Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rixubis (nonacog gamma) – Označevanje - B02BD04

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaRixubis
ATC kodaB02BD04
Substancanonacog gamma
ProizvajalecBaxalta Innovations GmbH

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA

RIXUBIS 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Nonakog gama (rekombinantni humani koagulacijski faktor IX)

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 viala: 250 i.e. nonakoga gama, pribl. 50 i.e./ml po rekonstituciji s 5 ml vehikla.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi z znanim učinkom: natrij (iz natrijevega klorida) Pomožne snovi: saharoza, kalcijev klorid, histidin, manitol, polisorbat 80.

Vehikel: sterilizirana voda za injekcije

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Vsebina: 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1 pripomoček BAXJECT II

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Za intravensko uporabo, samo za enkratno uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Uporabite nemudoma.

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Ne zamrzujte.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Baxalta Innovations GmbH

A–1221 Dunaj

Avstrija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/970/001

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

RIXUBIS 250

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA VIALI S PRAŠKOM

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

RIXUBIS 250 i.e. prašek za injiciranje nonakog gama

i.v. uporaba

2.POSTOPEK UPORABE

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

Samo za enkratno injiciranje.

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

250 i.e.

6.DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA VIALI Z VEHIKLOM

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

sterilizirana voda za injekcije

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

5 ml

6. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

RIXUBIS 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Nonakog gama (rekombinantni humani koagulacijski faktor IX)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 viala: 500 i.e. nonakoga gama, pribl. 100 i.e./ml po rekonstituciji s 5 ml vehikla.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi z znanim učinkom: natrij (iz natrijevega klorida) Pomožne snovi: saharoza, kalcijev klorid, histidin, manitol, polisorbat 80.

Vehikel: sterilizirana voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Vsebina: 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1 pripomoček BAXJECT II

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Za intravensko uporabo, samo za enkratno uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Uporabite nemudoma.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Ne zamrzujte.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Baxalta Innovations GmbH

A–1221 Dunaj

Avstrija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/970/002

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

RIXUBIS 500

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA VIALI S PRAŠKOM

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

RIXUBIS 500 i.e. prašek za injiciranje nonakog gama

i.v. uporaba

2. POSTOPEK UPORABE

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

Samo za enkratno injiciranje.

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

500 i.e.

6. DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA VIALI Z VEHIKLOM

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

sterilizirana voda za injekcije

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

5 ml

6. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

RIXUBIS 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Nonakog gama (rekombinantni humani koagulacijski faktor IX)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 viala: 1000 i.e. nonakoga gama, pribl. 200 i.e./ml po rekonstituciji s 5 ml vehikla.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi z znanim učinkom: natrij (iz natrijevega klorida) Pomožne snovi: saharoza, kalcijev klorid, histidin, manitol, polisorbat 80.

Vehikel: sterilizirana voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Vsebina: 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1 pripomoček BAXJECT II

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Za intravensko uporabo, samo za enkratno uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Uporabite nemudoma.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Ne zamrzujte.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Baxalta Innovations GmbH

A–1221 Dunaj

Avstrija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/970/003

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

RIXUBIS 1000

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA VIALI S PRAŠKOM

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

RIXUBIS 1000 i.e. prašek za injiciranje nonakog gama

i.v. uporaba

2. POSTOPEK UPORABE

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

Samo za enkratno injiciranje.

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

1000 i.e.

6. DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA VIALI Z VEHIKLOM

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

sterilizirana voda za injekcije

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

5 ml

6. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

RIXUBIS 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Nonakog gama (rekombinantni humani koagulacijski faktor IX)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 viala: 2000 i.e. nonakoga gama, pribl. 400 i.e./ml po rekonstituciji s 5 ml vehikla.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi z znanim učinkom: natrij (iz natrijevega klorida) Pomožne snovi: saharoza, kalcijev klorid, histidin, manitol, polisorbat 80.

Vehikel: sterilizirana voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Vsebina: 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1 pripomoček BAXJECT II

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Za intravensko uporabo, samo za enkratno uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Uporabite nemudoma.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Ne zamrzujte.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Baxalta Innovations GmbH

A–1221 Dunaj

Avstrija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/970/004

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

RIXUBIS 2000

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA VIALI S PRAŠKOM

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

RIXUBIS 2000 i.e. prašek za injiciranje nonakog gama

i.v. uporaba

2. POSTOPEK UPORABE

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

Samo za enkratno injiciranje.

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

2000 i.e.

6. DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA VIALI Z VEHIKLOM

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

sterilizirana voda za injekcije

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

5 ml

6. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

RIXUBIS 3000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Nonakog gama (rekombinantni humani koagulacijski faktor IX)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 viala: 3000 i.e. nonakoga gama, pribl. 600 i.e./ml po rekonstituciji s 5 ml vehikla.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi z znanim učinkom: natrij (iz natrijevega klorida) Pomožne snovi: saharoza, kalcijev klorid, histidin, manitol, polisorbat 80.

Vehikel: sterilizirana voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Vsebina: 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1 pripomoček BAXJECT II

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Za intravensko uporabo, samo za enkratno uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Uporabite nemudoma.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Ne zamrzujte.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Baxalta Innovations GmbH

A–1221 Dunaj

Avstrija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/970/005

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

RIXUBIS 3000

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA VIALI S PRAŠKOM

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

RIXUBIS 3000 i.e. prašek za injiciranje nonakog gama

i.v. uporaba

2. POSTOPEK UPORABE

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

Samo za enkratno injiciranje.

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

3000 i.e.

6. DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA VIALI Z VEHIKLOM

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

sterilizirana voda za injekcije

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

5 ml

6. DRUGI PODATKI

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept