenACWY-TT-104(1)

Meningokokna

je

Časovni

 

≥ 8

GMT

skupina

prejemala

okvir

n

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

cepivo

 

 

 

 

A

Nimenrix

po

97,8 %

1.437

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(94,4; 99,4)

(1.118; 1.847)

 

 

po

96,8 %

1.275

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(92,8; 99,0)

(970; 1.675)

 

2 odmerka

po

98,0 %

1.176

 

 

2. odmerku

 

(94,3; 99,6)

(922; 1.501)

C

Nimenrix

po

95,0 %

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(90,7; 97,7)

(346; 592)

 

 

po

95,5 %

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(91,0; 98,2)

(281; 485)

 

2 odmerka

 

 

 

 

 

po

98,7 %

 

 

2. odmerku

 

(95,3; 99,8)

(522; 783)

W-135

Nimenrix

po

95,0 %

2.120

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(90,8; 97,7)

(1.601; 2.808)

 

 

po

94,9 %

2.030

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(90,3; 97,8)

(1.511; 2.728)

 

2 odmerka

po

100 %

3.533

 

 

2. odmerku

 

(97,6; 100)

(2.914; 4.283)

Y

Nimenrix

po

92,8 %

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(88,0; 96,1)

(705; 1.285)

 

 

po

93,6 %

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(88,6; 96,9)

(692; 1.258)

 

2 odmerka

po

99,3 %

1.134

 

 

2. odmerku

 

(96,3; 100)

(944; 1.360)

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za imunogenost.

(1) odvzem krvi so opravili od 21 do 48 dni po cepljenju * testirano v laboratorijih PHE (Public Health England)

V študiji Men ACWY-TT-104 so kot sekundarni opazovani dogodek merili tudi baktericidno aktivnost v serumu, in sicer s hSBA. Cepivo Nimenrix je povzročilo baktericidne odzive proti skupinama W-135 in Y, ki so bili (kar zadeva odstotke s titri hSBA ≥ 8) večji pri dveh odmerkih kot pri enem samem. Podobne odzive (kar zadeva odstotke s titri hSBA ≥ 8) so opazili pri skupinah A in C (preglednica 6).

Preglednica 6: Odziv baktericidnih protiteles (hSBA*) pri malčkih, starih od 12 do 14 mesecev

Meningokokna

Skupina, ki je

Časovni

 

Študija MenACWY-TT-104(1)

prejemala

n

≥ 8

GMT

skupina

okvir

cepivo

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

 

 

A

Nimenrix

po

95,9 %

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(88,6; 99,2)

(87; 160)

 

 

po

97,0 %

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(89,5; 99,6)

(98; 180)

 

2 odmerka

po

97,0 %

 

 

2. odmerku

 

(89,5; 99,6)

(126; 230)

C

Nimenrix

po

98,7 %

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(93,1; 100)

(105;

220)

 

 

po

95,7 %

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(88,0; 99,1)

(110;

236)

 

2 odmerka

po

100 %

1.753

 

 

2. odmerku

 

(94,8; 100)

(1.278;

2.404)

W-135

Nimenrix

po

62,5 %

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(50,3; 73,6)

(16; 47)

 

 

po

68,9 %

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(55,7; 80,1)

(16; 43)

 

2 odmerka

po

97,1 %

 

 

2. odmerku

 

(90,1; 99,7)

(550; 1.041)

Y

Nimenrix

po

67,6 %

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(55,5; 78,20)

(24; 71)

 

 

po

64,3 %

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(50,4; 76,6)

(18; 58)

 

2 odmerka

po

95,3 %

 

 

2. odmerku

 

(86,9; 99,0)

(339;

775)

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za imunogenost.

(1)odvzem krvi so opravili od 21 do 48 dni po cepljenju

*testirano v laboratorijih družbe GSK

Trajanje imunskega odziva so ocenili z rSBA in hSBA do 5 let pri otrocih, ki so prejeli začetno cepljenje v študiji MenACWY-TT-027 (preglednica 7).

Preglednica 7: Podatki o 5-letnem trajanju imunskega odziva pri malčkih, ob cepljenju starih od 12 do 23 mesecev (študija MenACWY-TT-032; podaljšek študije 027)

Meningo

Skupina,

Časovna

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

kokna

ki je

točka

 

≥ 8

 

GMT

 

≥ 8

 

GMT

prejemala

n

 

n

 

skupina

(leto)

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

 

cepivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4 %

 

35,1

52,3 %

 

8,8

A

Nimenrix

(48,8; 78,1)

 

(19,4; 63,4)

(36,7; 67,5)

 

(5,4; 14,2)

 

 

 

 

 

73,5 %

 

37,4

35,6 %

 

5,2

 

 

 

 

 

 

(58,9; 85,1)

 

(22,1; 63,2)

(21,9: 51,2)

 

(3,4; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8 %

 

97,8 %

 

 

Nimenrix

(88,2; 99,9)

 

(62,7; 192)

(88,2; 99,9)

 

(214; 640)

 

 

 

 

 

 

 

77,6 %

 

48,9

91,7 %

 

 

 

 

 

C

 

(63,4; 88,2)

 

(28,5; 84,0)

(80,0; 97,7)

 

(124; 379)

 

 

 

 

 

 

cepivo

80,0 %

 

70,0 %

 

91,9

 

 

 

 

(44,4; 97,5)

 

(22,6; 832)

(34,8; 93,3)

 

(9,8; 859)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

63,6 %

 

26,5

 

90,9 %

 

 

CRM

 

 

 

(30,8; 89,1)

 

(6,5; 107)

(58,7; 99,8)

 

(21,2; 557)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0 %

 

50,8

84,4 %

 

76,9

W-135

Nimenrix

(44,3; 74,3)

 

(24,0; 108)

(70,5; 93,5)

 

(44,0; 134)

 

 

 

 

 

34,7 %

 

18,2

82,6 %

 

59,7

 

 

 

 

 

 

(21,7; 49,6)

 

(9,3; 35,3)

(68,6; 92,2)

 

(35,1; 101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,2 %

 

44,9

87,8 %

 

74,6

Y

Nimenrix

(46,5; 76,2)

 

(22,6; 89,3)

(73,8; 95,9)

 

(44,5; 125)

 

 

 

 

 

42,9 %

 

20,6

80,0 %

 

70,6

 

 

 

 

 

 

(28,8; 57,8)

 

(10,9; 39,2)

(65,4; 90,4)

 

(38,7; 129)

 

 

 

 

 

 

 

Za analizo trajanja imunogenosti so uporabili kohorto ATP za leto 5. Pristranskost izbire (predvsem zaradi ponovnega cepljenja preskušancev s titri rSBA proti skupini C < 8 in njihove izključitve na naslednji časovni točki/naslednjih časovnih točkah) je morda povzročila previsoko oceno titrov.

*testiranje rSBA so opravili v laboratorijih PHE v Veliki Britaniji

**testirano v laboratorijih družbe GSK

Imunogenost pri otrocih, starih od 2 do 10 let

V študiji MenACWY-TT-081 se je cepivo Nimenrix izkazalo za neinferiorno drugemu odobrenemu cepivu MenC-CRM, kar zadeva odziv na skupino C [94,8 % (95 % IZ: 91,4; 97,1) in 95,7 % (95 % IZ: 89,2; 98,8) v tem zaporedju]; GMT so bile v skupini s cepivom Nimenrix nižje [2.795 (95 % IZ: 2.393; 3.263)] kot s cepivom MenC-CRM [5.292 (95 % IZ: 3.815; 7.340)].

V študiji MenACWY-TT-038 se je cepivo Nimenrix izkazalo za neinferiorno odobrenemu cepivu ACWY-PS, kar zadeva odziv na štiri skupine (A, C, W-135 in Y) po cepljenju (glejte preglednico 8).

Preglednica 8: Odziv baktericidnih protiteles (rSBA*) na cepivi Nimenrix in ACWY-PS pri otrocih, starih od 2 do 10 let, 1 mesec po cepljenju (študija MenACWY-TT-038)

Meningokokna

 

Nimenrix

 

 

cepivo ACWY-PS

 

VR

GMT

 

VR

GMT

skupina

n

n

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

 

 

A

89,1 %

6.343

64,6 %

2.283

(86,3; 91,5)

(5.998;

6.708)

(57,4; 71,3)

(2.023; 2.577)

 

 

 

C

96,1 %

4.813

89,7 %

1.317

(94,4; 97,4)

(4.342;

5.335)

(85,1; 93,3)

(1.043; 1.663)

 

 

 

W-135

97,4 %

11.543

82,6 %

2.158

(95,9; 98,4)

(10.873;

12.255)

(77,2; 87,2)

(1.815; 2.565)

 

 

 

Y

92,7 %

10.825

68,8 %

2.613

(90,5; 94,5)

(10.233;

11.452)

(62,5; 74,6)

(2.237; 3.052)

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za imunogenost.

VR: odziv na cepivo (vaccine response), opredeljen kot delež preskušancev:

s titri rSBA 32 pri uvodoma seronegativnih preskušancih (tj. titer rSBA pred cepljenjem < 8)

z vsaj 4-kratnim porastom titrov rSBA od pred cepljenjem do po cepljenju pri uvodoma

seropozitivnih preskušancih (tj. titer rSBA pred cepljenjem ≥ 8) * testirano v laboratorijih družbe GSK

Trajanje imunskega odziva so ocenili z rSBA in hSBA pri otrocih, ki so prejeli začetno cepljenje v študiji MenACWY-TT-081 (preglednica 9).

Preglednica 9: Podatki o 44-mesečnem trajanju imunskega odziva pri otrocih, ob cepljenju starih od 2 do 10 let (študija MenACWY-TT-088; podaljšek študije 081)

Meningo

Skupina, ki

Časovna

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

kokna

je prejela

točka

n

≥ 8

 

GMT

n

≥ 8

 

GMT

skupina

cepivo

(meseci)

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

 

 

 

 

 

 

86,5 %

 

25,6 %

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9; 91,0)

 

(144; 267)

(16,9; 35,8)

 

(3,3; 6,3)

 

 

 

 

 

85,7 %

 

25,8 %

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9; 90,4)

 

(224; 423)

(17,1; 36,2)

 

(3,4; 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6 %

 

34,8

95,6 %

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4; 71,3)

 

(26,0; 46,4)

(89,0; 98,8)

 

(53,4; 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0 %

 

14,5

76,8 %

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1; 44,3)

 

(10,9; 19,2)

(66,2; 85,4)

 

(23,1; 57,2)

 

 

 

 

 

 

cepivo

76,8 %

 

86,5

90,9 %

 

82,2

 

 

 

 

(65,1; 86,1)

 

(47,3; 158)

(75,7; 98,1)

 

(34,6; 196)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5 %

 

31,0

 

64,5 %

 

38,8

 

CRM

 

 

 

(33,1; 58,2)

 

(16,6; 58,0)

(45,4; 80,8)

 

(13,3; 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2 %

 

84,9 %

 

69,9

W-135

Nimenrix

(70,6; 82,9)

 

(149; 307)

(75,5; 91,7)

 

(48,2; 101)

 

 

 

 

 

68,3 %

 

80,5 %

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1; 74,8)

 

(72,5; 148)

(70,6; 88,2)

 

(42,7; 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3 %

81,3 %

79,2

Y

Nimenrix

(75,1; 86,6)

(165; 314)

(71,8; 88,7)

(52,5; 119)

 

 

 

62,4 %

78,9

82,9 %

 

 

 

 

(55,1; 69,4)

(54,6; 114)

(72,5; 90,6)

(78,0; 206)

 

 

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za trajanje, prilagojeno za vsako časovno točko.

*testiranje rSBA so opravili v laboratorijih PHE v Veliki Britaniji

**testirano v laboratorijih družbe GSK

Trajanje imunskega odziva so ocenili s hSBA 1 leto po cepljenju pri otrocih, starih od 6 do 10 let, ki so prejeli začetno cepljenje v študiji MenACWY-TT-027 (preglednica 10) (glejte poglavje 4.4).

Preglednica 10: Podatki 1 mesec po cepljenju in o trajanju imunskega odziva (hSBA*) 1 leto po cepljenju pri otrocih, starih od 6 do 10 let

 

 

 

1 mesec po cepljenju

 

1-letno trajanje

Meningok

Skupina, ki

(študija MenACWY-TT-027)

(študija MenACWY-TT-028)

okna

je

 

GMT

 

GMT

skupina

prejemala

n

n

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

cepivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

80,0 %

53,4

16,3 %

3,5

A

 

(71,1; 87,2)

(37,3; 76,2)

(9,8; 24,9)

(2,7; 4,4)

 

 

 

ACWY-PS

25,7 %

4,1

5,7 %

2,5

 

 

 

(12,5; 43,3)

(2,6; 6,5)

(0,7; 19,2)

(1,9; 3,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

89,1 %

95,2 %

C

 

(81,3; 94,4)

(99,3; 244)

(89,2; 98,4)

(95,4; 176)

 

 

 

ACWY-PS

39,5 %

13,1

32,3 %

7,7

 

 

 

(24,0; 56,6)

(5,4; 32,0)

(16,7; 51,4)

(3,5; 17,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

95,1 %

100 %

W-135

 

(89,0; 98,4)

(99,9; 178)

(96,5; 100)

(218; 302)

 

 

 

ACWY-PS

34,3 %

5,8

12,9 %

3,4

 

 

 

(19,1; 52,2)

(3,3; 9,9)

(3,6; 29,8)

(2,0; 5,8)

 

 

 

 

 

Nimenrix

83,1 %

95,1

99,1 %

Y

 

(73,7; 90,2)

(62,4; 145)

(94,9; 100)

(213; 330)

 

 

 

ACWY-PS

43,8 %

12,5

33,3 %

9,3

 

 

 

(26,4; 62,3)

(5,6; 27,7)

(18,6; 51,0)

(4,3; 19,9)

 

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za trajanje. * testirano v laboratorijih družbe GSK

Imunogenost pri mladostnikih, starih od 11 do 17 let, in odraslih, starih ≥ 18 let

V dveh kliničnih študijah, eni opravljeni pri mladostnikih, starih od 11 do 17 let (študija MenACWY- TT-036) in drugi pri odraslih, starih od 18 do 55 let (študija MenACWY-TT-035), so preskušanci prejeli bodisi en odmerek cepiva Nimenrix bodisi en odmerek cepiva ACWY-PS.

Cepivo Nimenrix je bilo imunološko neinferiorno cepivu ACWY-PS kar zadeva odziv na cepivo, kot je definiran zgoraj (preglednica 11).

Preglednica 11: Odziv baktericidnih protiteles (rSBA*) na cepivi Nimenrix in ACWY-PS pri mladostnikih (11-17 let) in odraslih (≥ 18 let) 1 mesec po cepljenju

Študija

Meningo

 

Nimenrix

 

cepivo ACWY-PS

(Starostni

kokna

n

VR

GMT

n

VR

GMT

razpon)

skupina

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

A

85,4 %

5.928

77,5 %

2.947

 

(82,1; 88,2)

(5.557; 6.324)

(70,9; 83,2)

(2.612; 3.326)

Študija

 

 

 

C

97,4 %

13.110

96,7 %

8.222

MenACW-

(95,8; 98,5)

(11.939; 14.395)

(93,3; 98,7)

(6.807; 9.930)

 

 

 

TT-036

W-135

96,4 %

8.247

87,5 %

2.633

(11-17 let)

(94,6; 97,7)

(7.639; 8.903)

(82,3; 91,6)

(2.299; 3.014)

 

 

 

 

Y

93,8 %

14.086

78,5 %

5.066

 

(91,6; 95,5)

(13.168; 15.069)

(72,5; 83,8)

(4.463; 5.751)

 

 

 

 

 

A

80,1 %

3.625

69,8 %

2.127

 

(77,0; 82,9)

(3.372; 3.897)

(63,8; 75,4)

(1.909; 2.370)

Študija

 

 

 

C

91,5 %

8.866

92,0 %

7.371

MenACW-

(89,4; 93,3)

(8.011; 9.812)

(88,3; 94,9)

(6.297; 8.628)

 

 

 

TT-035

W-135

90,2 %

5.136

85,5 %

2.461

(18-55 let)

(88,1; 92,1)

(4.699; 5.614)

(80,9; 89,4)

(2.081; 2.911)

 

 

 

 

Y

87,0 %

7.711

78,8 %

4.314

 

(84,6; 89,2)

(7.100; 8.374)

(73,6; 83,4)

(3.782; 4.921)

 

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za imunogenost. VR: odziv na cepivo (vaccine response)

* testirano v laboratorijih družbe GSK

Trajanje imunskega odziva so ocenili do 5 let po cepljenju pri mladostnikih, ki so prejeli osnovno cepljenje v študiji MenACWY-TT-036 (preglednica 12).

Preglednica 12: Podatki o trajanju imunskega odziva (rSBA*) 5 let po cepljenju pri mladostnikih, ob cepljenju starih od 11 do 17 let

Mening

Časovna

 

Nimenrix

 

 

cepivo ACWY-PS

okokna

točka

n

≥ 8

 

GMT

n

≥ 8

GMT

skupina

(leto)

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

 

 

 

92,9 %

 

82,7 %

A

(90,1; 95,1)

 

(381; 527)

(75,6; 88,4)

(147; 288)

 

 

 

 

97,5 %

 

93,0 %

 

 

 

(94,5; 99,1)

 

(531; 781)

(85,4; 97,4)

(202; 433)

 

 

 

 

 

 

91,1 %

 

86,0 %

C

(88,1; 93,6)

 

(309; 446)

(79,4; 91,1)

(262; 580)

 

 

 

 

88,6 %

 

87,1 %

 

 

 

(83,8; 92,3)

 

(194; 318)

(78,0; 93,4)

(224; 599)

 

 

 

 

 

 

82,0 %

 

30,0 %

16,0

W-135

(78,1; 85,4)

 

(268; 426)

(22,8; 38,0)

(10,9; 23,6)

 

 

 

 

86,0 %

 

34,9 %

19,7

 

 

 

(80,9; 90,2)

 

(324; 588)

(24,9; 45,9)

(11,8; 32,9)

 

 

 

 

 

 

93,1 %

 

58,0 %

69,6

Y

(90,3; 95,3)

 

(620; 884)

(49,7; 66,0)

(44,6; 109)

 

 

 

 

96,6 %

 

1.000

66,3 %

 

 

 

(93,4; 98,5)

 

(824; 1.214)

(55,3; 76,1)

(71,2; 219)

 

 

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za trajanje, prilagojeno za vsako časovno točko. *testiranje rSBA so opravili v laboratorijih PHE v Veliki Britaniji

Trajanje imunskega odziva so ocenili s hSBA do 5 let po cepljenju pri mladostnikih in odraslih, ki so prejeli začetno cepljenje v študiji MenACWY-TT-052 (preglednica 13) (glejte poglavje 4.4).

Preglednica 13: Podatki 1 mesec po cepljenju (študija MenACWY-TT-052) in o trajanju imunskega odziva (hSBA*) 5 let po cepljenju (študija MenACWY-TT-059) pri mladostnikih in odraslih, starih od 11 do 25 let

Meningokokna

Skupina, ki

Časovna

 

8 (95 % IZ)

 

 

je prejemala

n

GMT (95 % IZ)

skupina

točka

cepivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Nimenrix

mesec 1

82,0 % (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

leto 1

29,1 % (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

 

 

leto 5

48,9 % (40,4; 57,5)

8,9 (6,8; 11,8)

C

Nimenrix

mesec 1

96,1 % (93,5; 97,9)

(424; 668)

leto 1

94,9 % (92,0; 97,0)

(142; 207)

 

 

leto 5

92,9 % (87,3; 96,5)

94,6

(65,9; 136)

W-135

Nimenrix

mesec 1

91,0 % (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

leto 1

98,5 % (96,5; 99,5)

(173; 225)

 

 

leto 5

87,0 % (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

Y

Nimenrix

mesec 1

95,1 % (92,3; 97,0)

(208; 291)

leto 1

97,8 % (95,6; 99,0)

(237; 311)

 

 

leto 5

94,4 % (89,2; 97,5)

(174; 290)

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za trajanje, prilagojeno za vsako časovno točko. * testirano v laboratorijih družbe GSK

V ločeni študiji (MenACWY-TT-085) je en odmerek cepiva Nimenrix prejelo 194 odraslih Libanoncev, starih 56 let ali več (od tega jih je bilo 133 starih od 56 do 65 let in 61 starih > 65 let). Delež oseb s titri rSBA (izmerjeni v laboratorijih družbe GSK) ≥ 128 pred cepljenjem je znašal od 45 % (skupina C) do 62 % (skupina Y). Skupno je en mesec po cepljenju delež cepljenih oseb s titri rSBA ≥ 128 znašal od 93 % (skupina C) do 97 % (skupina Y). V podskupini, stari > 65 let, je delež

cepljenih oseb s titri rSBA ≥ 128 en mesec po cepljenju znašal od 90 % (skupina A) do 97 % (skupina Y).

Odziv na obnovitveni odmerek pri preskušancih, predhodno cepljenih s konjugiranim meningokoknim cepivom proti Neisseria meningitidis

Pri preskušancih, starejših od 12 mesecev, ki so predhodno prejeli osnovno cepljenje z monovalentnim (MenC-CRM) ali tetravalentnim konjugiranim meningokoknim cepivom (MenACWY-TT), so preučevali cepljenje z obnovitvenim odmerkom cepiva Nimenrix. Opazili so močne anamnestične odzive na antigen(e) v cepivu, ki so ga uporabili za osnovno cepljenje.

Odziv na cepivo Nimenrix pri preskušancih, predhodno cepljenih z navadnim polisaharidnim cepivom proti Neisseria meningitidis

V študiji MenACWY-TT-021 (opravljeni pri preskušancih, starih od 4,5 do 34 let) so imunogenost cepiva Nimenrix, uporabljenega od 30 do 42 mesecev po cepljenju s cepivom ACWY-PS, primerjali z imunogenostjo cepiva Nimenrix, danega enako starim preskušancem, ki v 10 letih pred tem niso prejeli nobenega cepiva proti meningokokom. Imunski odziv (titer rSBA ≥ 8) so zabeležili za vse skupine (A, C, W-135, Y) pri vseh preskušancih, ne glede na njihovo anamnezo cepiv proti meningokokom. Pri preskušancih, ki so prejeli odmerek cepiva ACWY-PS 30 do 42 mesecev pred cepivom Nimenrix, so opazili signifikantno nižje GMT rSBA, vendar pa je kljub temu 100 % preskušancev doseglo titre rSBA ≥ 8 za vse štiri meningokokne skupine (A, C, W-135, Y) (glejte poglavje 4.4).

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila obvezo za predložitev rezultatov študij s cepivom Nimenrix za vse skupine pediatrične populacije za preprečevanje meningokokne bolezni, ki jo povzroča Neisseria meningitidis skupin A, C, W-135 in Y (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi študij lokalnega prenašanja, akutne toksičnosti, toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih, razvojne/reproduktivne toksičnosti in plodnosti ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Prašek:

saharoza trometamol

Vehikel:

natrijev klorid voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti cepiva ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3 Rok uporabnosti

3 leta

Po rekonstituciji:

Cepivo je treba uporabiti takoj po rekonstituciji. Čeprav se ne priporoča, da se cepivo uporabi kasneje, je bila dokazana stabilnost za 8 ur po rekonstituciji pri temperaturi 30 °C. Če se cepivo ne uporabi v 8 urah, ga ne uporabite.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C).

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Za pogoje shranjevanja po rekonstituciji cepiva glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Prašek v viali (steklo tipa I) z zamaškom (butilna guma) in vehikel v napolnjeni injekcijski brizgi z zamaškom (butilna guma).

Velikost pakiranj po 1 in 10 z iglami ali brez njih.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Navodila za rekonstitucijo cepiva z vehiklom, priloženim v napolnjeni injekcijski brizgi

Cepivo Nimenrix je treba rekonstituirati tako, da se celotno vsebino napolnjene injekcijske brizge z vehiklom doda v vialo s praškom.

Za namestitev igle na brizgo glejte spodnjo sliko. Brizga, priložena cepivu Nimenrix, je lahko nekoliko drugačna (brez navoja) kot brizga, prikazana na sliki. V tem primeru je treba iglo namestiti brez privijanja.

1.Primite valj brizge v eno roko

(pazite, da ne boste držali bata brizge) in odvijte pokrovček brizge tako, da ga zasučete v nasprotni smeri urnega kazalca.

Bat brizge

Valj brizge

Pokrovček brizge

2.Za namestitev igle na brizgo,

zasučite iglo v smeri urnega kazalca na brizgo, dokler ne začutite, da se je zaskočila (glejte sliko).

3.Odstranite ščitnik igle, ki je včasih lahko nekoliko tog.

Ščitnik igle

4.Prašku dodajte vehikel. Po dodatku vehikla prašku je treba mešanico dobro pretresti, dokler se prašek povsem ne raztopi v vehiklu.

Rekonstituirano cepivo je bistra, brezbarvna raztopina.

Rekonstituirano cepivo je treba pred uporabo pregledati glede tujih delcev in/ali spremenjenega fizičnega videza. Če opazite eno ali drugo, morate cepivo zavreči.

Cepivo je treba uporabiti takoj po rekonstituciji.

Za injiciranje cepiva je treba uporabiti novo iglo.

Neuporabljeno cepivo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/12/767/001

EU/1/12/767/002

EU/1/12/767/003

EU/1/12/767/004

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 20. april 2012

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o cepivu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

1.IME ZDRAVILA

Nimenrix prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v ampuli cepivo proti meningokokom skupin A, C, W-135 in Y, konjugirano

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Po rekonstituciji en odmerek (0,5 ml) vsebuje:

 

Polisaharid Neisseria meningitidis skupine A1

5 mikrogramov

Polisaharid Neisseria meningitidis skupine C1

5 mikrogramov

Polisaharid Neisseria meningitidis skupine W-135 1

5 mikrogramov

Polisaharid Neisseria meningitidis skupine Y1

5 mikrogramov

1konjugiran na nosilno beljakovino tetanusnega toksoida

44 mikrogramov

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje.

Prašek ali pogača je bele barve.

Vehikel je bister in brezbarven.

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Cepivo Nimenrix je indicirano za aktivno imunizacijo posameznikov starejših od 6 tednov proti invazivnim meningokoknim boleznim, ki jih povzroča Neisseria meningitidis skupin A, C, W-135 in Y.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Cepivo Nimenrix je treba uporabljati v skladu z razpoložljivimi uradnimi priporočili.

Dojenčki, stari od 6 do 12 tednov

Priporočeno shemo cepljenja sestavljajo trije odmerki po 0,5 ml. Shemo osnovnega cepljenja za dojenčke sestavljata dva odmerka. Cepljenje s prvim odmerkom se opravi po dopolnjenem 6. tednu starosti, med odmerkoma pa morata miniti 2 meseca. Cepljenje s tretjim (obnovitvenim) odmerkom je priporočljivo pri starosti 12 mesecev (glejte poglavje 5.1).

Otroci, starejši od 12 mesecev, mladostniki in odrasli

Uporabiti je treba en 0,5-ml odmerek.

Za nekatere posameznike je lahko primeren drugi odmerek cepiva Nimenrix (glejte poglavje 4.4).

Predhodno cepljeni otroci, starejši od 12 mesecev, mladostniki in odrasli

Cepivo Nimenrix je mogoče uporabiti kot obnovitveni odmerek pri posameznikih, ki so predhodno prejeli osnovno cepljenje s konjugiranim ali navadnim polisaharidnim meningokoknim cepivom (glejte poglavji 4.4 in 5.1).

Način uporabe

Imunizacijo se sme opraviti le z intramuskularnim injiciranjem.

Pri dojenčkih je priporočeno mesto injiciranja anterolateralni predel stegna. Pri posameznikih, starejših od 1 leta, je priporočeno mesto injiciranja anterolateralni predel stegna ali deltoidna mišica (glejte poglavji 4.4 in 4.5).

Za navodila glede rekonstitucije cepiva pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

4.3 Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilne učinkovine ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Cepiva Nimenrix se nikakor ne sme dajati intravaskularno, intradermalno ali subkutano.

Dobra klinična praksa je, da se pred cepljenjem vzame zdravstvena anamneza (zlasti glede prejšnjih cepljenj in morebitnih neželenih učinkov) in opravi klinični pregled.

Vedno morata biti na voljo ustrezna medicinska oskrba in nadzor za primer, da se po dajanju cepiva pojavi anafilaktična reakcija, ki pa je redka.

Sočasna bolezen

Cepljenje s cepivom Nimenrix je treba odložiti pri osebah z akutno, hudo febrilno boleznijo. Blažja okužba, npr. prehlad, pa ni razlog za odložitev cepljenja.

Sinkopa

Po vsakem cepljenju ali celo pred njim se lahko pojavi sinkopa (omedlevica), zlasti pri mladostnikih, kot psihološki odziv na injiciranje z iglo. To lahko spremljajo različni nevrološki znaki, npr. prehodna motnja vida, parestezije in tonično-klonični gibi udov med okrevanjem. Pomembno je zagotoviti ukrepe za preprečitev poškodb v primeru omedlevice.

Trombocitopenija in motnje koagulacije

Previdnost pri dajanju cepiva Nimenrix je potrebna pri osebah s trombocitopenijo ali kakšno koagulacijsko motnjo, ker se jim lahko po intramuskularnem injiciranju pojavi krvavitev.

Imunska pomanjkljivost

Pričakuje se lahko, da pri bolnikih, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje ali pri bolnikih z imunsko pomanjkljivostjo, ustrezen imunski odziv morda ne bo dosežen.

Pri bolnikih z zvečano dovzetnostjo za meningokokne okužbe zaradi motenj, kot so pomanjkanja terminalnega komplementa in anatomska ali funkcijska asplenija, varnost in imunogenost nista bili ocenjeni. Pri teh posameznikih ustrezen imunski odziv morda ne bo dosežen.

Zaščita pred meningokokno boleznijo

Cepivo Nimenrix ščiti le pred Neisseria meningitidis skupin A, C, W-135 in Y, ne pa pred drugimi skupinami Neisseria meningitidis.

Zaščitni imunski odziv morda ne bo dosežen pri vseh cepljenih osebah.

Vpliv predhodnega cepljenja z navadnim polisaharidnim meningokoknim cepivom

Osebe, predhodno cepljene z navadnim polisaharidnim meningokoknim cepivom, od 30 do 42 mesecev pozneje pa s cepivom Nimenrix, so imele nižje geometrične sredine titrov (GMT – Geometric Mean Titre), določene s presusom baktericidnosti v serumu s kunčjim komplementom (rSBA - rabbit complement Serum Bactericidal Assay), kot osebe, ki v zadnjih 10 letih niso prejele nobenega cepiva proti meningokokom (glejte poglavje 5.1). Klinični pomen tega ni znan.

Vpliv predvakcinacijskega protitelesa na tetanusni toksoid

Varnost in imunogenost cepiva Nimenrix so ocenili med zaporedno ali sočasno uporabo cepiva z davičnim in tetanusnim toksoidom, acelularnim cepivom proti oslovskemu kašlju, neaktiviranimi poliovirusi (1, 2 in 3), površinskim antigenom hepatitisa B in poliribozil riboza fosfatom bakterije Haemophilus influenzae tipa b, konjugiranim na tetanusni toksoid (DTaP-HBV-IPV/Hib), v drugem letu življenja. Z uporabo cepiva Nimenrix en mesec po cepivu DTaP-HBV-IPV/Hib so bile dosežene nižje GMT rSBA proti skupinam A, C in W-135 v primerjavi s sočasno uporabo (glejte poglavje 4.5). Klinični pomen tega ni znan.

Imunski odzivi pri malčkih, starih od 12 do 14 mesecev

Malčki, stari od 12 do 14 mesecev, so imeli en mesec po enem odmerku cepiva Nimenrix ali en mesec po dveh odmerkih cepiva Nimenrix, danih v presledku 2 mesecev, podobne odzive rSBA proti skupinam A, C, W-135 in Y.

V preskusu baktericidnosti v serumu s humanim komplementom (hSBA - human complement Serum Bactericidal Assay) je bil enkratni odmerek povezan z nižjimi titri proti skupinama W-135 in Y v primerjavi z dvema odmerkoma, danima v presledku 2 mesecev. Proti skupinama A in C so opazili podobne odzive po enem ali dveh odmerkih (glejte poglavje 5.1). Klinični pomen teh ugotovitev ni znan. Če ima malček posebej veliko tveganje za invazivno meningokokno bolezen zaradi izpostavljenosti skupinama W-135 in Y, se lahko razmisli o drugem odmerku cepiva v razmiku 2 mesecev po prvem odmerku. Glede upadanja protiteles proti skupini A ali C po prvem odmerku cepiva Nimenrix pri otrocih, starih od 12 do 23 mesecev, glejte Vztrajanje titrov serumskih baktericidnih protiteles, spodaj.

Vztrajanje titrov serumskih baktericidnih protiteles

Pri uporabi preskusa s humanim komplementom (hSBA) so po uporabi cepiva Nimenrix opazili upadanje titrov serumskih baktericidnih protiteles proti skupini A (glejte poglavje 5.1). Klinični pomen upadanja titrov protiteles hSBA proti skupini A ni znan. Toda če pri posamezniku obstaja posebej veliko tveganje za izpostavljenost skupini A in je odmerek cepiva Nimenrix prejel pred več kot približno enim letom, se lahko razmisli o uporabi obnovitvenega odmerka.

Upadanje titrov protiteles s časom so opazili pri skupinah A, C, W-135 in Y. Klinični pomen upadanja titrov protiteles ni znan. Pri posameznikih, ki so bili kot malčki cepljeni in pri katerih še vedno obstaja veliko tveganje za izpostavljenost meningokokni bolezni, ki jo povzročajo skupine A, C, W-135 ali Y, se lahko razmisli o obnovitvenem odmerku (glejte poglavje 5.1).

Vpliv cepiva Nimenrix na koncentracijo protiteles proti tetanusu

Po cepljenju s cepivom Nimenrix so sicer opažali porast koncentracije protiteles proti tetanusnemu toksoidu (TT), vendar cepivo Nimenrix ne nadomešča imunizacije proti tetanusu.

Dajanje cepiva Nimenrix skupaj s cepivom, ki vsebuje TT, ali en mesec pred takim cepivom v drugem letu življenja ne poslabša odziva na TT in ne vpliva pomembno na varnost. Za otroke po 2. letu starosti ni podatkov.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Pri dojenčkih lahko cepivo Nimenrix dajemo sočasno s kombiniranimi cepivi DTaP-HBV-IPV/Hib in 10-valentnim konjugiranim pnevmokoknim cepivom.

Cepivo Nimenrix lahko po dopolnjenem prvem letu dajemo sočasno z vsemi naslednjimi cepivi: s cepivi proti hepatitisu A (HAV) in hepatitisu B (HBV), cepivom proti ošpicam-mumpsu-rdečkam (MMR), cepivom proti ošpicam-mumpsu-rdečkam-noricam (MMRV), z 10-valentnim konjugiranim pnevmokoknim cepivom in cepivom proti sezonski gripi brez adjuvansa.

V drugem letu življenja lahko cepivo Nimenrix dajemo sočasno s kombiniranimi cepivi proti davici- tetanusu-oslovskemu kašlju (acelularno) (DTaP), vključno s kombinacijo cepiv DTaP in cepiv proti hepatitisu B, otroški paralizi (inaktivirano) ali Haemophilusu influenzae tipa b (HBV, IPV ali Hib), npr. cepivom DTaP-HBV-IPV/Hib, in 13-valentnim pnevmokoknim konjugiranim cepivom.

Kadar je le mogoče, je treba cepivo Nimenrix in cepivo s TT, npr. cepivo DTaP-HBV-IPV/Hib, dati hkrati, ali pa je treba cepivo Nimenrix dati vsaj en mesec pred cepivom s TT.

En mesec po sočasni uporabi z 10-valentnim konjugiranim pnevmokoknim cepivom so ugotovili nižje geometrične sredine koncentracije protiteles (GMC – Geometric Mean antibody Concentration) in nižje z opsonofagocitnim preskusom (OPA – OpsonoPhagocytic Assay) določene GMT protiteles proti enemu pnevmokoknemu serotipu (18C konjugiran na nosilno beljakovino tetanusnega toksoida). Klinični pomen tega ni znan. Na imunske odzive na drugih devet pnevmokoknih serotipov ni bilo vpliva.

Če je treba cepivo Nimenrix dati sočasno s kakšnim drugim cepivom za injiciranje, je treba cepivi vedno injicirati na različni mesti.

Pričakovati je mogoče, da cepivo ne bo izzvalo ustreznega odziva pri bolnikih, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Pri nosečnicah je malo izkušenj z uporabo cepiva Nimenrix.

Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov v zvezi z nosečnostjo, embrionalnim/fetalnim razvojem, porodom ali poporodnim razvojem (glejte poglavje 5.3).

Cepivo Nimenrix se sme med nosečnostjo uporabiti le, če je jasno potrebno in če možne koristi odtehtajo možna tveganja za plod.

Dojenje

Ni znano, ali se cepivo Nimenrix pri človeku izloča v materinem mleku.

Cepivo Nimenrix se sme med obdobjem dojenja uporabiti le, če možne koristi odtehtajo možna tveganja.

Plodnost

Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na sposobnost razmnoževanja.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij o vplivih cepiva Nimenrix na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli.

Toda nekateri učinki, omenjeni v poglavju 4.8 "Neželeni učinki", lahko poslabšajo sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Varnost cepiva Nimenrix so ocenjevali v kliničnih študijah, kot sledi:

9.621 preskušancev je prejelo en odmerek cepiva. Med vsemi vključenimi je bilo 3.079 malčkov (od 12 do 23 mesecev), 909 otrok, starih med 2 in 5 let, 990 otrok, starih med 6 in 10 let, 2.317 mladostnikov (od 11 do 17 let) in 2.326 odraslih (od 18 do 55 let).

V ločeni študiji je en odmerek cepiva Nimenrix prejelo 274 posameznikov, starih 56 let in več.

V študiji pri dojenčkih, ki so bili v času prvega odmerka stari od 6 do 12 tednov, je vsaj en odmerek iz osnovne sheme 2 ali 3 odmerkov cepiva Nimenrix prejelo 1.052 preskušancev,

1.008 pa jih je prejelo obnovitveni odmerek pri približno 12 mesecih starosti.

V starostnih skupinah od 6 do 12 tednov in od 12 do 14 mesecev, ki sta prejeli 2 odmerka cepiva Nimenrix v presledku 2 mesecev, sta bila prvi in drugi odmerek povezana s podobnimi lokalnimi in sistemskimi reakcijami.

Profil lokalnih in splošnih neželenih učinkov obnovitvenega odmerka cepiva Nimenrix, po osnovnem cepljenju s cepivom Nimenrix ali drugimi konjugiranimi ali navadnimi polisaharidnimi meningokoknimi cepivi, je bil podoben profilu lokalnih in splošnih neželenih učinkov, opaženem po osnovnem cepljenju s cepivom Nimenrix, razen gastrointestinalnih simptomov (vključno z diarejo, bruhanjem in navzeo), ki so bili zelo pogosti.

Preglednica neželenih učinkov

Opisani neželeni učinki so navedeni po naslednjih kategorijah pogostnosti:

Zelo pogosti:

(≥ 1/10)

Pogosti:

(≥ 1/100 do < 1/10)

Občasni:

(≥ 1/1.000 do < 1/100)

Redki:

(≥ 1/10.000 do < 1/1.000)

Zelo redki:

(< 1/10.000)

Preglednica 1 prikazuje neželene učinke, o katerih so poročali v študijah pri preskušancih, starih od 6 tednov do 55 let, ter v obdobju trženja cepiva. Neželeni učinki, o katerih so poročali pri preskušancih, starih > 55 let, so bili podobni tistim, ki so jih opazili pri mlajših starostnih skupinah.

Preglednica 1 Tabelarični povzetek neželenih učinkov po organskih sistemih

Organski sistem

Pogostnost

Neželeni učinki

Presnovne in prehranske motnje

zelo pogosti

izguba apetita

Psihiatrične motnje

zelo pogosti

razdražljivost

 

občasni

nespečnost

 

 

jok

Bolezni živčevja

zelo pogosti

zaspanost

 

 

glavobol

 

občasni

hipestezija

 

 

omotica

Bolezni prebavil

pogosti

diareja

 

 

bruhanje

 

 

navzea*

Bolezni kože in podkožja

občasni

srbenje

 

 

izpuščaj**

Bolezni mišično-skeletnega

občasni

mialgija

sistema in vezivnega tkiva

 

bolečina v okončinah

Splošne težave in spremembe

zelo pogosti

zvišana telesna temperatura

na mestu aplikacije

 

oteklina na mestu injiciranja

 

 

bolečina na mestu injiciranja

 

 

pordelost na mestu injiciranja

 

 

utrujenost

 

pogosti

hematom na mestu injiciranja*

 

občasni

splošno slabo počutje

 

 

zatrdlina na mestu injiciranja

 

 

srbenje na mestu injiciranja

 

 

toplota na mestu injiciranja

 

 

anestezija na mestu injiciranja

 

neznana***

obsežna oteklina okončine na mestu injiciranja,

 

 

ki včasih zajame sosednji sklep in je pogosto

 

 

povezana z eritemom ali oteklina celotne

 

 

okončine v katero je bilo injicirano cepivo

*pri dojenčkih sta se navzea in hematom na mestu injiciranja pojavljala s pogostnostjo ''občasni''

**pri dojenčkih se je izpuščaj pojavljal s pogostnostjo ''pogosti''

***neželeni učinki, ugotovljeni v obdobju trženja cepiva

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o kateremkoli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

Ni opisanih primerov prevelikega odmerjanja.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: cepiva, cepiva proti meningokokom, oznaka ATC: J07AH08

Mehanizem delovanja

Antikapsularna protitelesa proti meningokokom ščitijo pred meningokoknimi boleznimi z baktericidnim delovanjem preko komplementa. Cepivo Nimenrix povzroči nastanek baktericidnih protiteles proti kapsularnim polisaharidom Neisseria meningitidis skupin A, C, W-135 in Y, merjenih s preskusi, ki uporabljajo bodisi kunčji (rSBA) bodisi humani (hSBA) komplement.

Imunogenost pri dojenčkih

V klinični študiji pri dojenčkih (MenACWY-TT-083) so jim prvi odmerek dali pri starosti od 6 do 12 tednov, drugi odmerek 2 meseca po prvem odmerku in tretji (obnovitveni) odmerek pri starosti približno 12 mesecev. Cepivo DTaP-HBV-IPV/Hib in 10-valentno pnevmokokno cepivo so dajali sočasno. Cepivo Nimenrix je povzročilo odziv baktericidnih protiteles na štiri meningokokne skupine. Odziv proti skupini C je bil neinferioren tistemu, ki sta ga izzvali odobreni cepivi MenC-CRM in MenC-TT kar zadeva odstotke s titri rSBA ≥ 8 en mesec po drugem odmerku. Glejte preglednico 2.

Preglednica 2: Odzivi baktericidnih protiteles (rSBA*) in (hSBA**) pri dojenčkih po dveh odmerkih, danih v presledku 2 mesecev, in po obnovitvenem odmerku pri 12 mesecih starosti (študija MenACWY-TT-083)

Meningoko

Skupina, ki

 

 

rSBA*

 

hSBA**

 

 

 

 

 

 

 

kna

je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT

 

GMT

prejemala

 

 

 

skupina

cepivo

 

n

(95 %

(95 % IZ)

n

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

 

 

 

IZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po 2.

 

97,4 %

 

96,5 %

 

 

(95,4;

 

 

odmerku(1)

(182; 227)

(93,0; 98,6)

(131; 188)

A

Nimenrix

po

 

98,6)

 

 

 

 

 

99,6 %

 

 

 

 

 

 

obnovitven

 

1.561

 

99,5 %

1.007

 

 

(98,4;

 

 

em

(1.412; 1.725)

(97,4; 100)

(836; 1.214)

 

 

odmerku(1)

 

99,9)

 

 

 

 

 

 

po 2.

 

98,7 %

 

98,6 %

1.308

 

 

(97,2;

 

 

odmerku(1)

(540; 693)

(96,0; 99,7)

(1.052; 1.627)

 

Nimenrix

po

 

99,5)

 

 

 

 

 

 

99,8 %

 

 

 

 

 

 

obnovitven

 

1.177

 

99,5 %

4.992

 

 

(98,8;

 

 

em

(1.059; 1.308)

(97,5; 100)

(4.086; 6.100)

 

 

odmerku(1)

 

100)

 

 

 

 

 

 

po 2.

 

99,6 %

 

100 %

3.188

 

 

(98,4;

 

cepivo

odmerku(1)

(850; 1.079)

(98,2; 100)

(2.646; 3.841)

 

 

 

99,9)

 

 

 

 

C

MenC-

po

 

98,4 %

 

 

 

 

 

CRM

obnovitven

 

1.051

 

100 %

5.438

 

(96,8;

 

 

em

(920; 1.202)

(98,3; 100)

(4.412; 6.702)

 

 

 

99,4)

 

 

 

odmerku(1)

 

 

 

 

 

 

 

po 2.

 

100 %

1.188

 

100 %

2.626

 

 

(99,2;

 

 

odmerku(1)

(1.080; 1.307)

(98,4; 100)

(2.219; 3.109)

 

cepivo

po

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MenC-TT

 

100 %

 

 

 

 

 

obnovitven

 

1.960

 

100 %

5.542

 

 

em

(99,2;

(1.776; 2.163)

(98,3; 100)

(4.765; 6.446)

 

 

odmerku(1)

 

100)

 

 

 

 

 

 

po 2.

 

99,1 %

1.605

 

100 %

 

 

(97,8;

 

 

odmerku(1)

(1.383; 1.862)

(98,3; 100)

(644; 882)

W

Nimenrix

po

 

99,8)

 

 

 

 

 

99,8 %

 

 

 

 

 

 

obnovitven

 

2.777

 

100 %

5.123

 

 

(98,8;

 

 

em

(2.485; 3.104)

(98,3; 100)

(4.504; 5.826)

 

 

odmerku(1)

 

100)

 

 

 

 

 

 

po 2.

 

98,2 %

 

97,7 %

 

 

(96,6;

 

 

odmerku(1)

(419; 558)

(94,6; 99,2)

(276; 390)

Y

Nimenrix

po

 

99,2)

 

 

 

 

 

99,4 %

 

 

 

 

 

 

obnovitven

 

 

100 %

2.954

 

 

(99,1;

 

 

em

(787; 986)

(98,3; 100)

(2.498; 3.493)

 

 

 

99,9)

 

 

 

odmerku(1)

 

 

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na primarni kohorti ATP (ATP – According-to-Protocol) za imunogenost.

*testiranje rSBA so opravili v laboratorijih PHE (Public Health England) v Veliki Britaniji

**hSBA so testirali v laboratorijih družbe GSK

(1) odvzem krvi so opravili od 21 do 48 dni po cepljenju

Imunogenost pri malčkih, starih od 12 do 23 mesecev

V kliničnih študijah MenACWY-TT-039 in MenACWY-TT-040 je en odmerek cepiva Nimenrix povzročil odzive rSBA proti štirim meningokoknim skupinam; odziv proti skupini C je bil (kar zadeva odstotke s titri rSBA ≥ 8) primerljiv odzivu na odobreno cepivo MenC-CRM (preglednica 3).

Preglednica 3: Odziv baktericidnih protiteles (rSBA*) pri malčkih, starih od 12 do 23 mesecev

Meningokokna

Skupina, ki je

Študija MenACWY-TT-039(1)

Študija MenACWY-TT-040(2)

 

≥ 8

GMT

 

≥ 8

GMT

skupina

prejemala cepivo

n

n

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

 

 

 

A

Nimenrix

99,7 %

2.205

98,4 %

3.170

(98,4; 100)

(2.008;

2.422)

(95,3; 99,7)

(2.577; 3.899)

 

 

 

 

 

Nimenrix

99,7 %

97,3 %

C

(98,4; 100)

(437;

522)

(93,7; 99,1)

(672; 1.021)

 

 

 

cepivo MenC-CRM

97,5 %

98,2 %

 

 

(92,9; 99,5)

(170;

265)

(93,8; 99,8)

(521; 918)

 

 

 

 

W-135

Nimenrix

100 %

2.682

98,4 %

4.022

(99,0; 100)

(2.453;

2.932)

(95,4; 99,7)

(3.269; 4.949)

 

 

 

 

Y

Nimenrix

100 %

2.729

97,3 %

3.168

(99,0; 100)

(2.473;

3.013)

(93,8; 99,1)

(2.522; 3.979)

 

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohortah ATP (ATP – According-to-Protocol) za imunogenost.

(1)odvzem krvi so opravili od 42 do 56 dni po cepljenju

(2)odvzem krvi so opravili od 30 do 42 dni po cepljenju * testirano v laboratorijih družbe GSK

V študiji MenACWY-TT-039 so kot sekundarni opazovani dogodek merili tudi baktericidno aktivnost v serumu, in sicer s človeškim serumom kot virom komplementa (hSBA) (preglednica 4).

Preglednica 4: Odziv baktericidnih protiteles (hSBA*) pri malčkih, starih od 12 do 23 mesecev

Meningokokna

Skupina, ki je

n

Študija MenACWY-TT-039(1)*

≥ 8

GMT

skupina

prejemala cepivo

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

 

 

A

Nimenrix

77,2 %

19,0

(72,4; 81,6)

(16,4;

22,1)

 

 

 

 

Nimenrix

98,5 %

C

(96,6; 99,5)

(175;

219)

 

 

cepivo MenC-CRM

81,9 %

40,3

 

 

(73,7; 88,4)

(29,5;

55,1)

 

 

 

W-135

Nimenrix

87,5 %

48,9

(83,5; 90,8)

(41,2;

58,0)

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3 %

30,9

(74,5; 83,6)

(25,8;

37,1)

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za imunogenost.

(1)odvzem krvi so opravili od 42 do 56 dni po cepljenju

*testirano v laboratorijih družbe GSK

V študiji Men ACWY-TT-104 so imunski odziv po enem ali dveh odmerkih cepiva Nimenrix, danih v presledku 2 mesecev, ocenili en mesec po zadnjem cepljenju. Cepivo Nimenrix je povzročilo baktericidne odzive proti vsem štirim skupinam, ki so bili (kar zadeva odstotke s titri rSBA ≥ 8 in GMT) podobni po enem ali dveh odmerkih (preglednica 5).

Preglednica 5: Odziv baktericidnih protiteles (rSBA*) pri malčkih, starih od 12 do 14 mesecev

 

Skupina, ki

 

 

Študija MenACWY-TT-104(1)

Meningokokna

je

Časovni

 

≥ 8

GMT

skupina

prejemala

okvir

n

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

cepivo

 

 

 

 

A

Nimenrix

po

97,8 %

1.437

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(94,4; 99,4)

(1.118; 1.847)

 

 

po

96,8 %

1.275

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(92,8; 99,0)

(970; 1.675)

 

2 odmerka

po

98,0 %

1.176

 

 

2. odmerku

 

(94,3; 99,6)

(922; 1.501)

C

Nimenrix

po

95,0 %

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(90,7; 97,7)

(346; 592)

 

 

po

95,5 %

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(91,0; 98,2)

(281; 485)

 

2 odmerka

 

 

 

 

 

po

98,7 %

 

 

2. odmerku

 

(95,3; 99,8)

(522; 783)

W-135

Nimenrix

po

95,0 %

2.120

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(90,8; 97,7)

(1.601; 2.808)

 

 

po

94,9 %

2.030

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(90,3; 97,8)

(1.511; 2.728)

 

2 odmerka

po

100 %

3.533

 

 

2. odmerku

 

(97,6; 100)

(2.914; 4.283)

Y

Nimenrix

po

92,8 %

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(88,0; 96,1)

(705; 1.285)

 

 

po

93,6 %

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(88,6; 96,9)

(692; 1.258)

 

2 odmerka

po

99,3 %

1.134

 

 

2. odmerku

 

(96,3; 100)

(944; 1.360)

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za imunogenost.

(1) odvzem krvi so opravili od 21 do 48 dni po cepljenju * testirano v laboratorijih PHE (Public Health England)

V študiji Men ACWY-TT-104 so kot sekundarni opazovani dogodek merili tudi baktericidno aktivnost v serumu, in sicer s hSBA. Cepivo Nimenrix je povzročilo baktericidne odzive proti skupinama W-135 in Y, ki so bili (kar zadeva odstotke s titri hSBA ≥ 8) večji pri dveh odmerkih kot pri enem samem. Podobne odzive (kar zadeva odstotke s titri hSBA ≥ 8) so opazili pri skupinah A in C (preglednica 6).

Preglednica 6: Odziv baktericidnih protiteles (hSBA*) pri malčkih, starih od 12 do 14 mesecev

Meningokokna

Skupina, ki je

Časovni

 

Študija MenACWY-TT-104(1)

prejemala

n

≥ 8

GMT

skupina

okvir

cepivo

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

 

 

A

Nimenrix

po

95,9 %

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(88,6; 99,2)

(87; 160)

 

 

po

97,0 %

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(89,5; 99,6)

(98; 180)

 

2 odmerka

po

97,0 %

 

 

2. odmerku

 

(89,5; 99,6)

(126; 230)

C

Nimenrix

po

98,7 %

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(93,1; 100)

(105;

220)

 

 

po

95,7 %

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(88,0; 99,1)

(110;

236)

 

2 odmerka

po

100 %

1.753

 

 

2. odmerku

 

(94,8; 100)

(1.278;

2.404)

W-135

Nimenrix

po

62,5 %

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(50,3; 73,6)

(16;

47)

 

 

po

68,9 %

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(55,7; 80,1)

(16;

43)

 

2 odmerka

po

97,1 %

 

 

2. odmerku

 

(90,1; 99,7)

(550; 1.041)

Y

Nimenrix

po

67,6 %

 

1 odmerek

1. odmerku

 

(55,5; 78,20)

(24;

71)

 

 

po

64,3 %

 

Nimenrix

1. odmerku

 

(50,4; 76,6)

(18;

58)

 

2 odmerka

po

95,3 %

 

 

2. odmerku

 

(86,9; 99,0)

(339;

775)

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za imunogenost.

(1)odvzem krvi so opravili od 21 do 48 dni po cepljenju

*testirano v laboratorijih družbe GSK

Trajanje imunskega odziva so ocenili z rSBA in hSBA do 5 let pri otrocih, ki so prejeli začetno cepljenje v študiji MenACWY-TT-027 (preglednica 7).

Preglednica 7: Podatki o 5-letnem trajanju imunskega odziva pri malčkih, ob cepljenju starih od 12 do 23 mesecev (študija MenACWY-TT-032; podaljšek študije 027)

Meningo

Skupina,

Časovna

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

kokna

ki je

točka

 

≥ 8

 

GMT

 

≥ 8

 

GMT

prejemala

n

 

n

 

skupina

(leto)

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

 

cepivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4 %

 

35,1

52,3 %

 

8,8

A

Nimenrix

(48,8; 78,1)

 

(19,4; 63,4)

(36,7; 67,5)

 

(5,4; 14,2)

 

 

 

 

 

73,5 %

 

37,4

35,6 %

 

5,2

 

 

 

 

 

 

(58,9; 85,1)

 

(22,1; 63,2)

(21,9: 51,2)

 

(3,4; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8 %

 

97,8 %

 

 

Nimenrix

(88,2; 99,9)

 

(62,7; 192)

(88,2; 99,9)

 

(214; 640)

 

 

 

 

 

 

 

77,6 %

 

48,9

91,7 %

 

 

 

 

 

C

 

(63,4; 88,2)

 

(28,5; 84,0)

(80,0; 97,7)

 

(124; 379)

 

 

 

 

 

 

cepivo

80,0 %

 

70,0 %

 

91,9

 

 

 

 

(44,4; 97,5)

 

(22,6; 832)

(34,8; 93,3)

 

(9,8; 859)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

63,6 %

 

26,5

 

90,9 %

 

 

CRM

 

 

 

(30,8; 89,1)

 

(6,5; 107)

(58,7; 99,8)

 

(21,2; 557)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0 %

 

50,8

84,4 %

 

76,9

W-135

Nimenrix

(44,3; 74,3)

 

(24,0; 108)

(70,5; 93,5)

 

(44,0; 134)

 

 

 

 

 

34,7 %

 

18,2

82,6 %

 

59,7

 

 

 

 

 

 

(21,7; 49,6)

 

(9,3; 35,3)

(68,6; 92,2)

 

(35,1; 101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,2 %

 

44,9

87,8 %

 

74,6

Y

Nimenrix

(46,5; 76,2)

 

(22,6; 89,3)

(73,8; 95,9)

 

(44,5; 125)

 

 

 

 

 

42,9 %

 

20,6

80,0 %

 

70,6

 

 

 

 

 

 

(28,8; 57,8)

 

(10,9; 39,2)

(65,4; 90,4)

 

(38,7; 129)

 

 

 

 

 

 

 

Za analizo trajanja imunogenosti so uporabili kohorto ATP za leto 5. Pristranskost izbire (predvsem zaradi ponovnega cepljenja preskušancev s titri rSBA proti skupini C < 8 in njihove izključitve na naslednji časovni točki/naslednjih časovnih točkah) je morda povzročila previsoko oceno titrov.

*testiranje rSBA so opravili v laboratorijih PHE v Veliki Britaniji

**testirano v laboratorijih družbe GSK

Imunogenost pri otrocih, starih od 2 do 10 let

V študiji MenACWY-TT-081 se je cepivo Nimenrix izkazalo za neinferiorno drugemu odobrenemu cepivu MenC-CRM, kar zadeva odziv na skupino C [94,8 % (95 % IZ: 91,4; 97,1) in 95,7 % (95 % IZ: 89,2; 98,8) v tem zaporedju]; GMT so bile v skupini s cepivom Nimenrix nižje [2.795 (95 % IZ: 2.393; 3.263)] kot s cepivom MenC-CRM [5.292 (95 % IZ: 3.815; 7.340)].

V študiji MenACWY-TT-038 se je cepivo Nimenrix izkazalo za neinferiorno odobrenemu cepivu ACWY-PS, kar zadeva odziv na štiri skupine (A, C, W-135 in Y) po cepljenju (glejte preglednico 8).

Preglednica 8: Odziv baktericidnih protiteles (rSBA*) na cepivi Nimenrix in ACWY-PS pri otrocih, starih od 2 do 10 let, 1 mesec po cepljenju (študija MenACWY-TT-038)

Meningokokna

 

Nimenrix

 

 

cepivo ACWY-PS

 

VR

GMT

 

VR

GMT

skupina

n

n

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

 

 

A

89,1 %

6.343

64,6 %

2.283

(86,3; 91,5)

(5.998;

6.708)

(57,4; 71,3)

(2.023; 2.577)

 

 

 

C

96,1 %

4.813

89,7 %

1.317

(94,4; 97,4)

(4.342;

5.335)

(85,1; 93,3)

(1.043; 1.663)

 

 

 

W-135

97,4 %

11.543

82,6 %

2.158

(95,9; 98,4)

(10.873;

12.255)

(77,2; 87,2)

(1.815; 2.565)

 

 

 

Y

92,7 %

10.825

68,8 %

2.613

(90,5; 94,5)

(10.233;

11.452)

(62,5; 74,6)

(2.237; 3.052)

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za imunogenost.

VR: odziv na cepivo (vaccine response), opredeljen kot delež preskušancev:

s titri rSBA 32 pri uvodoma seronegativnih preskušancih (tj. titer rSBA pred cepljenjem < 8)

z vsaj 4-kratnim porastom titrov rSBA od pred cepljenjem do po cepljenju pri uvodoma

seropozitivnih preskušancih (tj. titer rSBA pred cepljenjem ≥ 8) * testirano v laboratorijih družbe GSK

Trajanje imunskega odziva so ocenili z rSBA in hSBA pri otrocih, ki so prejeli začetno cepljenje v študiji MenACWY-TT-081 (preglednica 9).

Preglednica 9: Podatki o 44-mesečnem trajanju imunskega odziva pri otrocih, ob cepljenju starih od 2 do 10 let (študija MenACWY-TT-088; podaljšek študije 081)

Meningo

Skupina, ki

Časovna

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

kokna

je prejela

točka

n

≥ 8

 

GMT

n

≥ 8

 

GMT

skupina

cepivo

(meseci)

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

 

 

 

 

 

 

86,5 %

 

25,6 %

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9; 91,0)

 

(144; 267)

(16,9; 35,8)

 

(3,3; 6,3)

 

 

 

 

 

85,7 %

 

25,8 %

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9; 90,4)

 

(224; 423)

(17,1; 36,2)

 

(3,4; 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6 %

 

34,8

95,6 %

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4; 71,3)

 

(26,0; 46,4)

(89,0; 98,8)

 

(53,4; 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0 %

 

14,5

76,8 %

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1; 44,3)

 

(10,9; 19,2)

(66,2; 85,4)

 

(23,1; 57,2)

 

 

 

 

 

 

cepivo

76,8 %

 

86,5

90,9 %

 

82,2

 

 

 

 

(65,1; 86,1)

 

(47,3; 158)

(75,7; 98,1)

 

(34,6; 196)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5 %

 

31,0

 

64,5 %

 

38,8

 

CRM

 

 

 

(33,1; 58,2)

 

(16,6; 58,0)

(45,4; 80,8)

 

(13,3; 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2 %

 

84,9 %

 

69,9

W-135

Nimenrix

(70,6; 82,9)

 

(149; 307)

(75,5; 91,7)

 

(48,2; 101)

 

 

 

 

 

68,3 %

 

80,5 %

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1; 74,8)

 

(72,5; 148)

(70,6; 88,2)

 

(42,7; 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3 %

81,3 %

79,2

Y

Nimenrix

(75,1; 86,6)

(165; 314)

(71,8; 88,7)

(52,5; 119)

 

 

 

62,4 %

78,9

82,9 %

 

 

 

 

(55,1; 69,4)

(54,6; 114)

(72,5; 90,6)

(78,0; 206)

 

 

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za trajanje, prilagojeno za vsako časovno točko.

*testiranje rSBA so opravili v laboratorijih PHE v Veliki Britaniji

**testirano v laboratorijih družbe GSK

Trajanje imunskega odziva so ocenili s hSBA 1 leto po cepljenju pri otrocih, starih od 6 do 10 let, ki so prejeli začetno cepljenje v študiji MenACWY-TT-027 (preglednica 10) (glejte poglavje 4.4).

Preglednica 10: Podatki 1 mesec po cepljenju in o trajanju imunskega odziva (hSBA*) 1 leto po cepljenju pri otrocih, starih od 6 do 10 let

 

 

 

1 mesec po cepljenju

 

1-letno trajanje

Meningok

Skupina, ki

(študija MenACWY-TT-027)

(študija MenACWY-TT-028)

okna

je

 

GMT

 

GMT

skupina

prejemala

n

n

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

cepivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

80,0 %

53,4

16,3 %

3,5

A

 

(71,1; 87,2)

(37,3; 76,2)

(9,8; 24,9)

(2,7; 4,4)

 

 

 

ACWY-PS

25,7 %

4,1

5,7 %

2,5

 

 

 

(12,5; 43,3)

(2,6; 6,5)

(0,7; 19,2)

(1,9; 3,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

89,1 %

95,2 %

C

 

(81,3; 94,4)

(99,3; 244)

(89,2; 98,4)

(95,4; 176)

 

 

 

ACWY-PS

39,5 %

13,1

32,3 %

7,7

 

 

 

(24,0; 56,6)

(5,4; 32,0)

(16,7; 51,4)

(3,5; 17,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

95,1 %

100 %

W-135

 

(89,0; 98,4)

(99,9; 178)

(96,5; 100)

(218; 302)

 

 

 

ACWY-PS

34,3 %

5,8

12,9 %

3,4

 

 

 

(19,1; 52,2)

(3,3; 9,9)

(3,6; 29,8)

(2,0; 5,8)

 

 

 

 

 

Nimenrix

83,1 %

95,1

99,1 %

Y

 

(73,7; 90,2)

(62,4; 145)

(94,9; 100)

(213; 330)

 

 

 

ACWY-PS

43,8 %

12,5

33,3 %

9,3

 

 

 

(26,4; 62,3)

(5,6; 27,7)

(18,6; 51,0)

(4,3; 19,9)

 

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za trajanje. * testirano v laboratorijih družbe GSK

Imunogenost pri mladostnikih, starih od 11 do 17 let, in odraslih, starih ≥ 18 let

V dveh kliničnih študijah, eni opravljeni pri mladostnikih, starih od 11 do 17 let (študija MenACWY- TT-036) in drugi pri odraslih, starih od 18 do 55 let (študija MenACWY-TT-035), so preskušanci prejeli bodisi en odmerek cepiva Nimenrix bodisi en odmerek cepiva ACWY-PS.

Cepivo Nimenrix je bilo imunološko neinferiorno cepivu ACWY-PS kar zadeva odziv na cepivo, kot je definiran zgoraj (preglednica 11).

Preglednica 11: Odziv baktericidnih protiteles (rSBA*) na cepivi Nimenrix in ACWY-PS pri mladostnikih (11-17 let) in odraslih (≥ 18 let) 1 mesec po cepljenju

Študija

Meningo

 

Nimenrix

 

 

cepivo ACWY-PS

(Starostni

kokna

n

VR

GMT

n

VR

GMT

razpon)

skupina

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

A

85,4 %

5.928

77,5 %

2.947

 

(82,1; 88,2)

(5.557;

6.324)

(70,9; 83,2)

(2.612; 3.326)

Študija

 

 

 

C

97,4 %

13.110

96,7 %

8.222

MenACW-

(95,8; 98,5)

(11.939;

14.395)

(93,3; 98,7)

(6.807; 9.930)

 

 

 

TT-036

W-135

96,4 %

8.247

87,5 %

2.633

(11-17 let)

(94,6; 97,7)

(7.639;

8.903)

(82,3; 91,6)

(2.299; 3.014)

 

 

 

 

Y

93,8 %

14.086

78,5 %

5.066

 

(91,6; 95,5)

(13.168;

15.069)

(72,5; 83,8)

(4.463; 5.751)

 

 

 

 

 

A

80,1 %

3.625

69,8 %

2.127

 

(77,0; 82,9)

(3.372;

3.897)

(63,8; 75,4)

(1.909; 2.370)

Študija

 

 

 

C

91,5 %

8.866

92,0 %

7.371

MenACW-

(89,4; 93,3)

(8.011;

9.812)

(88,3; 94,9)

(6.297; 8.628)

 

 

 

TT-035

W-135

90,2 %

5.136

85,5 %

2.461

(18-55 let)

(88,1; 92,1)

(4.699;

5.614)

(80,9; 89,4)

(2.081; 2.911)

 

 

 

 

Y

87,0 %

7.711

78,8 %

4.314

 

(84,6; 89,2)

(7.100;

8.374)

(73,6; 83,4)

(3.782; 4.921)

 

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za imunogenost. VR: odziv na cepivo (vaccine response)

* testirano v laboratorijih družbe GSK

Trajanje imunskega odziva so ocenili do 5 let po cepljenju pri mladostnikih, ki so prejeli osnovno cepljenje v študiji MenACWY-TT-036 (preglednica 12).

Preglednica 12: Podatki o trajanju imunskega odziva (rSBA*) 5 let po cepljenju pri mladostnikih, ob cepljenju starih od 11 do 17 let

Mening

Časovna

 

Nimenrix

 

 

cepivo ACWY-PS

okokna

točka

n

≥ 8

 

GMT

n

≥ 8

GMT

skupina

(leto)

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

 

 

 

92,9 %

 

82,7 %

A

(90,1; 95,1)

 

(381; 527)

(75,6; 88,4)

(147; 288)

 

 

 

 

97,5 %

 

93,0 %

 

 

 

(94,5; 99,1)

 

(531; 781)

(85,4; 97,4)

(202; 433)

 

 

 

 

 

 

91,1 %

 

86,0 %

C

(88,1; 93,6)

 

(309; 446)

(79,4; 91,1)

(262; 580)

 

 

 

 

88,6 %

 

87,1 %

 

 

 

(83,8; 92,3)

 

(194; 318)

(78,0; 93,4)

(224; 599)

 

 

 

 

 

 

82,0 %

 

30,0 %

16,0

W-135

(78,1; 85,4)

 

(268; 426)

(22,8; 38,0)

(10,9; 23,6)

 

 

 

 

86,0 %

 

34,9 %

19,7

 

 

 

(80,9; 90,2)

 

(324; 588)

(24,9; 45,9)

(11,8; 32,9)

 

 

 

 

 

 

93,1 %

 

58,0 %

69,6

Y

(90,3; 95,3)

 

(620; 884)

(49,7; 66,0)

(44,6; 109)

 

 

 

 

96,6 %

 

1.000

66,3 %

 

 

 

(93,4; 98,5)

 

(824; 1.214)

(55,3; 76,1)

(71,2; 219)

 

 

 

 

 

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za trajanje, prilagojeno za vsako časovno točko. *testiranje rSBA so opravili v laboratorijih PHE v Veliki Britaniji

Trajanje imunskega odziva so ocenili s hSBA do 5 let po cepljenju pri mladostnikih in odraslih, ki so prejeli začetno cepljenje v študiji MenACWY-TT-052 (preglednica 13) (glejte poglavje 4.4).

Preglednica 13: Podatki 1 mesec po cepljenju (študija MenACWY-TT-052) in o trajanju imunskega odziva (hSBA*) 5 let po cepljenju (študija MenACWY-TT-059) pri mladostnikih in odraslih, starih od 11 do 25 let

Meningokokna

Skupina, ki

Časovna

 

8 (95 % IZ)

 

 

je prejemala

n

GMT (95 % IZ)

skupina

točka

cepivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Nimenrix

mesec 1

82,0 % (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

leto 1

29,1 % (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

 

 

leto 5

48,9 % (40,4; 57,5)

8,9 (6,8; 11,8)

C

Nimenrix

mesec 1

96,1 % (93,5; 97,9)

(424; 668)

leto 1

94,9 % (92,0; 97,0)

(142; 207)

 

 

leto 5

92,9 % (87,3; 96,5)

94,6

(65,9; 136)

W-135

Nimenrix

mesec 1

91,0 % (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

leto 1

98,5 % (96,5; 99,5)

(173; 225)

 

 

leto 5

87,0 % (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

Y

Nimenrix

mesec 1

95,1 % (92,3; 97,0)

(208; 291)

leto 1

97,8 % (95,6; 99,0)

(237; 311)

 

 

leto 5

94,4 % (89,2; 97,5)

(174; 290)

Analizo imunogenosti so opravili na kohorti ATP za trajanje, prilagojeno za vsako časovno točko. * testirano v laboratorijih družbe GSK

V ločeni študiji (MenACWY-TT-085) je en odmerek cepiva Nimenrix prejelo 194 odraslih Libanoncev, starih 56 let ali več (od tega jih je bilo 133 starih od 56 do 65 let in 61 starih > 65 let). Delež oseb s titri rSBA (izmerjeni v laboratorijih družbe GSK) ≥ 128 pred cepljenjem je znašal od 45 % (skupina C) do 62 % (skupina Y). Skupno je en mesec po cepljenju delež cepljenih oseb s titri rSBA ≥ 128 znašal od 93 % (skupina C) do 97 % (skupina Y). V podskupini, stari > 65 let, je delež

cepljenih oseb s titri rSBA ≥ 128 en mesec po cepljenju znašal od 90 % (skupina A) do 97 % (skupina Y).

Odziv na obnovitveni odmerek pri preskušancih, predhodno cepljenih s konjugiranim meningokoknim cepivom proti Neisseria meningitidis

Pri preskušancih, starejših od 12 mesecev, ki so predhodno prejeli osnovno cepljenje z monovalentnim (MenC-CRM) ali tetravalentnim konjugiranim meningokoknim cepivom (MenACWY-TT), so preučevali cepljenje z obnovitvenim odmerkom cepiva Nimenrix. Opazili so močne anamnestične odzive na antigen(e) v cepivu, ki so ga uporabili za osnovno cepljenje.

Odziv na cepivo Nimenrix pri preskušancih, predhodno cepljenih z navadnim polisaharidnim cepivom proti Neisseria meningitidis

V študiji MenACWY-TT-021 (opravljeni pri preskušancih, starih od 4,5 do 34 let) so imunogenost cepiva Nimenrix, uporabljenega od 30 do 42 mesecev po cepljenju s cepivom ACWY-PS, primerjali z imunogenostjo cepiva Nimenrix, danega enako starim preskušancem, ki v 10 letih pred tem niso prejeli nobenega cepiva proti meningokokom. Imunski odziv (titer rSBA ≥ 8) so zabeležili za vse skupine (A, C, W-135, Y) pri vseh preskušancih, ne glede na njihovo anamnezo cepiv proti meningokokom. Pri preskušancih, ki so prejeli odmerek cepiva ACWY-PS 30 do 42 mesecev pred cepivom Nimenrix, so opazili signifikantno nižje GMT rSBA, vendar pa je kljub temu 100 % preskušancev doseglo titre rSBA ≥ 8 za vse štiri meningokokne skupine (A, C, W-135, Y) (glejte poglavje 4.4).

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila obvezo za predložitev rezultatov študij s cepivom Nimenrix za vse skupine pediatrične populacije za preprečevanje meningokokne bolezni, ki jo povzroča Neisseria meningitidis skupin A, C, W-135 in Y (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi študij lokalnega prenašanja, akutne toksičnosti, toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih, razvojne/reproduktivne toksičnosti in plodnosti ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

Prašek:

saharoza trometamol

Vehikel:

natrijev klorid voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti cepiva ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3 Rok uporabnosti

3 leta

Po rekonstituciji:

Cepivo je treba uporabiti takoj po rekonstituciji. Čeprav se ne priporoča, da se cepivo uporabi kasneje, je bila dokazana stabilnost za 8 ur po rekonstituciji pri temperaturi 30 °C. Če se cepivo ne uporabi v 8 urah, ga ne uporabite.

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C).

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Za pogoje shranjevanja po rekonstituciji cepiva glejte poglavje 6.3.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Prašek v viali (steklo tipa I) z zamaškom (butilna guma) in vehikel v ampuli (steklo tipa I). Velikost pakiranj po 1, 10 ali 100.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Navodila za rekonstitucijo cepiva z vehiklom, priloženim v ampuli

Cepivo Nimenrix je treba rekonstituirati tako, da se celotno vsebino ampule z vehiklom doda v vialo s praškom.

1.Odlomite vrh ampule, z brizgo izvlecite vehikel in dodajte vehikel k prašku.

2.Mešanico dobro pretresite, dokler se prašek popolnoma ne raztopi v vehiklu.

Rekonstituirano cepivo je bistra, brezbarvna raztopina.

Rekonstituirano cepivo je treba pred uporabo pregledati glede tujih delcev in/ali spremenjenega fizičnega videza. Če opazite eno ali drugo, morate cepivo zavreči.

Cepivo je treba uporabiti takoj po rekonstituciji.

Za injiciranje cepiva je treba uporabiti novo iglo.

Neuporabljeno cepivo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/12/767/005

EU/1/12/767/006

EU/1/12/767/007

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 20. april 2012

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o cepivu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept