Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Repso (leflunomide) – Označevanje - L04AA13

Updated on site: 09-Oct-2017

Ime zdravilaRepso
ATC kodaL04AA13
Substancaleflunomide
ProizvajalecTeva B.V.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA OVOJNINA /PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Repso 10 mg filmsko obložene tablete leflunomid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg leflunomida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

To zdravilo vsebuje laktozo (za dodatne informacije glejte Navodilo za uporab ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

za

 

 

 

 

 

 

filmsko obložena tableta

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

100 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

č

 

 

 

 

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

Pogoltnite celo tableto.

nima

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo vodilo.

 

 

 

 

 

Za peroralno uporabo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/11/674/003

 

28 filmsko obloženih tablet

EU/1/11/674/004

 

30 filmsko obloženih tablet

EU/1/11/674/005

100 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

č

 

 

 

16.

 

 

ve

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

nima

 

Repso 10 mg filmsko obložene tablete

 

 

Zdravilo

 

 

 

za

promet

dovoljenja

 

 

 

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Repso 10 mg filmsko obložene tablete leflunomid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Teva B.V.

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

Zdravilo

nima

 

čdovoljenja ve

za

promet

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA OVOJNINA/PLASTENKA

1. IME ZDRAVILA

Repso 10 mg filmsko obložene tablete leflunomid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg leflunomida.

 

promet

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

To zdravilo vsebuje laktozo (za dodatne informacije glejte Navodilo za uporabo).

 

 

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

za

 

4.

 

 

filmsko obložena tableta

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

100 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoltnite celo tableto.

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

6. POSEBNO OPOZORILO

nimaO SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDAZdraviloOTROK

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNAPred uporabo preberite priloženo navodilo.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

The Netherlands

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/11/674/001 30 filmsko obloženih tablet

EU/1/11/674/002 100 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

dovoljenja

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

ve

Repso 10 mg filmsko obložene tablete

č

Zdravilo

nima

 

 

 

za

promet

 

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

NALEPKA NA PLASTENKI

1. IME ZDRAVILA

Repso 10 mg filmsko obložene tablete leflunomid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg leflunomida.

 

promet

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

Vsebuje tudi laktozo (za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo).

 

 

 

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

za

 

4.

 

 

filmsko obložena tableta

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

100 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. POSEBNO OPOZORILOnimaO SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

7. DRUGAZdraviloPOSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILAZa peroralno uporabo.

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Teva B.V.

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/11/674/001

 

30 filmsko obloženih tablet

EU/1/11/674/002

100 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Repso 10 mg filmsko obložene tablete

 

 

č

 

nima

ve

Zdravilo

 

 

 

 

za

promet

dovoljenja

 

 

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA OVOJNINA/PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Repso 20 mg filmsko obložene tablete leflunomid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg leflunomida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

Vsebuje tudi laktozo (za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

filmsko obložena tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

100 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

Pogoltnite celo tableto.

nima

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo vodilo.

 

 

 

 

Za peroralno uporabo.

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/11/674/008

 

28 filmsko obloženih tablet

EU/1/11/674/009

 

30 filmsko obloženih tablet

EU/1/11/674/010

100 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVIč

 

nima

ve

Repso 20 mg filmsko obložene tablete

Zdravilo

 

 

 

za

promet

dovoljenja

 

 

 

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Repso 20 mg filmsko obložene tablete leflunomid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Teva B.V.

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

Zdravilo

nima

 

čdovoljenja ve

za

promet

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA OVOJNINA/PLASTENKA

1. IME ZDRAVILA

Repso 20 mg filmsko obložene tablete leflunomid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg leflunomida.

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

To zdravilo vsebuje laktozo (za dodatne informacije glejte Navodilo za uporabo).

 

 

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

za

 

4.

 

 

filmsko obložena tableta

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

100 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

Pogoltnite celo tableto.

nima

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo vodilo.

 

 

 

 

Za peroralno uporabo.

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

The Netherlands

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/11/674/006

 

30 filmsko obloženih tablet

EU/1/11/674/007

100 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

 

 

č

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Repso 20 mg filmsko obložene tablete

ve

Zdravilo

nima

 

 

 

 

za

promet

dovoljenja

 

 

 

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

NALEPKA NA PLASTENKI

1. IME ZDRAVILA

Repso 20 mg filmsko obložene tablete leflunomid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg leflunomida.

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

Vsebuje tudi laktozo (za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo).

 

 

 

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

za

 

4.

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

filmsko obložena tableta

 

 

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

100 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. POSEBNO OPOZORILOnimaO SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

7. DRUGAZdraviloPOSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILAZa peroralno uporabo.

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Teva B.V.

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/11/674/006

 

30 filmsko obloženih tablet

EU/1/11/674/007

100 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Repso 20 mg filmsko obložene tablete

 

 

č

 

nima

ve

Zdravilo

 

 

 

 

za

promet

dovoljenja

 

 

 

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept