Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rotarix (human rotavirus, live attenuated) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J07BH01

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaRotarix
ATC kodaJ07BH01
Substancahuman rotavirus, live attenuated
ProizvajalecGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Vsebina članka

1.IME ZDRAVILA

Rotarix prašek in vehikel za peroralno suspenzijo

Cepivo proti rotavirusom, živo

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

 

Po rekonstituciji 1 odmerek (1 ml) vsebuje:

 

Humani rotavirus, sev RIX4414 (živ, atenuiran)*

ne manj kot 106,0 CCID50

*Pridobljen na Vero celicah

 

Pomožne snovi z znanim učinkom:

 

Cepivo vsebuje 9 mg saharoze in 13,5 mg sorbitola (glejte poglavje 4.4).

 

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

 

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Prašek in vehikel za peroralno suspenzijo. Bel prašek.

Vehikel je motna tekočina s počasi usedajočo se belo usedlino in brezbarvnim supernatantom.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Cepivo Rotarix je indicirano za aktivno imunizacijo otrok, starih od 6 do 24 tednov. Uporabljamo ga za preprečevanje rotavirusnega gastroenteritisa (glejte poglavja 4.2, 4.4 in 5.1).

Cepivo Rotarix se sme uporabljati le v skladu z uradnimi priporočili.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Cepimo z dvema odmerkoma. Prvi odmerek lahko apliciramo od starosti 6 tednov dalje. Med obema odmerkoma morajo miniti vsaj 4 tedni. Najbolje je, da cepljenje z obema odmerkoma opravimo pred dopolnjenim 16. tednom starosti, vsekakor pa mora biti cepljenje z obema odmerkoma zaključeno pred dopolnjenim 24. tednom starosti.

Enako odmerjanje cepiva Rotarix lahko uporabimo pri nedonošenčkih, rojenih po vsaj 27 tednih gestacijske starosti (glejte poglavji 4.8 in 5.1).

Med kliničnimi preskušanji je redko prihajalo do izpljuvanja ali regurgitacije cepiva. V takšnih primerih niso aplicirali nadomestnega odmerka. Kljub temu pa lahko, v sicer malo verjetnih primerih, ko otrok izpljune ali regurgitira večino odmerka cepiva, ob istem obisku apliciramo enkraten nadomestni odmerek.

Priporočamo, da otroci, ki so prejeli prvi odmerek cepiva Rotarix, prejmejo tudi drugi odmerek cepiva Rotarix, in da se tako začeto cepljenje zaključi z istim cepivom. Podatki o varnosti, imunogenosti in

učinkovitosti cepljenja v primerih, ko je za prvi odmerek uporabljeno cepivo Rotarix, za drugi odmerek pa drugo cepivo proti rotavirusom ali obratno, niso na voljo.

Pediatrična populacija

Cepivo Rotarix se ne sme uporabljati pri otrocih, starejših od 24 tednov.

Način uporabe

Cepivo Rotarix je namenjeno izključno za peroralno uporabo.

Cepiva Rotarix se v nobenem primeru ne sme injicirati.

Za navodila glede priprave ali rekonstitucije cepiva pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Preobčutljivost po predhodni aplikaciji cepiv proti rotavirusom.

Invaginacija v anamnezi.

Osebe z nekorigirano kongenitalno malformacijo gastrointestinalnega trakta, ki je lahko predispozicija za invaginacijo.

Osebe s hudo kombinirano imunsko pomanjkljivostjo (SCID) (glejte poglavje 4.8).

Cepljenje s cepivom Rotarix je treba odložiti pri osebah, ki prebolevajo hudo akutno vročinsko bolezen. Blage okužbe niso kontraindikacija za cepljenje.

Cepljenje s cepivom Rotarix je treba odložiti pri osebah, ki imajo drisko ali bruhajo.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

V skladu z dobro klinično prakso se je pred cepljenjem treba seznaniti z anamnezo, še posebej v povezavi z morebitnimi kontraindikacijami in opraviti klinični pregled.

Podatki o varnosti in učinkovitosti cepiva Rotarix pri otrocih z boleznimi prebavil ali zavrto rastjo niso na voljo. O dajanju cepiva Rotarix takšnim otrokom mora zdravnik skrbno razmisliti, še posebej, če meni, da bi bilo necepljenje povezano z večjim tveganjem.

Zdravstveno osebje mora, kot previdnostni ukrep, spremljati vse simptome, ki kažejo na invaginacijo (hude bolečine v trebuhu, dolgotrajno bruhanje, krvavo blato, napihnjenost trebuha in/ali močno zvišano telesno temperaturo), saj podatki iz opazovalnih varnostnih študij kažejo povečano tveganje za invaginacijo, večinoma v 7 dneh po cepljenju s cepivom proti rotavirusu (glejte poglavje 4.8). Staršem oz. skrbnikom je potrebno svetovati, da o takšnih simptomih nemudoma poročajo zdravniku.

Za osebe z nagnjenostjo k invaginaciji glejte poglavje 4.3.

Ni pričakovati, da bi asimptomatske ali blago simptomatske okužbe s HIV vplivale na varnost ali učinkovitost cepiva Rotarix. Klinična študija pri majhnem številu asimptomatskih ali blago simptomatskih HIV-pozitivnih dojenčkov ni pokazala očitnih težav z varnostjo (glejte poglavje 4.8). Uporaba cepiva Rotarix pri dojenčkih z znano imunsko pomanjkljivostjo ali sumom nanjo mora temeljiti na natančni oceni možnih koristi in tveganj.

Po cepljenju se vakcinalni virus izloča z blatom. Izločanje je največje približno sedmi dan po cepljenju. Po aplikaciji prvega odmerka cepiva so s testom ELISA odkrili virusne antigene v 50 % vzorcev blata, po aplikaciji drugega odmerka cepiva pa v 4 % vzorcev blata. Ko so te vzorce blata testirali na prisotnost živega vakcinalnega seva virusa, je bilo pozitivnih le 17 % vzorcev.

Poročali so o prenašanju izločenega vakcinalnega virusa na seronegativne osebe, ki so bile v stiku s cepljeno osebo, pri čemer pa se klinični simptomi niso pojavili.

Pri otrocih, ki so v tesnem stiku z osebami z imunsko pomanjkljivostjo, npr. osebami z rakavimi obolenji, s kakorkoli drugače oslabljenim imunskim sistemom ali osebami, ki se zdravijo z imunosupresivnimi zdravili, je potrebna previdnost pri cepljenju s cepivom Rotarix.

Osebe, ki so v stiku s pred kratkim cepljenim otrokom, morajo poskrbeti za ustrezno osebno higieno (npr. umivanje rok po menjavi plenic).

Pri aplikaciji odmerkov primarne imunizacije veliko prezgodaj rojenim nedonošenčkom (rojenim pred ali v 28. tednu nosečnosti), še posebno tistim z respiratorno nezrelostjo v anamnezi, je treba upoštevati možnost pojava apneje in potrebo po 48 do 72 urnem spremljanju pljučnega delovanja.

Ker je korist cepljenja v tej skupini otrok velika, cepljenja ne bi smeli odložiti ali ga izpustiti.

Zaščitni imunski odziv morda ne bo dosežen pri vseh cepljenih osebah (glejte poglavje 5.1).

Obseg morebitne zaščite, dosežene s cepivom Rotarix, proti drugim rotavirusnim sevom, ki med kliničnimi preskušanji niso krožili, trenutno ni znan. Klinične študije, na katerih temeljijo podatki o učinkovitosti, so bile izvedene v Evropi, Centralni ter Južni Ameriki, Afriki in Aziji (glejte poglavje 5.1).

Cepivo Rotarix ne ščiti pred gastroenteritisom, ki ga povzročajo drugi povzročitelji in ne rotavirusi.

Podatki o uporabi cepiva Rotarix za postekspozicijsko profilakso niso na voljo.

Cepiva Rotarix se v nobenem primeru ne sme injicirati.

Cepivo vsebuje saharozo in sorbitol kot pomožni snovi. Bolniki z redko dedno intoleranco za fruktozo, malabsorpcijo glukoze/galaktoze ali pomanjkanjem saharoza-izomaltaze ne smejo prejeti tega cepiva.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Cepivo Rotarix se lahko daje sočasno s katerimkoli od naslednjih monovalentnih ali kombiniranih cepiv [vključno s šestvalentnimi cepivi (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju – celotna celica (DTPw), cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju – acelularno (DTPa), cepivom proti hemofilusu influence tipa b (Hib), inaktiviranim cepivom proti otroški ohromelosti (IPV), cepivom proti hepatitisu B (HBV), konjugiranim cepivom proti pnevmokokom in konjugiranim cepivom proti meningokokom serološke skupine C. S kliničnimi študijami so dokazali, da se imunski odziv in varnostni profil apliciranih cepiv ne spremeni.

Pri sočasni aplikaciji cepiva Rotarix in peroralnega cepiva proti otroški ohromelosti (OPV) se imunski odziv na polio antigene ne spremeni. Zaradi sočasnega dajanja cepiva Rotarix in OPV se imunski odziv na cepivo proti rotavirusom sicer lahko nekoliko zmanjša, vendar pa je klinično preskušanje, v katerega je bilo vključenih več kot 4.200 oseb, ki so cepivo Rotarix prejele skupaj z OPV, pokazalo, da se je klinična zaščita proti hudi obliki rotavirusnega gastroenteritisa ohranila.

Glede uživanja hrane ali tekočine pred ali po aplikaciji cepiva ni omejitev.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Cepivo Rotarix ni namenjeno za uporabo pri odraslih. O uporabi cepiva Rotarix med nosečnostjo in dojenjem ni podatkov.

Dokazi, pridobljeni med kliničnimi preskušanji kažejo, da dojenje ne zmanjša zaščite pred rotavirusnim gastroenteritisom, ki se jo doseže s cepivom Rotarix. Med cepljenjem z obema odmerkoma cepiva se torej lahko nadaljuje z dojenjem.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Podatek ni potreben.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Spodaj predstavljene varnostne značilnosti temeljijo na podatkih iz kliničnih preskušanj, opravljenih bodisi z liofilizirano ali tekočo obliko cepiva Rotarix.

V skupaj štirih kliničnih preskušanjih so uporabili približno 3800 odmerkov tekoče oblike cepiva Rotarix pri približno 1900 dojenčkih. Ta preskušanja so pokazala, da so varnostne značilnosti tekoče oblike podobne kot pri liofilizirani obliki.

Izvedenih je bilo triindvajset kliničnih preskušanj, v katerih je približno 51000 otrok prejelo približno 106000 odmerkov cepiva Rotarix (liofilizirana ali tekoča oblika).

V treh s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanjih (Finska, Indija in Bangladeš) so otroci prejeli samo cepivo Rotarix (rutinsko cepljenje z drugimi cepivi je bilo odloženo). V skupini, ki je prejela cepivo Rotarix, se pojavnost in resnost nespontano navedenih učinkov (zbranih 8 dni po cepljenju), driske, bruhanja, izgube apetita, povišane telesne temperature, razdražljivosti in kašlja/izcedka iz nosu ni pomembno razlikovala od pojavnosti v skupini, ki je prejela placebo. Po aplikaciji drugega odmerka se pojavnost ali resnost omenjenih učinkov ni povečala.

V kumulativni analizi sedemnajstih s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanj (Evropa, Severna Amerika, Latinska Amerika, Azija, Afrika), vključno s preskušanji, v katerih so cepivo Rotarix uporabili sočasno z običajno rabljenimi pediatričnimi cepivi (glejte poglavje 4.5), so naslednje neželene učinke (zbrane 31 dni po cepljenju) ocenili kot morebiti povezane s cepljenjem.

Tabelarični pregled neželenih učinkov

Poročane neželene učinke so razvrstili glede na naslednjo pogostnost:

Pogostnost je navedena kot:

Zelo pogosti (≥ 1/10)

Pogosti (≥ 1/100, < 1/10)

Občasni (≥ 1/1.000, < 1/100)

Redki (≥ 1/10.000, < 1/1.000)

Zelo redki (< 1/10.000)

Organski sistem

Pogostnost

 

Neželeni učinki

 

 

 

 

Bolezni prebavil

Pogosti

 

driska

 

Občasni

 

abdominalna bolečina, flatulenca

 

 

 

Zelo redki

 

invaginacija (glejte poglavje 4.4)

 

 

 

Neznana*

 

hematohezija

 

 

 

Neznana*

 

gastroenteritis z izločanjem

 

 

 

 

 

cepilnega virusa pri dojenčkih s

 

 

 

hudo kombinirano imunsko

 

 

 

pomanjkljivostjo (SCID)

 

 

 

 

Bolezni kože in podkožja

Občasni

 

dermatitis

 

 

 

 

Splošne težave in spremembe na

Pogosti

 

razdražljivost

mestu aplikacije

 

 

 

Bolezni dihal, prsnega koša in

Neznana*

 

apneja pri veliko prezgodaj rojenih

mediastinalnega prostora

 

 

nedonošenčkih (rojenih pred ali v

 

 

 

28. tednu nosečnosti) (glejte

 

 

 

poglavje 4.4)

* Ker so bili ti dogodki poročani spontano, njihove pogostnosti ni mogoče zanesljivo oceniti.

Opis izbranih neželenih učinkov

Invaginacija

Podatki iz opazovalnih študij varnosti, opravljenih v več državah, kažejo, da cepiva proti rotavirusom spremlja povečano tveganje za invaginacijo, večinoma v 7 dneh po cepljenju. V ZDA in Avstraliji so ugotovili do 6 dodatnih primerov na 100.000 dojenčkov v primerjavi z osnovno incidenco od 33 do 101 na 100.000 dojenčkov (mlajših od enega leta starosti) na leto.

Malo je dokazov o manjšem povečanju tveganja po drugem odmerku.

Nepojasnjeno ostaja, ali cepiva proti rotavirusom vplivajo na celotno pogostnost invaginacije pri daljših obdobjih spremljanja (glejte poglavje 4.4).

Posebne populacije

Varnost pri nedonošenčkih

V klinični študiji je 670 nedonošenčkov z gestacijsko starostjo od 27 do 36 tednov dobilo cepivo Rotarix, 339 pa placebo. Prvi odmerek so dobili po 6. tednu po rojstvu. Resne neželene učinke so opazili pri 5,1 % otrok, ki so dobili cepivo Rotarix, in pri 6,8 % tistih, ki so dobili placebo. Deleži ostalih neželenih učinkov so bili med prejemniki cepiva Rotarix in placeba podobni. Opisan ni bil noben primer invaginacije.

Varnost pri dojenčkih, okuženih s HIV (virusom humane imunske pomanjkljivosti)

V klinični študiji je 100 dojenčkov, okuženih s HIV, dobilo cepivo Rotarix ali placebo. Varnostni profil je bil pri prejemnikih cepiva Rotarix in placeba podoben.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Poročali so o nekaj primerih prevelikega odmerjanja. Poročani neželeni učinki so bili v glavnem podobni neželenim učinkom po dajanju priporočenega odmerka cepiva Rotarix.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Cepiva proti rotavirusom (povzročitelji gastroenteritisov), oznaka ATC: J07BH01

Učinkovitost zaščite

V kliničnih preskušanjih so dokazali učinkovitost proti gastroenteritisu, ki ga povzročajo rotavirusi najpogostejših genotipov G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] in G9P[8]. Poleg tega so dokazali učinkovitost proti manj pogostima rotavirusnima genotipoma G8P[4] (hud gastroenteritis) in G12P[6]

(gastroenteritis katerekoli jakosti). Ti sevi krožijo po celem svetu.

Klinične študije, ki so vrednotile učinkovitost zaščite pred katerimkoli rotavirusnim gastroenteritisom oziroma pred hudim rotavirusnim gastroenteritisom, so bile izvedene v Evropi, Latinski Ameriki, Afriki in Aziji.

Resnost gastroenteritisa je bila definirana po dveh različnih kriterijih:

- z 20-točkovno Vesikarijevo lestvico, ki upošteva tako celotno klinično sliko rotavirusnega gastroenteritisa (resnost in trajanje driske ter bruhanja, resnost povišane telesne temperature in dehidracije) kot tudi potrebo po zdravljenju;

ali

- po definiciji kliničnega primera, ki temelji na merilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Klinična zaščita je bila ocenjena v kohorti po protokolu za učinkovitost, ki vključuje vse preiskovance iz kohorte po protokolu za varnost, vključene v zadevno obdobje spremljanja učinkovitosti.

Učinkovitost zaščite v Evropi

Klinična študija, izvedena v Evropi, je pri približno 4.000 osebah vrednotila dajanje cepiva Rotarix po različnih shemah dajanja, ki se uporabljajo v Evropi (2. in 3. mesec; 2. in 4. mesec; 3. in 4. mesec; 3. in 5. mesec).

V spodnji preglednici je prikazana učinkovitost zaščite cepiva med prvim in drugim letom življenja po aplikaciji dveh odmerkov cepiva Rotarix:

 

Prvo leto življenja

Drugo leto življenja

 

Rotarix n=2.572

Rotarix n=2.554

 

Placebo n=1.302

Placebo n=1.294

Učinkovitost cepiva (%) proti rotavirusnemu gastroenteritisu katerekoli jakosti in proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu

[95 % IZ]

Genotip

Katerakoli

Hud

Katerakoli

Hud

 

jakost

 

jakost

 

G1P[8]

95,6

96,4

82,7

96,5

 

[87,9;98,8]

[85,7;99,6]

[67,8;91,3]

[86,2;99,6]

G2P[4]

62,0*

74,7*

57,1

89,9

 

[<0,0;94,4]

[<0,0;99,6]

[<0,0;82,6]

[9,4;99,8]

G3P[8]

89,9

79,7

83,1*

 

[9,5;99,8]

[44,8;100]

[<0,0;98,1]

[<0,0;99,7]

G4P[8]

88,3

69,6*

87,3

 

[57,5;97,9]

[64,9;100]

[<0,0;95,3]

[<0,0;99,7]

G9P[8]

75,6

94,7

70,5

76,8

 

[51,1;88,5]

[77,9;99,4]

[50,7;82,8]

[50,8;89,7]

Sevi s P[8]

88,2

96,5

75,7

87,5

genotipom

[80,8;93,0]

[90,6;99,1]

[65,0;83,4]

[77,8;93,4]

Krožeči sevi

87,1

95,8

71,9

85,6

rotavirusov

[79,6;92,1]

[89,6;98,7]

[61,2;79,8]

[75,8;91,9]

Učinkovitost cepiva (%) proti rotavirusnemu gastroenteritisu, pri katerem je potrebno zdravljenje

[95% IZ]

Krožeči sevi

91,8

76,2

rotavirusov

[84;96,3]

[63,0;85,0]

Učinkovitost cepiva (%) proti rotavirusnemu gastroenteritisu, pri katerem je potrebno zdravljenje v bolnišnici

[95% IZ]

Krožeči sevi

92,2

rotavirusov

[81,8;100]

[65,6;99,1]

Hud rotavirusni gastroenteritis je bil definiran z oceno ≥ 11 na Vesikarijevi lestvici.

* Ni statistično značilno (p >0,05). Pri interpretaciji teh podatkov je potrebna previdnost.

Med prvim letom življenja se učinkovitost cepiva progresivno povečuje s povečevanjem resnosti bolezni in pri oceni ≥ 17 po Vesikariju doseže 100 % (95% interval zaupanja: 84,7;100).

Učinkovitost zaščite v Latinski Ameriki

Klinična študija, izvedena v Latinski Ameriki, je cepivo Rotarix ovrednotila pri več kot 20000 osebah. Resnost gastroenteritisa (GE) je bila definirana po kriterijih Svetovne zdravstvene organizacije. Učinkovitost zaščite cepiva proti hudemu rotavirusnemu (RV) gastroenteritisu, pri katerem je potreben sprejem v bolnišnico in/ali rehidracijsko zdravljenje v zdravstvenih ustanovah, in genotipsko specifična učinkovitost cepiva po prejemu dveh odmerkov cepiva Rotarix sta predstavljeni v spodnji preglednici:

Genotip

Hud rotavirusni gastroenteritis†

Hud rotavirusni gastroenteritis†

 

(prvo leto življenja)

(drugo leto življenja)

 

Rotarix n = 9.009

Rotarix n = 7.175

 

Placebo n = 8.858

Placebo n = 7.062

 

Učinkovitost (%)

Učinkovitost (%)

 

[95 % IZ]

95 % IZ

Vsi RVGE

84,7

79,0

 

[71,7; 92,4]

[66,4; 87,4]

G1P[8]

91,8

72,4

 

[74,1; 98,4]

[34,5; 89,9]

G3P[8]

87,7

71,9*

 

[8,3; 99,7]

[<0,0; 97,1]

G4P[8]

50,8#*

63,1

 

[<0,0; 99,2]

[0,7; 88,2]

G9P[8]

90,6

87,7

 

[61,7; 98,9]

[72,9; 95,3]

Sevi z genotipom P[8]

90,9

79,5

 

[79,2; 96,8]

[67,0; 87,9]

† Hud rotavirusni gastroenteritis je bil opredeljen kot obdobje driske (z bruhanjem ali brez njega), ki je zahtevalo sprejem v bolnišnico in/ali rehidracijsko zdravljenje v zdravstveni ustanovi (merila Svetovne zdravstvene organizacije).

*Ni statistično značilno (p 0,05). Pri interpretaciji teh podatkov je potrebna previdnost.

#Število oseb, na katerih temelji ocena učinkovitosti proti G4P[8] je zelo majhno (1 oseba v skupini, ki je prejela cepivo Rotarix in 2 osebi v skupini, ki je prejela placebo).

Združena analiza petih študij* kaže, da je bila med prvim letom življenja učinkovitost proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu (Vesikari ≥ 11), ki ga povzroča genotip G2P[4] rotavirusa 71,4- odstotna (95 % IZ: 20,1; 91,1).

* Ocenjene vrednosti in intervali zaupanja iz teh študij:

100 % (95 % IZ: -1858,0; 100), 100 % (95 % IZ: 21,1; 100), 45,4 % (95 % IZ: -81,5; 86,6) in 74,7 % (95 % IZ: -386,2; 99,6). Za preostale študije ocenjene vrednosti niso na voljo.

Učinkovitost zaščite v Afriki

Klinična študija, izvedena v Afriki (cepivo Rotarix: n = 2.974; placebo: n = 1.443), je ovrednotila cepivo Rotarix, dano v starosti približno 10 in 14 tednov (2 odmerka) ali v starosti približno 6, 10 in

14 tednov (3 odmerki). Učinkovitost cepiva proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu v prvem letu življenja je bila 61,2 % (95 % IZ: 44,0;73,2). Učinkovitost zaščite cepiva (združeni odmerki), ki je bila opažena proti rotavirusnemu gastroenteritisu katerekoli jakosti in proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu, je predstavljena v spodnji preglednici:

Genotip

Rotavirusni gastroenteritis

Hud rotavirusni gastroenteritis

 

katerekoli jakosti

Rotarix n=2.974

 

Rotarix n=2.974

Placebo n=1.443

 

Placebo n=1.443

 

 

Učinkovitost (%)

Učinkovitost (%)

 

[95% IZ]

[95% IZ]

G1P[8]

68,3

56,6

 

[53,6;78,5]

[11,8;78,8]

G2P[4]

49,3

83,8

 

[4,6;73,0]

[9,6;98,4]

G3P[8]

43,4*

51,5*

 

[<0;83,7]

[<0;96,5]

G8P[4]

38,7*

63,6

 

[<0;67,8]

[5,9;86,5]

G9P[8]

41,8*

56,9*

 

[<0;72,3]

[<0;85,5]

G12P[6]

48,0

55,5*

 

[9,7;70,0]

[<0; 82,2]

Sevi z genotipom

39,3

70,9

P[4]

[7,7;59,9]

[37,5;87,0]

Sevi z genotipom

46,6

55,2*

P[6]

[9,4;68,4]

[<0;81,3]

Sevi z

61,0

59,1

genotipomP[8]

[47,3;71,2]

[32,8;75,3]

† Hud gastroenteritis je bil opredeljen kot ocena ≥ 11 na Vesikarijevi lestvici

* Ni statistično značilno (p 0,05). Pri interpretaciji teh podatkov je potrebna previdnost.

Dolgotrajna učinkovitost do 3. leta starosti v Aziji

Klinična študija, ki so jo izvedli v Aziji (Hongkong, Singapur in Tajvan) (celotna cepljena kohorta: Rotarix: n = 5.359, placebo: n = 5.349), je ocenila cepivo Rotarix, uporabljeno po različnih shemah (2. in 4. mesec starosti, 3. in 4. mesec starosti).

V prvem letu so pri prejemnikih cepiva Rotarix zabeležili značilno manj primerov hudega rotavirusnega gastroenteritisa, ki ga je povzročil krožeči divji tip RV, kot pri prejemnikih placeba, in sicer od 2. tedna po 2. odmerku do enega leta starosti (0,0 % v primerjavi z 0,3 %), pri čemer je bila učinkovitost cepiva 100 % (95 % IZ: 72,2; 100).

V spodnji preglednici je prikazana učinkovitost zaščite cepiva po dveh odmerkih cepiva Rotarix, opažena proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu v starosti do 2 let:

Učinkovitost do 2. leta starosti

Rotarix n= 5263 placebo n= 5256

Učinkovitost cepiva (%) proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu (95 % IZ)

Genotip

 

Hud†

G1P[8]

100,0

(80,8;100,0)

G2P[4]

100,0* (<0;100,0)

G3P[8]

94,5

(64,9;99,9)

G9P[8]

91,7

(43,8;99,8)

Sevi z genotipom P[8]

95,8

(83,8;99,5)

Krožeči sevi rotavirusov

96,1

(85,1;99,5)

Učinkovitost cepiva (%) proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu, ki je zahteval sprejem v bolnišnico in/ali rehidracijsko zdravljenje v zdravstveni ustanovi [95 % IZ].

Krožeči sevi rotavirusov

94,2 (82,2;98,8)

† Hud gastroenteritis je bil opredeljen kot ocena 11 na Vesikarijevi lestvici

* Ni statistično značilno (p ≥ 0,05). Pri interpretaciji teh podatkov je potrebna previdnost.

V tretjem letu življenja med prejemniki cepiva Rotarix (n = 4.222) ni bilo primerov hudega RV gastroenteritisa, med prejemniki placeba (n = 4.185) pa jih je bilo 13 (0,3 %). Učinkovitost cepiva je bila 100,0 % (95 % IZ: 67,5; 100,0). Primere hudega RV gastroenteritisa so povzročili sevi RV

G1P[8], G2P[4], G3P[8] in G9P[8]. Incidenca hudega RV gastroenteritisa, povezanega s posameznimi genotipi, je bila premajhna, da bi dopuščala izračun učinkovitosti. Učinkovitost proti hudem RV gastroenteritisu, ki je zahteval sprejem v bolnišnico, je bila 100 % (95 % IZ: 72,4; 100,0).

Imunski odziv

Imunološki mehanizem, s katerim cepivo Rotarix ščiti pred rotavirusnim gastroenteritisom, ni popolnoma pojasnjen. Povezave med pojavom protiteles zaradi cepljenja s cepivom proti rotavirusom in zaščito pred rotavirusnim gastroenteritisom niso dokazali.

V spodnji preglednici so prikazani odstotki oseb, ki so bile predhodno seronegativne na rotavirus (titri IgA protiteles < 20 e/ml) (ELISA), pri katerih je bil en ali dva meseca po aplikaciji drugega odmerka cepiva ali placeba v različnih študijah dosežen titer serumskih protirotavirusnih IgA protiteles

≥ 20 e./ml.

Shema

Študije

 

Cepivo

 

Placebo

 

izvedene v

 

 

 

 

 

 

n

% 20 e./ml

n

% 20 e./ml

 

 

 

[95 % IZ]

 

[95 % IZ]

2. in 3.

Francija,

82,8

8,7

mesec

Nemčija

 

[77,5; 87,4]

 

[4,4; 15,0]

2. in 4.

Španija

85,5

12,4

mesec

 

 

[79,6; 90,2]

 

[6,3; 21,0]

3. in 5.

Finska, Italija

94,4

3,5

mesec

 

 

[90,0; 97,3]

 

[1,0; 8,7]

3. in 4.

Češka

84,6

2,2

mesec

republika

 

[78,5; 89,5]

 

[0,3; 7,8]

2. in 3. do 4.

Latinska

77,9%

15,1%

mesec

Amerika;

 

[73,8; 81,6]

 

[11,7; 19,0]

 

11 držav

 

 

 

 

10, 14 teden

Južnoafriška

58,4

22,5

in 6, 10, 14

republika,

 

[51,6;64,9]

 

[15,1;31,4]

teden

Malavi

 

 

 

 

(združeno)

 

 

 

 

 

Imunski odziv pri nedonošenčkih

V klinični študiji pri nedonošenčkih, rojenih po vsaj 27 tednih gestacijske starosti, so imunogenost cepiva Rotarix ocenili v podskupini 147 preiskovancev. Izkazalo se je, da je cepivo Rotarix v tej populaciji imunogeno; en mesec po drugem odmerku cepiva je 85,7 % (95 % IZ: 79,0; 90,9)

preiskovancev doseglo serumske titre IgA protiteles proti rotavirusu ≥ 20 e./ml (določeno z ELISA).

Učinkovitost po 2 odmerkih za preprečevanje RVGE, ki povzroči sprejem v bolnišnico

Država

Sevi

 

N $

Učinkovitost

Trajanje

Obdobje

Starostni

 

(primeri/kontrole)

% [95% IZ]

spremljanja

(starost)

razpon

 

 

 

 

 

 

 

 

Študije, ki jih je sponzoriral GSK

 

 

Belgija

Vsi

 

160/198

90 [81, 95]

2,4 leta

2008-2010

3-11 m

 

 

[75, 97]

 

< 4 leta

≥ 12 m

 

 

[76,

96)

 

 

G1[P8]

 

41/53

95 [78,

99]

 

 

G2[P4]

 

80/103

85 [64,

94]

 

 

3-11 m

 

 

[11,

96] ‡

 

 

≥ 12 m

 

 

[58,

95] ‡

 

Brazilija

Vsi

 

249/249 Ł

76 [58,

86]

1 leto

(Belém)

3-11 m

 

 

[68,

99]

 

2008-2009

≥ 12 m

 

 

[37,

81)

 

< 3 leta

G2[P4]

 

222/222 Ł

75 [57,

86]

 

 

3-11 m

 

 

[66,

99] ‡

 

 

≥ 12 m

 

 

[34,

81] ‡

 

Brazilija

Vsi

 

NP §

NP

 

2,5 leta

(Recife)

6-11 m

 

 

[47,

93]

 

2006-2008

≥ 12 m

 

 

5 [< 0, 69] *

 

< 5 let

G2[P4]

 

61/424 §

NP

 

 

 

6-11 m

 

 

[54, 95]

 

 

≥ 12 m

 

 

5 [< 0, 69]*

 

 

Vsi

 

NP †

NP

 

 

 

6-11 m

 

 

[48, 92]

 

 

≥ 12 m

 

 

[< 0, 81] *

 

 

G2[P4]

 

61/371 †

NP

 

 

 

6-11 m

 

 

[51, 94]

 

 

≥ 12 m

 

 

[< 0, 81] *

 

Singapur

Vsi

 

136/272

84 [32, 96]

2 leti

2008-2010

 

 

 

 

 

 

 

< 5 let

G1[P8]

 

89/89

91 [30, 99]

 

 

 

 

Druge študije

 

 

 

 

El Salvador

Vsi

 

251/770 Ł

76 [64, 84] **

2,5 leta

2007-2009

6-11 m

 

 

[68, 91]

 

< 2 leti

≥ 12 m

 

 

[27, 77]

 

m: meseci NP: ni podatka

$ Navedeno je število v celoti cepljenih (2 odmerka) in necepljenih primerov in kontrol.

Ł Učinkovitost cepiva je bila izračunana z uporabo kontrol iz soseščine.

§ Učinkovitost cepiva je bila izračunana z uporabo za rotavirus negativnih bolnišničnih kontrolnih preiskovancev.

† Učinkovitost cepiva je bila izračunana z uporabo bolnišničnih kontrolnih preiskovancev z akutno okužbo dihal. * Ni statistično značilno (p ≥ 0,05). Te podatke je treba tolmačiti previdno.

**Med preiskovanci, ki niso prejeli celotnega zaporedja cepljenja, je bila učinkovitost po enem odmerku 51 %

(95 % IZ: 26, 67).

‡ Podatki iz analize post hoc

Vpliv na umrljivost§

Študije vpliva s cepivom Rotarix v Panami, Braziliji in Mehiki so pokazale, da se je v 2 do 3 letih po uvedbi cepiva umrljivosti zaradi driske zaradi vseh vzrokov pri otrocih, mlajših od 5 let, zmanjšala od 22 do 56 %.

Vpliv na hospitalizacije§

V retrospektivni študiji podatkovne baze v Belgiji, izvedene pri otrocih, starih 5 let ali manj, je neposredni in posredni vpliv cepljenja s cepivom Rotarix na hospitalizacije, povezane z rotavirusi, dve leti po uvedbi cepiva segal od 64 % (95 % IZ: 49, 76) do 80 % (95 % IZ: 77, 83). Podobne študije so pokazale naslednja zmanjšanja: v Braziliji za 59 %, v Avstraliji za 75 % in v El Salvadorju za 81 %. Poleg tega so tri študije vpliva na hospitalizacije zaradi driske zaradi vseh vzrokov, izvedene v Latinski Ameriki, pokazale zmanjšanje za 29 do 37 % dve leti po uvedbi cepiva.

§OPOMBA: Namen študij vpliva je ugotoviti časovno povezanost med boleznijo in cepljenjem, ne vzročne povezanosti. Na opaženi časovni učinek lahko vpliva tudi naravno nihanje incidence bolezni.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Prašek saharoza dekstran sorbitol aminokisline

Dulbekov spremenjeni nujni medij (DMEM – »Dulbecco’s Modified Eagle Medium«)

Vehikel

kalcijev karbonat ksantanski gumi voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

Po rekonstituciji:

Rekonstituirano cepivo je treba uporabiti takoj. Če ni uporabljeno takoj,

čas shranjevanja med uporabo ne sme presegati 24 ur pri temperaturi od 2°C do 25 °C.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Za pogoje shranjevanja po rekonstituciji cepiva glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

1 odmerek praška v steklenički (steklo tipa I) z zamaškom (butilna guma).

1 ml vehikla v peroralnem aplikatorju (steklo tipa I) z batnim zamaškom in zaščitnim pokrovčkom (butilna guma).

Nastavek za prenos pri rekonstituciji (1/odmerek). Velikosti pakiranja:

pakiranje z 1 stekleničko s praškom in 1 peroralnim aplikatorjem z vehiklom;

pakiranje s 5 stekleničkami s praškom in 5 peroralnimi aplikatorji z vehiklom;

pakiranje z 10 stekleničkami s praškom in 10 peroralnimi aplikatorji z vehiklom;

pakiranje s 25 stekleničkami s praškom in 25 peroralnimi aplikatorji z vehiklom.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Pred rekonstitucijo:

Med shranjevanjem se v peroralnem aplikatorju z vehiklom pojavi bela usedlina in bister supernatant. Pred rekonstitucijo morate preveriti videz vehikla glede morebitne prisotnosti kakršnihkoli tujih delcev in/ali neobičajnega fizikalnega videza.

Po rekonstituciji:

Rekonstituirano cepivo je nekoliko bolj motno kot vehikel in mlečno belo.

Pred aplikacijo morate preveriti tudi videz rekonstituiranega cepiva glede morebitne prisotnosti kakršnih koli tujih delcev in/ali neobičajnega fizikalnega videza. Če opazite kar koli od navedenega, cepivo zavrzite.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Navodila za rekonstitucijo in aplikacijo cepiva:

Nastavek za prenos

Steklenička

Peroralni aplikator

Zaščitni pokrovček peroralnega aplikatorja

1. S stekleničke s praškom odstranite plastični pokrovček.

4. S peroralnega aplikatorja

5. Peroralni aplikator nastavite na

odstranite zaščitni pokrovček.

nastavek za prenos in ga s pritiskom

 

dobro pritrdite.

8. Celotno vsebino rekonstituiranega

9. Peroralni aplikator odstranite iz

cepiva potegnite nazaj v peroralni

nastavka za prenos.

aplikator.

 

2. Na stekleničko nastavite nastavek za prenos in ga pritisnite nanjo.

Prepričajte se, da je dobro in zanesljivo nameščen.

6. Celotno vsebino peroralnega aplikatorja iztisnite v stekleničko s praškom.

10. To cepivo je namenjeno izključno za peroralno aplikacijo. Otroka morate

namestiti v pokončen položaj. Celotno vsebino peroralnega aplikatorja aplicirajte peroralno (tako, da aplicirate celotno vsebino peroralnega aplikatorja na notranjo stran lica).

3. Peroralni aplikator z vehiklom dobro pretresite. Pretresena suspenzija je motna tekočina s počasi usedajočo se belo usedlino.

7. Peroralni aplikator pustite pritrjen in stekleničko pretresite. Prepričajte se, da se je prašek popolnoma raztopil. Rekonstituirano cepivo je bolj motno kot sam vehikel. Takšen videz je normalen.

11. Ne injicirajte.

Če rekonstituirano cepivo pred aplikacijo začasno shranite, na peroralni aplikator namestite zaščitni pokrovček. Pred peroralno aplikacijo morate peroralni aplikator z rekonstituiranim cepivom ponovno nežno pretresti. Ne injicirajte!

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/05/330/001

EU/1/05/330/002

EU/1/05/330/003

EU/1/05/330/004

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datumprve odobritve: 21. februar 2006

Datum zadnjega podaljšanja: 24. januar 2011

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu .

1.IME ZDRAVILA

Rotarix peroralna suspenzija v napolnjenem peroralnem aplikatorju

Cepivo proti rotavirusom, živo

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En odmerek (1,5 ml) vsebuje:

 

Humani rotavirus, sev RIX4414 (živ, atenuiran)*

ne manj kot 106,0 CCID50

*Pridobljen na Vero celicah

 

Pomožne snovi z znanim učinkom:

 

Cepivo vsebuje 1.073 mg saharoze (glejte poglavje 4.4).

 

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

Peroralna suspenzija.

Cepivo Rotarix je bistra in brezbarvna tekočina.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Cepivo Rotarix je indicirano za aktivno imunizacijo otrok, starih od 6 do 24 tednov. Uporabljamo ga za preprečevanje rotavirusnega gastroenteritisa (glejte poglavja 4.2, 4.4 in 5.1).

Cepivo Rotarix se sme uporabljati le v skladu z uradnimi priporočili.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Cepimo z dvema odmerkoma. Prvi odmerek lahko apliciramo od starosti 6 tednov dalje. Med obema odmerkoma morajo miniti vsaj 4 tedni. Najbolje je, da cepljenje z obema odmerkoma opravimo pred dopolnjenim 16. tednom starosti, vsekakor pa mora biti cepljenje z obema odmerkoma zaključeno pred dopolnjenim 24. tednom starosti.

Enako odmerjanje cepiva Rotarix lahko uporabimo pri nedonošenčkih, rojenih po vsaj 27 tednih gestacijske starosti (glejte poglavji 4.8 in 5.1).

Med kliničnimi preskušanji je redko prihajalo do izpljuvanja ali regurgitacije cepiva. V takšnih primerih niso aplicirali nadomestnega odmerka. Kljub temu pa lahko, v sicer malo verjetnih primerih, ko otrok izpljune ali regurgitira večino odmerka cepiva, ob istem obisku apliciramo enkraten nadomestni odmerek.

Priporočamo, da otroci, ki so prejeli prvi odmerek cepiva Rotarix, prejmejo tudi drugi odmerek cepiva

Rotarix, in da se tako začeto cepljenje zaključi z istim cepivom. Podatki o varnosti, imunogenosti in učinkovitosti cepljenja v primerih, ko je za prvi odmerek uporabljeno cepivo Rotarix, za drugi odmerek pa drugo cepivo proti rotavirusom ali obratno, niso na voljo.

Pediatrična populacija

Cepivo Rotarix se ne sme uporabljati pri otrocih, starejših od 24 tednov.

Način uporabe

Cepivo Rotarix je namenjeno izključno za peroralno uporabo.

Cepiva Rotarix se v nobenem primeru ne sme injicirati.

Za navodila glede priprave ali rekonstitucije cepiva pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Preobčutljivost po predhodni aplikaciji cepiv proti rotavirusom.

Invaginacija v anamnezi.

Osebe z nekorigirano kongenitalno malformacijo gastrointestinalnega trakta, ki je lahko predispozicija za invaginacijo.

Osebe s hudo kombinirano imunsko pomanjkljivostjo (SCID) (glejte poglavje 4.8).

Cepljenje s cepivom Rotarix je treba odložiti pri osebah, ki prebolevajo hudo akutno vročinsko bolezen. Blage okužbe niso kontraindikacija za cepljenje.

Cepljenje s cepivom Rotarix je treba odložiti pri osebah, ki imajo drisko ali bruhajo.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

V skladu z dobro klinično prakso se je pred cepljenjem treba seznaniti z anamnezo, še posebej v povezavi z morebitnimi kontraindikacijami in opraviti klinični pregled.

Podatki o varnosti in učinkovitosti cepiva Rotarix pri otrocih z boleznimi prebavil ali zavrto rastjo niso na voljo. O dajanju cepiva Rotarix takšnim otrokom mora zdravnik skrbno razmisliti, še posebej, če meni, da bi bilo necepljenje povezano z večjim tveganjem.

Zdravstveno osebje mora, kot previdnostni ukrep, spremljati vse simptome, ki kažejo na invaginacijo (hude bolečine v trebuhu, dolgotrajno bruhanje, krvavo blato, napihnjenost trebuha in/ali močno zvišano telesno temperaturo), saj podatki iz opazovalnih varnostnih študij kažejo povečano tveganje za invaginacijo, večinoma v 7 dneh po cepljenju s cepivom proti rotavirusu (glejte poglavje 4.8). Staršem oz. skrbnikom je potrebno svetovati, da o takšnih simptomih nemudoma poročajo zdravniku.

Za osebe z nagnjenostjo k invaginaciji glejte poglavje 4.3.

Ni pričakovati, da bi asimptomatske ali blago simptomatske okužbe s HIV vplivale na varnost ali učinkovitost cepiva Rotarix. Klinična študija pri majhnem številu asimptomatskih ali blago simptomatskih HIV-pozitivnih dojenčkov ni pokazala očitnih težav z varnostjo (glejte poglavje 4.8).

Uporaba cepiva Rotarix pri dojenčkih z znano imunsko pomanjkljivostjo ali sumom nanjo mora temeljiti na natančni oceni možnih koristi in tveganj.

Po cepljenju se vakcinalni virus izloča z blatom. Izločanje je največje približno sedmi dan po cepljenju. Po aplikaciji prvega odmerka liofilizirane oblike cepiva Rotarix so s testom ELISA odkrili virusne antigene v 50 % vzorcev blata, po aplikaciji drugega odmerka cepiva pa v 4 % vzorcev blata. Ko so te vzorce blata testirali na prisotnost živega vakcinalnega seva virusa, je bilo pozitivnih le 17 % vzorcev. V dveh

primerjalnih nadzorovanih preskušanjih je bilo izločanje vakcinalnega virusa po cepljenju s cepivom Rotarix v tekoči obliki primerljivo z izločanjem vakcinalnega virusa po cepljenju s cepivom Rotarix v liofilizirani obliki.

Poročali so o prenašanju izločenega vakcinalnega virusa na seronegativne osebe, ki so bile v stiku s cepljeno osebo, pri čemer pa se klinični simptomi niso pojavili.

Pri otrocih, ki so v tesnem stiku z osebami z imunsko pomanjkljivostjo, npr. osebami z rakavimi obolenji, s kakorkoli drugače oslabljenim imunskim sistemom ali osebami, ki se zdravijo z imunosupresivnimi zdravili, je potrebna previdnost pri cepljenju s cepivom Rotarix.

Osebe, ki so v stiku s pred kratkim cepljenim otrokom, morajo poskrbeti za ustrezno osebno higieno (npr. umivanje rok po menjavi plenic).

Pri aplikaciji odmerkov primarne imunizacije veliko prezgodaj rojenim nedonošenčkom (rojenim pred ali v 28. tednu nosečnosti), še posebno tistim z respiratorno nezrelostjo v anamnezi, je treba upoštevati možnost pojava apneje in potrebo po 48 do 72 urnem spremljanju pljučnega delovanja.

Ker je korist cepljenja v tej skupini otrok velika, cepljenja ne bi smeli odložiti ali ga izpustiti.

Zaščitni imunski odziv morda ne bo dosežen pri vseh cepljenih osebah (glejte poglavje 5.1).

Obseg morebitne zaščite, dosežene s cepivom Rotarix, proti drugim rotavirusnim sevom, ki med kliničnimi preskušanji niso krožili, trenutno ni znan. Klinične študije, na katerih temeljijo podatki o učinkovitosti, so bile izvedene v Evropi, Centralni ter Južni Ameriki, Afriki in Aziji (glejte poglavje 5.1).

Cepivo Rotarix ne ščiti pred gastroenteritisom, ki ga povzročajo drugi povzročitelji in ne rotavirusi.

Podatki o uporabi cepiva Rotarix za postekspozicijsko profilakso niso na voljo.

Cepiva Rotarix se v nobenem primeru ne sme injicirati.

Cepivo vsebuje saharozo kot pomožno snov. Bolniki z redko dedno intoleranco za fruktozo, malabsorpcijo glukoze/galaktoze ali pomanjkanjem saharoza-izomaltaze ne smejo prejeti tega cepiva.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Cepivo Rotarix se lahko daje sočasno s katerimkoli od naslednjih monovalentnih ali kombiniranih cepiv [vključno s šestvalentnimi cepivi (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju – celotna celica (DTPw), cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju – acelularno (DTPa), cepivom proti hemofilusu influence tipa b (Hib), inaktiviranim cepivom proti otroški ohromelosti (IPV), cepivom proti hepatitisu B (HBV), konjugiranim cepivom proti pnevmokokom in konjugiranim cepivom proti meningokokom serološke skupine C. S kliničnimi študijami so dokazali, da se imunski odziv in varnostni profil apliciranih cepiv ne spremeni.

Pri sočasni aplikaciji cepiva Rotarix in peroralnega cepiva proti otroški ohromelosti (OPV) se imunski odziv na polio antigene ne spremeni. Zaradi sočasnega dajanja cepiva Rotarix in OPV se imunski odziv na cepivo proti rotavirusom sicer lahko nekoliko zmanjša, vendar pa je klinično preskušanje, v katerega je bilo vključenih več kot 4.200 oseb, ki so cepivo Rotarix prejele skupaj z OPV, pokazalo, da se je klinična zaščita proti hudi obliki rotavirusnega gastroenteritisa ohranila.

Glede uživanja hrane ali tekočine pred ali po aplikaciji cepiva ni omejitev.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Cepivo Rotarix ni namenjeno za uporabo pri odraslih. O uporabi cepiva Rotarix med nosečnostjo in dojenjem ni podatkov.

Dokazi, pridobljeni med kliničnimi preskušanji kažejo, da dojenje ne zmanjša zaščite pred rotavirusnim gastroenteritisom, ki se jo doseže s cepivom Rotarix. Med cepljenjem z obema odmerkoma cepiva se torej lahko nadaljuje z dojenjem.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Podatek ni potreben.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Spodaj predstavljene varnostne značilnosti temeljijo na podatkih iz kliničnih preskušanj, opravljenih bodisi z liofilizirano ali tekočo obliko cepiva Rotarix.

V skupaj štirih kliničnih preskušanjih so uporabili približno 3800 odmerkov tekoče oblike cepiva Rotarix pri približno 1900 dojenčkih. Ta preskušanja so pokazala, da so varnostne značilnosti tekoče oblike podobne kot pri liofilizirani obliki.

Izvedenih je bilo triindvajset nadzorovanih kliničnih preskušanj, v katerih je približno 51000 otrok prejelo približno 106000 odmerkov cepiva Rotarix (liofilizirana ali tekoča oblika).

V treh s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanjih (Finska, Indija in Bangladeš) so otroci prejeli samo cepivo Rotarix (rutinsko cepljenje z drugimi cepivi je bilo odloženo). V skupini, ki je prejela cepivo Rotarix, se pojavnost in resnost nespontano navedenih učinkov (zbranih 8 dni po cepljenju), driske, bruhanja, izgube apetita, povišane telesne temperature, razdražljivosti in kašlja/izcedka iz nosu ni pomembno razlikovala od pojavnosti v skupini, ki je prejela placebo. Po aplikaciji drugega odmerka se pojavnost ali resnost omenjenih učinkov ni povečala.

V kumulativni analizi sedemnajstih s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanj (Evropa, Severna Amerika, Latinska Amerika, Azija, Afrika), vključno s preskušanji, v katerih so cepivo Rotarix uporabili sočasno z običajno rabljenimi pediatričnimi cepivi (glejte poglavje 4.5), so naslednje neželene učinke

(zbrane 31 dni po cepljenju) ocenili kot morebiti povezane s cepljenjem.

Tabelarični pregled neželenih učinkov

Poročane neželene učinke so razvrstili glede na naslednjo pogostnost:

Pogostnost je navedena kot:

Zelo pogosti (≥ 1/10)

Pogosti (≥ 1/100, < 1/10)

Občasni (≥ 1/1.000, < 1/100)

Redki (≥ 1/10.000, < 1/1.000)

Zelo redki (< 1/10.000)

Organski sistem

Pogostnost

 

Neželeni učinki

 

 

 

 

Bolezni prebavil

Pogosti

 

driska

 

Občasni

 

abdominalna bolečina, flatulenca

 

 

 

Zelo redki

 

invaginacija (glejte poglavje 4.4)

 

 

 

Neznana*

 

hematohezija

 

 

 

Neznana*

 

gastroenteritis z izločanjem

 

 

 

 

 

cepilnega virusa pri dojenčkih s

 

 

 

hudo kombinirano imunsko

 

 

 

pomanjkljivostjo (SCID)

 

 

 

 

Bolezni kože in podkožja

Občasni

 

dermatitis

 

 

 

 

Splošne težave in spremembe na

Pogosti

 

razdražljivost

mestu aplikacije

 

 

 

Bolezni dihal, prsnega koša in

Neznana*

 

apneja pri veliko prezgodaj rojenih

mediastinalnega prostora

 

 

nedonošenčkih (rojenih pred ali v

 

 

 

28. tednu nosečnosti) (glejte

 

 

 

poglavje 4.4)

* Ker so bili ti dogodki poročani spontano, njihove pogostnosti ni mogoče zanesljivo oceniti.

Opis izbranih neželenih učinkov

Invaginacija

Podatki iz opazovalnih študij varnosti, opravljenih v več državah, kažejo, da cepiva proti rotavirusom spremlja povečano tveganje za invaginacijo, večinoma v 7 dneh po cepljenju. V ZDA in Avstraliji so ugotovili do 6 dodatnih primerov na 100.000 dojenčkov v primerjavi z osnovno incidenco od 33 do 101 na 100.000 dojenčkov (mlajših od enega leta starosti) na leto.

Malo je dokazov o manjšem povečanju tveganja po drugem odmerku.

Nepojasnjeno ostaja, ali cepiva proti rotavirusom vplivajo na celotno pogostnost invaginacije pri daljših obdobjih spremljanja (glejte poglavje 4.4).

Posebne populacije

Varnost pri nedonošenčkih

V klinični študiji je 670 nedonošenčkov z gestacijsko starostjo od 27 do 36 tednov dobilo liofilizirano obliko cepiva Rotarix, 339 pa placebo. Prvi odmerek so dobili po 6. tednu po rojstvu. Resne neželene učinke so opazili pri 5,1 % otrok, ki so dobili cepivo Rotarix, in pri 6,8 % tistih, ki so dobili placebo. Deleži ostalih neželenih učinkov so bili med prejemniki cepiva Rotarix in placeba podobni. Opisan ni bil noben primer invaginacije.

Varnost pri dojenčkih, okuženih s HIV (virusom humane imunske pomanjkljivosti)

V klinični študiji je 100 dojenčkov, okuženih s HIV, dobilo cepivo Rotarix ali placebo. Varnostni profil je bil pri prejemnikih cepiva Rotarix in placeba podoben.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Poročali so o nekaj primerih prevelikega odmerjanja. Poročani neželeni učinki so bili v glavnem podobni neželenim učinkom po dajanju priporočenega odmerka cepiva Rotarix.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Cepiva proti rotavirusom (povzročitelji gastroenteritisov), oznaka ATC: J07BH01

Učinkovitost zaščite liofilizirane oblike cepiva

V kliničnih preskušanjih so dokazali učinkovitost proti gastroenteritisu, ki ga povzročajo rotavirusi najpogostejših genotipov G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] in G9P[8]. Poleg tega so dokazali učinkovitost

proti manj pogostima rotavirusnima genotipoma G8P[4] (hud gastroenteritis) in G12P[6] (gastroenteritis katerekoli jakosti). Ti sevi krožijo po celem svetu.

Klinične študije, ki so vrednotile učinkovitost zaščite pred katerimkoli rotavirusnim gastroenteritisom oziroma pred hudim rotavirusnim gastroenteritisom, so bile izvedene v Evropi, Latinski Ameriki, Afriki in Aziji.

Resnost gastroenteritisa je bila definirana po dveh različnih kriterijih:

-z 20-točkovnoVesikarijevo lestvico, ki upošteva tako celotno klinično sliko rotavirusnega gastroenteritisa

(resnost in trajanje driske ter bruhanja, resnost povišane telesne temperature in dehidracije) kot tudi potrebo

po zdravljenju; ali

- po definiciji kliničnega primera, ki temelji na merilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Klinična zaščita je bila ocenjena v kohorti po protokolu za učinkovitost, ki vključuje vse preiskovance iz kohorte po protokolu za varnost, vključene v zadevno obdobje spremljanja učinkovitosti.

Učinkovitost zaščite v Evropi

Klinična študija, izvedena v Evropi, je pri približno 4.000 osebah vrednotila dajanje cepiva Rotarix po različnih shemah dajanja, ki se uporabljajo v Evropi (2. in 3. mesec; 2. in 4. mesec; 3. in 4. mesec; 3. in 5. mesec).

V spodnji preglednici je prikazana učinkovitost zaščite cepiva med prvim in drugim letom življenja po aplikaciji dveh odmerkov cepiva Rotarix:

 

Prvo leto življenja

Drugo leto življenja

 

Rotarix n=2.572

Rotarix n=2.554

 

Placebo n=1.302

Placebo n=1.294

Učinkovitost cepiva (%) proti rotavirusnemu gastroenteritisu katerekoli jakosti in proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu

[95 % IZ]

Genotip

Katerakoli

Hud

Katerakoli

Hud

 

jakost

 

jakost

 

G1P[8]

95,6

96,4

82,7

96,5

 

[87,9;98,8]

[85,7;99,6]

[67,8;91,3]

[86,2;99,6]

G2P[4]

62,0*

74,7*

57,1

89,9

 

[<0,0;94,4]

[<0,0;99,6]

[<0,0;82,6]

[9,4;99,8]

G3P[8]

89,9

79,7

83,1*

 

[9,5;99,8]

[44,8;100]

[<0,0;98,1]

[<0,0;99,7]

G4P[8]

88,3

69,6*

87,3

 

[57,5;97,9]

[64,9;100]

[<0,0;95,3]

[<0,0;99,7]

G9P[8]

75,6

94,7

70,5

76,8

 

[51,1;88,5]

[77,9;99,4]

[50,7;82,8]

[50,8;89,7]

Sevi s P[8]

88,2

96,5

75,7

87,5

genotipom

[80,8;93,0]

[90,6;99,1]

[65,0;83,4]

[77,8;93,4]

Krožeči sevi

87,1

95,8

71,9

85,6

rotavirusov

[79,6;92,1]

[89,6;98,7]

[61,2;79,8]

[75,8;91,9]

Učinkovitost cepiva (%) proti rotavirusnemu gastroenteritisu, pri katerem je potrebno zdravljenje

[95% IZ]

Krožeči sevi

91,8

76,2

rotavirusov

[84;96,3]

[63,0;85,0]

Učinkovitost cepiva (%) proti rotavirusnemu gastroenteritisu, pri katerem je potrebno zdravljenje v bolnišnici

[95% IZ]

Krožeči sevi

92,2

rotavirusov

[81,8;100]

[65,6;99,1]

Hud rotavirusni gastroenteritis je bil definiran z oceno ≥ 11 na Vesikarijevi lestvici.

* Ni statistično značilno (p >0,05). Pri interpretaciji teh podatkov je potrebna previdnost.

Med prvim letom življenja se učinkovitost cepiva progresivno povečuje s povečevanjem resnosti bolezni in pri oceni ≥ 17 po Vesikariju doseže 100 % (95% interval zaupanja: 84,7;100).

Učinkovitost zaščite v Latinski Ameriki

Klinična študija, izvedena v Latinski Ameriki, je cepivo Rotarix ovrednotila pri več kot 20000 osebah.

Resnost gastroenteritisa (GE) je bila definirana po kriterijih Svetovne zdravstvene organizacije. Učinkovitost zaščite cepiva proti hudemu rotavirusnemu (RV) gastroenteritisu, pri katerem je potreben sprejem v bolnišnico in/ali rehidracijsko zdravljenje v zdravstvenih ustanovah, in genotipsko specifična učinkovitost cepiva po prejemu dveh odmerkov cepiva Rotarix sta predstavljeni v spodnji preglednici:

Genotip

Hud rotavirusni gastroenteritis†

Hud rotavirusni gastroenteritis†

 

(prvo leto življenja)

(drugo leto življenja)

 

Rotarix n = 9.009

Rotarix n = 7.175

 

Placebo n = 8.858

Placebo n = 7.062

 

Učinkovitost (%)

Učinkovitost (%)

 

[95 % IZ]

95 % IZ

Vsi RVGE

84,7

79,0

 

[71,7; 92,4]

[66,4; 87,4]

G1P[8]

91,8

72,4

 

[74,1; 98,4]

[34,5; 89,9]

G3P[8]

87,7

71,9*

 

[8,3; 99,7]

[<0,0; 97,1]

G4P[8]

50,8#*

63,1

 

[<0,0; 99,2]

[0,7; 88,2]

G9P[8]

90,6

87,7

 

[61,7; 98,9]

[72,9; 95,3]

Sevi z genotipom P[8]

90,9

79,5

 

[79,2; 96,8]

[67,0; 87,9]

† Hud rotavirusni gastroenteritis je bil opredeljen kot obdobje driske (z bruhanjem ali brez njega), ki je zahtevalo sprejem v bolnišnico in/ali rehidracijsko zdravljenje v zdravstveni ustanovi (merila Svetovne zdravstvene organizacije).

*Ni statistično značilno (p 0,05). Pri interpretaciji teh podatkov je potrebna previdnost.

#Število oseb, na katerih temelji ocena učinkovitosti proti G4P[8] je zelo majhno (1 oseba v skupini, ki je prejela cepivo Rotarix in 2 osebi v skupini, ki je prejela placebo).

Združena analiza petih študij* kaže, da je bila med prvim letom življenja učinkovitost proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu (Vesikari ≥ 11), ki ga povzroča genotip G2P[4] rotavirusa 71,4-odstotna (95 % IZ: 20,1; 91,1).

* Ocenjene vrednosti in intervali zaupanja iz teh študij:

100 % (95 % IZ: -1858,0; 100), 100 % (95 % IZ: 21,1; 100), 45,4 % (95 % IZ: -81,5; 86,6) in 74,7 % (95 % IZ: -386,2; 99,6). Za preostale študije ocenjene vrednosti niso na voljo.

Učinkovitost zaščite v Afriki

Klinična študija, izvedena v Afriki (cepivo Rotarix: n = 2.974; placebo: n = 1.443), je ovrednotila cepivo Rotarix dano v starosti približno 10 in 14 tednov (2 odmerka) ali v starosti približno 6, 10 in 14 tednov (3 odmerki). Učinkovitost cepiva proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu v prvem letu življenja je bila 61,2 % (95 % IZ: 44,0;73,2). Učinkovitost zaščite cepiva (združeni odmerki), ki je bila opažena proti rotavirusnemu gastroenteritisu katerekoli jakosti in proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu, je predstavljena v spodnji preglednici:

Genotip

Rotavirusni gastroenteritis

Hud rotavirusni gastroenteritis

 

katerekoli jakosti

Rotarix n=2.974

 

Rotarix n=2.974

Placebo n=1.443

 

Placebo n=1.443

 

 

Učinkovitost (%)

Učinkovitost (%)

 

[95% IZ]

[95% IZ]

G1P[8]

68,3

56,6

 

[53,6;78,5]

[11,8;78,8]

G2P[4]

49,3

83,8

 

[4,6;73,0]

[9,6;98,4]

G3P[8]

43,4*

51,5*

 

[<0;83,7]

[<0;96,5]

G8P[4]

38,7*

63,6

 

[<0;67,8]

[5,9;86,5]

G9P[8]

41,8*

56,9*

 

[<0;72,3]

[<0;85,5]

G12P[6]

48,0

55,5*

 

[9,7;70,0]

[<0; 82,2]

Sevi z genotipom

39,3

70,9

P[4]

[7,7;59,9]

[37,5;87,0]

Sevi z genotipom

46,6

55,2*

P[6]

[9,4;68,4]

[<0;81,3]

Sevi z

61,0

59,1

genotipomP[8]

[47,3;71,2]

[32,8;75,3]

† Hud gastroenteritis je bil opredeljen kot ocena ≥ 11 na Vesikarijevi lestvici

* Ni statistično značilno (p ≥ 0,05). Pri interpretaciji teh podatkov je potrebna previdnost.

Dolgotrajna učinkovitost do 3. leta starosti v Aziji

Klinična študija, ki so jo izvedli v Aziji (Hongkong, Singapur in Tajvan) (celotna cepljena kohorta: Rotarix: n = 5.359, placebo: n = 5.349), je ocenila cepivo Rotarix, uporabljeno po različnih shemah (2. in 4. mesec starosti, 3. in 4. mesec starosti).

V prvem letu so pri prejemnikih cepiva Rotarix zabeležili značilno manj primerov hudega rotavirusnega gastroenteritisa, ki ga je povzročil krožeči divji tip RV, kot pri prejemnikih placeba, in sicer od 2. tedna po 2. odmerku do enega leta starosti (0,0 % v primerjavi z 0,3 %), pri čemer je bila učinkovitost cepiva 100 %

(95 % IZ: 72,2; 100).

V spodnji preglednici je prikazana učinkovitost zaščite cepiva po dveh odmerkih cepiva Rotarix, opažena proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu v starosti do 2 let:

Učinkovitost do 2. leta starosti

Rotarix n= 5263 placebo n= 5256

Učinkovitost cepiva (%) proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu (95 % IZ)

Genotip

 

Hud†

G1P[8]

100,0

(80,8;100,0)

G2P[4]

100,0* (<0;100,0)

G3P[8]

94,5

(64,9;99,9)

G9P[8]

91,7

(43,8;99,8)

Sevi z genotipom P[8]

95,8

(83,8;99,5)

Krožeči sevi rotavirusov

96,1

(85,1;99,5)

Učinkovitost cepiva (%) proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu, ki je zahteval sprejem v bolnišnico in/ali rehidracijsko zdravljenje v zdravstveni ustanovi [95 % IZ].

Krožeči sevi rotavirusov

94,2 (82,2;98,8)

† Hud gastroenteritis je bil opredeljen kot ocena 11 na Vesikarijevi lestvici

* Ni statistično značilno (p ≥ 0,05). Pri interpretaciji teh podatkov je potrebna previdnost.

V tretjem letu življenja med prejemniki cepiva Rotarix (n = 4.222) ni bilo primerov hudega RV gastroenteritisa, med prejemniki placeba (n = 4.185) pa jih je bilo 13 (0,3 %). Učinkovitost cepiva je bila 100,0 % (95 % IZ: 67,5; 100,0). Primere hudega RV gastroenteritisa so povzročili sevi RV G1P[8], G2P[4],

G3P[8] in G9P[8]. Incidenca hudega RV gastroenteritisa, povezanega s posameznimi genotipi, je bila premajhna, da bi dopuščala izračun učinkovitosti. Učinkovitost proti hudem RV gastroenteritisu, ki je zahteval sprejem v bolnišnico, je bila 100 % (95 % IZ: 72,4; 100,0).

Učinkovitost zaščite tekoče oblike cepiva

Ker je imunski odziv, opažen po aplikaciji 2 odmerkov tekoče oblike cepiva Rotarix, primerljiv z imunskim odzivom po aplikaciji 2 odmerkov liofilizirane oblike cepiva Rotarix, lahko domnevamo, da je učinkovitost zaščite tekoče oblike enaka učinkovitosti zaščite liofilizirane oblike.

Imunski odziv

Imunološki mehanizem, s katerim cepivo Rotarix ščiti pred rotavirusnim gastroenteritisom, ni popolnoma pojasnjen. Povezave med pojavom protiteles zaradi cepljenja s cepivom proti rotavirusom in zaščito pred rotavirusnim gastroenteritisom niso dokazali.

V spodnji preglednici so prikazani odstotki oseb, ki so bile predhodno seronegativne na rotavirus (titri IgA protiteles < 20 e/ml) (ELISA), pri katerih je bil en ali dva meseca po aplikaciji drugega odmerka cepiva ali placeba v različnih študijah liofilizirane oblike cepiva Rotarix dosežen titer serumskih protirotavirusnih IgA

protiteles ≥ 20 e./ml.

Shema

Študije

 

Cepivo

 

Placebo

 

izvedene v

 

 

 

 

 

 

n

% 20 e./ml

n

% 20 e./ml

 

 

 

[95 % IZ]

 

[95 % IZ]

2. in 3.

Francija,

82,8

8,7

mesec

Nemčija

 

[77,5; 87,4]

 

[4,4; 15,0]

2. in 4.

Španija

85,5

12,4

mesec

 

 

[79,6; 90,2]

 

[6,3; 21,0]

3. in 5.

Finska, Italija

94,4

3,5

mesec

 

 

[90,0; 97,3]

 

[1,0; 8,7]

3. in 4.

Češka

84,6

2,2

mesec

republika

 

[78,5; 89,5]

 

[0,3; 7,8]

2. in 3. do 4.

Latinska

77,9%

15,1%

mesec

Amerika;

 

[73,8; 81,6]

 

[11,7; 19,0]

 

11 držav

 

 

 

 

10, 14 teden

Južnoafriška

58,4

22,5

in 6, 10, 14

republika,

 

[51,6;64,9]

 

[15,1;31,4]

teden

Malavi

 

 

 

 

(združeno)

 

 

 

 

 

V treh primerjalnih nadzorovanih preskušanjih je bil imunski odziv po aplikaciji tekoče oblike cepiva

Rotarix primerljiv z imunskim odzivom po aplikaciji liofilizirane oblike cepiva Rotarix.

Imunski odziv pri nedonošenčkih

V klinični študiji pri nedonošenčkih, rojenih po vsaj 27 tednih gestacijske starosti, so imunogenost cepiva Rotarix ocenili v podskupini 147 preiskovancev. Izkazalo se je, da je cepivo Rotarix v tej populaciji imunogeno; en mesec po drugem odmerku cepiva je 85,7 % (95 % IZ: 79,0; 90,9) preiskovancev doseglo

serumske titre IgA protiteles proti rotavirusu ≥ 20 e./ml (določeno z ELISA).

Učinkovitost po 2 odmerkih za preprečevanje RVGE, ki povzroči sprejem v bolnišnico

Država

Sevi

 

N $

Učinkovitost

Trajanje

Obdobje

Starostni

 

(primeri/kontrole)

% [95% IZ]

spremljanja

(starost)

razpon

 

 

 

 

 

 

 

 

Študije, ki jih je sponzoriral GSK

 

 

Belgija

Vsi

 

160/198

90 [81, 95]

2,4 leta

2008-2010

3-11 m

 

 

[75, 97]

 

< 4 leta

≥ 12 m

 

 

[76,

96)

 

 

G1[P8]

 

41/53

95 [78,

99]

 

 

G2[P4]

 

80/103

85 [64,

94]

 

 

3-11 m

 

 

[11,

96] ‡

 

 

≥ 12 m

 

 

[58,

95] ‡

 

Brazilija

Vsi

 

249/249 Ł

76 [58,

86]

1 leto

(Belém)

3-11 m

 

 

[68,

99]

 

2008-2009

≥ 12 m

 

 

[37,

81)

 

< 3 leta

G2[P4]

 

222/222 Ł

75 [57,

86]

 

 

3-11 m

 

 

[66,

99] ‡

 

 

≥ 12 m

 

 

[34,

81] ‡

 

Brazilija

Vsi

 

NP §

NP

 

2,5 leta

(Recife)

6-11 m

 

 

[47,

93]

 

2006-2008

≥ 12 m

 

 

5 [< 0, 69] *

 

< 5 let

G2[P4]

 

61/424 §

NP

 

 

 

6-11 m

 

 

[54, 95]

 

 

≥ 12 m

 

 

5 [< 0, 69]*

 

 

Vsi

 

NP †

NP

 

 

 

6-11 m

 

 

[48, 92]

 

 

≥ 12 m

 

 

[< 0, 81] *

 

 

G2[P4]

 

61/371 †

NP

 

 

 

6-11 m

 

 

[51, 94]

 

 

≥ 12 m

 

 

[< 0, 81] *

 

Singapur

Vsi

 

136/272

84 [32, 96]

2 leti

2008-2010

 

 

 

 

 

 

 

< 5 let

G1[P8]

 

89/89

91 [30, 99]

 

 

 

 

Druge študije

 

 

 

 

El Salvador

Vsi

 

251/770 Ł

76 [64, 84] **

2,5 leta

2007-2009

6-11 m

 

 

[68, 91]

 

< 2 leti

≥ 12 m

 

 

[27, 77]

 

m: meseci NP: ni podatka

$ Navedeno je število v celoti cepljenih (2 odmerka) in necepljenih primerov in kontrol.

Ł Učinkovitost cepiva je bila izračunana z uporabo kontrol iz soseščine.

§ Učinkovitost cepiva je bila izračunana z uporabo za rotavirus negativnih bolnišničnih kontrolnih preiskovancev.

† Učinkovitost cepiva je bila izračunana z uporabo bolnišničnih kontrolnih preiskovancev z akutno okužbo dihal. * Ni statistično značilno (p ≥ 0,05). Te podatke je treba tolmačiti previdno.

**Med preiskovanci, ki niso prejeli celotnega zaporedja cepljenja, je bila učinkovitost po enem odmerku 51 % (95 % IZ: 26, 67).

Podatki iz analize post hoc

Vpliv na umrljivost§

Študije vpliva s cepivom Rotarix v Panami, Braziliji in Mehiki so pokazale, da se je v 2 do 3 letih po uvedbi cepiva umrljivosti zaradi driske zaradi vseh vzrokov pri otrocih, mlajših od 5 let, zmanjšala od 22 do 56 %.

Vpliv na hospitalizacije§

V retrospektivni študiji podatkovne baze v Belgiji, izvedene pri otrocih, starih 5 let ali manj, je neposredni in posredni vpliv cepljenja s cepivom Rotarix na hospitalizacije, povezane z rotavirusi, dve leti po uvedbi

cepiva segal od 64 % (95 % IZ: 49, 76) do 80 % (95 % IZ: 77, 83). Podobne študije so pokazale naslednja zmanjšanja: v Braziliji za 59 %, v Avstraliji za 75 % in v El Salvadorju za 81 %. Poleg tega so tri študije vpliva na hospitalizacije zaradi driske zaradi vseh vzrokov, izvedene v Latinski Ameriki, pokazale zmanjšanje za 29 do 37 % dve leti po uvedbi cepiva.

§OPOMBA: Namen študij vpliva je ugotoviti časovno povezanost med boleznijo in cepljenjem, ne vzročne povezanosti. Na opaženi časovni učinek lahko vpliva tudi naravno nihanje incidence bolezni.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

saharoza dinatrijev adipat

Dulbekov spremenjeni nujni medij (DMEM – »Dulbecco’s Modified Eagle Medium«) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

Cepivo je treba uporabiti takoj po odprtju vsebnika.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

1,5 ml peroralne suspenzije v napolnjenem peroralnem aplikatorju (steklo tipa 1) z batnim zamaškom

(butilna guma) in zaščitnim pokrovčkom (butilna guma). Velikosti pakiranja po 1, 5, 10 ali 25.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Cepivo je bistra in brezbarvna tekočina brez vidnih delcev za peroralno uporabo.

Cepivo je že pripravljeno za uporabo (brez rekonstitucije ali nadaljnjega redčenja). Cepivo je treba aplicirati peroralno brez mešanja z drugimi cepivi ali raztopinami.

Pred aplikacijo morate preveriti videz cepiva glede morebitne prisotnosti kakršnihkoli tujih delcev in/ali neobičajnega fizikalnega videza. Če opazite kar koli od navedenega, cepivo zavrzite.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Navodila za aplikacijo cepiva:

Zaščitni

pokrovček peroralnega aplikatorja

1. S peroralnega aplikatorja odstranite zaščitni pokrovček.

2. To cepivo je namenjeno izključno za3. Ne injicirajte. peroralno aplikacijo. Otroka morate

namestiti v pokončen položaj. Celotno vsebino peroralnega aplikatorja aplicirajte peroralno (tako, da aplicirate celotno vsebino peroralnega aplikatorja na notranjo stran lica).

Prazen peroralni aplikator in zaščitni pokrovček zavrzite v ustrezen vsebnik za odstranjevanje bioloških odpadkov v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/05/330/005

EU/1/05/330/006

EU/1/05/330/007

EU/1/05/330/008

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 21. februar 2006

Datum zadnjega podaljšanja: 24. januar 2011

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu .

1.IME ZDRAVILA

Rotarix peroralna suspenzija

Cepivo proti rotavirusom, živo

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En odmerek (1,5 ml) vsebuje:

 

Humani rotavirus, sev RIX4414 (živ, atenuiran)*

ne manj kot 106,0 CCID50

*Pridobljen na Vero celicah

 

Pomožne snovi z znanim učinkom:

 

Cepivo vsebuje 1.073 mg saharoze (glejte poglavje 4.4).

 

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

Peroralna suspenzija.

Cepivo Rotarix je bistra in brezbarvna tekočina.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Cepivo Rotarix je indicirano za aktivno imunizacijo otrok, starih od 6 do 24 tednov. Uporabljamo ga za preprečevanje rotavirusnega gastroenteritisa (glejte poglavja 4.2, 4.4 in 5.1).

Cepivo Rotarix se sme uporabljati le v skladu z uradnimi priporočili.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Cepimo z dvema odmerkoma. Prvi odmerek lahko apliciramo od starosti 6 tednov dalje. Med obema odmerkoma morajo miniti vsaj 4 tedni. Najbolje je, da cepljenje z obema odmerkoma opravimo pred dopolnjenim 16. tednom starosti, vsekakor pa mora biti cepljenje z obema odmerkoma zaključeno pred dopolnjenim 24. tednom starosti.

Enako odmerjanje cepiva Rotarix lahko uporabimo pri nedonošenčkih, rojenih po vsaj 27 tednih gestacijske starosti (glejte poglavji 4.8 in 5.1).

Med kliničnimi preskušanji je redko prihajalo do izpljuvanja ali regurgitacije cepiva. V takšnih primerih niso aplicirali nadomestnega odmerka. Kljub temu pa lahko, v sicer malo verjetnih primerih, ko otrok izpljune ali regurgitira večino odmerka cepiva, ob istem obisku apliciramo enkraten nadomestni odmerek.

Priporočamo, da otroci, ki so prejeli prvi odmerek cepiva Rotarix, prejmejo tudi drugi odmerek cepiva

Rotarix, in da se tako začeto cepljenje zaključi z istim cepivom. Podatki o varnosti, imunogenosti in učinkovitosti cepljenja v primerih, ko je za prvi odmerek uporabljeno cepivo Rotarix, za drugi odmerek pa drugo cepivo proti rotavirusom ali obratno, niso na voljo.

Pediatrična populacija

Cepivo Rotarix se ne sme uporabljati pri otrocih, starejših od 24 tednov.

Način uporabe

Cepivo Rotarix je namenjeno izključno za peroralno uporabo.

Cepiva Rotarix se v nobenem primeru ne sme injicirati.

Za navodila glede priprave ali rekonstitucije cepiva pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Preobčutljivost po predhodni aplikaciji cepiv proti rotavirusom.

Invaginacija v anamnezi.

Osebe z nekorigirano kongenitalno malformacijo gastrointestinalnega trakta, ki je lahko predispozicija za invaginacijo.

Osebe s hudo kombinirano imunsko pomanjkljivostjo (SCID) (glejte poglavje 4.8).

Cepljenje s cepivom Rotarix je treba odložiti pri osebah, ki prebolevajo hudo akutno vročinsko bolezen. Blage okužbe niso kontraindikacija za cepljenje.

Cepljenje s cepivom Rotarix je treba odložiti pri osebah, ki imajo drisko ali bruhajo.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

V skladu z dobro klinično prakso se je pred cepljenjem treba seznaniti z anamnezo, še posebej v povezavi z morebitnimi kontraindikacijami in opraviti klinični pregled.

Podatki o varnosti in učinkovitosti cepiva Rotarix pri otrocih z boleznimi prebavil ali zavrto rastjo niso na voljo. O dajanju cepiva Rotarix takšnim otrokom mora zdravnik skrbno razmisliti, še posebej, če meni, da bi bilo necepljenje povezano z večjim tveganjem.

Zdravstveno osebje mora, kot previdnostni ukrep, spremljati vse simptome, ki kažejo na invaginacijo (hude bolečine v trebuhu, dolgotrajno bruhanje, krvavo blato, napihnjenost trebuha in/ali močno zvišano telesno temperaturo), saj podatki iz opazovalnih varnostnih študij kažejo povečano tveganje za invaginacijo, večinoma v 7 dneh po cepljenju s cepivom proti rotavirusu (glejte poglavje 4.8). Staršem oz. skrbnikom je potrebno svetovati, da o takšnih simptomih nemudoma poročajo zdravniku.

Za osebe z nagnjenostjo k invaginaciji glejte poglavje 4.3.

Ni pričakovati, da bi asimptomatske ali blago simptomatske okužbe s HIV vplivale na varnost ali učinkovitost cepiva Rotarix. Klinična študija pri majhnem številu asimptomatskih ali blago simptomatskih HIV-pozitivnih dojenčkov ni pokazala očitnih težav z varnostjo (glejte poglavje 4.8).

Uporaba cepiva Rotarix pri dojenčkih z znano imunsko pomanjkljivostjo ali sumom nanjo mora temeljiti na natančni oceni možnih koristi in tveganj.

Po cepljenju se vakcinalni virus izloča z blatom. Izločanje je največje približno sedmi dan po cepljenju. Po aplikaciji prvega odmerka liofilizirane oblike cepiva Rotarix so s testom ELISA odkrili virusne antigene v 50 % vzorcev blata, po aplikaciji drugega odmerka cepiva pa v 4 % vzorcev blata. Ko so te vzorce blata testirali na prisotnost živega vakcinalnega seva virusa, je bilo pozitivnih le 17 % vzorcev. V dveh

primerjalnih nadzorovanih preskušanjih je bilo izločanje vakcinalnega virusa po cepljenju s cepivom Rotarix v tekoči obliki primerljivo z izločanjem vakcinalnega virusa po cepljenju s cepivom Rotarix v liofilizirani obliki.

Poročali so o prenašanju izločenega vakcinalnega virusa na seronegativne osebe, ki so bile v stiku s cepljeno osebo, pri čemer pa se klinični simptomi niso pojavili.

Pri otrocih, ki so v tesnem stiku z osebami z imunsko pomanjkljivostjo, npr. osebami z rakavimi obolenji, s kakorkoli drugače oslabljenim imunskim sistemom ali osebami, ki se zdravijo z imunosupresivnimi zdravili, je potrebna previdnost pri cepljenju s cepivom Rotarix.

Osebe, ki so v stiku s pred kratkim cepljenim otrokom, morajo poskrbeti za ustrezno osebno higieno (npr. umivanje rok po menjavi plenic).

Pri aplikaciji odmerkov primarne imunizacije veliko prezgodaj rojenim nedonošenčkom (rojenim pred ali v 28. tednu nosečnosti), še posebno tistim z respiratorno nezrelostjo v anamnezi, je treba upoštevati možnost pojava apneje in potrebo po 48 do 72 urnem spremljanju pljučnega delovanja.

Ker je korist cepljenja v tej skupini otrok velika, cepljenja ne bi smeli odložiti ali ga izpustiti.

Zaščitni imunski odziv morda ne bo dosežen pri vseh cepljenih osebah (glejte poglavje 5.1).

Obseg morebitne zaščite, dosežene s cepivom Rotarix, proti drugim rotavirusnim sevom, ki med kliničnimi preskušanji niso krožili, trenutno ni znan. Klinične študije, na katerih temeljijo podatki o učinkovitosti, so bile izvedene v Evropi, Centralni ter Južni Ameriki, Afriki in Aziji (glejte poglavje 5.1).

Cepivo Rotarix ne ščiti pred gastroenteritisom, ki ga povzročajo drugi povzročitelji in ne rotavirusi.

Podatki o uporabi cepiva Rotarix za postekspozicijsko profilakso niso na voljo.

Cepiva Rotarix se v nobenem primeru ne sme injicirati.

Cepivo vsebuje saharozo kot pomožno snov. Bolniki z redko dedno intoleranco za fruktozo, malabsorpcijo glukoze/galaktoze ali pomanjkanjem saharoza-izomaltaze ne smejo prejeti tega cepiva.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Cepivo Rotarix se lahko daje sočasno s katerimkoli od naslednjih monovalentnih ali kombiniranih cepiv [vključno s šestvalentnimi cepivi (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju – celotna celica (DTPw), cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju – acelularno (DTPa), cepivom proti hemofilusu influence tipa b (Hib), inaktiviranim cepivom proti otroški ohromelosti (IPV), cepivom proti hepatitisu B (HBV), konjugiranim cepivom proti pnevmokokom in konjugiranim cepivom proti meningokokom serološke skupine C. S kliničnimi študijami so dokazali, da se imunski odziv in varnostni profil apliciranih cepiv ne spremeni.

Pri sočasni aplikaciji cepiva Rotarix in peroralnega cepiva proti otroški ohromelosti (OPV) se imunski odziv na polio antigene ne spremeni. Zaradi sočasnega dajanja cepiva Rotarix in OPV se imunski odziv na cepivo proti rotavirusom sicer lahko nekoliko zmanjša, vendar pa je klinično preskušanje, v katerega je bilo vključenih več kot 4.200 oseb, ki so cepivo Rotarix prejele skupaj z OPV, pokazalo, da se je klinična zaščita proti hudi obliki rotavirusnega gastroenteritisa ohranila.

Glede uživanja hrane ali tekočine pred ali po aplikaciji cepiva ni omejitev.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Cepivo Rotarix ni namenjeno za uporabo pri odraslih. O uporabi cepiva Rotarix med nosečnostjo in dojenjem ni podatkov.

Dokazi, pridobljeni med kliničnimi preskušanji kažejo, da dojenje ne zmanjša zaščite pred rotavirusnim gastroenteritisom, ki se jo doseže s cepivom Rotarix. Med cepljenjem z obema odmerkoma cepiva se torej lahko nadaljuje z dojenjem.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Podatek ni potreben.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Spodaj predstavljene varnostne značilnosti temeljijo na podatkih iz kliničnih preskušanj, opravljenih bodisi z liofilizirano ali tekočo obliko cepiva Rotarix.

V skupaj štirih kliničnih preskušanjih so uporabili približno 3800 odmerkov tekoče oblike cepiva Rotarix pri približno 1900 dojenčkih. Ta preskušanja so pokazala, da so varnostne značilnosti tekoče oblike podobne kot pri liofilizirani obliki.

Izvedenih je bilo triindvajset kliničnih preskušanj, v katerih je približno 51000 otrok prejelo približno 106000 odmerkov cepiva Rotarix (liofilizirana ali tekoča oblika).

V treh s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanjih (Finska, Indija in Bangladeš) so otroci prejeli samo cepivo Rotarix (rutinsko cepljenje z drugimi cepivi je bilo odloženo). V skupini, ki je prejela cepivo Rotarix, se pojavnost in resnost nespontano navedenih učinkov (zbranih 8 dni po cepljenju), driske, bruhanja, izgube apetita, povišane telesne temperature, razdražljivosti in kašlja/izcedka iz nosu ni pomembno razlikovala od pojavnosti v skupini, ki je prejela placebo. Po aplikaciji drugega odmerka se pojavnost ali resnost omenjenih učinkov ni povečala.

V kumulativni analizi sedemnajstih s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanj (Evropa, Severna Amerika, Latinska Amerika, Azija, Afrika), vključno s preskušanji, v katerih so cepivo Rotarix uporabili sočasno z običajno rabljenimi pediatričnimi cepivi (glejte poglavje 4.5), so naslednje neželene učinke

(zbrane 31 dni po cepljenju) ocenili kot morebiti povezane s cepljenjem.

Tabelarični pregled neželenih učinkov

Poročane neželene učinke so razvrstili glede na naslednjo pogostnost:

Pogostnost je navedena kot:

Zelo pogosti (≥ 1/10)

Pogosti (≥ 1/100, < 1/10)

Občasni (≥ 1/1.000, < 1/100)

Redki (≥ 1/10.000, < 1/1.000)

Zelo redki (< 1/10.000)

Organski sistem

Pogostnost

 

Neželeni učinki

 

 

 

 

Bolezni prebavil

Pogosti

 

driska

 

Občasni

 

abdominalna bolečina, flatulenca

 

 

 

Zelo redki

 

invaginacija (glejte poglavje 4.4)

 

 

 

Neznana*

 

hematohezija

 

 

 

Neznana*

 

gastroenteritis z izločanjem

 

 

 

 

 

cepilnega virusa pri dojenčkih s

 

 

 

hudo kombinirano imunsko

 

 

 

pomanjkljivostjo (SCID)

 

 

 

 

Bolezni kože in podkožja

Občasni

 

dermatitis

 

 

 

 

Splošne težave in spremembe na

Pogosti

 

razdražljivost

mestu aplikacije

 

 

 

Bolezni dihal, prsnega koša in

Neznana*

 

apneja pri veliko prezgodaj rojenih

mediastinalnega prostora

 

 

nedonošenčkih (rojenih pred ali v

 

 

 

28. tednu nosečnosti) (glejte

 

 

 

poglavje 4.4)

* Ker so bili ti dogodki poročani spontano, njihove pogostnosti ni mogoče zanesljivo oceniti.

Opis izbranih neželenih učinkov

Invaginacija

Podatki iz opazovalnih študij varnosti, opravljenih v več državah, kažejo, da cepiva proti rotavirusom spremlja povečano tveganje za invaginacijo, večinoma v 7 dneh po cepljenju. V ZDA in Avstraliji so ugotovili do 6 dodatnih primerov na 100.000 dojenčkov v primerjavi z osnovno incidenco od 33 do 101 na 100.000 dojenčkov (mlajših od enega leta starosti) na leto.

Malo je dokazov o manjšem povečanju tveganja po drugem odmerku.

Nepojasnjeno ostaja, ali cepiva proti rotavirusom vplivajo na celotno pogostnost invaginacije pri daljših obdobjih spremljanja (glejte poglavje 4.4).

Posebne populacije

Varnost pri nedonošenčkih

V klinični študiji je 670 nedonošenčkov z gestacijsko starostjo od 27 do 36 tednov dobilo liofilizirano obliko cepiva Rotarix, 339 pa placebo. Prvi odmerek so dobili po 6. tednu po rojstvu. Resne neželene učinke so opazili pri 5,1 % otrok, ki so dobili cepivo Rotarix, in pri 6,8 % tistih, ki so dobili placebo. Deleži ostalih neželenih učinkov so bili med prejemniki cepiva Rotarix in placeba podobni. Opisan ni bil noben primer invaginacije.

Varnost pri dojenčkih, okuženih s HIV (virusom humane imunske pomanjkljivosti)

V klinični študiji je 100 dojenčkov, okuženih s HIV, dobilo cepivo Rotarix ali placebo. Varnostni profil je bil pri prejemnikih cepiva Rotarix in placeba podoben.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Poročali so o nekaj primerih prevelikega odmerjanja. Poročani neželeni učinki so bili v glavnem podobni neželenim učinkom po dajanju priporočenega odmerka cepiva Rotarix.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Cepiva proti rotavirusom (povzročitelji gastroenteritisov), oznaka ATC: J07BH01

Učinkovitost zaščite liofilizirane oblike cepiva

V kliničnih preskušanjih so dokazali učinkovitost proti gastroenteritisu, ki ga povzročajo rotavirusi najpogostejših genotipov G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] in G9P[8]. Poleg tega so dokazali učinkovitost proti manj pogostima rotavirusnima genotipoma G8P[4] (hud gastroenteritis) in G12P[6] (gastroenteritis katerekoli jakosti). Ti sevi krožijo po celem svetu.

Klinične študije, ki so vrednotile učinkovitost zaščite pred katerimkoli rotavirusnim gastroenteritisom oziroma pred hudim rotavirusnim gastroenteritisom, so bile izvedene v Evropi, Latinski Ameriki, Afriki in Aziji.

Resnost gastroenteritisa je bila definirana po dveh različnih kriterijih:

- z 20-točkovnoVesikarijevo lestvico, ki upošteva tako celotno klinično sliko rotavirusnega gastroenteritisa

(resnost in trajanje driske ter bruhanja, resnost povišane telesne temperature in dehidracije) kot tudi potrebo po zdravljenju;

ali

- -po definiciji kliničnega primera, ki temelji na merilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Klinična zaščita je bila ocenjena v kohorti po protokolu za učinkovitost, ki vključuje vse preiskovance iz kohorte po protokolu za varnost, vključene v zadevno obdobje spremljanja učinkovitosti.

Učinkovitost zaščite v Evropi

Klinična študija, izvedena v Evropi, je pri približno 4.000 osebah vrednotila dajanje cepiva Rotarix po različnih shemah dajanja, ki se uporabljajo v Evropi (2. in 3. mesec; 2. in 4. mesec; 3. in 4. mesec; 3. in 5. mesec).

V spodnji preglednici je prikazana učinkovitost zaščite cepiva med prvim in drugim letom življenja po aplikaciji dveh odmerkov cepiva Rotarix:

 

Prvo leto življenja

Drugo leto življenja

 

Rotarix n=2.572

Rotarix n=2.554

 

Placebo n=1.302

Placebo n=1.294

Učinkovitost cepiva (%) proti rotavirusnemu gastroenteritisu katerekoli jakosti in proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu

[95 % IZ]

Genotip

Katerakoli

Hud

Katerakoli

Hud

 

jakost

 

jakost

 

G1P[8]

95,6

96,4

82,7

96,5

 

[87,9;98,8]

[85,7;99,6]

[67,8;91,3]

[86,2;99,6]

G2P[4]

62,0*

74,7*

57,1

89,9

 

[<0,0;94,4]

[<0,0;99,6]

[<0,0;82,6]

[9,4;99,8]

G3P[8]

89,9

79,7

83,1*

 

[9,5;99,8]

[44,8;100]

[<0,0;98,1]

[<0,0;99,7]

G4P[8]

88,3

69,6*

87,3

 

[57,5;97,9]

[64,9;100]

[<0,0;95,3]

[<0,0;99,7]

G9P[8]

75,6

94,7

70,5

76,8

 

[51,1;88,5]

[77,9;99,4]

[50,7;82,8]

[50,8;89,7]

Sevi s P[8]

88,2

96,5

75,7

87,5

genotipom

[80,8;93,0]

[90,6;99,1]

[65,0;83,4]

[77,8;93,4]

Krožeči sevi

87,1

95,8

71,9

85,6

rotavirusov

[79,6;92,1]

[89,6;98,7]

[61,2;79,8]

[75,8;91,9]

Učinkovitost cepiva (%) proti rotavirusnemu gastroenteritisu, pri katerem je potrebno zdravljenje

[95% IZ]

Krožeči sevi

91,8

76,2

rotavirusov

[84;96,3]

[63,0;85,0]

Učinkovitost cepiva (%) proti rotavirusnemu gastroenteritisu, pri katerem je potrebno zdravljenje v bolnišnici

[95% IZ]

Krožeči sevi

92,2

rotavirusov

[81,8;100]

[65,6;99,1]

Hud rotavirusni gastroenteritis je bil definiran z oceno ≥ 11 na Vesikarijevi lestvici.

* Ni statistično značilno (p >0,05). Pri interpretaciji teh podatkov je potrebna previdnost.

Med prvim letom življenja se učinkovitost cepiva progresivno povečuje s povečevanjem resnosti bolezni in pri oceni ≥ 17 po Vesikariju doseže 100 % (95% interval zaupanja: 84,7;100).

Učinkovitost zaščite v Latinski Ameriki

Klinična študija, izvedena v Latinski Ameriki, je cepivo Rotarix ovrednotila pri več kot 20000 osebah.

Resnost gastroenteritisa (GE) je bila definirana po kriterijih Svetovne zdravstvene organizacije. Učinkovitost zaščite cepiva proti hudemu rotavirusnemu (RV) gastroenteritisu, pri katerem je potreben sprejem v bolnišnico in/ali rehidracijsko zdravljenje v zdravstvenih ustanovah, in genotipsko specifična učinkovitost cepiva po prejemu dveh odmerkov cepiva Rotarix sta predstavljeni v spodnji preglednici:

Genotip

Hud rotavirusni gastroenteritis†

Hud rotavirusni gastroenteritis†

 

(prvo leto življenja)

(drugo leto življenja)

 

Rotarix = 9.009

Rotarix n = 7.175

 

Placebo n = 8.858

Placebo n = 7.062

 

Učinkovitost (%)

Učinkovitost (%)

 

[95 % IZ]

95 % IZ

Vsi RVGE

84,7

79,0

 

[71,7; 92,4]

[66,4; 87,4]

G1P[8]

91,8

72,4

 

[74,1; 98,4]

[34,5; 89,9]

G3P[8]

87,7

71,9*

 

[8,3; 99,7]

[<0,0; 97,1]

G4P[8]

50,8#*

63,1

 

[<0,0; 99,2]

[0,7; 88,2]

G9P[8]

90,6

87,7

 

[61,7; 98,9]

[72,9; 95,3]

Sevi z genotipom P[8]

90,9

79,5

 

[79,2; 96,8]

[67,0; 87,9]

† Hud rotavirusni gastroenteritis je bil opredeljen kot obdobje driske (z bruhanjem ali brez njega), ki je zahtevalo sprejem v bolnišnico in/ali rehidracijsko zdravljenje v zdravstveni ustanovi (merila Svetovne zdravstvene organizacije).

*Ni statistično značilno (p 0,05). Pri interpretaciji teh podatkov je potrebna previdnost.

#Število oseb, na katerih temelji ocena učinkovitosti proti G4P[8] je zelo majhno (1 oseba v skupini, ki je prejela cepivo Rotarix in 2 osebi v skupini, ki je prejela placebo).

Združena analiza petih študij* kaže, da je bila med prvim letom življenja učinkovitost proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu (Vesikari ≥ 11), ki ga povzroča genotip G2P[4] rotavirusa 71,4-odstotna (95 % IZ: 20,1; 91,1).

* Ocenjene vrednosti in intervali zaupanja iz teh študij:

100 % (95 % IZ: -1858,0; 100), 100 % (95 % IZ: 21,1; 100), 45,4 % (95 % IZ: -81,5; 86,6) in 74,7 % (95 % IZ: -386,2; 99,6). Za preostale študije ocenjene vrednosti niso na voljo.

Učinkovitost zaščite v Afriki

Klinična študija, izvedena v Afriki (cepivo Rotarix: n = 2.974; placebo: n = 1.443), je ovrednotila cepivo Rotarix, dano v starosti približno 10 in 14 tednov (2 odmerka) ali v starosti približno 6, 10 in 14 tednov (3 odmerki). Učinkovitost cepiva proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu v prvem letu življenja je bila

61,2 % (95 % IZ: 44,0;73,2). Učinkovitost zaščite cepiva (združeni odmerki), ki je bila opažena proti rotavirusnemu gastroenteritisu katerekoli jakosti in proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu, je predstavljena v spodnji preglednici:

Genotip

Rotavirusni gastroenteritis

Hud rotavirusni gastroenteritis

 

katerekoli jakosti

Rotarix n=2.974

 

Rotarix n=2.974

Placebo n=1.443

 

Placebo n=1.443

 

 

Učinkovitost (%)

Učinkovitost (%)

 

[95% IZ]

[95% IZ]

G1P[8]

68,3

56,6

 

[53,6;78,5]

[11,8;78,8]

G2P[4]

49,3

83,8

 

[4,6;73,0]

[9,6;98,4]

G3P[8]

43,4*

51,5*

 

[<0;83,7]

[<0;96,5]

G8P[4]

38,7*

63,6

 

[<0;67,8]

[5,9;86,5]

G9P[8]

41,8*

56,9*

 

[<0;72,3]

[<0;85,5]

G12P[6]

48,0

55,5*

 

[9,7;70,0]

[<0; 82,2]

Sevi z genotipom

39,3

70,9

P[4]

[7,7;59,9]

[37,5;87,0]

Sevi z genotipom

46,6

55,2*

P[6]

[9,4;68,4]

[<0;81,3]

Sevi z

61,0

59,1

genotipomP[8]

[47,3;71,2]

[32,8;75,3]

† Hud gastroenteritis je bil opredeljen kot ocena ≥ 11 na Vesikarijevi lestvici

* Ni statistično značilno (p 0,05). Pri interpretaciji teh podatkov je potrebna previdnost.

Dolgotrajna učinkovitost do 3. leta starosti v Aziji

Klinična študija, ki so jo izvedli v Aziji (Hongkong, Singapur in Tajvan) (celotna cepljena kohorta: Rotarix: n = 5.359, placebo: n = 5.349), je ocenila cepivo Rotarix, uporabljeno po različnih shemah (2. in 4. mesec starosti, 3. in 4. mesec starosti).

V prvem letu so pri prejemnikih cepiva Rotarix zabeležili značilno manj primerov hudega rotavirusnega gastroenteritisa, ki ga je povzročil krožeči divji tip RV, kot pri prejemnikih placeba, in sicer od 2. tedna po 2. odmerku do enega leta starosti (0,0 % v primerjavi z 0,3 %), pri čemer je bila učinkovitost cepiva 100 % (95 % IZ: 72,2; 100).

V spodnji preglednici je prikazana učinkovitost zaščite cepiva po dveh odmerkih cepiva Rotarix, opažena proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu v starosti do 2 let:

Učinkovitost do 2. leta starosti

Rotarix n= 5263 placebo n= 5256

Učinkovitost cepiva (%) proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu (95 % IZ)

Genotip

 

Hud†

G1P[8]

100,0

(80,8;100,0)

G2P[4]

100,0* (<0;100,0)

G3P[8]

94,5

(64,9;99,9)

G9P[8]

91,7

(43,8;99,8)

Sevi z genotipom P[8]

95,8

(83,8;99,5)

Krožeči sevi rotavirusov

96,1

(85,1;99,5)

Učinkovitost cepiva (%) proti hudemu rotavirusnemu gastroenteritisu, ki je zahteval sprejem v bolnišnico in/ali rehidracijsko zdravljenje v zdravstveni ustanovi [95 % IZ].

Krožeči sevi rotavirusov

94,2 (82,2;98,8)

† Hud gastroenteritis je bil opredeljen kot ocena 11 na Vesikarijevi lestvici

* Ni statistično značilno (p ≥ 0,05). Pri interpretaciji teh podatkov je potrebna previdnost.

V tretjem letu življenja med prejemniki cepiva Rotarix (n = 4.222) ni bilo primerov hudega RV gastroenteritisa, med prejemniki placeba (n = 4.185) pa jih je bilo 13 (0,3 %). Učinkovitost cepiva je bila 100,0 % (95 % IZ: 67,5; 100,0). Primere hudega RV gastroenteritisa so povzročili sevi RV G1P[8], G2P[4],

G3P[8] in G9P[8]. Incidenca hudega RV gastroenteritisa, povezanega s posameznimi genotipi, je bila premajhna, da bi dopuščala izračun učinkovitosti. Učinkovitost proti hudem RV gastroenteritisu, ki je zahteval sprejem v bolnišnico, je bila 100 % (95 % IZ: 72,4; 100,0).

Učinkovitost zaščite tekoče oblike cepiva

Ker je imunski odziv, opažen po aplikaciji 2 odmerkov tekoče oblike cepiva Rotarix, primerljiv z imunskim odzivom po aplikaciji 2 odmerkov liofilizirane oblike cepiva Rotarix, lahko domnevamo, da je učinkovitost zaščite tekoče oblike enaka učinkovitosti zaščite liofilizirane oblike.

Imunski odziv

Imunološki mehanizem, s katerim cepivo Rotarix ščiti pred rotavirusnim gastroenteritisom, ni popolnoma pojasnjen. Povezave med pojavom protiteles zaradi cepljenja s cepivom proti rotavirusom in zaščito pred rotavirusnim gastroenteritisom niso dokazali.

V spodnji preglednici so prikazani odstotki oseb, ki so bile predhodno seronegativne na rotavirus (titri IgA protiteles <20 e/ml) (ELISA), pri katerih je bil en ali dva meseca po aplikaciji drugega odmerka cepiva ali placeba v različnih študijah liofilizirane oblike cepiva Rotarix dosežen titer serumskih protirotavirusnih IgA

protiteles ≥ 20 e./ml.

Shema

Študije

 

Cepivo

 

Placebo

 

izvedene v

 

 

 

 

 

 

n

% 20 e./ml

n

% 20 e./ml

 

 

 

[95 % IZ]

 

[95 % IZ]

2. in 3.

Francija,

82,8

8,7

mesec

Nemčija

 

[77,5; 87,4]

 

[4,4; 15,0]

2. in 4.

Španija

85,5

12,4

mesec

 

 

[79,6; 90,2]

 

[6,3; 21,0]

3. in 5.

Finska, Italija

94,4

3,5

mesec

 

 

[90,0; 97,3]

 

[1,0; 8,7]

3. in 4.

Češka

84,6

2,2

mesec

republika

 

[78,5; 89,5]

 

[0,3; 7,8]

2. in 3. do 4.

Latinska

77,9%

15,1%

mesec

Amerika;

 

[73,8; 81,6]

 

[11,7; 19,0]

 

11 držav

 

 

 

 

10, 14 teden

Južnoafriška

58,4

22,5

in 6, 10, 14

republika,

 

[51,6;64,9]

 

[15,1;31,4]

teden

Malavi

 

 

 

 

(združeno)

 

 

 

 

 

V treh primerjalnih nadzorovanih preskušanjih je bil imunski odziv po aplikaciji tekoče oblike cepiva

Rotarix primerljiv z imunskim odzivom po aplikaciji liofilizirane oblike cepiva Rotarix.

Imunski odziv pri nedonošenčkih

V klinični študiji pri nedonošenčkih, rojenih po vsaj 27 tednih gestacijske starosti, so imunogenost cepiva Rotarix ocenili v podskupini 147 preiskovancev. Izkazalo se je, da je cepivo Rotarix v tej populaciji imunogeno; en mesec po drugem odmerku cepiva je 85,7 % (95 % IZ: 79,0; 90,9) preiskovancev doseglo

serumske titre IgA protiteles proti rotavirusu ≥ 20 e./ml (določeno z ELISA).

Učinkovitost po 2 odmerkih za preprečevanje RVGE, ki povzroči sprejem v bolnišnico

Država

Sevi

 

N $

Učinkovitost

Trajanje

Obdobje

Starostni

 

(primeri/kontrole)

% [95% IZ]

spremljanja

(starost)

razpon

 

 

 

 

 

 

 

 

Študije, ki jih je sponzoriral GSK

 

 

Belgija

Vsi

 

160/198

90 [81, 95]

2,4 leta

2008-2010

3-11 m

 

 

[75, 97]

 

< 4 leta

≥ 12 m

 

 

[76,

96)

 

 

G1[P8]

 

41/53

95 [78,

99]

 

 

G2[P4]

 

80/103

85 [64,

94]

 

 

3-11 m

 

 

[11,

96] ‡

 

 

≥ 12 m

 

 

[58,

95] ‡

 

Brazilija

Vsi

 

249/249 Ł

76 [58,

86]

1 leto

(Belém)

3-11 m

 

 

[68,

99]

 

2008-2009

≥ 12 m

 

 

[37,

81)

 

< 3 leta

G2[P4]

 

222/222 Ł

75 [57,

86]

 

 

3-11 m

 

 

[66,

99] ‡

 

 

≥ 12 m

 

 

[34,

81] ‡

 

Brazilija

Vsi

 

NP §

NP

 

2,5 leta

(Recife)

6-11 m

 

 

[47,

93]

 

2006-2008

≥ 12 m

 

 

5 [< 0, 69] *

 

< 5 let

G2[P4]

 

61/424 §

NP

 

 

 

6-11 m

 

 

[54, 95]

 

 

≥ 12 m

 

 

5 [< 0, 69]*

 

 

Vsi

 

NP †

NP

 

 

 

6-11 m

 

 

[48, 92]

 

 

≥ 12 m

 

 

[< 0, 81] *

 

 

G2[P4]

 

61/371 †

NP

 

 

 

6-11 m

 

 

[51, 94]

 

 

≥ 12 m

 

 

[< 0, 81] *

 

Singapur

Vsi

 

136/272

84 [32, 96]

2 leti

2008-2010

 

 

 

 

 

 

 

< 5 let

G1[P8]

 

89/89

91 [30, 99]

 

 

 

 

Druge študije

 

 

 

 

El Salvador

Vsi

 

251/770 Ł

76 [64, 84] **

2,5 leta

2007-2009

6-11 m

 

 

[68, 91]

 

< 2 leti

≥ 12 m

 

 

[27, 77]

 

m: meseci NP: ni podatka

$ Navedeno je število v celoti cepljenih (2 odmerka) in necepljenih primerov in kontrol.

Ł Učinkovitost cepiva je bila izračunana z uporabo kontrol iz soseščine.

§ Učinkovitost cepiva je bila izračunana z uporabo za rotavirus negativnih bolnišničnih kontrolnih preiskovancev.

† Učinkovitost cepiva je bila izračunana z uporabo bolnišničnih kontrolnih preiskovancev z akutno okužbo dihal. * Ni statistično značilno (p ≥ 0,05). Te podatke je treba tolmačiti previdno.

**Med preiskovanci, ki niso prejeli celotnega zaporedja cepljenja, je bila učinkovitost po enem odmerku 51 % (95 % IZ: 26, 67).

Podatki iz analize post hoc

Vpliv na umrljivost§

Študije vpliva s cepivom Rotarix v Panami, Braziliji in Mehiki so pokazale, da se je v 2 do 3 letih po uvedbi cepiva umrljivosti zaradi driske zaradi vseh vzrokov pri otrocih, mlajših od 5 let, zmanjšala od 22 do 56 %.

Vpliv na hospitalizacije§

V retrospektivni študiji podatkovne baze v Belgiji, izvedene pri otrocih, starih 5 let ali manj, je neposredni in posredni vpliv cepljenja s cepivom Rotarix na hospitalizacije, povezane z rotavirusi, dve leti po uvedbi

cepiva segal od 64 % (95 % IZ: 49, 76) do 80 % (95 % IZ: 77, 83). Podobne študije so pokazale naslednja zmanjšanja: v Braziliji za 59 %, v Avstraliji za 75 % in v El Salvadorju za 81 %. Poleg tega so tri študije vpliva na hospitalizacije zaradi driske zaradi vseh vzrokov, izvedene v Latinski Ameriki, pokazale zmanjšanje za 29 do 37 % dve leti po uvedbi cepiva.

§OPOMBA: Namen študij vpliva je ugotoviti časovno povezanost med boleznijo in cepljenjem, ne vzročne povezanosti. Na opaženi časovni učinek lahko vpliva tudi naravno nihanje incidence bolezni.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

saharoza dinatrijev adipat

Dulbekov spremenjeni nujni medij (DMEM – »Dulbecco’s Modified Eagle Medium«) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

Cepivo je treba uporabiti takoj po odprtju vsebnika.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

1,5 ml peroralne suspenzije v stisljivi tubi (polietilen) z membrano in pokriti z zaporko tube (polipropilen). Velikosti pakiranja po 1, 10 ali 50.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Cepivo je bistra in brezbarvna tekočina brez vidnih delcev za peroralno uporabo.

Cepivo je že pripravljeno za uporabo (brez rekonstitucije ali nadaljnjega redčenja).

Cepivo je treba aplicirati peroralno brez mešanja z drugimi cepivi ali raztopinami.

Pred aplikacijo morate preveriti videz cepiva glede morebitne prisotnosti kakršnihkoli tujih delcev in/ali neobičajnega fizikalnega videza. Če opazite kar koli od navedenega, cepivo zavrzite.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Navodila za aplikacijo cepiva:

Preden začnete dajati cepivo, preberite celotno navodilo za uporabo.

A Kaj morate narediti pred dajanjem cepiva Rotarix

Preverite datum izteka roka uporabnosti.

Preverite, da tuba ni poškodovana ali že odprta.

Preverite, da je tekočina bistra in brezbarvna ter da v njej ni delcev.

Če opazite kakršnokoli nenormalnost cepiva ne uporabite.

To cepivo se daje peroralno – neposredno iz tube.

Cepivo je pripravljeno za uporabo – ni vam ga treba zmešati z ničemer.

B Priprava tube

1. Snemite zaporko

Zaporko obdržite - potrebujete jo, da boste prebodli membrano.

Tubo držite pokonci.

2.Večkrat frcnite vrh tube, dokler na njem ni več tekočine

S frcanjem tik pod membrano odstranite vso tekočino iz najtanjšega predela tube.

3.Namestitev zaporke za odprtje tube

Tubo držite pokončno.

Držite stranico tube.

V notranjosti vrha zaporke je majhna konica – v sredini.

Obrnite zaporko na glavo (180°).

4. Odpiranje tube

Ni vam treba vrteti. Pritisnite zaporko navzdol, da prebodete membrano.

Nato odstranite zaporko.

C Preverite, da ste tubo pravilno odprli

1. Preverite, da ste prebodli membrano

Na vrhu tube mora biti luknjica.

2. Kaj narediti, če membrana ni prebodena

Če membrana ni prebodena, se vrnite na točko B in ponovite korake 2,3 in 4.

D Dajanje cepiva

Ko je tuba odprta, preverite, da je tekočina bistra, brez prisotnih delcev.

Če opazite karkoli nenormalnega, ne uporabite cepiva.

Cepivo uporabite takoj.

1.Namestite otroka za dajanje cepiva

Posedite otroka tako, da bo nagnjen rahlo nazaj.

2.Dajanje cepiva

Nežno stisnite tekočino na stran otrokovih ust – proti notranjosti lica.

Tubo boste morda morali nekajkrat stisniti, da boste iztisnili celotno cepivo – povsem v redu je, če kapljica ostane v konici tube.

Prazno tubo in zaporko zavrzite v ustrezen vsebnik za odstranjevanje bioloških odpadkov v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/05/330/009

EU/1/05/330/010

EU/1/05/330/011

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 21. februar 2006

Datum zadnjega podaljšanja: 24. januar 2011

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu .

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept