Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Ime zdravilaPlenadren
ATC kodaH02AB09
Substancahydrocortisone
ProizvajalecShire Services BVBA

1.IME ZDRAVILA

Plenadren 5 mg tablete s prirejenim sproščanjem

Plenadren 20 mg tablete s prirejenim sproščanjem

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Plenadren 5 mg tablete s prirejenim sproščanjem

Ena tableta s prirejenim sproščanjem vsebuje 5 mg hidrokortizona.

Plenadren 20 mg tablete s prirejenim sproščanjem

Ena tableta s prirejenim sproščanjem vsebuje 20 mg hidrokortizona.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Plenadren 5 mg tablete s prirejenim sproščanjem

Tablete so okrogle (s premerom 8 mm), izbočene in rožnate.

Plenadren 20 mg tablete s prirejenim sproščanjem

Tablete so okrogle (s premerom 8 mm), izbočene in bele.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravljenje adrenalne insuficience pri odraslih.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Zdravilo Plenadren se daje kot vzdrževalna terapija. Peroralni nadomestni odmerki se določijo za vsakega bolnika posebej na podlagi kliničnega odziva. Običajni vzdrževalni odmerek je 20–30 mg na dan, ki se daje enkrat na dan, in sicer zjutraj. Pri bolnikih, pri katerih se še tvori endogeni kortizol, bo morda zadostoval manjši odmerek. Največji preučeni vzdrževalni odmerek je 40 mg. Uporablja naj se najmanjši možni vzdrževalni odmerek. Kadar je telo izpostavljeno čezmernemu telesnemu in/ali psihičnemu naporu, bodo bolniki morda potrebovali dodatne nadomestne tablete hidrokortizona s takojšnjim sproščanjem, zlasti popoldne/zvečer; glejte tudi poglavje „Uporaba pri sočasni bolezni“, kjer so opisani drugi načini začasnega povečanja odmerka hidrokortizona

Prehod s konvencionalnega zdravljenja s peroralnimi glukokortikoidi na zdravljenje z zdravilom Plenadren

Pri prehodu bolnikov s konvencionalnega peroralnega nadomestnega zdravljenja s hidrokortizonom, ki so ga bolniki jemali trikrat na dan, na zdravljenje z zdravilom Plenadren se lahko daje enak skupni dnevni odmerek. Zaradi nižje biološke razpoložljivosti dnevnega odmerka zdravila Plenadren v primerjavi s konvencionalnimi tabletami hidrokortizona, ki se jemljejo trikrat na dan (glejte poglavje

5.2), je treba spremljati klinični odziv in po potrebi dodatno prilagoditi odmerke. Prehod bolnikov z zdravljenja s tabletami hidrokortizona, ki se jemljejo dvakrat na dan, kortizonacetata ali sintetičnih glukokortikoidov na zdravljenje z zdravilom Plenadren ni bil preučen, vendar se v teh primerih priporoča, da bolniki preidejo na odmerek zdravila Plenadren z enakovredno vsebnostjo hidrokortizona.

Morda bo treba dodatno prilagoditi odmerek.

Uporaba pri sočasni bolezni

Med sočasno boleznijo je treba zelo paziti na tveganje za razvoj akutne adrenalne insuficience.

V hudih primerih je treba nemudoma povečati odmerek, peroralno uporabo hidrokortizona pa nadomestiti s parenteralnim, po možnosti intravenskim zdravljenjem. Intravenska uporaba hidrokortizona je nujno potrebna med prehodnimi epizodami bolezni, kot so hude okužbe, zlasti gastroenteritis, povezan z bruhanjem in/ali drisko, in močno zvišana telesna temperatura katerekoli etiologije ter pri velikem telesnem naporu, kot so hude nesreče ali operacije pod splošno anestezijo, glejte poglavje 4.4.

V manj hudih primerih, kadar intravenska uporaba hidrokortizona ni potrebna, na primer pri blagih okužbah, zvišani telesni temperaturi katerekoli etiologije in stresnih situacijah, kot so manjši kirurški posegi, je treba običajni dnevni peroralni nadomestni odmerek začasno povečati; skupni dnevni odmerek je treba povečati z uporabo vzdrževalnega odmerka dvakrat ali trikrat na dan, v časovnih razmikih 8 ur ± 2 uri (povečati je treba število dnevnih odmerkov, ne jutranjega odmerka). Ta režim zdravljenja je bil dokumentiran pri več kot 300 epizodah sočasne bolezni v okviru programa klinične študije. Po presoji lečečega zdravnika se lahko bolniku namesto zdravila Plenadren dajo tablete hidrokortizona s takojšnjim sproščanjem ali pa se dodajo zdravljenju. Povečanje odmerka hidrokortizona z enkratnim odmerkom, poveča skupno izpostavljenost kortizola v plazmi manj kot sorazmerno, glejte poglavje 5.2. Ko sočasna bolezen mine, lahko začne bolnik ponovno uporabljati običajni vzdrževalni odmerek.

Posebne populacije Starejši bolniki

V primeru nizke telesne mase, povezane s starostjo, se priporoča spremljanje kliničnega odziva, pri čemer bo morda potrebno zmanjšanje odmerka, glejte poglavje 5.2.

Okvarjeno delovanje ledvic

Pri bolnikih z blago do zmerno okvarjenim delovanjem ledvic ni treba prilagajati odmerka. Pri bolnikih s hudo okvarjenim delovanjem ledvic se priporoča spremljanje kliničnega odziva, pri čemer bo morda potrebna prilagoditev odmerka, glejte poglavje 5.2.

Okvarjeno delovanje jeter

Pri bolnikih z blago do zmerno okvarjenim delovanjem jeter ni treba prilagajati odmerka. V primeru hudo okvarjenega delovanja jeter se masa delujočih jeter zmanjša in s tem tudi zmožnost presnavljanja hidrokortizona. Zato se priporoča spremljanje kliničnega odziva, pri čemer bo morda potrebna prilagoditev odmerka, glejte poglavje 5.2.

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila Plenadren pri otrocih/mladostnikih, mlajših od 18 let, še ni bila dokazana. Na voljo ni nobenih podatkov.

Način uporabe

Bolnikom je treba naročiti, da zdravilo Plenadren vzamejo peroralno s kozarcem vode, ko se zbudijo, vsaj 30 minut pred zaužitjem hrane, po možnosti v pokončnem položaju, in sicer med 6. in 8. uro zjutraj. Tableto mora bolnik pogoltniti celo; ne sme je prelomiti, prežvečiti ali zdrobiti. Če je potreben več kot en odmerek na dan, je treba jutranji odmerek dati po navodilih, dodatne odmerke kasneje čez dan pa s hrano ali brez nje.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Akutna adrenalna insuficienca

Akutna adrenalna insuficienca se lahko razvije pri bolnikih z znano adrenalno insuficienco, ki prejemajo nezadostne dnevne odmerke, ali v razmerah, ko so potrebe po kortizolu zvečane. O primerih akutne adrenalne insuficience so poročali pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo Plenadren. Pri bolnikih z akutno adrenalno insuficienco se lahko razvije adrenalna kriza. Zato je treba bolnikom razložiti znake in simptome akutne adrenalne insuficience in adrenalne krize in potrebo, da takoj poiščejo zdravniško pomoč.

Med adrenalno krizo se morajo dajati veliki parenteralni, po možnosti intravenski odmerki hidrokortizona, skupaj z raztopino natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) za infundiranje, v skladu z veljavnimi smernicami za zdravljenje.

Sočasne okužbe

Med prehodnimi boleznimi, kot so blage okužbe, zvišana telesna temperatura katerekoli etiologije, naporne situacije, kot so manjši kirurški posegi, je treba dnevni nadomestni odmerek začasno povečati; glejte poglavje 4.2 „Uporaba pri sočasni bolezni“. Bolnika je treba natančno poučiti o ravnanju v takšnih primerih in mu svetovati, da v primeru akutnega poslabšanja nemudoma poišče zdravniško pomoč; zlasti v primerih gastroenteritisa, bruhanja in/ali driske, ki povzroča izgubo tekočine in soli ter neustrezno absorpcijo peroralnega hidrokortizona.

Bolniki z adrenalno insuficienco in sočasno retrovirusno okužbo, kot je HIV, potrebujejo natančno prilagoditev odmerka zaradi možnega medsebojnega delovanja s protiretrovirusnimi zdravili ter povečan odmerek hidrokortizona zaradi okužbe.

Znanstvena poročila ne podpirajo imunosupresivnih učinkov hidrokortizona v odmerkih, ki so se uporabljali kot nadomestno zdravljenje pri bolnikih z adrenalno insuficienco. Zato ni razloga, da bi domnevali, da bodo nadomestni odmerki hidrokortizona poslabšali kakršnokoli sistemsko okužbo ali izid take okužbe. Prav tako ni nobenega razloga za mnenje, da bi odmerki hidrokortizona, ki se uporabljajo za nadomestno zdravljenje pri adrenalni insuficienci, lahko zmanjšali odziv na cepiva ali povečali tveganje za splošno okužbo z živimi cepivi.

Praznjenje želodca in motnje gibljivosti črevesja

Uporaba tablet s prirejenim sproščanjem ni priporočljiva pri bolnikih s povečano gastrointestinalno gibljivostjo, tj. pri kronični driski, zaradi tveganja za oslabljeno izpostavljenost kortizolu. Podatkov za bolnike s potrjenim upočasnjenim praznjenjem želodca ali motnjo/boleznijo zmanjšane gibljivosti črevesja ni. Pri bolnikih s temi boleznimi je treba spremljati klinični odziv.

Uporaba večjih odmerkov hidrokortizona od običajnih

Visoki (suprafiziološki) odmerki hidrokortizona lahko povzročijo zvišanje krvnega tlaka, zadrževanje soli in vode ter povečano izločanje kalija. Dolgotrajno zdravljenje z odmerki hidrokortizona, večjimi od fiziološkega odmerka, lahko povzroči klinične znake, podobne Cushingovemu sindromu s povečanim maščevjem, trebušno debelostjo, hipertenzijo in sladkorno boleznijo, s čimer se poveča tveganje za kardiovaskularne bolezni in smrtnost.

Starost in nizek indeks telesne mase sta znana dejavnika tveganja za pogoste neželene učinke farmakoloških odmerkov glukokortikoidov, kot so osteoporoza, tanjšanje kože, sladkorna bolezen, hipertenzija in povečana občutljivost za okužbe.

Vsi glukokortikoidi povečajo izločanje kalcija in zmanjšajo hitrost presnove kosti. Pri bolnikih z adrenalno insuficienco na dolgotrajnem nadomestnem zdravljenju z glukokortikoidi so ugotovili, da imajo zmanjšano mineralno gostoto kosti.

Podaljšana uporaba visokih odmerkov glukokortikoidov lahko povzroči posteriorne subkapsularne katarakte in glavkom z možnimi poškodbami optičnih živcev. O takšnih učinkih niso poročali pri

bolnikih, ki so bili na nadomestnem zdravljenju z glukokortikoidi in so prejemali odmerke za adrenalno insuficienco.

Pri uporabi sistemskih glukokortikoidov se lahko pojavijo psihiatrični neželeni učinki. Pojavijo se lahko na začetku zdravljenja in med prilagajanjem odmerka. Tveganje je večje, kadar se dajejo visoki odmerki. Večina učinkov po zmanjšanju odmerka izzveni, čeprav je včasih potrebno posebno zdravljenje.

Delovanje ščitnice

Pri bolnikih z adrenalno insuficienco je treba spremljati delovanje ščitnice, saj lahko hipotiroidizem in hipertiroidizem pomembno vplivata na izpostavljenost uporabljenemu hidrokortizonu.

Pri zdravljenju primarne adrenalne insuficience je pogosto treba dodati mineralokortikoide.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

O spodaj navedenih interakcijah hidrokortizona so poročali po uporabi terapevtskih odmerkov glukokortikoidov.

Močni induktorji CYP 3A4, kot so fenitoin, rifabutin, karbamazepin, barbiturati, rifampicin,

šentjanževka, in manj močni induktorji, kot sta protiretrovirusni zdravili efavirenz in nevirapin, lahko povečajo presnovni očistek kortizola, skrajšajo končni razpolovni čas ter tako zmanjšajo koncentracijo v krvi in povečajo nihanje kortizola (zaradi krajšega končnega razpolovnega časa).

Zaradi tega bo morda potrebna prilagoditev odmerka hidrokortizona.

Močni zaviralci CYP 3A4, kot so ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, eritromicin, telitromicin, klaritromicin, ritonavir in sok grenivke lahko zavirajo presnavljanje hidrokortizona ter tako povečajo koncentracijo v krvi. Med dolgotrajnim profilaktičnim zdravljenjem s katerim od navedenih antibiotikov je treba razmisliti o prilagoditvi odmerka hidrokortizona.

Učinek kortikosteroidov se lahko zmanjša za 3 do 4 dni po zdravljenju z mifepristonom.

Pri bolnikih, ki jemljejo zdravila, ki vplivajo na praznjenje želodca in gibljivost črevesja, je treba spremljati klinični odziv; glejte poglavje 4.4.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Zdravilo Plenadren se lahko uporablja med nosečnostjo. Ni znakov, da bi bilo nadomestno zdravljenje s hidrokortizonom pri nosečnicah z adrenalno insuficienco povezano z neželenim izidom pri materi in/ali plodu. Nezdravljena adrenalna insuficienca med nosečnostjo je povezana s slabim izidom tako za mater kot za plod, zato je pomembno, da se zdravljenje med nosečnostjo nadaljuje.

Reproduktivne študije pri živalih so pokazale, da lahko glukokortikoidi povzročajo nepravilnosti pri plodu in vpliva na sposobnost razmnoževanja, glejte poglavje 5.3.

Pri ženskah z adrenalno insuficienco je treba med nosečnostjo pozorno spremljati odmerek hidrokortizona. Priporoča se odmerjanje glede na klinični odziv posameznice.

Dojenje

Hidrokortizon se izloča v materino mleko. Zdravilo Plenadren se lahko uporablja med dojenjem. Ni verjetno, da bi imeli odmerki hidrokortizona, ki se uporabljajo za nadomestno zdravljenje, klinično pomemben učinek na otroka. Dojenčki mater, ki dalj časa jemljejo visoke odmerke sistemskih glukokortikoidov, so lahko izpostavljeni tveganju za adrenalno supresijo.

Plodnost

Pri bolnikih z adrenalno insuficienco se je pokazala manjša rodnost, vzrok zanjo je najverjetneje osnovna bolezen, ni pa znakov, da bi odmerki hidrokortizona pri nadomestnem zdravljenju vplivali na plodnost.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Plenadren ima blag vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Poročali so o utrujenosti in kratkotrajnih epizodah vrtoglavice.

Nezdravljena ali slabo nadomeščena adrenalna insuficienca lahko vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Hidrokortizon se daje kot nadomestno zdravljenje za ponovno vzpostavitev normalne ravni kortizola.

Profil neželenih učinkov pri zdravljenju adrenalne insuficience zato ni primerljiv s profilom pri drugih boleznih, ki zahtevajo večje odmerke peroralnih ali parenteralnih glukokortikoidov.

Na splošno sta bili pogostost in vrsta neželenih učinkov pri jemanju tablet zdravila Plenadren s prirejenim sproščanjem enkrat na dan in jemanju tablet hidrokortizona trikrat na dan v 12-tedenski študiji podobni. Pri približno enem od petih bolnikov je bilo po prehodu s konvencionalnih tablet hidrokortizona, ki so se jemale trikrat na dan, na tablete s prirejenim sproščanjem, ki se jemljejo enkrat na dan, v obdobju do osem tednov opaženo začetno povečanje pogostosti neželenih učinkov. Ti neželeni učinki (bolečine v trebuhu, driska, navzea in utrujenost) so blagi ali zmerni, prehodni in kratkotrajni, lahko pa zahtevajo prilagoditev odmerka ali dodatno sočasno zdravljenje z drugimi zdravili, glejte poglavje 4.2. Zelo pogosto so poročali o utrujenosti.

Tabelarični pregled neželenih učinkov

V kliničnih študijah so s hidrokortizonom s prirejenim sproščanjem zdravili skupno 80 bolnikov (173 bolnikov-let zbiranja podatkov). V nadaljevanju so po organskih sistemih in pogostnosti navedeni neželeni učinki iz teh študij in obdobja po začetku trženja zdravila:

zelo pogosti (≥ 1/10); pogosti (≥ 1/100 do < 1/10).

Organski sistem (MedDRA)

Pogostnost neželenih učinkov

 

Zelo pogosti

Pogosti

Bolezni živčevja

vrtoglavica

 

 

glavobol

 

Bolezni prebavil

driska

bolečine v zgornjem predelu trebuha

 

 

navzea

 

 

 

Bolezni kože in podkožja

 

pruritus

 

 

izpuščaj

Bolezni mišično-skeletnega sistema in

 

artralgija

vezivnega tkiva

 

 

Splošne težave in spremembe na

utrujenost

 

mestu aplikacije

 

 

Poleg navedenih neželenih učinkov so pri uporabi večjih odmerkov drugih zdravil, ki vsebujejo hidrokortizon in se ne uporabljajo za nadomestno zdravljenje adrenalne insuficience, temveč za druge indikacije, poročali tudi o naslednjih neželenih učinkih (pogostnost ni znana):

Bolezni imunskega sistema

Sprožitev okužbe (tuberkuloza, glivične in virusne okužbe, vključno s herpesom).

Bolezni endokrinega sistema

Pojav intolerance za glukozo ali sladkorne bolezni.

Presnovne in prehranske motnje

Zadrževanje natrija in vode ter nagnjenost k edemu, hipertenzija, hipokalemija.

Psihiatrične motnje

Evforija in psihoza, nespečnost.

Očesne bolezni

Povečan očesni tlak in katarakta.

Bolezni prebavil

Dispepsija in poslabšanje obstoječih razjed želodca.

Bolezni kože in podkožja

Simptomi, podobi Cushingovemu sindromu, strije, ekhimoze, akne in hirsutizem, upočasnjeno celjenje ran.

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

Osteoporoza s spontanimi zlomi.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Poročila o akutni toksičnosti in/ali smrti po prevelikem odmerjanju hidrokortizona so redka. Antidota ni. Simptomi so lahko različni in lahko obsegajo navdušenje/vzburjenje, manijo ali psihozo. Znaki vključujejo visok krvni tlak, zvišano koncentracijo glukoze v plazmi in hipokalemijo. Zdravljenje verjetno ni indicirano za neželene učinke zaradi kronične zastrupitve, razen če ima bolnik bolezen, zaradi katere je neobičajno občutljiv za škodljive učinke hidrokortizona. V tem primeru je po potrebi treba začeti simptomatično zdravljenje.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: kortikosteroidi za sistemsko uporabo, glukokortikoidi. Oznaka ATC: H02AB09.

Farmakodinamično delovanje

Hidrokortizon je glukokortikoid in je sintetična oblika endogenega kortizola. Glukokortikoidi so pomembni steroidi za vmesno presnavljanje, delovanje imunskega sistema, mišično-skeletni sistem in vezivno tkivo ter možgane. Kortizol je glavni glukokortikoid, ki ga izloča skorja nadledvične žleze.

Naravno prisotni glukokortikoidi (hidrokortizon in kortizol), ki imajo sposobnost zadrževanja soli, se uporabljajo kot nadomestno zdravljenje pri adrenalni insuficienci. Uporabljajo se tudi zaradi močnih protivnetnih učinkov pri boleznih različnih organskih sistemov. Glukokortikoidi povzročajo močne in različne presnovne učinke. Poleg tega spreminjajo imunski odziv telesa na različne dražljaje.

Klinična učinkovitost

Ključna študija je bilo randomizirano navzkrižno multicentrično 12-tedensko preskušanje v dveh obdobjih, v katerem je sodelovalo 64 bolnikov s primarno adrenalno insuficienco, od katerih jih je 11 imelo sočasno sladkorno bolezen in 11 hipertenzijo. V študiji so primerjali tablete s prirejenim sproščanjem, ki se jemljejo enkrat na dan, s konvencionalnimi tabletami, ki se dajejo trikrat na dan, pri čemer je bil v obeh primer uporabljen enak odmerek hidrokortizona (od 20 do 40 mg).

V primerjavi s konvencionalnimi tabletami, ki se dajejo trikrat na dan, se je pri tabletah s prirejenim sproščanjem, ki se jemljejo enkrat na dan, pokazala večja izpostavljenost kortizolu v prvih štirih urah po jemanju zjutraj, popoldne/zvečer in v 24 urah pa je bila izpostavljenost manjša (Slika 1).

Slika 1. Opažena povprečna koncentracija kortizola v serumu glede na čas po enem odmerku in več odmerkih pri bolnikih s primarno adrenalno insuficienco (n = 62) po peroralni uporabi zdravila Plenadren enkrat na dan in hidrokortizona trikrat na dan.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Po peroralni uporabi se hidrokortizon hitro in dobro absorbira iz prebavnega trakta in poročali so, da je absorpcija več kot 95-odstotna pri peroralnem 20-miligramskem odmerku (tablete). Hidrokortizon je zdravilna učinkovina skupine II po sistemu biofarmacevtske klasifikacije (BCS) z visoko prepustnostjo skozi črevesje in nizko stopnjo raztapljanja, zlasti pri večjih odmerkih. Tablete s prirejenim sproščanjem imajo zunanjo oblogo, ki zagotavlja takojšnje sproščanje zdravila, in jedro s podaljšanim sproščanjem. Del s takojšnjim sproščanjem zagotavlja hiter začetek absorpcije, del s podaljšanim sproščanjem pa podaljšan profil kortizola v plazmi. Biološka razpoložljivost (AUC0-24h) je za 20 % manjša pri tabletah s prirejenim sproščanjem v primerjavi z enakim dnevnim odmerkom hidrokortizona, ki se daje s konvencionalnimi tabletami trikrat na dan. Če se peroralni odmerek poveča, se skupna izpostavljenost kortizola v plazmi zveča za manj kot sorazmerno. Izpostavljenost se je pri povečanju odmerka hidrokortizona v obliki tablet s prirejenim sproščanjem s 5 mg na 20 mg povečala za trikrat.

Hitrost absorpcije hidrokortizona se je po vnosu hrane zmanjšala, zaradi česar je prišlo do zakasnitve pri doseganju največje koncentracije v plazmi s povprečnega trajanja manj kot 1 uro na več kot

2,5 ure. Po drugi strani pa je bil pri 20 mg tabletah obseg absorpcije in biološke razpoložljivosti za okoli 30 % večji po vnosu hrane v primerjavi z jemanjem zdravila na tešče, pri čemer tudi ni prišlo do neuspešne absorpcije ali prekomernega sproščanja.

Porazdelitev

V plazmi se kortizol veže na vezavni protein za kortikosteroid (CBG-corticosteroid-binding globulin, imenovan tudi transkortin), in albumin. Stopnja vezave je okoli 90-odstotna.

Izločanje

Poročali so, da je končni razpolovni čas okoli 1,5 ure po intravenski in peroralni uporabi tablet hidrokortizona. Končni razpolovni čas kortizola po uporabi zdravila Plenadren je bil okoli 3 ure, pri čemer je šlo za formulacijo z nadzorovanim sproščanjem. Ta končni razpolovni čas je podoben farmakokinetiki endogenega kortizola, pri katerem je nadzorovano tudi izločanje.

Hidrokortizon (kortizol) je lipofilno zdravilo, ki se v celoti izloča s presnavljanjem z nizkim očistkom in ima v skladu s tem nizko razmerje črevesnega in jetrnega izločanja.

Hidrokortizon se v celoti izloča s presnavljanjem encimov 11ßHSD tipa 1 in tipa 2 ter CYP 3A4 v jetrih in v perifernih tkivih. CYP 3A4 vpliva na očistek kortizola s tvorjenjem 6β-hidroksikortizola, ki se izloča z urinom. Kortizol naj bi se skozi membrane prenašal predvsem s pasivno difuzijo, zaradi česar sta ledvični in žolčni očistek zanemarljiva.

Posebne populacije

Okvarjeno delovanje ledvic

Majhna količina kortizola se v urinu izloča v nespremenjeni obliki (< 0,5 % dnevne količine), kar pomeni, da se kortizol v celoti izloča s presnavljanjem. Ker lahko hudo okvarjeno delovanje ledvic vpliva na zdravila, ki se v celoti izločajo s presnavljanjem, bo morda potrebna prilagoditev odmerka.

Okvarjeno delovanje jeter

Pri bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter ni bila izvedena nobena študija, vendar pa podatki iz literature o hidrokortizonu potrjujejo, da pri blago do zmerno okvarjenem delovanju jeter prilagajanje odmerka ni potrebno. V primeru hudo okvarjenega delovanja jeter se masa delujočih jeter zmanjša in s tem tudi zmožnost presnavljanja hidrokortizona. Zaradi tega bo morda potrebna prilagoditev odmerka.

Pediatrična populacija

Pri otrocih ali mladostnikih ni na voljo nobenih farmakokinetičnih podatkov.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Poskusi na živalih so pokazali, da lahko predporodna izpostavitev zelo visokim odmerkom glukokortikoidov povzroči nepravilnosti (palatoshiza, skeletne malformacije). Poskusi na živalih so prav tako pokazali, da je predporodna izpostavitev visokim odmerkom glukokortikoidov (ki pa so manjši kot teratogeni) lahko povezana s povečanim tveganjem za znotrajmaternični zastoj rasti, kardiovaskularne bolezni v obdobju odraslosti ter trajne spremembe v gostoti receptorjev glukokortikoidov, presnovi živčnih prenašalcev in vedenju.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete hipromeloza mikrokristalinska celuloza

predgelirani škrob (koruzni) brezvodni koloidni silicijev dioksid magnezijev stearat

Plenadren 5 mg tablete s prirejenim sproščanjem

Obloga tablete makrogol (3350) polivinilalkohol smukec

titanov dioksid (E171) rdeči železov oksid (E172)

rumeni železov oksid (E172) črni železov oksid (E172)

Plenadren 20 mg tablete s prirejenim sproščanjem

Obloga tablete makrogol (3350) polivinilalkohol smukec

titanov dioksid (E171)

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Plastenke iz polietilena visoke gostote s polipropilensko navojno zaporko, ki vsebujejo po 50 tablet s prirejenim sproščanjem.

Kartonska škatla, ki vsebuje 1 plastenko s 50 tabletami s prirejenim sproščanjem.

Multipla pakiranja, ki vsebujejo po 100 (2 x 50), 150 (3 x 50) in 300 (6 x 50) tablet s prirejenim sproščanjem.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Plenadren 5 mg tablete s prirejenim sproščanjem

EU/1/11/715/001

EU/1/11/715/003

EU/1/11/715/004

EU/1/11/715/005

Plenadren 20 mg tablete s prirejenim sproščanjem

EU/1/11/715/002

EU/1/11/715/006

EU/1/11/715/007

EU/1/11/715/008

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 3. november 2011

Datum zadnjega podaljšanja: 8. avgust 2016

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept