Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voncento (human coagulation factor VIII / human...) – Označevanje - B02BD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaVoncento
ATC kodaB02BD06
Substancahuman coagulation factor VIII / human von willebrand factor
ProizvajalecCSL Behring GmbH

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla 250 i.e./ 600 i.e.

1.IME ZDRAVILA

Voncento 250 i.e. FVIII/600 i.e. VWF (5 ml vehikel)

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

humani koagulacijski faktor VIII 250 i.e. humani von Willebrandov faktor 600 i.e.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Druge sestavine: kalcijev klorid, humani albumin, natrijev klorid, natrijev citrat, saharoza, trometamol

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje 1 viala s praškom

1 viala s 5 ml vode za injekcije

1 priprava za prenos s filtrom 20/20 Ena notranja škatla vsebuje:

1 injekcijska brizga (10 ml) za enkratno uporabo

1 komplet za punkcijo vene

2 alkoholni blazinici

1 nesterilen obliž

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za intravensko uporabo

6.POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Ne zamrzujte.

Viali shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Nemčija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/13/857/001

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Voncento 250 i.e./600 i.e.

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

˂Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.˃

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

˂PC: {številka} [koda zdravila] SN: {številka} [serijska številka]

NN: {številka} [nacionalna številka povračila stroškov za zdravilo ali druga nacionalna številka za identifikacijo zdravila]˃

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viala s praškom 250 i.e./600 i.e.

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Voncento 250 i.e. FVIII/600 i.e. VWF prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje za i.v. uporabo

2.POSTOPEK UPORABE

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

koagulacijski faktor VIII 250 i.e. von Willebrandov faktor 600 i.e.

6.DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viala z vehiklom 5 ml

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

voda za injekcije

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

5 ml

6. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla 500 i.e./ 1200 i.e.

1. IME ZDRAVILA

Voncento 500 i.e. FVIII /1200 i.e. VWF (10 ml vehikel)

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

humani koagulacijski faktor VIII 500 i.e. humani von Willebrandov faktor 1200 i.e.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Druge sestavine: kalcijev klorid, humani albumin, natrijev klorid, natrijev citrat, saharoza, trometamol

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje 1 viala s praškom

1 viala z 10 ml vode za injekcije

1 priprava za prenos s filtrom 20/20 Ena notranja škatla vsebuje:

1 injekcijska brizga (10 ml) za enkratno uporabo

1 komplet za punkcijo vene

2 alkoholni blazinici

1 nesterilen obliž

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za intravensko uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Ne zamrzujte.

Viali shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/13/857/002

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Voncento 500 i.e./1200 i.e.

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

˂Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.˃

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

˂PC: {številka} [koda zdravila] SN: {številka} [serijska številka]

NN: {številka} [nacionalna številka povračila stroškov za zdravilo ali druga nacionalna številka za identifikacijo zdravila]˃

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viala s praškom 500 i.e./1200 i.e.

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Voncento 500 i.e. FVIII/1200 i.e. VWF prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje za i.v. uporabo

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

koagulacijski faktor VIII 500 i.e. von Willebrandov faktor 1200 i.e.

6. DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viala z vehiklom 10 ml

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

voda za injekcije

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

10 ml

6. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla 500 i.e./ 1200 i.e.

1. IME ZDRAVILA

Voncento 500 i.e. FVIII/1200 i.e. VWF (5 ml vehikel)

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

humani koagulacijski faktor VIII 500 i.e. humani von Willebrandov faktor 1200 i.e.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Druge sestavine: kalcijev klorid, humani albumin, natrijev klorid, natrijev citrat, saharoza, trometamol

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje 1 viala s praškom

1 viala s 5 ml vode za injekcije

1 priprava za prenos s filtrom 20/20 Ena notranja škatla vsebuje:

1 injekcijska brizga (10 ml) za enkratno uporabo

1 komplet za punkcijo vene

2 alkoholni blazinici

1 nesterilen obliž

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za intravensko uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Ne zamrzujte.

Viali shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/13/857/003

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Voncento 500 i.e./1200 i.e.

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

˂Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.˃

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

˂PC: {številka} [koda zdravila] SN: {številka} [serijska številka]

NN: {številka} [nacionalna številka povračila stroškov za zdravilo ali druga nacionalna številka za identifikacijo zdravila]˃

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viala s praškom 500 i.e./1200 i.e.

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Voncento 500 i.e. FVIII/1200 i.e. VWF prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje za i.v. uporabo

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

koagulacijski faktor VIII 500 i.e. von Willebrandov faktor 1200 i.e.

6. DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viala z vehiklom 5 ml

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

voda za injekcije

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

5 ml

6. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla 1000 i.e./ 2400 i.e.

1. IME ZDRAVILA

Voncento 1000 i.e. FVIII/2400 i.e. VWF (10 ml vehikel)

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

humani koagulacijski faktor VIII 1000 i.e. humani von Willebrandov faktor 2400 i.e.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Druge sestavine: kalcijev klorid, humani albumin, natrijev klorid, natrijev citrat, saharoza, trometamol

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje 1 viala s praškom

1 viala z 10 ml vode za injekcije

1 priprava za prenos s filtrom 20/20 Ena notranja škatla vsebuje:

1 injekcijska brizga (10 ml) za enkratno uporabo

1 komplet za punkcijo vene

2 alkoholni blazinici

1 nesterilen obliž

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za intravensko uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Ne zamrzujte.

Viali shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/13/857/004

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Voncento 1000 i.e./2400 i.e.

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

˂Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.˃

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

˂PC: {številka} [koda zdravila] SN: {številka} [serijska številka]

NN: {številka} [nacionalna številka povračila stroškov za zdravilo ali druga nacionalna številka za identifikacijo zdravila]˃

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viala s praškom 1000 i.e./2400 i.e.

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Voncento 1000 i.e. FVIII/2400 i.e VWF. prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje za i.v. uporabo

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

koagulacijski faktor VIII 1000 i.e. von Willebrandov faktor 2400 i.e.

6. DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viala z vehiklom 10 ml

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

voda za injekcije

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

10 ml

6. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla s setom za dajanje (notranja škatla)

1. IME ZDRAVILA

Set za dajanje

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Navedba smiselno ni potrebna

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Navedba smiselno ni potrebna

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Navedba smiselno ni potrebna

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Navedba smiselno ni potrebna

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Navedba smiselno ni potrebna

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Navedba smiselno ni potrebna

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Navedba smiselno ni potrebna

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

EXP

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Navedba smiselno ni potrebna

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Navedba smiselno ni potrebna

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

Navedba smiselno ni potrebna

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Navedba smiselno ni potrebna

15. NAVODILA ZA UPORABO

Navedba smiselno ni potrebna

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Navedba smiselno ni potrebna

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept