Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viracept (nelfinavir) – Označevanje - J05AE04

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaViracept
ATC kodaJ05AE04
Substancanelfinavir
ProizvajalecRoche Registration Ltd.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

BESEDILO NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA

Viracept 50 mg/g peroralni prašek nelfinavir

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

promet

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

Vsebnik vsebuje 144 g peroralnega praška. Vsak gram peroralnega praška vsebuje 50 mg nelfinavirja v obliki nelfinavirjevega mesilata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

Vsebuje tudi sladilo aspartam (E951), saharozo palmitat, kalij, naravne in umetne arome in druge

 

 

 

dovoljenja

 

pomožne snovi. Za nadaljne informacije glejte Navodilo za uporabo.

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

144 g peroralnega praška

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

ā

 

 

Za peroralno uporabo

ve

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo na odilo

 

 

6.POSEBNO OPOZORILODOSEGA INO SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ

 

 

nima

 

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte edosegljivo otrokom

Zdravilo

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Z

ravila ne pripravljajte v steklenici

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C

Shranjujte v originalnem vsebniku

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Velika Britanija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/97/054/001

 

 

 

 

za

13.

 

 

 

 

 

IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

dovoljenja

 

Serija

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

Izdaja zdravila je le na recept

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

16.

 

 

ve

 

 

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

viracept 50 mg

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

promet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

BESEDILO NA NALEPKI STEKLENICE

1. IME ZDRAVILA

Viracept 50 mg/g peroralni prašek nelfinavir

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

promet

 

 

En gram peroralnega praška vsebuje 50 mg nelfinavirja (v obliki mesilata).

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

Vsebuje tudi E951, saharozo palmitat, kalij.

za

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodiloādovoljenja

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

144 g

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

Za peroralno uporabo

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

nima

ve

 

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

Zdravilo shranjujte nedoseglj vo otrokom

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

Zdravila ne pripravljajte v steklenici

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

Uporabno do

 

 

 

 

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C

Shranjujte v originalnem vsebniku

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

‘Logo’

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/97/054/001

13. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Serija

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

ā

 

nima

ve

Zdravilo

 

 

 

dovoljenja

za

 

promet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

BESEDILO NA ZUNANJI OVOJNINI

1. IME ZDRAVILA

Viracept 250 mg filmsko obložene tablete nelfinavir

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

promet

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 292,25 mg nelfinavirjevega mesilata, kar ustreza 250 g

 

nelfinavirja v obliki proste baze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsebuje tudi barvilo indigotin (E132) in druge pomožne snovi.

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za peroralno uporabo

 

ādovoljenja

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

270 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

nima

 

 

 

 

POSEBNO OPOZORILO OveSHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

Zdravilo shranjujte edosegljivo otrokom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

Uporabno do

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C

Shranjujte v originalnem vsebniku

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/97/054/004

13.

 

 

 

 

 

za

IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Serija

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

Izdaja zdravila je le na recept

 

 

 

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

ā

 

 

16.

 

 

 

 

 

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

viracept 250 mg

nima

ve

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

promet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

BESEDILO NA NALEPKI STEKLENICE

1. IME ZDRAVILA

Viracept 250 mg filmsko obložene tablete nelfinavir

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

promet

 

 

 

 

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 250 mg nelfinavirja (v obliki mesilata).

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

za

 

 

 

 

 

 

270 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

Za peroralno uporabo

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo

 

 

6.

 

 

ā

 

 

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokomve

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

Upo abno do

 

 

 

 

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

 

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C

 

 

 

Shranjujte v originalnem vsebniku

 

 

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

‘Logo’

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/97/054/004

13. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

ā

 

nima

ve

Zdravilo

 

 

 

dovoljenja

za

 

promet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

BESEDILO NA ZUNANJI OVOJNINI

1. IME ZDRAVILA

Viracept 250 mg filmsko obložene tablete nelfinavir

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

promet

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 292,25 mg nelfinavirjevega mesilata, kar ustreza 250 g

 

nelfinavirja v obliki proste baze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsebuje tudi barvilo indigotin (E132) in druge pomožne snovi.

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za peroralno uporabo

 

ādovoljenja

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

300 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

nima

 

 

 

 

POSEBNO OPOZORILO OveSHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

Zdravilo shranjujte edosegljivo otrokom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

Uporabno do

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C

Shranjujte v originalnem vsebniku

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/97/054/005

13.

 

 

 

 

 

za

IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Serija

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

Izdaja zdravila je le na recept

 

 

 

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

ā

 

 

16.

 

 

 

 

 

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

viracept 250 mg

nima

ve

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

promet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

BESEDILO NA NALEPKI STEKLENICE

1. IME ZDRAVILA

Viracept 250 mg filmsko obložene tablete nelfinavir

 

 

 

 

 

 

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

promet

 

 

 

 

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 250 mg nelfinavirja (v obliki mesilata).

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

za

 

 

 

 

 

 

300 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

Za peroralno uporabo

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo

 

 

6.

 

 

ā

 

 

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokomve

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

Upo abno do

 

 

 

 

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

 

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C

 

 

 

Shranjujte v originalnem vsebniku

 

 

10.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

‘Logo’

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/97/054/005

13. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

ā

 

nima

ve

Zdravilo

 

 

 

dovoljenja

za

 

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept