Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aubagio (teriflunomide) – Märkning - L04AA31

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAubagio
ATC-kodL04AA31
Ämneteriflunomide
TillverkareSanofi-aventis Groupe  

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

AUBAGIO 14 mg filmdragerade tabletter teriflunomid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 14 mg teriflunomid.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

84 (3 vikförpackningar med 28) filmdragerade tabletter

98 (7 vikförpackningar med 14) filmdragerade tabletter

10x1 filmdragerad tablett

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/838/001 14 tabletter

EU/1/13/838/002 28 tabletter

EU/1/13/838/003 84 tabletter

EU/1/13/838/004 98 tabletter

EU/1/13/838/005 10x1 tablett

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

AUBAGIO 14 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INTERMEDIÄR FÖRPACKNING

SKYDDSHÖLJE FÖR VIKFÖRPACKNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

AUBAGIO 14 mg filmdragerade tabletter teriflunomid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 14 mg teriflunomid.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Motivering för att inte inkludera punktskrift godtagen.

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Ej relevant.

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

Ej relevant.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INTERMEDIÄR FÖRPACKNING

VIKFÖRPACKNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

AUBAGIO 14 mg filmdragerade tabletter teriflunomid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 14 mg teriflunomid.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

Kalenderdagar

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

Vecka 1 (vikförpackningar med 14 och 28 tabletter)

Vecka 2 (vikförpackningar med 14 och 28 tabletter)

Vecka 3 (vikförpackningar med 28 tabletter)

Vecka 4 (vikförpackningar med 28 tabletter)

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVAREAV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Motivering för att inte inkludera punktskrift godtagen.

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Ej relevant.

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

Ej relevant.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

ENDOSBLISTER

1.LÄKEMEDLETS NAMN

AUBAGIO 14 mg tabletter teriflunomid

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

sanofi-aventis groupe

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER TILL VIKFÖRPACKNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

AUBAGIO 14 mg

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel