Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic acid Teva Generics (zoledronic acid monohydrate) – Označevanje - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Ime zdravilaZoledronic acid Teva Generics
ATC kodaM05BA08
Substancazoledronic acid monohydrate
ProizvajalecTeva Generics B.V
PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA (brez »blue box« podatkov)

1. IME ZDRAVILA

Zoledronska kislina Teva Generics 5 mg raztopina za infundiranje v plastenkah zoledronska kislina

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

za

 

 

Pomožne snovi: manitol, natrijev citrat in voda za injekcije.

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raztopina za infundiranje

 

 

 

 

 

ena plastenka s 100 ml

 

 

 

 

 

Del skupnega pakiranja - ne more se prodajati ločeno.

 

 

 

 

 

 

 

č

dovoljenja

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

intravenska uporaba

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samo za enkratno uporabo.

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite pr loženo navodilo!

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

Z

ravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

Ena plastenka s 100 ml raztopine vsebuje 5 mg zoledronske kisline (v obliki monohidrata). En ml raztopine vsebuje 0,05 mg zoledronske kisline (v obliki monohidrata).

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po odprtju: 24 ur pri 2 °C - 8 °C.

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nizozemska

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/912/001

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

EU/1/14/912/002

 

 

 

 

 

EU/1/14/912/003

 

 

dovoljenja

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

 

 

 

15.

 

 

ve

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

16.

 

nima

 

 

 

 

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.

 

 

promet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
ŠKATLA ZA SKUPNO PAKIRANJE (z »blue box« podatki)
1. IME ZDRAVILA
Zoledronska kislina Teva Generics 5 mg raztopina za infundiranje v plastenkah zoledronska kislina

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

Pomožne snovi: manitol, natrijev citrat in voda za injekcije.

za

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

raztopina za infundiranje

 

 

 

 

skupno pakiranje: 5 plastenk x 100 ml

 

 

skupno pakiranje: 10 plastenk x 100 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

intravenska uporaba

 

 

ve

 

 

 

Samo za enkratno uporabo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite pr loženo navodilo!

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

Zdravilo shr njujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

Ena plastenka s 100 ml raztopine vsebuje 5 mg zoledronske kisline (v obliki monohidrata). En ml raztopine vsebuje 0,05 mg zoledronske kisline (v obliki monohidrata).

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po odprtju: 24 ur pri 2 °C - 8 °C.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nizozemska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/912/001

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/912/002

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/912/003

 

 

 

 

 

za

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

dovoljenja

Lot:

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

15.

 

 

ve

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

16.

 

nima

 

 

 

 

 

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA (z »blue box« podatki)
1. IME ZDRAVILA
Zoledronska kislina Teva Generics 5 mg raztopina za infundiranje v plastenkah zoledronska kislina

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

 

 

Ena plastenka s 100 ml raztopine vsebuje 5 mg zoledronske kisline (v obliki monohid ata).

 

 

En ml raztopine vsebuje 0,05 mg zoledronske kisline (v obliki monohidrata).

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

Pomožne snovi: manitol, natrijev citrat in voda za injekcije.

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raztopina za infundiranje

 

 

 

 

 

 

ena plastenka s 100 ml

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

ve

 

 

 

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

intravenska uporaba

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samo za enkratno uporabo.

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite pr loženo navodilo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

 

Zdravilo shr njujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po odprtju: 24 ur pri 2 °C - 8 °C.

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nizozemska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/912/001

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/912/002

 

 

 

 

 

za

EU/1/14/912/003

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

15.

 

 

ve

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

16.

 

nima

 

 

 

 

 

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

promet

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI NALEPKA NA PLASTENKI
1. IME ZDRAVILA
Zoledronska kislina Teva Generics 5 mg raztopina za infundiranje zoledronska kislina

promet

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena plastenka s 100 ml raztopine vsebuje 5 mg zoledronske kisline (v obliki monohidrata). En ml raztopine vsebuje 0,05 mg zoledronske kisline (v obliki monohidrata)za.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: manitol, natrijev citrat in voda za injekcije.

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

raztopina za infundiranje

č

 

100 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE

ZDRAVILA

 

intravenska uporaba

 

 

 

 

 

 

Samo za enkratno uporabo.

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po odprtju: 24 ur pri 2 °C - 8 °C.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nizozemska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/912/001

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/912/002

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/912/003

 

 

 

 

 

za

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

dovoljenja

Lot:

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

15.

 

 

ve

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

16.

 

nima

 

 

 

 

 

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

promet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI VREČA
1. IME ZDRAVILA
Zoledronska kislina Teva Generics 5 mg raztopina za infundiranje zoledronic acid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

za

 

 

Pomožne snovi: manitol, natrijev citrat in voda za injekcije.

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

raztopina za infundiranje

 

 

 

 

100 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

intravenska uporaba

 

 

ve

 

 

 

 

Samo za enkratno uporabo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite pr loženo navodilo!

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

Zdravilo shr njujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

Ena vreča s 100 ml raztopine vsebuje 5 mg zoledronske kisline (v obliki monohidrata). En ml raztopine vsebuje 0,05 mg zoledronske kisline (v obliki monohidrata).

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po odprtju: 24 ur pri 2 °C - 8 °C.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 

Teva B.V.

 

 

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

 

 

 

 

 

 

Nizozemska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

EU/1/14/912/004

 

 

dovoljenja

za

 

 

EU/1/14/912/005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na r c pt.

 

 

 

 

15.

 

nima

 

 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

Sprejeta je uteme j tev, da Braillova pisava ni potrebna.

 

 

 

PODATKI ZA VMESNO PAKIRANJE
ZAŠČITNA VREČA (brez »blue box« podatkov)
1. IME ZDRAVILA
Zoledronska kislina Teva Generics 5 mg raztopina za infundiranje zoledronic acid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

za

 

 

Pomožne snovi: manitol, natrijev citrat in voda za injekcije.

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raztopina za infundiranje

 

 

 

 

 

ena vreča s 100 ml

 

 

 

 

 

 

 

Del skupnega pakiranja - ne more se prodajati ločeno.

 

 

 

 

 

 

 

č

dovoljenja

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

intravenska uporaba

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samo za enkratno uporabo.

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite pr loženo navodilo!

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

Z

ravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

Ena vreča s 100 ml raztopine vsebuje 5 mg zoledronske kisline (v obliki monohidrata). En ml raztopine vsebuje 0,05 mg zoledronske kisline (v obliki monohidrata).

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po odprtju: 24 ur pri 2 °C - 8 °C.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 

Teva B.V.

 

 

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

 

 

 

 

 

 

Nizozemska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

EU/1/14/912/004

 

 

dovoljenja

za

 

 

EU/1/14/912/005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na r c pt.

 

 

 

 

15.

 

nima

 

 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

Sprejeta je uteme j tev, da Braillova pisava ni potrebna.

 

 

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA (z »blue box« podatki)
1. IME ZDRAVILA
Zoledronska kislina Teva Generics 5 mg raztopina za infundiranje zoledronska kislina

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

Pomožne snovi: manitol, natrijev citrat in voda za injekcije.

za

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

raztopina za infundiranje

 

 

 

skupno pakiranje: 5 vreč x 100 ml

 

 

 

skupno pakiranje: 10 vreč x 100 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

intravenska uporaba

 

 

ve

 

 

 

Samo za enkratno uporabo.

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite pr loženo navodilo!

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

Zdravilo shr njujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

Ena vreča s 100 ml raztopine vsebuje 5 mg zoledronske kisline (v obliki monohidrata). En ml raztopine vsebuje 0,05 mg zoledronske kisline (v obliki monohidrata).

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Po odprtju: 24 ur pri 2 °C - 8 °C.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 

Teva B.V.

 

 

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

 

 

 

 

 

 

Nizozemska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

EU/1/14/912/004

 

 

dovoljenja

za

 

 

EU/1/14/912/005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na r c pt.

 

 

 

 

15.

 

nima

 

 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

Sprejeta je uteme j tev, da Braillova pisava ni potrebna.

 

 

 

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept