Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Twinrix Adult (hepatitisA virus (inactivated) / hepatitis...) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J07BC20

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaTwinrix Adult
ATC kodaJ07BC20
SubstancahepatitisA virus (inactivated) / hepatitis B surface antigen
ProizvajalecGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.IME ZDRAVILA

Twinrix za odrasle suspenzija za injiciranje

cepivo proti hepatitisu A, inaktivirano, in hepatitisu B, rekombinantno (HAB), adsorbirano

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

1 odmerek (1 ml) vsebuje:

 

Virus hepatitisa A (inaktivirani)1,2

720 ELISA enot

Površinski antigen virusa hepatitisa B3,4

20 mikrogramov

1Pridobljen na humanih diploidnih celicah (MRC-5)

 

2Adsorbiran na hidratirani aluminijev hidroksid

0,05 miligrama Al3+

3Pridobljen s tehnologijo rekombinantne DNA na celični kulturi kvasovk (Saccharomyces cerevisiae)

4Adsorbiran na aluminijev fosfat0,4 miligrama Al3+

Cepivo lahko vsebuje sledi neomicina, ki se uporablja v proizvodnem procesu (glej poglavje 4.3).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija za injiciranje motna bela suspenzija

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Cepivo Twinrix za odrasle je indicirano za uporabo pri neimunih odraslih in mladostnikih, starih 16 let in več, pri katerih obstaja tveganje za okužbo z virusom hepatitisa A in virusom hepatitisa B.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

- Odmerek

Za odrasle in mladostnike, stare 16 let in več, je priporočljiv odmerek 1,0 ml.

- Osnovna shema cepljenja

Standardno osnovno cepljenje s cepivom Twinrix za odrasle sestoji iz treh odmerkov: prvi odmerek apliciramo na izbrani dan cepljenja, drugi odmerek sledi 1 mesec po prvem cepljenju in

tretji odmerek 6 mesecev po prvem cepljenju.

V izjemnih okoliščinah, kadar je potovanje predvideno en mesec ali več po prvem odmerku cepiva in ni na voljo dovolj časa za standardno (0, 1, 6) shemo cepljenja, lahko pri odraslih uporabimo shemo treh zaporednih intramuskularnih injekcij, apliciranih na 0., 7. in 21. dan. Kadar je uporabljena ta shema cepljenja, je priporočljivo dati še 4. odmerek cepiva 12 mesecev po aplikaciji prvega odmerka.

Priporočeno shemo je treba upoštevati. Za vse odmerke osnovnega cepljenja je potrebno uporabiti isto cepivo.

- Poživitveni odmerek

Na voljo so podatki o dolgotrajni prisotnosti protiteles po cepljenju s cepivom Twinrix za odrasle v trajanju do 15 let po cepljenju. Titri anti-HBs in anti-HAV protiteles, opaženi po osnovnem cepljenju, so primerljivi z opažanji po cepljenju z monovalentnimi cepivi. Tudi upadanje titra protiteles je podobno. Splošne napotke za poživitvena cepljenja se zato lahko povzame iz izkušenj z monovalentnimi cepivi.

Hepatitis B

Pri zdravih osebah, ki so prejele celotno osnovno shemo cepljenja, ni potrebno poživitveno cepljenje s cepivom proti hepatitisu B. Kljub temu nekateri uradni programi cepljenja vsebujejo priporočilo za poživitveno cepljenje s cepivom proti hepatitisu B in ta priporočila je potrebno upoštevati.

Pri nekaterih kategorijah oseb ali bolnikov, izpostavljenih HBV (npr. bolniki na hemodializi ali imunsko pomanjkljive osebe), je zaradi zagotovitve zaščitnega nivoja protiteles ≥ 10 i.e./l potrebna posebna previdnost.

Hepatitis A

Še vedno ni popolnoma dognano, če imunsko kompetentne osebe, ki so se odzvale na cepljenje s cepivom proti hepatitisu A, potrebujejo poživitveni odmerek, saj kljub temu, da se protiteles ne zazna, zaščito lahko zagotavlja imunološki spomin. Smernice za poživitveno cepljenje temeljijo na predpostavki, da so za zaščito nujno potrebna protitelesa; anti-HAV protitelesa naj bi se po ocenah ohranila najmanj 10 let.

V okoliščinah, ko je zaželen poživitveni odmerek proti hepatitisu A in tudi proti hepatitisu B, se lahko uporabi cepivo Twinrix za odrasle. Osebe, cepljene s cepivom Twinrix za odrasle, lahko prejmejo poživitveni odmerek posameznega monovalentnega cepiva.

Način uporabe

Twinrix za odrasle se injicira intramuskularno, najbolje v deltoidni predel.

Twinrix za odrasle se lahko izjemoma aplicira podkožno pri osebah s trombocitopenijo ali motnjami strjevanja krvi. Vsekakor pa se lahko zaradi tega pričakuje pomanjkljiv imunski odgovor na cepljenje

(glejte poglavje 4.4).

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilni učinkovini ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1, ali neomicin.

Preobčutljivost po predhodnem cepljenju s cepivi proti hepatitisu A in/ali hepatitisu B.

Cepljenje s cepivom Twinrix za odrasle je treba odložiti pri osebah, ki imajo težjo akutno vročinsko bolezen.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Po vsakem cepljenju ali celo pred njim se lahko pojavi sinkopa (omedlevica), zlasti pri mladostnikih, kot psihološki odziv na injiciranje z iglo. To lahko spremljajo različni nevrološki znaki, npr. prehodna motnja vida, parestezije in tonično-klonični gibi udov med okrevanjem. Pomembno je zagotoviti ukrepe za preprečitev poškodb v primeru omedlevice.

Obstaja možnost, da so osebe v času cepljenja v inkubacijski dobi za hepatitis A ali hepatitis B. Ni znano, če Twinrix za odrasle v teh primerih prepreči bolezni.

Cepivo ne bo preprečilo okužbe z drugimi povzročitelji, kot sta virus hepatitisa C in hepatitisa E, ali drugimi patogeni, ki lahko prizadenejo jetra.

Twinrix za odrasle ni priporočljiv za zaščito po predhodni izpostavljenosti (npr. po vbodu z iglo).

Cepivo ni bilo preizkušeno pri bolnikih z oslabljeno imunostjo. Pri bolnikih na hemodializi in osebah s slabšim imunskim odzivom po osnovnem cepljenju morda ne bo dosežen ustrezen titer protiteles anti- HAV in anti-HBs, zato bodo tovrstni bolniki morda potrebovali dodatne odmerke cepiva.

Ugotovljeno je bilo, da prekomerna telesna masa (definirana z indeksom telesne mase (ITM)

≥ 30 kg/m2) zmanjša imunski odziv na cepiva proti hepatitisu A. Ugotovljeni so bili še številni drugi dejavniki, ki vplivajo na slabši imunski odziv po cepljenju s cepivi proti hepatitisu B. To so: višja starost, moški spol, debelost, kajenje, način dajanja cepiva ali nekatere obstoječe kronične bolezni. Pri bolnikih, pri katerih obstaja tveganje, da po osnovni shemi cepljenja s cepivom Twinrix za odrasle ne bodo razvili ustrezne serozaščite, je potrebno razmišljati o serološkem testiranju. Bolniki z zmanjšanim odzivom na cepljenje ali brez bodo morda potrebovali dodatne odmerke.

Kot pri vseh drugih parenteralnih cepivih mora biti zaradi redke možnosti anafilaktične reakcije na voljo ustrezno zdravljenje in zagotovljeno opazovanje osebe po cepljenju.

Cepiva se ne daje intradermalno ali intramuskularno v glutealno mišico, ker je mogoče, da se na ta način ne doseže ustreznega imunskega odgovora. Izjemoma se Twinrix za odrasle lahko daje subkutano in sicer bolnikom s trombocitopenijo in bolnikom z motnjami strjevanja krvi, ker lahko pri njih po intramuskularnem injiciranju nastopi krvavitev (glejte poglavje 4.2).

Cepiva Twinrix za odrasle se v nobenem primeru ne sme dajati v žilo.

Kot cepljenje s katerim koli cepivom lahko tudi cepljenje s cepivom Twinrix za odrasle ne izzove zaščitnega imunskega odgovora pri vseh cepljenih osebah.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Ni zbranih podatkov o sočasnem dajanju cepiva Twinrix za odrasle in specifičnih imunoglobulinov proti hepatitisu A ali hepatitisu B. Vsekakor pa, kadar sta bili monovalentni cepivi proti hepatitisu A ali hepatitisu B dani hkrati s specifičnimi imunoglobulini, ni bilo opaziti vpliva na serokonverzijo, čeprav so titri protiteles lahko nižji.

Čeprav hkratnega dajanja cepiva Twinrix za odrasle in drugih cepiv niso posebej preučevali, ob uporabi različnih injekcijskih brizg in pri injiciranju na različna mesta interakcija ni predvidena.

Pričakujemo lahko, da pri osebah, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, ali bolnikih z imunsko pomanjkljivostjo morda ne bo dosežen ustrezen imunski odgovor.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Vpliv cepiva Twinrix za odrasle na embriofetalno, perinatalno in postnatalno preživetje ter razvoj so ovrednotili pri podganah. Ta študija ni pokazala neposrednih ali posrednih škodljivih vplivov na plodnost, brejost, razvoj zarodka/plodu, porod ali postnatalni razvoj.

V kliničnih preskušanjih vpliva cepiva Twinrix za odrasle na embriofetalno, perinatalno in postnatalno preživetje ter razvoj prospektivno niso ovrednotili.

Podatki o izidih nosečnosti, pridobljeni pri manjšem številu cepljenih nosečnic, ne kažejo na možnost škodljivih vplivov cepiva Twinrix za odrasle na nosečnost ali zdravje plodu/novorojenca. Škodljivega vpliva rekombinantnega površinskega antigena virusa hepatitisa B na nosečnost ali plod sicer ne pričakujemo, vendar kljub temu priporočamo, da se cepljenje odloži na čas po porodu, če matere ni treba nujno zaščititi pred okužbo z virusom hepatitisa B.

Dojenje

Ni znano, če se cepivo Twinrix za odrasle izloča v materino mleko. Študije izločanja cepiva Twinrix za odrasle v mleko pri živalih niso bile izvedene. Pri odločanju o nadaljevanju/prekinitvi dojenja ali nadaljevanju/prekinitvi cepljenja s cepivom Twinrix za odrasle je treba upoštevati tako korist dojenja za otroka kot korist cepljenja s cepivom Twinrix za odrasle za mater.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Twinrix za odrasle nima ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Prikazan varnostni profil je osnovan na skupni analizi dogodkov na odmerek pri več kot 6.000 osebah, ki so bile cepljene po standardni shemi (0, 1, 6 mesec) (n=5,683) ali pospešeni shemi (0, 7, 21 dan) cepljenja (n=320). Po cepljenju s cepivom Twinrix za odrasle po standardni shemi cepljenja 0, 1 in 6 mesecev sta bili najbolj pogosto poročani neželeni reakciji bolečina in rdečina s pogostnostjo 37,6 % in 17,0 % na odmerek.

V dveh kliničnih študijah, kjer so osebe prejele Twinrix za odrasle po pospešeni shemi (0, 7, 21 dan), so poročali o splošnih in lokalnih učinkih z isto kategorijo pogostnosti, kot je tu prikazano. Po četrtem odmerku prejetem v 12. mesecu, je pojavnost sistemskih in lokalnih neželenih reakcij primerljiva s tisto po cepljenju na 0, 7, 21 dan.

V raziskavi, ki je primerjala pogostnost neželenih dogodkov po aplikaciji cepiva Twinrix za odrasle in po aplikaciji monovalentnih cepiv, so opazili, da se pogostnosti neželenih dogodkov, po katerih so bile cepljene osebe vprašane, med seboj ne razlikujejo.

Tabelarični pregled neželenih učinkov

Pogostnost je navedena kot:

Zelo pogosti:

≥ 1/10

Pogosti:

≥ 1/100 do < 1/10

Občasni:

≥ 1/1.000 do < 1/100

Redki:

≥ 1/10.000 do < 1/1.000

Zelo redki:

< 1/10.000

Organski sistem

Pogostnost

Neželeni učinki

Klinične študije

 

 

Infekcijske in parazitske bolezni

občasni

okužba zgornjih dihalnih poti

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

redki

limfadenopatija

Presnovne in prehranske motnje

redki

zmanjšan apetit

Bolezni živčevja

zelo pogosti

glavobol

 

občasni

omotica

 

redki

hipestezija, parestezija

Žilne bolezni

redki

hipotenzija

Bolezni prebavil

pogosti

gastrointestinalni simptomi, driska,

 

 

navzea

 

občasni

bruhanje, bolečine v trebuhu*

Bolezni kože in podkožja

redki

izpuščaj, srbenje

 

zelo redki

koprivnica

Bolezni mišično-skeletnega sistema in

občasni

mialgija

vezivnega tkiva

redki

artralgija

Splošne težave in spremembe na mestu

zelo pogosti

bolečina in rdečina na mestu injiciranja,

aplikacije

 

utrujenost

 

pogosti

oteklina na mestu injiciranja, reakcije na

 

 

mestu injiciranja (kot so hematom,

 

 

srbenje in pojav modric), občutek

 

občasni

slabosti

 

zvišana telesna temperatura (≥ 37,5 °C)

Izkušnje v obdobju trženja

redki

gripi podobna bolezen, mrzlica

 

 

Poročali so o naslednjih neželenih reakcijah po cepljenju s cepivom Twinrix ali z monovalentnima cepivoma proti hepatitisu A ali hepatitisu B izdelovalca GlaxoSmithKline:

Infekcijske in parazitske bolezni

meningitis

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

trombocitopenija, trombocitopenična purpura

Bolezni imunskega sistema

anafilaksijske, alergijske reakcije vključno z

 

anafilaktoidnimi reakcijami in serumski bolezni podobno

 

stanje

Bolezni živčevja

encefalitis, encefalopatija, nevritis, nevropatija, paraliza,

 

konvulzije

Žilne bolezni

vaskulitis

Bolezni kože in podkožja

angionevrotični edem, lichen planus, multiformni eritem

Bolezni mišično-skeletnega sistema in

artritis, mišična oslabelost

vezivnega tkiva

 

Splošne težave in spremembe na mestu

takojšnja bolečina na mestu vboda

aplikacije

 

Pri spremljanju množične uporabe monovalentnih cepiv proti hepatitisu A in/ali hepatitisu B so

dodatno poročali o naslednjih neželenih učinkih, ki so bili časovno povezani s cepljenjem:

Bolezni živčevja

multipla skleroza, mielitis, ohromelost obraza,

 

polinevritis, kot je Guillain-Barréjev sindrom (z

 

ascendentno paralizo), optični nevritis

Splošne težave in spremembe na mestu

občutek zbadanja in pekoč občutek

aplikacije

 

Preiskave

nenormalne vrednosti preiskav jetrne funkcije

*se nanaša na splošne reakcije, ki se lahko pojavijo v kliničnih preskusih z cepivom za otroke

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Med spremljanjem cepiva po pridobitvi dovoljenja za promet so poročali o primerih prevelikega odmerjanja. Neželeni učinki so bili podobni tistim po navadnem cepljenju.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Cepiva proti hepatitisu, oznaka ATC: J07BC20

Twinrix za odrasle je kombinirano cepivo, pripravljeno iz posameznih pripravkov prečiščenega, inaktiviranega virusa hepatitisa A (HA) in prečiščenega površinskega antigena virusa hepatitisa B

(HBsAg), ki sta ločeno adsorbirana na aluminijev hidroksid in aluminijev fosfat. HA virus je namnožen na humanih diploidnih celicah MRC5. HBsAg je pridobljen z gensko tehnologijo na kulturi celic kvasovk v selektivnem mediju.

Twinrix za odrasle omogoča imunost proti virusom hepatitisa A in hepatitisa B z indukcijo specifičnih anti-HAV in anti-HBs protiteles.

Zaščita pred virusom hepatitisa A in hepatitisa B se razvije v 2-4 tednih. V kliničnih študijah so specifična humoralna protitelesa proti hepatitisu A ugotovili pri približno 94 % odraslih oseb en mesec po aplikaciji prvega odmerka cepiva in pri 100 % oseb en mesec po aplikaciji tretjega odmerka (to je mesec 7). Specifična humoralna protitelesa proti hepatitisu B so ugotovili pri 70 % odraslih po prvem odmerku in pri približno 99 % po tretjem odmerku.

V izjemnih okoliščinah se pri odraslih lahko uporabi osnovno shemo cepljenja (0, 7. in 21.dan) z dodatnim četrtim odmerkom 12 mesecev po prvem odmerku. V klinični raziskavi so uporabili to shemo cepljenja in ugotovili, da je imelo 82 % cepljenih oseb zaščitni nivo anti-HBV protiteles v 1. tednu in 85 % cepljenih oseb v 5. tednu po aplikaciji tretjega odmerka (to je en in dva meseca po prvem odmerku). Stopnja zaščite proti hepatitisu B je porasla na 95,1 % v treh mesecih po prvem odmerku.

Stopnja seropozitivnosti za anti-HAV protitelesa je bila 100 % en mesec, 99,5 % dva meseca in 100 % tri mesece po prvem odmerku.

En mesec po četrtem odmerku so imele vse cepljene osebe zaščitni nivo anti-HBs protiteles in so bile seropozitivne na anti-HAV protitelesa.

V klinični študiji pri osebah, starejših od 40 let, so primerjali stopnjo seropozitivnosti na anti-HAV protitelesa in protitelesa proti hepatitisu B po dajanju cepiva Twinrix za odrasle v standardni shemi (0- 1-6) v primerjavi s seropozitivnostjo in stopnjo serumske zaščite po monovalentnih cepivih hepatitisa

A in B po dajanju v nasprotno roko.

Stopnja serumske zaščite proti hepatitisu B po dajanju cepiva Twinrix za odrasle je bila 92 % po 7 mesecih in 56 % po 48 mesecih, po dajanju monovalentnega 20 µg cepiva proti hepatitisu B izdelovalca GlaxoSmithKline Biologicals pa 80 in 43 % (po 7 in po 48 mesecih) ter 71 in 31 % po dajanju nekega drugega monovalentnega 10 µg cepiva proti hepatitisu B z dovoljenjem za promet. Koncentracije protiteles anti-HB so bile manjše tudi zaradi višje starosti in indeksa telesne mase, bile pa so sicer nižje pri moških kot pri ženskah.

Stopnja seropozitivnosti za protitelesa anti-HAV po dajanju cepiva Twinrix za odrasle je bila 97 % po 7 in po 48 mesecih, v primerjavi z 99 in 93 % po dajanju monovalentnega cepiva proti hepatitisu A izdelovalca GlaxoSmithKline Biologicals ter 99 in 97 % po dajanju nekega drugega monovalentnega cepiva proti hepitatisu A z dovoljenjem za promet.

Osebe so dobile dodaten odmerek enakega cepiva/enakih cepiv 48 mesecev po prvem odmerku primarnega cepljenja. En mesec po tem odmerku je 95 % oseb, cepljenih s cepivom Twinrix za

odrasle, doseglo seroprotektivno koncentracijo protiteles anti-HBV (≥ 10 mi.e./ml), geometrijska srednja vrednost koncentracij (GMC - geometric mean concentrations) pa se je povečala za 179-krat (GMC 7.234 mi.e./ml), kar kaže na imunski spominski odziv.

V dveh dolgotrajnih kliničnih raziskavah izvedenih pri odraslih osebah, starih od 17 do 43 let, so pri 56 osebah 15 let po primarnem cepljenju s cepivom Twinrix za odrasle s testi določili, da je bila anti- HAV seropozitivnost 100% v obeh raziskavah, stopnji anti-HBs serološke zaščite pa sta bili 89,3% oziroma 92,9% glede na vsako reziskavo. Kinetika upadanja nivoja anti-HAV in anti-HBs protiteles je bila podobna kot pri monovalentnih cepivih.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Vrednotenje farmakokinetičnih lastnosti za cepiva ni zahtevano.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij varnosti ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

natrijev klorid voda za injekcije

Za adjuvanse glejte poglavje 2.

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C).

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Napolnjena injekcijska brizga

1 ml suspenzije v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa I) z batnim zamaškom (butilna guma). Velikosti pakiranja: 1, 10 ali 25 z iglami ali brez njih.

Viala

1 ml suspenzije v viali (steklo tipa I) z zamaškom (butilna guma). Velikosti pakiranja: 1, 10 in 25.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Med shranjevanjem se lahko pojavi fina bela usedlina in bister brezbarvni zgornji sloj. Pred uporabo je treba cepivo pretresti, da ponovno postane enotnega, motno belega videza.

Kako pretresti cepivo, da dobimo enotno, motno belo suspenzijo

Cepivo je treba pretresti upoštevajoč naslednje korake:

1.Brizgo držite pokončno v zaprti dlani.

2.Brizgo pretresite tako, da jo prevračate na glavo in spet nazaj.

3.Postopek odločno ponavljajte vsaj 15 sekund.

4.Ponovno preglejte cepivo:

a.če je cepivo enotna, motno bela suspenzija, je pripravljeno za uporabo – videz ne sme biti bister;

b.če cepivo še vedno ni videti kot enotna, motno bela suspenzija – brizgo ponovno prevračajte na glavo in spet nazaj za vsaj nadaljnjih 15 sekund – nato ponovno preglejte cepivo.

Pred uporabo je treba cepivo vizualno pregledati glede morebitnih tujih delcev in/ali nenormalnega fizikalnega videza. Če opazite kar koli od navedenega, cepiva ne smete uporabiti.

Neuporabljeno cepivo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

Napolnjena injekcijska brizga

EU/1/96/020/001

EU/1/96/020/002

EU/1/96/020/003

EU/1/96/020/007

EU/1/96/020/008

EU/1/96/020/009

Viala

EU/1/96/020/004

EU/1/96/020/005

EU/1/96/020/006

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum prve odobritve: 20. september 1996

Datum zadnjega podaljšanja: 20. september 2006

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http:/www.ema.europa.eu

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept