Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Capecitabine SUN (capecitabine) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringCapecitabine SUN
ATC-kodL01BC06
Ämnecapecitabine
TillverkareSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

A. TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederländerna

B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept (se bilaga I: Produktresumén, avsnitt 4.2).

C. ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Periodiska säkerhetsrapporter

Vid tidpunkten då godkännandet för försäljning beviljas behöver inga periodiska säkerhetsrapporter lämnas in för detta läkemedel. Innehavaren av godkännandet för försäljning ska dock lämna in periodiska säkerhetsrapporter för detta läkemedel om det finns med på den förteckning över

referensdatum för unionen (EURD-listan) som föreskrivs i artikel 107c.7 direktiv 2001/83/EG och

som offentliggjorts på webbportalen för europeiska läkemedel.

för

försäljning

D. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE

godkänt EN SÄKER OCH EFFEKTIV

ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Ej relevant.

 

 

längre

 

Riskhanteringsplan

 

 

 

 

 

är

inte

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel