Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voncento (human coagulation factor VIII / human...) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - B02BD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaVoncento
ATC kodaB02BD06
Substancahuman coagulation factor VIII / human von willebrand factor
ProizvajalecCSL Behring GmbH

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

Voncento 250 i.e. FVIII/ 600 i.e. VWF (5 ml vehikel) prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje

Voncento 500 i.e. FVIII/ 1200 i.e. VWF (10 ml vehikel) prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje

Voncento 500 i.e. FVIII/ 1200 i.e. VWF (5 ml vehikel) prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje

Voncento 1000 i.e. FVIII/ 2400 i.e. VWF (10 ml vehikel) prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena viala zdravila Voncento 250 i.e. FVIII/ 600 i.e. VWF vsebuje nominalno:

-250 i.e.* humanega koagulacijskega faktorja VIII** (FVIII).

-600 i.e.*** humanega von Willebrandovega faktorja** (VWF).

Po rekonstituciji s 5 ml vsebuje raztopina 50 i.e./ml FVIII in 120 i.e./ml VWF.

Ena viala zdravila Voncento 500 i.e. FVIII/ 1200 i.e. VWF vsebuje nominalno:

-500 i.e.* humanega koagulacijskega faktorja VIII** (FVIII).

-1200 i.e.*** humanega von Willebrandovega faktorja** (VWF).

Po rekonstituciji z 10 ml vsebuje raztopina 50 i.e./ml FVIII in 120 i.e./ml VWF.

Ena viala zdravila Voncento 500 i.e. FVIII/ 1200 i.e. VWF vsebuje nominalno:

-500 i.e.* humanega koagulacijskega faktorja VIII** (FVIII).

-1200 i.e.*** humanega von Willebrandovega faktorja** (VWF).

Po rekonstituciji s 5 ml vsebuje raztopina 100 i.e./ml FVIII in 240 i.e./ml VWF.

Ena viala zdravila Voncento 1000 i.e. FVIII/ 2400 i.e. VWF vsebuje nominalno:

-1000 i.e.* humanega koagulacijskega faktorja VIII** (FVIII).

-2400 i.e.*** humanega von Willebrandovega faktorja** (VWF).

Po rekonstituciji z 10 ml vsebuje raztopina 100 i.e./ml FVIII in 240 i.e./ml VWF.

Pomožne snovi z znanim učinkom:

Natrij približno 128,2 mmol/l (2,95 mg/ml).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

_________________________________________

* Aktivnost (i.e.) FVIII je določena s pomočjo kromogenega preskusa po Evropski farmakopeji.

Specifična aktivnost FVIII zdravila Voncento, pred dodatkom stabilizatorja, je približno 70 i.e.

FVIII/mg beljakovin.

**pridobljen iz plazme človeških darovalcev

***Aktivnost VWF je določena s pomočjo WHO standarda za VWF. Specifična aktivnost VWF zdravila Voncento, pred dodatkom stabilizatorja, je približno 100 i.e. VWF/mg beljakovin.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje

Bel prašek in bister, brezbarven vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Von Willebrandova bolezen (VWB)

Preprečevanje in zdravljenje krvavitev ali kirurških krvavitev pri bolnikih s VWB, ko samo zdravljenje z dezmopresinom (DDAVP) ni učinkovito ali je kontraindicirano.

Hemofilija A (prirojeno pomanjkanje FVIII)

Profilaksa in zdravljenje krvavitev pri bolnikih s hemofilijo A.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje VWB in hemofilije A naj nadzoruje zdravnik z izkušnjami pri zdravljenju motenj hemostaze.

Odločitev o tem, ali sme posamezni bolnik uporabljati zdravilo za bolnike s VWB in hemofilijo A doma, mora sprejeti lečeči zdravnik, ki mora tudi poskrbeti za ustrezno izobraževanje ter uporabo v določenih časovnih presledkih tudi preverjati.

Razmerje med FVIII:C in VWF:Rco v viali je približno 1:2,4.

Predhodno nezdravljeni bolniki

Varnost in učinkovitost zdravila Voncento pri predhodno nezdravljenih bolnikih še nista bili dokazani. Podatki niso na voljo.

Spremljanje zdravljenja

Med potekom zdravljenja je priporočljivo ustrezno določanje ravni faktorja VIII, kot vodilo za določanje odmerka in pogostnosti ponavljajočih se injekcij. Posamezni bolniki se lahko med seboj razlikujejo pri svojem odzivu na faktor VIII, kar se kaže z različnimi razpolovnimi dobami in različnimi ravnmi povrnitve aktivnosti. Odmerek, ki temelji na telesni masi, je morda treba prilagoditi pri bolnikih s prenizko ali prekomerno telesno težo. Zlasti pri velikih kirurških posegih je nujno natančno spremljanje nadomestnega zdravljenja z analizo koagulacije (aktivnosti faktorja VIII v plazmi).

Odmerjanje

von Willebrandova bolezen

Pomembno je, da odmerek izračunamo z uporabo števila i.e. določenega VWF:RCo.

Na splošno 1 i.e./kg VWF:RCo dvigne raven VWF:RCo v krvnem obtoku za 0,02 i.e./ml (2 %).

Dosegli naj bi raven VWF:RCo > 0,6 i.e./ml (60 %) in FVIII:C > 0,4 i.e./ml (40 %).

Zdravljenje po potrebi

Za doseganje hemostaze običajno priporočamo 40 - 80 i.e./kg von Willebrandovega faktorja (VWF:RCo) kar ustreza 20 - 40 i.e. FVIII:C/kg telesne mase (TM).

Morda bo potreben začetni odmerek 80 i.e./kg VWF:RCo, zlasti pri bolnikih s tipom 3 VWB, kjer lahko vzdrževanje zadostnih ravni zahteva večje odmerke kot pri drugih tipih VWB.

Preprečevanje krvavitev v primeru kirurškega posega

Za preprečevanje čezmerne krvavitve med kirurškim posegom ali po njem je treba z injiciranjem pričeti 1 do 2 uri pred kirurškim posegom.

Ustrezni odmerek je treba ponovno dati na vsakih 12 - 24 ur. Odmerek in trajanje zdravljenja sta odvisna od kliničnega stanja bolnika, vrste in resnosti krvavitve ter ravni obeh faktorjev VWF:RCo in

FVIII:C.

Ob uporabi zdravila VWF, ki vsebuje tudi FVIII, se mora lečeči zdravnik zavedati, da lahko podaljšano zdravljenje povzroči čezmeren dvig FVIII:C. Po 24 - 48 urah zdravljenja je treba razmisliti o zmanjšanju odmerkov in/ali podaljšanju časovnega razmaka med odmerki ali pa uporabi zdravila VWF, ki vsebuje nizko količino faktorja FVIII, da se izognemo čezmernemu porastu FVIII:C (glejte poglavje 5.2).

Profilaktično zdravljenje

Za dolgotrajno profilakso krvavitev pri bolnikih s VWB se priporoča odmerek 25 - 40 i.e. VWF:RCo na kilogram telesne mase 1- do 3-krat na teden. Pri bolnikih z gastrointestinalnimi krvavitvami ali menoragijo so lahko potrebni krajši razmiki med odmerki ali višji odmerki. Odmerek in trajanje zdravljenja sta odvisna od kliničnega stanja bolnika ter njegovih plazemskih ravni VWF:RCo in FVIII:C.

Pediatrična populacija s VWB

Zdravljenje krvavitev

Pri pediatričnih bolnikih se za zdravljenje krvavitve običajno priporoča 40 - 80 i.e./kg von Willebrandovega faktorja (VWF:RCo) kar ustreza 20 - 40 i.e. FVIII:C/kg telesne mase (TM).

Profilaktično zdravljenje

Bolniki, stari 12 do 18 let: Odmerjanje temelji na istih smernicah, kot veljajo za odrasle.

Bolniki, mlajši od 12 let: Na podlagi rezultatov kliničnega preskušanja, v katerem se je izkazalo, da so imeli pediatrični bolniki, mlajši od 12 let, manjšo izpostavljenost VWF, se priporoča profilaktično odmerjanje v razponu 40 – 80 i.e. VWF:RCo na kilogram telesne mase 1-krat do 3-krat na teden (glejte poglavje 5.2)

Odmerek in trajanje zdravljenja sta odvisna od kliničnega stanja bolnika ter njegovih plazemskih ravni VWF:RCo in FVIII:C.

Hemofilija A

Pomembno je, da odmerek izračunamo z uporabo števila i.e. določenega VWF:RCo.

Odmerek in trajanje nadomestnega zdravljenja sta odvisna od resnosti pomanjkanja FVIII, mesta in obsega krvavitve ter bolnikovega kliničnega stanja.

Število danih enot FVIII je izraženo v mednarodnih enotah (i.e.), ki se nanašajo na trenutni standard WHO za zdravila FVIII. Aktivnost FVIII v plazmi je izražena bodisi kot odstotek (glede na normalno humano plazmo) bodisi preferenčno v mednarodnih enotah (glede na Mednarodni standard za količino

FVIII v plazmi).

Aktivnost 1 i.e. FVIII ustreza količini FVIII v 1 ml normalne humane plazme.

Zdravljenje po potrebi

Izračun potrebnega odmerka FVIII temelji na empirični ugotovitvi, da 1 i.e. FVIII na kg telesne mase zviša aktivnost FVIII v plazmi za približno 2 % normalne aktivnosti (in vivo povrnitev 2 i.e./dl).

Potreben odmerek določimo z uporabo naslednje formule:

Potrebno št. enot = telesna masa [kg] x želeni dvig FVIII [% ali i.e./dl] x 0,5.

Količino danega zdravila in pogostnost dajanja vedno določamo glede na klinično učinkovitost pri posameznem bolniku.

V primeru spodaj navedenih krvavitev aktivnost FVIII ne sme pasti pod navedeno raven aktivnosti v plazmi (v % normalne vrednosti ali i.e./dl) v ustreznem obdobju. Za vodilo pri odmerjanju pri krvavitvah ali kirurških posegih lahko uporabimo spodnjo tabelo:

Stopnja krvavitve /

Potrebna raven FVIII

Pogostnost odmerkov (ure) /

vrsta kirurškega posega

(% ali i.e./dl)

trajanje zdravljenja (dnevi)

Krvavitve

 

 

Začetna hemartroza, krvavitev

20 - 40

Ponovite infundiranje na vsakih 12 -

v mišico ali krvavitev v ustni

 

24 ur, vsaj 1 dan, dokler krvavitev,

votlini

 

sodeč po bolečini, ne preneha ali dokler

 

 

se ne zaceli.

Obsežnejša hemartroza,

30 - 60

Ponovite infundiranje na vsakih 12 -

krvavitev v mišico ali hematom

 

24 ur, 3 - 4 dni ali dlje, dokler bolečina

 

 

in akutna nezmožnost ne izzvenita.

Življenjsko nevarne krvavitve

60 - 100

Ponovite infundiranje na vsakih 8 -

 

 

24 ur, dokler nevarnost ne preneha.

Kirurški posegi

 

 

Manjša,

30 - 60

Ponovite infundiranje na vsakih 24 ur

vključno z izruvanjem zoba

 

vsaj 1 dan, dokler se ne zaceli.

Večja

80 - 100

Ponovite infundiranje na vsakih 8 -

 

(pred in po operaciji)

24 ur, dokler se rana zadovoljivo ne

 

 

zaceli, potem nadaljujte zdravljenje še

 

 

vsaj 7 dni za vzdrževanje aktivnosti

 

 

FVIII 30 % - 60 %

 

 

(i.e./dl).

Profilaktično zdravljenje

Za dolgotrajno profilakso krvavitev pri bolnikih s hudo hemofilijo A so običajni odmerki 20 do 40 i.e. FVIII na kg telesne mase v intervalih 2 do 3 dni. V nekaterih primerih, zlasti pri mlajših bolnikih, bodo morda potrebni krajši razmiki med odmerki ali višji odmerki.

Pediatrična populacija s hemofilijo A

Odmerjanje pri hemofiliji A pri otrocih in mladostnikih, starih < 18 let, temelji na telesni masi in zato na splošno temelji na istih smernicah, kot veljajo za odrasle. V nekaterih primerih, so lahko potrebni krajši razmiki med odmerki ali večji odmerki. Pogostost uporabe zdravila mora vedno temeljiti na klinični učinkovitosti v posameznem primeru.

Trenutno razpoložljivi podatki so opisani v poglavju 4.8 in 5.2.

Starejši bolniki

Prilagajanje odmerkov pri starejših bolnikih ni potrebno.

Način uporabe

za intravensko uporabo

Zdravilo pripravite, kot je opisano v poglavju 6.6. Pripravljeno zdravilo je treba injicirati/infundirati počasi intravensko s hitrostjo, udobno za bolnika.

Hitrost injiciranja/infundiranja naj ne presega 6 ml na minuto. Bolnika je treba opazovati glede pojava kakršne koli takojšnje reakcije. Če se pojavi kakršna koli reakcija, ki bi lahko bila povezana z

dajanjem zdravila Voncento, je treba hitrost injiciranja upočasniti ali prekiniti dajanje zdravila, kot zahteva klinično stanje bolnika (glejte tudi poglavje 4.4).

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Preobčutljivost

Možne so preobčutljivostne reakcije alergijskega tipa. Če se pojavijo simptomi preobčutljivosti, moramo bolnikom svetovati, da nemudoma prenehajo z uporabo zdravila in se posvetujejo s svojim zdravnikom. Bolnike moramo poučiti o zgodnjih znakih preobčutljivostnih reakcij, ki vključujejo izpuščaj, generalizirano urtikarijo, tiščanje v prsih, piskanje v pljučih, hipotenzijo ter anafilaksijo. V primeru šoka moramo upoštevati trenutne zdravstvene standarde za zdravljenje šoka.

Varnost pred virusi

Standardni ukrepi za preprečevanje okužb, ki jih povzroča uporaba zdravil, pripravljenih iz človeške krvi ali plazme, vključujejo izbiro darovalcev, presejanje posameznih donacij in zbirov plazme za specifične označevalce okužbe ter vključevanje učinkovitih proizvodnih korakov za inaktivacijo/odstranjevanje virusov. Kljub temu pri uporabi zdravil, pripravljenih iz človeške krvi ali plazme, ni mogoče popolnoma izključiti nevarnosti prenosa povzročiteljev infekcijskih bolezni. To velja tudi za neznane in nove viruse ter druge patogene.

Uvedeni ukrepi so učinkoviti proti virusom z ovojnico, kot so virus humane imunske pomanjkljivosti

(HIV), virus hepatitisa B (HBV) in virus hepatitisa C (HCV), ter proti virusu brez ovojnice, virusu hepatitisa A (HAV).

Uvedeni ukrepi so lahko omejeno učinkoviti proti virusom brez ovojnice, kot je parvovirus B19.

Okužba s parvovirusom B19 je lahko nevarna za nosečnice (okužba ploda) in za posameznike s pomanjkljivim imunskim odzivom ali s povečano eritropoezo (npr. pri hemolitični anemiji).

Pri bolnikih, ki redno/večkrat prejemajo FVIII/VWF zdravila, pridobljena iz človeške plazme, je treba razmisliti o ustreznem cepljenju (proti hepatitisu A in B).

Vsakokrat, ko damo bolniku zdravilo Voncento, moramo zabeležiti ime in serijo zdravila, da tako vzdržujemo povezavo med bolnikom in serijo zdravila.

Von Willebrandova bolezen

Obstaja tveganje za pojav trombotičnih dogodkov, zlasti pri bolnikih z znanimi kliničnimi ali laboratorijskimi dejavniki tveganja. Zato moramo bolnike s tveganjem spremljati glede zgodnjih znakov tromboze. Skladno s trenutnimi priporočili začnemo profilakso proti venskim trombembolizmom.

Pri uporabi zdravila VWF, ki vsebuje FVIII, se mora lečeči zdravnik zavedati, da lahko pride pri nadaljnem zdravljenju do čezmernega dviga FVIII:C. Pri bolnikih, ki prejemajo zdravila VWF, ki vsebujejo FVIII, moramo spremljati plazemsko raven FVIII:C, da se izognemo dlje časa trajajoči čezmerni plazemski ravni FVIII:C, ki lahko poveča tveganje za trombotične dogodke, in upoštevamo protitrombotične ukrepe (glejte tudi poglavje 5.2).

Bolniki z VWB, zlasti bolniki s tipom 3, lahko razvijejo nevtralizirajoča protitelesa (inhibitorje) proti VWF. Če ne dosegamo pričakovane ravni aktivnosti VWF:RCo v plazmi ali krvavitve ne obvladamo z

ustreznim odmerkom, opravimo ustrezno preiskavo, da določimo navzočnost inhibitorja VWF. Pri bolnikih z visoko ravnijo inhibitorja zdravljenje ne bo le neučinkovito, temveč lahko vodi tudi do anafilaktoidnih reakcij in je treba razmisliti o drugih možnostih zdravljenja.

Hemofilija A

Inhibitorji

Tvorba nevtralizirajočih protiteles (inhibitorjev) proti FVIII je znan zaplet pri zdravljenju posameznikov s hemofilijo A. Ti inhibitorji so običajno IgG imunoglobulini, usmerjeni proti prokoagulacijski aktivnosti FVIII, ki jih količinsko opredelimo v enotah Bethesda (Bethesda Units,

BU) na ml plazme z uporabo prilagojene preiskave. Tveganje za nastanek inhibitorjev je sorazmerno izpostavljenosti FVIII in je največje v prvih 20 dneh izpostavljenosti. Po prvih 100 dnevih izpostavljenosti pa se inhibitorji pojavijo le redko.

Primere ponavljajočega se pojavljanja inhibitorjev (nizek titer) so opazili po prehodu z enega zdravila FVIII na drugega pri predhodno zdravljenih bolnikih z več kot 100 dnevi izpostavljenosti, ki imajo razvoj inhibitorjev v anamnezi. Zato je po zamenjavi katerega koli zdravila bolnike priporočljivo skrbno spremljati glede nastanka inhibitorjev.

Na splošno je treba vse bolnike, zdravljene s humanim koagulacijskim FVIII, skrbno spremljati glede nastanka inhibitorjev z ustreznimi kliničnimi opazovanji in laboratorijskimi preiskavami. Če ne dosegamo pričakovane ravni aktivnosti faktorja VIII v plazmi ali krvavitve ne obvladujemo z ustreznim odmerkom, opravimo preiskavo za prisotnost inhibitorjev FVIII. Pri bolnikih z visokimi ravnmi inhibitorja zdravljenje s faktorjem VIII morda ne bo učinkovito, zato je treba razmisliti o drugih možnostih zdravljenja. Vodenje teh bolnikov mora voditi zdravnik z izkušnjami v zdravljenju bolnikov s hemofilijo A in tistih z inhibitorji faktorja VIII.

Srčno-žilni dogodki

Pri bolnikih z obstoječimi srčno-žilnimi dejavniki tveganja lahko nadomestna terapija s faktorjem VIII poveča srčno-žilno tveganje.

Zapleti, povezani z uporabo katetrov

Če je potreben centralni venski kateter (CVK), je treba upoštevati možnost lokalnih okužb, bakteriemije in tromboze na mestu katetrizacije.

Vsebnost natrija

Pakiranje z 250 i.e. FVIII / 600 i.e. VWF (5 ml vehikel) in 500 i.e. FVIII / 1200 i.e. VWF (5 ml vehikel):

vsebuje do 14,75 mg (0,64 mmol) natrija na vialo.

Pakiranje s 500 i.e. FVIII / 1200 i.e. VWF (10 ml vehikel) in 1000 i.e. FVIII / 2400 i.e. VWF (10 ml vehikel):

vsebuje do 29,50 mg (1,28 mmol) natrija na vialo.

To naj upoštevajo bolniki na dieti z omejenim vnosom natrija.

Pediatrična populacija

Našteta opozorila in previdnostni ukrepi veljajo tako za odrasle kot za pediatrično populacijo.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja med VWF in FVIII z drugimi zdravili niso izvedli.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Študije na živalih o vplivu na sposobnost razmnoževanja z zdravilom Voncento niso bile opravljene.

Von Willebrandova bolezen

Izkušnje zdravljenja pri nosečnicah ali doječih materah niso na voljo. Zdravilo Voncento se lahko daje nosečnicam in doječim materam s pomanjkanjem VWF le, če je jasno indicirano, ob upoštevanju dejstva, da porod pri teh bolnicah pomeni povečano tveganje za krvavitve.

Hemofilija A

Na podlagi redke pojavnosti hemofilije A pri ženskah, podatki o izkušnjah glede uporabe FVIII med nosečnostjo in dojenjem niso na voljo. Zato se lahko zdravilo Voncento uporablja med nosečnostjo in dojenjem le, če je jasno indicirano.

Plodnost

Podatkov o plodnosti ni na voljo.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Voncento nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Med zdravljenjem z zdravilom Voncento pri odraslih in mladostnikih se lahko pojavijo naslednji neželeni učinki: preobčutljivostne ali alergijske reakcije, trombembolični dogodki, zvišana telesna temperatura, glavobol, disgevzija in nenormalni rezultati preiskav jetrne funkcije. Poleg tega lahko bolniki razvijejo inhibitorje proti FVIII in VWF.

Neželeni učinki v obliki preglednice

Spodnja preglednica je pripravljena v skladu s klasifikacijo organskih sistemov MedDRA.

Pogostnosti so bile ocenjene v skladu z naslednjim dogovorom: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000), zelo redki (< 1/10.000), neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

MedDRA glede na organske

Neželeni učinki*

Pogostnost

sisteme

 

 

Bolezni krvi in limfatičnega

inhibicija FVIII

pogosti

sistema

inhibicija VWF

neznana**

 

Bolezni imunskega sistema

preobčutljivost (vključno s

pogosti

 

tahikardijo, bolečino v prsih,

 

 

tiščanjem v prsih in bolečino v

 

 

hrbtu)

 

Bolezni živčevja

disgevzija

občasni

Žilne bolezni

trombembolični dogodki

občasni

Splošne težave in spremembe na

pireksija

pogosti

mestu aplikacije

glavobol

zelo pogosti

Preiskave

nenormalni rezultati preiskav

občasni

 

jetrne funkcije

 

*Neželeni učinki ocenjeni kot povezani z dajanjem zdravila Voncento.

**Neželeni učinki o katerih so poročali po prihodu zdravila na trg in jih niso opazili v kliničnih preskušanjih.

Opis izbranih neželenih učinkov

Preobčutljivost (alergijske reakcije): Opazili so preobčutljivostne ali alergijske reakcije (ki lahko vključujejo angioedem, pekoč občutek in zbadanje na mestu infuzije, mrazenje, rdečico, generalizirano urtikarijo, glavobol, izpuščaj, hipotenzijo, letargijo, navzeo, nemir, tahikardijo, tiščanje v prsih (vključno z bolečino v prsih in nelagodnjem v prsih), bolečino v hrbtu, mravljinčenje, bruhanje, piskanje v pljučih). V nekaterih primerih lahko napredujejo do hude anafilaksije (vključno s

šokom).

Inhibicija FVIII: Bolniki s hemofilijo A lahko zelo redko razvijejo nevtralizirajoča protitelesa (inhibitorje) proti FVIII. Če se pojavijo taki inhibitorji, se bo stanje pokazalo kot nezadosten klinični odziv. V takih primerih priporočamo, da se obrnete na specializirani center za hemofilijo. Izkušenj iz kliničnih preskušanj z zdravilom Voncento pri predhodno nezdravljenih bolnikih (PNB) ni. Zato trenutno veljavnih podatkov o pojavnosti klinično pomembnih specifičnih inhibitorjev ni na voljo.

Inhibicija VWF: Bolniki z VWB, zlasti bolniki tipa 3, lahko razvijejo nevtralizirajoča protitelesa (inhibitorje) proti VWF. Če se pojavijo taki inhibitorji, se bo stanje pokazalo kot nezadosten klinični odziv. Taka protitelesa so precipitirajoča in se lahko pojavijo sočasno z anafilaktičnimi reakcijami. Zato moramo bolnike z anafilaktično reakcijo ovrednotiti glede navzočnosti inhibitorja. V vseh takih primerih priporočamo, da se obrnete na specializirani center za hemofilijo.

Trombembolični dogodki: Pri bolnikih s VWB obstaja tveganje pojava trombemboličnih dogodkov, zlasti pri bolnikih z znanimi kliničnimi ali laboratorijskimi dejavniki tveganja. Pri bolnikih, ki prejemajo zdravila VWF, ki vsebujejo FVIII, lahko dlje časa trajajoča čezmerna plazemska raven FVIII:C poveča tveganje za trombembolične dogodke (glejte tudi poglavje 4.4).

Za podatke o varnosti glede prenosljivih povzročiteljev, glejte poglavje 4.4.

Pediatrična populacija

Pričakuje se, da bo pogostnost, vrsta in resnost neželenih učinkov pri otrocih enaka kot pri odraslih.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

V kliničnih preskušanjih so poročali o petih primerih prevelikega odmerjanja. S tem prevelikim odmerjanjem niso bili povezani nobeni neželeni učinki.

V primeru skrajno visokega odmerjanja ne moremo izključiti tveganja za trombembolične dogodke, še zlasti pri bolnikih s VWB.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Antihemoragiki: Krvni koagulacijski faktorji, kombinacija von Willebrandovega faktorja in koagulacijskega faktorja VIII.

Oznaka ATC: B02BD06

Von Willebrandova bolezen

Eksogeno apliciran VWF, pridobljen iz človeške plazme, se vede enako kot endogeni VWF.

Dajanje VWF omogoča izboljšanje hemostatskih motenj, ki so prisotne pri bolnikih s pomanjkanjem

VWF (VWB), na dveh ravneh:

-VWF ponovno vzpostavi adhezijo trombocitov na žilni subendotelij na mestu poškodbe žile (s tem, ko se veže na žilni subendotelij in na membrano trombocitov), kar omogoči primarno hemostazo, ki je vidna s skrajšanjem časa krvavitve. Ta učinek se pojavi takoj in znano je, da je v veliki meri odvisen od stopnje polimerizacije proteina.

-VWF povzroči zakasnjeno izboljšanje povezanega pomanjkanja FVIII. Ko ga damo intravensko, se VWF veže na endogeni FVIII (ki ga bolnik normalno izdeluje) in ga stabilizira ter tako prepreči njegovo hitro razgradnjo.

Zato uporaba čistega VWF (zdravilo VWF z nizko ravnijo FVIII) povrne raven FVIII:C na normalno, kot sekundarni učinek, s krajšo zakasnitvijo po prvem infundiranju.

-Dajanje pripravka VWF, ki vsebuje FVIII:C, povrne raven FVIII:C na normalno nemudoma po prvem infundiranju.

Hemofilija A

Eksogeno apliciran FVIII, pridobljen iz človeške plazme, se obnaša enako kot endogeni FVIII.

Kompleks FVIII/VWF sestavljata dve molekuli (FVIII in VWF) z različnima fiziološkima delovanjema.

Če ga infundiramo hemofiliku, se v krvnem obtoku bolnika FVIII veže na VWF.

Aktivirani FVIII deluje kot kofaktor aktiviranemu faktorju IX, ki pospeši pretvorbo faktorja X v aktivirani faktor X. Aktivirani faktor X pretvori protrombin v trombin. Trombin zatem pretvori fibrinogen v fibrin in lahko se oblikuje strdek. Hemofilija A je na spolni kromosom vezana dedna motnja strjevanja krvi zaradi znižane ravni FVIII in posledica so obsežne krvavitve v sklepe, mišice ali notranje organe, bodisi spontano bodisi kot posledice nezgod ali kirurških poškodb. Z nadomestnim zdravljenjem zvečamo plazemsko raven FVIII in tako omogočimo začasno popravo pomanjkanja faktorja in nagnjenosti h krvavitvam.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Von Willebrandova bolezen

Farmakokinetiko zdravila Voncento so vrednotili pri bolnikih z VWB, ko niso krvaveli.

Na podlagi farmakokinetične študije z 12 preiskovanci ≥ 12 let z VWB so opazili naslednje farmakokinetične karakteristike za VWF:Rco, VWF:Ag, VWF:CB in FVIII:C:

 

 

VWF:RCo

 

VWF:Ag

 

VWF:CB

 

FVIII:C

parameter

N

mediana

razpon

N

medianae

razpon

N

mediana

razpon

N

mediana

razpon

postopna povrnitev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktivnosti

0,017

0,012-0,021

0,018

0,013-0,022

0,022

0,015-0,025

0,027

0,016-0,036

(i.e./mL)/(i.e./kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razpolovni čas

11,53

6,05-35,10

18,39

11,41-27,01

14,54

9,36-25,10

23,65

7,69-57,48

(h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC0-72

14,46

8,56-37,99

33,10

22,65-64,68

24,32

14,83-41,14

27,85

13,15-66,82

(h*i.e./mL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRT

13,25

8,59-25,45

24,57

15,28-33,60

18,74

11,61-28,57

36,57

15,62-85,14

(h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax

1,48

0,93-3,36

2,04

1,52-3,66

1,60

1,04-2,66

1,00

0,57-1,32

(i.e./mL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmax

0,25

0,25-1,03

0,25

0,25-1,00

0,25

0,25-1,00

1,00

0,25-30,00

(h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin

0,02

0,00-0,03

0,10

0,02-0,17

0,05

0,02-0,09

0,14

0,03-0,59

(i.e./mL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupni očistek

6,16

3,06-9,32

3,74

2,61-4,78

3,20

2,32-4,77

1,28

0,62-2,47

(mL/(h*kg))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vss

68,3

44,7-158,0

74,0

64,5-128,4

71,0

47,5-93,7

47,5

24,8-72,9

(ml/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC = površina pod krivuljo (area under the curve); Cmax = maksimalna koncentracija v plazmi; Cmin = minimalna koncentracija v plazmi; i,,e, = mednarodne enote; MRT = povprečni čas zadrževanja (mean residence time); N = število preiskovancev; tmax = čas do maksimalne koncentracije; Vss = volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnovesja (steady state); VWF:Ag = von Willebrandov faktor: antigen; VWF:CB = von Willebrandov faktor: vezava na kolagen; VWF:RCo = von Willebrandov faktor: ristocetinski kofaktor, FVIII:C = Faktor VIII: koagulant

Relativna HMW (visoka molekulska masa) VWF multimerov zdravila Voncento v primerjavi z normalno humano plazmo je v povprečju 86 %.

Hemofilija A

Farmakokinetiko zdravila Voncento so vrednotili pri bolnikih s hemofilijo A, ko niso krvaveli.

Na podlagi farmakokinetične študije s 16 preiskovanci ≥ 12 let s hemofilijo A so opazili naslednje farmakokinetične karakteristike za FVIII:C:

 

 

FVIII:C

 

 

 

 

 

parameter

N

mediana

razpon

 

 

 

 

postopna povrnitev aktivnosti

0,021

0,011-0,032

(i.e./mL)/(i.e./kg)

 

 

 

 

 

 

 

razpolovni čas (h)

13,74

8,78-18,51

 

 

 

 

AUC0-48(h*i.e./mL)

13,09

7,04-21,79

MRT (h)

16,62

11,29-26,31

 

 

 

 

Cmax (i.e./mL)

1,07

0,57-1,57

Tmax (h)

0,50

0,42-4,03

Cmin (i.e./mL)

0,06

0,02-0,11

skupni očistek (mL/(h*kg)

3,82

2,30-7,11

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

61,2

35,1-113,1

AUC = površina pod krivuljo (area under the curve); Cmax = maksimalna koncentracija v plazmi; Cmin = minimalna koncentracija v plazmi; i,,e, = mednarodne enote; MRT = povprečni čas zadrževanja (mean residence time); N = število preiskovancev; tmax = čas do maksimalne koncentracije; Vss = volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnovesja (steady state); FVIII:C = Faktor VIII: koagulant

Pediatrična populacija

von Willebrandova bolezen

Farmakokinetični podatki pri bolnikih s von Willebrandovo boleznijo so zelo podobni tistim, ki so jih opazili pri odrasli populaciji.

Farmakokinetiko enkratnega odmerka 80 i.e.VWF:RCo na kilogram telesne mase so vrednotili pri pediatričnih preiskovancih, mlajših od 12 let, s hudo von Willebrandovo boleznijo (glejte preglednico spodaj). Po infundiranju so bile takoj dosežene najvišje koncentracije VMF markerjev v plazmi (VWF:RCo, VWF:Ag in VWF:CB) in FVIII:C pri mediani hitrosti infundiranja 0,012-0,016 (i.e./ml)/(i.e./kg) za VWF markerje in 0,018-0,020 (i.e./ml)/(i.e./kg) za FVIII:C. Mediani razpolovni

čas izločanja (t ½) za VWF markerje je bil med 10,00 in 13,48 ur, pri čemer je bil t ½ za FVIII:C daljši in je bil med 11,40 in 19,54 ur zaradi plato učinka, kar lahko predstavlja neto učinek zmanjšanih ravni eksogeno uporabljenega FVIII, v kombinaciji s povečanjem ravni endogeno uporabljenega FVIII. Farmakokinetični parametri so bili pri večkratnem vrednotenju farmakokinetike podobni izhodiščnim parametrom. Izpostavljenost zdravilu Voncento in dispozicija zdravila sta bili pri preiskovancih, starih <6 let in 6-12 let, primerljivi.

Farmakokinetični parametri VWF in FVIII:C (prilagojeni na izhodiščne vrednosti) pri preiskovancih, starih <6 (N=9) in 6-12 let (N=5)

 

 

VWF:RCo

 

VWF:Ag

 

VWF:CB

 

FVIII:C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parameter

N

mediana

N

 

mediana

N

mediana

N

 

mediana

N

mediana

N

 

mediana

N

mediana

N

 

mediana

 

 

(razpon)

 

 

(razpon)

 

(razpon)

 

 

(razpon)

 

(razpon)

 

 

(razpon)

 

(razpon)

 

 

(razpon)

 

 

<6 let

 

6-12 let

 

<6 let

 

6-12 let

 

<6 let

 

6-12 let

 

<6 let

 

6-12 let

postopna povrnitev

 

0,012

 

0,016

 

0,014

 

0,015

 

0,014

 

0,014

 

0,018

 

0,020

aktivnosti

(0,009-

(0,009-

(0,007-

(0,014-

(0,009- 5 (0,010-

(0,012-

(0,008-

(i.e./mL)/(i.e./kg)

 

0,017)

 

0,017)

 

0,016)

 

0,022)

 

0,017)

 

0,016)

 

0,048)

 

0,026)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razpolovni čas

 

13,48

 

11,20

 

11,15

 

11,00

 

10,53

 

10,00

 

19,54

 

11,40

(4,13-

(8,55-

(7,72-

(8,61-

(6,08-

(7,20-

(17,96-

(7,05-

(h)

 

22,44)

 

11,59)

 

22,36)

 

12,14)

 

15,44)

 

12,11)

 

20,70)

 

32,61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC0-72

 

7,40

 

10,44

 

19,41

 

21,75

 

15,49

 

16,46

 

15,45

 

19,81

(4,26-

(3,11-

(11,71-

(18,72-

(11,10-

(12,84-

(8,25-

(1,47-

(h*i.e./mL)

 

17,71)

 

15,85)

 

34,55)

 

27,77)

 

25,30)

 

19,63)

 

32,36)

 

34,82)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRT

 

16,68

 

12,99

 

13,31

 

13,26

 

12,87

 

11,70

 

25,78

 

15,92

(4,36-

(8,48-

(9,03-

(11,06-

(7,17-

(9,19-

(23,87-

(6,63-

(h)

 

32,74)

 

13,03)

 

31,68)

 

15,72)

 

20,96)

 

15,22)

 

28,42)

 

44,40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax

 

1,06

 

1,30

 

1,66

 

1,79

 

1,44

 

1,28

 

0,71

 

0,57

(0,69-

(0,71-

(1,22-

(1,44-

(1,13-

(1,23-

(0,46-

(0,33-

(i.e./mL)

 

1,35)

 

1,34)

 

1,92)

 

2,50)

 

1,93)

 

1,83)

 

1,46)

 

0,96)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmax

 

0,55

 

0,58

 

0,55

 

0,58

 

0,55

 

0,58

 

0,58

 

0,58

(0,50-

(0,50-

(0,50-

(0,50-

(0,50-

(0,50-

(0,50-

(0,50-

(h)

 

0,62)

 

0,60)

 

0,62)

 

0,60)

 

0,62)

 

0,60)

 

22,52)

 

0,60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupni očistek

 

7,30

 

7,22

 

5,63

 

4,93

 

7,03

 

6,22

 

2,46

 

4,81

(2,82-

(6,14-

(2,24-

(4,48-

(3,66-

(5,25-

(1,29-

(0,96-

(mL/(h*kg)

 

17,32)

 

8,62)

 

13,13)

 

5,10)

 

11,74)

 

7,14)

 

3,87)

 

26,07)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vss

 

112,1

 

80,1

 

76,8

 

67,5

 

84,4

 

79,7

 

67,5

 

76,6

(52,3-

(73,1-

(70,3-

(54,6-

(67,1-

(54,7-

(33,1-

(42,6-

(ml/kg)

 

135,3)

 

93,8)

 

133,5)

 

70,4)

 

113,8)

 

95,9)

 

92,5)

 

172,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC = površina pod krivuljo (area under the curve); Cmax = maksimalna koncentracija v plazmi; i..e. = mednarodne enote;

MRT = povprečni čas zadrževanja (mean residence time); N = število preiskovancev; tmax = čas do maksimalne koncentracije; Vss = volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnovesja (steady state); VWF:Ag = von Willebrandov faktor: antigen; VWF:CB = von Willebrandov faktor: vezava na kolagen; VWF:RCo = von Willebrandov faktor: ristocetinski kofaktor, FVIII:C = Faktor VIII: koagulant

Hemofilija A

Farmakokinetiko enkratnega odmerka 50 i.e.FVIII/kg telesne mase so vrednotili pri 31 pediatričnih preiskovancih, mlajših od 12 let, s hemofilijo A (glejte spodnjo preglednico). Po infundiranju so bile takoj dosežene najvišje koncentracije FVIII:C pri mediani hitrosti infundiranja približno 0,016 (i.e./mL)/(i.e./kg) za FVIII:C. Mediani razpolovni čas t1/2 za FVIII:C je znašal približno 10 h.

Farmakokinetični parametri so bili pri večkratnem vrednotenju farmakokinetike podobni izhodiščnim parametrom. Izpostavljenost zdravilu Voncento in dispozicija zdravila sta bili pri preiskovancih, starih <6 let in 6-12 let, primerljivi.

Farmakokinetični parametri FVIII:C (prilagojeni na izhodiščne vrednosti) pri preiskovancih, starih <6 (N=15) in 6-12 let (N=16)

 

 

 

 

FVIII:C

 

 

parameter

N

mediana

 

razpon

N

mediana

razpon

 

 

<6 let

 

 

6-12 let

postopna povrnitev aktivnosti

0,015

 

0,009-0,019

0,016

0,010-0,026

(i.e./mL)/(i.e./kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

Half-life (h)

9,62

 

7,75-18,20

10,00

8,89-12,50

AUC0-48 (h*i.e./mL)

8,23

 

3,96-11,04

9,90

6,17-17,62

MRT (h)

13,51

 

7,95-17,38

13,89

12,11-17,07

Cmax (i.e./mL)

0,75

 

0,46-0,94

0,84

0,51-1,21

Tmax (h)

0,58

 

0,53-0,58

0,58

0,50-1,00

skupni očistek (mL/(h*kg)

6,22

 

4,22-11,34

4,88

2,54-7,74

Vss (ml/kg)

75,3

 

63,8-197,2

71,9

42,1-109,3

AUC = površina pod krivuljo (area under the curve); Cmax = maksimalna koncentracija v plazmi; Cmin = minimalna koncentracija v plazmi; i.e. = mednarodne enote; MRT = povprečni čas zadrževanja (mean residence time); N = število preiskovancev; tmax = čas do maksimalne koncentracije; Vss = volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnovesja (steady state); FVIII:C = Faktor VIII: koagulant

5.3Predklinični podatki o varnosti

Zdravilo Voncento vsebuje FVIII in VWF kot zdravilni učinkovini, pridobljeni iz humane plazme, ki delujeta kot endogeni sestavini plazme. Predkliničnih študij z dajanjem ponovljenih odmerkov (toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, kancerogenega potenciala in mutagenosti) v uveljavljenih živalskih modelih ni moč opraviti zaradi nastanka protiteles po dajanju heterolognih humanih beljakovin.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Prašek:

kalcijev klorid, humani albumin, natrijev klorid, natrijev citrat, saharoza, trometamol

Vehikel:

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili, topili ali vehikli, razen s tistimi, ki so omenjena v poglavju 6.1.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

Po rekonstituciji so kemijsko in fizikalno obstojnost med uporabo dokazali za 8 ur pri sobni temperaturi (do 25 °C). Z mikrobiološkega vidika je treba pripravljeno zdravilo uporabiti takoj. Če zdravila ne uporabimo takoj, je za čas shranjevanja med uporabo in pogoje shranjevanja pred uporabo odgovoren uporabnik in običajno ne bi smeli trajati dlje kot 24 ur pri 2 °C do 8 °C.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Ne zamrzujte. Vialo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Za pogoje shranjevanja po rekonstituciji zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Stični vsebniki

Pakiranje z 250 i.e. FVIII / 600 i.e. VWF (5 ml vehikel):

Prašek (250 i.e./600 i.e.) v viali (steklo tipa I) z zamaškom (gumijast), okroglo ploščico (plastična) in zaporko (aluminijasta).

5 ml vehikla v viali (steklo tipa I), z zamaškom (gumijast), okroglo ploščico (plastična) in zaporko

(aluminijasta).

Pakiranje s 500 i.e. FVIII / 1200 i.e. VWF (10 ml vehikel):

Prašek (500 i.e./1200 i.e.) v viali (steklo tipa I) z zamaškom (gumijast), okroglo ploščico (plastična) in zaporko (aluminijasta).

10 ml vehikla v viali (steklo tipa I), z zamaškom (gumijast), okroglo ploščico (plastična) in zaporko

(aluminijasta).

Pakiranje s 500 i.e. FVIII /1200 i.e. VWF (5 ml vehikel):

Prašek (500 i.e./1200 i.e.) v viali (steklo tipa I) z zamaškom (gumijast), okroglo ploščico (plastična) in zaporko (aluminijasta).

5 ml vehikla v viali (steklo tipa I), z zamaškom (gumijast), okroglo ploščico (plastična) in zaporko

(aluminijasta).

Pakiranje s 1000 i.e. FVIII / 2400 i.e. VWF (10 ml vehikel):

Prašek (1000 i.e./2400 i.e.) v viali (steklo tipa I) z zamaškom (gumijast), okroglo ploščico (plastična) in zaporko (aluminijasta).

10 ml vehikla v viali (steklo tipa I), z zamaškom (gumijast), okroglo ploščico (plastična) in zaporko

(aluminijasta).

Pakiranja

Eno pakiranje z 250 i.e. / 600 i.e. ali 500 i.e. / 1200 i.e.: 1 viala s praškom

1 viala s 5 ml vode za injekcije

1 priprava za prenos s filtrom 20/20 Ena notranja škatla vsebuje:

1 injekcijska brizga (10 ml) za enkratno uporabo

1 komplet za punkcijo vene

2 alkoholni blazinici

1 nesterilen obliž

Eno pakiranje s 500 i.e. / 1200 i.e. ali 1000 i.e. / 2400 i.e.: 1 viala s praškom

1 viala z 10 ml vode za injekcije

1 priprava za prenos s filtrom 20/20 Ena notranja škatla vsebuje:

1 injekcijska brizga (10 ml) za enkratno uporabo

1 komplet za punkcijo vene

2 alkoholni blazinici

1 nesterilen obliž

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Splošna navodila

Raztopina mora biti bistra ali nekoliko opalescentna. Po filtraciji/izsesanju (glejte spodaj) pred dajanjem preverite videz pripravljenega zdravila, da ne vsebuje delcev ali da ni obarvanj. Vidno motnih raztopin ali raztopin, ki tudi po filtraciji vsebujejo kosmiče ali delce, ne uporabite.

Rekonstitucijo in izsesanje izvajajte pod aseptičnimi pogoji.

Rekonstitucija

Vehikel segrejte na sobno temperaturo. Prepričajte se, da sta zunanji zaščitni zaporki viale s praškom in viale z vehiklom odstranjeni, zamaška pa obrisana z antiseptično raztopino in osušena še pred odprtjem zavoja Mix2Vial.

 

 

1. Odprite zavoj Mix2Vial tako, da odlepite

 

 

pokrov. Ne odstranite Mix2Vial iz pretisnega

 

 

omota!

 

 

 

 

2. Postavite vialo z vehiklom na ravno, čisto

 

 

podlago in jo trdno držite. Vzemite Mix2Vial

 

 

skupaj s pretisnim omotom in porinite konico

 

 

modrega adapterja naravnost navzdol skozi

 

 

zamašek viale z vehiklom.

 

 

 

 

3. Previdno odstranite pretisni omot s kompleta

 

 

Mix2Vial, tako da ga primete za obod in

 

 

potegnete navpično navzgor. Glejte, da odstranite

 

 

le pretisni omot in ne tudi kompleta Mix2Vial.

 

 

 

 

4. Postavite vialo z zdravilom na ravno in trdno

 

 

podlago. Obrnite vialo vehikla, na katero je

 

 

pritrjen komplet Mix2Vial, in porinite konico

 

 

prozornega adapterja naravnost navzdol skozi

 

 

zamašek viale z zdravilom. Vehikel bo samodejno

 

 

stekel v vialo z zdravilom.

 

 

 

 

5. Z eno roko primite komplet Mix2Vial na tisti

 

 

strani, kjer je viala z zdravilom, z drugo pa na

 

 

strani vehikla in z odvijanjem v nasprotni smeri

 

 

urinega kazalca previdno razstavite komplet na

 

 

dva dela, da se izognete pretiranemu nastajanju

 

 

pene pri raztapljanju zdravila. Zavrzite vialo

 

vehikla skupaj z modrim adapterjem, pritrjenim na

 

Mix2Vial.

 

 

6. Nalahno vrtite vialo z zdravilom skupaj s

 

 

pritrjenim prozornim adapterjem, dokler se

 

vsebina popolnoma ne raztopi. Ne stresajte.

 

 

7. Vsrkajte zrak v prazno sterilno injekcijsko brizgo. Medtem ko je viala z zdravilom v pokončnem položaju, priključite injekcijsko brizgo na »Luerjev zaklop« na kompletu Mix2Vial s privijanjem v smeri urinega kazalca. Vbrizgajte zrak v vialo z zdravilom.

Izsesanje in apliciranje

8, Medtem ko pritiskate na bat injekcijske brizge, obrnite sistem na glavo in nato posesajte raztopino v brizgo, tako da počasi izvlečete bat,

9, Ko je raztopina v injekcijski brizgi, trdno primite tulec injekcijske brizge (bat naj bo še vedno obrnjen navzdol) in snemite komplet Mix2Vial z injekcijske brizge z odvijanjem v nasprotni smeri urinega kazalca,

Za injiciranje zdravila Voncento je treba uporabiti le priloženi komplet za uporabo, saj je lahko zdravljenje neuspešno zaradi adsopcije FVIII na notranje površine nekaterih vrst opreme za injiciranje/infundiranje.

V primeru, da so potrebni veliki volumni zdravila Voncento, je mogoče združiti več vial zdravila Voncento preko komercialno dostopnih infuzijskih kompletov (npr. črpalke za brizgo za intravensko aplikacijo zdravil). Vendar pa v tem primeru prvotno rekonstituirane raztopine zdravila Voncento ne smemo dodatno redčiti.

Raztopino injicirajte počasi intravensko (glejte poglavje 4.2), poskrbite, da v brizgo, napolnjeno z zdravilom, ne vstopi kri.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76

35041 Marburg

Nemčija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/13/857/001

EU/1/13/857/002

EU/1/13/857/003

EU/1/13/857/004

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 12 avgust 2013

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept