Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orgalutran (ganirelix) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - H01CC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Ime zdravilaOrgalutran
ATC kodaH01CC01
Substancaganirelix
ProizvajalecMerck Sharp

1.IME ZDRAVILA

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml raztopina za injiciranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 0,25 mg ganireliksa v 0,5 ml vodne raztopine. Zdravilna učinkovina ganireliks (INN) je sintetični dekapeptid z močnim antagonističnim delovanjem za naravni gonadotropin sproščujoči hormon (GnRH). Aminokisline na mestih 1, 2, 3, 6, 8 in 10 naravnega dekapeptida GnRH so zamenjane tako, da nastane N-Ac-D-Nal(2)1, D-pCIPhe2, D-Pal(3)3, D-hArg (Et2)6, L-hArg(Et2)8, D-Ala10 -GnRH, z molekulsko maso 1570,4.

Pomožna snov z znanim učinkom:

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na injekcijo, kar v bistvu pomeni ‘brez natrija’.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

raztopina za injiciranje

bistra in brezbarvna vodna raztopina

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Orgalutran je indicirano za preprečevanje prezgodnjih vrhov sproščanja luteinizirajočega hormona (LH) pri ženskah, ki se zdravijo z nadzorovano hiperstimulacijo jajčnikov (COH - controlled ovarian hyperstimulation) pri postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ART - assisted reproduction techniques).

V kliničnih študijah so zdravilo Orgalutran uporabljali skupaj z rekombinantnim folikle stimulirajočim hormonom (FSH) ali korifolitropinom alfa, dolgo delujočim stimulatorjem foliklov.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo Orgalutran sme predpisati le specialist, ki je izkušen v zdravljenju neplodnosti.

Odmerjanje

Orgalutran se uporablja za preprečevanje prezgodnjih vrhov sproščanja LH pri ženskah, ki se zdravijo z nadzorovano hiperstimulacijo jajčnikov (COH). Nadzorovana hiperstimulacija jajčnikov z FSH ali korifolitropinom alfa se lahko začne na 2. ali 3. dan menstruacije. Zdravilo Orgalutran (0,25 mg) je treba injicirati subkutano enkrat na dan, z začetkom na 5. ali 6. dan dajanja FSH ali na 5. ali 6. dan po dajanju korifolitropina alfa. Začetek dajanja zdravila Orgalutran je odvisen od odziva jajčnikov, tj. števila in velikosti rastočih foliklov in/ali količine estradiola v krvi. Začetek zdravljenja z zdravilom Orgalutran se lahko zakasni, če ni rasti folikla, vendar klinične izkušnje temeljijo na začetku uporabe zdravila Orgalutran na 5. ali 6. dan stimulacije.

Zdravilo Orgalutran in FSH je treba aplicirati približno ob istem času, vendar zdravil ne smete mešati v isti brizgi in morate uporabiti različni injekcijski mesti.

Odmerek FSH raje prilagodite glede na število in velikost rastočih foliklov kot glede na količino estradiola v krvi (glejte poglavje 5.1.).

Dnevno odmerjanje zdravila Orgalutran je treba nadaljevati toliko časa, da se pojavi zadostno število foliklov primerne velikosti. Končno zorenje foliklov se lahko sproži z dodajanjem humanega horionskega gonadotropina (hCG).

Kdaj dati zadnjo injekcijo

Zaradi razpolovnega časa ganireliksa časovni razmik med dvema injekcijama zdravila Orgalutran ter časovni razmik med zadnjo injekcijo zdravila Orgalutran ter injekcijo hCG ne sme presegati 30 ur, ker lahko v nasprotnem primeru nastopi prezgodnji vrh sproščanja LH. Če torej injicirate zdravilo Orgalutran zjutraj, nadaljujte z zdravljenjem z njim ves čas zdravljenja z gonadotropinom, vključno z dnem, ko se sproži ovulacija. Če pa zdravilo Orgalutran injicirate popoldne, dajte zadnjo injekcijo zdravila Orgalutran popoldne, dan pred sprožitvijo ovulacije.

Zdravilo Orgalutran se je izkazalo za varno in učinkovito zdravilo pri ženskah zdravljenih z večimi ciklusi zdravljenj.

Potrebe po podpori lutealne faze v ciklusu z uporabo zdravila Orgalutran niso raziskovali. V kliničnih študijah so dajali podporo lutealne faze glede na prakso raziskovalnega centra ali glede na klinični protokol.

Posebne populacije

Okvara ledvic

Ni izkušenj z uporabo zdravila Orgalutran pri bolnicah z okvaro ledvic, ker so le-te izključili iz kliničnih študij, zato je uporaba zdravila Orgalutran kontraindicirana pri bolnicah z zmerno ali hudo okvaro ledvic (glejte poglavje 4.3).

Okvara jeter

Ni izkušenj z uporabo zdravila Orgalutran pri bolnicah z okvaro jeter, ker so le-te izključili iz kliničnih študij, zato je uporaba zdravila Orgalutran kontraindicirana pri bolnicah z okvaro jeter (glejte poglavje 4.3).

Pediatrična populacija

Zdravilo Orgalutran ni namenjeno za uporabo pri pediatrični populaciji.

Način uporabe

Zdravilo Orgalutran je treba injicirati subkutano, najbolje v stegno. Mesto injiciranja spreminjajte, da preprečite atrofijo maščevja. Bolnica ali njen partner lahko tudi sama injicirata zdravilo Orgalutran, pod pogojem, da sta bila ustrezno poučena o tem in se imata možnost posvetovati s strokovnjakom.

4.3

Kontraindikacije

-

Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

-

Preobčutljivost za gonadotropin sproščujoči hormon (GnRH) ali kateri drug analog GnRH.

-

Zmerna ali huda okvara delovanja ledvic ali jeter.

-

Nosečnost ali dojenje.

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Preobčutljivostne reakcije

Posebna previdnost je potrebna pri ženskah z znaki in simptomi aktivnih alergijskih stanj. V obdobju trženja zdravila so poročali o primerih preobčutljivostnih reakcij že pri prvem odmerku (glejte

poglavje 4.8). Zaradi pomanjkanja kliničnih izkušenj uporaba zdravila Orgalutran ni priporočljiva za ženske s hudimi alergijami.

Alergija na lateks

Ovojnina tega zdravila vsebuje gumo iz naravnega lateksa, ki lahko povzroči alergijske reakcije (glejte poglavje 6.5).

Sindrom hiperstimulacije jajčnikov (OHSS)

Med stimulacijo jajčnikov ali po njej se lahko pojavi sindrom hiperstimulacije jajčnikov (OHSS - Ovarian hyperstimulation syndrome). OHSS je treba šteti za pričakovano tveganje pri stimulaciji z gonadotropini. OHSS je treba zdraviti simptomatsko, to je s počitkom, intravensko infuzijo elektrolitov ali s koloidi in heparinom.

Zunajmaternična nosečnost

Ker imajo neplodne ženske v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo, posebno pri zunajtelesni oploditvi (IVF), pogosto prizadete jajcevode, je pri njih povečana pogostnost zunajmaternične nosečnosti, zato je zgodnja ultrazvočna preiskava, ki potrjuje maternično nosečnost, zelo pomembna.

Kongenitalne malformacije

Pri postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ART) je lahko pogostnost prirojenih deformacij večja kot po spontani zanositvi. Menijo, da je to posledica razlik v lastnostih staršev (npr. starost matere, značilnosti spermijev) in povečane pogostnosti večkratnih nosečnosti. Klinične študije, v katerih so preiskovali več kot 1.000 novorojenčkov, so pokazale, da je pogostnost kongenitalnih malformacij pri otrocih, ki so bili rojeni po zdravljenju s COH z uporabo zdravila Orgalutran primerljiva s tistimi, o katerih so poročali po zdravljenju s COH z uporabo GnRH agonistov.

Ženske z telesno maso manj kot 50 kg ali več kot 90 kg

Varnost in učinkovitost zdravila Orgalutran nista bili dokazani pri ženskah s telesno maso manjšo od 50 kg ali večjo od 90 kg (glejte tudi poglavji 5.1 in 5.2).

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli.

Možnosti za pojav interakcij s pogosto uporabljenimi zdravili, vključno s tistimi zdravili, ki sproščajo histamin, ni mogoče izključiti.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Ni zadostnih podatkov o uporabi ganireliksa pri nosečnicah.

Pri živalih so ugotovili, da je izpostavljenost ganireliksu v času implantacije povzročila resorpcijo zarodkov (glejte poglavje 5.3). Pomen teh podatkov za ljudi ni znan.

Dojenje

Ni znano, ali se ganireliks izloča v materino mleko.

Uporaba zdravila Orgalutran je kontraindicirana v času nosečnosti in dojenja (glejte poglavje 4.3).

Plodnost

Ganireliks se uporablja pri ženskah, ki se zdravijo z nadzorovano hiperstimulacijo jajčnikov pri postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Ganireliks se uporablja za preprečevanje prezgodnjih vrhov sproščanja luteinizirajočega hormona (LH), ki bi lahko sicer nastali pri teh ženskah med stimulacijo jajčnikov.

Za odmerjanje in način uporabe glejte poglavje 4.2.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja strojev niso izvedli.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

V spodnji preglednici so prikazani vsi neželeni učinki pri ženskah, zdravljenih z zdravilom Orgalutran v kliničnih študijah, v katerih je bil za stimulacijo jajčnikov uporabljen recFSH. Pričakuje se, da so neželeni učinki pri uporabi zdravila Orgalutran in korifolitropina alfa za stimulacijo jajčnikov podobni.

Seznam neželenih učinkov v preglednici

Neželeni učinki so razvrščeni v skladu s klasifikacijo MedDRA po organskih sistemih in po pogostnosti; zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100). Pogostnost preobčutljivostnih reakcij (zelo redke, < 1/10.000) so ugotovili iz postmarketinških izkušenj.

Organski sistem

Pogostnost

Neželeni učinek

Bolezni imunskega sistema

zelo redki

preobčutljivostne reakcije (vključno z različnimi

 

 

simptomi, kot so izpuščaj, otekanje obraza in

 

 

dispneja)1

 

 

poslabšanje že obstoječega ekcema2

Bolezni živčevja

občasni

glavobol

 

 

 

Bolezni prebavil

občasni

navzea

 

 

 

Splošne težave in

zelo pogosti

lokalne kožne reakcije na mestu injiciranja

spremembe na mestu

 

(predvsem pordelost z ali brez otekline)3

aplikacije

občasni

slabo počutje

1O teh primerih so poročali pri bolnikih že po prejetem prvem odmerku zdravila Orgalutran.

2Poročano pri eni osebi po prejetem prvem odmerku zdravila Orgalutran.

3V kliničnih študijah je bila eno uro po injiciranju pogostnost najmanj ene zmerne ali hude lokalne kožne reakcije na ciklus zdravljenja, o katerih so poročale bolnice, 12 % pri bolnicah zdravljenih z zdravilom Orgalutran in 25 % pri bolnicah zdravljenih subkutano z agonistom GnRH. Lokalne reakcije so v splošnem izginile v 4 urah po aplikaciji.

Opis izbranih neželenih učinkov

Drugi poročani neželeni učinki so povezani z nadzorovano hiperstimulacijo jajčnikov pri postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo, na primer: predvsem bolečine v medenici, napihnjenost trebuha, OHSS (glejte tudi poglavje 4.4), ektopična nosečnost in spontani splav.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Pri ljudeh lahko preveliko odmerjanje povzroči podaljšano delovanje zdravila Orgalutran.

Podatkov o akutni toksičnosti zdravila Orgalutran pri ljudeh ni na voljo. Klinične študije z zdravilom Orgalutran pri enkratnem subkutanem odmerku do 12 mg niso pokazale sistemskih neželenih učinkov. V študijah akutne toksičnosti pri podganah in opicah so opazili nespecifične toksične simptome, npr. hipotenzijo in bradikardijo samo po intravenskem dajanju ganireliksa v odmerku nad 1 mg oziroma

3 mg/kg.

V primeru prevelikega odmerjanja je treba zdravljenje z zdravilom Orgalutran (začasno) prekiniti.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Hipofizni in hipotalamični hormoni ter sorodne učinkovine, antagonisti gonadotropin sproščajočih hormonov, oznaka ATC: H01CC01.

Mehanizem delovanja

Zdravilo Orgalutran je antagonist GnRH, ki vpliva na hipotalamo-hipofizno-gonadno os s kompetitivno vezavo na receptorje GnRH v hipofizi. Posledica tega je hitro, temeljito in reverzibilno zaviranje endogenih gonadotropinov brez začetne stimulacije, ki jo povzročajo agonisti GnRH. Po večkratnih 0,25 mg odmerkih zdravila Orgalutran prostovoljkam so se serumske koncentracije LH, FSH in E2 zmanjšale za največ 74 %, 32 % in 25 % v 4, 16 in 16 urah po injiciranju. Serumske koncentracije hormonov so se vrnile na vrednosti pred zdravljenjem v dveh dneh po zadnji injekciji.

Farmakodinamični učinki

Pri bolnicah, ki so bile vključene v postopek nadzorovane stimulacije jajčnikov, je bila mediana vrednost dolžine zdravljenja z zdravilom Orgalutran 5 dni. Med zdravljenjem z zdravilom Orgalutran je bila povprečna incidenca zvišanja vrednosti LH (> 10 i.e./l) s sočasnim zvišanjem vrednosti progesterona (> 1 ng/ml) 0,3 - 1,2 % v primerjavi z 0,8 % med zdravljenjem z agonistom GnRH. Ženske z večjo telesno maso (> 80 kg) so bile nagnjene k večji pogostnosti zvišanja vrednosti LH in progesterona, vendar niso opažali nobenega učinka na klinični izid. Kljub temu pa na podlagi majhnega števila doslej zdravljenih bolnic ne moremo izključiti določenega vpliva telesne mase.

V primeru močnega odziva jajčnikov, bodisi zaradi izpostavljenosti veliki koncentraciji gonadotropinov v zgodnji folikularni fazi ali kot posledica velike odzivnosti samih jajčnikov, lahko pride do prezgodnjega zvišanja koncentracije LH prej kot na 6. dan stimulacije. Z začetkom zdravljenja z zdravilom Orgalutran na 5. dan stimulacije pa se lahko prepreči to prezgodnje zvišanje koncentracije LH, ne da bi ogrozili klinični izid zdravljenja.

Klinična učinkovitost in varnost

V kontroliranih študijah z uporabo zdravila Orgalutran in FSH z uporabo dolgega protokola agonista GnRH kot referenčnega zdravila je zdravljenje z zdravilom Orgalutran povzročilo hitrejšo rast foliklov v prvih dneh stimulacije, vendar pa je bilo končno skupno število rastočih foliklov nekoliko manjše, s povprečno manjšo količino estradiola. Zaradi različnega načina rasti foliklov je treba odmerek FSH prilagoditi raje glede na število in velikost rastočih foliklov kot glede na količino

estradiola v krvi. Podobne primerjalne študije s korifolitropinom alfa in uporabo bodisi antagonista GnRH ali protokola z dolgo delujočim agonistom niso bile izvedene.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Farmakokinetični parametri po večkratnih subkutanih odmerkih zdravila Orgalutran (injiciranje enkrat dnevno) so bili podobni parametrom po enkratnem subkutanem odmerku. Po večkratnem odmerjanju 0,25 mg/dan so bile vrednosti v stanju dinamičnega ravnovesja približno 0,6 ng/ml dosežene v 2 do

3 dneh.

Analiza farmakokinetike kaže na obratno sorazmerje med telesno maso in serumskimi koncentracijami zdravila Orgalutran.

Absorpcija

Po enkratnem subkutanem odmerku 0,25 mg, serumske koncentracije ganireliksa hitro narastejo in dosežejo maksimalno koncentracijo (Cmax) približno 15 ng/ml v 1 do 2 urah (tmax). Biološka uporabnost zdravila Orgalutran po subkutanem dajanju je približno 91 %.

Biotransformacija

Glavna komponenta, ki kroži v plazmi, je ganireliks. Ganireliks je tudi glavna spojina, ki se pojavi v urinu. V blatu se pojavijo le presnovki. Presnovki so majhni peptidni fragmenti, ki nastanejo pri encimski hidrolizi ganireliksa na omejenih predelih. Profil presnovkov zdravila Orgalutran pri človeku je podoben profilu pri živalih.

Izločanje

Razpolovni čas izločanja (t1/2) je približno 13 ur in očistek približno 2,4 l/h. Zdravilo se izloča z blatom (približno 75 %) in urinom (približno 22 %).

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih in genotoksičnosti ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

Študije vpliva na sposobnost razmnoževanja, opravljene s subkutanimi odmerki ganireliksa od 0,1 do 10 g/kg/dan pri podganah in z odmerki od 0,1 do 50 g/kg/dan pri kuncih so pokazale povečano resorpcijo zarodkov pri skupinah, ki so prejemale največje odmerke. Teratogenih učinkov niso opažali.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

ocetna kislina manitol

voda za injekcije

pH je lahko uravnan z natrijevim hidroksidom in ocetno kislino.

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Napolnjene injekcijske brizge za enkratno uporabo (silikonizirano steklo tipa I) vsebujejo po 0,5 ml sterilne vodne raztopine, pripravljene za uporabo, in so zaprte z gumijastim batom, ki ne vsebuje lateksa. Vsaka napolnjena injekcijska brizga ima pritrjeno iglo, pokrito z varnostnim pokrovčkom iz gume iz naravnega lateksa (glejte poglavje 4.4).

Pakirano v škatlah z 1 ali 5 napolnjenimi injekcijskimi brizgami.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Pred uporabo preglejte brizgo. Uporabite samo brizge z bistro raztopino, brez vidnih delcev in iz nepoškodovanih vsebnikov.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/00/130/001, 1 napolnjena injekcijska brizga

EU/1/00/130/002, 5 napolnjenih injekcijskih brizg

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 17. maj 2000

Datum zadnjega podaljšanja: 10. maj 2010

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept