Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Označevanje - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ime zdravilaRiprazo
ATC kodaC09XA02
Substancaaliskiren
ProizvajalecNovartis Europharm Ltd.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA POSAMIČNO PAKIRANJE, KI VSEBUJE PA/ALU/PVC PRETISNE OMOTE

1. IME ZDRAVILA

 

Riprazo 150 mg filmsko obložene tablete

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg aliskirena (v obliki hemifumarata).

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

7 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

90 filmsko obloženih tablet

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

nima

ve

 

 

 

 

 

Peroralna uporaba.

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

 

Zdra ilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

 

Uporabno do

 

 

 

 

 

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

 

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

 

 

 

 

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

promet

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

za

 

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/001

 

7 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/002

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/003

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/004

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/005

 

50 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/006

 

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/008

 

90 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

ā

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA POSAMIČNO PAKIRANJE, KI VSEBUJE PCTFE/PVC PRETISNE OMOTE

1. IME ZDRAVILA

 

Riprazo 150 mg filmsko obložene tablete

 

promet

 

 

 

 

 

aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg aliskirena (v obliki hemifumarata).

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ādovoljenja

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

50 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

90 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

nima

ve

 

 

 

 

Peroralna uporaba.

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

Zdra ilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

 

Uporabno do

 

 

 

 

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

 

 

 

promet

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

za

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/021

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/022

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/023

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/024

 

50 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/025

 

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/026

 

56 filmsko obloženih tablet (perforirani pretisni omoti z razdelki za

 

 

 

 

enkraten odmerek)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/027

 

90 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/028

 

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

13. ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Zdravilo

 

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Riprazo 150 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

PRETISNI OMOT (KOLEDARSKO PAKIRANJE)

1. IME ZDRAVILA

Riprazo 150 mg filmsko obložene tablete aliskiren

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

3.DATUM IZTEKA ROKA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

 

ponedeljek

 

 

 

torek

 

 

 

 

 

 

sreda

 

 

 

 

nima

 

četrtek

 

 

 

 

 

 

 

 

petek

 

 

 

 

 

sobota

 

 

 

 

nedelja

 

 

Zdravilo

 

 

dovoljenja

UPORABNOSTI ZDRAVILA

ā

 

ve

 

za

promet

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA V SKUPNEM PAKIRANJU, KI VSEBUJE PA/ALU/PVC PRETISNE OMOTE (BREZ PODATKOV ZA “BLUE BOX”)

 

1.

IME ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg filmsko obložene tablete

 

 

 

 

 

 

 

aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg aliskirena (v obliki hemifumar t ).

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja z 20 škatlami po 14 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja s 3 škatlami po 28 tablet

 

 

 

 

 

 

49 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja z 2 škatlama po 49 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

Peroralna uporaba.

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdra ilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

 

promet

Wimblehurst Road

 

 

 

Horsham

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

za

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/007

84 filmsko obloženih tablet (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

98 filmsko obloženih tablet (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

280 filmsko obloženih tablet (20x14)

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ŠTEVILKA SERIJE

 

Serija

 

ā

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

nima

 

Predpisovanje in izdaja zdr vila jevele na recept.

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Ripr zo 150 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA, KI VSEBUJE PA/ALU/PVC PRETISNE OMOTE (VKLJUČENI PODATKI ZA “BLUE BOX”)

 

1.

IME ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg filmsko obložene tablete

 

 

 

 

 

 

aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg aliskirena (v obliki hemifumar t ).

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje s 3 škatlami, vsaka škatla vsebuje 28 tablet

 

 

 

 

 

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje z 2 škatlama, vsaka škatla vsebuje 49 tablet

 

 

 

 

 

 

280 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje z 20 škatlami, vsaka škatla vsebuje 14 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

Peroralna uporaba.

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

Zdra ilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

 

promet

Wimblehurst Road

 

 

 

Horsham

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

za

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/007

84 filmsko obloženih tablet (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

98 filmsko obloženih tablet (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

280 filmsko obloženih tablet (20x14)

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ŠTEVILKA SERIJE

 

Serija

 

ā

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

nima

 

Predpisovanje in izdaja zdr vila jevele na recept.

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Ripr zo 150 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA V SKUPNEM PAKIRANJU, KI VSEBUJE PCTFE/PVC PRETISNE OMOTE (BREZ PODATKOV ZA “BLUE BOX”)

1.

IME ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg filmsko obložene tablete

 

 

 

 

 

aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg aliskirena (v obliki hemifumar t ).

promet

 

 

 

 

 

 

za

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja z 20 škatlami po 14 tablet

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

49 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja z 2 škatlama po 49 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peroralna uporaba.

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo na odilo!

6. POSEBNODOSEGA INOPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ

 

 

 

nima

 

 

POGLEDA OTROK

Zdravilo

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

 

Uporabno do

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Serija
EU/1/07/409/030
EU/1/07/409/029

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

promet

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

98 filmsko obloženih tablet (2x49) (perforirani pretisni omoti z razdelki za enkraten odmerek)

280 filmsko obloženih tablet (20x14)

13. ŠTEVILKA SERIJE

dovoljenja

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

 

 

 

 

ā

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

ve

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

Riprazo 150 mg

 

Zdravilo

nima

 

 

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA, KI VSEBUJE PCTFE/PVC PRETISNE OMOTE (VKLJUČENI PODATKI ZA “BLUE BOX”)

1.

IME ZDRAVILA

 

 

 

 

Riprazo 150 mg filmsko obložene tablete

 

 

 

aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg aliskirena (v obliki hemifumar t ).

promet

 

 

 

 

 

za

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

skupno pakiranje z 20 škatlami, vsaka škatla vsebuje 14 tablet

 

 

 

 

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje z 2 škatlama, vsaka škatla vsebuje 49 tablet

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peroralna uporaba.

ve

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo na odilo!

6. POSEBNO

DOSEGA INOPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ

 

 

 

nima

 

 

POGLEDA OTROK

Zdravilo

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

 

Uporabno do

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Serija
EU/1/07/409/030
EU/1/07/409/029

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

promet

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

98 filmsko obloženih tablet (2x49) (perforirani pretisni omoti z razdelki za enkraten odmerek

280 filmsko obloženih tablet (20x14)

13. ŠTEVILKA SERIJE

dovoljenja

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

 

 

 

 

ā

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

ve

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

Riprazo 150 mg

 

Zdravilo

nima

 

 

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA POSAMIČNO PAKIRANJE, KI VSEBUJE PA/ALU/PVC PRETISNE OMOTE

1. IME ZDRAVILA

 

Riprazo 300 mg filmsko obložene tablete

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 300 mg aliskirena (v obliki hemifumarata).

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

7 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

Peroralna uporaba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilove

!

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

 

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

 

 

 

 

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

promet

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

za

 

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/011

 

7 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/012

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/013

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/014

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/015

 

50 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/016

 

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

ā

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA POSAMIČNO PAKIRANJE, KI VSEBUJE PCTFE/PVC PRETISNE OMOTE

1. IME ZDRAVILA

 

Riprazo 300 mg filmsko obložene tablete

 

promet

 

 

 

 

 

aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 300 mg aliskirena (v obliki hemifumarata).

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ādovoljenja

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

50 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

90 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

nima

ve

 

 

 

 

Peroralna uporaba.

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

Zdra ilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

 

Uporabno do

 

 

 

 

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

 

 

 

promet

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

za

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/031

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/032

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/033

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/034

 

50 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/035

 

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/036

 

56 filmsko obloženih tablet (perforirani pretisni omoti z razdelki za

 

 

 

 

enkraten odmerek)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/037

 

90 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/038

 

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

13. ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Zdravilo

 

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Riprazo 300 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

PRETISNI OMOT (KOLEDARSKO PAKIRANJE)

1. IME ZDRAVILA

Riprazo 300 mg filmsko obložene tablete aliskiren

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

3. DATUM IZTEKA ROKA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

 

ponedeljek

 

 

 

torek

 

 

 

 

 

 

sreda

 

 

 

 

nima

 

četrtek

 

 

 

 

 

 

 

 

petek

 

 

 

 

 

sobota

 

 

 

 

nedelja

 

 

Zdravilo

 

 

dovoljenja

UPORABNOSTI ZDRAVILA

ā

 

ve

 

za

promet

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA V SKUPNEM PAKIRANJU, KI VSEBUJE PA/ALU/PVC PRETISNE OMOTE (BREZ PODATKOV ZA “BLUE BOX”)

 

1.

IME ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg filmsko obložene tablete

 

 

 

 

 

 

aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 300 mg aliskirena (v obliki hemifumar t ).

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja z 20 škatlami po 14 tablet

 

 

 

 

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja s 3 škatlami po 28 tablet

 

 

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja s 3 škatlami po 30 tablet

dovoljenja

 

 

 

 

 

49 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja z 2 škatlama po 49 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE

ZDRAVILA

 

 

 

 

Peroralna uporaba.

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preber te pr loženo navodilo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zd

vilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

 

promet

Wimblehurst Road

 

 

 

Horsham

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

za

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/017

84 filmsko obloženih tablet (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

90 filmsko obloženih tablet (3x30)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

98 filmsko obloženih tablet (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

280 filmsko obloženih tablet (20x14)

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ŠTEVILKA SERIJE

 

Serija

 

 

ā

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zdr vila je le na recept.

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

Rip zo 300 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA, KI VSEBUJE PA/ALU/PVC PRETISNE OMOTE (VKLJUČENI PODATKI ZA “BLUE BOX”)

 

1.

IME ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg filmsko obložene tablete

 

 

 

 

 

 

 

 

aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 300 mg aliskirena (v obliki hemifumar t ).

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje s 3 škatlami, vsaka škatla vsebuje 28 tablet

 

 

 

 

 

90 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje s 3 škatlami, vsaka škatla vsebuje 30 tablet

 

 

 

 

 

 

 

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje z 2 škatlama, vsaka škatla vsebuje 49 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

280 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje z 20 škatlami, vsaka škatla vsebuje 14 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE

ZDRAVILA

 

 

 

 

Peroralna uporaba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preber te pr loženo navodilo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zd

vilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

 

promet

Wimblehurst Road

 

 

 

Horsham

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

za

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/017

84 filmsko obloženih tablet (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

90 filmsko obloženih tablet (3x30)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

98 filmsko obloženih tablet (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

280 filmsko obloženih tablet (20x14)

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ŠTEVILKA SERIJE

 

Serija

 

 

ā

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zdr vila je le na recept.

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

Rip zo 300 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA V SKUPNEM PAKIRANJU, KI VSEBUJE PCTFE/PVC PRETISNE OMOTE (BREZ PODATKOV ZA “BLUE BOX”)

1.

IME ZDRAVILA

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg filmsko obložene tablete

 

 

 

aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 300 mg aliskirena (v obliki hemifumar t ).

promet

 

 

 

 

 

za

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja z 20 škatlami po 14 tablet

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

49 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja z 2 škatlama po 49 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE

ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peroralna uporaba.

ve

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo na odilo!

6. POSEBNODOSEGA INOPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ

 

 

 

nima

 

 

POGLEDA OTROK

Zdravilo

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

 

Uporabno do

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Serija
EU/1/07/409/040
EU/1/07/409/039

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

promet

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

98 filmsko obloženih tablet (2x49) (perforirani pretisni omoti z razdelki za enkraten odmerek)

280 filmsko obloženih tablet (20x14)

13. ŠTEVILKA SERIJE

dovoljenja

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

 

 

 

 

ā

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

ve

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

Riprazo 300 mg

 

Zdravilo

nima

 

 

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA, KI VSEBUJE PCTFE/PVC PRETISNE OMOTE (VKLJUČENI PODATKI ZA “BLUE BOX”)

1.

IME ZDRAVILA

 

 

 

 

Riprazo 300 mg filmsko obložene tablete

 

 

 

aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 300 mg aliskirena (v obliki hemifumar t ).

promet

 

 

 

 

 

za

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

skupno pakiranje z 20 škatlami, vsaka škatla vsebuje 14 tablet

 

 

 

 

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje z 2 škatlama, vsaka škatla vsebuje 49 tablet

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peroralna uporaba.

ve

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo na odilo!

6. POSEBNODOSEGA INOPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ

 

 

 

nima

 

 

POGLEDA OTROK

Zdravilo

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

 

Uporabno do

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Serija
EU/1/07/409/040
EU/1/07/409/039

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

promet

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

98 filmsko obloženih tablet (2x49) (perforirani pretisni omoti z razdelki za enkraten odmerek)

280 filmsko obloženih tablet (20x14)

13. ŠTEVILKA SERIJE

dovoljenja

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

 

 

 

 

ā

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

ve

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

Riprazo 300 mg

 

Zdravilo

nima

 

 

 

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept