Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rixubis (nonacog gamma) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - B02BD04

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaRixubis
ATC kodaB02BD04
Substancanonacog gamma
ProizvajalecBaxalta Innovations GmbH

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

RIXUBIS 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

RIXUBIS 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

RIXUBIS 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

RIXUBIS 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

RIXUBIS 3000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

RIXUBIS 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Ena viala vsebuje nominalno 250 i.e. nonakoga gama, rekombinantnega humanega koagulacijskega faktorja IX (rDNA), kar po rekonstituciji s 5 ml vehikla ustreza koncentraciji 50 i.e./ml.

RIXUBIS 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Ena viala vsebuje nominalno 500 i.e. nonakoga gama, rekombinantnega humanega koagulacijskega faktorja IX (rDNA), kar po rekonstituciji s 5 ml vehikla ustreza koncentraciji 100 i.e./ml.

RIXUBIS 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Ena viala vsebuje nominalno 1000 i.e. nonakoga gama, rekombinantnega humanega koagulacijskega faktorja IX (rDNA), kar po rekonstituciji s 5 ml vehikla ustreza koncentraciji 200 i.e./ml.

RIXUBIS 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Ena viala vsebuje nominalno 2000 i.e. nonakoga gama, rekombinantnega humanega koagulacijskega faktorja IX (rDNA), kar po rekonstituciji s 5 ml vehikla ustreza koncentraciji 400 i.e./ml.

RIXUBIS 3000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Ena viala vsebuje nominalno 3000 i.e. nonakoga gama, rekombinantnega humanega koagulacijskega faktorja IX (rDNA), kar po rekonstituciji s 5 ml vehikla ustreza koncentraciji 600 i.e./ml.

Aktivnost (i.e.) se določa z enostopenjskim testom strjevanja v skladu z Evropsko farmakopejo. Specifična aktivnost zdravila RIXUBIS je približno 200–390 i.e./mg beljakovin.

Nonakog gama (rekombinantni koagulacijski faktor IX) je enoverižni, prečiščen glikoprotein

iz 415 aminokislin. Pridobljen je s tehnologijo rekombinantne DNA v celični liniji jajčnika kitajskega hrčka (CHO).

Pomožne snovi z znanim učinkom:

Ena viala vsebuje 19 g natrija.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje.

Prašek je bel do sivobel. Vehikel je bister in brezbarven.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravljenje in profilaksa krvavitev pri bolnikih s hemofilijo B (prirojeno pomanjkanje faktorja IX). Zdravilo RIXUBIS je indicirano za bolnike vseh starostnih skupin.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje je treba uvesti pod nadzorom zdravnika, izkušenega v zdravljenju hemofilije.

Spremljanje zdravljenja

Med potekom zdravljenja je priporočljivo ustrezno določanje ravni faktorja IX, kot vodilo za določanje odmerka in pogostnosti ponavljajočih se infuzij. Odziv na faktor IX se lahko razlikuje pri posameznih bolnikih, kar se kaže z različnimi razpolovnimi dobami in zvečanjem aktivnosti. Odmerek, ki temelji na telesni masi, je morda treba prilagoditi pri prelahkih in pretežkih bolnikih. Zlasti pri velikih kirurških posegih je nujno natančno spremljanje nadomestnega zdravljenja z analizo koagulacije (aktivnosti faktorja IX v plazmi).

Za zagotovitev želene aktivnosti faktorja IX v plazmi je priporočljivo natančno spremljanje s primernim testom za aktivnost faktorja IX. Po potrebi prilagodite odmerek in pogostnost ponavljajočih se infuzij. Pri določanju aktivnosti faktorja IX v krvi bolnikov z in vitro enostopenjskim testom strjevanja na osnovi aktiviranega parcialnega tromboplastinskega časa (aPTČ), lahko na aktivnost faktorja IX v plazmi pomembno vplivata tako vrsta reagenta za aPTČ kot tudi referenčni standard, ki se uporablja v testu. To je zlasti pomembno pri menjavi laboratorija in/ali reagentov za test.

Odmerjanje

Odmerek zdravila in trajanje nadomestne terapije sta odvisna od stopnje pomanjkanja faktorja IX, mesta in obsega krvavitve, bolnikovega kliničnega stanja, starosti in farmakokinetičnih parametrov faktorja IX, kot sta porast aktivnosti faktorja IX po odmerku in razpolovna doba.

Število danih enot faktorja IX izražamo v mednarodnih enotah (i.e.), skladno z veljavnim standardom SZO za pripravke faktorja IX. Aktivnost faktorja IX v plazmi je izražena v odstotkih (glede na običajno človeško plazmo) ali v mednarodnih enotah (glede na mednarodni standard za faktor IX v plazmi).

Ena mednarodna enota (i.e.) aktivnosti faktorja IX ustreza količini faktorja IX v enem ml normalne človeške plazme.

Zdravljenje po potrebi

Izračun potrebnega odmerka faktorja IX temelji na empiričnih izkušnjah, da 1 mednarodna enota (i.e.) faktorja IX na kg telesne mase pri bolnikih, starih 12 let in več, zviša aktivnost faktorja IX v plazmi za 0,9 i.e./dl (razpon od 0,5 do 1,4 i.e./dl) ali 0,9 % normalne aktivnosti (za več informacij glejte poglavje 5.2).

Potrebni odmerek določimo s pomočjo naslednje enačbe:

Bolniki, stari 12 let in več

 

 

Potrebno št. = telesna masa (kg)

x želeno povečanje

x obratna vrednost

enot

faktorja IX

ugotovljene aktivnosti

 

(%) ali (i.e./dl)

(dl/kg)

Pri porastu aktivnosti faktorja IX po odmerku 0,9 i.e./dl na i.e./kg se odmerek izračuna na naslednji način:

Potrebno št. = telesna masa (kg)

x želeno povečanje

x 1,1 dl/kg

enot

faktorja IX

 

 

(%) ali (i.e./dl)

 

Uporabljena količina zdravila in pogostnost uporabe naj bosta vedno usmerjena v klinično učinkovitost pri vsakem posameznem bolniku.

V primerih spodaj navedenih vrst krvavitev aktivnost faktorja IX ne sme pasti pod navedeno raven aktivnosti v plazmi (v % normalne vrednosti ali i.e./dl) v določenem obdobju. Naslednjo preglednico lahko uporabimo kot vodilo odmerjanja pri epizodah krvavitev in kirurških posegih:

Stopnja krvavitve/vrsta

Potrebna raven

Pogostnost odmerkov (ure)/trajanje

kirurškega posega

faktorja IX (%)

zdravljenja (dnevi)

 

ali (i.e./dl)

 

Krvavitev

– 40

Ponavljajte na vsakih 24 ur. Najmanj 1 dan,

Zgodnja hemartroza, krvavitev

 

 

dokler se krvavitev, ki se kaže z bolečino, ne

v mišico ali krvavitev v ustno

 

 

ustavi oziroma dokler ne dosežemo celjenja.

votlino

 

 

 

Obsežnejša hemartroza,

– 60

Infuzijo ponavljajte na vsakih 24 ur 3 do 4 dni

krvavitev v mišico ali hematom

 

 

ali več, dokler ne izgine bolečina in preneha

 

 

 

akutna onesposobljenost.

Smrtno nevarne krvavitve

– 100

Infuzijo ponavljajte na vsakih 8 do 24 ur,

 

 

 

dokler ne mine ogroženost.

Kirurški poseg

– 60

Na vsakih 24 ur najmanj 1 dan, do zacelitve.

Manjši, vključno z izdrtjem zoba

 

 

 

Večji kirurški poseg

– 100

Infuzijo ponavljajte na vsakih 8 do 24 ur,

 

(pred posegom

dokler se rana zadostno ne zapre, nato

 

in po posegu)

nadaljujte s terapijo še najmanj 7 dni za

 

 

 

vzdrževanje aktivnosti faktorja IX med 30 %

 

 

 

in 60 %.

Posebej pri večjih kirurških posegih in smrtno nevarnih krvavitvah je zelo pomembno natančno spremljanje nadomestne terapije.

Profilaksa

Za dolgoročno profilakso krvavitev pri bolnikih s hudo hemofilijo B, starih 12 let ali več, običajno uporabljamo odmerke od 40 do 60 i.e. faktorja IX na kg telesne mase na vsake 3 do 4 dni. V nekaterih primerih, odvisno od bolnikove farmakokinetike, starosti, fenotipa krvavitve in telesne dejavnosti,

so lahko potrebni krajši razmiki med odmerki ali večji odmerki.

Kontinuirana infuzija

Zdravila RIXUBIS ne dajajte s kontinuirano infuzijo.

Pediatrična populacija

Zdravljenje po potrebi:

Izračun potrebnega odmerka faktorja IX temelji na empiričnih izkušnjah, da 1 mednarodna enota (i.e.) faktorja IX na kg telesne mase pri bolnikih, mlajših od 12 let, zviša aktivnost faktorja IX v plazmi

za 0,7 i.e./dl (razpon od 0,31 do 1,0 i.e./dl) ali 0,7 % normalne aktivnosti (za več informacij glejte poglavje 5.2).

Potrebni odmerek določimo s pomočjo naslednje enačbe:

Bolniki, mlajši od 12 let:

 

 

Potrebno št. = telesna masa (kg)

x želeno povečanje

x obratna vrednost

enot

faktorja IX

ugotovljene aktivnosti

 

(%) ali (i.e./dl)

(dl/kg)

Pri porastu aktivnosti faktorja IX po odmerku 0,7 i.e./dl na i.e./kg se odmerek izračuna na naslednji način:

Potrebno št. = telesna masa (kg)

x želeno povečanje

x 1,4 dl/kg

enot

faktorja IX

 

 

(%) ali (i.e./dl)

 

kot vodilo odmerjanja pri epizodah krvavitev in kirurških posegih lahko uporabimo enako preglednico kot za odrasle (glejte zgoraj).

Profilaksa:

Razpon priporočenih odmerkov za pediatrične bolnike, mlajše od 12 let, je 40 do 80 i.e./kg

v presledkih po 3 do 4 dni. V nekaterih primerih, odvisno od bolnikove farmakokinetike, starosti, fenotipa krvavitve in telesne dejavnosti, so lahko potrebni krajši razmiki med odmerki ali večji odmerki.

Način uporabe

Intravenska uporaba.

Če si zdravilo daje bolnik sam ali mu ga daje negovalec, je potrebno ustrezno usposabljanje. Zdravilo RIXUBIS je treba dajati s hitrostjo, ki zagotavlja ugodje bolnika, in sicer največ 10 ml/min.

Po rekonstituciji mora biti raztopina bistra, brezbarvna in brez tujkov. Vrednost pH raztopine je od 6,8 do 7,2. Osmolalnost je večja od 240 m osmol/kg.

Za navodila glede rekonstitucije zdravila pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

Za zdravilo uporabljajte le plastične brizge z luer lock nastavkom.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1. Dokazana alergijska reakcija na proteine hrčka.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Preobčutljivost:

Poročali so o pojavu preobčutljivostnih reakcij alergijskega tipa po uporabi zdravila RIXUBIS. Zdravilo vsebuje sledove proteinov hrčka. Bolnikom ali negovalcem morate naročiti, da nemudoma prekinejo uporabo zdravila in se posvetujejo z zdravnikom, če se pojavijo simptomi preobčutljivosti. Bolnike morate poučiti o zgodnjih znakih preobčutljivosti, vključno s koprivnico, generalizirano urtikarijo, tiščanjem v prsih, oteženim dihanjem, hipotenzijo in anafilakso.

Tveganje je največje v zgodnjih fazah začetne izpostavljenosti koncentratom faktorja IX pri predhodno nezdravljenih bolnikih, zlasti bolnikih z genskimi mutacijami z velikim tveganjem.

V literaturi so objavljena poročila o povezavi med pojavnostjo zaviralca faktorja IX in alergijskimi reakcijami, zlasti pri bolnikih z gensko mutacijo z velikim tveganjem. Zato je treba bolnike, pri katerih se pojavi alergijska reakcija, pregledati za prisotnost zaviralca.

V primeru šoka je treba začeti s standardnimi medicinskimi postopki za šok.

Zaviralci:

Ob ponovnem zdravljenju s pripravki, ki vsebujejo humani koagulacijski faktor IX (rDNA), moramo bolnike opazovati in nadzirati možnost pojava nevtralizirajočih protiteles (zaviralcev) in določati njihovo koncentracijo s primernimi biološkimi testi, ki podajajo koncentracijo v enotah Bethesda (BU).

Podatki iz literature navajajo povezavo med pojavnostjo zaviralcev faktorja IX in alergijskimi reakcijami. Zato je treba bolnike, pri katerih se pojavi alergijska reakcija, pregledati za prisotnost zaviralca. Zavedati se je treba, da imajo bolniki z zaviralci faktorja IX povečano tveganje za anafilakso pri naslednji izpostavitvi faktorju IX.

Zaradi tveganja za nastanek alergijskih reakcij s koncentrati faktorja IX je treba dajanje začetnih odmerkov faktorja IX po presoji lečečega zdravnika izvajati pod zdravniškim nadzorom, kjer lahko zagotovimo ustrezno medicinsko oskrbo v primeru nastopa alergijskih reakcij.

Nefrotski sindrom:

Pri poskusu indukcije imunske tolerance pri bolnikih s hemofilijo B, ki so imeli zaviralce faktorja IX, so poročali o nefrotskem sindromu.

Tromboembolija:

Zaradi potencialnega tveganja za nastanek trombotičnih zapletov je potrebno klinično opazovanje zgodnjih znakov trombotične in porabnostne koagulopatije z ustreznimi biološkimi testi, kadar dajemo to zdravilo bolnikom z jetrno boleznijo, bolnikom po operaciji, novorojenčkom ali bolnikom

s tveganjem za nastanek trombotičnih zapletov ali DIK. V vsakem od teh primerov moramo pretehtati razmerje koristi in tveganja za nastanek zapletov pri zdravljenju z zdravilom RIXUBIS.

Srčno-žilni dogodki

Pri bolnikih z obstoječimi srčno-žilnimi dejavniki tveganja lahko nadomestna terapija s koagulacijskim faktorjem IX poveča srčno-žilno tveganje.

Zapleti, povezani z uporabo katetra

Če je potreben centralni venski pristop (CVAD), se morate zavedati tveganja zapletov, povezanih s CVAD, med katere sodijo lokalne okužbe, bakteriemija in tromboza na mestu katetra.

Upoštevanje pomožnih snovi

To zdravilo po rekonstituciji vsebuje 0,83 mmol (19 mg) natrija na vialo. To morajo upoštevati bolniki z nadzorovanim vnosom natrija.

Zelo priporočljivo je, da se vsakič, ko bolnik dobi zdravilo RIXUBIS, zabeležita ime in serija zdravila, da se ohrani povezava med bolnikom in serijo zdravila.

Pediatrična populacija

Navedena opozorila in previdnostni ukrepi veljajo za odrasle bolnike in otroke.

Starostniki

Osebe, stare 65 let in več, niso bile vključene v klinične študije. Ni znano, ali se odzivajo drugače kot mlajše osebe. Kot pri vseh bolnikih je treba odmerjanje za starostnike individualno prilagoditi.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Medsebojna delovanja pripravkov humanega koagulacijskega faktorja IX (rDNA) z drugimi zdravili niso znana.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Študije vpliva faktorja IX na razmnoževanje pri živalih niso bile opravljene. Ker je hemofilija B pri ženskah redka, tudi ni izkušenj z uporabo faktorja IX med nosečnostjo in dojenjem, zato ga smete v tem obdobju uporabljati le, če obstaja jasna indikacija.

O učinku rekombinantnega koagulacijskega faktorja IX na plodnost ni podatkov.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo RIXUBIS nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

V redkih primerih so opazili preobčutljivostne ali alergijske reakcije (vključno z angioedemom, pekočim občutkom in zbadanjem na mestu infundiranja zdravila, mrzlico, pordelostjo, generalizirano urtikarijo, glavobolom, koprivnico, hipotenzijo, letargijo, siljenjem na bruhanje, nemirnostjo, tahikardijo, tiščanjem v prsih, ščemenjem, bruhanjem in težkim dihanjem), ki so v nekaterih primerih napredovale do hude anafilaksije (vključno s šokom). V nekaterih primerih so te reakcije napredovale do hude anafilaksije in so nastopile v časovni povezavi s pojavom zaviralcev faktorja IX (glejte tudi poglavje 4.4).

Pri poskusu indukcije imunske tolerance pri bolnikih s hemofilijo B, ki so imeli zaviralce faktorja IX in alergijske reakcije v anamnezi, so poročali o nefrotskem sindromu.

V zelo redkih primerih so v povezavi s preobčutljivostnimi reakcijami opazili pojav protiteles proti proteinom hrčka.

Pri bolnikih s hemofilijo B se lahko pojavijo nevtralizirajoča protitelesa (zaviralci) proti faktorju IX. Njihov nastanek se pokaže v obliki nezadostnega kliničnega odziva na zdravljenje. V takšnih primerih je priporočljivo, da se obrnete na specializirani center za hemofilijo.

Pri uporabi pripravkov faktorja IX obstaja tveganje za nastanek tromboemboličnih dogodkov, ki je večje pri pripravkih majhne čistote. Uporaba pripravkov faktorja IX majhne čistote je bila povezana s primeri miokardnega infarkta, diseminirane intravaskularne koagulacije, venske tromboze in pljučne embolije, medtem ko je uporaba pripravkov faktorja IX velike čistote le redko povezana s takšnimi neželenimi učinki.

Preglednica neželenih učinkov

V klinične študije zdravila RIXUBIS je bilo vključenih 99 oseb z vsaj eno izpostavitvijo zdravilu RIXUBIS, pri katerih se je pojavilo skupno 5 neželenih učinkov. Neželeni učinki so v spodnji preglednici prikazani po razvrstitvi organskih sistemov MedDRA (organskih sistemih in prednostnih izrazih).

Pogostnost je bila ocenjena z naslednjimi dogovorjenimi izrazi: zelo pogosti (1/10), pogosti

(1/100 do < 1/10), občasni (1/1000 do <1/100), redki (1/10.000 do < 1/1000), zelo redki (< 1/10.000), neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Neželeni učinki iz kliničnih preskušanj in spontanih poročil

Organski sistem po standardu MedDRA

Neželeni učinki

Pogostnost na bolnika

Bolezni imunskega sistema

preobčutljivost a)

neznana

Bolezni živčevja

disgevzija

pogosti

Bolezni mišično-skeletnega sistema in

bolečine v okončinah

pogosti

vezivnega tkiva

 

 

a) neželeni učinek je pojasnjen v spodnjem poglavju

Opis izbranih neželenih učinkov

Preobčutljivost

Alergijske reakcije so se pokazale z dispnejo, srbenjem, generalizirano urtikarijo in izpuščajem.

Pediatrična populacija

Pričakuje se, da so pogostnost, vrsta in resnost neželenih reakcij pri otrocih enake kot pri odraslih. Vendar ni razpoložljivih podatkov o predhodno nezdravljenih bolnikih, ker so bili v klinične študije vključeni le predhodno zdravljeni bolniki. Zato v tej populaciji s tveganjem ni bila opravljena raziskava imunogenosti v zvezi s pojavom zaviralcev.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Učinki odmerkov zdravila RIXUBIS, ki so večji od priporočenih, niso bili raziskani.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antihemoragiki, koagulacijski faktor IX. Oznaka ATC: B02BD04.

Zdravilo RIXUBIS vsebuje rekombinantni koagulacijski faktor IX (nonakog gama). Faktor IX je enoverižni glikoprotein z molekulsko maso približno 68.000 daltonov. To je od vitamina K odvisen faktor koagulacije, ki se sintetizira v jetrih. V intrinzični koagulacijski poti je faktor IX aktiviran

s faktorjem XIa, v ekstrinzični koagulacijski poti pa s kompleksom faktorja VII in tkivnega faktorja. Aktivirani faktor IX in aktivirani faktor VIII skupaj aktivirata faktor X, ta pa pretvori protrombin

v trombin. Trombin potem pretvori fibrinogen v fibrin in tako nastane krvni strdek.

Hemofilija B je spolno vezana dedna motnja strjevanja krvi, ki nastane zaradi zmanjšane koncentracije faktorja IX in povzroči obilne krvavitve v sklepe, mišice ali notranje organe, bodisi spontane ali kot posledica nezgode ali kirurške travme. Z nadomestnim zdravljenjem povečamo plazemsko koncentracijo faktorja IX in tako omogočimo začasno odpravo pomanjkanja tega faktorja in zmanjšamo nagnjenost bolnika h krvavitvam.

Klinična učinkovitost in varnost:

Profilaksa in obvladovanje krvavitev pri predhodno zdravljenih bolnikih, starih 12 let in več: Učinkovitost zdravila RIXUBIS je bila ocenjena v nezaslepljenem, nekontroliranem delu kombinirane študije faze 1/3, v katero je bilo vključenih skupno 73 predhodno zdravljenih preiskovancev moškega spola, starih od 12 do 59 let, ki so prejeli zdravilo RIXUBIS za profilakso in/ali za zdravljenje epizod

krvavitev po potrebi. Vsi preiskovanci so imeli hudo (raven faktorja IX < 1 %) ali zmerno hudo (raven faktorja IX ≤ 2 %) hemofilijo B. Devetinpetdeset predhodno zdravljenih bolnikov je prejelo zdravilo RIXUBIS za profilakso. Šestinpetdeset teh predhodno zdravljenih bolnikov, ki so prejemali zdravilo RIXUBIS vsaj 3 mesece, je bilo vključenih v oceno učinkovitosti profilakse. Drugih 14 predhodno zdravljenih bolnikov je prejemalo zdravilo RIXUBIS samo za zdravljenje epizod krvavitev. Preiskovanci v kohorti z zdravljenjem po potrebi so morali imeti v 12 mesecih pred vključitvijo

vsaj 12 zabeleženih epizod krvavitev, ki so zahtevale zdravljenje. Povprečno trajanje zdravljenja v kohorti z zdravljenjem po potrebi je bilo 3,5±1,00 mesecev (mediana 3,4, razpon

od 1,2 do 5,1 mesecev), povprečna skupna letna stopnja krvavitev (ABR, annual bleeding rate) je bila 33,9±17,37 z mediano 27,0 in razponom od 12,9 do 73,1.

Mediana vrednost ABR za profilakso z zdravilom RIXUBIS je bila 2,0 za vse krvavitve, 0,0 za spontane krvavitve in 0,0 za krvavitve v sklepe. Pri 24 preiskovancih (42,9 %) ni bilo krvavitev.

Z zdravilom RIXUBIS je bilo zdravljenih skupno 249 epizod krvavitev, od katerih je

bilo 197 krvavitev v sklepe in 52 drugačnih krvavitev (mehko tkivo, mišice, telesna votlina, intrakranialno in drugo). Od skupno 249 epizod krvavitev je bilo 163 krvavitev zmernih, 71 manjših krvavitev in 15 obsežnih krvavitev. Zdravljenje je bilo individualno prilagojeno glede na resnost, vzrok in mesto krvavitve. Večina (211; 84,7 %) od 249 epizod krvavitev je bila zdravljena

z 1 do 2 infuzijama. Hemostatska učinkovitost ob prenehanju krvavitve je bila ocenjena kot odlična ali dobra pri 96 % zdravljenih epizodah krvavitev.

Profilaksa in obvladovanje krvavitev pri predhodno zdravljenih bolnikih, starih do 12 let: Učinkovitost zdravila RIXUBIS je bila ocenjena v kombinirani študiji faze 2/3, v katero je bilo vključenih skupno 23 predhodno zdravljenih preiskovancev moškega spola, starih od 1,8 do 11,8 let (mediana 7,10 let) (pri čemer je bilo 11 bolnikov starih < 6 let), ki so prejeli zdravilo RIXUBIS za profilakso in obvladovanje epizod krvavitev. Vsi preiskovanci so imeli hudo (raven faktorja IX < 1 %) ali zmerno hudo (raven faktorja IX ≤ 2 %) hemofilijo B. Vseh 23 preiskovancev je vsaj 3 mesece prejemalo zdravilo RIXUBIS za profilakso in je bilo vključenih v oceno učinkovitosti profilakse.

Mediana vrednosti ABR je bila 2,0, za spontane krvavitve 0,0 in za krvavitve v sklepe 0,0. Pri 9 (39,1 %) preiskovancih ni bilo krvavitev.

Z zdravilom RIXUBIS je bilo zdravljenih skupno 26 epizod krvavitev, od katerih je bilo 23 krvavitev zaradi poškodbe, 2 sta bili spontani in 1 neznanega izvora. 19 krvavitev je bilo izvensklepnih (mehko tkivo, mišice, telesna votlina, interkranialno in drugo), 7 krvavitev pa v sklepe, od katerih je

bila 1 krvavitev v ciljni sklep. Od 26 epizod krvavitev je bilo 15 manjših krvavitev, 9 zmernih krvavitev in 2 obsežni krvavitvi. Zdravljenje je bilo individualno prilagojeno glede na resnost, vzrok in mesto krvavitve. Večina (23; 88,5 %) krvavitev je bila zdravljena z 1 do 2 infuzijama. Hemostatska učinkovitost ob prenehanju krvavitve je bila ocenjena kot odlična ali dobra pri 96,2 % zdravljenih epizod krvavitev.

Perioperativna uporaba:

Varnost in učinkovitost v perioperativnem okolju so ocenili v prospektivni, nezaslepljeni, nekontrolirani, multicentrični študiji zdravila RIXUBIS v 3. fazi pri preiskovancih moškega spola s hudo ali zmerno hemofilijo B, ki so že bili zdravljeni. Analiza učinkovitosti po protokolu je vključevala 37 kirurških posegov pri 27 bolnikih, starih od 17 do 57 let, pri katerih so opravili večje ali manjše kirurške posege, zobozdravstvene ali druge kirurške invazivne posege. Dvajset posegov je bilo večjih, vključno s 13 ortopedskimi in 3 zobozdravstvenimi kirurškimi posegi. Sedemnajst posegov, vključno z 10 izdrtji zoba, je bilo manjših. Bolniki z večjimi kirurškimi posegi so bili farmakokinetično ocenjeni. Odmerjanje pri vseh bolnikih je temeljilo na njihovem nedavnem individualnem porastu aktivnosti faktorja IX po odmerku. S priporočenim začetnim polnilnim odmerkom zdravila RIXUBIS so zagotovili, da so se med kirurškim posegom ohranjale ravni aktivnosti faktorja IX med 80 in 100 % za večje kirurške posege in med 30 in 60 % za manjše kirurške posege. Zdravilo RIXUBIS je bilo dano z bolusno infuzijo.

Tekom študije je bila hemostaza ohranjena.

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je odstopila od zahteve za predložitev rezultatov študij z zdravilom RIXUBIS za predhodno nezdravljene bolnike za zdravljenje in profilakso pri krvavitvah pri hemofiliji B (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Predhodno zdravljeni bolniki, stari 12 let in več:

Opravljena je bila randomizirana, zaslepljena, kontrolirana, navzkrižna farmakokinetična študija zdravila RIXUBIS in primerjalnega zdravila pri preiskovancih moškega spola brez krvavitev (starih ≥ 15 let) kot del kombinirane ključne študije faze 1/3. Preiskovanci so prejeli eno od zdravil kot eno intravensko infuzijo. Povprečje (± SD) odmerka zdravila RIXUBIS v naboru protokolnih podatkov za analizo (n = 25) je bilo 74,69 ± 2,37 i.e./kg, mediana 74,25 i.e./kg, razpon pa

od 71,27 do 79,38 i.e./kg. Farmakokinetične parametre so izračunali iz meritev aktivnosti faktorja IX v vzorcih krvi, odvzetih do 72 ur po vsaki infuziji.

Farmakokinetično oceno so ponovili za zdravilo RIXUBIS v nezaslepljeni, nekontrolirani študiji zdravila RIXUBIS pri preiskovancih moškega spola, ki so sodelovali v prvotni farmakokinetični navzkrižni študiji in so prejemali profilakso z zdravilom RIXUBIS 26 ± 1 tednov (povprečje ± SD) ter akumulirali vsaj 30 dni izpostavljenosti zdravilu RIXUBIS. Razpon odmerkov zdravila RIXUBIS v študiji ponavljajoče farmakokinetike je bil od 64,48 do 79,18 i.e./kg (n = 23).

V spodnji preglednici so prikazani farmakokinetični parametri za preiskovance, ki jih je bilo možno oceniti (analiza po protokolu).

Parameter

RIXUBIS

RIXUBIS

 

Prvotna navzkrižna študija

Ponovna ocena

 

(N = 25)

(N = 23)

AUC0-72 h (i.e.h/dl)a

1067,81±238,42

1156,15±259,44

Povprečje ± SD

1108,35 (696,07-1571,16)

1170,26 (753,85-1626,81)

Mediana (razpon)

 

 

Porast aktivnosti faktorja IX po

0,87±0,22

0,95±0,25

odmerku pri Cmax

0,88 (0,53-1,35)

0,93 (0,52-1,38)

(i.e./dl:i.e./kg)b

 

 

Povprečje ± SD

 

 

Mediana (razpon)

 

 

Razpolovna doba (h)

26,70±9,55

25,36±6,86

Povprečje ± SD

24,58 (15,83-52,34)

24,59 (16,24-42,20)

Mediana (razpon)

 

 

Cmax (i.e./dl)

66,22±15,80

72,75±19,73

Povprečje ± SD

68,10 (41,70-100,30)

72,40 (38,50-106,30)

Mediana (razpon)

 

 

Povprečni čas zadrževanja (h)

30,82±7,26

29,88±4,16

Povprečje ± SD

28,93 (22,25-47,78)

29,04 (21,32-37,52)

Mediana (razpon)

 

 

Vssc (dl/kg)

2,02±0,77

1,79±0,45

Povprečje ± SD

1,72 (1,10-3,94)

1,74 (1,12-2,72)

Mediana (razpon)

 

 

Očistek (dl/(kg.h))

0,0644±0,0133

0,0602±0,0146

Povprečje ± SD

0,0622 (0,0426-0,0912)

0,0576 (0,0413-0,0945)

Mediana (razpon)

 

 

aPovršina pod krivuljo odvisnosti plazemske koncentracije od časa od 0 do 72 ur po infuziji.

bIzračunano kot (Cmax – izhodiščni faktor IX), deljeno z odmerkom v i.e./kg, pri čemer je Cmax največja vrednost meritve faktorja IX po infuziji.

c

Porazdelitveni volumen v stanju dinamičnega ravnovesja

Porast aktivnosti faktorja IX po odmerku 30 minut po infuziji so določili za vse preiskovance v kombinirani študiji faze 1/3 na 1. dan izpostavitve, 5., 13. in 26. teden ter na koncu študije ali ob prekinitvi sodelovanja, če se to ni ujemalo s 26. tednom. Podatki kažejo, da je porast aktivnosti faktorja IX po odmerku stalen skozi čas (glejte preglednico v nadaljevanju).

 

1. dan

5. teden

13. teden

26. teden

Zaključek /

 

izpostavitve

(N = 71)

(N = 68)

(N = 55)

prekinitev

 

(N = 73)

 

 

 

študijeb

 

 

 

 

 

(N = 23)

Porast

0,79±0,20

0,83±0,21

0,85±0,25

0,89±0,12

0,87±0,20

aktivnosti

0,78

0,79

0,83

0,88

0,89

faktorja IX po

(0,26-1,35)

(0,46-1,48)

(0,14-1,47)

(0,52-1,29)

(0,52-1,32)

odmerku 30 min

 

 

 

 

 

po infuziji

 

 

 

 

 

(i.e./dl: i.e./kg)a

 

 

 

 

 

Povprečje ± SD

 

 

 

 

 

Mediana

 

 

 

 

 

(razpon)

 

 

 

 

 

aIzračunano kot (C30 min – izhodiščni faktor IX), deljeno z odmerkom v i.e./kg, pri čemer je C30 min

b

vrednost meritve faktorja IX 30 minut po infuziji. Če se ne ujema s 26. tednom.

Pediatrična populacija (predhodno zdravljeni bolniki, mlajši od 12 let)

Vseh 23 preiskovancev moškega spola je prestalo začetno farmakokinetično ocenjevanje zdravila RIXUBIS brez krvavitev kot del kombinirane pediatrične študije faze 2/3. Preiskovanci so bili randomizirani v eno od dveh zaporedij vzorčenja krvi, da se zmanjša obremenitev posameznega preiskovanca s pogostim jemanjem krvi. Povprečje (± SD) odmerka zdravila RIXUBIS v polnem naboru protokolnih podatkov za analizo (n = 23) je bilo 75,50 ± 3,016 i.e./kg, mediana 75,25 i.e./kg, razpon pa od 70,0 do 83,6 i.e./kg. Farmakokinetične parametre so izračunali iz meritev aktivnosti faktorja IX v vzorcih krvi, odvzetih do 72 ur po infuziji.

V spodnji preglednici so prikazani farmakokinetični parametri za vse preiskovance (polni nabor podatkov za analizo).

Parameter

<6 let

6 - < 12 let

Vsi

 

(N = 11)

(N = 12)

(N = 23)

AUCnesk (i.e.h/dl)a

723,7 ± 119,00

886,0 ± 133,66

808,4 ± 149,14

Povprečje ± SD

717,2 (488-947)

863,7 (730-1138)

802,9 (488-1138)

Mediana (razpon)

 

 

 

Razpolovna doba (h)

27,67 ± 2,66

23,15 ± 1,58

25,31 ± 3,13

Povprečje ± SD

27,28 (24,0-32,2)

22,65 (21,8-27,4)

24,48 (21,8-32,2)

Mediana (razpon)

 

 

 

Povprečni čas

30,62 ±3,27

25,31 ± 1,83

27,85 ± 3,73

zadrževanja (h)

30,08 (26,2-36,2)

24,74 (23,7-30,3)

26,77 (23,7-36,2)

Povprečje ± SD

 

 

 

Mediana (razpon)

 

 

 

Vssb (dl/kg)

3,22 ± 0,52

2,21 ± 0,32

2,7 ± 0,67

Povprečje ± SD

3,16 (2,65-4,42)

2,185 (1,70-2,70)

2,69 (1,70-4,42)

Mediana (razpon)

 

 

 

Očistek (dl/(kg.h))

0,1058 ± 0,01650

0,0874 ± 0,01213

0,0962 ± 0,01689

Povprečje ± SD

0,1050 (0,081-0,144)

0,0863 (0,069-0,108)

0,0935 (0,069-0,144)

Mediana (razpon)

 

 

 

aPloščina pod krivuljo odvisnosti plazemske koncentracije od časa od 0 do neskončnosti.

b

Porazdelitveni volumen v stanju dinamičnega ravnovesja

Porast aktivnosti faktorja IX po odmerku 30 minut po infuziji so določili za vse preiskovance v kombinirani študiji faze 2/3 ob začetni farmakokinetični oceni (na 1. dan izpostavitve), 5., 13.

in 26. teden ter na koncu študije ali ob prekinitvi sodelovanja, če se to ni ujemalo s 26. tednom. Podatki kažejo, da je porast aktivnosti faktorja IX po odmerku stalen skozi čas v vseh pediatričnih starostnih skupinah. Glejte spodnje preglednice.

Porast aktivnosti faktorja IX po odmerku 30 minut po infuziji zdravila RIXUBIS za obe pediatrični starostni skupini:

Porast aktivnosti

Farmakokinetika

5. teden

13. teden

26. teden

faktorja IX po

(ED 1)

Vsi

Vsi

Vsi

odmerku 30 min

Vsi

(N = 23)

(N = 21)

(N = 21)

po infuziji

(N = 22)

 

 

 

(i.e./dl: i.e./kg)a

0,67 ±0,16

0,68 ± 0,12

0,71 ± 0,13

0,72 ± 0,15

Povprečje ± SD

0,69 (0,31 – 1,00)

0,66 (0,48 – 0,92)

0,66 (0,51-1,00)

0,734 (0,51-1,01)

Mediana (razpon)

 

 

 

 

aIzračunano kot (C30 min – izhodiščni faktor IX), deljeno z odmerkom v i.e./kg, pri čemer je C30 min vrednost meritve faktorja IX 30 minut po infuziji.

Porast aktivnosti faktorja IX po odmerku 30 minut po infuziji zdravila RIXUBIS, pediatrični bolniki <6 let:

Porast aktivnosti

Farmakokinetika

5. teden

13. teden

26. teden

faktorja IX po

(ED 1)

Vsi

Vsi

Vsi

odmerku 30 min

Vsi

(N = 11)

(N = 10)

(N = 10)

po infuziji

(N = 10)

 

 

 

(i.e./dl: i.e./kg)a

0,59 ± 0,13

0,63 ± 0,10

0,68 ± 0,12

0,65 ± 0,13

Povprečje ± SD

0,59 (0,31-0,75)

0,6 (0,49-0,80)

0,66 (0,51-0,84)

0,61 (0,51-0,84)

Mediana (razpon)

 

 

 

 

aIzračunano kot (C30 min – izhodiščni faktor IX), deljeno z odmerkom v i.e./kg, pri čemer je C30 min vrednost meritve faktorja IX 30 minut po infuziji.

Porast aktivnosti faktorja IX po odmerku 30 minut po infuziji zdravila RIXUBIS, pediatrični bolniki od 6 do <12 let:

Porast aktivnosti

Farmakokinetika

5. teden

13. teden

26. teden

faktorja IX po

(ED 1)

Vsi

Vsi

Vsi

odmerku 30 min

Vsi

(N = 12)

(N = 11)

(N = 11)

po infuziji

(N = 12)

 

 

 

(i.e./dl: i.e./kg)a

0,73 ± 0,16

0,73 ± 0,13

0,73 ± 0,14

0,8 ± 0,14

Povprečje ± SD

0,71 (0,51-1,00)

0,70 (0,48-0,92)

0,70 (0,54 – 1,00)

0,78 (0,56-1,01)

Mediana (razpon)

 

 

 

 

aIzračunano kot (C30 min – izhodiščni faktor IX), deljeno z odmerkom v i.e./kg, pri čemer je C30 min vrednost meritve faktorja IX 30 minut po infuziji.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Zdravilo RIXUBIS ni bilo trombogeno v odmerku 750 i.e./kg v modelu staze pri kuncih (Wesslerjev preskus).

Pri makakih Macaca fascicularis zdravilo RIXUBIS ni povzročilo neželenih kliničnih, dihalnih ali srčno-žilnih učinkov do odmerka 450 i.e./kg.

Raziskave karcinogenosti, okvar plodnosti in učinkov na razvoj ploda niso bile opravljene. V študijah toksičnosti enkratnih in večkratnih odmerkov so miši, podgane in makaki Macaca fascicularis dobro prenašali zdravilo RIXUBIS do odmerkov 7500 i.e./kg (enkratni odmerek) oz. 750 i.e./kg (večkratna uporaba).

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Prašek saharoza manitol natrijev klorid kalcijev klorid L-histidin polisorbat 80

Vehikel

sterilizirana voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

Za zdravilo uporabljajte le plastične brizge z luer lock nastavkom. Nepravilno odmerjanje je lahko posledica adsorbcije humanega koagulacijskega faktorja IX na notranje površine infuzijske opreme.

6.3Rok uporabnosti

3 leta.

Kemijska in fizikalna stabilnost med uporabo sta bili dokazani za obdobje 3 ur pri temperaturi

do 30 °C. Z mikrobiološkega vidika je treba razredčeno zdravilo nemudoma uporabiti, razen če način rekonstitucije izključi tveganje mikrobne kontaminacije. Če se zdravilo ne uporabi takoj, je za trajanje hrambe med uporabo in pogoje pred uporabo odgovoren uporabnik. Ne shranjujte v hladilniku.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Ne zamrzujte.

Za pogoje shranjevanja po rekonstituciji zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina ter posebna oprema za uporabo

Eno pakiranje vsebuje: vialo s praškom (steklo tipa I) z zamaškom (butilna guma) in potezno zaporko, vialo s 5 ml vehikla (steklo tipa I) z zamaškom (klorobutilna guma) in »flip-off« zaporko ter brezigelni pripomoček za rekonstitucijo (BAXJECT II).

Velikost pakiranja po 1.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Zdravilo RIXUBIS se daje intravensko po rekonstituciji praška s priloženim vehiklom.

-Za rekonstitucijo uporabite izključno priložena vehikel in pripomoček za rekonstitucijo (BAXJECT II).

-Za uporabo potrebujete brizgo z luer lock nastavkom.

-Pripomočka BAXJECT II ne uporabite, če sta njegov sistem sterilne bariere ali njegova ovojnina poškodovana ali če ima pripomoček znake okvare.

Rekonstitucija

Uporabljajte aseptično tehniko.

1.Če je zdravilo shranjeno v hladilniku, iz hladilnika vzemite vialo praška RIXUBIS in vialo vehikla RIXUBIS in počakajte, da se ogrejeta na sobno temperaturo (med 15 °C in 30 °C).

2.Temeljito si umijte roke z milom in toplo vodo.

3.Z vial s praškom in vehiklom snemite zaporki.

4.Zamaška očistite z zložencem, omočenim z alkoholom. Viali položite na ravno, čisto površino.

5.Pakiranje pripomočka BAXJECT II odprite tako, da odlepite papirnati del ovojnine, ne da bi se dotaknili notranjosti (slika a). Pripomočka ne jemljite iz ovojnine.

6.Ovojnino obrnite in uvedite prozorno plastično konico skozi zamašek vehikla. Ovojnino primite na robu in jo snemite s pripomočka BAXJECT II (slika b). Ne snemite modrega pokrovčka

s pripomočka BAXJECT II.

7.Zdaj ko je pripomoček BAXJECT II nameščen na viali z vehiklom, sistem obrnite tako, da je viala z vehiklom zgoraj. Belo plastično konico uvedite skozi zamašek viale s praškom RIXUBIS. Vakuum bo posesal vehikel v vialo s praškom RIXUBIS (slika c).

8.Celoten sistem previdno vrtite, da se vsebina raztopi. Prašek se hitro raztaplja (ponavadi prej kot v 2 minutah). Prepričajte se, da se je prašek RIXUBIS popolnoma raztopil, sicer vsa rekonstituirana raztopina ne bo prešla skozi filter v pripomočku. Rekonstituirana zdravila je treba pred uporabo pregledati glede prisotnosti delcev in sprememb barve. Raztopina mora biti bistra ali rahlo opalescentna. Ne uporabljajte raztopin, ki so motne ali vsebujejo usedlino.

Slika a

Slika b

Slika c

Pripravka po rekonstituciji ne shranjujte v hladilniku.

Uporabite nemudoma.

Uporaba

Uporabljajte aseptično tehniko.

1.S pripomočka BAXJECT II snemite modri pokrovček. V brizgo ne povlecite zraka. Brizgo privijte na pripomoček BAXJECT II (slika d).

2.Sistem obrnite tako, da je viala z rekonstituirano raztopino na vrhu. Rekonstituirano raztopino povlecite v brizgo tako, da počasi povlečete bat (slika e).

3.Brizgo snemite.

4.Na brizgo namestite iglo z metuljčkom. Zdravilo injicirajte intravensko. Raztopino je treba dajati počasi, s hitrostjo, ki zagotavlja ugodje bolnika, in sicer največ 10 ml na minuto.

Slika d

Slika e

Če je možno, vsakič ko uporabite zdravilo RIXUBIS, zabeležite ime in serijo zdravila (npr. v svoj dnevnik), da zagotovite sledljivost uporabljenih zdravil in njihovih serij.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A–1221 Dunaj

Avstrija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/14/970/001

EU/1/14/970/002

EU/1/14/970/003

EU/1/14/970/004

EU/1/14/970/005

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 19. december 2014

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept